REKLAMA

Oczekuję przeprosin - Wojciech Klicki pozywa Pocztę Polską za wybory kopertowe

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-05-15 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Ujka siódma 42 pytałam dzisiaj państwa 3 szczepienia przeciwko covid 19 powinny być obowiązkowe pytałam pytam, bo to małpa TOK kropkę FM oraz telefon 224444044 będziemy na ten temat po ósmy 40 z socjologiem prof. Michałem Wróblewskim rozmawiać pani Patrycja napisała absolutnie nie powinny być obowiązkowe pan Lesław czy obowiązkowe absolutnie nie jestem z reguły przeciwko wszelkiego rodzaju zakazom nakazom oraz instrukcją natomiast powinni nabyć leczenie Rozwiń » delikwenta na jego koszt jeśli właśnie mógł się zaszczepić, a tego nie zrobił, a zachorował najkrótsza droga do rozumu prowadzi przez kieszeń tak uważa pan Lesław smykałkę państwa opinia czekam na te głosy, a teraz inny temat temat związany z publikacją raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego wyborów kopertowych głośno oczywiście konsekwencjach politycznych natomiast w poranku skupimy się na sprawie danych naszych danych osobowych znam jest Wojciech Klicki prawnik fundacji Panoptykon współautor podcastu tokfm PL oraz fundacji Panoptykon Panoptykon 40 dzień dobre do pani, żeby państwo w NIK stwierdziła, że cytuje działania poczty polskiej w zakresie pozyskania przetwarzania danych osobowych wyborców były nielegalne poczta Polska nie mając ustawowej podstawy prawnej wystąpiła o przekazanie danych z rejestru PESEL do ministra cyfryzacji oraz danych ze spisów wyborców do organów jednostek samorządu terytorialnego zdaniem NIK-u było to sprzeczne z artykułami to jest wymienione ustawy RODO pana ta historia zdenerwowała na tyle żąda pan przeprosin w sądzie proszę powiedzieć czy od poczty od premiera, ponieważ nie dość podpisywał stosowne dokumenty to teraz jeszcze pełni funkcję ministra cyfryzacji akurat w tej sprawie, którą ja przeprawa przeprowadzam swój pozew skierowała przeciwko poczcie polskiej i od poczty polskiej żądam przeprosin na test myślę, że tutaj, ponieważ wokół raportu Najwyższej Izby Kontroli, a szerzej wokół wyborów korespondencyjnych jest bardzo dużo takiego szumu chciałbym 1 zdaniem to kwestie danych osobowych i jakoś uporządkować Otóż chodziło o to, że w kwietniu 2020 roku najpierw poczta Polska zwróciła się do samorządowców o udostępnienie danych ze spisu wyborców, a tam informacja ma tego, kto jest uprawniony do do głosowania, a potem jeszcze minister cyfryzacji dane rejestru PESEL i jak się okazuje, a wiemy dzięki takim konsekwentnym już roczne działanie sieci Obywatelskiej Watchdog Polska większość gmin nie przekazała danych DC spisów wyborców być może stało się tak, dlatego że m.in. Watchdog Polska Fundacja Panoptykon przedstawiła wszystkim samorządom takiej analizy prawne mówiące o tym, że udostępnienie danych nielegalne i powiatów, dlatego że poczta nie mając tych spisów wyborców fizycznie faktycznie nie była w stanie uboju przeprowadzić no natomiast minister cyfryzacji udostępnił dane to jest dość zabawne może przerażające, że dane z rejestru PESEL, na który były informacje ma około 30 000 000 dorosłych Polek Polaków zostały przez ministra cyfryzacji przekazane poczcie polskiej na płycie CD podaje, że ministerstwo cyfryzacji do siedziby poczty polskiej w usta była przewożona taka specjalna płyta Hidden wojennej chyba tak w każdym razie niepoważnie naprawdę tak czytam, że konwojem i to wszystko było bardzo poważny tak pewnie chciano jakoś tam zapewni bezpieczeństwo tej płyty, aczkolwiek ona po prostu nie powinno nas ministerstwo wyjechać no i organizacje pozarządowe między Panoptykon różne typy działań podejmują w sprawie w sprawie tych niedoszłych wyborów korespondencyjnych jedną z nich i 4 punkty tego wątku, którego pani przyszła ich pozew, który jak mam tylko poczty polskiej o pierwszym takim założeniu nie dość banalnym, że działania poczty polskiej w zakresie pozyskiwania informacji na mój temat konkretnie Mojak Wojciecha Klickiego były w ogóle pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych i nikt ani czy ani firma ani instytucja Państwowa osoba fizyczna nie ma prawa pozyskiwać moich informacji bez bez podstawy prawnej i w związku z tym wykorzysta, opierając się na rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli na tym słynnym oto, ale także na prawie cywilnym zażądałem od poczty polskiej przeprosin oraz 1000zł zadośćuczynienia czy mogę o tym chcę podkreślić, że nie chodzi o to żebym, żebym się na tym w jaki sposób wzbogacił tylko o takie symboliczne gest pokazujący, że no i łamanie prawa takich oczywisty sposób nie może pozostać bez konsekwencji proszę wyjaśnić, dlaczego w zasadzie to jest taki taka ważna sprawa, bo ktoś mógł pomyśleć no pani Kliczki pan jednak jest też obywatel i polskie państwo wie o pana istnieniu zasadniczą jest w stanie właśnie operować tymi danymi znajdzie pana jeśli trzeba no a teraz była sytuacja wtedy była sytuacja wyjątkowa trzeba było przeprowadzić wybory była pandemia nie wiadomo, bo ktoś rozwinie w przyszłości być może kolejne miesiące byłoby jeszcze trudniej, więc organizujemy wybory korzystający z tych dostępnych narzędzi, jakie ma państwo, żeby te wybory właśnie przeprowadzić więc, dlaczego to co się działo wokół tych danych osobowych nie jest takie jak działo się pana zdaniem wielu innych osób właśnie w Górniku m.in. źle, bo proszę to przełożyć takiego tzw. chłopskiego rozumu właśnie na na rzeczywistość prawną myślę, że kluczowe w tym pani pytaniu było takie sformułowanie, że państwo polskie znajdzie mnie jeśli jest taka potrzeba ich tak faktycznie jest jeśli jest potrzeba wykorzystywania moich danych osobowych w celu wystawienia mandatu za przekroczenie prędkości albo w celu wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko covid to faktycznie moje dane są i mogą być wykorzystywane my wtedy zwyczajnie nie mogą być wykorzystywane, bo nie było ku temu przepisów ja myślę, że najważniejsze takich myślenie już wtedy by nam przyświecało jako organizacji pozarządowym mówimy, że mówiliśmy wtedy o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbywały się bez, gdyby pozytywem bez jakiegokolwiek trybu i wybieranie prezydenta w takich okolicznościach byłoby takim grzechem pierworodnym, który mógłby pod posłużyć do podważenia wokół legalności przypadek boju, czyli to co się działo było tylko na taki sposób, żeby każdy mógł zagłosować każdy miał zapewnione swoje prawo do wyborów, żeby każdy głos był równy, żeby nie było potencjału nadużyć czy osób oszustw wyborczych czy też nasadzenia to było ogólne tylko w takim stylu na hurra pospolite ruszenie trzeba robić to robimy za miasto od początku do końca porządnie przygotować pod względem prawnym o to tutaj chodzi tak tak także o to, że wybory prezydenckie jak tak każde inne wybory są świętem demokracji musi muszą być wykonane w wykorzystywaniu przeprowadzane zgodnie z zasadami demokratycznymi demokratycznego państwa prawa, ale myślę nie tylko takim wątku stricte prawnym prawniczym, ale mamy w Polsce problem jak go doskonale wszyscy słuchacze pewno zbywają tę sprawę bardzo głębokiego podziału między no między wyborcami różnych różnych partii, ale sytuacja, w której prezydent byłby wybrany w wyborach, które można bardzo poważnie podważać jako przykład dane bez podstawy prawnej, jaką właśnie tak jak mówię przed chwilą wybory, w których nie wszyscy mogli głosować nie były równe wolne od podziały i de legitymizowania się legitymizowanie władzy przez część obywateli poszłoby jeszcze dalej OP byłyby jeszcze głębsze i trudniejsze do zakopania poczta Polska broni wydała oświadczenie, w którym w tym wątku dotyczącym danych osobowych pisze, iż odnośnie do oceny NIK dotyczącej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych pozostaje wskazać, iż nie jest ona organem przewidzianym do dokonania oceny prawnej w tym zakresie w przeciwieństwie do prezesa urzędu ochrony danych osobowych w tym miejscu poczta Polska przypomina, że właśnie prezes urzędu ochrony danych osobowych wydał oświadczenie w kwietniu 2020 roku, w którym jednoznacznie potwierdził, że po stronie poczty polskiej jako operatora wyznaczonego było dostarczane umocowane umocowanie prawne do występowania do ministra oraz jednostek samorządu terytorialnego o te dane jak pan odniesie do tego świadczenia i to jest bardzo trudna rzecz, ponieważ prezes urzędu ochrony danych osobowych i faktycznie tak jak pocztą napisała pytał oświadczenie wskazujące, że krótko mówiąc wszystko okej nie znam żadnego prawnika zajmującego się ochroną danych osobowych, które się zgodził i to jest ten moment, w którym mimo tego, że urzędzie pracuje bardzo wielu kompetentnych poświęconych sprawie osób to Niewiem, jakie były motywacje i nie wiem czy to oświadczenie było jest uzasadnione merytorycznie czy jakikolwiek inny sposób i to mi trochę przypomina taką historię bo to sytuację związaną z wyborami gospodarczymi korespondencyjnym w tej chwili zaangażowanych przy kontroli wtedy był urząd danych osobowych i cały czas dyskutujemy na temat tego działania podejmowane przez Najwyższą Izbę Kontroli przez urząd były są mocno zmotywowane działania wyłącznie kwestiami prawnymi merytorycznymi czytał także motywowane mogą być motywowane działaniami polityków po prostu jakąś zależność od kogo i są tak, dlatego że musimy się zastanawiać dla mnie szalenie niepokojące, bo to powoduje też to jakby wskazuje czym jest niezależności niezależność takiej instytucji jak UODO polega nie tylko na tym, że ona działa wyłącznie w oparciu o przepisy, ale także na tym, że nie musimy nad tym zastanawiać, że wiemy, że wszystko co robi urząd danych osobowych jest oparty wyłącznie obszar to jest duże, dlatego że państwo płaci w projekcie tym urzędem Poli były polityk prawa i osobliwości pytania się w naturalny sposób pojawiają i myślę, że tutaj trzeba tylko ostatnie zdanie trzeba pamiętać o tym w kontekście trwających wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli wybierze, jeżeli zostanie wydane były polityk zawsze, a nie będą badały czy jego działania umotywowane politycznie czy merytoryczne tak jest to oczywiście wielkie pytanie dotyczące państwa natomiast chciałem pana zapytać, dlaczego w takim razie właśnie poczta Polska jest obiektem pana prawnych pretensji, a nie właśnie np. premier czy prezes urzędu ochrony danych osobowych oraz na jakim etapie jest ta sprawa obiekty małej retencji poczta, ponieważ w tamtej sytuacji w kontekście danych osobowych to poczta była tym o tym w tym złym jeśli mogę powiedzieć czy to poczta pozyskiwała wszystkie dane w Polsce przestarzała dane ze spisu wyborców i rejestru PESEL tymczasem urząd jako pierwszy w tej nim głęboko nie zgadzam będą tylko oświadczenie i trudno jest z prawnych takich procesowych powodów by wejść z nimi z nimi jakiś spór merytoryczny tak jest sytuacja w ministerstwie cyfryzacji już istniejące będące po prostu częścią KPRM mu ministerstwo cyfryzacji rzeczywiście mogłoby być także adresatem pozwu wybrałem wybrałem poczty ponieważ, aby to unik były te dane to oni by pozyskiwali tai, że ich działania były najbardziej rażący sposób bezprawne, ponieważ to oni dostali decyzje, która zobowiązywała do rozpoczęcia procesu przygotowania wyborów natomiast jasne było wtedy dla wszystkiego nie powinni w tym aktywni co robić minister cyfryzacji jako osoba, która była podległa Prezesowi Rady Ministrów miał trochę trudniejszą sytuację myślę, że mogłem skierować pozew przeciw ministrowi cyfryzacji i wszystko poście myślę też, że każdy nadal może zrobić powiem tylko, że na stronie antykomor jest dosłownie cały pozew jaki, jaki skierowała przeciwko poczcie można go wykorzystać także przeciwko innym podmiotom mieszanym to całe wybory korespondencyjne, a my jeśli chodzi o sytuacji na jakim jest teraz jestem Otóż poza został skierowany w lipcu ubiegłego roku trasy po etapie wymiany pism procesowych strony mojej strony ze strony poczty polskiej i czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy mam nadzieję rząd będzie niebawem i myślę, że będzie to, żeby jednostka będzie proces tak będzie wielu świadków tak dalej tylko będzie jednak sprawa przed 2 na wyrok serdecznie dziękuję Wojciech Klicki prawnik fundacji Panoptykon współautor podcastu w TOK FM i fundacji Panoptykon u nas na stronach tak państwo ten podcast znajdą serdecznie dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, siódma 58 za chwilę informacje Radia TOK FM jeszcze tylko dodam podkreśla nie zachęca państwa do zajrzenia na stronę Watchdog Polska, bo właśnie Watchdog Polska przygotował raport dotyczący wyborów kopertowych Fundacja usiłował ustalić ile samorządów te dane przekazało nie wszystkie odpowiedzi nie uzyskali odpowiedzi ze wszystkich samorządów, ale z tych, które uzyskali wyszło im, że 15,5% urzędów gmin miast przekazało dane poczcie polskiej więcej znajdą państwo na Watchdog Polska właśnie siódma 58 poranne informacje, a potem porozmawiamy o tym co się dzieje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA