REKLAMA

"Znacząco wpłynęła na ochronę ofiar przemocy w Polsce". 10 lat Konwencji Stambulskiej

TOK360
Data emisji:
2021-05-11 19:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
06:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
TOK 360 to już teraz dr hab. Aleksandra Szczerba główna specjalistka w zespole do spraw równego traktowania w biurze RPO jest z nami dzień dobry sygnał witam pana witam państwa słuchaczy 10 lat 10 lat mija od przyjęcia konwencji stambulskiej konwencji konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet co realnie ona zmieniła przez ostatnich chciałbym powiedzieć 10, ale może w wypadku Polski w ciągu ostatnich 6 lat, czyli od ratyfikacji tak w dniu dzisiejszym ja mam obchodzimy Rozwiń » dziesiątą rocznicę dokładnie otwarcia do podpisu konwencji stambulskiej, która przez Polskę została ratyfikowana w 2015 roku tych zmian w sprawie krajowych ukierunkowanych na podniesienie o ochronę osób doświadczających przemocy domowej kobiet doświadczających przemocy ze względu na płacz zostało wprowadzonych kilka, a pozwolicie państwo, że odniosę się do 3, które Jacek Kita obywatelskich są najważniejsze są bardzo proszę słuchaj rozmawiamy to przede wszystkim zmiana trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia wnioskowego na ścigania z urzędu po drugie, wprowadzenie specjalnego trybu przesłuchania osób wykorzystywanych seksualnie ograniczonego to 1 przesłuchania nagrywanego następnie tworzonego na kolejnych etapach postępowania przeprowadzonego nie później niż 14 dni od wpływu wniosku do sądu to zmiana, którą postulował Rzecznik Praw Obywatelskich rozwiązanie kraksie było postulowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadzone z inspiracji konwencji stambulskiej to instytucja natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej w taką kompetencję został wyposażony policja żandarmeria wojskowa, które mogą nakazać sprawcy przemocy domowej natychmiastowy opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego mieszkania oraz nałożyć zakaz zbliżania się do tego mieszkania w 2 ustawy o pełną implementację przepisów konwencyjnych, ale jednak zmierzamy w dobrą stronę, ale czy dobrze pamiętam, że to są zmiany, które dokonały na przestrzeni ostatnich zaledwie kilku miesięcy tak to prawda, zwłaszcza ostatnie rozwiązania wspomniana przeze mnie to jest sprawa ostatniego ostatniego roku no to każe zapytać jak z pozostałymi elementami konwencji antyprzemocowej czy są elementy czy są wymagania konwencji, które do polskiego prawa zostały implementowane częściowo albo nie zostały implementowane w ogóle powinny zostać ME to, czego na pewno brakuje w Polskim porządku prawnym to taka ogólnokrajowa kompleksowa skoordynowana polityka na rzecz zapobiegania wszystkim formom przemocy objętym zakresem konwencji niestety prawie polskim jak zakres ochrony przewidziany konwencją został wprowadzony to ochrony przed przemocą związkach bliskich postrzegany przede wszystkim jako zagrożenie dla, a rodzina tutaj mam na myśli np. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie natomiast do czego zobowiązuje konwencja strony państwo stronę to do przyjęcia perspektywy założenia, że przemoc w związkach bliskich przemoc domowa jest motywowana płcią, a ze względu na sprawców tej przemocy, który w większości przypadków są mężczyźni, ale też ze względu na osoby doświadczające tej przemocy większości przypadków kobiety jeśli mówimy tutaj o podziale ze względu na płeć, choć w konwencji jest też zapis żona niekoniecznie wyłącznie kobiet musi dotyczyć oczywiście ta konwencja jest ukierunkowana na ochronę wszystkich ofiar przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem kobiet kobiecy pani zdaniem realne jest wypowiedzenie konwencji przez Polskę, bo tak zgodnie z rozgrywać to polityczne upolityczniony może raczej pojęcie płci kulturowej od kwestii politycznych poważną czekać natomiast jest realne na pewno toczą się prace legislacyjne związane z drukiem nr 915 też projekt ustawy tak dla rodziny nie dla gender, który dotyczy wyrażenia zgody na wypowiedzenie przez prezydenta RP konwencji stambulskiej z punktu widzenia poziomu ochrony praw człowieka taki krok Europy bardzo bardzo niekorzystne i Rzecznik Praw Obywatelskich w swoich wystąpieniach to wyraźnie podkreśla Panek realne konsekwencje będzie to mogło odpukać przełożyć, a oznaczałoby to odejście od tego standardu konwencyjnego, który jest standardem niezwykle wysokim, a nakładającą na państwa strony zobowiązania kompleksowe w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w zakresie ochrony osób doświadczających przemocy domowej ścigania sprawców, a zatem ich wprowadzenia mechanizmu, który w sposób taki na zintegrowane, ale niezwykle kompleksowe też ma służyć wyeliminowaniu źródeł przemocy domowej przejawów no i analizowaniu, a przypadków, do których niestety dochodzi zapewne będzie dalej dochodziło także oznaczałoby to realne obniżenie poziomu ochrony przez zwolnienie państwa takiego mechanizmu, który tutaj jest kontrolowany przez organ zewnętrzne bardzo dziękuję dr hab. Aleksandra Szczerba główna specjalistka w zespole do spraw równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich była gościnią TOK 360 dziesięciolecie konwencji stambulskiej przypada właśnie dziś nauka nauka jest najdoskonalszym sposobem poznawania świata, ale niejedynym istnieją też inne do naukowego i nie redukowany metody Poznania np. literatura i o tym dziś już za chwilę kwadrans filozofa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK360

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA