REKLAMA

Co to znaczy być Europejczykiem w 2021 roku?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-05-09 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:17 min.
Udostępnij:

9 maja obchodzimy Dzień Europy. Przedstawicielka Centrum Edukacji Obywatelskie mówi o europejskiej tożsamości młodych

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Ujka siódma 21 jest z nami teraz Weronika wrzutka z centrum edukacji Obywatelskiej dzień dobre, więc dobry panie też dzień dobry będziemy rozmawiać trochę w kontekście dnia Europy trochę w kontekście szerszym kontekście postępującej globalizacji krótką przerwą w ostatnich miesiącach jednak postępującej globalizacji tożsamość europejskiej pytanie może dla pani banalne dla mnie niekoniecznie co to znaczy być Europejczykiem w 2020 pierwszym roku w UE Rozwiń » to jest cenne takie proste pytanie i w centrum edukacji Obywatelskiej zastanawiamy się nad tym cały czas się właśnie jest tożsamość europejska co to znaczy z tożsamością europejską bycia europejską co można rozpatrywać tak naprawdę na wiele sposobów pierwszy taki to jest takie podejście obywatelskie oparte na tych wartościach tak jak demokracja czy podejście do praw człowieka czy ta umowa społeczna, na której opiera się Unia europejska, którą stworzyliśmy drugie podejście to jest takie odnoszące się do kultury w celi po prostu utożsamianie się z kulturą europejską świadomość tych korzeni wspólnych, które mamy, które opierają się na w cywilizacji chińskiej cywilizacji judeochrześcijańskiej i to nie musi być wcale właśnie w połączone z Unią europejską raczej jest bardziej geograficzne i opiera się na tym, że jesteśmy Europejczykami, czyli nie Afrykańczyk kamienie Azjatami nie Amerykanami czujemy to przynależność właśnie ze względu na to gdzie mieszkamy i tutaj właśnie tożsamość europejska może być rozpatrywana bardzo różnie na dacie byłem też o przynależności europejskiej jak o takim utożsamianie się jakoś jestem Europejczykiem albo jestem z Europy, które też wg nich różnicuje to w jaki sposób czujemy przynależność jedności z innymi krajami Europy od razu włącza się pytanie w kontekście tego kulturowego postrzegania Europy, które często wybrzmiewa w Polskiej przestrzeni publicznej czy pomiędzy byciem Europejczykiem byciem Polakiem jest też napięcie czy niema konfliktu między tymi 2 tożsamości ami ile w nich zbioru wspólnego, bo są tacy, którzy próbują nam udowodnić regularnie, że to jest albo albo albo na drugie mamy centrum edukacji Obywatelskiej prowadzimy program, a Miro Jan historii fakty Grecja na 2001. bieg, gdzie właśnie staramy się pokazać, że Żyto nie musi wykluczać, że ta tożsamość człowieka jest bardzo złożona od indywidualnej rodzinnej lokalnej jest właśnie narodową europejską i globalną i czas czujemy zła połączeni z naszą lokalną społecznością, bo naszą rodziną chcemy pielęgnować nasze tradycje nie wyklucza wcale tego, że możemy czuć się także obywatelem świata obywatelami Europy i wydaje mi, że młodzi ludzie właśnie młodzi ludzie z pokolenia Zet, czyli z pokolenia urodzonego w 1995 roku pierwsze pokolenie, które tak naprawdę nie pamięta Polski poza Unią europejską w tym procesie decyzyjnym nie brała udziału po prostu urodzili już w tej rzeczywistości tak też postrzega pokazuje to badanie młodzi w Europie środkowej przeprowadzone w 2020 roku przez Instytut spraw społecznych, które tutaj pokazuje, że Polacy i Polki w wieku od 16 oczywiste z 39 lat określają siebie jako Europejczyków europejskiej to jest tylko 10 punktów procentowych mniej niż określanie poczucie tożsamości narodowej, bo 70%, ale właśnie postrzega swoją tożsamość przez ten pryzmat narodowiec pokazuje, że być może dla młodych par lęki Polaków właśnie te 2 tożsamości już trochę zazębiają i mają świadomość żony muszą się wykluczać język trochę określa świadomość mam takie wrażenie, że jeśli czujemy się Europejczykami to ułatwi nam spojrzeć na Lazurowe Wybrzeże na nagranie na Budapeszt np. jako miejsce przyjazne i bardziej osiągalne to jest jeden z pierwszych kroków, które ułatwią nam np. samodzielny wyjazd na wakacje, ale także migracja np. biorąc pod uwagę określają się te procesy migracyjne również w Europie wygląda na to, że wielu mieszkańców państw Europy rzeczywiście czuje się Europejczykami to znaczy nie tylko tych pieniędzy wpłacona migracje w Europie tak naprawdę tylko na wielką skalę gotujemy, ponieważ miejsce edukacji Obywatelskiej robiliśmy takie badanie wśród młodych ludzi właśnie badanie świadomości na temat migracji wśród osób między 153005. rokiem życia naszym pierwszym pytaniem było czym żyją po prostu i okazało się SA aż 30% sprawnie prawie 13 tych osób wyjechała z Polski na dłużej niż 3 miesiące albo na uraz i to jest ten pokazuje jak bardzo mobilnym społeczeństwem już jesteśmy przynajmniej w tej części właśnie mocy naszego społeczeństwa z jeszcze o sobie powiedzą od wielu lat znawcy w sprawie 50% 1 czy 50% prawie ma w rodzinie kogoś, kto gra czy po prostu to już nie jest chęć emigracji to jest nasze rzeczywiste, że społeczeństwa są mobilne i ta mobilność przemieszczanie się między krajami Unii dalej zarobkować ze względu na nadal edukację czy jest jeszcze innych powodów np. rodzinnych jest rzeczywistością mam takie pytanie teraz, bo jest migracja taka są 22 rodzaje migracji mam wrażenie w takim dyskursie politycznym chociażby, bo jest temat migracji rzeczywiście taki takiej naszej migracji bliższej migracji właśnie wewnątrz Europy, ale jest też temat migracji rozgrywany politycznie również w Polsce ten, wokół którego narosło sporo mitów jest oczywiście niepokojących faktów, ale na bazie, których te mity powstają, ale temat imigracji spoza Europy czy można być Europejczykiem jeśli urodziło się oczywiście daleko od Europy przybyło do nich np. w wieku dorosłym zdaniami powiedzieć czy można czy nie można czy można, ale jednak zdarzają takie przypadki czy czy czy można to rzeczywiście słowo jest możliwe to znaczy my tej kampanii, która zrzesza ponad granicami rozmawiamy o migracjach właśnie nad tym tematem zastanawiamy ja nie jestem z tej osobą przyjaznego kraju do Polski tutaj urodziła, więc jak mogę mówić tylko za siebie ani poczucie tożsamości innych osób w ich tak w naszej kampanii zbieramy indywidualnych historii migrantów imigrantów i historie są bardzo różne mamy osoby z różnych kont z różnych kontynentów, które przybyły tutaj jako dzieci jako dorosłe osoby, które były tutaj chwilę i tak tożsamość tych osób kształtuje się bardzo różnie, ale te osoby też bardzo często utożsamiają się z polską mamy tutaj nawet przypadek, gdzie ktoś przyjechał właśnie jako uchodźca jako dziecko i z tą polską już utożsamia, bo tutaj tak naprawdę dorastał tutaj spędził w część swojego życia swoje najważniejsze doświadczenia kształtowała jego świadomości bardziej niż ze swoim krajem pochodzenia utożsamia się z polską, ale spotkaliśmy też osoby, które przyjechały z dorosłym życiu w wieku 212223 lat i na tyle tutaj zadomowiły nagle znalazł zjazdu na tle spotkały się takim przyjaznym przyjęciem, że całkowicie się z zasymilowanej i tutaj właśnie z polską wiążą swoją przyszłość tutaj zakładają rodziny zakładają swoje biznesy, a też nawet czasami zmieniają imię, więc historie są bardzo różne bardzo zachęcamy do odwiedzenia naszej strony właśnie ponad granicami kropkę Całka org PL oraz wejście naszego Instagrama, żeby właśnie te najróżniejsze historie bardzo różne bardzo indywidualne poznać przez to może też dowiadywać o innych ludziach, którzy razem z nami stworzą nasze społeczeństwo wspomniała pani o tym projekcie i Europie właśnie łączącym temat migracji tożsamości Obywatelskiej realizuje ten projekt dłuższy czas pani mówiła spotkać z młodymi ludźmi ankiet widzi emituje ich jak dojrzewające pokolenie, które całe życie całe życie przeżyły już w strefie Schengen zjednoczonej Europie postrzegają migrantów, a na postrzeganie migrantów indeksów Polaku i Polek jest bardzo różne ciekawe niektóre badania pokazują, że właśnie Polacy postrzegają migrantów imigrantki to pojęcie rozumieć taki sposób jak osoby, które przyjeżdżają do Polski nie do końca utożsamiając mamę tatę brata wyjeżdżającego do pracy zagranicę czy czy siebie wjeżdżającego na program raz mocno inwestuje, pomijając migranta i Granka czy bardzo ciekawe takie trochę taki dysonans poznawczy w tym jak rozumiemy w ogóle to pojęcie i ta podejście do gigantów imigrantek zmieniać latami na pewno, bo teraz bardzo cieszymy z tego ostatnie badania Kantar Polska dla UNHCR pokazały, że stosunek Polaków i Polek do migrantów imigrantek do uchodźców jest coraz lepszy w porównaniu np. 20002018 roku jednak ten dyskurs medialny na temat migracji na temat uchodźców trochę zmienił to znaczy nie gra się już taki negatywny sposób ich i może ten temat w mediach trochę ucichł i tylko jak właśnie ten temat nie pojawia się w tym negatywnym kontekście nie jest wykorzystywany do różnych gier politycznych to od razu badania pokazują że, że wracamy do tych do tych wyników i do tego stosunku, który jest przed 2015 roku sprzed tego kryzysu polityk migracyjnych i np. teraz badania pokazują, że 77% Polaków i Polek uważa, że należy pomagać osobom, które uciekają przed wojną mąż i prześladowaniami aż 62% uważa, że powinniśmy przyjmować to są badania ogółu społeczeństwa, ale pokrywają się też z tym, które wychodzą z tymi danymi, które wychodzą nam w badaniach młodych ludzi, skąd w takim razie ci młodzi ludzie czerpią wiedzę, bo bardzo to są takie bardzo pozytywne dla mnie wskazania na to, że rzeczywiście to też też wiąże z tą naszą tożsamością europejską listę wniesienia niesienia pomocy i szerszej współpracy z konta może ludzie czerpią wiedzę i w jaki sposób oni oni pomogą zbudować takie postawy obywatelskie no może ludzie czerpią wiedzę przede wszystkim z mediów każdy dzień z mediów społecznościowych tak, chociaż nie do końca zawsze są zadowoleni z jakości informacji, które otrzymują nie zawsze, wierząc informacjom nie zawsze wiedzą co jest prawdą, a co nie jest prawdą, w którym ekspertom miasteczko można wierzyć, które krzyż, który kanał oglądać, ale zdecydowanie jest to przede wszystkim informacje mediów tradycyjnych społecznościowych ku naszemu ubolewaniu źródłem informacji, jakim podawanym w końcu bierze informacje o migracjach nie jest dom rodzinny nie jest, więc w dużej mierze, a w i to właśnie w naszym programie próbujemy zmienić, ponieważ uważamy, że migracje właśnie też migrację tożsamość taka globalna tożsamość europejska są teraz z bardzo aktualnymi tematami takimi tematami, które dotykają młodych ludzi w życiu codziennym właśnie mówiłam wcześniej wiele z nich migruje teraz ponad 40% młodych ludzi deklaruje, że ich miejsce szkoły uczy się cudzoziemiec cudzoziemka, czyli właściwie wielokulturowość ta mobilność, którą daje Unia europejska w ogóle teraz realizowany świat już dotyka ich bardzo osobiście ani spotykają się z tym na co dzień i takie dostęp do rzetelnych informacji do pogłębionej wiedzy możliwość zadawania pytań uzyskiwania na swoje wątpliwości odpowiedzi wydaje nam się kluczowe w kształtowaniu właśnie tego społeczeństwa obywatelskiego społeczeństwa otwartego na różnorodność społeczeństwa, które potrafi razem ze sobą w tej różnorodności żyć i może z niej czerpać, a w, którym miejscu edukacji wydaje się pani może centrum edukacji Obywatelskiej wydaje się szerzej można byłoby wprowadzić takie elementy nauki właśnie tych procesach migracyjnych wydaje się wam, że jest szansa na to, żeby rzeczywiście właśnie w szkołach uczyć od tej sytuacji międzynarodowej bardziej wcześniej w ogóle jesteśmy przekonani, że na to miejsce w Polskiej szkole Enei bardzo cieszymy z tego powodu by nasz program w całym 20152016 roku z był od na początku nazywał się rozmawiamy o uchodźcach i był odpowiedzią właśnie ten kryzys polityk migracyjnych centrum edukacji Obywatelskiej establishmencie takie głosy od zaprzyjaźnionych nauczycieli że, że młodzież żyje tym tematem, który stał się bardzo medialny u na korytarzach, że nie wiedzą o tym myśleć stąd właśnie powstała ta inicjatywa, żeby ten temat mediacji wchodzą zespół chodzić o może zatem z młodzieżą na ten temat rozmawiać przecież młodzi ludzie też słyszące są mówi z 2 stos są odbiorcami obecnie mediów też mają pewne wątpliwości niepokoje teraz ten program przez lata się rozwijała bardzo cieszymy, że co roku w każdym semestrze znajdujemy grupę nauczycieli nauczyciele którzy, chcąc temat wobec, którzy chcą się więcej dowiadywać, którzy chcą dostawać materiały edukacyjne i poruszać temat szkole i ani szkole poruszany z bardzo różnych przestrzeniach to znaczy albo zachęcamy do poruszenia tego tematu na godzinach wychowawczych i pod bardzo różnym kątem pod kątem właśnie zastanawiania nad własną tożsamością nad tym kim ja jestem w jakimś jak funkcjonuje moje społeczeństwo lokalne, jakie jak ten zorganizowany świat im rację nie dają szansę, jakie są wyzwania chcemy też, żeby na godzinach wychowawczych właśnie tam z jej nauczycielki mogli tak by dawać ujście tym emocjom uczniowskim tym wątpliwościom czy może strachem te, które czasem pojawia, który całkowicie naturalne, gdy strach przed nieznanym pojawiają się obcokrajowcy powiedzmy szkole, gdy pojawiają się cudzoziemcy na osiedlu takich młodych ludzi stają ich sąsiadami, ale jak najbardziej widzimy też na to przestrzeń na zajęciach przedmiotowych dlatego przygotowujemy takie scenariusze zajęć, które realizują podstawę programową na język Polski na geografię na biologię na różne przedmioty artystyczne, żeby także właśnie w trakcie zajęć przedmiotowych nauczyciele inną niż szansę poruszać ważne aktualne problemy, żeby mogli latać swoje zajęcia i przez to zajęcia pokazują też młodym ludziom jak taką wiedzę można wykorzystywać w praktyce i sprawiają po prostu, że te zajęcia są bardziej atrakcyjne bardzo dziękuję Weronika ośrodka centrum edukacji Obywatelskiej była z nami kilka chwil godzina siódma 40 skrót informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA