REKLAMA

"Żyjemy w rozdwojonym państwie" - O reakcjach polskich w władz na wyroki TSUE

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-05-10 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest prof. Włodzimierz Wróbel sędzia Sądu Najwyższego dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która nie jest uważana za sąd no ale funkcjonuje miała uchylić panu immunitety ostatecznie jednak, bo przypomnę tylko, że Prokuratura Krajowa chce postawić zarzuty nieumyślnego niedopełnienia obowiązku chodzi o pewne zamieszanie, Rozwiń » które jest raczej oczywiste, że błąd popełnił administracja sądu nie pan profesor, ale izba dyscyplinarna ostatecznie jednak odroczyła sprawę jak pan sądzi panie profesorze, dlaczego tak się stało, o co chodzi w tej grze pani redaktor nie wiem, o co chodzi w grze natomiast no jak mówię toczyło się czy toczy się postępowanie problemem największym jest to, że to postępowanie toczy się przed sądem wytoczyła przed sądem to między wiedzieli byśmy, jakie są reguły tego postępowania mógł na to pytanie jako odpowiadać tak natomiast tutaj no cóż nie dla mnie na dawno nie bardzo potrafię odpowiedzieć, bo położną jest prawo, ale też są pewnie jakieś inne czynniki którymi mogą być Night jest kłopot, że zaczynam się domyślać to jest jakaś chora sytuacja no tak, ale co pana zdaniem może się stać z Izbą dyscyplinarną, bo mamy sytuację, której jednak została wydana opinia rekomendacja rzecznika co jest ginie tam drzewa ona dotyczy skargi komisji europejskiej na system dyscyplinarny dla dla sędziów no i sędzia tańczy stwierdził, że komisja europejska wystarczający sposób wykazała, że sporne przepisy nie gwarantują niezależności oraz bezstronności Izby dyscyplinarnej, a zatem są sprzeczne z traktatem o Unii Europejskiej co tak naprawdę może się zdarzyć w tej chwili z Izbą dyscyplinarną, jakie scenariusze są tutaj możliwe, jeżeli wyrok z UE będzie zbliżony do opinii sędziego ten drzewa wcześniej czeka nas rozstrzygnięcie dotyczące zabezpieczenia, czyli takiego wniosku komisji europejskiej o to, żeby izba dyscyplinarna utrzymała swoje działania, chociaż takie zabezpieczenie zostało wydane i niewiele to zmieniło funkcjonowanie tego organu pani jak to pani zadaje pytania, które pewnie należałoby adresować do do polityków partii władzy politycznej, bo to jest kwestia decyzji parlamentu decyzji tych, którzy w administracji Sądu Najwyższego decydują, jakie jak działają poszczególne elementy, które są struktury sądu Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy kiedyś powiedział izba dyscyplinarna nie może wydawać orzeczenia jako sąd wszystkie rzeczy, o których pani mówiła były stwierdzone i wyrokach Sądu Najwyższego w uchwale połączonych 3 izb cały czas osoby, które tam są podejmują rozstrzygnięcia na pewno zrobi żyjemy w takim rozwojowym państwa noc mieli nadzieję, że kiedyś dojdzie do jakiegoś jakiegoś uporządkowania tej sytuacji panie profesorze, bo słyszę takie zarzuty, że jest, jakby oczywiste dla wielu osób także Unii Europejskiej, że ten system dyscyplinarny jest wadliwy, że jest bardzo upolitycznione, że właściwie służy głównie do tego, żeby ścigać sędziów krytycznych wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości, a jednak no nic się nie dzieje czy pan też uważa, że komisja europejska Unia europejska jako instytucja jest w zasadzie bezradna, bo np. jeśli chodzi o Puszczę Białowieską to tu zostały nałożone te środki kary i rząd prawa i prawdziwości w tej sprawie się cofnął, a tutaj jednak okazuje się, że no ta izba dyscyplinarna działa ci sędziowie nadal są prześladowani czy po 5 rzeczy czy sądzi pan rzeczywiście Unia europejska jest tutaj no w pewnym sensie nieudolna i sądzi pan czy sądzi pan, że to się zmieni w najbliższym czasie to co robi Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej poproszę znowu pozwolić gminie nie funkcjonować to nie jest moja kompetencja wypowiadania się o świecie polityki co zrobi komisja zrobią politycy Unii Europejskiej mogą jednak powiedzieć mianowicie, że orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej bez punktowane są przez polskie sądy natomiast nie są respektowane przez władzę wykonawczą i zaczyna być kłopot, ponieważ sędziowie polscy sędziowie stosują te orzeczenia natomiast gdy dochodzi do egzekucji wykonania to zdarza się także, że one nie są wykonywane dalej jak długo taki stan może trwać, jakie napięcia na poziomie unijnym po to, rodzina to jest to widzimy np. się okazuje, że część tych orzeczeń polskich sądów nie jest wykonywana przez sądy innych państw nie wiem czy zdajemy sobie z tego sprawę, że dzisiaj dzięki temu, że jesteśmy w unii europejskiej współpracujemy z innymi krajami właśnie współpracujemy tylko wtedy, kiedy spełnia standardy tej Unii polskie orzeczenie jakiegoś małego Sądu Rejonowego w małe miejscowości ma taki skutek zobowiązuje wszystkich na terenie całości lub gdzieś tam potężny koncert w Portugalii będzie musiał go respektować jak zerwiemy tę współpracę no to pozostaniemy takim krajem, gdzie będzie wydawane będą jakieś orzeczenia i nikt tego nie będzie respektował tak to jest taki krok wychodzenia wychodzenia z Unii Europejskiej co ma się zdarzyć żeby, żeby władza polityczna zaczął przejmować tymi rozstrzygnięciami, które zapadają w organach sądowych Unii Europejskiej pod powinna się przyjmować, jeżeli ma na względzie jakiś podstawowy interes naszego społeczeństwa bezpieczeństwa sojusznikami no ale przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej wniosek o uznanie interpretacji traktatów UE dokonywane przez złe za przekroczenie jego kompetencji to znaczy Sułek, jeżeli wyda jakiś wyrok np. w sprawie Izby dyscyplinarnej to, gdyby Trybunał się przychylił do zdania premiera no to ten wyrok nie będzie realizowany prawdopodobnie do tego to zmierza to właśnie w jakim stanie prawnym wtedy będziemy jeżeli, jeżeli Trybunał coś takiego orzeknie, żeby nie będzie realizować wyroków całe wszyscy mówili o tym dobrze to jest sytuacja, w której de facto wypowiada się traktat, jeżeli oczywiście nie jest wykluczone, że jakiś kraj Unii Europejskiej uznaje, że jakiś przepis traktatowy z nich słuszny trafny naraża jakieś interesy to jak kiedyś Trybunał Konstytucyjny powiedział albo się wtedy występuje w dni albo wszczyna się postępowanie zmierzające do zmiany tego traktatu, ale wtedy w tej wniosku powinno się kierować alei Szucha tylko w Brukseli czy w innym stosownym miejscu podejmować negocjacje, żeby zmieniać treść traktatów to nie jest nie jest chyba ten adres, którego powinna skierować taki wniosek, ale chodzi o analizę czystą czysto prawną czy wedle pana panie profesorze w momencie, kiedy rząd Polski nie będzie realizował wyroków cóż np. w sprawie Izby dyscyplinarnej czy to ma związek z tym zapisem jeśli chodzi o fundusz odbudowy, że w momencie, kiedy państwo łamie zasady praworządności to te środki funduszu odbudowy mogą być zamrożone czy tutaj jest bezpośredni związek prawny tych 2 kwestii oczywiście, że tak no sytuacja, w której organ państwa już abstrahuję czy politycznych wszystkie cechy Trybunał posiada w chwili takich ikon przesądzone są w konstytucji zwane są wszystkim tym organowi jako organ państwa mówi nie będziemy wykonywać tylko albo nadaje tym oto inne znaczenie przejmuje kompetencji innego organu w szczególności Trybunał sprawiedliwości Solidarność po swojemu tak jak i tak kwoty to stwarza sytuację prawną do kraju, a jeżeli jest kontestowana, które niezgodna z przepisami unijnymi to jest naruszanie zasady praworządności to nie jest tylko kwestia pewnie sankcji związanych z funduszami, ale Trybunał sprawiedliwości sam może również zapowiedź sankcji za wykonywanie własnych orzeczeń tak jak także tych elementów nacisku jest pewnie wiele może nawet nie nacisku tylko takiego prawnego żadnych sankcji, które mogą dotknąć kraju członkowskim Europy na jak szybko zwrócić uwagę, że premier Morawiecki przekonywał między nimi swoich współ koalicjantów żenię, że nie mają wspólnego, że żaden sposób Unia europejska na podstawie tego zapisu nie będzie mogła blokować tych środków, że to jest mało prawdopodobne to rozumiem, że on dlatego premier się myli chodzi tylko analizę prawną nie polityczną rozprawę no właśnie o tym powiedzieć instytucje prawne do nakładania takich sankcji są oczywiście one w związku z tym jak te instytucje funkcjonują pozostawione są w rękach organów politycznych Unii Europejskiej poza sankcjami, które są Trybunał może można nie politycy zdecydują się z tego korzystać innymi słowy organy Unii Europejskiej decydują się wdrożyć tę sankcję później pytanie właśnie trwa mówi prawdę, ale rozumiem, ale podstawy prawne są tak oczywiście to europejski Trybunał praw człowieka orzekł, że Trybunał Konstytucyjny z dublerem w składzie nie jest sądem ustanowionym zgodnie z przepisami to była sprawa prezydenta producenta trawników treść domaga odszkodowania za zniszczenia zrobione przez dziki no i sprawa zahaczyła o ten Trybunał i dlatego właśnie europejski Trybunał praw człowieka wypowiedział też się w tej sprawie no ale wypowiedzi Julii Przyłębskiej Elżbiety Witek wynika, że polskie władze nie będą realizować tego wyroku po prostu go nie akceptują uważają, że to jest przekroczenie kompetencji przez Trybunał praw człowieka no i jak to skomentować, bo pewnie publicystycznie byśmy powiedzieli sobie że, że ostatnio Rosja w ten sposób zareagował na wyrok europejskiego, bo wasz człowiek to nie zdarza tak to co dalej może nastąpić będą kolejne takie wyroki europejskiego Trybunału praw człowieka przecież takich decyzji, które zapadły zapadły dotyczących skarg konstytucyjnych dających państwa i to było sporo teraz ci wszyscy, których dotknęło również mogą wystąpić do Trybunału wszelka np. odszkodowanie zadośćuczynienie w związku z kwestii, ale muszą przejść takie procedury w Polsce jak rozumiem, zanim wystąpią do europejskiego Trybunału no podobnie to podobnie jak jak w tej sprawie, której pani redaktor wspomniała, ale ta droga oczywiście nie jest zamknięta jest otwarta wobec tego ten stan rzeczy będzie co zresztą ja myślę, że tutaj jest inna inna kwestia proszę pamiętać, że to orzeczenie to przecież wiemy o tym, że postępowanie przed Trybunałem zostało zepsute podobnie jak skład tego Trybunału w związku z tym cały czas trwa taka sądowa mówi teraz w sądach powszechnych także o Sądzie Najwyższym ocena różnych procedurach jakieś skutki wywołuje ową owo zepsucie instytucji do jakiej doszło do teraz mamy kolejne orzeczenie europejskiego Trybunału praw człowieka bardzo poważny organ, które zawiera w sobie, jakby takie przesądzenie doszło do nieprawidłowego osądzenia będzie miało wpływ także na orzeczenia sądów polskich takich zastanawiających się nad tym czy w takim razie powoduje to, że te orzeczenia nie wywierają skutków prawnych w takim zakresie, wybierając spraw sytuacja coraz bardziej komplikuje bardzo dziękuję za rozmowę prof. Włodzimierz Wróbel sędzia Sądu Najwyższego był gościem Radia TOK FM dziękuję panie profesorze bardzo dobrego dnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA