REKLAMA

Media ogłosiły, że sądy popełniają coraz więcej błędów. "Z danych statystycznych wcale to nie wynika"

TOK360
Data emisji:
2021-05-12 19:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:28 min.
Udostępnij:

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości o liczbie wyroków, które utrzymują się w II instancji, analizowała sędzia Anna Wypych-Knieć - przewodnicząca Zespołu ds. Prawa Cywilnego w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich "Iustitia".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
TOK 360 i zgodnie z zapowiedzią razem z nami sędzia Anna Wypych nić przewodnicząca zespołu do spraw prawa cywilnego w stowarzyszeniu sędziów polskich Iustitia dzień dobre witam pana panie redaktorze witam państwa bardzo serdecznie ze statystyk opublikowanych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że więcej wyroków upada w apelacji ogółem było to 64% w roku 2019 wyroków utrzymanych i 604 w roku 2020 wyroków utrzymanych w internecie mediach czytałem o tym, że pomyłek Rozwiń » sądowych jest więcej i troszeczkę zastanawiam się to jest dobra kategoria pomyłka sądowa nie tylko ze względu na to jak to się jak to się kojarzy, czyli że powiedzmy ktoś poszedł do więzienia iść do więzienia nie powinien, ale również, dlatego że po to mamy dwuinstancyjne system, żeby te odwołania były uwzględniane, więc może po prostu system działa już tłumaczyć zapoznałam się z dokumentami źródłowymi publikowanymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i tak naprawdę tych danych, które sąd powszechnie dostępna wynika wyłącznie Terra, a mianowicie, że 614% spraw zostały utrzymane w mocy, czyli te wyroki, które zostały wydane przez Sąd I instancji został Sąd II instancji założone są prawidłowe i te wyroki się ostały natomiast PiS tych danych w ogóle nie wynika co się zadziało pozostałe 49% sprawach, a mianowicie już tłumaczy, jeżeli chodzi o sposób załatwienia apelacji, czyli środka odwoławczego które, której stronie przysługuje od wyroku Sądu I instancji przysługuje apelacja i jeżeli chodzi o to apelacje i losem tego środka odwoławczego, jakiej sprawy mogą być różne Otóż proszę sobie wyobrazić, że wnosimy 10 apelacji od wyroku dajmy na to Sądu Rejonowego i w tych 10 sprawa 5 apelacji zostaje oddalone wyrok Sądu I instancji został utrzymany w mocy, a pozostałych 5 apelacjach strony dochodzą do porozumienia, a jak wiadomo w sposób ugodowy załatwienia sporu pomiędzy stronami winien mieć pierwszeństwo pierwszeństwo również dają przepisem kodeksu postępowania cywilnego, tak więc przypadku, gdy strony porozumiały się chcą zawrzeć ugodę wyrok Sądu I instancji jest uchylane przez Sąd II instancji postępowanie jest uważane, dlatego że niema potrzeby regulowania sposób sądowe praw obowiązków stron, które się wcześniej domagały skoro strony same doszły do porozumienia rozumiem z tego, że te statystyki, które przytoczyłem wcale nie świadczą o tym, że np. 40% spraw jest kompletnie przekreślony przez Sąd Apelacyjny absolutnie to w ogóle tych statystyk nie można zasnąć tak daleko idącego argument a jakie otrzymalibyśmy z nich wysuwać sad 1 jedno uprawniony wniosek z tej statystyki to jest tylko i wyłącznie taki, że 49% około 49% spraw w 2019 roku analogicznie 55% spraw w 2020 roku w tych w tych sprawach apelacja została oddalona co do losów pozostałych spraw tak naprawdę trudno mi antycypować, jaka była przyczyna tak naprawdę zmiany czy też uchylenia wyroku Sądu I instancji, bo dajmy NATO w statystykach, które publikują wszystkie sądy są zupełnie inne rubryki już pomadka takich statystykach, do których ja jako sędzia mam dostępność po pierwsze jest pozycja procentowa ile spraw dajmy na to moich sprawach, gdzie ja wyrzekam jako Sąd I instancji ile procentowo apelację oddalono ile procentowo Apple apelacji zmieniono ile procentowo moich wyroków zostało uchylonych do ponownego rozpoznania czy to jedynie ta sytuacja, która naraża stronę na dalszy czas trwania postępowania i kolei jest tzw. inne załatwienie w tym innym załatwieniu mieszczą się te sprawy, gdzie np. wyrok Sądu I instancji uchylono, bo strony po tym, jak Sąd I instancji, że swoje rozstrzygnięcia doszło do porozumienia w związku z powyższym Sąd II instancji przed sądem drugiej stancji zawierają ugodę taki wyrok Suchan, czyli zjawiskiem jednoznacznie złym byłby wzrost tych spraw, które są odsyłane do ponownego rozpatrzenia pozostałe przypadki, o których pani wspomniała to, jeżeli dobrze rozumiem jest to co ja nazwałem właśnie prawidłowym działaniem wymiaru sprawiedliwości, bo po to mamy 2 instancje, żeby one się w jaki sposób nie wiem czy żyje tutaj właściwego towaru nowa była to po pierwsze po drugie oczywistym jest że, aby obywatelki obywatele mają prawo do dwuinstancyjnego sądownictwa, tak więc zawsze mogą ewentualnie poddać się innej sprawy do rozstrzygnięcia Sądowi II instancji natomiast tylko i wyłącznie uchylenie do ponownego rozpoznania nie pozwala stronom zakończyć finalnie toczonego przez nich sporo w pozostałym zakresie podatku tak zmiany jak np. uchylenia umorzenia postępowania sprawa w sądzie jest zakończona pomiędzy stronami mogą one realizować się albo ugody, którą zawarły ewentualnie orzeczenia sądowe chciałabym tutaj jeszcze wspomnieć o 1 takiej sytuacji czasami są takie też sytuacje, kiedy na datę wydania wyroku przez Sąd I instancji nie całe roszczenie objęte pozwem jest wymagalna w związku z powyższym w takiej sytuacji objęte wyrokiem mogą być tylko i wyłącznie należności, które są wymagalne, a ten stan się bada na dzień zamknięcia rozprawy, jeżeli np. jak to się przekłada na tę ewentualne statystyki to co się przekłada na ewentualne statystyki w taki sposób, że jeżeli przed Sądem II instancji okaże się, że dalsze raty są wymagalne może dać do zmiany rozstrzygnięcia będzie uwidoczniona w statystyce natomiast nie wpływa na ocena jako orzeczenie sądu też instancji było nieprawidłowe Bono ze wszech miar było prawidłowe tylko na skutek upływu czasu wymaga stosownej korekty, której z kolei Sąd I instancji uczynić nie mogą rozumiem po ludzku jeszcze zadam na koniec pytanie czy dla sędziego orzekającego w I instancji, jeżeli ten wyrok jest w II instancji zmieniony nie mówi, że np. zwrócony do ponownego rozpatrzenia, bo o tym wspomnieliśmy czy jest jakiś dyskomfort czy jest jakiś brak satysfakcji czy po prostu się toczy dalej są takie sprawy panie redaktorze, które są sprawami trudnymi wielopłaszczyznowe mi, a i tak naprawdę nieraz jest także strona przedstawi jeszcze jakiś ewentualnie argumenty przez Sąd II instancji przed Sądem II instancji natomiast do zasady każda zmiana rozstrzygnięcia jest analizowana przez sędziów Sądu I instancji, bo tak naprawdę wyrok nie jest dla sądu wyrok jest dla obywatelek i obywateli i to jest element kształcenia również sędziego, jeżeli chodzi o jego sposób wyrokowania natomiast no w mojej ocenie każda karta bardzo znana jest przez sędziów głęboko przemyślana analizowana, bo to też nie jest także sędziowie pozostają głusi na to jak ocenia wydane przez nich wyrok Sąd II instancji, więc każda zmiana każde uchylenie rozstrzygnięcia jest przez przez sędziów analizowane sami również też zmieniają się zmienia się linia orzecznicza trwa np. przed sądem przez sąd przed Sądem Najwyższym nieraz też pojawia się nowe orzeczenie Sądu Najwyższego, który wskazuje sposób rozumienia danego zagadnienia prawnego danej instytucji prawnej, toteż ma wpływ na orzeczenie Sądu II instancji tak samo ma wpływ na orzeczenie II instancji ewentualnie przemawiającej za zmianą również dekad surę czy też wyroki Trybunału Konstytucyjnego, czyli analiza analiza analiza bardzo dziękuję sędzia Anna Wypych Knieć przewodnicząca zespołu do spraw prawa cywilnego w stowarzyszeniu sędziów polskich Iustitia była gościnią TOK 360 mają państwo WhatsAppa korzystają państwo z WhatsAppa, a jeżeli tak też czy zdążyli państwo już zaakceptować nowy regulamin o tym nowym regulaminie za chwilę będę rozmawiać z dr Maciej Kawecki z wyższej szkoły bankowej w Warszawie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK360

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA