REKLAMA

Jak Kościół rzymskokatolicki przejął w Polsce własność Kościołów mniejszościowych?

OFF Czarek
Data emisji:
2021-05-10 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie jak dobrze wstać skoro Świt można powiedzieć pewnie państwo zdziwią dziesiąta rano dziesiąta 5 skoro Świt, ale nie dla mnie skoro Świt Szanowni Państwo, ale dzisiaj skoro Świt zerwał się ksiądz dr Kazimierz Bem prawnik teolog pastor ewangelicko-reformowany Zjednoczonego kościoła Chrystusa dzień dobry dobry wieczór, która godzina dzień dobry on nie jest i 5 Rozwiń » minut po czwartej nad ranem no, doskonaląc ciemna noc za taka kolęda chyba była ta tak tak, a ksiądz dr Kazimierz Bem zerwał się w środku nocy, aby wystąpić w programie Owczarek, aby pomyślałem, że porozmawiamy bardzo interesujący m.in. bardzo interesującym tekście, który pojawił się kilka dni temu 5maja w Gazecie wyborczej kościół rzymskokatolicki przejął w Polsce własność kościołów mniejszościowych to jest tytuł tego artykułu, w czym rzecz, o co chodzi w bardzo chodzi głównie budynki nieruchomości, które znalazły się w posiadaniu kościoła rzymskokatolickiego po 1945 roku i my się tam znalazły w jego posiadaniu bardzo różny sposób czasami i to zwykle w tych dyskusjach się pojawiało do dalej miejscowości nie było ewangelików rzeczywiście to prawda ziemia zachodnich często tak było, ale bardzo duże ilości miejsc jest szczególnie dużych miastach kościół przejął nieruchomości pomimo tego, że byli Anglicy nie w rodzinnej Łodzi zajęto samej Łodzi zajęto 2 duże ogromne kościoły ewangelickie tam w Łodzi też są wyglądało tak do końca Kościuszko Krajski musiał wykupić natomiast większości miast w Polsce nic takiego nigdy nie było jest jedną z największych tajemnic polskiej historii ale bo o tym, że nikt nie chce mówić, a także jednym z największych paradoksów, że po 1945 roku PRL ten zły komunizm był dla kościoła rzymskokatolickiego w Polsce jednym z najhojniejszych znajdzie to 3 patronów pod względem ilości nieruchomości państwo, którzy mieszkać w Szczecinie czy Gdańsku no proszę kiedyś kreśli podliczyć ile nieruchomości prawa miejskie kościół dostał za nic im mniej i głównie o tym art. 2, który część artykułu to była też o tym w częściowo polemika profesor z charakterem Michnikiem panią Wielowieyską, że rzekomo po 1989 roku w Polsce nie było innymi ów i niemal cały czas rzekomo innego systemu wartości nie ma innego kościoła i państwo polskie musiało negocjować z kościołem rzymskokatolickim pisane tak nie jest to z sali Solidarności, gdyby sama wybrała sobie taki model podczas gdy we włoszech i we Francji nigdy się nie wynegocjuje z 1 kościołem nie ma czegoś takiego komisja wspólna rządu Episkopatu złogi dziwny Tworek któregoś ze wszystkimi związkami wyznaniowymi i są często mamy kościoły mniejszościowe do nieco inną perspektywę, które dawały rządem solidarnościowym większą taką możliwość elastyczności, a nie zgadzanie się na każde życzenie kościoła po 1989 roku i o tym buty na taką to morze podzielmy tę naszą rozmowę, ale rana na wątki w trybie wątek nieruchomości, ale też skoncentrujmy się na na różnych okresach czasowych mamy rok 1945 powstaje nowe państwo z nową władzą i rozumiem, że są miejsca, w których ewangelików nie ma miejsca, w których ewangelicy są, ale większość tych po ewangelicki kościół dostaje kościół katolicki tak tak i karmi fanów przed klasycznym przykładem jest Szczecin czy globalne, bo są zupełnie był nieco inny system prawny na terenach tzw. zim chcemy do nich ziemiach zachodnich ziemiach odzyskanych nieco inny drugiej Rzeczypospolitej klasycznym przykładem był Gdańsk i ta słynna bazylika Najświętszej Marii Panny i właścicielem jego była ewangelicka parafia Najświętszej Marii Panny w 1945 rada narodowa, która nie ma do tego żadnej kompetencji specjalną uchwałę taką mocno nacjonalistyczną od o odradzającego się państwa polskiego zniszczenia niemczyzny w Gdańsku od oddaję, mimo że nie ma do tego żadnych podstaw prawnych ten kościół Kościołowi rzymskokatolickiemu nie tylko ten kościół, bo po temu Gdańsk jest bardzo zniszczony w zasadzie katolicy przyjmą wszystkich 9 kościołów, które są w Gdańsku po ewangelickich pomimo tego, że tam istnieje istniała spora jeszcze w tym mniejszość niemiecka ewangelicka, ale osiedliło się bardzo dużo Polaków Anglików w Gdańsku, a inne sytuacje w Kongresówce częściowo dawnej Kongresówce drugiej Rzeczypospolitej, gdzie ku temu nikt nie był absolutnie żadnych podstaw prawnych na sobie po prostu przyjmowali w Toruniu jezuici weszli przejęli kościół ewangelicki w Łodzi przejęli kościół w jezuici kościoła niemieckiej jest ta bardzo bolesna sprawa i na Śląsku i Mazurach, gdzie była pewna grupa osób mniej lub bardziej związana z polskością wyznania ewangelickiego jest ogromny napływ kresowiaków i tam przyjmowanie tych kościołów trwa trwa dos i 81001. roku o tym też pisałem i tam no niezbyt chlubną rolę odegrał, który ma już go późniejszy prymas Józef Glemp ówczesny biskup Warmiński, który po prostu pozyska on nie zachęcało, ale nigdy nie było także on zniechęca ludzi kazał kościoła oddawać ewangelikom w Spychowie trwało nabożeństwo ewangelickie wszedł proboszcz z wiernymi wyrzucił ewangelików przyjęto kością nota ktoś może pomyśleć no dobrze to było dawno komuna taka trochę dzika sprawiedliwość może niesprawiedliwość, ale z pewnością w 1989 rok zmiana systemu rachunki krzywd teraz trzeba wyrównać zaraźliwe rano, ale wasz wasz problem polega ich nie wyrównano boki w latach dziewięćdziesiątych przyjmowano ustawę o stosunku państwa jakościowe miejska z polskiego ukraińskiego wędzisko reformowanego tego mojego Karpińskiego zasadą było tak, że umarzano wszystkie pretensje majątkowe do nieruchomości, których właścicielem był inny kościół albo związek wyznaniowy czy gdyby na samym początku ograniczono ze Anglikom możliwość jakichkolwiek odszkodowań od kogokolwiek jeśli będę wspominał, że pierwszy projekt za czasów różne tanimi i premier Hanny Suchockiej to był niezwykle niekorzystne dla Anglików klientom nieco bardziej korzystne natomiast kościół rzymskokatolicki, czyli podobnego wygaszenia pretensji nie była i tak naprawdę po jest kościół i buty ustawy o stosunku państwa do kościoła rzymskokatolickiego na poprzedzała konkordat kościół, zanim uzyska od państwa państwo Polski dało prawo własności nie swoich kościołów, a i tak naprawdę Anglikom nic nam pozostało nic z nim i wygaszony nasze pretensje, pomimo że ktoś inny przejął nasz majątek, a czasami bezprawnie uzna no cóż tak jest proszę pamiętać, że kościół rzymskokatolicki cały czas twierdzi pomimo tych wszystkich skandali związanych z komisją majątkową cały czas twierdzi, że oni cały czas poszkodowany i dlatego nie wygłaszać funduszu kościelnego rzekomo cały czas przysługują jakieś roszczenia finansowe no ale co się wydarza pretensje wszystkich związków wyznaniowych mówi koniec albo nie tutaj cały czas jest cały czas tego by i pretensji gość gorlickiego znane są za istniejące podczas gdy nam się mówi koniec wszystko i całość prowadzi ścieżka prawna została już wyczerpana zamknięta tak, bo bardzo, choć teoretycznie można było skarżyć się do kosza do Trybunału Konstytucyjnego w polecam jak dobry moment tak teraz Super no tylko szkoda, że Trybunał nie ma w tej chwili są już takiej grzywny Tworek prawda z ludźmi poprzebieranych za sędziów, ale z 4 proszę pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny jeszcze funkcjonował porządnie on nie skrzywdził kościoła rzymskokatolickiego proszę pamiętać, że ustawa, która regulowała komisji to komisja majątkową początkowo zaskarżono ją do Trybunału Konstytucyjnego i większością głosów, mimo że moim zdaniem tam 2 sędziów w ogóle nie powinno było orzekać po literackim związani z kulami on się do wniosku, że nie ma, że to, że nie można duża jedno przez gminy nie mogły skarżyć tej ustawy o inne osoby rozstrzygnięć ustawy był zgodny z konstytucją, kiedy proces tzw. komisji rewindykacyjnej uznano za niezgodny z konstytucją Trybunał obudził się dopiero kiedy chodziło o związek wyznaniowy gmin żydowskich i wtedy nagle okazało się, że te nieliczne elementy, które przyznano innym kościołom związkom wyznaniowym dla podobnych sprawach nie tak korzystnej jakością rzymska Kaczyńskiego on nagle stały się zgodne z konstytucją, a więc i to 80 dziewiątym roku nie było także Polska traktowała kościoły pod względem finansowym, ale to nie o to chodzi pozwolę finansowym NFZ za chwilę do tego wrócę na równych prawach kościół rzymskokatolicki był zawsze zawsze faworyzowane o od samego początku i to w sposób, który urąga najbardziej takiemu podstawowemu poczuciu przyzwoitości, ale chcę wyraźnie powiedzieć to chodzi o pieniądze za w takich miejscowościach, gdzie Anglików nie było to, że kościół rzymskokatolicki przejął kościół to dalej pełni funkcje sakralne ja osobiście się z tego cieszę, że ten budynek jest dalej używane, żeby wielbić Boga natomiast mówimy w sytuacjach, że w miastach lub w Poznaniu czy nie na terenach zachodnich kościół rzymskokatolicki przejął 6 kościołów ewangelickich dostał 1gr jest za gen. Jaruzelskiego w PRL-u, a w tym samym czasie Anglicy modlili się w malutkiej nieogrzewanej kaplicy cmentarnej proszę sobie wyobrazić i przyjęto kościół, który Anglicy zbudowali w tym 18 wieku, kiedy mogli budować kościoły w Poznaniu i po sobie wyobrazić kościół jest przyjęty, czyli gdzieś dzielili chcę coś co związane z historią tej społeczności bardzo trudno nagle z przyjętej państwo mówi Maciej do tego żadnego prawa trudno już przekazaliśmy co nam zapis, kto z nowej zasadzie nie mamy waszego Pańskiego płaszcza co do zabicia to do płaszcza co do płaszcza powrócimy po informacjach Radia TOK FM informacja dziesiąty 20 państwa my gościmy ksiądz dr Kazimierz Bem prawnik teolog pastor Ewangelicko reformowanego Zjednoczonego kościoła Chrystusa informację o informacje zwracam po czasie ksiądz dr Kazimierz Bem prawnik teolog pastor Ewangelicko reformowanego Zjednoczonego kościoła Chrystusa jest państwa i moim gościem w Gazecie wyborczej 5maja kilka dni temu pojawił się artykuł autorstwa księdza dr. Kazimierza Bema kościół rzymskokatolicki przejął w Polsce własność kościołów mniejszościowych odsyłam państwa do tego tekstu no dobrze i jaką mamy dzisiaj sytuację to znaczy czy ten tekst artykułu księdza doktora jest po prostu przejawem wyładowania złych emocji to jest także w agencji teraz mówiono było, ale się było trudno czas zagryźć zęby i miłością braterską miłością spojrzeć na braci wie, że w końcu w końcu w domu ojca jest mieszkań wiele, a te mieszkania po tej stronie może nie są tak ważne, więc trochę się bracia i generalnie spotkamy się w raju oczywiście tylko państw tylko Ewangelia uczy dla takiej prawdy etyczne, że ten jak i choć sam jest, że tego, który ma więcej od niego będzie, więc wymagane 1 panu taki przykład to nie jest to, że my w tej chwili na ich są jakieś roszczenia i uwagi w stosunku do katolików prawne, bo polskie państwo gasiło, ale potem taki przykład, bo do mnie dotarło właśnie niedawno parafia ewangelicka w Trójmieście ma 1 kościół, bo w Sopocie też odebrano kością taki 1 kościół nad morzem w Koś może mieć uroczy, ale nie jest nie jest zabytkowy ma mniej niż 100 lat i ten kościół w tej chwili ma remont dachu, ponieważ tam trwa remont dachu mogą się odbywać nabożeństwa proszę sobie wyobrazić, że ewangelicy od ponad wystąpili o dofinansowanie na remont dachu tego dofinansowania nie dostali spotykają się w mniejszych salkach, a i to jest w sytuacji, kiedy idą miliony na biznesmena Rydzyka ze strony państwa idą miliony na kolejny dziwne pisma fanatyków, a kuria w Gdańsku, która przejęła w samym Gdańsku 9 kościołów ewangelickich sobocie kilka nawet nie wpadła na pomysł, żeby zaproponować Anglikom Słuchajcie to na czas remontu może być odtworzony, a może bywa udostępnimy jeden z kością waszych dawnych naprzeciw Świętego Jana Święty Jan, zwracając się, że jest on nimi 8 Klicha nowość porozmawiaj o tym rozmawiamy oceniać niech się ewangelicy uczą od katolików jak remont robi, tak więc kości Świętego Jana, żeby było jasne państwo ewangelicy zwrócili pań i władzom PRL, bo nie były w stanie wyremontować własne pieniądze za 1990 roku kuria Gdańska wystąpiła o jego zwrot to zawsze bawi określenie zwrot dostała potem podpisano taką umowę, że kuria udostępnia kościół na miejsce kultury i o zachowano dawny auta tam są chyba nie wie jak często chyba jest parę razy w tygodniu muszą przy tym ołtarzu natomiast kościół zamontowany z środków państwowych jest podpisana długoletnia dzierżawa akurat parę lat po tym, jak się skończy dzierżawa prowadzona ze środków państwowych pięknie wyremontowany kościół wróci do kurii, ale chciałbym jeszcze raz wrócić do tego, bo być może ktoś słucha skóry gdańskiej przejęliście państwo tyle kościołów w Trójmieście i usuwać w kościele Świętego Piotra i płac po nas najmniejsze ślady państwa młodsi państwa bracia ewangelicy w tej chwili nie mają kościoła, w którym mogą odprawiać nabożeństwa czy nawet jeśli nie nauczanie Chrystusa to przyzwoitość nie nakazywała by komuś skóry gdańskiej zaproponować Anglikom i jeden z wielu kościołów przed kaplicę świętej Anny czy kościół Świętego Jana nabożeństwo na czas remontu tych mówię, jeżeli do uczelni Chrystusa jest dla państwa zbyt wysoką poprzeczką apelowałbym o zwykłą przyzwoitość Solidarność, żebyście państwo przynajmniej zaproponowali ewangelikom na czas remontu odprawiania nabożeństwa w czasie kościele Świętego Jana, a może grzech pychy spadł na księdza doktora może należy poprosić tak no być może rzeczywiście należna należy poprosić, żebyśmy mogli w dawnych szybkościach odprawiać nabożeństwo już plan taki przykład mnie w mieście tutaj w stanach, gdzie pełni posługę ach, parę lat temu były wybuchł pożar na zakrystii ten pożar był na tyle duży, że główny kościół rzymskokatolicki przyjechała straż pożarna zalała nie można było odprawiać nabożeństwa tego samego dnia ja i rada parafialna zaproponowaliśmy katolikom przejrzeli nie będą mogli odprawiać głównym kościele albo w krypcie kościoła mogą skorzystać z naszego kościoła mamusia i to mi się wydaje to nie mówi po to, żeby czy jest jakiś taki wspaniały dla mnie to rzecz oczywista jest rzeczą oczywistą, której się nie dyskutuje jak natomiast no nie wiem pan co mówili, a propos pychy ewangelików może rzeczywiście jesteśmy przyszli, ale w porównaniu z poprzednikiem trzeba grzecznie i poprosić łaskawie może go Leszek Głódź uznany takiej pokory tak tak tak tak na pewno dobrze tak mówiąc już jeszcze bardziej poważnie to norma wsłuchał się, za które mam wrażenie, jakby ksiądz dr no dawno nie był w Polsce czują to znaczy słyszy takie takie zdziwienie oburzenie trochę, jakbyśmy pojechali z kraju nie wiem z inną kulturą kraju inną kulturą i potem wracałyśmy wyobraźcie sobie, że tam w ogóle jest wszystko na opak, że dawali także czarne jest białe białe czarne są o hossie niesamowite no może może to zabrzmi jak jakaś forma znieczulicy, ale trochę ksiądz doktor mówi o rzeczach, które chyba dla nas tutaj w Polsce są niemal normalne, ale myśmy już do nich przyzwyczaili tak czy ksiądz jak ksiądz eleganckim samochodzie, który mówi słać przede wszystkim się taca zgadzać nie gorszy nie dziwi to znaczy to raczej człowiek tak upomniany za mało na tacę właściwie idzie do domu mówi o ich zły ze mnie człowiek, ale więcej niż wydaje, że nie możemy sobie przez cały Poznań stary to poprzeczka bym powiedział dość wysoko nie możemy siebie, a jest stale tam być jakoś no ale w końcu podobno jesteśmy tym najbardziej chrześcijańskim narodem w Europie mamy uczyć Zachodu większej moralności tymi zarzutami ja pamiętam jeszcze mieszka w Polsce słyszałem to nie widział czy śmiać czy płakać, ale naprawdę powinniśmy nawet drzwi weźmiemy chrustu za nami, a pozostaje coś takiego przyzwoitość i poczucie sprawiedliwości moim zdaniem nie możemy tłumaczyć, że tak zawsze było tak nie było Polacy mogą być lepsi do tego jesteśmy powołani, żeby się zmieni, żeby doszło w lepszym kierunku i i z ja rozumiem, że w Polsce oby szczególnie obecnie jest inna sytuacja polityczna, a mimo wszystko ludzi oburza i o najciekawsze moim zdaniem komentarz pod moim artykułem ktoś napisał, że je sobie zdawał tu jakaś pani napisała sobie zdawałem sprawę to rzecz się działo Unii w miejscowości nie zdawały sobie sprawę z tego Stali tego i wniesie wydaje się jednak był to Kieli pazerność pycha duchownych i nie mówię tylko katolickich tak samo protestanckich zawsze jest kroczy przed upadkiem u od absolutnie jest zawsze źle odbierana jest zawsze źle odbierana i mimo wszystko być może też to jest zwykłe taka prezentacja ze strony Boga, że wiele wyznań, że od czasu do czasu możemy sobie wzajemnie nie tyle szpilę wbijać go zwracać uwagę spuszczać trochę nadejścia tego dalszego balonów, które wszystkie nasze kościoły są w Polsce ten balon jest dużo większe, bo to jest największy kościół i politycy, którzy normalnie powinni zachować pewien dystans w Polsce nie ma też od małego zauważyłem, że na widok księdza jeszcze bardziej biskupa ludziom się wszystko w kolanach robi słyszalny jak nie wiem, bo wyłącza się myślenie ksiądz dobrodziej ruchu to też człowiek pycha kroczy przed upadkiem i rozumie kościół katolicki wyciągną lekcję z tego powiedzenia i aby ten upadek był jak najdalej albo, żeby w ogóle do niego nie doszło to po prostu zabezpiecza się ekonomicznie również nie można bronić wiewiórki, że sobie orzeszki na zimę odkłada do tak, ale to musi być zrobione w sposób tak nachalny chcieliśmy kapitalizmu tego macie, ale kościół winien, ale nauczanie Jezusa nigdy nie było do końca tam nauczanie Jezusa, bo mimo wszystko wierzy czy przemija wierzę, że od Izby synem Boga Bogiem więcej w związku z tym proszę pamiętać nawet w psalmach, którzy tak jak nasz jednym z planów jest napisane, którzy tak jak nasz Bóg, który wywyższa ubogiego sadza go między Książąt ludu swego mimo wszystko kościół powinien kierować nieco inną polityką nawet finansowo nie mówi, że musi być głupi, ale takiej mówi Gdański tyle budynków sakralnych naprawdę naprawdę nikomu w kurii nie widzę poprzedniego biskupa, ale naprawdę nikomu nie przyszło nam, żeby zaproponować samemu siebie Angeliką 8 Legnicy mogą pełniej poprosić, ale zaproponować mi znajdzie to może nam udostępni 1 kościół może odprawiać ich pozycji będą podjęły jakieś egzorcyzmy są potrzebne po naszych kalwińskich czy luterańskiego nabożeństwa, bo naprawdę postawmy sobie tą wycieczkę w poprzeczkę ciut wyżej niż pani Pawłowicz niż niż prokurator Piotrowicz w Trybunale postawmy sobie poprzeczkę ciut uważaj przez to dobrze jeszcze, że będziemy stawiać po informacjach, jeżeli ksiądz doktor pozwoli ksiądz dr Kazimierz Bem prawnik teolog pastor ewangelicko-reformowany Zjednoczonego kościoła Chrystusa nie państwa i moim gościem informację o godzinie dziesiątej 40 po informacjach wróciły nasze rozmowy przy okazji odsyłam państwa do artykułu autorstwa księdza doktora, który ukazał się do tego mają w Gazecie wyborczej kościół rzymskokatolicki przejął w Polsce własność kościołów mniejszościowych to jest ten tekst i do tego tekstu i innych tematów powrócimy po informacjach po czasie ksiądz dr Kazimierz Bem prawnik teolog pastora Ewangelicko reformowanego Zjednoczonego kościoła Chrystusa jest państwa moim gościem w Gazecie wyborczej 5maja artykułu księdza doktora dotyczący przejęcia własności kościołów mniejszościowych w Polsce przez kościół rzymskokatolicki i myślę sobie, że w Polsce może wierni są ostatnio zbulwersowani te różnymi wydarzeniami, które obraziły uczucia religijne Otóż na ścianie kościoła w Działdowie ktoś napisał Bóg jest gejem wiem, że ksiądz dr to zauważył Stal swoim pretensji ciekawostka to dawny kościół ewangelicki, a w Działdowie, ale tam są odbudowa kościoła Miejskiego też osobny rozdział, ale cel w tym obraźliwego obowiązkiem dla polskich wiernych być może jest no ale ale cały czas, ale rozumiem, że przepraszam, gdzie to jest jakiś, a i nie ja wiem, że w Polsce jest sam osobiście jestem gejem, żeby jasno powiedzieć, ale rozumiem, że w Polsce tak wielcy jakiś takich kategorii kategorie pod człowieka tak jak dziś nie wiemy tak niż w Polsce tak w Polsce tak no to chciałem to mam dla was dla rolników tej mamy długą listę podludzi kategorii podludzi, tak więc ostatnią lekturą dla tych, którzy rzeczywiście tak myślą przypominam, że jest zawsze przebywał z tymi, których społeczeństwu wyrzucało na margines czy z kobietami, które krwawiły z chorymi i zapytane przez demony jest sam był uchodźcą Drodzy Państwo, które już Żyda, który z filmu, który oddał się ochronić jego matka nigdy nie gościła, więc nie ma nikt obrazić o stwierdzeniu tym, że Bóg jest gejem Bóg jest zawsze stanu którymi, które z tymi ludźmi społeczeństwo spychane margines to jest główne przesłanie Ewangelii to jest przesłanie starego testamentu proszę pamiętać, że Bóg objawia i Izraelitom w tym momencie, kiedy są niewolnikami nie objawia się Alicja mama objawia się niewolnikom tym najbardziej tym na spodzie cywili cywilizacji to jest też taki wątek to ostatnio pojawia się także w kościele szybko katolickim w Europie to znaczy jak kościół powinien podchodzić właśnie do osób innej orientacji udzielać sakramentów nie udzielać przyjmować nie przyjmować to z jakiego powodu, toteż jest temat, który rozpala niektórych teologów katolickich widać, więc z mojego doświadczenia zauważam, że zwykle problem dla osób, które sami mają już tak nie uporządkowano własną orientację seksualną no to słynne wypowiedzi, że cuchnie grzechem homoseksualizmu ja nie wiem co te osoby robią w łóżku w takim razie proponuje po seksie wziąć prysznic i użyć mydła, jeżeli ktoś w tym cuchnie jak na to zupełnie poważnie no ale jak mamy traktować mamy traktować bliźnich jak normalny bliźnich i Jezusa małżeńskiej wiele się bardzo szczątkowo, jeżeli już to niezbyt pozytywnie, ale powinniśmy traktować tak jak normalnych bliźnich, czyli udzielać sakramentów w zależności od tego ile mamy, bo producenci mają nieco mnie z nieco oszczędniejszy, ale jej dawać śluby błogosławić proszę pamiętać, że w Polsce mamy społeczeństwo, gdzie ksiądz święcił studzienki kanalizacyjne święcono broni ani można zdać błogosławieństwa dla związku 2 osób, które chcą się kochać życie razem wspierać i to jest większy grzesznik niż święcenie broni, z której będą zabijać ludzi PiS albo albo rzekome parodia sakramentu święceń studzienki kanalizacyjnej na litość boską Norah przepraszam panie w bardzo proszę i słuchając księdza doktora zastanawiam się czy te różne działania ruch ekumeniczny, który od czasu do czasu tyle słyszymy to jest tylko jakaś taka działalność pozorowana nie zdziwi co zdaje się, że nie natomiast rzeczywiście nastąpił pewien prawnik z dala od pewnego rodzaju zastój, bo do szczególnie zjedzony przez Jan Paweł II było samorządność bardzo otwartą na ekumenizm, ale tym, niemniej mamy ten dokument dominus Jezus, który nazwał nas protestantów praktyki pod dworkiem audyt wspólnota okazję kwestia, ale nie wiadomo co w zasadzie jest to, że zgromadzenie pingwinów Herbach i ale ten komunizm ja bym powiedział na takim lokalnym szczeblu może się rozwijać mówi cały czas mamy możliwości, ale całe miasta no jakoś, który niszczy nie wychodzi nie wiem nie może być skoncentrowani prawda na arcybiskupa na tych Daniela można o tym na Bursztynowym ołtarzu, ale tam cały czas możliwość to nie jest tak, że Ewangelia mówi koniec hałasu nic się z tym nie da zrobić co dzieli jest możliwe, żeby ktoś skóry wykonał telefon do biskupa Warmińskiego Hinca i powiedział proponujemy nabożeństwo to przy okazji dodam, że jest duża szansa, że biskup Hinc odbierze osobiście, bo odbiera Wista telefon tak tak akta także pan, ale jeszcze wracając do osób homoseksualnych i znaczy dla mnie tym szersza dla mnie szokujące jak można jak może aktem ludźmi poniewierać często z ambony no przecież niektórzy posługują się wręcz językiem kalką językową chwilę rano o o tęczowej zarazie pamiętamy jak się skończyło nazywanie ludzi zarazą, a może roznosić zarazki, więc to jest dla mnie to jest dla mnie najbardziej szokujące mówi Jezus seksualności mówił nie dla nas panie nie dla nas, lecz dla chwały swojego imienia być może cały dzień, ale z ambony jakiś stały jakieś hańbą chwalony, gdy chodzi nam wolej z ludzi w czasie nabożeństwa albo kołami ordynarnie kłamie jeśli chodzi o jak listwa od kulis jeśli jest głębokie moralne po gubienie, że coś takiego chodzi zakazali już w ogóle sprawami seksu nie zajmował prawie w ogóle zajmował się wykluczonymi ubogimi zaprezentują się tym co robimy naszymi pieniędzmi to bardzo interesowało to mówił, że to jest wydajemy pieniądze świadczy o tym kim jesteśmy w sercu tak często tak, bo hierarchowie kościoła katolickiego też zajęli ubogimi i wykluczonymi koniec, czyli sami ze sobą już nie są tylko jak władze niebanalne można odfajkować chciał to albo gryzie cały czas apeluję o to dobrostan jest może tak, ale od bardzo to być może taka Polska też cecha, bo tutaj naprawdę jak wygląda, zwłaszcza jak wygląda po drugiej stronie oceanu no dobrze w Bostonie oraz ich kuria po tych skarg i skandale seksualne kardynała mali musiał sprzedać były pałac biskupi, ale testy kapucyna mieszka teraz malutkim mieszkanku i rodziny i jeździ często metrem w Bostonie to naprawdę bardzo skromna bardzo pozytywna postać jest dość konserwatywny dali, bo jest, bo w tej chwili są biskupi rzymskokatoliccy ich prawo, ale nigdy nie obraża zawsze zawsze zaprasza do dialogu z Tajwanu czasy wielkich rezydencji biskupiej się kończy pamiętamy nawet moja u nas nie u nas no pasaran zapłacisz kata aktach, że wszystko skończyło się zabawa w krótkim czasie zabaw albo cyrk to po wyborze jak chcieli to taką piękną kartę nową narzucić, jakie tematy Ross nie rozgrzewają kościoły w stanach Zjednoczonych co, jakie są takie najgorętsze wątki tematy, na których znajdują się w dyskusji na ostatni rozdział bardzo sprawa uchodźców którymi Nasty takie kościoły protestanckie głównego nurtu w stanach bowiem Donald Trump cały czas obcinał liczba uchodźców i myśmy przeciwko temu protestowali no i prezydent by ten początkowo powiedział, że zostawi to zmniejszona kwota bez w ogóle śmieszne na trasie zgodził zwiększyć do 65 000, więc moja parafia taką sąsiednią parafią luterańską będziemy próbowali zastosować jakąś rodzinę uchodźców dostaną, żeby przyjechała, żeby osiedlić to kwestia biedy w stanach i wykluczenia społecznego no i mnie tutaj w mieście wstanie Massachusetts jest ogromny problem z ludźmi uzależnionymi od narkotyków na skutek wcześniej podawanie leków przeciwbólowych wcześniej, więc takimi rzeczami się zajmujemy to o tak naprawdę kryje coś co dotyka ludzi codziennie uzależnienia samotność, a rasizmu w stanach i o tym mówi Ewangelia ona tutaj nas wzywa Marcin Luter tak ładnie powiedział w pierwszej swojej tezie, którą przybił powiedział kim pan nasz Jezus Chrystus mówi, żebyśmy pochód na raz po gotowali tak, żeby całe nasze życie było pokutą, ale nie w takim sensie Libia jakimś politykiem w takim sensie myśmy się codziennie wracali, żebyśmy codziennie starali się żyć wg tej dziękuję Angeli pięknej, ale trudniej słowa Angeli, żebyśmy starali się czynić życie naszego brata lub naszej siostry naszej osoby nieheteronormatywnej transpłciowej lżejsze łatwiejsze, żebyśmy nawzajem nosili swoje ciężary na tyle ile możemy spółki nie wejdzie ten piękny dzień, kiedy się pojawimy nasze twórczą wspomniał o ten ksiądz dr Marcina Lutra i reformację, a co za tym idzie myślę sobie że, gdyby sukces reformacji pewnie częściowo polegał na tym, że wierni, że wiernym też się już lało czy przelało także, a że pewnie samy same przybijanie tez stałoby się sporem Teologicznym, gdyby nie miało jakiegoś takiego poczucia wśród wiernych, że to co w tych bazach jest jest słusznym i patrząc na kościół na sytuację kościoła szeroko rozumianego w Polsce ma wrażenie, że przy jednak wiernym jeszcze jeszcze jeszcze jeszcze trochę miejsca takie to może podejść trochę do góry sporo więcej ja powiedziałem nie będziemy częścią moich kuzynów tak, bo sprawy w zasadzie większość część mojej rodzinie jest wyznaje wąsko Kaczyńskiego ci, którzy jeszcze chodzą i powiedziałem, że okej ja mogę chodzić na pogrzeby natomiast nie będę chodził na wasze małżeństwa nie będę chodził na koszty, bo macie kuzyna, który z osobą homoseksualną Wisły widzieć słyszeć co się dzieje w kościele i dalej chodzić dalej rzucać na tacę to jest, więc nie wiem być może samo zarzuca odpowiadają no wiesz wskaże, jakie znam nie wiem, jaki jest właśnie urodziły, ale wychowaliśmy się w Łodzi cała masa na mamy, gdy chciał nas tylko znów jest ich rodzinach mieszanych zmieniło, kiedy szczególnie młodzi taktycznie każdy, kto się wychował urodził w Łodzi miał rodzinę przed czterdziestym piątym rokiem, która mieszkała przed 3009. jest z rodziny mieszanej wyznaniowo i a więc ja wiem jak to jest, ale apeluje do wszystkich to nie jest apeluje, żeby przejść, żeby jakieś nienawiści do kościoła katolickiego broń może być naprawdę szanuje jego działalność poza granicami Polski, ale jeżeli tak i dniu sądu ostatecznego na pewno nie będzie nas sądzi nasz lokalny proboszcz i na pewno nie będzie odpowiadał Jezusowi co ma robić on będzie miał swoje własne problemy, z którymi będzie musiał się zmierzyć Sar mole jest dać roku nie wiem nie wiem komu tego orzeczenia i mimo wszystko mam nadzieję, że wszyscy będziemy zgromadzeni do takiej wielkiej uczcie to mówiłem Kalin, ale sami zasili zdamy rachunek i i uważam, że jeżeli słyszymy homofobię trzeba wyjść z kościoła albo księdzu tak jak tam w średniowieczu wprost z ławki kościelnej powiedzieć nie kłam nie ludzi przeciwko ludziom jak ci nie wstyd takie rzeczy opowiadać można to pasy to duchownym robić nic nie trzeba w tym brać u proszę powiedzieć, że też wydają się ludzi tygodnik oczekują pamiętamy tę sytuację tego biednego księdza we Włocławku, który zbierał podpisy pod z uzasadnieniem ustawy przed homopropagandą potem okazało się, że dobierał takich dorosłych mężczyzn też oni sami wydaje mi się, że ludzie tego oczekują takiej oficjalnej Thomasowi tak nie jest tak nie jest, ale musimy też ułatwić życia bardzo dziękuję czas bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę ksiądz dr Kazimierz Bem prawnik teolog pastor ewangelicko-reformowany Zjednoczonego kościoła Chrystusa był państwa moim gościem co państwo także do artykułu księdza doktora w Gazecie wyborczej kościół rzymskokatolicki przejął w Polsce własność kościołów mniejszościowych to tytuł tego tekstu pojawi się 55maja informacje by teraz spać ksiądz doktor czy tak tak tak opierano specjalistycznej jest przed nim teraz apeluje do kurii w Gdańsku proszę zadzwonić za węgiel kupi spółkę zaoferować jakieś miejsce do uprawiania Bożej ale kto może być kościół czy może też zgłosić jakiś człowiek dobrej woli powiedzieć mam sporą sale i chciałbym zaoferować, którego zawsze może się człowiek zgłosić Alwerni wydaje się tu pod tym względem to kościół powinien dawać przykład i mam nadzieję, że taki przykład to za wszystkich państwa dziękuję za rozmowę już liczą na sobie zrobię herbatę, więc nie może sobie coś poczytam Justina czytając cudownie bardzo dziękuję informację o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA