REKLAMA

Prawa człowieka a szczepienia

Wywiad Pogłębiony
Data emisji:
2021-05-16 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:58 min.
Udostępnij:

Gościnią audycji jest dr Julia Kapelańska-Pręgowska Katedra Praw Człowieka UMK w Toruniu, członkini European Association of Health Law.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu to jest wywiad pogłębiony moją państwa gościnią dzisiaj jest dr Julia kapela Ińska Pręgowski dobry wieczór dobry wieczór pani redaktor i dobry państwo moja gościnni z katedry praw człowieka wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprosiłam panią dziś do rozmowy, żeby poruszyć ogólnie rzecz ujmując, bo zaraz przejdziemy do szczegółów temat prawa człowieka, a szczepienia i może w ramach wprowadzenia chciałbym Rozwiń » zacząć od opisu takiej sytuacji hipotetycznej ona jest hipotetyczna tylko częściowo, ponieważ jest to opowieść zasłyszana Otóż po 1,5 już prawie roku pracy zdalnej firma przywróciła tryb pracy stacjonarnej do biura na niewielkiej powierzchni ma wrócić do pracy kilkuosobowy zespół 4 osoby w tym kierownik tego zespołu są zaszczepione piąta jest anty szczepionkową sem jest problem w firmie pojawia się problem, ponieważ osoby, które są zaszczepione nie bardzo mają ochotę pracować z osobą, która nie szczepiła się i deklaruje, że tego nie zrobi problem ma też kierownik tego zespołu, bo nie wie jak postąpić co więcej zdaje się, że wg prawa nie wolno mu zapytać nawet tego pracownika o to czy się szczepił czy nie teraz zastanawiam się jak tu wybrnąć z takiej sytuacji czy prawa są naruszane, o ile są pani redaktor tutaj pytanie jest w sumie stosunkowo proste jeśli chodzi o prawo pracy i ten tą przykładową sytuację, bo w Polsce szczepienia na covid nadal być może też zmienia, ale są dobrowolne, więc na pracodawcę nie ma żadnych podstaw prawnych ani do żądania poddania się szczepieniu ani nawet właśnie okazania zaświadczenia o szczepieniu czy poproszenie pracownika o informację czy się zaszczepił czy nie jedno, tym bardziej też nie ma mowy o nie nawiązania albo rozwiązaniu stosunku pracy, a z tego powodu, że pracodawca nie chce się zastąpić albo takiej informacji ujawnić z no NATO tutaj pracodawca nie będzie ani pracodawcy rolnikom co zrozumiałe, bo kodeks pracy nie wymaga, żeby pracodawca zabezpieczało życie zdrowie pracowników to znaczy zgodnie z art. 207 ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa higieny pracy w zakładzie pracy, ale no nie w ten sposób nikt nie w aktualnym stanie prawnym nie może po prostu żądać właśnie poddanie takiemu szczepieniu czy nawet właśnie wspomniany informacji, więc cóż może robić tutaj z kolei może stosować wszelkie dostępne środki organizacyjne techniczne po prostu ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi ataki właśnie jest 5 wirus Costa 19 i to wynika z kolei z ustawy o chorobach zakaźnych zakażenie, które przewiduje właśnie takie możliwe przewidziane działania przez pracodawcę wszelkie środki bezpieczeństwa natomiast tutaj odpowiedź na pytanie czy właśnie może wymagać szczepienia do informacji jest dość prosta i nie może no tak on nie może, ale wszyscy wiedzą to znaczy wróćmy teraz do tej sytuacji czy te osoby, które pracują w tym biurze z 1 strony mają prawo wymagać tak jak pani przed chwilą powiedziała od pracodawcy tego, żeby on im zapewnił bezpieczeństwo pracy to znaczy, że teoretycznie przynajmniej mogą wymagać od tego szefa, żeby coś zrobił z tą osobą, która nie chce się szczepić oczywiście najbardziej tak jak najbardziej tutaj wszelkie dostępne możliwe technicznie naukowo metodę środki takie jak jakaś rotacja w pracy maseczki dezynfekcja i to w zasadzie co co do tej pory czyniliśmy i ewentualnie jeszcze może pracodawcę w ramach swojego zakładu pracy technicznie wykonać czy zabezpieczyć tutaj mogli na rzecz wszelkie możliwe środki czynności które, które są no przewidziane przez ustawę i możliwe do do wykonania przez danego pracodawcy jego eks konkretnych okolicznościach powinien to wszystko stosować pracownicy też oczywiście mają prawo wymaga tego pracodawcy, jeżeli on sam koniec robi, żeby być bezpiecznym po prostu pracy, czyli wracając do tego konkretnego przykładu pracodawca może pozostawiać biurka zbudować oddzielne miejsce dla was to jest nieszczepionych, bo rozumiem, że żadnych innych środków, które nie polegają na przedstawianiu biurek w biurze zastosować nie może no nieba no tutaj ewentualne lekarz rotację nawet ty w Polsce, że ten pracownik pracuje w inne dni oraz przykład z rzeczywiście w biurze, a te dni, kiedy pozostali pracownicy zostali, więc tutaj no wreszcie takie dostępne nam obecnie środki można zastosować niestety nic ponadto w gorzej, jeżeli jest to wykonalne co też jestem w stanie sobie wyobrazić albo pracodawca może co najwyżej zgrzytać zębami, a resztą zespołu jest zresztą zespół też prawdę, bo ze od zakładam, że zakładam, że powiedzmy ten zespół, który by jest zaszczepiony chciałby np. pracować bez maseczek albo ewentualnie ta osoba, która nie jest zaszczepiona chciałaby również pracować bez maseczki czy pracodawca może w takim razie wymagać takiej osoby, że będzie one pracować bez maseczki co też sprawia trudności, ponieważ nadal nie może ten pracodawca zapytać tego pracownika część szczepił czy nie, więc to są wszystko takie bardzo miękkie sytuacja to prawda no tutaj jakiś zmienimy porozumienia dobrej woli ze strony pracownika też jest potrzebne no jest to taki najem zatajenie takiej informacji byłoby niekorzystne na pewno dla zdrowia życia pozostałych pracowników te z kolei oni jako nowe we własnym imieniu mogliby z kolei dochodzić do ujawnienia takiej informacji, która jest na ma istotne konsekwencje dla ich zdrowia zdrowia i życia natomiast, jeżeli chodzi o wprowadzenie takich obowiązków jak właśnie chociażby noszenie maseczki przez tego pracownika na wydzielenie specjalnego pomieszczenia to tutaj pracownik na nie mógłby zaproponować tak to są środki dopuszczalne przewidziane w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach i i NATO jest pani redaktor ogólnie taki taka sytuacja ilustrująca szerszy problem, który jest obserwowany w prawach człowieka i w kontekście szczepień już już już wcześniej był obserwowany jeszcze przed pandemią covid, bo zarówno w Polsce też w innych krajach np. w Czechach coraz więcej osób, które nieszczepione dzieci w sytuacji, gdy są szczepienia obowiązkowe i jest to problem, który po prostu dotyczy pewnego uświadomienia sobie tego, że nasza prywatność nasza autonomia prawo do samostanowienia decydowania o osobie samym ma ograniczenia to nie jest sprawa absolutne i właśnie może podlegać ograniczeniom pod pewnymi warunkami konkretnymi, które są znane i prawu międzynarodowemu i a i prawu krajowemu, chociaż w konstytucji tej no generalnie chodzi o to, że musimy sobie jego uzmysłowić, że nie jesteśmy samotnymi wyspami i o ile no i prawa człowieka wszyscy w niejako tak automatycznie utożsamiamy z naszymi prawami wolnościami takimi państwo tak bardzo indywidualistyczny nie na tę sprawę to właśnie jesteśmy samotnymi wyspami żyjemy w społeczeństwie społecznościach mniejszych większych rodzinne właśnie w otoczeniu szkolnym pracy czy nawet patrząc bardziej globalnie przez pryzmat kraju czy nawet całego całego świata i nasza wolność też dokończyć tam, gdzie zaczyna się wolność prawa innych osób czy interesy ogólne takie jak zdrowie publiczne bezpieczeństwo publiczne i wręcz, że taki trochę zmiana spojrzenia na na kwestię obowiązków, które też płyną z praw człowieka nie tylko praw została tak dość mocą uwidoczniona właśnie przez obecną sytuację pandemiczną, a takie pytanie jeszcze wracając na chwilę do tego w przypadku, którym mówimy, bo mówi pani, że rzeczywiście nie jest tak, że te nasze prawa osobiste prawo do decydowania o swoim zdrowiu również poprzez szczepienie lub nie nie są niczym ograniczone czy ten pracownik, który dostaje nakaz od swojego pracodawcy noszenia maseczki ani robić tego na co dzień, bo jest antycovidowców antyszczepionkowców może oskarżyć pracodawcy łamanie jego praw o to, że jest zmuszany do tego, żeby w biurze używać czegoś co ogranicza jego prawa w jego mniemaniu nie, bo to znaczy musi oczywiście też analizować sprawy przez patrząc na aktualne regulacje, ale się oczywiście niestety bardzo dynamicznie rozwijają wraz z dynamiczną ością sytuacji, w której znaleźliśmy wręcz nawet czasem zbyt dynamicznie musi zawsze być podstawa prawna do jakiegoś działania ze strony pracodawcy zresztą mieszkaniach i to oczywiście jak najbardziej dotyczy zakładów pracy w innych pomieszczenie publicznych trzeba będzie nosić maseczki tutaj pracownik silna i nie może opanować no, chyba że jest to sytuacja wyjątkowa, gdyż rzeczywiście może być uzasadnione względami zdrowotnymi świat, a my tak innymi problemami z oddychaniem, które za owalną świadczy taką maseczkę od wczoraj już na zewnątrz nie musimy w maseczkach, ale w budynkach nadal tak przynajmniej tych użyteczności publicznej, a czym różnią szczepienia obowiązkowe od przymusowych daje to świetne pytanie i ta może wydawać niuanse, ale to właśnie nie jest to samo w tej szczepienia obowiązkowe nie oznaczają przymusowości, bo z przymusem mielibyśmy do czynienia, gdyby wiązało się to np. z użyciem siły, gdy my sobie wyobrazić sytuację, że ktoś odmawia szczepienia przychodzą siły porządkowe np. nim policja czy inne siły porządkowe sanepid i siłą przymusem kogo zasypiają albo gdy byłoby jakieś sankcje karne w związku z zaszczepieniem się natomiast szczepienia obowiązkowe wiążą się z tym, że no jest ta podstawa prawna do tego, żeby żądać takiego zastąpienia natomiast nie ma, ale i arbitralności i oznacza to, że znowu są sytuacje wyjątkowe, które mogą uzasadniać w ogóle nie zaszczepienie jakiś konkretnych osób ze względów medycznych, które nie mogą być generalnie tak zaszczepione albo w danym momencie dana osoba nie może być zastąpione, bo np. ma jakąś infekcję i też tutaj lekarz może stwierdzić że, że to szczepienie powinna nastąpić później oczywiście też wszystko zależy od tego jak byłaby skonstruowana taka taka norma, bo za akcje, które są np. do tej pory stosowane w Polsce właśnie w Czechach we Francji mamy też szczepienia obowiązkowe w Rumunii we włoszech nawet na 12, choć więcej niż w Polsce są z reguły dość podobne do nas to są kary grzywny i np. ograniczenia związane z uczęszczają dzieci w przedszkolach to są takie standardowe i oczywiście tutaj ustawodawca mógłby pokusić o jakiś ewentualnie inne, ale no takie są najczęściej stosowane, więc te to takie podstawowe różnice między obowiązkiem przymusem zdaje się, że niedawno europejski Trybunał praw człowieka wypowiadał się na temat tych szczepień chodziło o sprawy rodziny z Czech, która wskaże pan obowiązek to było kilka skarg właśnie przeciwko Czechom ten wyrok zapadł wyrok, bo kilka spraw zapadły stosunkowo niedawno, bo miesiąc temu i ona bardziej, że one trochę przesądzają prawne rano ocenę obowiązkowych szczepień nawet nie tylko tych, których który, w których dotyczyły te wyroki to były takie standardowe szczepienia obowiązkowe dzieci bardzo podobnie to jest uregulowania w Polsce, czyli Odra ospa Różyczka itd. krztusiec natomiast te wyroki mają taki szersze konsekwencje i mogą też rzutować edycję zastosowane w kontekście sytuacji obecnej pandemii szczepień przeciwko covid no ten europejski Trybunał praw człowieka i umorzyć dodam, że to są wyroki wielkiej Izby, czyli już ostateczne, a orzeczenie o takim no bardzo bardzo taki mocny już umiemy powiedzieć właśnie stwierdził, że ta potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zdrowia publicznego w sytuacji chorób, które są bardzo poważne zakaźne jest na tyle poważna, że uzasadnia ingerencję z tą indywidualną sferę życia w prawo do prywatności do odmowy poddania jeszcze interwencji medycznej katalog chorób, o których pani mówiła to są choroby, które są już przez ludzkość, że tak to ujmę oględnie opanowane natomiast zastanawiam się czy covid przypadkiem nie spełnia wszystkich warunków, które klasyfikowała by te choroby do szczepień przymusowych właśnie, bo jeżeli to jest tych, jeżeli tego rodzaju szczepienia są stosowane w przypadku chorób niebezpiecznych zakaźnych bardzo bardziej zakaźny niż inne łatwo rozprzestrzeniający się i wysokiej śmiertelności, bo zdaje się, że taka jest definicja tak to właściwie covid wspaniale się wpisuje w to wtedy milicja i myślę, że jak najbardziej tej naukowcy z dziedziny wirusologii i lekarze są chyba zgodni co do tego, że jest to bardzo poważna choroba wirus, który naprawdę szybko rozprzestrzenia i być może my ludzkość no właśnie zapomnieliśmy o tym wielu chorobach właśnie dzięki temu, że byliśmy szczepieni masowo i w zasadzie lekarzy nawet nie byliby w stanie odpowiednio niektórych chorób zdiagnozować, bo przez wiele wiele lat nawet nie obserwowano nie obserwowano tych tych chorób, więc ja myślę, że są nawet w niektórych krajach pojawiło się takie doniesienia, że być może będą wprowadzane takie obowiązkowe szczepienia jeżeli wszystkie doniesienia będą policja negatywnie wskazywały na na na poziom zaszczepienia się społeczeństwa, jeżeli on będzie na tyle niski że, że nie uda się osiągnąć tej odporności stadnej, czyli to jest około 70% społeczeństwa powinno być zaszczepione to myślę, że niektóre kraje będą rozważały wprowadzenie takich obowiązkowych szczepień i uważam, że akurat w świetle tutaj tego było niedawnego orzeczenia europejskiego Trybunału praw człowieka byłoby to zasadne być może ten wyrok był jakimś sensie wywołane presją covidową mogłabym tak tutaj spekulować myślę, że ten moment wydania wyroku nie był przypadkowy, bo one też długo oczekują zazwyczaj sprawna na rozstrzygnięcie przed Trybunałem także myślę, że nie było przypadkowych spodziewa się pani, bo tak czytam spomiędzy pomiędzy wierszami przypomnę, że moją rozmówczynię jest dr Julia Kobylańska Pręgowski z katedry praw człowieka wydziału prawa administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czy dobrze zgaduje że, że prawo zostanie na poziomie Unii Europejskiej no jakoś zaostrzone w sprawie szczepień na covid czy to jest prawdopodobny scenariusz nieodległej przyszłości jak bardzo wątpię w to, że Unia europejska była w stanie ustalić jednolite reguły dotyczące szczepień we wszystkich krajach czy jestem wręcz pewna, że rzecz, że nie będzie wprowadzonego obowiązku szczepień w całej Unii Europejskiej myślę, że kraje nie byłoby w stanie porozumieć w tej kwestii natomiast no z pewnością będą próby ujednolicania pewnych konsekwencji związanych czy bez zachęt tak decyzja pieni się chociażby w postaci właśnie paszportów covidowych czy zasad, chociaż mimo uczestnictwa w imprezach masowych imprezach kulturalnych, gdzie być może to okazanie dowodu zaszczepienia będzie będzie uwzględniane we wszystkich krajach natomiast no nie spodziewałbym się tutaj wprowadzenia obowiązku szczepień w całej Unii Europejskiej sądzi pani, że kraj nie po rozum miałyby się właśnie ze względu na różnice w podejściu do praw jednostek i społeczeństw z tak myślę bo, bo nawet jeśli zrobi spojrzymy tak prawno porównawcza na na dotychczasowe regulacje dotyczące tych polis standardowy chorób, o których tutaj wcześniej mówiłyśmy nie to jest duża różnorodność, bo w zasadzie wszystkich kwestii połowa krajów ma obowiązkowe szczepienia na te co najmniej kilka kilkanaście chorób, a połowa nie, więc tutaj myślę, że nam bardzo wątpię, że udałoby się osiągnąć, tym bardziej że też już jesteśmy w stanie zaobserwować, że mnie ta chęć zaszczepienia się w różnych krajach jest też bardzo różna od Wielkiej Brytanii Sejm wciągnięto 70% nawet chyba ponad 40 społeczeństwa, czyli tam nota dobrowolności działa odpowiednio i przypuszczam, że idealnie byłoby, gdyby nic aha było wprowadzać też obowiązku obowiązkowych szczepień w Polsce to myślę, że zgody na bardziej skomplikowany problem takiej pracy u podstaw edukacji rzetelnej informacji społeczeństwa, żeby monitor nieufności wobec szczepień jakoś pomniejszyć myślę, że dobrym wyborem teki dla ustawodawcy było też pozostawienie wyboru rodzaju szczepionki jeśli miałby być obowiązkowa, ponieważ z tego co się słyszy w mediach czy nawet wśród takich rozmów ze znajomymi jest pewna nieufność wobec szczepionek Emery na stole być może niektórzy chcieliby zastąpić szczepionkami wektorowym firmy standardowymi albo odwrotnie, czyli genetyki zaufanie do zredukowania do samych szczepień czy zaufania do do prawa, które ewentualnie wprowadziłoby takie obowiązkowe szczepienia no byłoby tutaj kluczowe no tak to tutaj nie liczyłabym na daleko idący rozwój sytuacji, więc zakładam, że stąd też to, o czym pani też myślę wspomniała innego rodzaju działania, które wprost niby niczego nie narzucają, ale paszport covidowy, czyli coś nad czym Unia europejska pracuje teraz wykluczy myślę, że niemałą grupę obywateli różnych krajów z możliwości swobodnego podróżowania np. w Europie zastanawiam się czy ci obywatele masowo ruszą do trybunałów domagać się respektowania swoich praw mogą podejmować takiej próby przed sądami najpierw krajowymi później chociażby przed europejskim Trybunałem praw człowieka sprawy są małe szanse powodzenia patrząc na dotychczasowe właśnie orzecznictwo i europejski Trybunał praw człowieka tutaj jeśli nawet przed tą tymi sprawami litewskimi były były 2 lat osiemdziesiątych taka sprawa belgijska ustawa ukraińska też 2012. roku, gdzie z kolei chodzi o obowiązkowe szczepienia w trakcie epidemii, gdy stery to jednym z regionów Ukrainy tutaj to orzecznictwo jest dość jednolite i ono zostało ukoronowane tymi wyrokami czeskimi sprzed miesiąca polskie orzecznictwo sądów administracyjnych też jest bardzo jednolitej mamy już naprawdę sporo wyroków dotyczących odmowy poddania szczepieniu dzieci i też jest jednolite orzecznictwo tutaj zachęty można powiedzieć tym one mogą okazać skuteczne chociażby właśnie w postaci paszportu covidowego czy niedawno słyszalna w konferencji prasowej rządu taki pomysł, żeby uczestnictwo w imprezach masowych Invest np. jakiś imprezach rodzinnych weselach było liczone bez uwzględnienia tych osób zaszczepionych czy one nie będą się witał ten limit, ale z kolei takie pomysły mogą mieć stronę do wyegzekwowania bo no trudno sobie z kolei wyobrazić sanepid czy inne służby, które wyrywkowo kontrolowałyby bawiących się na weselach gości, więc tutaj trzeba by do dobrze przemyśleć ewentualne właśnie zachęty czy jakiś sankcje związane z zaszczyt faktem zastrzyk pieniędzy też braku takiego zaszczepieni to jest chyba taki bardziej ogólny problem konfliktu tych praw jednostek z obecną sprawami społeczności, które w, które również składają się z jednostek to jest chyba także będziemy zawsze po takim grząskim gruncie stąpa prawda jak najbardziej to w zasadzie tak wracamy trochę pary lądu dlatego o tym wspomina na samym początku naszej rozmowy, dlatego że my bardzo jesteśmy przywiązani no zresztą trudno się temu dziwić do naszych praw wolności, które były są niejednokrotnie w takiej bezceremonialnie arbitralny sposób łamane przez państwo jego funkcjonariuszy jak najbardziej zasadne jest ich obrona natomiast no właśnie musimy mieć świadomość tego, że są pewne granice naszych praw wolności właśnie tam, gdzie pojawiają się inne wartości inne dobra, które też należy chronić to jest życie zdrowie innych ludzi zdrowie publiczne właśnie bezpieczeństwo publiczne i takie wsparcie może bardziej technicznie od strony standardów praw człowieka wszelkie ingerencje sprawa wolności muszą mieć przede wszystkim podstawę prawną, czyli taką jakość brzydką podkładkę do działania ze strony państwa służb i to ma być jest podstawa prawna dobrej jakości, czyli to powinna być ustawa musi być podstawa ustawowa to są działania, które są konieczne w demokratycznym społeczeństwie proporcjonalne i które służą osiągnięciu imprezy prawowitego celu, którym jest chociażby ochrona w razie wolności innych osób właśnie zdrowia publicznego i tutaj na rozważa się, oceniając taką taką ingerencję w nasze prawa i wolności to ona jest ta ingerencja rzeczywiście słuszna konieczna nie ma dla niej alternatywy czy środki, które zostały podjęte nie są zbyt ingerencje ingerujące, żeby osiągnąć określony cel być może można by zastosować jakiś środki takie łagodniejsze, więc to oczywiście wszystko bierze pod uwagę ale, ale właśnie ich sedno, które trzeba sobie uzmysłowić polega na tym że właśnie czasem trzeba pomyśleć bardziej przez pryzmat tym obowiązków, które każdy człowiek każdy obywatel również posiada oprócz swoich praw i pewnego dawnej Solidarności społecznej musimy też pamiętać o tym, że niektórzy nie ludzie nie mogą być zastąpieni nawet gdyby chcieli teraz z tym nasza odmowa zaszczepienia może mieć bardzo konkretne negatywne skutki wobec takich osób i to trzeba brać pod uwagę rozumiem, że to co powiedziała pani przed chwilą naszym słuchaczom powiedziałaby pani, stojąc twarzą twarz z antyszczepionkowcami odwołałby się pani do tych wyższych wartości jak najbardziej w, licząc na skuteczność jest licząca skuteczność oczywiście tutaj też nie byłaby wielką optymistką wracając jeszcze do naszego przykładu z nowego biura, które wraca do pracy po długotrwałym lockdownie i pracy zdalnej czy potencjalnie osoby pracujące tak taką osobą opowiedzmy światopoglądzie anty szczepionkowym mogą skarżyć mówiąc kolokwialnie tę osobę o to, że ona łamie ich prawa myślę, że myślę, że tak to znaczy taka osoba stwarza za grube pośrednie zagrożenie życia zdrowia zagrożenie dóbr osobistych, czyli tutaj potencjalnie pozwy cywilne, a nawet nie jestem przyznam specjalistką od prawa karnego, ale być może nawet odpowiedzialność karna, czyli wchodziłaby w grę, czyli jedno stwarzanie zagrożenia dla życia zdrowia innych osób także jeśli jest to działanie no właśnie świadome mniej nie nie jest nasza brak brak noszenia maseczki jest podyktowany argumentami medycznymi tylko po prostu jakąś niechęcią tak bym czy światopoglądem takim Anna anty tylko rynkowym to pozostali pracownicy mają prawo o tutaj dochodzić swoich praw i to zagrożenie dla życia zdrowia jest istotne widzę tutaj wielkie pole do popisu np. dla amerykańskich prawników trochę zboczony, bo od naszego głównego wątku naszej rozmowy, ale to jest takie ogólne moje przekonanie, że w Afryce już niejeden dziwny proces mogliśmy obserwować i tak począwszy od oblania się gorącą kawą MAK Donaldzie tak proces proces odszkodowawczy, ponieważ klientka no miała prawo nie wiedzieć, że skoro jest kawa gorąca jeśli obleją to się poparzy w związku z tym teraz no już od dłuższego czasu wszędzie są informacje na takich piłkarzy jest gorący, że trzeba uważać, ale tak właśnie, a propos Stanów zjednoczonych to taka ciekawostka, że nie pojęcie prywatności prawa do prywatności właśnie wyrwali się ze Stanów zjednoczonych i tak to jest koncepcja taka doktrynalna wygląda przez przez 2 naukowców właśnie amerykańskich publikacji handlowych już jutro w 1800 dziewięćdziesiątego roku już dzień zanim powstały wszystkie najważniejsze traktaty praw człowieka nawet powszechna deklaracja praw człowieka, która w ramach katalogu praw wolności zawierają właśnie prawo do poszanowania życia prywatnego rodzinnego to to już w stanach Zjednoczonych znacznie wcześniej, bo o tym mowa i Leszno taka ciekawostka, że pierwotnie to prawo ją bardzo ważny niż szeroki wymiar jako zdrajcy bilet ląd i prawo do pozostawionych w spokoju, ale z czasem okazało się, że właśnie pewne ograniczenia są potrzebne, że to nie jest prawo absolutne nie może tutaj taką pozycję kontrolną dygresje, bo właśnie bardzo ciekawe, jakie względy mogą przemawiać z takimi ograniczeniami tej naszej swobody pojeździć sobie pomyślimy chociażby takich sytuacji ograniczenie ograniczenia palenia tytoniu w miejscach publicznych to tu oczywiście mamy na myśli względy zdrowie innych osób, które jeśli są biernymi palaczami też odczują negatywne zdrowotne skutki palenia tytoniu przez inną osobę czy w nim zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu jest takie przykłady, które pokazują ograniczenia nałożone na jednostkę po to, żeby chronić innych, ale jeszcze ciekawsza nie ciekawi wyglądają sprawy, gdy takie ograniczenia są w interesie samej jednostki np. zapinanie pasów w samochodzie na wydaje się mało prawdopodobne, chociaż być może jakiś odsetek tutaj osób też mógłby potencjalnie wypaść z samochodu przez szybę i uderzy są szkodliwe w przechodzącą osobę na pasach generalnie pasy mają służyć ochronie kierowcy pasażera, który się w danym pojeździe porusza też taka ciekawostka, że był nawet próby zakwestionowania przepisu wprowadzającego taki obowiązek przed Trybunałem Konstytucyjnym oczywiście bez powodzenia no to są takie hity ciekawe przypadki może miejskiej rozważyć to bardzo jakich kontekstach medycznych to decyzje dotyczące okresu użycia ty nie testament życia i oświadczenia woli pro Futuro i np. świadkowi Jehowy nie noszą przy sobie oświadczenia, że nie życzą sobie transfuzję krwi sytuacji jakieś wypadku na środku komunikacyjnego to są właśnie takie takie przykłady, gdzie gdzie, gdzie prawo no ma taki dylemat w jaki sposób właśnie proporcjonalnie rozsądnie ograniczać nawet naszą wolność w sytuacji gdy, gdy nasze własne działania mogą być dla nas potencjalnie szkodliwe no właśnie to są też pół biedy, jeżeli dla nas, ale inaczej to wygląda w sytuacji, gdy są szkodliwe z powodu naszych przekonań dla naszych dzieci prawda tutaj kolejne pole ogromne wśród firm dylematów co wolno rodzicom prawa dziecka itd. itd. więc myślę, że jesteśmy w do pewnego momentu w rzeczywistości, której nie da się znormalizować aktami prawnymi i oczywiście prawo jest tym takim narzędziem no niekoniecznie najlepszym do regulowania stosunków społecznych to znaczy ona jest często nieodzowne, żeby wpływać i regulować stosunki społeczne to w jaki sposób myszą funkcjonujemy jak funkcjonujemy w relacjach z innymi ludźmi no natomiast idealnie byłoby, gdyby pewne zasady postępowania wynikały właśnie naszej świadomości tutaj znowu wracamy do kwestii edukacji czy jakiś umiejętności porozumienia się ich po prostu taki międzyludzkiej tutaj można rozważać mediacji w sytuacjach sporu, gdzie niekoniecznie są wnosi wyższą instancję rozstrzygającą, ale ta pani redaktor wspomniał też bardzo istotny procent te relacje dzieci rodziców, bo to też taki niuans może nie wszystko słuchacze też o tym wiedzą, że w Polsce nie tylko w Polsce jest to taka może być taki stan z standardowa norma dzieci w wieku od szesnastego osiemnastego roku życia są tak traktowane z tym kontekście medycznym jako cel Quazi dorośli i w odniesieniu do nich jest stosowana konstrukcja tzw. zgody podwójnej zgoda kumulatywna na no nie wszystkie, ale wiele świadczeń zdrowotnych i może się tak zdarzyć, że dziecko może chcieć zastąpić rodzic nie zgadza, a w tym przypadło na noc pełna jest zgoda albo na odwrót taka jest potrzebna zgoda rodzica dziecka wtedy oczywiście sąd rodzinny będzie taką sytuacją dostrzegalną, chyba że właśnie jesteśmy w stanie jakoś porozumieć albo skorzystać nawet z usług jakieś profesjonalnego mediatora, ale no to są ciekawe problemy w przypadku młodszych dzieci tutaj na problemy jest niemniej istotne bo, bo to rodzice decydują o una zdrowym życiu dziecka, a zgodnie z kodeksem rodzinnym opiekuńczym mają obowiązek tak sprawować opiekę pieczę nad dzieckiem, żeby dbać o jego interesy oczywiście o tym, tym bardziej o jego zdrowie taka odmowa na szkodę szczepienia dziecka w sytuacji, gdy oczywiście nie ma ku temu przesłanek medycznych na morzu, lecz jest oczywiście no niekorzystna rada i teraz, gdy zbliżamy się do końca naszej rozmowy dowiedziałem się od pani, że moja szesnastoletnia córka może stanąć okoniem, kiedy zaprowadzę ją na szczepienie przeciwko covid 19, więc nie pozostaje nic innego jak mięsny Jeż Honda nie słucha Radia tych akurat teraz oczywiście żartuję, bo podejrzewam, że będzie dla niej cenniejszy prawo do wypoczynku poza granicami Polski podczas zbliżających się wakacji szesnastolatkowie już już za chwilę będą szczepieni bardzo dziękuję za rozmowę nie jestem pewna czy konflikt w biurze z 1 aż antyszczepionkowcy udało się rozwiązać dzięki naszej rozmowie obawiam się, że będziemy mieć różnego rodzaju kłopoty niewątpliwie daje tak może na zakończenie tylko chciałbym powiedzieć, że prawo nigdy nie jest takim właśnie idealnym narzędziem rozwiązywania sporów w tym konfliktów różnych wartości różnych interesów warto, bo Trump mimo wszystko spróbować, lecz kampanie edukacyjne czy rzetelnych informacji, żeby przekonać tych nieprzekonanych, ale no do nie zmuszać dlatego możliwymi tak nie nie widziałam jakiś się sensownych działań w tym kierunku być może to się zmienia mam taką nadzieje no właśnie to nadzieja z ust prawniczki płynie no póki co musimy się trzymać tych narzędzi, które mamy paszport covidowy może się okazać znacznie lepszym narzędziem redukującym niż cokolwiek innego bardzo dziękuję za rozmowę moją rozmówczynię była dr Julia katalońska Pręgowski z katedry praw człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wydziału prawa administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu bardzo dziękuję za rozmowy nie bardzo dziękuję za zaproszenie Anna Wacławik-Orpik następny program zapraszam za tydzień po dwudziestej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POGŁĘBIONY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA