REKLAMA

Niepewna przyszłość Ochotniczej Straży Pożarnej

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-05-14 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:33 min.
Udostępnij:

Z generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem, byłmy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, wiceprezesem Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, rozmawiamy o niepewnej sytuacji wokół Ochotniczej Straży Pożarnej, które są wynikiem prezentacji projektu zmian, jakie proponuje MSWIA.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz na poważnie kolejnym gościem programu generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz były komendant główny Państwowej straży pożarnej i wiceprezes zarządu związku Ochotniczych straży Pożarnych dzień dobry dzień dobry dzień dobry państwu MSW ja szykuje reformę Ochotniczej straży pożarnej tymczasem strażacy wysunęli całą litanię uwag do tego projektu obawy są bardzo duże no bo jak podnoszą strażacy to w ogóle może oznaczać likwidację Ochotniczej straży Rozwiń » pożarnej no wersji, która istnieje od od wielu wielu dziesiątek pierwszych lat po pięćdziesiątego pierwszego roku, kiedy w ustawie o ochronie przeciwpożarowej reguł pana reguła uregulowano wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Ochotniczej straży pożarnej w Polsce to jest taka dla nas ustawa matka, bo doniesie odnosimy w innych aktach prawnych, które dotyczą bezpieczeństwa pożarowego ochrony przeciwpożarowej oraz dobrze to jest projekt to nie jest jest przedłożenie rządowe tylko to jest dokument aktualnie jest analizowany i konsultowane również gremiami Ochotniczych straży pożarnej w tej konsultacji również one się związek agencji straży pożarnej i faktycznie mamy szereg uwag albo może nawet szereg wątpliwości co do zapisów, które się pojawiły w tym dokumencie godne bardzo pewne wątpliwości co do możliwości funkcjonowania niektórych jednostek Ochotniczych straży pożarnej, które np. nie wyodrębnionej jednostki ratowniczo-gaśniczej, czyli takiego tej części jednostki, która będzie odpowiedziała odpowiedzialna za prowadzenie działań ratowniczych na swoim terenie nie tylko na swoim terenie co dzisiaj czyni wiele jednostek Ochotniczych straży plany bez tego wyodrębniania czasu mamy jednostki operacyjne techniczne Ochotniczej straży Pożarnych i tutaj pewną obawę, że minister może określić kilka te, których spełnienie będzie bardzo trudno bowiem bowiem nie wie, jakie kryte będą i może chodzić taka sytuacja, że niektóre wnioski te kredyty nie będą też spełnić nadpłat będą ulica mały aparat powietrzny albo nie będą systemu selektywnego wywołania albo nieodpowiedniej samochodów albo też wykluczyć jednostki, które realizują się działania specjalistyczne-li tylko ona ukierunkowana na określone zadania operacyjne np. grupy wodno nurkowej, które są Ochotniczych strażach Pożarnych grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami, które nie realizują takich zadań jak gaszenie pożarów nie realizują zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych albo właśnie współuczestniczą, ale tylko w określonym zakresie np. nie uczestniczą z w usuwaniu kolizji drogowych czy w komunikacyjnych panie generale wracać po co reforma w ogóle to znaczy coś jest nie tak z ochotniczą strażą pożarną, że trzeba czają zreformować no nielojalnie nie ja nie dostrzegam takich zagrożeń co jest nie tak z pomocy ocenia, że jeżeli działa do miejsc zdobyła taka próba uszczęśliwiania strażaków ochotników z kolejnymi elementami, które miały im pomóc w funkcjonowaniu, a nie do końca będą możliwe do zrealizowania, ale również myślę, że główną taką propozycją tej ustawy było właśnie wprowadzenie tego elementu związanego z pewnymi środkami finansowymi dla strażaków weteranów którzy, o ile 100 lat pracowali ochotnicy straży ani i działali ochotniczo z tego tytułu mają otrzymać ekwiwalent z no po prostu do swojej emerytury należy tutaj to jest Super, ale cała ta lokalizacja budowa Ochotniczych straży pożarnej chyba nie jest potrzebna, bo jak rozumiem Ochotnicza straż pożarna także na prowincji pełni bardzo duże bardzo ważne także funkcję no powiedziałem kultura sport kultura twórczość społeczne po prostu mają dokładnie tak tak myślę, że tutaj nawet, przygotowując ustawę ona została troszkę by być wyjęta z kontekstu z uwagi na to, że m.in. ona wprowadza niektóre słuszne obszary, które należałoby uregulować w prawie po polskim choćby nawet i kwestie związane z pomocą humanitarną czy taką pomocą doraźną, którą strażacy świadczą, bo dzisiaj prawo jak gdyby jednoznacznie odnosi się do kwestii ratowniczych nie odnosiło się to wtedy związany z tą zwaną ochroną ludności elementy zostają doprecyzowane w tej ustawie, ale uważa, że niekoniecznie to musi być specjalnej ustawie dedykowanej ochotniczą strażą pożarną o kwestię można było regulować ustawa o ochronie przeciwpożarowej, a mówiąc zapewnienie spójności, bo kiedyś wprowadza zadania dodatkowe dla Ochotniczych straży Pożarnych zatem powinny być właściwe środki związane z doposażenie tych jednostek przygotowanie do tych zadań, a co ciekawe te zadania na razie nie pojawiły się w ustawie o Państwowej straży pożarnej mówiło zadanie z ochroną ludności, czyli jak to rozumieć, że ustawa została wyciągnięta z kontekstu innych ustaw, które być może są przygotowywane są m.in. ta ustawa likwiduje nam krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który już od 20 ponad 25 lat dobrze funkcjonuje w naszym kraju to znaczy polega na tym, że w części związanej w przepisach zmieniających dotychczasowe ustawy wykreślono cały blok z ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotyczących krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego czy tutaj nastąpiło pewne to co zauważam, że nie ma też pewnej ciągłości, bo prawdopodobnie coś jeszcze pracuje nad ustawą o ochronie ludności, ale wprowadzenie 1 ustawy bez kompleksowego spojrzenia na pozostałe elementy powodują właśnie tego typu zagrożenia, o których mówię, które mogą mieć wpływ na nas w ogóle na bezpieczeństwo naszych mieszkańców panga są tego, a co z maturami, a co z mundurami Ochotniczej straży pożarnej, bo tata był projekt rozwiązań ich likwidację prywatnych jak policzek przecież no to no niewątpliwie no to jest kwestia być może jeszcze doprecyzowania tego przepisu faktycznie strażacy zawsze chodzi w mundurach nie również mundury wyjściowe mniej mają mundury specjalne, które przed wskazują do do zabezpieczenia strażaka w czasie działań ratowniczych i tutaj pewna właśnie sytuacja, że dotychczasowe ustawy, bo jednoznacznie napisane została rynkowi należy się umundurowanie sielanki umundurowanie poczynając od munduru wyjściowego, a kończy to oderwanie specjalnym dzisiaj jest to, iż w tej ustawie widzimy to zagrożenie, że stoi w zakresie może nie tyle pozbywa się nie daje się gwarancji, że taki munduru przynależy jest to nieeleganckie w stosunku do tych strażaków którzy, który od wielu lat te mundury są, a fenomenem naszej straży pożarnej jest to, że w tych sprawach żadnych jest młodzież, która rozpoczyna swoją edukację pożarniczą młodzieżowych drużynach pożarniczych przez młodzież, która zaczyna być aktywną operacyjnie i oni dzisiaj chętnie te mundury zakładają mundury, w których mogą paradować na uroczystościach państwowych religijnych strażackich i potem ci weterani, którzy nadal w tym mundury noszą i integrują się z tym swoje społeczeństwo, bo ja również obserwowałem Ochotnicze straże pożarne poza naszym kraju na własne życie Adama za mundurem Panny sznurem, czyli tak bardzo ważny element no tak wadliwe projekty edukacyjne dla ładnie to strażak jest dla całych dla całej społeczności strażackich dosyć mamy tą sytuację, że w Polsce wszyscy strażacy ochotnicy do takich samych umundurowania, a w krajach zachodnich różnie wygląda każda Ochotnicza straż poza sobie ustala swój uniform Ross nie ma tego co implikować tego wielu państw nie mówię, że wszędzie tylko wielu państwach taka sytuacja jest my mamy się ogromną zdobycz w postaci znakomicie działającego w straży pożarnej, który wielokrotnie pokazywały swoje umiejętności niesienia pomocy w każdym przypadku zagrożenia ja dzisiaj współpracujemy również m.in. z kolegami z Ukrainy współpracujemy z kolegami z licznych, gdzie chcą odbudować ten ruch o obecne usługi w kraju i nie jest taka łatwa sprawa dzisiaj, kiedy postrzegamy na te zapisy w tej ustawie to mamy obawy, że część tych Ochotniczych straży pożar, który nie spełnią wymogu, a oni tworzą własne jednostki ratowniczo-gaśniczej, bo po prostu stracą rację bytu, ale brak panu dolega, bo za schodzi trafną rozumienia tajemnic dla żartu uprawnienia ani generale, bo tajemnicą poliszynela jest też to, że oprócz tego, że to jest pewien ruch społeczny czy kulturotwórcze to także ważny element zabezpieczenia ratowniczego przeciwpożarowego, ale także siła polityczna, o czym nieraz sprawy dla nas nie ona się różnie rozkłada proszę mi wierzyć dzisiaj ta siła polityczna jest również kupowano strażaków m.in. przez fanty, które rozdają ochotniczą strażą pożarną, bo jakże nazwać od przekazywania strażakom ochotnikom samochodów z tytułu frekwencji wyborczej oczywiście bywały również takiej sytuacji, że tam gdzie, że ta frekwencja również Oscara problem kraju i niekoniecznie tam, gdzie zamysłem było to by właściwy kandydat wygrał ten samochód tracił, ale to jest po prostu im elegancki aspekty operacyjne powinny decydować o przekazaniu samochodu dla określonej gminy, a nie frekwencja wyborca to jest niebezpieczne dla nas wszystkich prawda i i to nie może być akceptowane przez przez nas fachowców, którzy od lat zajmujemy się bezpieczeństwo naszych mieszkańców budujemy ten system ratownik zbudowaliśmy system ratowniczo gaśniczym i uczestniczenia w sumie w całym procesie proszę wierzyć, że wszyscy generałowie dzisiaj są ci, którzy są poza służą również zaangażowany w ruch strażacki są zaangażowani na cały proces no no takiego właściwego budowania prawa polskiego, który da gwarancję bezpieczeństwa naszych mieszkań i nie zlikwiduje choćby nawet 1 straży poza może to nie nie można nazwać będzie likwidacja wynikająca z ustawy, ale to może doprowadzić do wygaszenia niektórych jednostek straży Pożarnych, które innych przyczyn nie będą mogły spełniać określonych standardów pani Anna chodzi o życiu jeszcze pan 1 rzecz ja w swoim życiu obserwowałem takie zjawiska obecne przez wiele lat normalnym komendantem Rejonowym straży Pożarnych w nowym Targu i widziałem jak jednostki, które by miały czasami wysoki poziom gotowości operacyjnej dyspozycyjności i bywały momenty takie, że po jakimś czasie ta siła sprawcza mała w tej jednostce, ale z kolei w sąsiednim nasze pobudzała gdyby, czyli były takie elementy nachodzących na siebie, że nigdy nie było sytuacji taki, że gotowość została na tyle ograniczona danego regionu, że nie było Ochotniczej straży poza dzisiaj ustawodawca zakłada coś takiego nie ma w gminie Ochotniczej straży pożarnej Noto w tym układzie wypadałoby, żeby gmina podpisała umowę z sąsiedniej to, czego to może otworzyć proszę mi wierzyć wielu samorządowców nie mówię, że wszyscy, ale wielu samorządu uważa, że jest zbyt duża ilość Ochotniczych straży Pożarnych w naszym kraju z reguły to mówią wtedy, kiedy ich dotyka klęska żywiołowa, kiedy nie trzeba mobilizować dużych dużych ilości jednostek na danym terenie wtedy, kiedy naprawdę potrzeba dużych zasobów ratowniczych to każde ręce do pracy ratowniczej są potrzebne, a potem ewentualnie do pomocy taki humanitarny zniesiony ludziom no bo na tym rzecz polega zakończymy swoich działań wtedy, kiedy jest zdarzenie tylko podniesie wymagany przy takim i odbudowie rozdział mam nadzieję, że MSW ja słucha się wsłucha się w te głosy strażaków na koniec panie generale chciałbyś zapytać również związku Ochotniczych straży poza no właśnie generałów straży Pożarnych na koniec chciałem jeszcze zapytać czy pomiędzy ochotniczą strażą pożarną państwową strażą pożarną to znaczy myślę na poziomie takim strażaków czysto ludzkiej tonach czy istnieje rodzaj jakiejś rywalizacji nieufności czy czegoś takiego radnej ja tego raczej nie dostrzegam bowiem wielu strażaków Państwowej straży pożarnej jest również innymi ochotnikami w wielu regionach taka sytuacja wystąpi wielu miejscach jest także strażak zawodowy oprócz tego, że pracuje i realizuje się w swoim zawodzie od czynnie działa Ochotniczych straży pożarnej ja nie dostrzegam myślę, że myślę, że element konkurencyjność zarówno zawodowcy nie robią sobie żartów zawodników, a pozycja sami też, ale ja 1 rzecz jest zawsze lubiłem strażakom ministra strażaka, że państwa jak sobie wykształcimy przygotujemy strażaków ochotników to taki będzie mieć pożytek z ich działań i dzisiaj kiedy, kiedy mówi się o tym wie pan dotychczas ustawy było jednoznacznie zapisane, że nieodpłatnie szkoli strażaków, bo jest strażacy OSP są szkoleni nieodpłatnie przez naraża strażaków PSP w ten zapis znika nieodpłatności i to rodzi już pewne wątpliwości, a zważywszy, że były głosy kierowane z komendy głównej, że są drogie szkolenia straży Państwowej na to nie stać no nie może być taka sytuacja i nie są, bo nie jest to my sobie wysłaliśmy panu z końca taką wypowiedź ona miała miejsce Jona jest dla warunkowane nawet przeglądzie pożarniczym, ale myślę, że z tego co na pewno państwa straż pożarna nie wycofa bardzo dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę generała zawiera Wiesław Leśniakiewicz komendant główny Państwowej straży pożarnej i wiceprezes zarządu związku z Zachodu związku Ochotniczych straży Pożarnych był państwa i moich moim gościem zapraszam teraz na informacje, a po nich na program połączenie program przygotował Tomasz Krzymiński realizował Krzysztof Woźniak Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA