REKLAMA

"Dzisiaj w Polsce sprawiedliwość jest dla silniejszych i bogatszych", czyli raport o lewicowej polityce wymiaru sprawiedliwości

Światopodgląd
Data emisji:
2021-05-12 15:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:04 min.
Udostępnij:

Rozmawiamy ze współautorką raportu „Lewicowa polityka wymiaru sprawiedliwości. Początek dyskusji” prawniczką Kamilą Ferenc z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz przede mną intrygujący raport raz zapytam współautorka na ile jest to może odpowiedź jakoś na zarzut, który pada ze strony liberalnej opozycji, że lewica jakoś niewystarczający sposób by bronić praworządności konstytucji oczywiście w tej debacie jest odpowiedź, ale ten raport wydają się ciekawy, ponieważ jest jakąś całościową próbą zmierzenia się właśnie z pytaniem jak ta lewicowa perspektywa na sprawiedliwość na wymiar Rozwiń » sprawiedliwości się kształtuje tytuł lewicowa polityka wymiaru sprawiedliwości początek dyskusji to jest raport, który został przygotowany w ramach z 1 strony centrum imienia Ignacego Daszyńskiego z drugiej strony fundacji Friedricha Eberta jego współautorka Kamila Ferenc jest teraz państwa gościem dzień dobre dzień dobry Kamila Ferenc jest prawniczką zapewniają państwo znacie, dlatego że współpracuje m.in. z federacją na rzecz kobiet i planowania rodziny i choćby z racji tej w ostatnich miesiącach czy latach powiedział minister szczególnie często musiała zabierać głos czy interweniować no właśnie na początek możemy zapytała na ile moja intuicja jest właściwa to znaczy na ile po co ten raport, skąd wziął pomysł na ten raport ten raport ma zadanie pogłębić trochę rozmowy mamy nad reformą wymiaru sprawiedliwości bardzo duża, a w ostatnim czasie z wiadomych przyczyn czy tej reformy zwanej moim zdaniem bardzo poprawnie reformą wymiaru sprawiedliwości rozmawia się od praworządności natomiast my zauważamy, że brakuje trochę w tej dyskusji z praworządnością innej strony od strony dostępu do sprawiedliwości równości traktowania uczestników tego obrotu prawnego skierowanie się tak wprost do prostego zwykłego człowieka, który czasami może się pogubić w UE więcej przepisów i deszcz pieniędzy systemu nie też panie takim punktem startowym do słowa prof. Ewy Łętowskiej byłej ten Trybunału Konstytucyjnego byłej rzeczniczki praw obywatelskich, że jej w Polsce niestety sprawiedliwości dla silniejszych najbogatszy i nad tym teraz trzeba pracować, więc my, doceniając wagę walki o praworządność wolne sądy w Polsce jak istnienie negują ona ona jest bardzo ważna chcielibyśmy dopisać nowy rozdział tej walki tworzyć nowe Phila raz może pogłębić, bo to nie jest tak, że wymyślam rzecz od nowa, ale że tak powiem uważni tak czy skierować uwagę też kwestie właśnie grup faworyzowanych marginalizowanych pan takich zwykłych na morze technicznych organizacyjnych spraw, które bardzo mogłoby ułatwić mi właśnie poruszania się w tym wymiarze sprawiedliwości osobom, które ani nie mają wykształcenia prawniczego ani nie ma formalnych ze szczególnego przywileju, bo to na co już na pierwszej stronie zwracacie mówi jako autorzy uwagę to jest to, że te wartości, które powinny stać za właśnie organizację i pracą wymiaru sprawiedliwości to są oczywiście takie jak równość zakaz dyskryminacji ochrona grup mniejszościowych de faworyzowanych osób z niepełnosprawnościami starszych dzieci matki osoby LGBT i kiczu plus, a także wrażliwość na potrzeby interesy słabszej strony sporów sądowych pracownika lokatora i konsumenta to jest właśnie ta chyba jak rozumiem zaznaczyła by co różni perspektywę bardziej liberalną od tej bardziej socjaldemokratycznej czy lewicowej, czyli do PiS ten filar, którym pani mówi to jest tak naprawdę filar sprawiedliwości czy równości społecznej nie tylko takiej politycznej zapisanej prawnie, ale też takiej faktycznej wynikającej z siły, którą dana osoba czy dana grupa albo braku siły ma w społeczeństwie po prostu z powodu struktury tego społeczeństwa dokładnie tak nie chcę, żeby zagwarantowane prawo wolności konstytucji, który na, które bardzo często dzisiaj tych miejsc w dyskusjach powołujemy, bo nie były pustymi deklaracjami sloganami, żeby rzeczywiście wypełnić treścią zastanowić się one znaczą perspektywy kogoś, kto nie zarabia być może bardzo dużo ponad średnią krajową czasami nawet może mniej to po raz pierwszy zdarza się sądem to właśnie ma jakiegoś rodzaju Czechy czy doświadczenia, które sprawia, że w mieście trudniej niż takiemu być może wyimaginowane Emu beneficjentowi czy użytkownikowi UE to np. jeśli mam wrażenie tak internetowa nie znaczy, że wśród konsumentów struktura nie zawsze gorszej pozycji niż przedsiębiorca i trzeba wspierać i to wcale nie jest jakiś rodzaj ziemi o przywileju dla niego tylko wyrównania tej sytuacji ten sam mechanizm myślowych chcielibyśmy zastosować do innego, u których przykładowo to nie jest zamknięta piszemy w naszym raporcie to jest tutaj wiele propozycji takich konkretnych rozwiązań czy reform może zaczęłabym od tego co niepewne oczy wszystkich nie nie mówimy, ale pani perspektywy, na które warto zwrócić uwagę, bo nie wiem, bo są rewolucyjne ciekawe kontrowersyjne albo Super ważne to co mi dla mnie bardzo ważne tak tak subiektywnie w tym raporcie to są rozdziały poświęcone lokatorom w okres bezdomności osobom z niepełnosprawnościami oczywiście być może zabrzmi paradoksalnie, bo na to nie zajmuje się przeważnie prawami kobiet, ale może właśnie tego, że się nimi zajmuje to mam poczucie kontroli i 1 panie w tym tych kwestiach zrobić natomiast bardzo bym chciała, żeby odbyło się jak najwięcej takich spotkań czy namysłu nad sytuacją np. pracowników to jest dla mnie coś nowego to jest dla mnie przebywanie sytuacji osób, o których dba się tylko w takich grupach powiedziałbym alternatywnych niż na uboczu cały czas ta walka oprawa pracownicze prawa lokatorskie trwa, ale ona mam wrażenie nie jest częścią miejsca modne tej instytucji, które mają dużą siłę siłę przebicia też przyciągania mediów one niewystarczającym stopniu mam wrażenie i nie mogę to jest jakoś mocno zawinione od tego w ogóle się odcinam opisuje tylko faktyczne ma drażnić one mogłyby się częściej tym zajmować i i większą uwagę temu poświęcić chciałem w tej dyskusji łączyć aktorów wymiar sprawiedliwości sędziów prokuratorów policjantów te wszystkie instytucje, których wymiar sprawiedliwości trwają tam znowu taki pomysł jakiegoś rodzaju szkoleń czy warsztatów pomiędzy sędziami reprezentantami stowarzyszeniami związkami tych różnych grup, które mogą czuć, że nie liczyć nie mogą liczyć w pełni na nas sędziów na wymiar spraw system sprawiedliwości dokładnie tak ja wierzę, że funkcjonariuszy publicznych czas konfrontować z tym co mówią związki zawodowe systemu organizacji, walcząc na 4 prawa kobiet czy prawa lokatorskie nie, żeby indywidualnych sprawach przepychać, jaki wyrok mówiąc kolokwialnie ale, żeby te osoby z funkcjonariuszy policjanci zobaczyli, jakiego rodzaju to są problemy, jakie są mechanizmy wewnętrzne tych problemów czasami bardzo odbiegać od podręcznikowych sytuacji przy czy wyobrażeń, bo taki sędzia musi mieć wyobrażenia tak w życiu każdego obywatela, chociaż powinien mieć tylko nie słyszałam jednak zapewnić i w związku z tym wyobrażam sobie tego typu szkolenia korzystanie z doświadczeń organizacji, które tym zajmują raportów to tutaj to otworzyło rozdziale praw lokatorów tu jest 5 rekomendacji pierwsza przyjęcie kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej no tak trudno trudno z tym polemizować, choć jest nie wiem jak pani rozumie to, że cały czas już od 32 lat sprawa pozostaje nierozwiązana systemowo ustawowo jest bardzo duży opór na to zwrócić uwagę na inną ciekawą propozycję, które należy wdrożenie pytań nie wydaje rewolucyjna to jest zmiana sposobu rozstrzygania niektórych sporów stare dotyczą praw lokatorów na system, a minister Patryk przepraszam administracyjnego cywilnego, który jest cywilnej zawsze trudniejsze wymaga większego zaangażowania finansowego czasowego aktywności administracyjnej bardziej przyjazny stronie założenia tak swojej istoty chcielibyśmy część wystaw przechodzi właśnie do trybu administracyjnego tutaj oczywiście właśnie te kwestie reprywatyzacyjne ciekawe jest wydają się też mówiła pani o prawach pracowniczych punkt znaczy opis tego, że zwrócenie uwagi na to, że w ostatnich latach znikały sądy pracy to co w zasadzie jest to wezwanie do tego, żeby je z powrotem powoływać tak tak, bo jeżeli są prace mają być takie też przyjazne pracownikom i rzeczywiście procedura trochę widać te przyjazne np. niższa płaca brak tych opłat czasami to one też muszą być lokalnie dostępne akta nie może być kwestia wypraw kilkunastu kilkuset kilometrowych do do wydziału pracy jest nie koniec, której brak jurysdykcji toczy się spór o sądy pracy muszą być postrzegane jako jako takie miejsce bierze się pracownika ochrony będzie umiał się w tym odnaleźć będzie to postrzegał jako łatwy efektywny sposób tak nie będzie sam wokół siebie bronić, a jest utrudnione, jeżeli w ogóle tego wydziału nie ma powiem więcej, zanim wejdziemy na poziom sądowy my bardzo chcielibyśmy, żeby w końcu po pierwsze, miał rozszerzone kompetencje po drugie, zaczął doceniać swoje kontakty, żeby odciążyć sądy tak, żeby właśnie Inspekcja Państwowa Inspekcja Pracy po prostu sama miała tyle kompetencji, żeby na pewno podstawowym poziomie móc rozstrzygnąć tak, ale stuła wagę swoich kompetencji i była aktywna dzisiaj bardzo często Państwowa Inspekcja Pracy przyjeżdża na miejsce do zakładu pracy mówi żona natomiast kompetencje rząd nie może zrobić czasami samo przejrzenie dokumentów porozmawianie o przeprowadzenie w rodzaju mediacji to może następować bolała eskalację sporu chyba pracownikowi poczucie, że on właśnie w ten sposób jakiś taki nie nie, szukając daleko w tej strukturze może znaleźć poradę może znaleźć wsparcie może znaleźć kogoś, kto jednak stanie jego obronie choćby symbolicznie to też dużo zmienia tych sporach pracowniczych to ją jeszcze na 2 sprawy ustrojowe tu jest oczywiście jeszcze, jeżeli ten dostęp apel czy propozycja czy postulat rozszerzenia bezpłatnego dostępu do profesjonalnego pełnomocnika, ale te kwestie ustrojowe, które budzą bardzo duże emocje to jest pomysł wydaje się, który będzie budził dyskusję, czyli powołania sąd dokładnie przez sądy pokoju w każdej gminie działałyby w każdej gminie rozstrzygały proste sprawy cywilnej sprawy o wykroczenie powinni być powoływani sędziowie udziałem rad gmin, a ich życzenia powinny być zbliżony charakter do orzeczeń referendarzy sądowych co to za pomysł, o co chodzi to jest pomysł w takim duchu no zwiększenia udziału społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości też rozładowywania tej wzajemności sądów ten przetarg na mieście poziomki proste sprawy, które dzisiaj w sądzie toczą się bardzo długo wymagają bardzo szeroka np. ląd i np. proste sprawy o kradzież po prostu sprawy o przysłowiową nie będę oczywiście proste, bo one skomplikowane i grę wchodzą takie spadkowe jak jeszcze własnościowe itd. pewne rzeczy można nawet niższym poziomie nie rozstrzyga też przy udziale osób, które poniżej tych problemów, które rozumieją tę materię tak np. brały udział w takich sporach wywodzą się ze środowiska zawodowego, które wiedzą jak coś funkcjonuje przez lata jak zmieniało, jakie były nowelizacje szczegół pewne problemy wynikają wydaje się, że wtedy ta rozmowa, która się dzieje na sali rozpraw może być nowe pełniejsze tak i bardziej też może zrozumiała, ale też bardzo dla stron, ale bardzo uwzględniające specyfikę i rzeczywistość wymaga tej rzeczywistości jak ten problem ten przykład leku nie da się zaciął ja my wiemy, że te sądy pokoju będą już są przedmiotem kontrowersji bank na dlatego chcę zwrócić uwagę na jego rzecz ja nigdy nie będą rozwiązania, które odcinały możliwość kontroli takich orzeczeń przez sądy powszechne jest dla mnie bardzo ważne to znaczy intencyjną taką możliwość kontroli potem dojścia do europejskiego Trybunału praw człowieka musi być zawsze, choć raczej o o to, żeby może zacząć od jak od jak najniższego poziomu, a nie bardzo wysoka już jest mnóstwo spraw i termin rozpoznania sprawy bardzo długiej przewlekłość postępowania na porządku dziennym, a druga sprawa też zwrócić uwagę na policji tej po to, jak sam dokonuje tam do dyskusji to planujemy zrobić teraz spotkania w każdą z tych grup interesariuszy tak nazwała grup opisanych w politycznej, żeby te osoby wywodzące się środowisk pracowniczych lokatorki itd. siana powiedziałem, że to co napisaliśmy to po pierwsze jest jeszcze aktualne po drugie, dopisało też do tego rozwinęły nie planujemy ten kolejne edycje takiego raportu, ale też rozpoczęcie dyskusji, którą my Scene już nie może prowadzić jako główny głos tylko ją tak litować i oddać głos tym właśnie proponuje by jeszcze czas, żeby przedyskutować podobno wszystko to znaczy albo liczyć, że mógł skończyć się takimi projektami czy po prostu ustawił nam wystarczy wam wywołanie jakichś dyskusji refleksji nie jest wywołanie dyskusji na nie wystarczy nam również, że w naszym kraju pewnie nie tylko w naszym ale, ale skupiam się na napęd żyje dyskusje trwają to ja potrzebuję drugiego etapu znaczy dziękuję bardzo, ważna, ale chcemy z tego wyciągnąć konkretne pomysły na projekty legislacyjne wręczyć chociażby Little by tutaj można bardzo dziękuję niemal na pewno niejedynym gremium, które mogłoby się tym zająć tak tak naprawdę każdy polityk polityczka może wziąć jeszcze za te pomysły chcemy pokazać, jeżeli mówisz, że wieś konstytucyjne prawo do równości sprawiedliwości dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jeżeli wydajesz poglądy socjaldemokratyczne po prostu demokratyczne proszę tutaj jest zestaw rekomendacji polecam, które z nich wybiera i zaczynasz realizować to miało właśnie Politechnika łódzka to proszę dla państwa dyspozycji ten raport jest możecie sami się z nim zapoznać lewicowa polityka wymiaru sprawiedliwości początek dyskusji to jest tytuł współautorka Kamila Ferenc była państwa gościem bardzo za to dziękuję drugim eksporterem jest Sebastian Gajewski jest tutaj też tekst niemiecki federalny minister sprawiedliwości ochrony konsumentów Kristin Lembrych, a teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA