REKLAMA

Czy katolicy i katoliczki są wobec opcji pro-life bez alternatywy?

OFF Czarek
Data emisji:
2021-05-17 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie podczas gdy zjednoczona prawica przygotowuje się do kolejnych 8 lat rządów miesięcznik znak przygotowuje się też do tego momentu, kiedy prawica władze straci najnowszy temat miesięcznika to za wyborem i życiem, jakie są argumenty katolik i katolików na rzecz liberalizacji prawa aborcyjnego co mamy do zrobienia w kwestii praw reprodukcyjnych rzeczywistej ochrony życia Rozwiń » to to temat majowego miesięcznika państwa moim gościem jest pani dr Dominika Kozłowska redaktor naczelna dzień dobry witam panią bardzo serdecznie dzień dobry obowiązujące w obecnie w Polsce prawo jest jeden z najbardziej restrykcyjnych w naszej części świata z pewnością zostanie zmienione, gdy zjednoczona prawica utraci władzę i rozumie, że w przygotowaniu w oczekiwaniu na ten moment miesięcznik znak powraca do do debaty do do rozmowy do do przedstawienia różnych opinii, ale też do analizy problemu związanego z analizy problemu to właśnie praw reprodukcyjnych tego co jeszcze do zrobienia i myślę pani doktor, że takie pewnie popularne przeświadczenie to jest takie, że mamy taki czarno-biały podział, czyli że katoliczki katolicy właściwie są przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego jak naj bardziej restrykcyjnym, a osoby, które takimi nie są raczej są za liberalizacją, ale ten podział wydaje się zbyt prosty i chyba też nieprawdziwe tak zgadza się ten ten podział jest zbyt prosty i socjologicznie nieprawdziwy postanowiliśmy powrócić do tego tematu i pokazania perspektywy religijnej perspektywy katolickiej może szerzej perspektywy chrześcijańskiej chrześcijańskich argumentów na rzecz liberalizacji prawa aborcyjnego, ponieważ mamy takie poczucie, że w Polsce te argumenty są nie dość znane i nie dość rozpoznane i też rządzący obóz, który zasłonił się Trybunałem Konstytucyjnym to ten w tym wyrokiem tylko powiedzmy w cudzysłowie nazwijmy uzurpuje sobie prawo do właśnie przemawiania w imieniu osób wierzących podczas gdy myślę, że nie tylko ostatnie protesty, ale także nie tylko strajk kobiet, ale także czarne protesty w 2016 roku pokazały, że przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego są również katoliczki katolicy ludzie określający się jako wierzący i dlatego warto może tę argumentację osób odwołujących się do chrześcijaństwa uporządkować opisać taki sposób bardziej systematycznego wydają się, że dla wielu osób może być też takie bardzo otwierające bardzo bardzo pomocne tak, dlatego że może ciężka rolniczych katolików, którzy protestowali tak czuli się może nieraz, że nikt za tym stoi, a tymczasem jest tak, że za taką argumentacją religijną na rzecz liberalizacji prawa stoi bardzo wiele osób na całym świecie właściwie od lat siedemdziesiątych na świecie rozwijają się ruchy chrześcijańskie czy właśnie katolickie jak chociażby katolik swój cios albo jest historia fundacji Don vito w Niemczech katolik twórczość jest organizacja amerykańska, a Fundacja Don Vita jest fundacją niemiecką 1 i druga skupia chrześcijan i chrześcijan w szczególności katoliczki i katolików, a zwłaszcza organizacja Catholic twórczość robi wiele, żeby właśnie pokazać i wprowadzić też kampanie społeczne pokazujące, że np. biskupi amerykańscy w kwestii praw reprodukcyjnych nie mówię w imieniu większości religijnego społeczeństwa, dlatego że bardzo wiele Kato liczy katoliczki katolików w stanach ma poglądy takie, które uwzględniają chociażby dopuszczalność przerywania ciąży mają także odmienne poglądy w kwestii antykoncepcji w kwestii zapłodnienia pozaustrojowego itd. itd. myślę, że jest najwyższy czas, żeby również w Polsce od tych rozbieżnościach porozmawiać i zastanowić się w takim razie jak każdy mógł się zastanowić w takim razie jak można być katoliczką i jednocześnie być zwolenniczka dopuszczalności prawnej przerywania ciąży np. odpowiedź na to pytanie na to pytanie brzmi tak tak ja uważam, że tak nie tylko ja oczywiście i myślę, że warto byłoby porozmawiać o argumentach no to porozmawiajmy, jakie są argumenty, bo myślę, że dla niektórych to może wydawać się trochę obrazoburcze jak można być katoliczką czy katolikiem i dopuszczać takie rozwiązania być za wyborem tak jak pamiętam kiedyś prawo udziału w jakimś programie, w którym to już było kilka lat temu, które no właśnie mówiłam o o prawnej dopuszczalności przerywania ciąży mówimy też dopuszczalności przerywania ciąży na tym wczesnym etapie tak dwunastego tygodnia i wtedy dziennikarka prowadząca ten program przerwała mi oburzona mówi, ale przecież papież uważa inaczej no, więc tak myślę, że to trzeba troszkę uporządkować, bo oczywiście te argumenty są bardzo różne ja tak na potrzeby tej rozmowy sobie podzieliłam na 4 rodzaje argumentów filozoficzne pragmatyczne społeczne i powiedzmy etyczne, więc nie wiem co pan redaktor życzy sobie na obecnym bramkę w, a alfabetycznie alfabetycznie najpierw literka UE, czyli argumenty filozoficzne tutaj właśnie, kiedy mówimy o tych argumentach filozoficznych właściwie należałoby zastanowić się odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka ma być relacjach między prawem tzw. stanowionym, a jakimś prawem nazwijmy go etycznym tak czy to jest tak, że nawet, jeżeli uznamy, że w świetle takim wymiarze etycznym aborcja powiedzmy teraz na razie bardzo dużym skrótem, ale takim skrótem na potrzeby narracji, z którymi spotykamy się właśnie w debacie publicznej czy, nawet jeżeli uznamy, że aborcja jest czymś złym czynie właściwym albo inaczej pozytywnie uznamy, że życie ludzkie jest życiem życie ludzkie życiem ludzkim od poczęcia zatem to życie od poczęcia winno być jakiś sposób chronione to czy uznanie tego w wymiarze etycznym musi automatycznie pociągać za sobą uznanie tego, że prawo stanowione ma być jednoznaczną kalką tego prawa etycznego Otóż wielu filozofów podkreśla również filozofów katolickich również teologów podkreśla, że nie, że prawo etyczne i prawo stanowione to są 2 zupełnie może niezupełnie, ale to są 2 rzeczywistości równoległe dawniej jak pamiętamy studiował filozofię to uczono mnie takiego bardzo prostego schematu jest prawo naturalne to jest takie prawo, które każdy człowiek swoim umysłem jest w stanie rozpoznać i dojście do uznania pewnych zasad i również dojść do uznania tego prawa w sposób np. pozytywny znacie takich norm powszechnie rozpoznawalnych typu właśnie nie zabijaj i w związku z tym nad tym prawem naturalnym na budowę jeszcze prawo stanowione, które ma być jego taką kalką no to jest potworne uproszczenie to jest potworne uproszczenie i tak po prostu nie jest, dlatego że i tutaj dołączamy różnego rodzaju inne argumenty właśnie takie społeczne czy pragmatyczne, dlatego że, a nie umiejętność rozróżniania 1 i drugiego sprawia, że prawo stanowione no np. jest prawem, które nie jest szanowane nie jest przestrzegany nie jest skuteczne w momencie, kiedy mówimy o prawie stanowionym argumenty takie pragmatyczne argumenty związane z tym, jakie społeczeństwo, jakie są jego poglądy czy prawo także w danym momencie historycznym, jakim danym momencie politycznym powinno być uchwalone w jakiej postaci, jakby mówiąc o prawie stanowionym nie możemy abstrahować od całego tego wymiaru prawa i ono powinno po prostu godzić bardzo różne racje tutaj oczywiście można się podpierać rozmaitymi autorytetami na rzecz tej tezy, ale myślę, że ona także takie bardzo bardzo właśnie pragmatyczne społeczną uzasadnieniem no dobrze to to może przystawka za nami argument taki ciekawy, ale nie wyobrażam sobie, żeby troszkę wyciąga zza pazuchy w dyskusji debacie może to kolejna ukaże się bardziej to jest bardziej argument, który rozumie można w takim obszarze już rozmowy o kształcie prawa jak stosować, ale myślę, że powiedzenie, że prawo stanowione jednak musi mieć charakter zdecydowanie bardziej pragmatyczne niż ideologiczne to jest argument, do którego stosowania bym bardzo zachęcała do tego, że skutki ideologizacji prawa dobrze znamy to, że to wydaje mi się, że podejście pragmatyczne to jest przejście do drugiego argumentu i ten argument po informacjach pojawi się pani dr Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak z państwa moim gościem informację o dziesiątej 20 wczoraj doradca prezydenta Dudy prof. Andrzej Zybertowicz mówi pomysł prezydenta czeka na lepsze czasy to zależy od tego czy będziemy mądrze dyskutowali czy nie mądrze, czyli jak kobitki będą grzeczne i miłe no to to to może pan prezydent się zainteresuje kwestiami praw, a próby re produkcyjnych, a a, jeżeli nie no to na to nie musiał się po prostu nauczyć pokory i grzeczności rozsądku o tak to takie dyskretnym uczenie, które państwo słyszą to pani dr Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak, który to jako temat majowego numeru wybrał za wyborem życiem, czyli argumenty katoliczki katolików na rzecz liberalizacji prawa aborcyjnego, ale także pytanie o to co jest do zrobienia w kwestii praw reprodukcyjnych i rzeczywistej ważne słowo ochrony życia powrócić do argumentów na początek argumenty filozoficzne, które pani przedstawia pierwsza część naszej rozmowy kolejna kategoria to proszę by wylosować to może już krótko pragmatyczne tak jak 1 zwiał nazwałam znaczy jakie prawo jest bardziej skuteczne i kaduk Kania, które badania by, które okazują się jednak i badają korelację pomiędzy kształtem prawa to znaczy ile jest ono restrykcyjne, a szacowano rzeczywistą liczbą zabiegów przerywania ciąży pokazują, że w krajach restrykcyjnym prawem wcale liczba aborcji nie jest mniejsza niż w krajach, w których przepisy dopuszczają przerywanie ciąży również dwunastego tygodnia przykładowo w krajach restrykcyjnym prawem przypada 37 aborcji na 1000 kobiet rocznie, a w krajach bardziej liberalnych 341000 kobiet rocznie Unii Europej czy Europie zachodniej dokonuje się około 18 zabiegów na 1000 kobiet podczas gdy najwięcej zabiegów na świecie przerywania ciąży wykonuje się na Karaibach jest 65 lat 1000 czy Ameryce Łacińskiej 471000 się badania pokazują, że te liczba rzeczywistych zabiegów przerwania ciąży zależy od zupełnie innych czynników niż kształt prawa właściwie restrykcyjne prawo ma tylko 1 skutek znaczy skutkuje tym, że aborcja jest niebezpieczna i dostęp to przerwania ciąży ma charakter klasowy i ekonomiczne tak to znaczy kobiety najczęściej białe dobrze wykształcone z większych miast na całym świecie niezależnie odprawa zwiększa kapitałem społecznym niezależnie od kształtu prawa na całym świecie mają lepszy dostęp do możliwości bezpiecznego przerwania ciąży niż kobiety uboższe czy warstw wykluczonych bądź dyskryminowanych, więc jest to po prostu restrykcyjne prawo pogłębia społeczną niesprawiedliwość i pogłębia społeczne podziały jest po prostu też niesprawiedliwe nie, licząc się z rzeczywistością, więc restrykcyjne prawo ma tylko łącznie 1 skutek to znaczy zwiększa liczbę tzw. aborcji niebezpiecznych, czyli przeprowadzanych w takich warunkach, które skutkują komplikacjami zdrowotnymi, a niekiedy nawet po prostu śmiercią kobiety wg szacunków WHO na świecie dokonuje się rocznie około 25 000 000 takich zabiegów, więc tak jak hasło Demokratów amerykańskich prawda sformułowane już przed kilku dekadami właśnie wtedy w latach siedemdziesiątych zgłosiło, że celem jest to, aby aborcje były bezpieczne legalne i rzadkie to pokazuje, że ten kierunek działania w powiązaniu z edukacją seksualną dostępnością antykoncepcji, która w Polsce też nie jest powszechnie dostępne albo przynajmniej związana również z kwestią ekonomiczną, więc edukacja dostępność antykoncepcji przeciwdziałanie przemocy, ale także po prostu wsparcie materialne dla jak chociażby rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami przez gdzieś czy wymiar, w którym kościół może z racji swojej specyfiki miałby najwięcej do zrobienia to znaczy pracę w obszarze kultury takiej kultury, która po prostu nie wyklucza nie dyskryminuje, która sprawia, że dziecko nie będzie z niepełnosprawnością czy ludzie z niepełnosprawnościami są również chciał i pożądanie no problem Polski polega na tym, że życie ludzi już narodzonych często szanowane nie jest kobiety w swoich wyborach nie są wspierane rodziny swoich wyborach bardzo słabo wspieramy wbrew temu co co PiS deklaruje to jednak przypomnimy sobie w jaki sposób został potraktowany chociażby protest rodziców opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami przed kilka lat temu w sejmie, więc to jest w sejmie tak tak, tak więc to jest szereg argumentów pragmatycznych, do których jeszcze należałoby dodać taki argument, który został w Polsce zwerbalizować one w tym poprzednim orzeczeniu Trybunału po dziewięćdziesiątego siódmego roku, który wprawdzie 1 stroną z 1 strony zakwestionował wówczas konstytucyjna konstytucyjność tego rozwiązania dopuszczającego przerywanie ciąży, ale z drugiej strony, działając pod przewodnictwem prof. Zolla podkreślił, że sam fakt, że życie człowieka w każdej fazie jego rozwoju stanowi wartość konstytucyjną i podlega ochronie nie oznacza, że intensywność tej ochrony w każdej fazie życia w każdych okolicznościach ma być taka sama, a zatem intensywność ochrony prawda w tej fazie, gdy mamy do czynienia z Gołotą zarodkiem płodem również na tych 3 w tych 3 fazach rozwoju życia ludzkiego no z oczywistych względów intensywność ochrony nawet w warstwie medycznej pragmatycznej jest zupełnie inna i ten argument sformułował również Polski Trybunał Konstytucyjny uważam, że za rzadko się do niego odwołujemy jest to argument, który w tym pierwszym punkcie to znaczy argumentów filozoficznych również ma swoje zastosowanie style w wymiarze pragmatycznym dobrze a, a czy, bo wspomniała pani tutaj też roli kościoła roli hierarchów, ale czy widzi pani obecny i sytuacji w obecnym w takim składzie osobowym Episkopatu, żeby coś takiego mogło paść zaistnieć wydarzyć się boją mówiąc o roli kościoła miałam na myśli coś zupełnie innego znaczy bardziej odpowiedzialnej za kształtowanie i kształtowanie takiej kultury, która rzeczywiście oparta jest na rzeczy w takim klubie doszło w rzeczywistym szacunku nie deklaratywnym ludzkiego życia różnorodności tego życia, która przede wszystkim tak jak nie wiem w bliskim chociażby nurcie teologii wyzwolenia koncentrujemy się przede wszystkim na tych w chrześcijańskim spojrzeniu, którzy są wykluczani dyskryminowani i uważam, że tu jest jakaś przestrzeń do działalności kościoła, żeby zatroszczyć się od życia, które już na świecie są, a które nie mają warunków do realizacji prawda zasady godności życia ludzkiego żyją w warunkach, które są bardzo niegodne albo pozbawieni możliwości dokonywania rzeczywistych wyborów tak coś co przy wolnych wolnych wyborów coś przywieźli pani doktor chyba jakaś dostawa tak świeży temat mnie też temat w planach dla Acta Acta coś przywieźć i tak przepraszam ja, że kolejny argument pan tutaj jakiś podgląd, bo tutaj za okno większe odwróciła jakieś auto dostawcze podjechał właśnie i się troszeczkę zaniepokoiła spodziewam żadnej kamery włączone happy okej, ale 3 jeśli tak kolejne argumenty także przechodzimy do do kolejnych kategoriach właściwie to one już zostały dotknięte, a kolejne argumenty, jakie są zaczerpnięte przede wszystkim z tego obszaru teologii wyzwolenia czy z obszaru teologii to są argumenty społeczne to znaczy argumenty, które chcą, o czym pan redaktor powiedział na samym początku to znaczy, że właściwie problemem jest to, że kwestia aborcji, która jest kwestią niezwykle skomplikowaną złożoną to kwestia ceny traktować tak prosto jak nie wiem kwestię tego czy po prostu zjeść dzisiaj loda czy go nie zjeść tak nie jest jeszcze słuchalność nie jest też niestety ja również takiej, więc tak nie jest znaczy tutaj największa największy zarzut, który można sformułować wobec organizacji czy, które określają siebie mianem pro-life to jest to, że one zupełnie nie odpowiadają uciekają przed pytaniem czyje życie chodzi, stawiając zawsze na pierwszym miejscu życie płodu czy nawet zarodka abstrahując abstrahując zupełnie od życia kobiety, ale obie strony to jest także ja uważam, ale nie tylko ja, że podejmowanie etycznej dyskusji na temat aborcji może mieć miejsce dopiero wtedy jako społeczeństwo potrafimy wspierać życie tych ludzi, którzy już są na świecie po drugie nie możemy abstrahować od sytuacji, w której wiele kobiet chciałoby wybrać życie, ale ich sytuacja materialna egzystencjalna odpowiedzialność również za życie innych istot za, których życie są odpowiedzialne uniemożliwia im dokonanie takich wyborów co więcej tu już o tym mówiliśmy przed chwilą myślenie i zamykanie myślenia tylko i wyłącznie w tym wymiarze czysto realistyczne nie ma nic właśnie wspólnego z myśleniem i odpowiedzialnością również kościołów za to co co co możemy czynić, aby mówiąc językiem prawda Ewangelii każdy człowiek miał tu na ziemi życie obfitości z reguły tego życia odkryto życie obfitości się bardzo nierówno rozkłada i zamykanie kwestii praw reprodukcyjnych właśnie tylko w tym obszarze zakazu jest po prostu takim rodzajem hipokryzji, którą należy nazwać hipokryzją no tak mamy taki co się w obfitości, a będą żyć w większe ilości większej otwartości wszyscy wiemy kim są, ale do tematu naszego naszej rozmowy głównego tematu naszej rozmowy powrócił, jeżeli pani pozwoli po informacjach Radia TOK FM, które już za kilka minut o godzinie dziesiąty 40 pani dr Dominika Kozłowska redaktor naczelna miesięcznika znak odpowiada jak wygląda kwestia podejścia do praw reprodukcyjnych z punktu widzenia katoliczki katolików informację o informację wracamy po wcale najnowszy miesięcznik znak temat niż majowy temat miesiąca to kwestia praw reprodukcyjnych za wyborem i życiem, jakie są argumenty katoliczki katolików na rzecz liberalizacji prawa aborcyjnego co mamy do zrobienia w kwestii praw reprodukcyjnych rzeczywistej ochrony życia na te pytania odpowiadają autorki i autorzy oraz zaproszeni goście w majowym wydaniu, a dzisiaj na te pytania odpowiada także pani dr Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak 3 kategorii argumentów ostatnia kategoria bardzo proszę daj odbija piłeczkę czy były już filozoficzne w rozumieniu społecznym pragmatyczny społeczne właściwie osobną od ostatnią kategorią są takie argumenty etyczne, które opierają się przede wszystkim na prawie do decydowania, ponieważ to taka uwaga językowa tak dla mnie osobiście właśnie bardzo ważne, żeby też tę dyskusję porządkować mówić, jakby pokazywać, o czym rozmawiamy tak czy kiedy rozmawiamy o pożądanym kształcie prawa, kiedy mówimy o tym, że ja np. uważam przedstawia różnego rodzaju argumenty na rzecz tego, że aborcja powinna być prawnie dopuszczalna również na tym wczesnym etapie może przede wszystkim na tym wczesnym etapie tutaj jakby rozmawiamy o kształcie prawa, a drugi obszar to jest taki związany z prawem do decydowania tutaj przesuwamy się już na nieco inny poziom, ponieważ zawsze ktoś decyduje tak i teraz chodzi o to czy decydować mają politycy obozu zjednoczonej prawicy czy prawo decydowania w kwestiach etycznie tak złożonych nieraz niejednoznaczny albo nieraz bardzo jednoznacznych powinna mieć osoba, która po pierwsze, bierze odpowiedzialność za własny czyn, a po drugie, osobiście na własnej skórze własnym ciele doświadcza konsekwencji tego czynu lub braku możliwości dokonania jakiegoś czynu, więc tak naprawdę tutaj rozmawiamy oprawie do decydowania o tym kto powinien mieć prawo do decydowania osobiście uważam, że to prawo powinno pozostawać przy kobiecie taki sposób, żeby kobieta mogła podjąć własną decyzję niezależnie od tego jaka ona jest dla mnie osobiście też to doświadczenie chociażby organizacji niemieckiej tego stowarzyszenia do Vittel, które wspiera kobiety niezależnie od tego, jaką decyzję one podejmą taki duży na wjazd znaczy dla słucha czy, którzy nie mają jakiegoś takiego rozpoznania prawa niemieckiego tam prawo dopuszcza możliwość przerwania ciąży dwunastego tygodnia pod warunkiem odbycia konsultacji w poradni niemieccy katolicy prowadzą sieć takich poradni, w których kobieta może odbyć taką konsultację i uzyskać w wyniku tej konsultacji ze świadczenie, dzięki któremu może dokonać zabiegu przerwania ciąży nie będę opowiadać całą niezwykle fascynującą historię jak w ogóle to wszystko się stało w ocenie do rady jednak stałe dla rynku tak swoją rolę m.in. Jan Paweł II tutaj od odegrał, ale dla mnie to jest istotne np. właśnie perspektywa to to to uznanie, że decyduje zawsze kobieta co 23 ostatecznie zawsze kobieta decyduje tylko ta decyzja może być bardziej lub mniej dramatyczna trudniejsza lub łatwiejsza, więc powinniśmy robić wszystko, żeby tworzyć takie warunki społecznej tutaj znowu wracamy do tego wcześniejszego argumentu, który możliwość dokonania wyboru, w którym takie warunki społeczne, których kobieta ma możliwość dokonania własnego wyboru tutaj oczywiście otwiera bardzo po prostu wielką debatę, dlatego że ja mam poczucie, że wielu panów, którzy tak chętnie po prostu właśnie wypowiadają się na temat konieczności wprowadzenia niemalże całkowitego zakazu aborcji też chyba mają takie przekonanie, że kobiety są nie głupie złe samolubne prostu, że jeżeli pozwolono by im podejmować własne wybory i decydować o swoim własnym ciele zdrowiu albo zdecydować o życiu prawda życia poczętego to po prostu pasjami tylko łącznie zajmowały się przerywaniem ciąży to jest to jest jak dobrze, ale 100 uwag, ale czy nowo rozważać, że to był zwrot w kierunku takiego, że prawo powinno być stanowione przez osoby, których to prawo dotyczy tak czy nie nie wiem o przerwanie ciąży decydują kobiety, bo boi to dotyczy o nie wiem w kwestii i przepisów ruchu drogowego decydują kierowcy może też piesi nie prawo powinno prawo powinno oczywiście co sobie sprawę to znaczy w jaki sposób takie prawo powinno być stanowione tutaj uważam, że wprowadzenie zakazu aborcji poprzez taki wyrok Trybunału jest ścieżką po prostu niszczące praworządność natomiast, nawet jeżeli zwłaszcza, że PiS, ale proszę o prawicy w pierwszej kadencji miał większość pozwalającą przeprowadzić zmiany w ustawie o ochronie płodu życia ludzkiego i nie zdecydował się to zrobić, więc osobną kwestią jest pytanie w jaki sposób takie prawo powinno być stanowione myślę, że tutaj chociażby doświadczenie Irlandii tych paneli obywatelskich to znaczy włączania do debaty społecznej różnych grup społecznych jest bardzo ważne w ścieżce prowadzenia czy wypracowywania porozumienia społecznego w tym zakresie w zakresie kształtu prawa na pewno nie powinno to prawo abstrahować od poglądów społecznych jakiejś po prostu rzeczywistości, a drugą sprawą jest, że uważam, że prawo powinno być tak konstruowane, żeby właśnie kobieta miała możliwość decydowania tak zatem prawo, które dopuszcza ten szerszy katalog przesłanek jest prawem, które umożliwia podejmowanie decyzji branie odpowiedzialności za tę decyzję kobiecie nic to są, jakby takie 2 wymiary, odpowiadając panu wróćmy proszę pani doktor jeszcze do tego modelu niemieckiego, bo właśnie wysłania pani o różnych rozwiązaniach ale, ale ważnych jest to, że kobieta podejmuje decyzje ale zanim tę decyzję podejmie może liczyć na, gdyby różne na choćby dyskusje debaty debata może głosować dyskusję przedstawią różne argumenty myślę to działalność właśnie różnica duża organizacja to tak oczywiście działalność działalność domów IT jak na Polski standard jest niezwykle odważna organizacja, dlatego że jest pierwszą organizacją prowadzoną przez spółkę policzki katolików po drugie jest organizacją, która w swoich też oficjalne jak dymisji na stronie mówi o tym, że chce towarzyszyć kobiecie i wspierać się podejmowania własnej decyzji niezależnie od tego jaka decyzja będzie teraz na czym polega wspieranie w podejmowaniu decyzji polega na tym, że po pierwsze po prostu trzeba przedstawić różnego rodzaju opcje, które po prostu kobieta powinna może wziąć pod uwagę no bardzo często jest także tutaj wracamy do tego wymiaru ekonomicznego czy społecznego decyzji o po prostu opowiadaniu się za życiem, które do bardzo istotnym czynnikiem tak nieraz nieraz ta organizacja katolicka wychodzi z takiego założenia, że poza doradztwem także rzeczywiste wsparcie w obszarze wsparcia materialnego rozbudowanych programów społecznych nieraz kierowania też tą ścieżką nieraz po prostu pozwala jednak kobiecie dojść do wniosku np. że chce dziecko urodzić i tutaj dlatego Episkopat niemiecki to po kilku dekadach doszedł jednak do wniosku i oficjalny sposób też uznał działalność tych poradni pokryw od podkreślając, że to jest również, jakie świadectwo ważne towarzyszenia kobietom, ale także budowania rzeczywistego systemu wsparcia tam, gdzie jest ono potrzebne, gdzie jest ono, jakby warunkiem podjęcia decyzji o urodzeniu dziecka tak, że powiedzmy sobie, że są takie sytuacje i takie sytuacje też opisuje chociażby katalońska wyzwolenia jak UPR, z którą rozmowę publikujemy w miesięczniku znak, gdzie po prostu opowiada historie kobiet, które zdecydowały się na zabieg przerwania ciąży, chociaż bardzo chciały dziecko urodzić, ale po prostu warunki społeczne materialne są już wypada historia kobiety z Brazylii im to na to nie pozwalały teraz po prostu zamykanie na oczy, o czym mówią również katoliczki niemieckie sekty kolejnym przejawem hipokryzji tak po prostu takiego bardzo niesprawiedliwego stygmatyzowanie kobiet, więc tak to wygląda Ciech się więcej więcej zagadnień znajdą państwo w miesięczniku znak także np. kwestie odpowiedzialności mężczyzn tak przecież tzw. po porodów anonimowych czy też, o czym pani mówiła jakie, jaka jest relacja pomiędzy restrykcyjnym prawem, a liczbą aborcji to to ciekawostka owcy, bo wcale nie jest tak jakby nam się wydawało także temat Szanowni Państwo powraca, bo sprawa, proszę bardzo, takie króciutkie słówko tylko by jak pan tak już w tej redaktor uzupełnia to był dodała jeszcze takie bardzo krótkie uzupełnieniem, jeżeli sięgniemy do tej ustawy z dziewięćdziesiątego trzeciego roku i o tym właśnie w tej drugiej części tematów miesięczniku piszemy w ustawie no jak wół stoi, że obowiązkiem państwa jest włączyć do programów nauczania szkolnego wiedzę o życiu seksualnym człowieka o zasadach świadomego rodzicielstwa itd. jest także zapewnić przez organy administracji rządowej w zakresie swoich kompetencji swobodny dostęp do metod środków służących dla świadomej prokreacji i zapewne również miesięczniku znak pytanie przez 30 lat w zakresie tych punktów i realizacji ustawy o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży zostało zrobione poza rozłączyła się, ale już kończy się tak pro pro gram Szanowni Państwo bardzo bardzo dziękuję pani dr Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak w obu o Paolo la, a tak tak coś ja pana redaktora cały czas waha, ale rozumiem, że nieco się co przestaliśmy tak się stać panią słyszeć na sekundę, ale już audycja kończy w sensie część, więc bardzo panie, dziękując państwu do miesięcznika znak informację o godzinie jedenastej, a po informacjach śnieg wiemy pani tak to chciał powiedzieć, a po informacjach wracamy do programu Owczarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA