REKLAMA

Segregowanie ma znaczenie! Czy możliwe jest pełny recykling odpadów? Ekspert: „Jesteśmy w przededniu zielonej rewolucji” [sponsorowane]

Misja przyszłość
Data emisji:
2021-05-13 12:50
Czas trwania:
32:32 min.
Udostępnij:

Mieszkaniec Polski średnio wytwarza w ciągu roku 300 kg śmieci. Odpady to obecnie największy problem ekologiczny w naszym kraju. Ponad 43 proc. odpadów trafia obecnie na składowiska. O tym, czym są odpady, w jaki sposób możemy je ponownie wykorzystywać i jak w przyszłości mogą wyglądać systemy segregacji w polskich miastach, Anna Stachowska rozmawia z Michałem Dąbrowskim, przewodniczącym Rady Polskiej Izby Gospodarowania Odpadami. Rozwiń »

Sponsorem podcastu jest Veolia. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry przy mikrofonie Anna Stachowska dzisiaj proszę państwa ciekawy temat odpady segregacja systemy segregacji odpadów w polskich miastach i przykłady działających systemów każdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciągu roku ponad 300 kg śmieci też nieprawdopodobne co w skali kraju daje rocznie około 13 000 000 ton odpadów odpady to obecnie największy problem ekologiczny w Polsce w naszym kraju ponad 43% odpadów komunalnych trafia na składowiska są takie dane GUS za 2019 Rozwiń » rok jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej np. Unii Europejskiej jest to średnio 38% no właśnie czym są odpady w jaki sposób możemy ponownie wykorzystywać, jakie są dobre przykłady działających systemów odpadów jak w przyszłości mogą wyglądać takie systemy segregacji odpadów polskich miastach o tym już teraz rozmawiam z naszym ekspertem jest dzisiaj nim pan Michał Dąbrowski przewodniczący rady polskiej Izby gospodarki odpadami dzień dobry panie Michale dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu panie Michale to może zaczniemy od tego naszą rozmowę od wyjaśnienia czym są te odpady, jakie w ogóle mamy rodzaje tych odpadów najbardziej tak przekonywująco i najbardziej do zrozumienia trafia definicja, że odpad to jest przedmiot, którego posiadacz pozbywa się albo, do którego zbycia jest zobowiązana, więc dopóki dany przedmiot dała substancja nie powędruje do tego naszego przysłowiowego pojemnika worka odpadem nie jest staje się wtedy, kiedy nie wiem co im zrobić chcemy się go posłów, jeżeli chodzi o to, jakie są odpady odpady możemy podzielić na przemysłowej o nich nie będziemy mówili, ponieważ nasza audycja bardziej dotyczy problematyki związanej z odpadami produkowanymi przez mieszkańców bądź też przez przemysł handel oraz odpady komunalne naszych odpadach komunalnych jest bardzo dużo cennych surowców tylko rodzi się pytanie, dlaczego nie wykorzystuje Otóż zacznijmy od źródeł Unia europejska przyjęła pakiet odpadowy zgodnie, z którym będziemy musieli do 2035 roku oddać 65% wyprodukowanych przez nas odpadów ponownemu użyciu biura cykli to nie tylko do 20003005. roku nie będziemy mogli składować na składowiska więcej niż 10% odpadów nie wolno będzie nam więcej składów Unia europejska przyjęła 2018 roku dyrektywę rozszerzono odpowiedzialność producenta i 2019 dyrektywę, która się nazywa single już plastik jest to związane z tym, że produkujemy bardzo dużo mały pojedynczo używany jednorazowo przedmiotów, które po prostu trzeba w jaki sposób ogarnąć, żeby trafiały do wód mórz i oczami ta dyrektywa 2018 nakłada obowiązki na wprowadzających produkty w opakowania te obowiązki dotyczą poddania recyklingowi określonego poziomu opakowań po produktach wprowadzonych marinę i są to wymagający ilości, bo tworzyw sztucznych 203055% drewna 30 metali żelaznych 80 aluminium 60 szkła 75 papier Tektura 85 my trochę budowaliśmy to dyrektywę ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli producent będzie miała obowiązek zapłacić za zbiórkę i poddanie ponownemu recyklingowi opakowań po produktach wprowadzonych Marin, dlaczego mówię o tym we wstępie, dlatego że potem to wszystko wchodzi do mieszkańca w jaki sposób na mieszkańca oddziaływuje mieszkaniec dzisiaj płaci opłatę za odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych znajdujących się w jego altance śmietnikowej niestety system, który w tej chwili w Polsce obowiązuje przekłada wszelkie koszty na mieszkańca, a nie na producenta, ponieważ ustawa przyjęta bardzo dawno temu w 2001 roku, która miała zmusić producentów do odpowiedzialności za opakowania za produkt wprowadzony maryjnych weszła w sposób powiedziałbym szczątkowych niby prawo jest, ale nie obowiązuje w związku z tym nowa ustawa o rozszerzoną odpowiedzialność producenta musi w końcu wprowadzających do bardzo wysokiej odpowiedzialności szczególnie finansowych za skutki wprowadzonych produktów opakowaniach na rynek każdy mieszkaniec płaci za gospodarkę odpadami komunalnymi opłatę, więc praktycznie tą opłatą finansujemy wszystkie obowiązki, które mamy, które są związane z wypełnieniem celu dyrektywy w momencie, kiedy wejdzie ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta to producenci znaczący sposób znaczącym stopniu będą również musieli zapłacić za gospodarkę odpadami w tym oczywiście znajdującymi się o odpadach komunalnych, o co chodzi chodzi Otóż, jeżeli będziemy szli do sklepu i będziemy kupowali jakiś produkt opakowania i tu ten produkt będzie zawierał już parę paręnaście groszy opłaty, którą zapłacimy już jako konsumenci niejako mieszkańcy, a przemysł będzie musiał to opłatę przeznaczyć czas finansowania selektywnej zbiórki do czyszczenia sportu i poddanie recyklingowi ich odpada wtedy będzie bardziej sprawiedliwie, dlaczego będzie sprawiedliwiej, bo jeżeli ktoś będzie dużo konsumował dużo opakowań kupował no to będzie dużo płaci ktoś, kto będzie mało konsumował nie będzie kupował tych produktów opakowanie będzie płacił mniej, więc nastąpi bardzo silny zasilenie budżetu na gospodarowaniu odpadami komunalnymi ze strony przemysłu cenimy, że tak jak dzisiaj przemysł płaci za swoje obowiązki wobec środowiska na poziomie 150200 000 000zł te opłaty wzrosną do 22,51 000 000 000zł zasili to budżety na początku Narodowego funduszu ochrony środowiska, a potem gmin gminy będą miały poważny zastrzyk finansowy, a fermy dla mieszkańców, które jak pani redaktor wie są czasami cenami wyborczymi ulegną zatrzymany jest to jednak długi długi proces mogę podać przykłady, jeżeli chodzi o kraje bardzo podobne rozwoju do nas np. Czesi płacą za obowiązek poddania recyklingowi szkła 74EUR zatonę my płacimy 18 za plastik Czesi płacą 206EUR my płacimy 5 za papier czy płacą 96 wypłacimy 3, więc widać jak ten rynek jest w zakresie obowiązków finansowych przesunięty w stronę samorządu i obywatela, a jak mocno zdjęta została odpowiedzialność producentów wtedy rozmawiamy już resortem środowiska wiemy, że ten akt prawny wejdzie w 2022 bądź najpóźniej 2023 roku te pieniądze są niezbędne niezbędne, żebyśmy mogli wykonać te poziomy ponownego użycia recyklingu papieru metalu plastiku szkła, które narzuciła nam Unia Ano to jest jakby część pierwsza natomiast wprowadzenie do tego wszystkiego powinno być przyjrzenie się naszym nawykom konsument zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami powinniśmy przede wszystkim odpadów nie produkować, więc po drugie, powinniśmy te odpady w pierwszej kolejności ponownie użyć po trzecie te odpady powinniśmy poddać recyklingowi po czwarte z tych odpadów powinniśmy odzyskać inne walory niż materiałowe np. energię, a najgorszym sposobem postępowania z odpadami to oczywiście składowe będziemy zmuszeni dyrektywami do ograniczenia składowania jesteśmy w przededniu powiedziałbym Zielonej rewolucji, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami właśnie panie Michale polskich gospodarstwach produkuje się tak mniej więcej 1,51 000 000 ton odpadów tworzyw sztucznych rocznie aż 60% z nich nie jest poddawanych takiemu ponownemu przetworzeniu tak wynika zdanych fundacji plastik i Europy Polska czy właśnie coś w tej kwestii segregacji śmieci, jeżeli chodzi o nas mieszkańców co się zmieniło jest lepiej jeśli chodzi o świadomość dotyczącą odpadów musimy mieć świadomość, że segregacja śmieci to nie recykling recykling odbywa się w Hucie szkła w Hucie aluminium w Hucie Stali papierni zakładzie, który produkuje produkty spożywcze tam odbywa się ryzyk natomiast bez świadomości obywatela bez dyscypliny nie będzie dobrego produktu, który można skierować do recyklingu odpadów zmieszanych jest niezwykle trudno przygotować produkt odpad do recyklingu, ponieważ standardy recyklera są bardzo wysokie nikt nie chce mieć pustego pan tego materiału, ponieważ czuje się wtedy proces technologiczny zaczynamy oczywiście od właściwej selektywnej zbiórki dziś oczywiście system prawny jest taki, że powinniśmy selektywną zbiórkę prowadzić 5 pojemnikach, ale oczywiście rozumiem mieszkańców, którzy mówią no ale gdzie 5 pojemników nową ustawę tak w związku z tym ministerstwo ustawodawca przygotowuje projekt zwolnienia z 5 pojemnik owego systemu selektywnej zbiórki te miasta też samorządy, które pokazują, że po pierwsze, mają bardzo wysoki stopień już dzisiaj ponownego użycia recyklingu w rozliczeniu, a po drugie, wykażą, że inny sposób prowadzenia tych odpraw tym niemniej efektywny, a być może tańsze dla mieszkańców, ale to jest na razie projekt jak to wyjdzie w życiu no to zobaczymy jak na samym początku jestem oczywiście zwolennikiem nauczenia się pewnych standardów, żeby obowiązywały taki sam system obowiązywał w całym kraju, bo to jest lepsze jesteśmy nad morzem same kolory te same pewnik jesteśmy akurat te same kolory te same wyniki jest pewna funkcja wychowawcza musimy zdobyć nawyki pozytywne nawyki no, jeżeli te nawyki nabędziemy mu to wtedy już potrafimy zrobić krok, czyli selektywnie zbiera próbę, który jest kierowany przede wszystkim do producentów to jest stworzenie takiego systemu fiskalnego, żeby producentom nie opłacało się wprowadzać produkty w opakowaniach, które są bardzo trudne do recyklingu wtedy to elementy fiskalnym karami czy wysokim poziomem opłat będziemy wymuszać na producentach stosowanie takich typów opakowań proszę łatwo recept klubami to jest jakby się będzie to można nazwać kumulację EPU projektowanie prawda, czyli sposób projektowania tych opakowań, żeby zostawiał jak najniższy ślad węglowy, żeby jak najbardziej podatne do recyklingu oraz oczywiście jak najwięcej cyklu będzie można wykonać recykling bo dlaczego tak, dlatego że tylko mamy do czynienia na naszym rynku z 2 materiałami, które mogą być Recy regulowane permanentnie to jest szkło i też medal nie można na okrągło poddawać recyklingowi natomiast wszystkie pozostałe papier opakowania wielowarstwowe tworzywo sztuczne mają określoną ilość cykli po wykonaniu, których do niczego już nie nadają można co najwyżej wykorzystać do wyprodukowania z nich ciepła, ponieważ niosą w sobie duży też ładunek energii w związku z tym spotykamy się tutaj 13 paroma wektorami, które muszą w tym samym czasie zadziałać po pierwsze musimy nauczyć się bardzo dobrze sortować w sposób czysty przejrzysty to my przemysł musi nauczyć się produkować opakowania, które się łatwo poddają recyklingowi i fundamentalna rzecz w każdym systemie musi być również odejście na ten posortowane materia, bo cóż, że osoby czujemy materiał, jeżeli nie będziemy mogli go zbyć, bo nie będzie dla nich technologii przetwórstwa, więc 3 elementy muszą zagrać w 1 momencie i wtedy mam nadzieję to ruszy, z czym pani redaktor z uporem będę starał się namawiać przede wszystkim do postępowania zgodnie z hierarchią, czyli nie produkowanie opakowań, jeżeli możemy nie brać opakowań sklep, jeżeli możemy kupić jakieś naczynie szklane plastikowe produkty spożywcze i oczekiwać od sprzedawcy, że on będzie miał w swojej ofercie właśnie taki produkt nie opakowany no to już osiągniemy sukces po prostu nie wprowadzimy tego na rynek jak nie wprowadzimy tego na rynek, bo to jesteśmy w najlepszej drodze, żeby nie produkować odpady albo osiągnąć oczekiwane cele pani powiedział 13 000 000 to myślę, że tych milionów ton produkowanych przez mieszkańców Polski jest więcej, ale czasem ktoś ujawni jak zacznie lepiej działać baza danych o odpadach i by mogli zinwentaryzować cały rynek od tego kontroli zinwentaryzować cały rynek tych odpadów czy taki nie segregowanie śmieci odpadów grozi nam jakaś kara, bo podobno są dziś takie specjalne aplikacje śledzą osoby, które tych śmieci nie segregują, bo też większość z nas myśli no tak będę segregował w domu, a potem patrzę przyjeżdża 1 prawda śmieciarka, które wszystkie razem te prawda nasze odpady bierze stąd bierze też taka nasza nisza świadomość tego, że jednak segregowanie ma znaczenie przygotowanie ma znaczenie i tak jak w domku jednorodzinnym jesteśmy nie anonimowi tak mamy nie nazwisko i można sprawdzić jak notujemy tak my w zabudowie wielu mieszkaniowe jest to bardzo poważny problem bardzo poważny problem, ponieważ my nie mamy nawyku donosu obywatelskiego uważamy, że jest to hańbiące, ale są związane jest naszym kodem kulturowym zaborami z wojną i w ogóle, że ktoś donosi do władzy to jest już no nie powiem kto, bo jesteśmy na łączach i w związku z tym czy jest sposób taki, żeby zinwentaryzować tych, którzy nie sortują no bo niby, dlaczego ci, którzy poświęcają czas lód i sortują mają płacić tyle samo przy opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi co ci, którzy wyrzucają wszystko zmierza też niesprawiedliwe prawda tutaj musi zaistnieć szereg czynników, które wyeliminują tego typu zjawiska z naszego życia społecznego na pewno edukacja na pewno zwracanie uwagi sąsiadowi, gdyby tego nie robi wiem, jakie to trudne, ale te projekty, które do tej pory powstały identyfikacji każdego worka z odpadami poprzez nadanie mu kodu przypisanego danemu mieszkańcowi to są na razie projekty przyglądamy się, jakie są efekty tego oczywiście przyglądamy się też kosztów kosztami wdrożenia tego typu rozwiązań zobaczymy zostanie zmieniona ustawa zostanie dopuszczony taki sposób inwentaryzacji dyscypliny społecznej zobaczymy, jakie są tego efekt na dzisiaj jedynym sposobem też po prostu edukację dyscyplina społeczna i przekazanie, że jest to nas po prostu obaw, że patriotyczny obowiązek, żeby odpowiedzialnie gospodarować odpadami może powiedzmy o tym jakie tak naprawdę to nasze segregowanie śmieci już na podstawie i na poziomie tego naszego gospodarstwa ma duży wpływ na naszą planetę, bo to chyba jest najważniejsza, ale oczywiście no proszę zwrócić uwagę, że przecież to co nie segregujemy i idzie najczęściej jako zmieszany odpad jeszcze przejdzie tam przez system mechanizm biologicznego przetwarzania odpadów, ale to co pani dyrektor wydziału 40 parę procent na składowiska składowiskach to linie wydziela metan, który jest ponad dwudziestokrotnie PIT 30 lub gorszym gazem cieplarnianym od dwutlenku węgla, więc też musi mieć świadomość, że zaniechanie prawidłowych nawyków selektywnej zbiórki sortowania godzi masz po prostu teraz będzie powodowało ocieplanie klimatu i negatywne skutki dla nas wszystkich warto o tym mówić warto tu siadam właśnie panie Michale wg pana wiedzy są pewnie firmy, które już te odpady recyklingu ją np. jedną z odpowiedzi na potrzeby np. rezygnacji z węgla mają być inwestycje w instalację odzyskujący energię odpadł właśnie, które są już po procesach odzysku recyklingu czy to wg pana ma szansę powodzenia i ogona, jakim to jest etapie w Polsce pani redaktor Unia europejska, która jest dla nas wzorem, bo jest bogatsza bardziej doświadczenia, jeżeli chodzi o technologie przetwarzania odpadów posiada w tej chwili ponad 400 zakładów wykorzystującą energię zawartą we frakcjach energetycznych nienadających się poradniki my tego typu obiektów mamy 8 tymczasem Unia europejska przyjęła dokument zwany taksonomii oraz, jakby rozporządzenie tego dokumentu, czyli akt delegowany pierwszy, z którego wynika, że już inwestowanie w tego typu obiekty ze środków publicznych nie będzie możliwe przyjmuje to jako brak Solidarności starej Unii, która już jest wyposażona w tego typu instalacje nową Unię, która nie miała szans nie miała czasu, żeby tego typu instalacje i budowa damie tego typu obiekty nie są tylko zakłady, które produkują ciepło i odpadł już prąd fundusz jest płot infrastruktury krytycznej, ponieważ w momencie, kiedy przyszło otępienia i najlepszym sposobem przetwarzania odpadów w opinii, aby mieć Unię nazwane było termiczne przecząca i zakładów nam brakowało i uważam, że Polska w ramach Solidarności europejskiej powinna mieć prawo do wybudowania podobnej ilości zakładów termicznego przekształcania odpadów resztkowych nienadających się do recyklingu co kraj jest i Europy no jest sprawa emancypacji gospodarczej Polski sprawa niezależności również, jeżeli chodzi o chęć, aby związany żył urząd sanitarny i bezpieczeństwem sanitarnym kraju trzeba zrobić chyba tłumaczyć na poziomie Unii Europejskiej, że zaczęliśmy później, że mamy deficyty w niektórych rozwiązaniach i oczywiście, kierując się interesem, którą rozumie ani zielonego ładu nie zawsze stawać w jej działalności, które są przed termiczne przekształcanie odpadów, czyli recyklingiem przed językiem, czyli powtórne użycie w ogóle jako najważniejsza rzecz chyba powiedzieć przed nie produkowanie odpadów, czyli kupowanie swoich opakowaniach i Tulip ów nie ma jednak dojdziemy do takiej sytuacji, że nie będziemy mogli wykonać się po, a nuż by jako maksymalnej ilości przeznaczonej do składowania bez termicznego przekształcania organ to wszystko musi być w sposób zrównoważony pojmowany tu jest cały łańcuch zależności i przecież będziemy niedługo mieć ją również od nich Unii Europejskiej w oparciu, o które będziemy odbudowywać się po pandemii te środki będą przeznaczone na inwestycje inwestycje, ale również tusz inwestycja będzie rok rośnie zamożność społeczna rośnie, a funkcja bank światowy pokaz w ich związek między wzrostem zamożności i usług czczą, Ergo wzrostem produkcji odpadów biedniejsi produkuje mniej niż produkuje Unia to wiemy prawda i to to są rzeczy i oczywisty i oczywiście słyszymy wszystkie te rzeczy, które dzieci wcześniej nie produkuje gruzu ruszy olbrzymia fala produkcji opakowań, które będziemy musieli coś zrobić lepiej wykorzystać energię i ciepło z odpadów wyprodukowanych przez samego siebie funduszu nasze odpady mój prąd moje ciepło z moich odpadów niźli składu, a czy zna pan takie przykłady dobrze działających systemów segregacji odpadów w Polsce, jeżeli tak to gdzie one są tak konkretnie, jeżeli chodzi o Polskę pozwolę sobie korzystać z informacji poległ zajmujących się monitorowaniem rynku i byli z tego co można potwierdzić najlepiej gospodarkę odpadami, a szczególnie, jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę i recykling chodzi w Gdańsku to jest przykład w Opolu jest też dobrym przykładem, ale to jest jakby połączenie wielu prac wykonanych przez mieszkańców wykonanych przez urzędy gmin to jest permanentna dobra edukacja budująca świadomość ekologiczną są też ruchy społeczne, które są sprzęgnięte w tym cały system, więc można powiedzieć, że gdańskie jest tutaj dobrym wzorcem, jeżeli mogę pochwalić projektu zawsze, jeżeli założą pańska robi prezentację o swoje osiągnięcia jest to zrobione na wysokim poziomie to można odpowiedzieć, ale gdzieś tam na tle Unii Europejskiej to wypadamy jakoś się tak trochę nie nie za dobrze prawda nie są najlepsze nasze wyniki, jeżeli chodzi o to te właśnie odpady śmieci są odzyskiwane czy to w recyklingu to 24% i kompostowaniu 34%, czyli przez odzysk energii około 24% właśnie to to są takie wyniki trochę nie najlepsze Unia europejska składuje tylko około 23% dużo więcej odzyskuje w procesie odzysku energii właśnie z tego wynika wg pana w Polsce może po pierwsze nie powinniśmy mieć wobec Unii Europejskiej tej starej zbyt dużych kompleksów i Unia europejska czy bardzo bardzo długi czas przez wiele lat wykonywała poziomy ponownego użycia i recyklingu swoich eksportujących do Azji do krajów biednych, gdybyśmy Unii Europejskiej zaproponowali pokażcie ile żeście wywieźli do Azji papieru tworzyw sztucznych i podejmijcie od tego co zrobiliście u siebie jak będziecie mieli wyniki wydaje mi się, że wszyscy bylibyśmy bardzo bardzo zaskoczony, więc oczywiście Unia jest przed nami, bo dłużej to robić dłużej tu wdraża Mal 5 doświadczenia, ale nie przesadzałbym ich osiągnięcia myśli proszę panie, kiedy gospodarka obiegu zamkniętym zaczęła być szczególnie mocno podkreślana, kiedy stała się modną na dużą skalę prawda nie werbalnie tylko na dużą skalę tego jest no wtedy, kiedy chęci zamknęły i kiedy bardzo dużą odpadów nie mogło trafić na ich rynek, bo oni powiedzieli nasi chcieliśmy się waszymi odpadami osiedli my stosowne technologii teraz będziemy przetwarzać odpady pochodzące ze wzrostu konsumpcji naszego Boga czającego się mocno społeczeństwa, aby ta trzymajcie to uczy no to jeszcze poszliśmy na Azję południowo-wschodnią pamięta pani słynny spór filipińska radą i do prezydent Filipin zażądał od odbioru z powrotem odpadów wyprodukowanych w Kanadzie i pojechało to, więc byłbym troszeczkę sceptyczny, jeżeli chodzi o tym padały wyniki Unii Europejskiej oczywiście kierunkowo słuszna lepsi, ale nie aż tyle, żebyśmy musieli powiedzieć czy rumienić np. w Polsce resort kończy rysy recykling jak to mówią opakowań aluminiowych stoi np. bardzo wysokim poziomie to właśnie pytanie z czego wynika, a doskonałe pytanie to jest pytanie związane z tym, że już od dłuższego czasu pracujemy nad tym, żeby nadać walor wartość odpadów ani mienią się samo broni, ponieważ pana min sięga paru tysięcy złotych, więc tutaj wartość tego materiału w jaki sposób powoduje to, że ludzie segregują lub mieniu pracuje wolontariat, czyli biedni ludzie, którzy z precyzją chirurga drutem wyciągają pojemników do selektywnej zbiórki i puszkę aluminiową, ale muszą do punktu usług jest to też olbrzymia praca wykonana przez organizacje zajmujące się promocją i aluminium, więc tu można też brać z nich Żur natomiast zostały materiały nie mają takiego waloru rośnie podbierał z punktów dzięki radzimy od 2 i przenosił, bo punktu skupu i dalej, gdybyśmy właśnie poprzez rozszerzono odpowiedzialność producenta stworzyli, że tego typu materiały staną się cennej pożądane no to osiągniemy zamierzony plan podmiotowi inny odpad jako bardzo cenny zasób jak bardzo cenny surowiec na dzisiaj dotyczy to wyłącznie Albin, a w przyszłości w ogóle mogą wyglądać takie systemy segregacji odpadów polskich miastach już dużo się udało zrobić jeszcze pewnie do oczu jest zrobienie no czekamy przede wszystkim na rozszerzoną odpowiedzialność producentów, czyli zasilenie finansowe samorządu w zakresie opakowań mieszkam czekamy na systemy kaucyjne na system kaucyjny żeby, żeby w Polsce powstał zobaczymy w jakiej formule powstanie czekamy na stosowny dokument prawny czy taka nie będzie tak, że przy zakupie produktu w opakowaniach płacimy również określoną kwotę za tą opakowanie po spożyciu produktu odnosimy opakowanie do sklepu zwracano nam jest ta kwota po prostu eliminuje się wtedy powstanie odpadł tak eliminuje się powstaniu odpadło nie jest wrzucany do pojemnika na odpady szacuje, że tego typu opakowań można by było pod taczką 800 000 to znacząco poprawiło rząd można użycia recyklingu odpadów opakowaniowych, kiedy wejdzie system kaucyjny no pokażą najbliższe najbliższe miesiące ci co panie Michale każdy z nas właściwie mieszkaniec większego miasta czy też mniejszego może realnie wpływać na przyszłość naszej planety właśnie, zaczynając takiej prostej by się wydawało segregacji tak, bo te zadania musimy podzielić na poszczególnych powiedziałbym interesariuszy my mieszkańcy powinniśmy czuć się obowiązku dokładnie i 100 fabryk chować odprawy i firmy powinny je doczyścić dodatkowo na swoich hurtowniach do standardu recyklera recykler powinien rozbudować swoje moce przerobowe do tych typów opakowań, które chcą oddany na rynek, a za to wszystko powinien nam zapłacić przepis nie powinniśmy płacić wyłącznie za odpady, które są zmieszane za zielone za bioodpady no i praktyczne i odpady powiedziałbym te, które wędrują do przodu właśnie tak na koniec, bo tak dużo ludzi narzeka, że trudno mieć tych 5 pojemników w domu prawda inni mówią, że takie segreguje śmieci, a potem przyjeżdża śmieciarka wszystko zbiera razem jedno miejsce ja segreguję mój sąsiad nie jak byśmy mieli tak zachęcić jak zmotywować tych, którzy jeszcze nie segregują do tego, żeby jednak segregowali to jego pan przekonał chcecie oddychać czystym powietrzem przemyślcie sprawę to się naprawdę opłat nie tylko jako obywatelom Polski, ale również jako mieszkańca w naszych wielkich miast czy wsi zróbmy to razem nie oglądajmy się na innych róbmy swoje jak to śpiewał kiedyś Wojtek Młynarski prawda to morze może dotyczyć pasuje każdej dziedziny naszego życia róbmy swoje dlatego, że to powiedział pan Wojciech Młynarski, które powszechnie lubiany szanowany pozwoliłem sobie ten cytat przytoczyć to piękny cytat przez 0 odpadów bez śmieciowa gospodarka no to jest taka to jest tylko pełna optymizmu wizje przyszłości, ale przede wszystkim taka koncepcja ochrony środowiska, której podstawą są właśnie te innowacyjne rozwiązania ekologiczne ekonomiczne też rozwiązania, które dzisiaj tutaj podczas naszego spotkania pan mi bardzo dużo mówił to musi być na poziomie poszczególnych państw czy w ogóle całej Unii Europejskiej w ogóle to wszystkie te, jakby dziedziny powinny ze sobą współpracować prawda żeby, żeby to przyniosło określony rezultat na wdrożenie tej filozofii to też związanej z ewolucją tego całego łańcucha dostaw od produkcji po konsumpcję oraz zbudowaniem systemu gospodarki właśnie odpadami w oparciu o taką solidną edukację wielu dziedzinach bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj naszym ekspertem był Michał Dąbrowski przewodniczący rady polskiej Izby gospodarki odpadami i mamy nadzieję, że ze sprawą naszego spotkania się z pana Michała jak państwo tak będą inaczej patrzeć trochę na to segregacji śmieci w ogóle na odpady prawda najlepiej było pani ale, gdybyśmy w ogóle nie generowali pytanie czy to jest możliwe może w takiej ilości Osiek proekologiczne powinny być uznany za miarę naszych patriotów tak jest to Michał Dąbrowski przewodniczący rady polskiej Izby gospodarki odpadami państwa moim gościem rozmowy prowadziła Anna Stachowska dziękujemy pięknie dziękuję bardzo, do widzenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MISJA PRZYSZŁOŚĆ

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA