REKLAMA

Wpływ zanieczyszczeń transportowych na zdrowie dzieci

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2021-05-16 12:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:28 min.
Udostępnij:

Czy polskie społeczeństwo jest świadome tego, że polskie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych w całej Europie?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jak z dzieckiem niedzielnym magazynie Radia TOK FM dziś naszym gościem jest pani Weronika Michalak dyrektorka polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance dzień dobry kłaniam się dzień dobry witam państwa witam pana temat naszego dzisiejszego spotkania naszej dzisiejszej rozmowy dotyczy wpływu zanieczyszczeń transportowych na zdrowie oraz rozwój dzieci nie wiem, jaka jest statystyka i jeśli przyjąć, że dziecko kończy bycie dzieckiem, kiedy 18 Rozwiń » lat to pewnie znakomita większość polskich dzieci żyje w miastach, czyli miejscach najbardziej narażonych na zanieczyszczenia transportowe tak oczywiście musielibyśmy się przyjrzeć tutaj szczegółowym statystykom dotyczącym urbanizacji natomiast wiemy, że większość osób żyje w miastach tutaj skupiamy się nad tym wpływie zanieczyszczeń powietrza transportu chciałbym zaznaczyć, że na początku, że może się pojawić pytanie, dlaczego w tej naszej publikacji pierwszy odnosi się tylko do zdrowia i rozwoju dzieci, a po drugie, mówimy o wpływie zanieczyszczeń transport powietrza transportu, ponieważ tych źródeł jest kilka jak wiemy już od lat toczy się dyskusja coraz bardziej intensywna na temat tzw. niskiej emisji, czyli spalania węgla niestety czasem nie tylko domowych piecach kotłach wiemy również energetyka przemysł zanieczyszczają powietrze nad podjęliśmy temat transportu w tym ostatnim raporcie, dlatego że daje nam się, że wciąż zbyt mało uwagi jest skupionej właśnie na tych kwestiach transportowych emisji transportu, zwłaszcza dużych miastach, gdzie ta tendencja procentować jak rozkład procentowy, gdzie zazwyczaj niska emisja w skali całego kraju dominuje, jeżeli chodzi o emisji szkodliwych szkodliwych substancji to właśnie w miastach, zwłaszcza w centrach miast ta misja transportu może dominować to są w części te same substancje jak np. były zawieszone, ale np. stężenie tlenków azotu może być znacząco wyższe ze względu właśnie na ten wpływ emisji transportowych z naszych samochodów, które poruszają się po drogach miasta i odpowiedź na drugi pytania, dlaczego zajęliśmy się kwestią zdrowia dzieci no zanieczyszczenie powietrza wpływa na nas wszystkich wszyscy oddychamy zarówno na zewnątrz jakich pomieszczeniach jak w naszych samochodach, jeżeli w ogóle posiadamy i każdy z nas jest narażony na oddychanie zanieczyszczeniami natomiast dzieci oprócz osób starszych chorych kobiet w ciąży stanowią grupę najbardziej narażoną dzieci wciąż rozwijają rosną ich układ odpornościowy układ oddechowy wszelkie układy organy chciała się rozwijają dla wieku rozwojowego jest to szczególnie istotne to co pani powiedzieć dokładnie tak na wieku rozwojowego jest to szczególnie istotne, tym bardziej że dzieci wdychają w przeliczeniu na kilogram masy ciała wzdychają po prostu więcej tego powietrza, więc są narażone myszy sposób, więc narażone po prostu bardzo istotny sposób na na oddychanie zanieczyszczeniami tutaj zwracam uwagę tej publikacji na to, że często daje nam się zanieczyszczenia powietrza to jest układ oddechowy, ponieważ na wiąże się z z bezpośrednią instalacją tych związków do organizmu, niemniej jednak podzieliliśmy nasz raport na rozdziały, które analizują przywołują badania naukowe mówiące o tym, że to nie jest tylko układ oddechowy to jest też układ krążenia, ponieważ najmniejsze substancje przenikają nam z układu oddechowego przez naczynia włosowate do krwi pokonują barierę krew-mózg, czyli dostają się do mózgu, powodując różnego rodzaju konsekwencje dla zdrowia układu nerwowego mogą powodować różnorodne skutki dla chociażby układu krążenia może jeszcze nie na etapie dzieci w większości przypadków, ale później dla lata dla kolejnych lat życia takie osoby, ponieważ zwracamy dosyć tutaj mocno uwagę na to, że właśnie to jak kształtuje się nasze zdrowie na etapie niemowlęctwa dzieciństwa nad PiS nastoletnim wpływa właśnie na to, jakiego rodzaju choroby schorzenia mamy w późniejszym życiu proszę chodzić da się oszacować no bo rozumie, że specjaliści też tym zajmują w jakim odsetku obecne dzieci będą w dorosłym życiu poszkodowana, czyli nie będą miały nieodwracalne zmiany właśnie na skutek zanieczyszczeń i życia w pobliżu nie wiem choćby tras szybkiego ruchu nie ma takiej statystyki one prawdopodobnie nie powstaną też zbyt wielu sportowych problem, jeżeli spojrzymy na to, o czym państwo przed chwilą powiedziałam, że zanieczyszczenie powietrza na bardzo wiele różnych sposobów wpływania na organizm biorcy skończyłam tutaj na tym układzie nerwowym ale, toteż jest zdrowie psychiczne ogromnym stopniu, który też nowy okręt raz więcej się mówi co jest częstą układ ruchowy kwestia otyłości chorób skóry jest naprawdę bardzo długa lista zachęcam do zajrzenia do raportu, żeby się zapoznać i gdybyśmy chcieli tak kompleksowo ująć się wszystkie lata skutki zdrowotna dla każdego dziecka jeszcze jakby analizując najbardziej zanieczyszczone obszary myślę, że jest niemożliwa na tym etapie wiec, na którym jesteśmy, czyli mamy wyniki bardzo licznych badań naukowych, które mówią nam o tym, że żyjemy po prostu gorszym zdrowiem umieramy wcześniej cierpimy z powodu tych zanieczyszczeń powietrza życie dziecka przebiega często po prostu zupełnie inaczej niż przebiegało, gdyby nie oddychało zanieczyszczonym powietrzem żona terenach czystszych, a o tym zaś piszemy o takim złym samopoczuciu, który jest bardzo ciężkie do wyceny, a jednak na produktywność, a piszą również o tym że, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na obniżenie IQ, a w kolejnych pokoleniach czy na różnego rodzaju problemy psychiatryczne to są bardzo trudne ciężkie do oszacowania dana, jeżeli mamy świadomość, że takie konsekwencje występują też wystarczająca motywacja do tego, żeby podjąć konkretne działania ograniczające zanieczyszczenia i narażenia na zanieczyszczenia myślę, że taka taki procent no oczywiście można było próbować liczyć, ale on przy takim poziomie świadomości niewiele więcej na wniesie do dyskusji poza tym, że po prostu musimy działać i że wszyscy jesteśmy na zanieczyszczenia narażenia dzieci szczególnym stopniu, gdyby zechciała pani powiedzieć czy do kogo przede wszystkim wnioski z tego raportu powinny trafić tak powiem jakiś działania nie wiem samorządy to to jest administracja rządowa czy najlepiej wszyscy razem, gdyby zebrali się i zaczęli zastanawiać co z tym zrobić nową temat jest szeroki odpowiedzialność mam wrażenie, że się rozmywa to dość dość wyraźnie jak przy tego typu problemach niestety tak jest tutaj z panem redaktorem zgadzam, że ze tego rodzaju publikacji powinna być kierowana do każdego, niemniej jednak jego skuteczność kierowania materiał do wszystkich często ogranicza się do tego kończy się taki sposób że, że nie trafia do nikogo konkretnego ze względu właśnie rozmywanie się problemu my tam publikacji kierujemy do 2 gród i każda z tych grup ma tutaj swoje umocowanie w argumentacji, dlaczego chcą kierować tej grupy pierwsza to jest to są włodarze miast są samorządy ze względu na to, że samorządy mogą odegrać odgrywać znaczącą rolę we wprowadzaniu lokalnych regulacji elementów panią przepisów, a które mogą tworzyć chociażby strefa ograniczonego transportu komunikacyjnego, które mogą wpływać na projektowanie kształt tych miast na rozwój infrastruktury rowerowej na ochronę terenów zielonych czy rozwój terenów zielonych na tworzenia wdrażania koncepcji chociażby miast policjant ręcznych czy 15 minutowych i chcielibyśmy zasygnalizować ten problem właśnie samorządom, a także wskazać pewne rozwiązania, która z punktu widzenia zdrowia publicznego, zwłaszcza zdrowia dzieci będą lepsza, więc to jest ta pierwsza grupa, a i bardzo staje zachęcamy wszystkich wszystkie osoby, które związane są w jaki sposób samorządami do tego żeby, żeby tam briefing czy ten raport przeczytać a, a następnie zastanowić nad tym czy miasta, w których żyjemy w tym momencie to faktycznie są miasta, które służą, bo chyba nikt nie chce zanieczyszczonych zakorkowanych szkodliwe dla zdrowia bez terenów zielonych miast tak rzec już wiemy, że tak, ale wejdą pani słowo jest jest pewien problem problem jest taki, że efekty tego działania przyjmą za lat kilka jeśli nie kilkanaście nie będzie namacalnych dowodów na tę sprawczość tych, którzy się być może, którzy być może poważnie potraktują problem ma przecież nie oszukujmy się też głównie politycy no i działanie obliczone jest na efekty tu i teraz tak by można by przed wyborcami się pochwalić już teraz próbuje nieco politycznym sprawa ja sobie zdaje z tego sprawę dlatego właśnie apelujemy o to żeby, żeby sprawa odpolitycznienia, żeby kadencyjność nie miała wpływu na strategii długofalowa i na to by zachęcamy do tego, żeby patrzeć w perspektywie długoterminowej szerokiej, uwzględniając również koszty zdrowotne jak wiemy Warda redaktorką, ale też wjazd przy podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego budżetu planowany budżet bardzo rzadko w uzasadnieniu nie uwzględnia kosztów zdrowotnych w perspektywie wieloletniej i to, że np. zostanie jakaś inwestycja sprzyjająca rozwoju terenów zielonych dokonana w mieście będzie kosztowała tyle ile milionów to mało, który samorządowiec przełoży to ona myślenia pt. dobrze, ale dzięki temu zdrowie psychiczne osób się poprawi będą bardziej produktywni mieszkających w tym tej okolicy za ósmy albo budują ścieżkę rowerową poprawi wydolność zdrowia osób, które będą jeździły rowerami do pracy zamiast samochodami przy czym zanieczyszczenia powietrza spadnie dlatego jesteśmy organizacją jak taką jednostką, która stara się zachęcić do tak, żeby podejść do tego kompleksowo i analizować, kto tak naprawdę każdej strony stąd też rekomendację dla miast tak, bo no niestety, jeżeli chodzi o planowanie zdrowia publicznego albo przebudowy miast czy planowanie niestety jeśli chodzi o ochronę zdrowia publicznego wdrażanie tego rodzaju strategii planowania kształt miast na przyszły dziesięciolecia to tutaj kadencyjne rzeczywiście jest problem, a to, że w polityce jest jak wiemy również zmieniają samorządowcy zmieniają, ale teraz pytanie, o co chodzi czy jakby chcemy po prostu realizować krótkoterminowe projekty którymi się może pochwalić naprawdę chcemy dążyć do tego, żeby nam się wszystkim lepiej zdrowiej i naszym dzieciom również nie dlatego kierujemy do samorządów oczywiście, jeżeli chodzi o rząd też tego rodzaju postulaty, a dotyczący może być bardziej generalnych zapisów i ustaw odnoszących się do konkretnych regulacji lokalnych również kierujemy i kierują od dawna drugą grupą, do której kierowany jest raport to są rodzice opiekunowie, dlatego że wiedząc, że żyjemy w zanieczyszczonym środowisku oczywiście zachęcamy też każdego z nas do tego, żeby wywierać presję na politykach samorządowcach, żeby podejmowali dobre decyzje, które będą skutkować czystym środowiskiem naszym lepszym zdrowiem, ale jednak mimo wszystko, jeżeli żyjemy w mieście, które zanieczyszczone chcemy też bezpośrednio chronić siebie swoje dzieci czy swoich podopiecznych przed tymi bezpośrednimi skutkami zanieczyszczeń, więc o tym też pisałam tak, żeby sprawdzać aktualny stan powietrza w swojej okolicy, żeby planować aktywności z dzieckiem szczególnie tutaj z uwzględnieniem aktywności fizycznej w zależności od tego jaki mamy stan powietrza, żeby zwracać uwagę na wszelkie objawy, które mogą nas zaniepokoić, a często nie zdajemy sobie sprawę z tego, że może dziecku łzawią oczy albo jest skoncentrowana albo, że jest zirytowana albo boli głowa boli głowa co jak nie łączymy tego z zanieczyszczeniami powietrza często powinniśmy jak tutaj podkreśla w rozmowach często z rodzicami opiekunami właśnie stan dzieci, które mogą być interpretowane jako rozkojarzenie brak chęci do nauki i oczywiście mogą mieć podłoże z wielu różnych czynników, ale jeżeli dziecko jest narażone na nas mógł nam po prostu zanieczyszczenia powietrza takie okolice to udowodnione naukowo zostało też wpływa znacząco na atakiem właśnie nawet łagodne stany codzienne, więc o tym też pisane rodziców zachęcamy ich, żeby rozmawiać z nauczycielami z nauczycielkami z pracownikami pracownikami przedszkoli, żeby instalować oczyszczacze powietrza jest wiadomo, że to po prostu nas ochroni przed skutkami nie zlikwiduje problemu czy w niektórych przypadkach oczywiście no i maski teraz nosimy wszyscy, ale innego rodzaju ze względu na pandemię koronawirusa jest to jest pewne rozwiązania natomiast powinno być skonsultowane z lekarza stosowanie takiej masy dziecka, a tutaj mówimy już tylko takiej ochronie ostatecznej natomiast powinniśmy przede wszystkim do naszego planu dnia włączyć sprawdzania stężeń zanieczyszczeń, szczególnie że żyjemy w dużym mieście albo na obszarach silnie zanieczyszczonych zwracać uwagę na ten problem i obserwować symptomy, które mogą świadczyć o tym, że dziecko jest narażone na zanieczyszczenia stąd też publikacji z nas kwestionariusz dla rodziców opiekunów, który może wskazać właśnie tym osobom, że dziecko podopieczne w jaki sposób już może cierpieć na konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem podajemy również strony internetowe, gdzie można sprawdzić prognozy zanieczyszczeń czy aplikacja, którą każdy może sobie zainstalować telefony komórkowe bezpłatnie, gdzie można sprawdzać aktualny stan zanieczyszczeń powietrza pani Weronika Michalak dyrektorka polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance był naszym gościem dziękuję pani bardzo bardzo serdecznie dziękuję życzę dobrego dnia państwo zapraszamy na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA