REKLAMA

Wymiary traumy. Dimitrova i Stawiszyński o odporności i nadwrażliwości

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2021-05-12 19:00
Czas trwania:
42:11 min.
Udostępnij:

Badania pokazują, że jesteśmy znacznie bardziej odporni na rozmaite trudne doświadczenia, niż to się jeszcze do niedawna psychoterapeutom i psychologom wydawało. Zarazem zdecydowanie poszerza się zakres znaczeniowy pojęcia traumy, a niektórzy określają tym mianem nawet zetknięcie z odmiennymi poglądami. O tym wszystkim rozmawiamy w najnowszej odsłonie „Naszych wewnętrznych konfliktów”.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry sweter Dimitrowa i Tomasz Stawiszyński dobry wieczór albo dzień dobry, a wielu rzeczach dzisiaj rozmawiamy jak zawsze skomplikowana sieć powiązań Biela wiec przytłaczająca jest trochę traumie trochę rezydencji trochę współczesnych narracjach kulturowych o znaczeniu więzi na poziomie takim indywidualnym czy mikro społecznym i na poziomie makro społecznym o szybkim i wolnym myśleniu o ponad dach no generalnie o traumie i odporności na traumę też Rambo pojawi dla Rozwiń » wielbicieli Rambo mamy wątek ten niestety nie jest wystarczającym stopniu rozwinięte przynajmniej, jakby sobie tego życzył Tomasz no na pewno niestety za mało Rambo, ale będziemy nadal nasze wewnętrzne konflikty podcast psychoterapeutyczno filozoficzny i Tomasza Stawiszyńskiego nasza dzisiejsza rozmowa jest pokłosiem konferencji, które się w ubiegły weekend odbyła w Warszawie właściwie to w formie zdalnej, więc w hybrydowej lokalizacja dzisiaj już mniejszą mniejsze znaczenie konferencja pt. trauma przywiązanie rezydencję organizowane przez naukowe Towarzystwo psychoterapii Psycho dynamiczny no właśnie jak sam tytuł wskazuje sama nazwa przedmiotem rozważań osób, które występowały na tej konferencji była właśnie trauma, ale też nasza odporność psychiczna słowo rezydencja jakiś czas temu wprowadziliśmy w ramach naszych rozmów, ale też trauma w dużej mierze w kontekście relacji przywiązania, czyli wczesną dziecięce doświadczenie mówimy o takiej traumie, która kojarzy się z np. w takim bardziej znanym nam obrazem płynącym z różnych filmów seriali tak dalej, czyli PTSD to bardzo jest eksploatowany temat np. w amerykańskiej kulturze Flesz banki weterani wojenni poczynając od filmu Rambo, który miał tutaj wielkie zasługi właśnie ta pierwsza część Rambo była pierwszym właściwie filmem opowiadającym o syndromie PTSD u o PTSD znaczy, żeby tego słowa syndrom nie multi blokować, bo słowo SFP jest właśnie syndrom oznacza też może to był pierwszy film, który w sposób taki bardzo otwarty poruszał ten temat i właśnie we wszystkich takich tekstach czy książkach, których się mówi o rozwoju tej kategorii zawsze film Rambo się pojawia właśnie te pojęcia momentu, w którym nie jakoś zostało też sprzęgnięte w ten cały system opieki psychiatrycznej bardzo zmieniło też formy udzielanej pomocy bardzo się poszerzyła wiedzę na temat tego zjawiska to co nam się nasuwa jako pierwsza to jest myśl o leżakach np. czyli takich bardzo nieprzyjemnych bolesnych wspomnieniach, które się pojawiają właściwie do wieku doświadczeń w czasie rzeczywistym jako stan zagrożenia aktualnego w kontakcie w wyniku kontaktu z jakimś bodźcem, który właśnie odwołuje odsyła umysłu do właśnie tych traumatycznych doświadczeń, więc oczywiście tego typu zjawiska też powstają w wyniku różnych katastrof klęsk katastrof klęsk żywiołowych na tej konferencji dużo było mowy raczej o takich o traumie takiej złożonej długotrwałej, która powstaje w wyniku różnych nadużyć czy zaniedbań właśnie we wczesno dziecięcym okresie relacji z opiekunami m.in. o licznych kłopotach psychicznych, do których to prowadzi, bo spektrum jest szerokie różne rodzaje zaburzeń osobowości, ale też właśnie no pod bliżej niezidentyfikowaną formą objawy to znaczy takie, które daje się zmieścić w kategoriach depresji czy Stanów lękowych, które jakoś właśnie są powiązane z tymi bolesnymi trudnymi doświadczeniami w ogóle kształtowaniem się psyche w tym wczesnym okresie, ale jest też przyczynek do tego, żeby porozmawiać w ogóle o tym jak pojęcie traumy nie tylko traumy funkcjonuje we współczesnym języku jak współ funkcjonuje we współczesnej kulturze i jak mamy do czynienia z 2 tendencjami takimi przeciwstawnym, bo z 1 strony coraz większa ilość badań na temat traumę odsłania właśnie na złożoność tego zjawiska właśnie sprawiła, że różne formy pan pomocy stało się bardziej zinstytucjonalizowana, że jest to identyfikowana rozpoznawalne rozmaite formy terapii też mniej lub bardziej Manu Ali zwany służą radzeniu sobie z traumą i tutaj spektrum też bardzo szerokie, bo zarówno terapia poznawczo behawioralna np. jest taki taką sprawdzoną techniką, ale też różne formy podejścia Psycho dynamiczny czy NDR i liczne liczne można tutaj mnożyć przykłady to jest 1 strona tego medalu druga strona jest taka, że jednak też pojęcie powszechnym obiegu stało się na tyle pojemne i na tyle szerokie, że możemy mieć skłonność do nad interpretowanie różnych doświadczeń jako doświadczenia traumatyczne na jej pytanie właśnie jakie, jaką rolę spełnia w takiej wymianie Reala i w relacjach społecznych nie po to, o tym rozmawiamy, żeby umniejszyć właśnie skalę trudnych doświadczeń poszczególnych osób jednostek tylko właśnie bardziej przyglądać tej interakcji takiego bardziej ścisłego medyka izolowanego czy bardzo ugruntowane psychologicznie języka z tym językiem, który ma realne oddziaływanie z kolei kształtuje naszą świadomość w sieci społeczną troszkę zresztą o tym rozmawialiśmy szerzej nie tylko na przykładzie pojęcia traum zresztą może dzisiaj też powiemy o różnych innych zjawiskach, które tak mają skłonność do tego, żeby tak rozpędzać się poszerzać swój zakres znaczeniowy tak no powiedzmy też oczywiście, że ty miałaś wystąpienie na tej konferencji było to wystąpienie znakomite tonie w wersjach tylko moja opinia, ale ona była rzeczywiście znakomitej właśnie dotyczyło tego, o czym mówisz takiego niedoszacowania odporności czy rezydencji z braku lepszego słowa używam tego słowa rezydencja właśnie, ale to jest synonim słowa odporność tym, że tu jeszcze pewne inne aspekty dochodzą np. rodzaj zdolności adaptacyjnych w pojęciu oraz klient jest zawarty w pojęciu odporności nie wiem może niekoniecznie, ale w zasadzie możemy używać tej odporności właśnie takim dodatkiem semantycznym w każdym razie mówiła też o tej kategorii w tym od Culture, które tutaj rozmawialiśmy też nieraz naszych wewnętrznych konfliktach, czyli właśnie o pewnego rodzaju specyficznej kulturowej zmianie dotyczącej sposobu w jaki ludzie definiują swój status moralny tak, bo to chyba można było określić brat LEK-AM bali, gdzie są na nim tacy 2 socjolodzy amerykańscy opublikowali niedawno książkę zrealizowano wikt i od Karcza właśnie czyli rozwój kultury ofiar Znicza czy znaczy narodziny kultury ofiarni czy tak by to można przetłumaczyć no i tam właśnie analizują pewien rodzaj transformacji kultury honoru kultury godności i kultury godności kultura ofiar nicią właśnie kultura honoru no to kultura, w której kwestia reputacji jest niezwykle istotna w związku, z czym ludzie nieustannie muszą o zachowanie swojej reputacji walczyć, a nawet najdrobniejsze urazy czy najdrobniejsza obrazy mogą właśnie tą reputacją zachwiać, więc jest kultura, w której w kółko w zasadzie jesteśmy w takim w takim taki jest w takim stanie gotowości do walki o swoją reputację z kolei w kulturze godności powiadają autorzy nasz status moralny nasze poczucie wartości nasze poczucie pewnej integralności wewnętrznej zależy od naszego wewnętrznego poczucia wierności pewnym zasadom nie od tego właśnie czy ktoś tam nas obrazi czy nie obrazi tylko od tego czy my uznajemy, że obrazić nas można i to i to jest istotna różnica rzeczywiście jeśli chodzi o kulturę honoru, bo tutaj ten poziom rezydencji właśnie na różne mikro urazy i drobne jakieś formy nie grzeczności jest zdecydowanie większa aniżeli w kulturze honoru no i teraz mamy trzecią fazę kultura ofiar liczą właśnie, w której status moralny poczucie wewnętrznej wartości wiąże się z pojęciem ofiary właśnie wiąże się z takim poczuciem bycia represjonowanym represjonowanym na różne sposoby z tego czerpie poczucie wartości i to zapewnia szczególny status moralny w społeczeństwie oczywiście długo można o tym rozmawiać i myśmy już nieraz o tym o tym zjawisku rozmawiali ona jest wielopoziomowe wielostronne bardzo ciekawe głównym terenem badawczym Kammela Manninga są oczywiście uniwersytety amerykańskie takie lepsze uniwersytety amerykańskie i młodzież, która tam studiuje, bo to jest takie laboratorium kultury ofiar znicze i właśnie no, a Donatan Haiti Grek Lukjanovs wskazują że, że to jest takie bardzo anty terapeutyczne zresztą także swoje wystąpienie nazywała terapia że, że w gruncie rzeczy tam się w tej kulturze ofiar znicze wydarza właśnie wszystko to, czego w psychoterapii człowiek się od uczucia, czyli nadmiernego koncentrowania się na drobnych sprawach drobnych urazach pielęgnowania poczucia krzywdy na pewnej takiej za piekło ości emocjonalnej, ale właśnie także pełnego zaufania do swoich emocji takiego nie odróżniania pomiędzy stanem emocjonalnym, a stanem rzeczy, czyli uznawania, że skoro ja się zdenerwowałem to znaczy, że ktoś nie zdenerwował i że ten ktoś jest odpowiedzialny za ten stan emocjonalny oczywiście często tak po prostu jest, że różni ludzie nas denerwują gniew jest reakcją adekwatną, ale bywa też tak, że jesteśmy nad Pobudliwa nazw albo nadwrażliwi i dobrze jest też mieć świadomość jednak pewnej istotnej różnicy pomiędzy tymi 2 Stanami tak czy inaczej jak rozumiałem to twoje wystąpienie to ten akcent najistotniejszy i on jest zdecydowanie się szersze niejako aniżeli wyłącznie te 2 kwestie, o których teraz mówimy właśnie tej kultury ofiar znicze i tego nadmiar owego koncentrowania się na na na traumach no, więc to jest najistotniejsze jest tutaj to, że mamy tendencję do właśnie, żyjąc w świecie przeniknięta dyskursem terapeutycznym i takim bardzo wrażliwym psychologicznie mamy tendencję często do niedoceniania tego, że jednak ludzkie organizmy są organizmami odpornymi właśnie i że i, że nas w nas także co statystyczne badania pokazują prowadzone na przestrzeni ostatnich 2 dekad tej odporności tak naprawdę psychologicznej znacznie więcej, niżby nam się mogło wydawać właśnie w takich perspektywa, która te dramaty za co biorą za za podstawę no to jest bardzo złożone i właśnie wielopoziomowe i wydaje mi się, że bardzo problematyczne jest takie szerokie ujęcie tego tematu, bo tutaj dokonują się takie drobne przesunięcia nawet w ramach naszej rozmowy po pierwsze, jak powołuje się na Malinkę Kam Bala na to to jest oczywiście zarzut, który też został w stosunku do nich wypowiedziane wielokrotnie, a mianowicie, że jednak pewną konotację pejoratywne umysłowo ofiar niczym ofiarny to różnie można tłumaczyć, czyli że jakiś sposób już siłą rzeczy osoby, które mają określonego rodzaju doświadczenia można w ten sposób dyskredytować z tego co rozumiem nie jest oczywiście intencją autora absolutnie nie chodzi mi o to, żeby też ogłosić krytyka znaczy to, że takie takie takie zarzuty były do nich kierowane, bo można to taki sposób też rozumieć wypowiedziały się status mi się wydaje, że to co jest problematyczne to co jest właśnie takie godne pochylenia się Warty pochylenia się nad tym to jest to, że tu nie chodzi tylko status tylko chodzi o doświadczenie tożsamościowe to znaczy jak wiele, przenosząc na inny język takie auto narracji opowieści o sobie może być zbudowanej wobec nie tylko języka pojęć jak w kwestii traumę tylko w ogóle różnych doświadczeń właśnie życiowych, które składają się na takim jesteśmy, które mogą stać się takim centralnym punktem odniesienia czymś co organizuje nasze wyobrażenie sobie o sobie nasz obraz siebie i tutaj właśnie w tym sensie to jest Arte terapeutyczne, że organizowanie myślenia właśnie osobie wokół tego w pewnym sensie wycina pewną umiejętność właśnie pewną zdolność adaptacyjna to, że wszyscy mamy różne doświadczenia mniej lub bardziej trudno oczywiście to jest nieporównywalne, ale nie może się to to znaczy jest kłopotem, jeżeli staje się to w centralnym elementem takiego na takiej auto definicji tutaj stawka jest bardzo wysoka, bo stawką jest właśnie podmiotowość w dzisiejszym świecie bardzo sprecyzowane bardzo po kawałku vana taka, w której właśnie bardzo trudno nam jest widzieć siebie w jaki sposób spójne i taka o takie poszerzanie spektrum perspektyw w ogóle myślenia na własny temat jest czymś co pokazuje właśnie pewną elastycznością umysłu pewną zdolność do tego, żeby siebie i innych rozumieć bardzo złożony wielopoziomowy sposób, kiedy zaczynamy funkcjonować w jakimś tunelu można przełożyć zupełnie na inny język nie taki język jest może Psycho dynamiczny, ale język właśnie taki bardziej poznawczy to na tę w pewnym sensie ulegam różnym zniekształceniu to znaczy nasz umysł jest zorientowany-li tylko na wychwytywanie tego co jest nie adaptacyjne w pewnym sensie, czyli najmniej można sięgnąć jakiś prosty przykład depresji wychwytuje tylko te elementy komunikaty płynące z rzeczywistości, które są negatywne, które utwierdzają nas w naszym przekonaniu o tym, że np. nic nie możemy nic nas nie czeka itd. itd. to jest 1 aspekt no właśnie na czas nie bardzo bardzo rozległy bardzo szeroki też nie chcemy chyba przez to powiedzieć czy ja na pewno nie chce, że jakoś umniejszyć znaczenia tego doświadczenia, które można w Cannes kategoriami traumy opisywać raczej zwrócić uwagę na pewien paradoks, a mianowicie osoby, które rzeczywiście mają wczesne doświadczenia trudne doświadczenia relacyjny, który jakiś sposób, który zdolności właśnie adaptacyjne zostały nadszarpnięte nadwyrężone w wyniku tego, że np. figura przywiązania najbliższa osoba opiekun czy to nadużywał czy zaniedbywał też współwystępuje itd. czy tutaj chodzi o głębszą warstwę to znaczy takie nadszarpnięte pewnego elementarnego poczucia bezpieczeństwa czy Zofia zaufania do świata mówimy mówiliśmy tutaj o kategorii zaufania PiS chemicznego, więc jeżeli to się dzieje to trudność w odzyskiwaniu odbudowywaniu tak tego zaufania do świata jest jeszcze większa to znaczy im trudniejsze w pewnym sensie doświadczenia tym później większa podatność na wyprodukowanie się w pewnym sensie trudnych doświadczeń no to jest niestety przykra wiadomość, ale też jest jakaś inna czy taka, przeciwstawiając się temu mianowicie, że jednak dobre i bezpieczne więzi trochę kwestii przywiązania rozmawialiśmy też tutaj już dawno temu to są te doświadczenia, które leczą to znaczy, które pomagają odbudowywać właśnie to poczucie takiego elementarnego zaufania nie uciekanie w pewnym sensie w właśnie, żeby to jakoś dobrze zilustrować takim odtwarzaniu w pewnym sensie przeszłego dramatyzm mającego doświadczenia w aktualnych relacjach, czyli w pewnym sensie interpretowaniu tego co jest było bolesne krzywdzący przenoszeniu tego na doświadczenie z innymi ludźmi oczywiście to jest tak skomplikowana materia aż trudno tutaj pokrótce streścić, ale to jest 1 aspekt drugi, którym wypowiedziały to jest właśnie, że tak przeskoczyliśmy właśnie z tego doświadczenia traumy, czyli właśnie takich no trudnych trudnych przeżyć, które kształtują też naszą osobowość naszą tożsamość itd. tak dosyć bezwiednie w stronę takiego mówienia o tym właśnie na poziomie kulturowym to znaczy, że wasze nie mówimy o tym co było jakoś uderzające tutaj znowu przepis kontekst pojawienia się tego urazu jest niezwykle istotne właśnie kluczowy, ale też, że przenieśliśmy się właśnie z tego takiego bardziej powiedzmy, że psychologicznego czy nawet medycznego języka do tego kulturowego, gdzie zaczynamy mówić, o czym tra traumatycznym jako znaczy, że czymś dramatycznym staje się np. uraz tutaj po prostu przywoływały właśnie Monika Campbella uraz, który się dzieje na poziomie jakiejś interakcji społecznej, gdzie na słowa ranią oczywiście jest to jest to sprawa, do której niewątpliwie się zgadzamy, ale też pytanie o to stopień w jakim ranią jak bardzo właśnie jesteśmy odporni na te zranienia no, czyli że już mówimy o tym nieco innym kontekście to jest ten kontekst, który się pojawia w przypadku właśnie tych amerykańskich studentów już nie tylko amerykańskich, bo zjawisko właśnie, które jest opisywane przez chociażby Hampela i Manninga czy High Time łuk Janowa już na swoje miejsce też nie wiem tak, ponieważ tak jak Oxford jak London School wykonanych z Australii tak dalej jeszcze póki co w anglosaskim świecie bardziej jest obecne w Polskim też trochę jest obecna tak, chociaż z innym zestawem zestawy modniejsze ze względu na to, że tutaj nie ma tak dużych różnic, jeżeli chodzi o kwestię nie wiem rasowe np. pewne problemy, które tam są już bardzo mocno obecny tutaj nie są no tak to to rzeczywiście jest zjawisko, które się rozwija przede wszystkim w stanach Zjednoczonych, ale już eksponuje tak jak powiedziałaś natomiast co wydają się jednak istotne to podkreślenie tego kulturowego wymiaru to znaczy to nie jest tylko kwestia pewnej psychologii jest to kwestia właśnie indywidualnego obsługiwania własnego poczucia podmiotowości tożsamości tylko to też kwestia właśnie dlatego autorzy tej książki, którą się powołujemy używają określenia kultura czy cały złożony zestaw różnych różnych aspektów języków perspektyw w hierarchii wartości instytucji tak dalej, że tutaj jednak kwestia statusu społecznego jest też istotna to znaczy w takim środowisku ideowym, w którym ten dyskurs związany z emancypacją opresyjną kulturą białych heteroseksualnych mężczyzn z właśnie wielopoziomowymi interes akcjonariuszy mi dyskryminacja ami, których doświadczają różne grupy mniejszościowe co tego nikt tutaj nie neguje to znaczy krytyka tego w jaki sposób czy do czego prowadzi rozwijanie tej specyficznej perspektywy, której mówimy oczywiście nie polega na negowaniu faktu dyskryminacji natomiast w takim środowisku ideowym doszło do tego, że w zasadzie ten status ofiary czy status bycia członkiem represjonowano mniejszości rzeczywiście staje się statusem uprzywilejowanym paradoksalnie to znaczy ten, kto się w ten sposób definiuje ten zyskuje rozmaite przewagi i teraz mówimy to jest istotne cały czas o środowisku ludzi z klasy średniej średniej wyższej dobrze sytuowanych zapewnionym bezpieczeństwem materialnym studiujących na najlepszych uczelniach światowych no, więc mówimy o ludziach w ogóle generalnie mocno mocno uprzywilejowanych dobrej w dobrej sytuacji materialnej i w ogóle nie tylko materialna nie tylko oczywiście tak każde inne również i teraz ta specyficzna gra, która się tam odbywa gra ostatnio grał prestiżu właśnie no rozgrywa się przy pomocy tych narzędzi przewożące tych kategorii właśnie i to jest też coś takiego co wydaje się bardzo niebezpieczne zarówno to przede wszystkim hartowi i lub Januszowi, dlatego że książka zrealizował WIG od Culture to jest taka uczona praca socjologiczna autorzy raczej się starają nie formułować ocen tego zjawiska chociaż, chociaż mają do tego trudno nie mieć szczerze mówiąc pod wieloma względami stosunek krytyczny i tutaj doskonałym narzędziem do tego to jest to na co zwracamy tutaj uwagę to jest właśnie ten język psychologii, bo jedno to jest 1 wymiar to jest sąd proces właśnie takie społeczne kulturowe i też polityczne to ma ogromne znaczenie polityczne, a druga kwestia to jest to, że rzeczywiście z 1 strony tak pozytywne zjawisko jak wzrost świadomości na temat rozmaitych zaburzeń psychicznych na temat różnych zjawisk, które w dużej mierze były takie właśnie jakoś się ewakuowane z tego obiegu kulturowego to znaczy jakoś stabilizowane jakoś problematyczne takie, które się nie mówiło stały się czymś co jest zresztą w pewnym sensie pięknie się wpisuje w taki amerykański mit o przezwyciężaniu np. różnych ograniczeń skoro już rozmawiamy w kampusach uniwersyteckich na to, żeby się na taki prestiżowy, jaką prestiżową uczelnię oprócz różnych innych atrybutów, które należy posiadać, żeby się dostać to to napisze się tam listy motywacyjne itd. i podobno zwiększa się takie znaczenie dziś przeczytałam już nawet nie pamiętam gdzie, ale zwiększa się taka tendencja do tego, że do eksponowania tego co wcześniej było ukryte, a mianowicie właśnie, że podkreśla się to, że ktoś doświadczył jakieś trudności życiowej rodzinnej jakiegoś właśnie jakiejś degradacji np. społeczne jakiś problemów finansowych, ale jest zazwyczaj historia właśnie dlatego mówię bardzo duchu amerykańskim, że historia o upadku i takim odbudowaniu przezwyciężeniu właśnie przeciwności losu itd. że to się staje elementem bardzo potrzebnym do tego, żeby pokazali ci studenci kiedyś siebie jak właśnie jakoś przedstawiają nową konkurencję oczywiście niesamowita nie no ogromna i do tego, żeby oni w jaki sposób siebie zaprezentowali się to jest to co jest jakby jednostkowe tacy to jest to co jest indywidualne w pewnym sensie to jest to co jest jakby tożsamościowe jakoś oczywiście znowu jak nie umniejszając też temu nie twierdzą, że to jest nieistotne nie, pomijając tego, że staje się ważnym elementem właśnie auto z racji i z 1 strony właśnie mamy tę tendencję taką do tego, żeby lepiej rozumieć, żeby być bardziej wrażliwymi na różne zjawiska z drugiej strony no te zjawiska zaczynają na tyle poszerzać swoje ramy pojęciowe, że Rze, że czasem możemy nie szacować to co kiedyś uchodziło właśnie za taką no klucz kluczową fundamentalną kwintesencją realną nie wiem sytuację, w której ktoś może się mierzyć z problemami przy czym znowu warto zwrócić uwagę na to, że nie jest kwestią doświadczenia traumy ludzie stykają się z trudnymi doświadczeniami wyłącznie to, że co się wydarzyło, ale właśnie w dużej mierze pewne wewnętrzne wyposażenie, więc wewnętrzne wyposażenie mówi wyłącznie o takim biologicznym wyposażeniu, ale też właśnie ówczesnych doświadczeniach to na co zwrócić uwagę wcześniej, ale też właśnie kontekst, czyli poziom wsparcia poziom rozumienia poziom możliwości przedstawienia tego doświadczenia jakich punktach odniesienia właśnie społecznych nadania temu, jakiego znaczenia jakiegoś sensu jakiegoś rozumienia, ale też no nie każda rzecz, która jest potencjalnie dramatyzuje łące jest czymś co skutkuje traumą nie wiem dokładnie jak to wygląda na poziomie badań bardzo często też tak nie jest, więc to na co kierują swoją uwagę np. naukowcy to jest raczej to są zjawiska, które zazwyczaj jak jest większa podatność na bardziej jest prawdopodobne, że tego typu tego typu reakcje zainaugurują no tutaj tylko się wtrąca propos tych badań z tej literatury, którą ja się zetknąłem dotyczącej właśnie poniekąd zmiany paradygmatu myślenia o traumie, czyli wskazującej na istnienie odporności znacznie większym stopniu niż to się mogło wydawać jeszcze Niewiem w latach osiemdziesiątych np. wynika tutaj dość, bo ona o tym m.in. pisze wspominany przez nas wielokrotnie właśnie bada traumę, ale i on prowadził takie badania no i różni inni Krzysztof Kania z tym np. taki Polski psycholog w stanach Zjednoczonych pracujący też od wielu wielu lat zajmujący się właśnie kwestią traumę, że to jest mniej więcej około 70% jeśli chodzi o odporność to znaczy że, że 30% osób eksponowanych na takie traumatyczne czynniki rozwija się PSD natomiast 70% nie rozwija no i to są w ogóle no takie bardzo powiedziałbym pokrzepiająca w pewnym sensie wyniki pokazujące jednak ogromną ogromną odporność 70% to jest bardzo dużo i to co tutaj jest rzeczywiście potencjalnym zagrożeniem dla stopnia występowania tej odporności to z 1 strony nas tutaj zwrócić uwagę, czyli kwestia pewnego uwrażliwienie takiego kierowania umysłu w tę stronę wyłączyć, czyli właśnie budowania automatyzacji, która jest dosyć sztywna, ale druga druga rzecz to jest oczywiście te ten ten dostęp do rozmaitych punktów odniesień, czyli właśnie kwestia więzi tutaj dużo rozmawiamy jednak o kulturze indywidualizmu atomizacji jeszcze jak to wszystko występuje rozwija się też kontekście takiego tych zmian wszystkich technologicznych, które powodują też więzi są winni są budowane to też jest jeszcze odrębne bardzo ciekawe zagadnienie, ale no właśnie znaczy zmienia się też na wyniku tego co się dzieje na poziomie społecznym zmienia się też to jak to jest definiowane przez cały sam system np. opieki medycznej oczywiście taki bardzo z bardzo takiej właśnie zorganizowanej zbiurokratyzowane w dużej mierze też w stanach Zjednoczonych ze względu też na system ubezpieczeń itd. więc jeszcze kolejna warstwa, ale np. w związku z tym jak powstają kolejne definicje tego czym jest trauma pierwotnie to pojęcie miało np. zupełnie inne znaczenie niż maszt ma dzisiaj, ale np. profesor psychologii Uniwersytetu albo w Australii znika Slam zwraca uwagę na to właśnie jak jak zmieniały się definicji rozmaitych pojęć tutaj bada taki takim artykule z popularną w 2016 roku bada ich 6 zaraz wymienię, ale np. zwraca uwagę na to, że po prostu to co wydawało się że jest dosyć oczywiste jako coś co potencjalnie może wywoływać właśnie reakcją traumatyczną zostały włączone też takie zjawiska jak właśnie przez oświadczenie narodzin dziecka czy czy doświadczenie takiego nękania seksualnego bardziej im, więc też o molestowaniu takich w takich sytuacjach no w jaki sposób opresyjny, ale niewątpliwie moją mogących generować tego typu stan, ale też wielu ludzi nie generujących doświadczenie np. niewierności ze strony partnera porzucenie przez partnera współmałżonka nagła przeprowadzka utrata domu to są wszystkie wszystko rzeczy, które niewątpliwie są istotne mogą powodować istotne kryzys psychiczny i w ogóle rozsiewają taką równowagę psychiczną oraz nie muszą jednoznacznie prowadzić do takiego osłabienia w funkcjonowaniu i są oczywiście przesłanki, żeby sądzić, że u niektórych osób wystąpi tego typu reakcja nie mamy powodów, żeby sądzić, że u wszystkich natomiast zmiana zmianie uległo to, że akcent jest bardzo przesunięty na kwestię subiektywnego doświadczenia czyli, jeżeli ja buduję sobie narrację na temat tego, że coś miało takie znaczenie dla mnie co jest naprawdę bardzo problematyczne jest niezwykle istotne, żeby też ludzie mieli poczucie, że ich doświadczenie jest znane spotyka się z jakim rozpoznaniem społecznym no to znaczy, że coś takiego wystąpiło w znacznie ku większym skrócie przestawiły się, powołując się na Haiti Lukjanovs trochę, ale że no tutaj prym wiodą uczucia, czyli to co czuje najważniejsze kryterium w pewnym sensie rozpoznawania rzeczywistości no np. właśnie taka definicja nawet się pojawiła w stanach zaproponowana przez Government są sobie segment aut serwisy Administration takiej jakiejś komórki administracji właśnie zdrowotnej w stanach Zjednoczonych no i definicja brzmi następująco traumy trauma indywidualnej z wynikiem wydarzeń wydarzenia lub serii wydarzeń bądź splot okoliczności, które są przez jednostkę przeżywany jako fizycznie lub emocjonalnie krzywdzące bądź zagrażające i niesie za sobą długotrwały niekorzystne skutki dla fizycznego społecznego emocjonalnego lub duchowego dobrostanu bądź też funkcjonowania jednostki, więc jeżeli ja mówię, że coś takiego co spowodowało we mnie tego typu stan na to może to wpaść w taką kategorię to jest przykład, który właśnie podajnika Slam on ja powiedziałem, że wymienię te te pojęcia, który miał się pochylił, czyli kwestia nadużycia i zaniedbania znęcania się właśnie traum zaburzeń psychicznych uzależnienia i uprzedzeń wszystkie zjawiska są bardzo no trudne i problematyczne teraz w kontekście tego jako funkcjonują właśnie w obiegu kulturowym w każdym razie zmieniło się to, że pewne doświadczenie, które wydają się być świadczeniami dosyć powszechnymi to znaczy takimi ludzie na jakim etapie życia prędzej czy później stykają się czymś co jest dla nich trudne, które generuje uraz psychiczny no może być postrzegany właśnie jako coś traumatycznego do tego stopnia, że wracając do kwestii zjawisk na amerykańskich uniwersytetach np. jako takie właśnie doświadczenie spójne z definicją zaproponowaną właśnie przez jednostkę, której wspomniałam opisała 1 ze studentek polskiej kolei, która zobaczyła wychodząc na kampus rzeźbę jakąś statuę mężczyznę białego w bieliźnie no to było dla mnie doświadczenie niekomfortowe doświadczenie, które przywołało różne myśli na temat właśnie takiego zagrożenia przed nadużyciem seksualnym itd. związku, z czym ono spowodowało nieznaczący długotrwały dyskomfort psychiczny na gruncie rzeczy wystarczyłoby, żeby powiedzieć, że coś takiego może się stać, żeby stwierdzić, że ma się doświadczenie traumatyczne niej właśnie oto kwintesencja całej sprawy no ale pytanie czy dyski sed czy też kwestia przeżywania to jest kwestia tego w jaki sposób w języku to zaczęło funkcjonować no być może 1 drugiego, bo ktoś może rzeczywiście wierzyć, że został niezwykle intensywnie dramatyzował z różnych powodów, które nie wydają się trauma wywołująca tak głęboko natomiast no konieczne są pewne jednak zobiektywizowane kryteria to znaczy my musimy mieć możliwość powiedzenia komuś, kto czuje się urażony nie wiem tym, że wchodzimy zbyt szybko do pokoju i uznaje to za np. się rodzaj aspektu albo wręcz za formę inwazji jego w jego intymność, ale na to nie może być jedyne kryterium to znaczy, jeżeli będziemy żyli w takim świecie ku temu trochę zmierzają procesy, o których mówisz to, że to jest taka rzeczywistość permanentnego antagonizmu nieustannego jakiegoś wzmożenia emocjonalnego takiej paniki moralnej, bo to są sytuacje klasycznej paniki moralnej to jednak w tym sensie jest dosyć niepokojące, że to są takie trochę stany właśnie, gdzie są same można by temu nad wzajemnie się nie są w stanie co do niczego porozumieć, bo każda jest wyłącznie zanurzona w świecie swoich własnych przeżyć z niego czyni podstawowe kryterium to nie jest tak, że nasza doświadczenie czy nasze przeżycie jest jedynym kryterium tego co się dzieje to jest ważne kryterium istotne no ale każdy z nas też jak w jaki sposób ustala interakcje pomiędzy własną reakcją własnym stanem emocjonalnym, a rzeczywistością i to czy ta reakcja jest adekwatna czy jest uzasadniona czy nie no może się okazać, że coś źle rozpoznajemy, że coś źle interpretujemy jak się poczyta trochę książek dotyczących działania ludzkiego mechanizmu ludzkich mechanizmów poznawczych no to właśnie nasz umysł głównie popełnia różne pomyłki skróty i i nad interpretacje i trzeba się uczyć dopiero, żeby właśnie przestać w ten sposób, żeby się uczulić jakoś i stać się właśnie wrażliwym na tego rodzaju zwodzić sielskie aspekty umysłu to między nimi dojrzewanie też na tym polega może jak mamy lat powiedzmy 5 no to to, że czegoś nie możemy zrobić, abyśmy chcieli wywołuje na stan rozedrganie emocjonalnego głębokiego, ale jak mamy lat 50 i dalej wywołuje to na stan rozedrganie emocjonalnego to znaczy, że coś poszło nie tak po drodze i ca być może sobie z tym jakoś poradzić na sprawa złożona, bo właśnie może nie przypadkiem to się toczy właśnie takim pokoleniu osób, które mniej więcej w tym momencie wkraczają w dorosłość jest bardzo ciekawe, z czym to czego, czego to jest wynikiem tego co jest rezultatem rzeczywiście słowo nada też przyszło do głowy jak za nimi wypowiedziały się co ilustruje właśnie pewną taką pogłębiają czy taki pogłębiający się proces izolacji, bo właśnie i kluczowe w takim wydobywanie się z tego stanu jest właśnie umiejętność nawiązania relacji budowania więzi to znaczy że, jakkolwiek trudne doświadczenia to to, więc tutaj ma co zostało zbadane pełni funkcję kluczową w odzyskiwaniu właśnie poczucie sprawstwa poczucie właśnie takiego wpływu też na rzeczywistość poczucia bycia ofiarą znaczenie bycia sterowanym sterowaną przez różne tylko zewnętrzne wydarzenia, czyli takie wydostanie się takiego jakiegoś bardzo determinanty ręcznego model rzeczywistości ale, żeby móc tę funkcję uruchomić tak to potrzebna jest pewna umiejętność właśnie wyobrażenia sobie czy wydobycia się ze swojego umysłu wydobycie się też ze swojego doświadczenia takiego powiedzmy, że szybkiej reakcji szybkiej interpretacji tacy ty powiedziałaś, czyli takie trochę właśnie tynkiem SN clou adwent lekarz ma tutaj jest ilustracją też by przejścia jak bez 1 paradygmatu drugi i no to jest rzeczywiście umiejętność to się uczymy i które jest dużo bardziej niestety te łatwiej ćwiczona swe Jana w sytuacji, w której właśnie na wczesnym etapie rozwoju mamy raczej bezpieczne aniżeli mało poza bezpieczne poza bezpieczne więzi, więc ich ilość powiązań interakcji tak dalej jest ono przytłaczające, ale też ono na pewno Warta pochylenia się nad nim co będziemy czynić niewątpliwie jeszcze w kolejnych odsłonach naszych wewnętrznych konfliktów tymczasem bardzo dziękujemy Bartosz Dąbrowski oczywiście człowiek rezydent niewątpliwie wydaje to nasz podcast mamy także maila nasze wewnętrzne konflikty małpa Gmail com zachęcamy do kontaktu i do usłyszenia dziękuję bardzo, do usłyszenia podcast psychoterapeutyczno filozoficzny tylko na tokfm PL w naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek w środę po dziewiętnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA