REKLAMA

Szukasz sprzętu do firmy? Zastanów się nad leasingiem!

Podcast przedsiębiorczy
Data emisji:
2021-05-10 05:30
Prowadzący:
Czas trwania:
21:40 min.
Udostępnij:

Samochód - o tym myślimy, kiedy słyszymy o leasingu w firmie. Rzeczywiście tak jest, ale okazuje się, że wyleasingować w firmie można praktycznie wszystko: od smartfona po sprzęt dla siłowni. Popularność tej formy finansowania rośnie, ponieważ jest tańsza i prostsza w załatwieniu niż kredyt i niesie za sobą korzyści podatkowe. Co można w firmie sfinansować leasingiem? Posłuchaj rozmowy z Andrzejem Sugajskim, dyrektorem Związku Polskiego Leasingu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jak założyć i prowadzić własną firmę podcasty przedsiębiorcy zaprasza Wojciech Kowalik dzień dobry rynek leasingu odbudowuje się po załamaniu spowodowanym pandemią oczywiście najpopularniejsze wciąż jest leasingowanych samochodów w dużych firmach także maszyn, ale okazuje się, że mniejsze firmy mogą wyleasingować np. sprzęt komputerowy do biura albo telefon albo specjalistyczny sprzęt do restauracji salonu fryzjerskiego albo siłowni jak działa finansowanie leasingiem, Rozwiń » dlaczego może się opłacać przedsiębiorcy tak chętnie po niego sięgają rozmawiałem o tym Andrzej Sugajski dyrektorem związku polskiego leasingu większość przedsiębiorców, kiedy myśli leasing mówi samochód rzeczywiście samochód to jest to w cudzysłowie dobro, które firmy leasinguje najczęściej rzeczywiście samochody pojazdy generalnie rzecz biorąc to prawie 34 całego rynku leasingu tutaj mamy oczywiście pojazdy zarówno elekcja, czyli samochody osobowe dostawcze do 3,5 dane, ale także pojazdy ciężkie, czyli ciągniki siodłowe naczepy przyczepy również transport kolejowy lotniczy wodny także pojazd rzeczywiście są to największą grupą w tej części oczywiście pojazdów lekkich czy też nawet tych cięższych ta popularność też wynika z faktu, że te przedmioty są w miarę płynne w tzw. wtórnym obrocie, a zatem generują mniejsze ryzyko kredytowe dlatego firmy, która zajmuje się finansowaniem tego typu przedmiotów też chętniej i szybciej na PS usprawniają usprawnia po prostu proces zawierania takiej umowy zatem jest łatwiej dostępne to jest też jedna z głównych zalet umowy leasingu tych zaletach jeszcze będę chciał porozmawiać, ale powiedzieliśmy sobie samochodach 34 rynku mówi pan ATA 14 rynku ta 14 rynku to są maszyny urządzenia i to nawet w rozumieniu takim, że są maszynę urządzenia przemysłowe, ale nie tylko jest to również sprzęt rolniczy w tych przemysłowych będą to ma się do produkcji tworzyw sztucznych do produkcji metalu wózki widłowe sprzęt medyczny sprzęt budowlany i drogowe, chociaż od wielu lat też najpopularniejszym grupą przedmiotów to jest sprzęt rolniczy wynika to oczywiście z faktu napływu środków funduszy unijnych do Polski i te środki są przeznaczane również właśnie na finansowanie w formie leasingu sprzętu Rolniczego najmniejsze segment rynku to jest poniżej 1% to jest sprzęt te są nieruchomości leasing nieruchomości, czyli zarówno grunty, jakie posadowione na nich obiekty jest najmniejsze naszego rynku kiedyś stanowi nawet 10% całego rynku leasingu, ale od dłuższego czasu nieruchomości cieszą się specjalnie dużą popularnością przynajmniej w tej formule, jaka jest finansowana na naszym to duże sprzęty w dużych firmach, ale coraz częściej choćby w internecie widać też oferty dla mniejszych firm np. wejść w leasing sprzęt komputerowy albo wejść w leasing telefon rzeczywiście te leasing i w tej chwili zaczynają się cieszyć popularnością można tak po prostu wziąć komputer leasing nie trzeba kupować tak oczywiście sprzęt biurowy jest już od wielu lat bardzo popularną popularną nasz leasing sprzętu biurowego jest bardzo popularną formą finansowania tego typu zakupów, ale również wyposażenia wszelkiego rodzaju sklepów siłowni zakładów kosmetycznych fryzjerskich także z punktu widzenia leasingu czy też regulacji prawnych każdy środek trwały, ale nawet nie tylko środek trwały tylko, a także również wartość niematerialna i prawne tak jak chociażby oprogramowanie mogą być przedmiotem leasingu zatem nie ma tutaj żadnych jak co do tego ograniczeń natomiast trzeba się liczyć z tym, że nie wszystkie firmy leasingowe w każdym z tych przedmiotów się specjalizują wynika to m.in. pierwsze doświadczenia we współpracy z dostawcami tych przedmiotów, ale również właśnie z faktu znajomości danego rynku z punktu widzenia danego danego danej grupy przedmiotów czy też samego gałęzi przemysłu, która dostarcza tego typu przedmioty, ponieważ istotnym elementem kalkulacji ryzyka chociażby kredytowego jest kwestia możliwości zagospodarowania takiego przedmiotu leasingu przy ewentualnym przedterminowym konieczność rozliczenia takiej umowy i znajomość tego rynku możliwość wprowadzenia do obrotu wtórnego tych przedmiotów wynikających z tych przed terminem zakończonych umów leasingu wymaga tego doświadczenia i jeżeli ktoś nie doświadczenie ma to właściwy sposób może skalkulować też tzw. wartość końcową tego przedmiotu na różnych etapach trwania umowy i w takim przypadku podejmuje się tego typu operacji ma chociażby na myśli wyposażenie sklepów to wyposażenie często po zakończeniu umowy wymaga od nas specjalnego trybu zagospodarowania takiego sprzętu trzeba, więc rząd rozmontować mamy odpowiednie tutaj narzędzia przy współpracy oczywiście z firmami, które specjalizują w tego typu transakcjach no właśnie taki sprzęt wyposażenie sklepu, kiedy już jako przedsiębiorca ten leasing spłacę to nie zostają w sklepie to zależy od umowy, którą zawieramy z firmą leasingową tutaj mamy do czynienia z jakby z takimi 2 formami podstawowymi w tym zakresie, czyli tzw. leasingiem operacyjnym finansowym i często rozumienie tego pojęcia zależy od tego, jakiego punktu widzenia patrzymy czy patrzymy na to z punktu widzenia podatkowego czy biznesowego i jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia biznesowego to transakcja leasingu Operacyjnego polega na tym, że otrzymujemy do użytkowania przedmiotu w okresie umowy leasingu, a po tym okresie ten przedmiot wracamy do firmy leasingowej to jest nasza decyzja to nie jest kwestia jakiegoś wymuszenia przez finansującego takiej sytuacji tylko po prostu od samego początku mamy taką świadomość i na to się decydujemy, że nie jesteśmy zainteresowani tym przedmiotem po zakończeniu takiej umowy wówczas wracamy ten przedmiot do finansującego, ale możemy stać, ale możemy być oczywiście możemy zdecydować, że jesteśmy zainteresowani, aby również po zakończeniu umowy leasingu dalej korzystać z tego sprzętu i wówczas jest to leasing o charakterze finansowym z punktu widzenia biznesowego natomiast podatkowo może być traktowany jako leasing operacyjny, czyli tak, jakby to był wynajem tylko tego sprzętu, a zatem całe raty leasingowe wówczas również kapitałowa część jak i odsetkowa wchodzą do kosztów uzyskania przychodu jak to działa, jeżeli np. mam siłownię, jeżeli np. mam sklep zdecyduje się na leasing sprzętu wyposażenia znajduje sobie taki sprzęt dzwonię do firmy leasingowej mówię Słuchajcie chciałbym wziąć ten sprzęt leasing co możecie mi zaoferować oczywiście może być tego typu podejście, że klient zwraca się do firmy leasingowe również taką propozycją wskazania ewentualnego dostawcy, ponieważ firmy leasingowe, głosując różnymi dostawcami mogą przedstawić bardzo korzystną ofertę klientowi w tym zakresie natomiast do zasady zgodnie z kodeksem cywilnym to do obowiązków korzystającego należy wskazanie dostawcy przedmiotu leasingu, ponieważ to korzystający odpowiada za to za prawidłowość za wybór tego przedmiotu, jaki również dostawcy w związku z tym tutaj trzeba do tego podchodzić tak jakby się samemu kupowało ten sprzęt tak jak się samemu wybierało zawód dostawcę tego przedmiotu, jaki konkretny sprzęt natomiast oczywiście można w tym zakresie skorzystać z propozycji firm leasingowych i wówczas, jeżeli już dokonamy takiego wyboru będziemy wiedzieli, jakiego dostawcy, jakiego rodzaju sprzęt kupujemy to wówczas wspólnie z firmą leasingową prowadzimy negocjacje co do co do zakupu tego sprzętu, a właściwie zakupu przez firmy oczywiście leasingową dotowana będzie właścicielem tego sprzętu oczywiście można powierzyć te negocjacje firmy leasingowe firma leasingowa może zgodzić na to, aby ciągu ten główny ciężar negocjacji przyjął na siebie korzystające, ale summa summarum na końcu obie strony przystępują do tej transakcji chociażby poprzez odbiór tego przedmiotu leasingu, ponieważ to klient ten przedmiot przyjmuje do użytkowania, a zatem popisuje się po każdym jego parametry po jego funkcjonalność pod jego sprawnością i następnie przez cały okres umowy leasingu spłaca swoje zobowiązania wynikające z umowy leasingu w ramach tych zobowiązań spłaca główną część kapitału oczywiście okresu umowy leasingu jest zależne od rodzaju sprzętu, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że pewien minimalny okres dla określonej grupy sprzętu, jaki jest w umowie leasingu potrzebne i wówczas takim leasingu właśnie podatkowy rozumiany jako operacyjny następuje spłata praktycznie prawie 100% kapitału i pozostaje na końcu zazwyczaj pewna taka symboliczna opłata do regulowania tak, aby już przyjąć na własność ten przedmiot RL już w formie zakupu już nie w formie umowy tak jak się dzieje przez poszczególne miesiące trwania umowy leasingu, ale dodatkowo pod koniec zawiera się umowę zakupu tego za to właśnie symboliczną kwotę i to dopełnia, jakby spłaty tych 100% kapitału, który wynika z poniesienia wydatku przez firmy leasingowe na zakup tego przedmiotu leasingu niezależnie od tego spłacane są ostatki, czyli koszty finansowania oczywiście również podatek VAT, który jest rozłożony w czasie na poszczególne raty leasingowe także po zakończeniu umowy leasingu korzystający może stać się jak powiedziałem tutaj zawartość nie rynkową, ale właśnie taką symboliczną właścicielem tego tego sprzętu, które z tego korzystał przez re Nata trwania umowy a dlaczego leasing może być dobrym rozwiązaniem dla firmy, bo ktoś może pomyśleć okej mogę też wziąć kredyt i przecież kupić ten sprzęt od razu sobie spłacać raty kredytu to dlaczego leasing wydaje się, że tutaj podstawową kwestią tą różnicą pomiędzy kredytem leasingiem jest fakt, że firmy leasingowe są właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy w przypadku kredytu to kredytobiorca jest właścicielem tego przedmiotu i to jak z góry przesądza o tym, że to on będzie amortyzował jak każdy właściciel ten wydatek, który poniósł na zakup tego przedmiotu w przypadku leasingu jest także to nie korzystające, jeżeli jest będzie zysk operacyjny ten korzystający będzie amortyzował ten ten wydatek, ale finansujące, a tym samym korzystający będzie w całości wpisywał koszty wydatki z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodu zatem ta to prawo własności tutaj nas przede wszystkim różnic kredytem, ale wydaje się też nie tylko, ponieważ w przypadku kredytu to korzystający z tego kredytu dokonuje zakupu przedmiotu leasingu zatem musi znać na własne doświadczenie i powiedzmy sprawność operacyjną pod tym kątem sprawność negocjacyjną w odniesieniu do ceny, a w przypadku leasingu ska kupującym jest firma leasingowa to na niej ciąży w dużej mierze też obowiązek współpracy z klientem w zakresie negocjowania poszczególnych banków umowę najczęściej dzieje się to bardzo sprawnie chociażby z tego względu, że od wielu wielu lat firmy leasingowej już współpracują z określonymi dostawcami, a zatem ten cały proces zakupu, które ściśle związany z samą umową leasingu jest również istotną zaletą i to powoduje, że przedsiębiorcy, zwłaszcza właśnie ci mniejsi, którzy mają mniejsze doświadczenie w kontaktach, którzy nie tak regularnie dokonujących zakupów środków trwałych, korzystając z doświadczenia firm leasingowych pod tym kątem zdają się w dużej mierze na NATO doświadczenia przy negocjacji warunków samej umowy i później jako przedsiębiorca po prostu dostaje fakturę od firmy leasingowej zalicza ją sobie koszty i mówiąc kolokwialnie mam spokój wróćmy zaczęliśmy rozmawiać o korzyściach podatkowych związanych z leasingiem no to, jakie te korzyści podatkowe związane z leasingiem są daj się, że te korzyści coraz mniejszą, ale w ogóle odgrywają w kalkulacjach przy wyborze formy leasingu, dlatego że badania, które już od wielu lat prowadzone przez centrum windykator na zlecenie związku banków polskich również my współpracujemy przy tych badaniach pokazują, że dla klienta najistotniejsze przy wyborze czy może może tej formy finansowania jest szybkość transakcji jest bezpieczeństwo transakcji elastyczność przy zawieraniu umowy leasingu, ale również to, że leasing jest ich postrzeganiu tańszy od kredytu oczywiście to na to na ten poziom cen nie tylko się składa sama wysokość opłaty, ale przede wszystkim właśnie wszystkie koszty to uboczne, które są związane z zawieraniem takich transakcji wynikający m.in. czasu czy też z zmniejszy formalności, które są wymagane natomiast oczywiście cały czas te zalety opodatkowane również funkcjonują one wynikają z faktu tego, że okres umowy leasingu jest zazwyczaj w leasingu operacyjnym zazwyczaj krótszy od okresu amortyzacji przedmiotu danego przedmiotu danego środka trwałego co powoduje, że można po prostu szybciej odzyskać w kosztach poniesiony wydatek tak jak w przypadku amortyzacji samochodu byłoby to 5 lat, ponieważ stawka amortyzacyjna wynosi 20% rocznie co oznacza, że co roku możemy koszty zaliczyć 20% 15 tego początkowego wypad wydatku tak w przypadku leasingu te koszty można ten wydatek można sprowadzić koszty już w ciągu krótszym niż 3 lata, a zatem to też powoduje, że forma leasingu stał się tak bardzo popularna to żona jest tak popularna to pokazują też statystyki rynku tutaj możemy powiedzieć, że w okresie ostatnich 20 paru lat udział leasingu finansowaniu inwestycji w ogólnie inwestycji w Polsce on wzrosła z 2% 22%, a w przypadku przedsiębiorstw udział już stanowi 29% co oznacza, że 13 inwestycji przedsiębiorca jest właśnie finansowana w tej formie okazują też badania komisji europejskiej, która cyklicznie prowadzi takie badania na wszystkich państwach Unii Europejskiej tutaj można być Polska jest od wielu lat już liderem tabeli popularności leasingu, jeżeli chodzi o grupę małych i średnie przedsiębiorstwa 63% firm z tej grupy wskazuje leasing jako istotne źródło swego finansowania swej inwestycji w przypadku kredytów jest to jedynie 39% zatem widać, że ten ta popularność leasingu wzrasta nawet dalej wzrastała z uwagi na to jest coraz powszechniejszą formą korzystania z dób inwestycyjnych będzie nie zakup na własność takiego dobra czy tak jak się działo w kredycie czy czy w zakupach za środki własne, ale przede wszystkim właśnie takie racjonalne korzystanie z danego dobra tylko w czasie, kiedy jest ona niezbędna, czyli powiedzmy tak tzw. współdzielenie danego dobra mamy już z tym do czynienia na rynku czy maszyn budowlanych czy też właśnie pojazdów, gdzie z 1 środka korzysta kilka podmiotów w okresie ekonomicznego zużycia tego przedmiotu, a zatem z punktu widzenia ekologicznego, jaki z punktu widzenia ekonomicznego dla poszczególnych firm leasingowych leasing w tym zakresie będzie coraz bardziej popularny powiedzieliśmy już, że może być tańszy, ale jest też łatwiejszy w utrzymaniu niż kredyt taki jest ono łatwiejszy w utrzymaniu niż kredyt, ponieważ ta szybkość podejmowania decyzji bierze się też z faktu, że firmy leasingowe w ocenie ryzyka kredytowego przede wszystkim, jeżeli chodzi o zabezpieczenia bazują na tym przedmiocie, ponieważ on jako będących w posiadaniu we własności firm leasingowych, nawet jeżeli w posiadaniu korzystającego to on w przypadku konieczności przedterminowego rozliczenia umowy leasingu zostaje wprowadzony do wtórnego obrotu, a zatem firma leasingowa przede wszystkim zaspokaja się w tzw. procesie windykacyjnym z przychodów uzyskanych właśnie z windykacji tego przedmiotu, a zatem tutaj to uproszczenie podejścia i zawarcia samej transakcji bierze się stąd, że taka decyzja szybciej podejmowana z uwagi chociażby na to, że jeżeli ten przedmiot jest płynny w obrocie łatwo będzie prowadzić do wtórnego obrotu to powiedzmy jak potrzeba wykazywania się jakaś niezliczoną ilością dokumentów uzasadniających mają zdolność kredytową w tym przypadku jest znacznie niższa, ponieważ w znacznej mierze sam przedmiot ten potrzebę obniża i stanowi pewne zabezpieczenie takiego ryzyka kredytowego, czyli już, podsumowując naszą rozmowę nawet jeśli jestem małym przedsiębiorcą nie jestem osobą samozatrudniony szukam sprzętu do firmy rozejrzeć za taką formą finansowania jak leasing jak najbardziej tak, tym bardziej że coraz bardziej dostępne tego to tego typu formy finansowania są na wszelkiego rodzaju platformach internetowych tak jak do tej pory głównie mogliśmy z taką ofertą spotkać się dostawców przedmiotów leasingu koszty samej firmie leasingowej dzisiaj coraz częściej można już właśnie na platformach, gdzie jest bardzo duży obrót tego typu sprzętem, zwłaszcza tym drobniejsze można tam spotkać się z ofertą finansowania w formie leasingu oczywiście cały czas dla nas problematyczną kwestią jest kwestia samego zawierania umowy leasingu w formie pisemnej, ponieważ jest taki wymóg w kodeksie cywilnym które, które tego wymaga, ale podpis elektroniczny zaczyna w dużej mierze wychodzi temu naprzeciw, ale również i otrzymujemy takie pozytywne sygnały administracji publicznej, która deklaruje możliwość wprowadzenia alternatywnej pisemnej formy zawierania umów leasingu, czyli formy dokumentowej co oczywiście w znacznym stopniu usprawni proces zawierania samochody także jak najbardziej dotyczy to zarówno tego sprzętu drobnego takiego jak sprzęt nasze zbiorowe czy też sprzętu, który jest potrzebny w dużych zakładach pracy jak również nieruchomość była rozmowa z Andrzejem Szymańskim dyrektorem związku polskiego leasingu Wojciech Kowalik dziękuje i do usłyszenia podcasty przedsiębiorcy na tokfm PL i aplikacji TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PODCAST PRZEDSIĘBIORCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA