REKLAMA

"Izba Dyscyplinarna to jest już żywy trup"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-05-07 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:10 min.
Udostępnij:

O skutkach dzisiejszego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziego "dublera" w Trybunale Konstytucyjnym Rozwiń »
rozmawiamy z prof. Krystianem Markiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Z sędzią Markiewiczem rozmawiamy o polskiej praworządności w obliczu reakcji i działania instytucji europejskich. Pytamy również o działania Izby Dyscyplinarnej i rozprawie sędziego Włodzimierza Wróbla. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami prof. Krystian Markiewicz prezes stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia panie profesorze kłaniam się dzień dobre dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu sporo spraw mamy do omówienia, więc startujemy z najświeższą mamy wyrok europejskiego Trybunału praw człowieka, który mówi, że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekające z udziałem sędziego Muszyńskiego, który jest przypomnę dublerem obok panów Justyna Piskorskiego Jarosława rybaka no Rozwiń » to nie jest to sąd tak jak powinien być wyroki są nieważne, bo dublerzy nie są sędziami osoba, która otrzymuje taki wyrok z udziałem sędziego dublera to właściwie została pozbawiona prawa do niezawisłego sądu i co ten wyrok dla nas wszystkich oznacza aż nie wiem od takiego wątku zacząć może od tego, że jak wspominam pierwsze postępowanie, gdzie będziemy ministerstwo grozi dyscyplinarką to było postępowanie w związku właśnie z dublerami, kiedy mówię o tym, że też są nieistniejące nie wywołują skutków nie mam zamiaru respektować ładnych parę lat temu myślę, że teraz na poważnie musimy się nad wszystkim zastanowić, bo te orzeczenia przecież dotyczyły tych najważniejszych spraw o ostatnia taka głośna sprawa dotyczyła Rzecznika Praw Obywatelskich i teraz musimy odpowiedzieć na pytania bardzo proste czy w ogóle z tymi orzeczeniami mamy do czynienia czy należy je respektować ja uważam konsekwentnie, że to nie są orzeczenia nie wywołują one skutków prawnych i powinniśmy o tym mówić jak najgłośniej szczególnie, kiedy teraz mamy taką możliwość, gdy debata też toczy się o fundusze, które mają być przyznane państwu potrzebna Unii Europejskiej w tym Polsce nigdy, gdy te fundusze są od warunków dane tym, żeby przestrzegać praworządności, więc myślę, że trzeba teraz jak najwięcej najgłośniej mówić czy ten wyrok europejskiego Trybunału praw człowieka, który zapadł w konkretnej sprawie, bo to producent trawy w rolkach sądził się z państwem polskim o rekompensatę za szkody i to trwało wiele lat w 2015 roku, jeżeli mówimy o złożeniu skargi konstytucyjnej przez tego producenta czy może rozciągnąć na całą resztę to jest taki precedens, bo np. jeżeli mówimy o wyrokach, które zapadały w Trybunale Konstytucyjnym z udziałem dublerów to dubler był także w składzie jednego z najsłynniejszych orzeczeń ostatnich miesięcy, czyli orzeczenia, które dotyczyło zaostrzenia prawa aborcyjnego to samo wówczas mówiłem pani redaktor mówiłem o tym apelowałem do sędziów naszych krajowych sędzią Rzeczypospolitej polskiej, żeby pamiętali o tym, że był tam duble ja apelowałem o tym apelowałem o to, żeby to uwzględniać w swoich orzeczeniach, gdyby jakiś lekarz miał być sądzony za to że, że dokonał takiego zabiegu to każdy sędzia Rzeczypospolitej polskiej powinien był sprawdzić czy rzeczywiście jest podstawa do przypisania takiej odpowiedzialności karnej czy też nie, czyli ta przesłanka wcześniejsza została uchylona przez Trybunał Konstytucyjny czy też nie i trzeba być konsekwentny, bo nie zrobimy takie didaskalia jakieś takie różne odcienie delikatne naciski mocniejsze naciski nie ma być dość proste prawo albo jest sąd ustanowiony na podstawie prawa, bo o tym w tym orzeczeniu albo nie jest, jeżeli nie jest to znaczy, że takie orzeczenie nie wywiera skutków prawnych i to bez znaczenia czy to jest sprawa właśnie dotycząca producenta rolek trawy czy to będzie sprawa bodajże o, przechodząc znana sprawę islandzką chyba rowerzysty, który odpływ jakiś środków wjechał chyba na rowerze to nie jest ważne ważne jest co stwierdził Trybunał w Strasburgu w dniu dzisiejszym powiedział, że jeżeli jest dubler, jeżeli jest także obsadzono ten Trybunał Konstytucyjny niezgodnie z wcześniejszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego to znaczy, że tak być nie może nie może być w sprawie dotyczącej producenta trawy nie może być sprawie aborcyjnej nie może być w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich nie może być jakimkolwiek innym postępowaniu, bo rzecz dotyczy tego czy ten skład jest ten sąd nie sądem ustanowionym na podstawie prawa każdy jest równy wobec prawa tak słyszałem od ministra wadliwości wielokrotnie od pana prezydenta też słyszałem, że nie ma kas specjalne tak słyszałem przez parę lat, więc jeżeli nie ma to każdy jest równy wobec prawa też prezydent też minister też obecna władza to orzeczenie będzie miało zastosowanie, więc do wszystkich spraw, w których orzekają tzw. sędziowie dublerzy dubla się to był taki pierwszy cios wymierzony w prawo sprawiedliwość przez prawo i sprawiedliwości wymiar sprawiedliwości w Polsce, bo to już pod koniec 2015 roku tuż po wygranych spraw i sprawiedliwość wyborach Andrzej Duda nie odebrał przysięgi od 3 sędziów które, którzy zostali wybrani za poprzedniej kadencji Sejmu i natychmiast posłowie prawa sprawiedliwości wybrali nowe osoby, które oczywiście błyskawicznie nocą pan prezydent zaprzysiągł zastanawiam się od tego wyroku może ratować się początek dekonstrukcji de konstrukcji pisowskiej reformy wymiaru sprawiedliwości reformę na pewno słowie tak tak na pewno przejęcie Trybunału Konstytucyjnego było realizacją bardzo przemyślanego planu który, który zmierzał do zawłaszczania państwa do wprowadzenia władzy autorytarnej do próby upolitycznienia całego wymiaru sprawiedliwości przypomnę, że wymiar sprawiedliwości sądy trybunały Trybunał Konstytucyjny został przejęty co do tego nie ma wątpliwości następnie w dużej mierze próbowano przejąć Sąd Najwyższy w części to się udało przyjęto krajową radę sądownictwa i zęby połamano na sądach powszechnych sądy powszechne potwierdzają to każdego dnia, że są niezależne nie dadzą się podporządkować władzy politycznej, a o to chodzi chodzi o to, żeby sądy stały się takie jak Trybunał Konstytucyjny, żeby sądy orzekały tak jak chcą politycy wtedy możemy sobie odpowiedzieć na pytanie co by się działo, gdyby rzeczywiście tak to wyglądało, że każdy obywatel, bo byłby bezradny wiedział, że przy zderzeniu z państwa nie ma nie ma żadnych szans walczymy o to mam nadzieję, że coś na dobrej drodze, żeby odzyskać trójpodział władzy i niezależność sądów o sprawę sędziego Włodzimierza Wróbla chciałbym pana zapytać panie profesorze, bo izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nieuznawana przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, która nie powinna pracować od kwietnia ubiegłego roku obradowała wczoraj nad wnioskiem o uchylenie immunitetu sędziemu Wróblowi ostatecznie sprawa została bezterminowo odroczona izba dyscyplinarna twierdzi, że jeszcze merytorycznie nie zaczęła rozpatrywać tej sprawy pełnomocnicy sędziego złożyli też odpowiednie wnioski które, które nie pozwolił na to, żeby ta sprawa poszła dalej ale zanim poproszę, żeby pan do tego odniósł zapytam o taką przestrzeń ogólną związaną z tą sprawą, bo dzisiaj sędzia Wróbel był gościem TVN 24 oznajmił, że jego zdaniem w Polsce mamy już autorytaryzmu, który ma taką nowoczesną twarz i postać nie ma wątpliwości, że zmieniliśmy już ustrój i mam przed sobą zupełnie świeże indeksy percepcji demokracji, z którego wynika jasno, że aż się, że tylko 31% Polaków uważa, że nasz kraj jest demokratyczne, mimo że ponad 80% twierdzi, że demokracja jest dla dla nich ważna 31% Polaków uważa, że kraj demokratyczny raptem 13 to może jest nie tylko zdanie sędziego Wróbla, ale też dużej części polskiego społeczeństwa, że zmieniliśmy ustrój chyba tak jak nowo znowu odniosę się do tego co co mówi mówią przedstawiciele obecnej władzy politycznej sobie przypominam jak rzucano na nas gromy mówiąc o tym, że nasza władza władza sądownicza nie wychodzić od suwerena, że suwerenem jest władza polityczna władza PiS-u to jest ta władza, która ma legitymację to jak to się ma do tego do tego te informacje te litery, o którą przekazała pani redaktor jak te działania się do tego mają niema żadnego przełożenia poparcia tych działań władzy politycznej w naszym społeczeństwie to zdecydowana mniejszość podchodzi z pobłażaniem nawet ktoś nie jest specjalistą szczególnie nie interesuje się kwestiami ustrojowymi sądownictwa być może są te sprawy dziś dalej o tych osób niż zwykłe przyziemne troski to to coraz więcej osób to czuję, że coś co jest nie tak że, że czują się zagrożeni, czyli zagrożenie kiedyś nauczyciele teraz się czują zagrożone osoby, które są dotknięte pandemią, że struktura tracą swoje majątki które, którzy są pozbawiani swoich praw na podstawie rozporządzeń tam premiera 3 czy jakiegokolwiek innego ministra nagle widzimy, że rzeczywiście to prawo takie represyjne może dotknąć zwykłego zwykłego obywatela nawet niekoniecznie trzeba iść do sądu ba, jakbyśmy właśnie chcieli iść do sądu nagle sobie uświadamiamy, że może być w tym z tym problem i to z 1 strony jest pocieszające, że jesteśmy bardziej świadomymi obywatelami, ale rzeczywiście ten obraz jest najbardziej realne, że to, że przestają być demokratycznym państwem prawa, a sprawa sędziego Wróbla próba dokonania małostkowe zemsty tak oto mamy ten sam problem co w przypadku Trybunału Konstytucyjnego tego, o czym mówił wczoraj niezwykle ważnych wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny czy mamy problem z sądem, który nie jest sądem, który ni, który nie jest sądem ustanowionym na podstawie prawa oczywiście, że co do sędziego Wróbla czy przy wielu innych sędziów takie postępowania są wszczynane w sposób całkowicie bezpodstawne, proszę bardzo, się nie boimy tej odpowiedzialności dyscyplinarnej czy karnej, ale niech to będzie wg cywilizowanych zasad przed normalnymi sądami ja życie, żeby trzecia sprawa Igora tulei część sprawa pana sędziego Wróbla zakończyła się 1 decyzją o umorzeniu postępowania, ale już przez prawdziwy sąd mam nadzieję, że szybko zadziała Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej nie będzie ciągu dalszym dalszego tych spraw 12 przed tym nielegalnym absolutnie autorytarnym organem organem politycznym, jakim jest izba dyscyplinarna ciągle czekamy np. na to, żeby wiceprezesa Trybunału sprawiedliwości pani de Lapuerta rozpatrzyła złożony przez komisję europejską wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego w postaci zawieszenia wszelkiej działalności Izby dyscyplinarnej jakoś się pani prezes nie spiesz liczono, że zrobi to jeszcze przed sprawą Igora tulei też się nie udało, więc chyba jednak ten wymiar sprawiedliwości unijny nierychliwy, a w tym samym czasie, które zobaczymy czy to ma prezes tak, bo mówi, bo może również wielka izba rozpatrywać to do tego jeszcze Niewiem myślę, że patrząc na terminarz oczekiwanie tego, że przez całą sędziego tulei będzie to rozpatrzone to chyba było to mocno na wyrost, ale miejmy nadzieję, że tak jak powiedział nie będzie ciągu dalszego sprawdzania Igora ani pana sędziego dla walki izba dyscyplinarna sobie obradowała to jednocześnie pojawia się opinia rzecznika generalnego rzecznika generalnego Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów w Polsce oczywiście chyba nikt nie jest zaskoczony, że to wszystko co prawo sprawiedliwość tymi przepisami o systemie dyscyplinowania wprowadziło to sprzeczne z prawem Unii czekamy na orzeczenie całej Izby i i co ono będzie powodować bardzo krótko panie profesorze, bo mamy już mało czasu trwały krótko izba z klatek zużywa tu nie ma nad czym dyskutować to to jest kwestia tylko czasu, kiedy ostatecznie o tym przesądzić Trybunał sprawiedliwości ma już czym ekscytować ekscytować trzeba będzie tym życia orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego, które de iure powiedziały, że wszystkie osoby, które są w Sądzie Najwyższym powołany przez neo-KRS nielegalny w nielegalnym konkursie ogłoszonym przez prezydenta tak dobrą sprawę nie zostały skutecznie powołane łącznie z osobą, która pełni funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego to jest teraz najważniejsza sprawa, żeby to, że te orzeczenia wdrożyć to będzie początek przywracania praworządności w Polsce prof. Krystian Markiewicz prezes stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia panie profesorze bardzo dziękuję za rozmowę bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA