REKLAMA

Europejska pętla wokół niepraworządności w Polsce zaczyna się zaciskać. Werdykty o fundamentalnym znaczeniu

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-05-12 19:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:26 min.
Udostępnij:

Dobry tydzień dla polskiej praworządności: zaczyna się sypać konstrukcja destrukcji i zapadają wyroki o fundamentalnym znaczeniu. Jeden z takich werdyktów to orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do sposobu wyboru nowych "sędziów" Trybunału Konstytucyjnego. "W wyniku takiego wyroku w normalnym państwie sędziowie-dublerzy zostaliby natychmiast odsunięci od orzekania a orzeczenia wydane z ich udziałem zostałyby anulowane" - mówi Maria Ejchart-Dubois.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu inicjatywa wolne sądy i radiu TOK FM podcast naprawy patrz Maria Hardy była i Michał Wawrykiewicz witam państwa dzień dobry w ostatnim tygodniu mnóstwo działo się w tej sferze europejskich wyroków czy też interwencji sądów europejskich i konsekwencji tych wyroków w Polsce, bo mieliśmy aż 3 ważne wydarzenia i o tym chcielibyśmy zmarł dzisiaj porozmawiać naprawy opat, bo prawo patrzy na siebie nawet jeśli o tym nie wiesz, bo prawo to nie tylko przepisy to Rozwiń » również ludzie instytucje wpływające na twoje życie, bo wszyscy musimy się bronić przed bezprawiem naprawo patrzy podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM pan prof. Sadurski powiedział, że Europa naprawia bezprawie rządów PiS trochę to właśnie tak wygląda, ponieważ właśnie zeszło tak jak Michał powiedział w zeszłym tygodniu mam przynajmniej 3 bardzo ważne wydarzenie, które ratują praworządność Polski po pierwsze, pan rzecznik generalny Ewgeni Tanczew rzecznik generalny Sułek wydał opinię w tej bardzo ważnej sprawie prejudycjalnej, czyli ze skargi komisji europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej polskiej skargi, która dotyczy całokształtu tego nowego systemu dyscyplinowania sędziów oraz funkcjonowania Izby dyscyplinarnej przypomnę, że jest to ta sprawa, w której Trybunał sprawiedliwości w zeszłym roku 8kwietnia wydał zabezpieczenie zamrażając funkcjonowanie Izby dyscyplinarnej to zabezpieczenie, które nie jest respektowane przez polskie władze nie jest respektowany przez izbę dyscyplinarną, ponieważ dalej funkcjonuje i w tej sprawie właśnie Ewgeni Tanczew wydał opinię rzecznika generalnego będziemy potem o tym w czasie 7maja europejski Trybunał praw człowieka Strasburgu wydał wyrok w sprawie ksero Floor przeciwko Polsce jest to wyrok precedensowy po pierwsze, pierwszy raz europejski Trybunał praw człowieka wypowiedział się w sprawie systemowego bezprawia i systemowego problemu z praworządnością w Polsce, a po drugie, precedens z tego tego wydarzenia polega na tym, że po raz pierwszy organ międzynarodowy wypowiedział się na temat sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego kryzysu konstytucyjnego w Polsce i trzecia trzecie ważne orzeczenie bardzo ważne to zestaw wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanych 6maja w ślad za wyrokiem Trybunału sprawiedliwości z 2marca tego roku, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny zadał pytania prejudycjalne dotyczące procedury powoływania osób do Sądu Najwyższego tej procedury, w której w 2018 roku m.in. Małgorzata manowska czy Kamil Zaradkiewicz zostali powołani do Sądu Najwyższego tego dotyczyły wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego 6maja no właśnie to, czego zaczynamy rzeczy właśnie może zaczniemy od europejskiego Trybunału praw człowieka od sprawy ksero Floor no właśnie sprawa ksero Flora i wyrok tak jak powiedziałam jest to pierwszy wyrok dotyczący Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, który mamy jak państwo wiedzą do czynienia od rocznego piętnastego roku i wycieczki, o co chodzi w tej sprawie spółka z flory złożyła skargę do euro europejskiego Trybunału praw człowieka w związku z naruszeniem domniemany jeszcze wtedy naruszenie art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, a dotyczy skarga dotyczyła tego, że spółka ksero Floor złożyła skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego, która została zastęp postępowanie to zaś następnie zostało umorzone przez skład Trybunału, w którym zasiadał pan Mariusz Muszyński, czyli tzw. sędzia dubler to była podstawa skargi w spółkach ksylofon ksero flory zapytała się Trybunału czy taki typ tak tylko czy Trybunał Konstytucyjny, którego składzie zasiadają sędziowie dublerzy, czyli sędziowie wybrani na miejsca już wcześniej obsadzone przez Sejm spełnia gwarancji z art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka czy innymi słowy czy taki Trybunał jest sądem i czy daje gwarancję rozpoznania sprawy przez sąd, który jest właśnie taki jak ma być w opisie tego art. 6 europejskiej konwencji no i co powiedział Trybunał Trybunał rozpozna sprawę powiedział, że skład Trybunału Konstytucyjnego, w których zasiadają sędziowie dublerzy nie spełniają kryteriów sądu ustanowionego ustawą kropkę to jest niezwykle ważne zdanie i najważniejsze w całym tym roku oznacza to, że wybór 3 sędziów i toteż Trybunał wzrost powiedział, że wybór 3 sędziów przez Sejm ósmej kadencji w grudniu piętnastego roku był niezgodny z prawem oznacza to, że orzeczenia, które Trybunał Konstytucyjny wydał ze skargi konstytucyjnej na pewno skargi konstytucyjnej, w którym zasiadał jeden z tych 3 tzw. dublerów są wadliwe są obarczone wadą i właściwie warto się przyjrzeć tak naprawdę temu w jaki sposób Trybunał w jaki sposób Trybunał przeprowadził rozumowanie wokół wokół tego problemu po pierwsze, tak jak powiedziałam Trybunał wprost powiedział, że sędziowie wybrani zostali niezgodnie z prawem po drugie, Trybunał powiedział, że postępowanie przed Trybunał przed Trybunałem Konstytucyjnym wchodzi w zakres art. 6 europejskiej konwencji chcę powiedzieć tylko, że do tej pory nie było jasne nie było oczywiste tak jak np. nie było oczywiste czy trzeba wykorzystać skargę konstytucyjną, żeby złożyć skargę do europejskiego Trybunału praw człowieka Strasburgu to jest właśnie konsekwencja tego, że Trybunał nie było jasne czy czy właśnie to postępowanie przed Trybunałem chodzi zakres art. 6, ale tutaj jednoznacznie po raz pierwszy Trybunał powiedział, że tak, że jeżeli wynik tego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ma znaczenie dla rozstrzygania praw obowiązków skarżącego o charakterze cywilnym to należy to znaczy, że to postępowanie wchodzi w zakres art. 6 jest objęte wszelkimi gwarancjami artykuł z tego innymi słowy Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając skargi konstytucyjne, które właśnie, których wynik ma znaczenie dla praw obowiązków skarżącego jest sądem ma cechy sądu Trybunał też te cechy sądu wymienił powiedział dlaczego, dlaczego tak uważa uznał też, że to są sytuacje, w których ta skarga konstytucyjna postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym jest niejako kontynuacją postępowania sądowego nie jest drogą odwoławczą, ale jest kontynuacją postępowania i w tak powtórzę jeszcze raz tak tak było w sprawie ksero Floor rozstrzygnięcie Trybunału miało znaczenie dla praw i obowiązków skarżącego dlatego Trybunał uznał, że te gwarancje można przyłożyć do do do Trybunału Konstytucyjnego natomiast, jeżeli chodzi o zarzut tego naruszenia prawa do sądu to tutaj Trybunał po posłużył się testem ze sprawy, a stracą przeciwko Islandii, który mówi o tym że, aby ustalić czy sąd, w którego składzie są nieprawidłowo powołani sędziowie może jak jakiś skutek takiego orzeczenia trzeba zbadać 3 rzeczy po pierwsze trzeba powiedzieć sobie na pytanie czy w toku postępowania doszło do oczywistego naruszenia prawa czy naruszenie to dotyczy fundamentalnych przepisów idzie naruszenia zostały zbadane przez sądy krajowe i ten test ze sprawa stracą przeciwko Islandii Trybunał zastosował w sprawie serów przeciwko Polsce i powiedział, że nie ma wątpliwości, że sędziowie dublerzy zostali nieprawidłowo wybrani na zajęte już miejsca to po pierwsze, czy, że doszło do naruszenia prawa po drugie, że została naruszona kluczowa zasada wyboru że, że rzecz, że z wyboru sędziów dokonuje się wtedy, gdy jest wakat i tylko wtedy można wybrać nowych sędziów przypomnijmy, że w grudniu piętnastego roku tego wakatu nie było wcześniej byli wybrani przez sąd przed Sejm poprzedniej kadencji prawidłowo sędziowie na te miejsca, czyli tym samym Trybunał odpowiedział na to drugie pytanie doszło do naruszenia fundamentalnych przepisów na trzecie pytanie czy czy naruszenie zostało zbadane przez sądy krajowe nie musiał Trybunał odpowiadać, ponieważ nie ma odwołania od od decyzji Trybunału Konstytucyjnego nie ma odwołania dlatego ten punkt nie miał tutaj zastosowania w Trybunał powiedział też, że w innym tego naruszenia jest również prezydent, który nie odebrał ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów powiedział też, że te naruszenia nie zostałem naprawione i proszę państwa tak jak powiedziałem to rzeczy absolutnie fundamentalne precedensowe będzie miało kolosalne znaczenie na przyszłość warto teraz zastanowić się przyjrzeć się tym tym skutkom tym tym konsekwencją tego orzeczenia jak wejdę słowa, bo to jest ciekawe, bo wczoraj np. słyszeliśmy w Senacie pan wiceminister buda taką tezę postawił, że ten wyrok absolutnie nie ma większego szerszego znaczenia, ponieważ dotyczy wyłącznie tej indywidualnej sprawy czy dotyczy sprawy spółki serii Floor nie ma absolutnie przełożenia na inne sprawy w ogóle na interpretację prawa europejskiej konwencji na stwierdzenie naruszenia konwencji w innych w innych sprawach rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny, w których orzekali duble i właśnie pani mgr Przyłębska zrobił jeszcze krok dalej powiedziała, że w ogóle ten wyrok żadnych skutków prawnych nie wywołuje to samo powiedział pan minister Kaleta Trybunał strasburski wykroczył poza swoje kompetencje taki jest wykroczył dopłat powiedział pan Mularczyk, że wykracza poza swoje swoje kompetencje na to bardzo słusznie trafnie odpowiedziała pani dr Grabowska Moroz, który powiedział, że jedynym krajem w Europie, gdzie wyroki europejskiego Trybunału praw człowieka nie wywołują skutki prawne skutków prawnych jest Białoruś no właśnie, ale kilka słów o kilka jest poważnie, a teraz to już teraz właśnie tak, a teraz o tym od tych o tych skutkach konsekwencje po pierwsze, jeżeli chodzi o wykonanie na wykonanie takiego wyroku europejski Trybunał praw człowieka to to oni wykonywane na 2 poziomach na poziomie indywidualnym na poziomie generalnym, jeżeli chodzi o poziom indywidualny to jest też wykonanie wobec skarżącego w tym wypadku Trybunał zasądził zwrot kosztów dla spółce ksero Floor, ponieważ spółka ta nie wnosiła o zasądzenie zadośćuczynienia, toteż Trybunał tego zadośćuczynienia nie zasądza natomiast, jeżeli chodzi o generalne środki, które decydują o wykonaniu wyroku do one polegają na tym, że państwo, którego zapadło takie orzeczenie ma tak z tak zreformować system prawny by w przyszłości takie skutki nie nastąpiły co prawda Trybunał tutaj nie w tej sprawie żadnych wytycznych konkretnych nie nie sformułował natomiast to pierwszy każdy wyrok takich systemowych zobowiązuje państwo do podjęcia działań, które mają na celu wyeliminowanie takiego stanu rzeczy to jest też w interesie państwa, które w przyszłości może się spodziewać kolejnych skarg, które będą w oparciu o ten wyrok zarówno przeciwko Polsce kierowane do Trybunału i z pewnością ten sam sposób Trybunał będzie orzekał w związku z tym też w interesie państwa jest to żeby, żeby nie ponosić kolejnych kosztów takiej takich postępowań natomiast na rządzie polskim w tej chwili spoczywa obowiązek wykonania tego wyroku, które będzie ten ten plan wykonania będzie podlegał ocenie komitetu ministrów rady Europy i no wśród w takim planie znaleźć powinno usunięcie nieprawidłowo wybranych Sędziwi chociażby odsunięcie ich od orzekania no i prawdopodobnie również, choć tak jak powiedziałam wprost Trybunał tego nie powiedział odebranie ślubowania od prawidłowych prawidłowo wybranych sędziów wcześniej, a rzeczywistość jest taka, bo dzisiaj mamy informacje są widać na wokandzie Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej dzisiaj odbyła się sprawa ze skargi konstytucyjnej dotyczącej prawa górniczego Geologicznego, gdzie skład orzekający składowi orzekającemu przewodniczył pan Rębacz, czyli właśnie dubler, a zatem widać jak reaguje na to orzeczenie Trybunału strasburskiego obecny Trybunał Julii Przyłębskiej obecne władze jest to całkowicie ignorowane nie ma właściwie jakiekolwiek słowa jakiejkolwiek poważnej reakcji na to skoro skoro dublerzy orzekają, a jutro przecież była zapowiedziana sprawa dotycząca zainicjowana przez izbę dyscyplinarną kolejny nielegalny organ organ, który Trybunał pod przewodnictwem z kolei pani Pawłowicz miał się zajmować kwestią wyższości prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej konkretnie tym, że Polska izba dyscyplinarna ma prawo stosować się do zabezpieczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej także tak tak to w praktyce wygląda na jutro została wyznaczona rozprawa spadła z wokandy, ponieważ być może dlatego nie wiemy jakich względów, ale został złożony wniosek przez Rzecznika Praw Obywatelskich o o odsunięcie ze składu pana z kolei Piskorskiego drugiego dublera, który zasiada zasiada w tym składzie razem z panią Pawłowicz, który miał rozpoznawać to pytanie prawne ze strony Izby dyscyplinarnej no ale sprawa spadła na morze spadła z tego względu, że pani Bednarek z kolei premia referować jutro przed Trybunałem Konstytucyjnym to pytanie Izby dyscyplinarnej jutro ma zajęcia w izbie dyscyplinarnej, więc może z tego względu nie wiemy, ale wygląda na to, że orzeczenie ETPCz jest ignorowany trakt to oczywiście na Znicz, bo ignorowane są również inne europejskie działania wokół propolski praworządności na tym zdecydowanie jest także takie będą skutki tego orzeczenia wśród tych skutków też trzeba się spodziewać prób podważania wszelkich orzeczeń, które do tej pory zapadły z udziałem sędziów dublerów wszelkich orzeczeń one będą życzenia będą podważane skutkiem tego tego wyroku zarówno przeciwko Polsce będzie będą również całą pewnością całą cała masa skarg indywidualnych, które będą się na tym na ten stan faktyczny w ten w swoim stanie faktycznym powoływać na ten element prawny, czyli czyli, czyli sędziego dublera w składzie Trybunału Konstytucyjnego można się też spodziewać, że czasem Trybunał wyda jakiś kolejnej takiej sprawie wyrok pilotażowy, w których 4 zobowiąże państwo bardzo konkretnych działań wykonaniu tego wyroku no warto też będzie byłoby się przyglądać temu czy ten wyrok ma będzie miał wpływ na jak zrozumienie rozumowania komisji europejskiej i może stać się podstawą do złożenia skargi do cudze na no naruszenie zobowiązań traktatowych przez Polskę to jest bardzo silny silna amunicja, którą w tej chwili Trybunał strasburski komisji europejskiej dostarczył właśnie poruszyła bardzo ważną kwestię właśnie po raz pierwszy europejski Trybunał zajęły się sprawą polskiego Trybunału Konstytucyjnego po raz pierwszy w sposób tak zdecydowany jednoznacznie oceniona została kwestia powołań dublerów do do składu TK zaprzysiężenia przez Andrzeja Dudę teraz rzeczywiście może być tak zresztą często tak się zdarza, że te standardy, które są określane przez ETPCz z Sopotem przejmowane bądź też rozwijane przez Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu jeśli tak się zdarzyło, że albo zostanie zadane jakieś pytanie prejudycjalne, przez który z polskich sądów w sprawie, gdzie ma znaczenie jakieś orzeczenie TK z udziałem dublera może być zadane pytanie prejudycjalne i wówczas sprawa zawiśnie przed słuch, ale też może być tak jak powiedziałaś skarga w trybie przeciw naruszeniu owym złożona przez przez komisję wówczas Sułek również sprawą będzie zajmowała przypomnijmy, że w raporcie z zeszłego roku 17września 2020 roku parlament europejski domaga się od komisji europejskiej wszczęcia właśnie takiej sprawy przeciw naruszeniu owej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego właśnie teraz komisja dostała amunicja na jej czekamy czekamy jak ją wykorzysta jeszcze w 1 jednak 1 wątku w związku z tym w roku wyrokiem chciałam powiedzieć no bo co dalej Teresy 3 miesiące mają strony do tego, żeby złożyć wniosek o to, żeby sprawa była rozpoznana przez wielką izbę, czyli takie testy do pani taki środek odwoławczy ponowne rozpoznanie sprawy oczywiście nie możemy tego wykluczyć, chociaż ze względu na 1 jednogłośne jednomyślność Trybunału wydającego ten wyrok nie należy się spodziewać tego żeby, żeby sprawa trafiła przed wielką izbę, ale zobaczymy okej także konkludując, mamy niezwykle ważne orzeczenie europejskiego Trybunału w sprawie polskiego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej mamy potwierdzenie tego, o czym ponad 5 lat mówimy my mówią wszystkie środowiska liczące się prawnicze nie tylko w Polsce, ale też w Europie, o czym mówiła komisja wenecka przypomnijmy, że te powołania dublerów do Trybunału Konstytucyjnego absolutnie naruszają podstawowe standardy demokratycznego państwa prawo do sądu niezależnego bezstronnego powołanego na podstawie ustawy taka jest konkluzja i zobaczymy, jakie będą konsekwencje, ale z pewnością ten wyrok wiąże wszystkie organy wieżyczki organy w Polsce, ale też w innych krajach członkowskich rady euro no właśnie też bardzo powiedzieć, że w normalnym państwie zdrowym państwie ze zdrową demokracją zdrową praworządnością sędziowie tacy byliby natychmiast odsunięcie od orzekania, a wyroki wszystkie wyroki, które zapadły w składzie SN z dublerami byłyby uznane za wadliwe 0202. wyrok, którym wspomnieliśmy, czyli NSA seria wyroków, które zostały wydane w ślad za wyrokiem Trybunału sprawiedliwości 2marca w tym wyrokiem, który określa kryteria i mówił jak należy jak NSA powinna powinien podejść do rozstrzygania kwestii oceny prawidłowości tej procedury powołania osób do Sądu Najwyższego 2018 roku przypomnijmy jest tzw. sędziowie kamikadze, czyli ci, którzy startowali wówczas do Sądu Najwyższego w tej nielegalnej procedurze przed neo-KRS i na podstawie wadliwego ogłoszenia prezydenckiego niezawierającego niezawierającego cost kontrasygnaty premiera oni złożyli odwołania od uchwał od szeregu uchwał neo-KRS, które rekomendowały prezydentowi do Sądu Najwyższego wówczas ósemkę osób m.in. panią Janowską m.in. pana Zaradkiewicza, ale też 1 osobę do Izby karnej to był osoby do Izby cywilnej, a jeszcze 1 osobę do Izby karnej Sądu Najwyższego, ale tak naprawdę chodzi o wszystkie powołania, które zostały dokonane wówczas 2018 roku do wszystkich izb Sądu Najwyższego ta cała nowa grupa osób została powołana w tej samej procedurze z tymi samymi błędami teraz ci kamikadze, którzy zaskarżyli do NSA spowodowali, że USA wstrzymał procedurę powołania nakazał prezydentowi tak naprawdę, aby wstrzymał się z nominacjami do Sądu Najwyższego, czego prezydent nie uczynił powołał mimo wstrzymania procedury przez NSA procedury przed KRS czy tak naprawdę bez finalnie zakończonych tych postępowań dotyczących uchwał prezydent nie miał tak naprawdę uchwał krajowej rady sądownictwa by móc powołać sędziów do Sądu Najwyższego no, a mimo to to uczyni wówczas, wstrzymując procedury NSA zadał pytania prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości trwało to 2 lata z górką i Trybunał swoje włości w marcu wydał wyroki nie uznał, że ta procedura powoływania no najpewniej bardzo poważnie może naruszać prawo europejskiej finalną decyzję zostawił Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu na teraz Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 6maja wyraźnie powiedział powiedział, że ta procedura była wadliwa, że ci Neo sędziowie w Sądzie Najwyższym zostali powołani w sposób wadliwy, ponieważ konkursu samego początku był ogłoszony w sposób nieprawidłowy wadliwy konstytucyjnego punktu widzenia, ponieważ ogłoszenie wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Najwyższym zostało ogłoszone przez prezydenta, ale nie miało kontrasygnaty premiera musi mieć kontrasygnaty premiera, ponieważ nie jest to jedna z prerogatyw prezydenckich tylko prerogatywy prezydenckiej nie wymagają kontrasygnaty premiera ta sytuacja to ogłoszenie musiało mieć podpis premiera, a nie miało związku z tym już z gruntu od samego początku ta procedura była wadliwa chociażby z tego względu te osoby, które zostały powołane do SN nie są prawidłowo powołanymi sędziami Sądu Najwyższego no ale druga bardzo ważna taka merytoryczna ocena Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie kryteriów Sułek to jest to, że krajowa rada sądownictwa nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej od władzy ustawodawczej nie spełnia swoich konstytucyjnych zadań nie stoi na straży niezależności sądownictwa niezawisłości sędziowskiej co więcej wręcz prześladuje inicjuje też pewne postępowania wobec niezależnych sędziów, więc cały cały zestaw okoliczności, które wziął pod uwagę Naczelny Sąd Administracyjny no zaprowadził do konkluzji taki, że KRS nie jest nowa KRS nie jest organem niezależnym nie jest organem, który może w sposób prawidłowy rekomendować prezydentowi osoby czy na stanowiska sędziowskie czy awansów sędziowskich w tym wypadku do Sądu Najwyższego taka kontrowersja się pojawiła, ponieważ komunikatach medialnych w tej przestrzeni szóstego na przestrzeni publicznej 6maja pojawiła się taka informacja, że pomimo wszystko Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że te powołania do Sądu Najwyższego są wciąż ważne nic bardziej mylnego nic takiego nie wynika z orzeczenia Trybunału Naczelnego Sądu Administracyjnego tam było takie jedno zdanie na 53 strony uzasadnienia to taki lider wita dzień, gdzie na na marginesie Naczelny Sąd Administracyjny powiedział, że w tej procedurze tej konkretnej, która była przedmiotem wyroku nie badał samej samej prawidłowości powołania prezydenckiego badał kontrolował prawidłowość uchwał neo-KRS i w ramach tej kontroli uznał, że uchwały należy uchylić i umorzyć postępowanie przed KRS, albowiem nie ma sensu, aby ponownie toczyło się to postępowanie przed KRS, ponieważ nie jest organ niezależny, który mógłby wydać uchwałę, rekomendując do Sądu Najwyższego, czyli Reasumując, cała procedura przeprowadzona w 2018 roku, ale później także powtarzana konsekwentnie przez neo-KRS sem nie zapewnia realizacji tego bezstronnego niezależnego procesu powoływania sędziów czy to do Sądu Najwyższego czy do innych sądów i w związku z tym jest tak naprawdę nieważne mamy do czynienia z nieważnością procedury powołania i te osoby, które zasiadają w wyniku tych powołań w Sądzie Najwyższym są wadliwie powołanymi osobami nie można ich nazwać sędziami wśród nich jest m.in. pani Małgorzata manowska to jest niezwykle ważne orzeczenie, które z pewnością będzie miało swój ciąg dalszy, bo pamiętajmy, że m.in. Sądzie Najwyższym w izbie pracy prowadzone są postępowania 11 pozwów złożonych przez polskich sędziów, którzy domagają się stwierdzenia czy te osoby zasiadające zarówno nowych izbach Sądu Najwyższego, jaki w starych izbach powołanie w tej procedurze, czyli izbie cywilnej w izbie kontroli nadzwyczajnej w izbie dyscyplinarnej wszyscy ci nowo powołani sędziowie czy są sędziami takie pytanie, jaki jest ich status w ramach pozwów o ustalenie depozyt toczą się te postępowania toczą się przed Izbą pracy Sądzie Najwyższym ta z kolei zadała pytania prejudycjalne do sucha już niedługo przypuszczam w tym roku Trybunał sprawiedliwości zajmie się tymi sprawami no i prędzej czy później wrócą one do, a do Izby pracy i ona będzie rozstrzygać o statusie tych osób tych Neo sędziów, kierując się zapewne również nie ma wątpliwości tymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego także niezwykle ważny przełomowy wręcz wyrok NSA no właśnie proszę państwa trochę mam takie wrażenie, że zaczyna się sypać cała konstrukcja ta cała konstrukcja destrukcji tak ja mam wątpliwości co do tego nie tylko mam wrażenie to absolutnie zaczyna się, że jeszcze nie widać tych jeszcze nie słychać huk spadających ściany natomiast już widać rysy na na murach tej konstrukcji i należy się spodziewać, że każde kolejne ich będzie coraz więcej, bo to przecież nota ta siła tych orzeczeń tych prawnych działania narasta wyznacza się spodziewać, że Rze, że w końcu będą one miały jakiś taki przełomowy nastąpił moment kiedy, kiedy po prostu ta konstrukcja runie konstrukcja, której dla niektórych tak jak dla nas nie ma po prostu no jeszcze w 2 słowach dosłownie od trzecim nie orzeczeniu tylko opinii rzecznika ona też na razie jeszcze nie wywołuje skutków, ale zapowiada to co może powiedzieć Trybunał sprawiedliwości sprawa c 791 przez 19 czy sprawa dotycząca nowego systemu dyscyplinowania sędziów jeśli Trybunał sprawiedliwości rzeczy tak jak rzecznik powiedział swojej opinii no to będzie to również druzgocące dla tego nowego systemu dyscyplinarnego, bo rzecz po prostu powiedział, że nowy system dyscyplinarny i funkcjonująca w ramach niego izba dyscyplinarna naruszają porządek prawny Unii Europejskiej i wówczas przy takim wyroku przypomnijmy, że jest to wyrok z skargi komisji europejskiej czy wyrok w sprawie przeciw naruszeniu owej Trybunał prawdziwości wyraźnie powie, które przepisy prawa krajowego są niezgodne z prawem europejskim co będzie eliminowało te przepisy o możliwości stosowania no i jak powiedziała, że ta pętla europejska wokół tej bezprawności w w Polsce naruszania porządku zarówno konstytucyjnego, jaki europejskiego zaciska się właśnie tego się należy spodziewać, ale też bardzo bardzo na tym ciężko pracujemy, żeby tak było tak jest, czyli dobry tydzień dla polskiej praworządności sprawy cały czas nieustannie dynamicznie galopują naprzód i niemal każdego dnia coś nowego czegoś nowego się dowiadujemy oczekujemy oczywiście kolejnych czy to ruchów czy inicjatyw prawnych ze strony komisji europejskiej parlamentu europejskiego spraw przed zły plan spraw przed ETPCz, których jest cały czas mnóstwo mamy kilkanaście spraw przed Trybunałem sprawiedliwości przed europejskim Trybunałem praw człowieka to wszystko dynamicznie posuwa się naprzód tak jest czekamy na kolejne kolejne orzeczenia będziemy państwa oczywiście informować będziemy opowiadać proszę, jeżeli coś was interesuje zadawać pytania Komentujcie jesteśmy po to, żebyśmy mogli wspólnie też rozmawiać, a tymczasem bardzo państwu dziękuję za uwagę dzisiaj Michał Wawrykiewicz i Maria Hardy była rozmawialiśmy o tym jak Europa ratuje polską praworządność, a to był podcast Radia TOK FM inicjatywy wolne sądy naprawo patrzy do zobaczenia do zobaczenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA