REKLAMA

Wielka Loża Pandemiczna: Marta Abramowicz, Przemysław Czapliński i Michał Klinger

OFF Czarek
Data emisji:
2021-05-13 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 05:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie dzisiaj czwartek, czyli wielka loża pandemiczna gość pani dr Marta Abramowicz reporterka badaczka psycholożka autorka m.in. książek dzieci księży zakonnice odchodzą po cichu dzień dobry witam panią dzień dobry pan prof. Przemysław Czapliński literaturoznawca z Instytutu filologii polskiej centrum humanistyki otwartej Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu Rozwiń » witam panie profesorze dzień dobry dzień dobry i pan prof. Michał Klinger teolog prawosławny były dyplomata ambasador Rumunii i w Grecji witam panie profesorze dzień dobry dzień dobry dużo dzieje jak co tydzień jak co dzień jak co roku świat się zmienia wydawało się przez chwilę, że jakaś taka prawicowość Polska i europejska jest chwilowym chwilowym wydarzeniem, a tymczasem coraz więcej dzienników tygodników miesięczników pisze o tym, że na prawo zwrot robią nie tylko nie tylko starsze pokolenie, ale także młodzież europejska w kierunku naprawo się zwraca pisze o tym Le Figaro Lesława zwraca uwagę na organizację ordo iuris, która w Brukseli próbuje się usadowić i wpływać, na jaką legislatorów europejskich, aby przedstawić swój w domyśle prawicowy punkt widzenia, a wspomniana organizacja także otwiera szkoły Kolegium Inter Mariusz ma uczyć wartości choćby taki bardziej konserwatywnych narodowych także prawicowych czy prawicowość Szanowni Państwo to jest jakiś nowy kierunek nie tylko sezonowa moda nowy kierunek, który teraz coraz bardziej będzie nas wciąga przyświecał wyznaczał trendy pan prof. Przemysław Czapliński, ale w ich szanownych wydaje mi się, że po pierwsze, ten raport jest niesłychanie ciekawe on obejmuje 4 państwa ten, który pan powołuje na opublikowany, którego wyniki omówienie został opublikowany w Le Figaro o raport objął badanie objęło 4 państwa wielką Brytanię Włochy Niemcy Francję i byłoby ciekawsze poznanie im bardziej szczegółowego zestawu pytań, bo te 4 podstawowe zagadnienia są normy są nam wiadome to znaczy po pierwsze i koniecznie w tej kolejności to się pojawiało stosunek do migracji, a kwestia indywidualizmu, więc poradzić sobie sam czy potrzebujesz czy potrzebuje więcej państwa, a my po trzecie gospodarka, a klimat, ale czy możemy utrzymać gospodarkę w aktualnym stanie i czy ad albo też powinniśmy zmieniać gospodarkę na dużo bardziej klimatowi przyjazną, a więc związaną ma z pewnymi redukcjami zmianami poważnymi tak dalej tak dalej, a ma i marne pytanie czy zagadnienie zagadnienie pierwsze to innych relacja pomiędzy gospodarką małych średnich firm, a państwem wydaje się, że są to zagadnienia oczywiście ciekawe ważne, ale zbyt małe, żeby powiedzieć coś wiążącego na temat rzeczywistych pogląd taki jak rozróżnienie na prawicę lewicę do ostatnie 1,5 roku bardzo wyraźnie nam pokazało, że o te najważniejsze kwestie, ale im to np. pewna sprawa służby zdrowia ona we wszystkich innych tak naprawdę państwach europejskich zaczęła odgrywać kluczową rolę tego pytania być może nie ma na Le Figaro, ale pewne być może istniała pojawiło się my w samym raporcie byłoby ciekawe poznanie odpowiedzi na to pytanie stanowiska czy np. jest za obowiązkową darmową służbą zdrowia są w systemie zdrowotnym Wielkiej Brytanii, bo np. chyba ogromną zmianą tak samo we włoszech prawda dalej pytanie o małe średnie firmy z całą pewnością istotne, ale w każdym państwie miejsce małych średnich firm jest zupełnie jest zupełnie inne nie jestem pewien czy stwierdzenie państwo powinno zaufać firmą, a taką konkluzję cząstkową poznajemy w tym omówieniu nie jestem pewien czy takie stwierdzenie, że państwo powinno zaufać małym firmom oznacza poglądy prawicowe czy zwrotne prawo, bo nie wiadomo czy to oznacza państwo powinno zaufać, a więc wziąć na siebie np. część obciążeń pracowniczych socjalnych zdrowotnych związanych z zatrudniania czy też wręcz przeciwnie państwo powinno zaufać, więc pozwolić pracodawcom, aby zatrudniali na takich zasadach jakich tylko chcą bez dna ubezpieczenia bez składek emerytalnych itd. tak dalej to co właściwie ma znaczyć teraz trzecia kwestia bardzo istotna stosunek do jak one imigrantów część społeczności zwraca uwagę na to, że imigranci, a przywożą ze sobą starą obyczajowość bardzo często sprzeczne z prawodawstwem danego kraju to jest sytuacja niebezpieczna do natychmiastowej korekty, ale i to jest postawa zdecydowanie progresywna integracyjna, a nie prawicowa natomiast część zwraca uwagę na to, że to zajmuje ma to oczywiście ma, a zmniejsza liczbę i miejsc pracy na rynku, że pracodawcy gotowi będą obniżać inne płace dla pracowników do wiadomo, że emigranci zechcą będą gotowi pracować za niższą cenę nie stosował to są kolej znowu powiedział obawia ani prawicowe ani lewicowe tylko im takie bardzo takie bardzo ludzkie krótko mówiąc o raport wydaje mi się badanie wydaje się bardzo ważny chciałbym poznać szczegółowy zestaw pytań mówi na łamach Le Figaro, a ślad za Le Figaro na łamach gazety wyborczej wydaje się wysoce niewystarczające, chociaż domyślam się, że UE ma raport ten sygnalizuje coś prawdziwego, a mianowicie, a one jakąś krystalizacji nieco wyraziście większości europejskiej teraz, ale ona 1 rzecz w tym omówieniu bardzo mnie zastanowiła umocni trochę nawet chyba rozśmieszył, a mianowicie konkluzją z tych wszystkich rzekomo prawicowych zwrotów stwierdzenie, że w nieodległej przyszłości to wzmocni małe ugrupowania partii liberalno konserwatywne i taki zwrot prawica, czyli tak naprawdę nie chodzi o prawicę chodzi o centrum zostawia się czy czy wyniki tych badań czy też może tezę zawartą w tych badaniach widać także w innych będzie przejawach, które tutaj nie zostały objęte pani profesor pani dr Marta Abramowicz czy tam prawicowość Polskę europejskiej młodzieży czy na milionowego znanymi ja mogę się opierać na tym oczywiście co było Le Figaro rzeczywiście wznawia ten ten zwrotna na prawo, ale pytanie co w obecnej obecnej sytuacji nazywane prawo lub lewo także np. patrząc na polskie prawicowe partie i Polski lewicowe partie, które nocą teraz np. nie wykluczają wspólnych głosowań co co też jest jako pewnego są nie rozumiem biorąc pod uwagę socjalny charakter niektórych propozycji Prawa i Sprawiedliwości oczywiście można nad tym debatować na jego jest naprawdę socjalny, ale to jest inna kwestia natomiast nie to co pan redaktor pyta mnie najbardziej zastanowiło między kraje w tym badaniu, że noc około połowa wyborców lewicy w tych krajach tych 4 krajach zachodnich jednak jest ograniczeniem takiej polityki pro imigranckich można powiedzieć takiej zapraszające imigrantów do osiedlania się w danym kraju takich nie restrykcyjnej z uwagi można domniemywać na różne rzeczy związane właśnie ze z poczuciem zagrożenia tą inną kulturą innym podejściem do prawa innymi wartościami idzie temu Sokół też taki wywiad w Gazecie wyborczej z holenderską walizką działaczką na rzecz praw człowieka na rzecz praw kobiet która, tym bardziej podkreśla że, że prawa kobiet są zagrożone przez przez szczególnie przez imigrantów muzułmanów, a ja dziś, ale warto zastanowić słucha o Jan jeśli tak tak tak dziękuję że, że pan przypomniany teraz warto się zastanowić, bo był jest w Polsce wciąż nie ma 1 jest 1 polityki i co kilka modeli np. w Gdańsku jest model model ułatwiające adaptację i migrantów, ale no to cały czas jest poza społeczną dyskusję, zwłaszcza że my mamy zupełnie takiej sytuacji jest na Zachodzie nie, ale ja rozumiem potrzebę związaną z jasnymi zasadami z poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście uważam, że nowe zasady powinny jak zostać określony tutaj też weźmy pod uwagę politykę Danii oraz zachodni rozumianym jako zachodni, która w tym momencie wprowadza jedno znaj ostrzejszych politykę gdzie, gdzie nie planuje się przesiedlania, żeby nie tworzyć gett do weta rozumiany jako dzielnice, gdzie jest niski wskaźnik edukacji, ale też bardzo wysoka przestępczość, która wiąże się z niedużym procentem dużym odsetkiem imigrantów czy też mieszkańców zachodnich jak to się mówi w danym rejonie planowane są tzw. przesiedlenia w sensie to pytanie jak to nazwiemy w każdym razie chodzi o to, żeby bardziej różnorodna była struktura społeczna, żeby też łatwiej było to myślę też się dogadywać by poznawać no jakoś współistnieć spółek została natomiast takie łatwe, której nie mówię imienia nazwiska, ale może pan redaktor jeszcze raz przypomnieć mówi, że 30% dotacji mówi 30% nie więcej mieszkańców nie zachodnich na danym terytorium to jest to jest już i tak za dużo, żeby nie, żeby doprowadzić do takiego pozytywnego po pozytywnej koegzystencji mówi na podstawie swoich doświadczeń z Holandii, gdzie zastanawiano się na tym bardzo długo, więc oczywiście to są kwestie otwarte istotne i wydaje się wiodące przynajmniej tym omówieniu Le Figaro w jaki sposób my przygotujemy się przygotujemy też nasze społeczeństwo na to, żeby ułatwić, bo też ja jestem zdania, że konieczne są pewne ułatwienia, bo jeśli ktokolwiek przybywa do do innego kraju inne kultury to nie jest sprawa łatwa dla niego, żeby się tego dużo odnaleźć tak przypominam nazwisko działaczki, a Jan Hirsch mijali to jest Malika, która z naturalizowanym nad realizowaną Holenderką też zasiadała w parlamencie niższej izbie parlamentu holenderskiego powrócimy po informacjach do naszej rozmowy rozpoczniemy od pana prof. Michała Klingera studio szeroko rozumiany oczywiście z wielkiej loży pandemicznej pani dr Marta Abramowicz pan prof. Przemysław Czapliński pan prof. Michał Klinger informacje już kilka minut o godzinie dziesiątej 20 po informacjach wracamy po wcale wielka loża pandemiczna dr Marta Abramowicz prof. Przemysław Czapliński pan prof. Michał Klinger panie profesorze zwracam się do pana prof. Klingera zwrotna prawo czy poza tymi badaniami widzi pan w Polsce w Europie w swoim środowisku no ja nie wiem czy możemy czytać precyzyjnie te badania, ponieważ chyba nie mamy przedstawionych precyzyjnie ja nie widzę tam zwrotu na prawo widzę cały czas 25% stałe dla lewicy no jest to też u ludzi młodych ja się lider, który był w artykule troszkę Miss ligi, ponieważ później dane przed omówione w Gazecie dotyczą właściwie całej populacji łącznie już 75 latka ami tam nawet takie są kategorią omawiane, więc ja nie wiem czy to rzeczywiście dotyczy zwrotu młodzieży, a też zwrotu lewicy do lewicy nie widzę, ponieważ tam cały czas 25%, a teraz widzę wyraźnie Otto wynika z tych licz zwrot, ale całej populacji całej puli wyborców na prawo to znaczy jakich 10% wzrosły tam w tych krajach te preferencje na prawo co do młodzieży to mnie właśnie ten liczba zaciekawił zdziwił ja nie wiem dokładnie jak to się ma do tych badań polskich, które były niedawno bardzo jakoś ogłaszany jako dość ważnej sensacyjne, że Polska młodzież nie do nie pamiętam dokładnie w jakim okresie za w zakresie wiekowym zwraca się na lewą owa bodajże byłaś aż 40% jakieś grupy młodzieży więc to by było troszkę inaczej, że w tych krajach wysoko rozwiniętych zachodnich tam jest tylko 25% tej młodzieży w tych 2 grupach no i młodzieży jak młodych pracowników natomiast ten, dlaczego nie to też dziwiło tak na tle całej Europy, dlatego że gdy nasze tylko 10 lat temu służę w Grecji o 5 lat tam, że pełna, kiedy u nas było głośno tzw. pokoleniu JPII czy tak jakby ideologii ideologii zwanym chciał nie do końca, jeżeli wierzyłem wtedy to w Grecji było tzw. pokolenie 700EUR co to było 700EUR to byli młodzi ludzie, którzy mieli zapewniony z różnych źródeł socjalnych w Grecji 700EUR zawsze jakby takiego stypendium uczy się skończy się leży to oczywiście bardzo krytykowane przez różne środowiska liberalne, że to jest takie no i wychowywanie wychowywanie elementu takiego aktywnego społeczeństwie natomiast komisja wtedy wydawało 700EUR około 3000zł, a wtedy to było, że to, jakby całkiem było nieźle jak np. Polska pielęgniarka tego nie miała, więc czy, że państwo greckie około 1000EUR zapewniało kwoty wolnej od podatku, czyli że właściwie bardzo duża część pracowników mogła w ogóle podatków nie płacić w tym ci młodzi wszyscy teraz, gdyby oni się wszyscy mieli wrócić na prawo no to mi się to wydawałoby o tyle dziwne, że chciałbym dziś, dlaczego te przyczyny, które tam zostały podane, że to jest niepewność w rękach rękach jeśli władza w rękach ugrupowań lewicowych, że to wtedy wtedy nie zapewnia wielu rzeczy jak np. bezpieczeństwa pracy czy ja nie jestem pewien czy to jest konsystencji inny obraz natomiast mnie też w tych badaniach bardzo bardzo zaskoczyło to co pani Abramowicz bardzo jasno tutaj podkreśliła jest to, że młodych ludzi występuje ta obawa, żeby nie powiedzieć niechęć do imigrantów i ich współżycia z nimi po prostu dla tych młodych ludzi jest to jest perspektywa wieloletnia i jest taka podstawowa w przyszłość Otóż problem imigrantów też taki problem rzeczywiście, który tak jak w badaniu to też takie ważne zdanie powiedziane, że niezależnie od wszystkiego co należy mówić w tej sprawie nie powiedziano tego co powinno się powiedzieć w sensie w sensie do uwzględnienia realnych realnych niepokojów społecznych czy Europejczycy się boją imigrantów bardzo dużej bardzo dużej części teraz oczywiście sama retoryka dramat jakoś zasłonić nie wystarczy zastanawia się czy Europejczycy się boją jakiś konkretnych emigrantów czy raczej takich imigrantów wyobrażony no bo pamiętam, kiedy prawo sprawiedliwość ostrzegało tutaj przez takim zalewem muzułmańskim, który będzie z 1 strony zabiera pracę zarażała z drugiej strony też właściwie nie pracował, więc taki trochę średni Gierowski obraz, jeżeli chodzi o o pracę, ale przecież w Polsce mieszka mieszkają miliony Ukraińców Białorusinów i innych osób na tle krajów ościennych i tanie wzbudza jakiegoś przerażenia zostaje się czy boimy się konkretnych inflacji czy relingi czy boimy się już takiego wyobrażone ego imigrant właśnie, który soczysty tworzony w przekazie medialnym niż jest jakąś rzeczywistą osobą grupą maj w moim przekonaniu to islamskie grupy zaimpregnowane na jakąś może z otoczeniem lokalnym i jednocześnie no prezentujące wartości obce i jednocześnie agresywne nawet nie chodzi o bezpośrednią obawę przed terroryzmem tylko też agresywne tak jakoś na społecznie pewnym wyrazie wyrazie niedopuszczania niedopuszczanie jak postulatów integracyjne, które są odbierane przez społeczność jako asymilację inne jako jako wojnę kulturą proste i jest to to nie jest tylko jakaś prawda moja taka na indukcję tylko jest to jest to to są opinie, które słyszałem np. w kręgach dyplomatów z najbardziej kulturalnych tak jakby progresywny krajach już oficjalnie no i trzymali pewien pewien one zdecydowanie pro postępowy i integracyjne natomiast po cichu zawsze żalili się może robią nam tu Bagdad cytuje prawda czy coś takiego, czyli takie poczucie poczucie to nie są ploteczki panda takie jak no dość dość zastanawiające poczucie poczucie noże czy coś nie zostało rozwiązane będziemy się integrować wszyscy na jakość nawet koncesją na na rzecz tych przyjezdnych tych obcych tych gości czy też będziemy ulegać ulegać to jest coś co nie zostało moim zdaniem jasno powiedziane to teraz boli czy boimy się z Bagdadu w Warszawie, a w międzyczasie pojawił się, ale w Warszawie Oslo Kopenhadze się boimy prawda nie mają ryżu tak, ale zagrożenie panie profesorze wydaje się Budapeszt ani nie Bagdad pani dr Marta g w Polsce dla zdecydowanie w Polsce jesteśmy zupełnie innej sytuacji niższy niż kraje zachodnie z wielu przyczyn historycznych zresztą również inni u nas pyta największą mniejszość ukraińska widoczna na rynku pracy jest postrzegana raczej jako bardzo dobrzy pracowici i pracowici pracownicy, ale też postrzegana jako osoby, które można się dogadać poprzez język poprzez jakąś wspólną kulturę czy historie, więc my tutaj w Polsce jest to straszenie PiS-u była elementem propagandy wyborczej tak jak i straszenie osobami LGBT w ostatniej kampanii wyborczej, więc rzeczywiście ja bym dosłyszał uwagę bardziej na na Budapeszt bardziej na ten zwrot sprawą w postaci np. aktywnej działalności ordo iuris w Polsce, której o, której pan redaktor wspominano wspomina co prawda w Brukseli też pytanie czyje interesy reprezentuje oddaj liście swoje czy też tak jak to pokazuje Klementyna Suchanow w książce to jest wojna prokremlowskie niebo korzysta najmniej na tym co robi ordo iuris na tej dezinformacji federacja rosyjska tutaj cytuje ustalenia, które też można znaleźć w internecie łącznie ze Stanami wszystkich dokumentów, a więc no, więc rzeczywiście zmywamy innego rodzaju zwrot pycha być może innego rodzaju problemy związane np. teraz całkowitym zakazem aborcji który, który powoduje to, że kobiety, które zagrożone jest życie ciąża rozwija się nieprawidłowo nie są w stanie w Polsce przerwać ciąży odmawiają kolejni lekarze tłumacząc, że jeszcze ta ciąża nie zagraża życiu czasami właśnie dopiero za kilka miesięcy, kiedy już w ogóle nie będzie praktycznie możliwości jej przerwaniu, czyli w Polsce pani widzi taki zwrot pro propan prof. Przemysław Cieszyński i jeśli chciałem tylko dodać 1 rzecz ruchoma im to jest drugim zrozumiałem, że my mamy bardziej Budapeszt Bagdad, a w Polsce ma, bo nie tylko w Warszawie, ale pracownicy z Ukrainy są to by owcami w Polsce nie mają tutaj obywatelstwa są tutaj na stałe przyjeżdżają wyjeżdżają zajmują miejsce pokątnie ma problemy zaczną wtedy, kiedy państwo nie będzie prowadziło żadnych działań na rzecz ma pomocy ich osiedleniem się pozostaniu w sprowadzeniu ich rodzin zapewnieniu im opieki zdrowotnej szkoły dla dzieci z takiej integracji nauki języka tak to jest to co dzisiaj należałoby zrobić, żeby uniknąć na przyszłość ma, ale kłopotów, a im mniejszy dzisiaj robi, tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo, ale łatwej aktualizacji akty łatwej aktywacji takich właśnie stereotypów związanych z niebezpieczeństwami, które przywożą ze sobą grać, bo micra jest taką figurą lekką wypowiedział to znaczy można do niej przykleić wszystko, czego im wszystko to, czego się boimy w swoim życiu codziennym boimy się np. że straci pracę to w porządku, którą te prace zabierze nie kapitalista tylko właśnie imigrant boimy się żadne będziemy na emeryturze bez pieniędzy z czyjego powodu z powodu imigrantów, którzy dostaną zasiłki w związku z tym zabraknie nam na nasze nasze na nasze emerytury i tutaj mam wrażenie, że ma ogromną rolę odgrywa taka ma komunikacja na bardzo niskim poziomie codzienna zwykła ma, a taka, która nas rozgrywa się pomiędzy sąsiadami w tym również pomiędzy nami i dla ludzi, którzy mówią nieco innym języku przybyli do nas sygnały z bliższej bądź dalszej zagranicy wrócił do naszej rozmowy do wielkiej loży pandemicznej po informacjach Radia TOK FM pan prof. Michał Klinger pan prof. Przemysław Czapliński pani dr Marta Abramowicz informację o dziesiątej 40 po wcale wielka loża pandemiczna pan prof. Przemysław Czapliński pani dr Marta Abramowicz pan prof. Michał Klinger zastanawia się Szanowni Państwo nad taką strategią, która o poziom strategia na rynku nieruchomości, która pozwala, bo zwykle zwykle szukamy takiej strategii, które pozwalają kupić tanio tak kupić tanio sprzedać drogo, a ostatnio w niektórych kręgach pustaka pan strategia kupić drogo Otóż proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie jest do kupienia jakaś nieruchomość i teraz w przestrzeni publicznej potencjalni nabywcy mówią nam bardzo na tym zależy my chcemy kupić hip pojawia się nikt zwolnienie na bardzo zależy to my chcemy kupić no i właściciel nieruchomości jest celowe mówi Super co udało się ciekawe, który nigdy więcej my my nie my najwięcej chodzi o tzw. mówię tzw. ale pewnie można to tak nazwać dom Marii Skłodowskiej Curie pod Paryżem zdaje się że, że Maria Skłodowska-Curie wraz mężem już w latach 2 lata tylko, więc oczywiście w latach 100141906, a właściwie pomieszkiwała no ale to jest wielki najnowszy projekt polskiego rządu pan premier zdaje się już wydał zlecił działania zmierzające do zakupu domu Marii Skłodowskiej Curie pod Paryżem ogłosił tak sobie myślę cóż świetna strategia podbicia ceny nie wiem jakoś nie znam się za bardzo na rynku nieruchomości ale, ale może może państwo pomogą to znaczy po pierwsze, interesuje mnie czy to jest dobra strategia ogłaszać wszem wobec rzeszy chce coś kupić to jest ważne, więc wydamy każdą sumę, a po drugie, czy kupowanie czegoś co to w ogóle powoduje tak, ale jeszcze po świecie kupowanie czegoś co jest daleko i dobrze Todd otwiera też bym to ja nie przekładał pan prof. Przemysław Czapliński tak myślałem, że odwołanie pana jako pierwsza odpowiedź jest podział taki krok po Gombrowicza szkół nie jestem na tyle szalony, aby co nie ma albo nie niemało na rzeczywiście pomysłu mer ogłoszenia i to takiego ogłoszenia z przytupem przyszli z tym zaś z tego, że chcemy kupić być może podbije cenę nie wiem, jakie są tam warunki sprzedaży, ale mniejszy najważniejsze w tej sprawie wydają 2 kwestie pierwsza ma co dalej co to znaczy lotne kolejni przedstawiciele rządu i dyplomacji Polski włącznie z ambasadorem Algier jeśli dobrze zauważyłem, a ogłaszają, że to jest świetna okazja do promocji jak uniknąć nie ufam temu słowu uważam, że ono powinno być obłożone dodatkowym podatkiem każdy, kto użyje, kto zamierza użyć słowa promocja powinien płacić kilkanaście groszy na jakąś sumę na jakiś wspólny ważny cel, ale co to bowiem miało znaczyć ta promocja sam zakup tego domku niczego jeszcze nie trzeba będzie tam coś urządzić, jeżeli tak to nie jest źle położony domek ma blisko blisko inne godne tego miejsca jest stacja kolejki dowożące do maja do Paryża, a więc, gdyby tam coś miało powstać musiałby coś co przyciąga ludzi miejsce, w którym można działać można coś robić aktywnie całą pewnością nie domek ku pamięci milczący pamięć Marii Skłodowskiej Curie dlatego, że to nikogo nie przyciągnie nie będzie żadną promocją i ma i to jest sprawa pierwsza sprawa druga, która wydaje mi się nieco bardziej niepokojąca, bo powtarzalna, a mianowicie od samego początku rządów ma plan na marne PiS-u zauważyć można takie ma dążenie na skróty do przechwycenia tego co już jest, a cenione co ma prestiż co dysponuje przynosi spory ładunek kapitału symbolicznego przechwycić dokupić Marc US i skapitalizowanej akumulować zgromadzić zamknąć tak mieć pod kontrolą to jest pomysł to jest pomysł PiS-u ma tak było w przypadku damy im damy z łasiczką tak było w przypadku kilku innych zabytków gmach tak było w przypadku pomysłu odbudowy Pałacu na na placu Defilad, ale na Pałacu Saskiego na placu Defilad tak jest w tym przypadku to jest na placu Piłsudskiego przepraszam tak na placu Piłsudskiego, a to jest niestety ma działanie ma obliczone na małe poklask nie wiadomo kogo i wiadomo dla kogo to jest jest w tym coś powiedziałbym nieznośnie, ale do krytycznego albo takiego przygotowania się duchom arystokratycznych arystokratycznych przodków takiego na zaklejenie wszelkich możliwych pytań wątpliwości dotyczących polityki kulturalnej właśnie takimi wielkimi osiągnięciami wielkimi nazwiskami do czego służą do tego, żeby nas zawstydzić i oto polityka wstydu, której PiS, którą PiS zwalczał, której się wypierał, którą klina, którą wyrzucał, a wyrzucona, a wyrzucona drzwiami wróciła oknem no to nie byle jakim oknem, bo tylko dorzuca, że tutaj cena za metr to jest około 30 000zł Szanowni Państwo, bo 120m zdaje się, że cena wywoławcza to około 800 000EUR oczywiście trzeba jeszcze włożyć to trochę pieniędzy 30 000zł za metr to proszę to to chyba tam aż aż świeci, ale może nie od ceny, ale pan profesor chyba aż 30 000zł za metą również wasza wszczepy można takie mieszkania np. podejrzana no akowskiego naukowa prof. Michał Klinger Fitcha mogę dla mnie sprawa jest bardzo jasno, dlaczego inni dyplomaci, którzy nie mają do tego nic, bo są gdzieś daleko, że wypadają one chcą pokazać swój patriotyzm to tam przebywało z tej wypowiedzi kolegi ambasadora natomiast chcę powiedzieć, że jedno Polska służba zagraniczna jest raczej niedoinwestowana, ale zawsze są pieniądze na 1 rzecz na inwestycje za granicą, bo wtedy to przez państwowe inwestycje w związku z Che jedzie kupa urzędników wyjeżdża sobie robi planuje UE na rozumiecie państwo, jaka to jest fucha cena w końcu nie jest taka za każdym razem z tak naprawdę jedno wielkie lepsze mieszkanie w Warszawie, a także ogród duży więc, dlaczego ta nieruchomość może być całkiem atrakcyjna natomiast oczywiście zgadzam się spełnienia poseł tej komu na te wyraźnie komuś chodzi o no to, żeby to no zagrało, ale też łatwo będzie sobie na tym dorobić na jakiś firmy będą przetarg wygrają na remont i to w Paryżu tam się pojedzie posiedzi do tak widzę, że to jest to jest po prostu 2 czy będzie potem można mianować jakiegoś dyrektora muzeum, a ani na na wychodźstwie jeszcze coś obsługę cudownie pamiątki zbiór pamiątek, ale to miał być jakiś polon rady nie wiem świecie zaświeci z nami jak Maria no i myślę wydaje mi się, że akurat Maria Skłodowska-Curie tutaj daje wielkie pole do opisu jestem ja się cieszę, że to chodzi o nią ani o kogoś innego tutaj można zbudować całą całą historię tego jak kobiety w ogóle dochodziły do prawa do edukacji do prawa do nauczania na na uniwersytetach, choć ci z nich czy ja ja do tego podchodzono jesteśmy w takim państwie, jakim jesteśmy i lepszy damy Marii Curie pod Paryżem niż przekazanie pieniędzy Fundacja co do ojca Rydzyka no po prostu w relacji to wniosek pani palenie czynie sądzą państwo, że jednak Maria Skłodowska-Curie i właśnie trochę w nurcie duch w duchu tego co pani doktor powiedziała jest potencjalnie niebezpiecznym dla Prawa i Sprawiedliwości tematem, bo jedynie Mariański koniem trojańskim tak z PiS stąpa po szynach młodzi ja jak Konopnicka, a w przecież właśnie jest to jest taka ciekawostka, która oczywiście do pewnością nie wyjdzie, bo państwo wiecie, że takie takie projekty, gdzie musi jechać mnóstwo urzędników mierzyć ważyć sprawdzać planować to są to są osoby nieprofesjonalne jest architekcie to są ludzie, którzy przejadą potem będzie jakiś konkurs nie konkurs będzie się ciągnąć zmieni się władza ta sprawa będzie się wiele lat ciągnąć to współczuję ambasadzie w Paryżu będzie, ale widzimy jak tak czy inaczej jakoś pewnie za dużo większe pieniądze słusznie charakter pokazał jak się taki zainteresowanie okazuje to jest najgłupsza pozycja negocjacyjna i tak da tak, ale kupimy to będzie nasz i potem się za to wiem co z tym robić, ale to będzie nasza, bo to jest to miejsce to część polskiej historii tak premier Mateusz Morawiecki poinformował, tym bardziej, że to pewnie też uczyliśmy Francuzów wielu wielu wielu rzeczy także te to taki zainteresowanie temat polityki historycznej, ale to też oczywiście gdzieś tam w tym nurcie myślenia o o Polakach tak tu jest w fascynujące, że ciągle gdzieś tam poszukujemy tych Polaków, jakby Niewiem bycie Polakiem przesądzało o tym, że człowiek jest inteligentny mądry otwarty wyjątkowy coś takiego jest polskości Szanowni Państwo, że poszukujemy we wszystkim z jakiego powodu nie mówimy o proszę we Francji znaleźliśmy 15 robotników fabryki nie wiem butów starszy produkt jeszcze buty, którzy są pochodzenia Polakami jesteśmy z nich dumni tylko zaś mówimy proszę holu podobno był Polakiem proszę to jakiś prezydent ktoś Martha Stuart jest pochodzenia Polką jesteśmy dumni, a co pani Renata żona naszego jest jesteśmy tu być z nich nowe tory każe nam jak kwiatek do tego pan prof. Michał Klinger mianowicie niedawno była rocznica Chopina państwo pamiętacie wtedy jakiś zakulisowych niepokojach polskiej dyplomacji to wcale nie była ta dyplomacja teraz tego rządu tylko poprzedniego pojawił się jakiś taki taka dyrektywa, a żeby pilnować, żeby tego Chopina nie zrobić Francuza przypadki da, żeby i ja wtedy byłem świadkiem tego, że najbardziej takim tym, jakim akcentem nieprzyjaznym wobec Francuzów bywa bywa u Chopina wytwarzanych przez polską no racja stanu powiedzmy dziwiło to najbardziej Francuzi, którzy nimi żadnej żadnej tendencji, żeby Chopina robić Francuza wręcz na odwrót cały czas się cieszyli, że to jest taki Polak pochodzenia francuskiego częściowo mieszkający we Francji, ale ci od szli do nas otwartymi rękami sercem, abyśmy cały czas grali tak, żeby przypadkiem jakoś z tego do tego nie dopuścić i wyeliminować w przypadku, kiedy Skłodowskiej pewnie będzie podobnie malarze, że będziemy nagle mieli wojnę kulturową od właściwie naj ona tam Ross mieszka w ziemię czy, bo jest trwała pomieszczeń umieli, a więc, więc krótko mówiąc gotowych letni i nie będzie to taki czysty temat, ale jaki, jeżeli Francuzi nawet przy popełnieniu okazali się tacy zaborczy to prawdopodobnie tutaj też ona w sposób, bo można czy darmowe są Przemysław Czapliński tak nawiązującego mówił przed chwilą pan prezes powiedział także to jest wojna prewencyjna przeciwko nieistniejącemu przeciwnikowi nieistniejącemu napastnikowi wrogowi to wojna prewencyjna wynika z rządowego przeświadczenia o deficycie dumy narodowej deficycie cała rozpoznawalności polskość na całym świecie w związku z tym wyszukuje się wszystko co może tak jak powiedziałem w sposób łatwy i szybki zapewnić taki przyrost inne owego prestiżu dama z łasiczką o, a warszawski Maria Skłodowska-Curie pod Paryżem tak no to są to są właśnie sposoby na to, żeby jak najprędzej, ale zakleić dziurę zaspokoić rzekome pragnienie dumy narodowej wśród tych zwykłych ludzi, do których zaliczyłbym owych 15 pracowników pracujących przy taśmie w fabryce obuwia największy kłopot z aktualnego rządu została chyba wszystkich rządu nowej Polsce dotyczył codzienności przeciętnego życia ma zwykłych obyczajów etyki etyki codziennej to jest największy problem swoją drogą postulował bardzo proszę pani doktor bardzo, bo jak chociażby wtrącić, że ma takie też drzwi są teraz odnoszą się do polskiej polityki historycznej obecnej, bo chodziłam do szkoły w latach osiemdziesiątych mam wrażenie, że podobnie wychwalano różne elementy polskości tylko nieco inne wtedy na nieco inne był nacisk, ale tendencja była podobna pamiętam też jak chociażby liceum nawet na skok gdzie, gdzie układano zupełnie inny program historii to było w latach dziewięćdziesiątych niż nauczany w szkołach publicznych i tam historia Polski była tylko elementem historii europejskiej i chce ogromnie nowatorskie spojrzenie ja myślę, że jeżeli kiedyś się uda ten, a nie wątpię, że uda nam się ten domek nabyć no to pierwsze to należy zrobić to w ogóle Skłodowska Curie to nie brzmi dobrze zostaw są składowisko nie będziemy, jaki mieli francuskich dodatków, żeby mylić młodzież dorosłych po prostu Maria Skłodowska już wyrzucamy wszystko co niepolskie no myślę, że to może też początek ofensywy, bo skoro kupujemy domek letni, w którym Maria wraz mężem pomieszkiwała i to przez 2 lata to rozumiem, że przestrzenie, w których spędzała sama lub wraz mężem jeszcze więcej czasu będą miały większą wartość tak czy nie wiemy może ulica, którą do zalewane, bo on profesor logice na SOR Bonę lisy na tę sobotę, a przecież już kuźnie kuźnie już się powoli będą wykluczały Kolegium Inter Mariusz spokojnie można będzie wtedy je do SOR bony prze lansować, a my powrócimy do naszej rozmowy do wielkiej loży pandemicznej po informacjach Radia TOK FM pani dr Marta Abramowicz pan prof. Przemysław Czapliński pan prof. Michał Klinger informacja godzinie jedenastej po informacjach zapytam państwa moich gości co im siedzi w głowie co ich zainteresowało co zainspirowało co zirytowało, ale to wszystko po informacjach informacje o godzinie jedenastej Polska ale wielka loża pandemiczna pan prof. Michał Klinger pan prof. Przemysław Czapliński i pani dr Marta Abramowicz napisał do nas pan Paweł z Poznania lub Warszawy być może obydwu miejsc i zwraca uwagę na to, aby przyjrzeć się też w debacie dyskusji, która przetoczyła się przez Niemcy, kiedy okazało się, że na sprzedaż jest dom, który nabył by w 1500 czterdziestym roku Tomasz man ten dom był chyba na sprzedaż dobrze pamiętam za 15 000 000USD, a właściwie też pomysł na to, żeby zburzyć właściwie sprzedać sam teren no i to, że dom zostanie zburzony zbulwersowało niektórych obywateli Niemiec zdaje się, że rząd niemiecki powiedział, że ten dom kupili także dziękuję bardzo, za ten głos i to rozumiem, że to jest takie alternatywne spojrzenie na pamiątki materialne, które znajdują się poza granicami państwa, czyli liczone są ważne czy w jaki sposób one są ważne dla kultury tego państwa co z nimi można zrobić albo czego z nimi nie można zrobić czy warto inwestować albo albo czy jest jakaś suma, którą górna granica nie bardzo ciekawy głos także od państwa do dyskusji, które się przez Niemcy ale, ale też Echa tego znajdą państwo mediach amerykańskich nie jak pamiętam o tym o tym pisał swego czasu, ale wraca teraz do rzeczy, które państwa cieszą smucą bulwersują zastanawiają czy tematy gości pan dr Marta Abramowicz od 2 ze tak, nawiązując do Tomasza mana, który jak się okazuje pewnie nie był koniem trojańskim dla dla rządu niemieckiego nie to wyciąg stosownie ostatnim czasie dotarło to znaczy takie wiadomości docierają muszę powiedzieć higieny psychicznej stają się tych polskich nie oszczędza sobie Polski newsy to np. to, że w Niemczech księża katoliccy błogosławią pary homoseksualne i no jak na kościół katolicki jest duży ewenement trzeba przyznać albo też nie mówiąc wprost zupełnie inne podejście kościoła niemieckiego niemiecka droga nadal do tego, żeby zupełnie inaczej ten katolicyzm rozumieć niższy niż chciałby tego np. Polski kościół został już to jest właśnie taka droga do 2 tutaj może być trochę zapraszamy tak to jest bardziej inkluzywna niższy niż ekskluzywne trochę jak rozumiem w, jeżeli chodzi o Niemcy to może trochę dziwić to nie dziwi tak to z 1 strony mamy poprzedniego papieża, który chyba raczej był za tym, żeby szeregi były bardziej zwarty i nawet członków było mniej, aczkolwiek bardziej ortodoksyjnych, a z drugiej strony właśnie kościół niemiecki poprzez różnych teologów jawi się jako ten otwarty i poszukujący takiej drogi trochę związanej z życiem pan prof. Michał Klinger susze to bardzo ważny głos, który pani branż podniosła, bo ja chcę zaświadczyć, że kościół katolicki przed epoką, ale na początku epoki Jana Pawła II na świecie był bardzo otwarty i opieka duszpasterska nad środowiskami homoseksualnymi była na porządku dziennym Sammy bardzo długo mieszkałem w pewnej parafii katolickiej w Chicago, która miała dla dzielnicy taki właśnie, gdzie mieszkało wielu gejów nie i no bo rabowano często tak dalej i tam Gastro przerost wszystko jest specjalne firmy się dla gejów, którzy przystępowali do komunii parami, trzymając się za rękę i jak pytałem księży, bo mieszkam na plebanii tamtej parach pytałem księży jak oni jak oni to rozumieją, ponieważ słyszałem w Polsce nie będąc katolikiem, ale właśnie będzie dzisiaj w Polsce jak zmienia niestosowne ani patrzyli na mnie właśnie październik próżno tam u was prawda uwag jest taka jakaś no i postawa strasznie wroga natomiast zdecydowanie oni świadczą o tym, że te osoby żyją w pięknych związkach, że to byście pokazali wtedy i ci księża często bardzo starsi świadczyli o niezwykłej taki no wysokiej wysokiej klasie wzajemnych relacji, jakie tam oni zarówno spotykają wśród tych środowisk gejowskich jaki, które tam promują i na pewno kościół jest do tego jakby powołany tak dali nam potem potem się wszystko popsuło niestety chyba ze sprawą kościoła polskiego jest ten problem dlatego, że to weszło do magister jako teolog mogę powiedzieć jasno, że nie ordo iuris jest winne nie jakieś inne nie politycy polscy politycy w Polsce czy na świecie prawicowi politycy słuchają kościoła nie są kompetentni, żeby mówić o homoseksualizm jest grzechem czy nie nie są kompetentni, żeby mówić czy aborcja jest dozwolona czy nie to kościół powinien dopłacić kościół dzisiaj popełnia błędy teologiczne w ramach swej własnej katolickiej doktryny nie dostrzegając, że to jest doktryna ta anty antyk wioska czy ankietę wszystkim mniejszościom seksualnym czy też polityka czy doktryna antyaborcyjna taki w takiej formie jak dzisiaj jest prezentowana czy też po prostu nie katolickie w sensie cały 2 tysięcy letniej tradycji kościoła tu jest problem, a z czego wynika panie profesorze pan sądzi, dlaczego takie umorzenie no wynika z miałkości teologii w Polsce, która w pewnym momencie uzyskała szansę rozwinięcia się na cały świat i to spowodowało AP Manu kat, a kości Kaczyński jest ta zasada magister należy najwyższy urząd może podkreślić pewne rzeczy podejdzie do tego bardzo trudno odstąpić zresztą, jeżeli nie ma Opus Dei opanował, więc większość Episkopatu w wielu krajach bardzo ważnych dla intelektualnej siły siły kościoła katolickiego na swoje skutki przecież przecież jednak w okresie w okresie pontyfikatu Jana Pawła II stał zniszczony kościół katolicki Holland, który był tak ono maszyną początkową, bo kościół katolicki w Austrii dział zdają panowało wszystkie te wszystkie stanowiska potop zwraca uwagę, że pewnie Opus Dei płynie ten ten ta zasada pił to ringu, które ma być zastosowany to nie da się złożyło w tym Kolegium Intermarche no, więc jak normalna, a także do takiej taki trend, więc tak widzę sytuacji bardzo dziękuję panie euro zatem głos, bo kościół na Zachodzie zdziwiony znam trochę katolickich teologów francuski niemiecki i oni są zdziwieni muszą siedzieć cicho ponieważ, ponieważ noży ma swoje metody no niedawno zmarł wielki teolog Hans King, który został po prostu suspendowany wielu to by prawda może kontrowersyjny nie ma ich bardzo taki radykalny w swoich poglądach, ale nigdy nie przestał być katolickim teologiem jak został suspendowany przez przez papieża wiemy, jakiego to jest jednak jednak bardzo trudno będzie odkręcać, ale czas pokaże katolicy katolicy na świecie na pewno, że żyją w innej atmosferze niż to się nie żyją w takiej atmosferze oblężonej twierdzy są bardzo otwarci szukają sensu sensu wielu zjawisk na pewno go znajdują znajdą panie profesorze co pana zaskoczyło ucieszyło zdziwiło skoro już skoro pan głos no ja rzeczywiście jest zastanawiałem nad tym Kolegium Kolegium i ponieważ na zestawie zawsze, kto zapłaci, a potem gdzieś na końcu przeczytałem w różnych materiałach, że to będzie jednak finansowane ze źródeł państwo i że to ordo iuris to jest stoi za tym oraz zobaczyłem, że na uroczystości otwarcia tego będzie obecny również Wacław Klaus, czyli premier Czech także w kolegiacie Intermarium czy nie Intermarum nowej uczelni tak zobaczyłem, że oni mają zamiar być takim Kolegium otwartym na cały ten obszar międzymorza, który jest taką nauczkę w głowie polskiej dyplomacji ostatnio o tym można by urządzić też słuszna i dać czekasz anachroniczna kompletnie tak jak uważam, że wielu innych dyplomatów tak uważa to widzę wyraźnie analogię ktoś tutaj chce skopiować model Uniwersytetu środkowoeuropejskiego Georga Sorosa jako jako attaché kulturalny w Pradze zaraz po przemianach przyjechałem tam wtedy właśnie do wczoraj zaproponował Europie środkowej tworzenie takich uniwersytetów z przyczyn, których nie ukrywał prawda znały tragedię wojny i prawda ten słynny słynną słuszną tezę, że szowinizm w krajach powoduje jego prostą konsekwencją może być pewnych warunkach Holokaust postanowił przeznaczyć spore pieniądze na na otwieranie otwierania naszych środkowoeuropejskich umysłów i nauki w oparciu o najlepszej autorytety naukowe sam nic nie tworzył zniesienie nie ingerował w kwestie merytoryczne i polscy naukowcy, którzy pamiętają pewnie doskonale, że była propozycja, żeby w Polsce była główna siedziba tego tego Uniwersytetu miała być w pracy wtedy ktoś temu sprzeciwił Vaclav Klaus, który po prostu obraża ciężko Rosiak nazwał małym księgowy małym księgowym no i czas, kiedy właśnie szarość napraw finansował w ten sposób rząd zaapelował też badania zaznaczyli dużą sumę umieścił w ten sposób, że tylko Uniwersytet mógł z niej korzystać, a on już nie miał prawa i wycofać była bardzo przez przezroczysta taka inicjatywa ja się dzisiaj ktoś chce ją skopiować czy gotowych, czyli można powiedzieć, że Jacek Kuroń wiecznie żywy nie palcie komitetów zakładajcie własne na głazie własnych rozmów powrócimy po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie jedenastej 20 wielka loża pandemiczna pan prof. Przemysław Czapliński pan prof. Michał Klinger pani dr Marta Abramowicz wcale wielka loża pandemiczna pan prof. Michał Klinger pani dr Marta Abramowicz pan prof. Przemysław Czapliński panie profesorze co pana zirytowało zastanowiło rozbawiło wkurzyło ucieszyło zaciekawiło w nawiązaniu do pierwszej sprawy, które dzisiaj rozmawialiśmy rozmawialiśmy o tym raporcie, którego dziennikarze i społeczeństwo 4 państwach europejskich, a obraca się prawo od nawiązania do tej sprawy chciałbym wspomnieć o tym, że ona w Polsce ukazał się nieco inny, ale na równie ważny raport zatytułowany koniec hegemonii 500 plus to jest raport sporządzony przez, ale i Przemysława Sadurę i Sławomira Sierakowskiego czyni 2 autorów związanych z krytyką polityczną, ale raport pokazujący właściwie raczej rozmaite sprzeczności przenikających problemy przenikające współczesne społeczeństwo myślenie społeczne niż jakąś wyrazistą tendencja ta podstawowa przez to świat chyba polega na tym, że równocześnie chcielibyśmy jako społeczeństwo 2 rzeczy, a mianowicie o państwa opiekuńczego państwa na socjal demokratycznego państwa, które nie będzie obracało się bokiem albo plecami to ma słabszy, a zarazem chcielibyśmy warunków, które pozwalałyby się zrealizować, więc warunków chorujących indywidualną przedsiębiorczość zaradność guma zdolności produkcyjne kreatywność tak dalej tak dalej mieszanka tych 2 rzeczy powoduje jak zauważa jeden z autorów ma tego raportu na taką podstawową sprzecznością mianowicie część społeczeństwa chciałaby powrotu państwa opiekuńczego, ale nie wierzy już państwo, a druga część społeczeństwa wierzy w państwo, ale nie chciałaby powrotu państwa opiekuńczego ta pierwsza część społeczeństwa ta, która zraziła albo ta, która została zdradzona przez państwo w różnym w różnych okresach różny sposób albo dlatego, że to państwo na nie nie dostrzegało nie chciał w ogóle patrzeć na kwestie związane z Sygma luzowanie przepisów pracowniczych ma rugowanie z mieszkań, czyli całym tym ma procederem stosowanym przez czyścicieli kamienic, a stopniowym zanikaniem komunikacji transportu publicznego itd. tak dalej ta część społeczeństwa nie starsze, która przeżyła taką, a zdradę państwa albo po prostu słabnięcie czy wycofywanie się abdykację państwa i wierzymy po prostu nie dowierzam, ale zarazem bardzo pragnie, żeby ono, że ona powróciło w postaci Unii opiekuńczej natomiast druga druga część, ale dostrzega siłę państwa to rozmaite działania ma rządowych rządu jego agent Tur, a my, ale zarazem chciałoby powrotu państwa opiekuńczego ze względu na obawy dotyczące nadmiernych kosztów społecznych, więc mamy pewnego rodzaju klincz i wydaje mi się, że problem, który z tego raportu wynika jest dużo ważniejszy dla nas niż wnioski wynikające z tego pierwszego raportu, którym mówiliśmy na początku naszej złośliwej, ale my, chociaż inteligentnej rozmowy prowadzonej przez członków loży pandemicznej no myślę, że jeszcze na rzecz, która będzie z tego raportu wynika to, że jeżeli ci, którzy może zamiast poświęcać swoje myślę tutaj o politykach zamiast koncentrować się na zmianie państwa na lepsze inne koncentrowali się na pomnażaniu swojego majątku to znając wyniki raportu wiedzą no dobra to to jeszcze 2 lata muszę lider Inter 1 intensyfikować swoje działania bo, bo potem władza się zmieni, więc mam 2 lata na to, żeby jeszcze sianko zbierać z pola do to też jest rzeczywiście bardzo bardzo niepokojący bardzo smutne przygnębiające wniosek wynikający z tego raportu, że w opinii społecznej państwo zostało zawłaszczone przez partię państwo zostało upartyjnione media zostały upartyjnione instrumentalista ma ona została władza sądownicza jakiejś mierze został również ma pochłonięty Sejm przekształcony w taką maszynkę do głosowania nie do samodzielnego podejmowania decyzji po wcześniejszym starannym przeczytaniu rozmaitych wniosków i ma i uzasadnień, więc stopniu upartyjnienie państwa jest co rzeczywiście może być dla niektórych taką pobudkę teraz teraz pospiesz się zarówno wśród innych z akumuluj kapitał gromadzi go za 2 lata przyjdzie władza być może wszystko to wszystko to ukrócić, ale w związku z tym pozwolę sobie mamy, jeżeli mogę, ale starsza pani pozwolę sobie dorzucić do tego tekstu, czyli tego raportu MAK koniec hegemonii 500 plus dorzucić jeszcze 1 o wiele krótszy, a na tekst trzeba opublikowane 40 lat temu w tym roku mija 40 równo 40 lat od momentu opublikowania pamiętnego eseju Jana Józefa lipskiego eseju zatytułowanego 2 ojczyzny 2 patriotyzmy, a w planach to była połowa 80 tego pierwszego roku lipiec 80 tego pierwszego roku i ma bardzo wielu odbiorców owego eseju, który zyskał ogromną renomę sławę rozgłos w bardzo wielu odbiorców tego Sędziwi łosie, dlaczego Lipski, ale i tak pięknym roku tak pięknych okolicznościach, kiedy czas wydobywał z Polaków to co najlepsze Lipski ostrzegał przed nacjonalizmem ksenofobią megalomanią, ale nie będę wracał do tych wątków, bo ma wiele my się przez ostatnie lata na temat nacjonalizmu megalomanii mogli dowiedzieć takiej praktyki politycznej medialnej natomiast istotne jest ten istotne jest to liczebnik zastosowany przez lipskiego 2 ojczyzny 2 patriotyzmy Otóż wydaje mi się ogromnym niebezpieczeństwem troszkę wyprodukowanym trochę w analizowanym przez lipskiego, które dzisiaj jak nas dotyka jest podwojenie co mianowicie się dzieje w sytuacji, w której istnieją 2 ojczyzny przepraszam bardzo za to, że musiałem zamknąć okno zrobi hałas, który dobiega z ulicy co się dzieje mianowicie wtedy, kiedy istnieją 2 czas ojczyzny to znaczy, że uległ 2 poważne potężne liczne grupy społeczne mają 2 bardzo różne poglądy na temat tego czym jest ojczyzna i dążą do instytucjonalizacji owych poglądów to znaczy, że mamy mają różne kalendarze świąt różne ordery różne Formuły językowe 100 różnych na różnych bohaterów mają różne programy polityczne różne programy edukacyjne różne profile patriotyczne dla jednych patriotą będzie ktoś, kto umiera za ojczyznę dla innych ktoś to dla tej ojczyzny pracuje jest tego rodzaju instytucjonalizacja 2 ojczyzn jest czymś niesłychanie niebezpiecznym, ponieważ prowadzi do rozporządzenia państwa ojczyzna to jest największy paradoks dzisiejszego czasu wniosek, który można tego eseju wyciągnąć, a mianowicie ojczyzna podwojona prowadzi do rozstrzygnięcia się państwa, jeżeli chodzi o umieranie za ojczyznę to ja zapraszam także naszych gości i słuchaczy na jutro o godzinie dziesiątej Stefan Chwin będzie opowiadał o swojej najnowszej książce, która o umieraniu za ojczyznę właśnie traktuje skoro polecamy sobie różnego rodzaju artykuły, którzy pojawiły to moją uwagę zwrócił jeszcze 1, którym wspomnę bo kiedy myślimy o kościele i raczej patologia kościoła to afery skandale pedofilskie przychodzą nam na na myśl ewentualnie bogactwo kościoła i jakaś pazerność kościoła, kiedy myślimy o prawach kobiet raczej myślimy o strajku kobiet o kobietach na ulicach tymczasem w tygodniku powszechnym okazał się bardzo interesujący artykuł autorstwa Anny Goc zatytułowany zachowania nie zakonne i to jest właśnie tekst o kobietach w kościele, czyli zakonnica myślę, że pani dr Marta Abramowicz świetnie tę sytuację zna, bo przecież jest m.in. autorką książki zakonnice odchodzą po cichu także mieć pani na zajęcie się tak tak oczywiście czytałam ja cieszę się, że tygodnik powszechny podjął ten temat, bo pamiętam, kiedy ukazała się książka, której nota historia mogłaby się spokojnie znaleźć faktura jest opisana w tygodniku powszechnym jest historia siostry, która chyba odeszła, bo ta jest zaraz po odejściu opowiada o tym co nie jest czego doznała w zakonie i bardzo podobne historie są w mojej książce i cały czas przychodzą do mnie list był szósty, które opisują te wszystkie trudności czy czy mówiąc wprost patologie życia zakonnego, z którymi się zetknęły nie pamiętam, kiedy okazaliśmy się w kategorii poszedł niechętnie nie chciał podjąć tego tematu wam się go, bo wcześniej był wcześniej na jego łamach ukazały się tak dość krytyczne teksty właśnie o życiu zakonnic, które zostały oprotestowane przez wówczas przez polskie środowiska zakonne zostaną też rozumiem, dlaczego nie były one może ostatecznie uwzględnione, więc na to cieszę się, że ten temat już trafia do wszystkich środowisk numerów o tym trzeba mówić czy są też oczywiście zgromadzenia zakonne gdzie, gdzie siostry mogą w spokoju czy czy mogą żyć tak jak może nie tak jak chcą, ale nie zdarzają się sytuacje, które są prześladowane np. przez przełożone czy nie zdarzają się sytuacje, w których przełożona nie reaguje na molestowanie seksualne ze strony księży, ale niestety są w takiej sytuacji, gdzie tak się dzieje więc, więc to jest jak najbardziej temat tym powinniśmy mówić głośno same siostry zakonne żyją bardzo niewielkie możliwości obrony w tym systemie patriarchalnym Błaszczaka jasna, w którym z, którym sąd bardzo państwu dziękuję pani dr Marta Abramowicz reporterka badaczka psycholożka autorka między nimi książek dzieci księży zakonnice odchodzą po cichu pan prof. Przemysław Czapliński literaturoznawca Instytut filologii polskiej z centrum humanistyki otwarty Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu pan prof. Michał Klinger teolog prawosławny były dyplomata były ambasador Rumunii Grecji informacje o godzinie 1140 program przygotował Paweł Ziętara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Kamil Wróblewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA