REKLAMA

Czy minister klimatu czuje klimat zmian? Przepytujemy ministra klimatu i środowiska

Klimat zmian
Data emisji:
2021-05-17 14:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:43 min.
Udostępnij:

Gdybyś była/był ministrem odpowiedzialnym za klimat w Polsce roku 2021, musiał(a)byś chyba do perfekcji opanować umiejętność wymijającego i ogólnikowego odpowiadania na pytania o to, co konkretnie robi polski rząd na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Czy minister Michał Kurtyka działa na rzecz klimatu, czy raczej opanował wspomnianą umiejętność wymijającego odpowiadania na konkretne pytania? Posłuchaj tego wywiadu i sam/a oceń. Rozwiń »

Gościem "Klimatu zmian" jest minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka. Na początek słyszymy szczytne i górnolotne deklaracje, ale posłuchaj, jak minister odpowiada na pytania o m.in. transformację energetyczną w Polsce, gospodarkę hydrologiczną, proekologiczną komunikację miejską czy programy edukacyjne propagujące wiedzę o klimacie. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czy Polska musi być neutralna klimatycznie tak ale kiedy Polska będzie neutralna klimatycznie nie wiadomo i nie sposób w tej sprawie nawet spekulować, bo minister klimatu zapytana wprost to prognozy plany na polską transformację energetyczną odpowiada liczą się nie tylko intencje i ambicje, ale także konkretne działania, choć przykładów tych działań nie podaje nadal nie wiadomo, kiedy zamkniemy kopalnie węgla, mimo że tego domaga się społeczeństwo, a opieszałość w tej Rozwiń » sprawie może kosztować nas utratę znacznej ilości pieniędzy, jakie mogłyby trafić do Polski z unijnego funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji politycy wiedzą, że mamy problem z zasobami wodnymi, ale nie pracują nad jego rozwiązaniem wiedzą, że edukacja klimatyczna to przyszłość, ale jej nie prowadzą wiedzą wiele nie, robiąc jednak z tym praktycznie nic co, więc zostaje obywatelom chyba tylko ślepa ufność w to, że na przekór wszystkiemu co się wokół nas dzieje będzie dobrze i trzeba to rządowi wierzyć na słowo Małgorzata Gołota zapraszam na kolejny odcinek podcastu, którego gościem jest tym razem minister klimatu środowiska Michał Kurtyka nasz klimat potrzebuje zmian musimy zmienić swoje przyzwyczajenia i nawyki codzienne proste czasem najprostsze stawką jest nasza przyszłość dlatego nadchodzi klimat zmian podcast ekologiczne Małgorzaty Gołoty Panie Ministrze zacznę od pytania, na które właściwie chyba wszyscy w Polsce szuka odpowiedzi czyni czy Polska musi być neutralna klimatycznie jako kraj zobowiązaliśmy się wspólnie na całą europejską do tego, że jako całość jako blok osiągniemy neutralność klimatyczną w 2050 roku tylko to co było wynikiem szczytu rady europejskiej w grudniu 2019 roku to było uznanie tego, że Polska nie startuje z tego samego momentu punktu co nas ich koledzy z wielu krajów Europy zachodniej tak, jeżeli mamy nic się 75% węgla to zaś zresztą jest dziedzictwo poprzedniej epoki, bo przypomnijmy, że Polska zeszła transformację z 57%owym udziałem węgla 1989 ruchu to jesteśmy zupełnie innym momencie niż np. Francja, która ma 75%, owszem, energii, ale z energetyki jądrowej tak i teraz, jeżeli mówimy tak wspólnie zmierzamy do tej samej mety chcemy, żeby to było 2050 roku neutralność klimatyczna na poziomie kontynentu, bo to my zasygnalizowali naszym partnerom, że po prostu startujemy z innego punktu będziemy wymagać troszeczkę innej ścieżki i oni przyjęli to były jednogłośne konkluzja rady europejskiej uznającej tę naszą sytuację, a neutralność klimatyczną dla kontynentu dla Unii Europejskiej stała się teraz takim flagowym sztandarowym projektem całej Unii, zanim w tym momencie idzie cały świat tak, bo mamy cechy deklarację nowego prezydenta amerykańskiego o również neutralności klimatycznej w połowie stulecia Japonii Korei netto co było bardzo ciekawe i zaskoczyło wielu komentatorów to choćby deklaracja o podobna ze strony prezydenta Brazylii Bolsonaro, a także na Chiny troszeczkę później mogą w 2010 roku neutralność Węglowa także wydaje się, że nawet znaczna część tego bardzo rozwiniętego przemysłowego świata z bardzo jednoznacznie od mówić tak idziemy w kierunku neutralności klimatycznej związku z tym dostosowujemy nasze systemy przemysłowe gospodarcze społeczne tak, ale jako blok jako jako pewna organizacja Unii Europejskiej czy też właśnie jako nawet wręcz świat, ale został polską, bo my dążymy chcemy równać, ale daty osiągnięcia neutralności klimatycznej nie podajemy to my się wydaje, że liczą się fakty liczą się nie tylko intencje ambicję, ale też takie bardzo konkretne działania i my powiedzieliśmy, że będziemy lojalny naszą część tej ścieżki wspólnie wykonywać działamy stąd strony tak widzimy jak szybko zmienia się teraz na system energetyczny, dlatego że do mamy też mówimy na poziomie unijnym to jest tak, ponieważ startujemy kościelnego punktu mamy trochę inną głębokość kieszeni w stosunku do naszych zachodnich sąsiadów Niemców Holendrów Noto mamy też inne możliwości musimy poczekać aż pewne technologie będą dojrzałe, ale w momencie, kiedy ona żądają też są dojrzałość no to ta zmiana z wypadku Polaków jest nieprawdopodobnie szybko tak to jest taka rakieta kosmiczna, którą odpaliliśmy w zeszłym roku, jeżeli chodzi o fotowoltaice tak, owszem to niemiecki konsument poniósł koszty przez 15 lat dotowania fotowoltaiki przypomnijmy, że 25 000 000 000EUR rocznie, która jest dopłatach dla Energi Wanda czysto miliardy złotych każdego roku niemieccy konsumenci dopłacają do tego, żeby te technologie osiągnęły pewną skalę damy dzisiaj chodzimy nie chcę powiedzieć na gotowe, bo tak nie jest, bo myśmy swoją część robili, ale zupełnie innym poziomem opłacalności tej technologii i stąd zeszły rok to jest buch fotowoltaiki i na ponad 2000MW, które dołączyliśmy w ciągu 1 roku tego zaś to czegoś takiego w systemie energetycznym nie był oczywiście to jest niesione przez programu gorący, bo Polacy pokochali ten program jego prostotę z ciemne i to jest taki bodziec inwestycyjny dostaje 5000zł dotacji, ale sam inwestor jest praktycznie 5× więcej, więc w sumie potężny bodziec inwestycyjny 10 000 000 000zł to sam sektor fotowoltaiki w Polsce wzrosły właściwie w ciągu 18 miesięcy i te musimy się przyzwyczaić do tego, że technologie teraz będą one taki sposób dojrzewały Monciaka przebijają pewien punkt wytyczne to wtedy będą po prostu błyskawicznie rosły sąd jako Polska chcemy wykonać naszą pracę chcemy się za to zaangażować chcemy też być obecni w tych nowych technologiach od elektromobilności i ciemne technologiach ciepłownictwa w technologiach wodorowych natomiast musimy też mieć świadomość, że ta transformacja w naszym wypadku musi być zaplanowana na koszty, więc okres stąd polityka energetyczna państwa zakłada trzydziestoletni harmonogram ona jest przemyślana zaplanowana zrównoważona taka, że dajemy stanie wszystkie elementy tam pogodzić gospodarcze społeczne bezpieczeństwa energetycznego to wszystko jest złożona układanka, ale od tego od tego myślę, że znaczenie tego, żebyśmy nie daj zaskoczyć ją ją dobrze zaplanować czyli, podsumowując Polska to neutralność klimatyczną finalnie osiągnie i do tego będziemy tutaj wszyscy dążyć jako kraju absolutnie tak, gdy przypomnimy zresztą, że to jest nasze zobowiązania porozumienia paryskiego i Polska jest znowu tym krajem my czasem trochę się nie doceniamy, a na arenie międzynarodowej jesteśmy tym krajem, który trzykrotnie zorganizował szczyt klimatyczny w Polsce to Poznań Warszawa Katowice, za które jako odpowiedzialne i Anne tam jak i fundamentem jest porozumienie paryskie, które mówi wszyscy wszystkie kraje świata tak się zwróciły się w drugiej połowie 2001. wieku osiągną neutralność klimatyczną, więc to jest potężne zobowiązania potężna dźwignia no i i jak gdyby wszyscy też mówimy zgodnie, że to jest ten kierunek, w którym psy, które trzeba jeść Panie Ministrze, kiedy zamknięto ostatnie kopalnie węgla nawet z no to jest tak to jest przede wszystkim proces, który musi być bardzo mądrze przeprowadzony z wielu powodów tak i raz jestem wymiar społeczny taki najbardziej widoczny tak mamy kolegów z ministerstwa aktywów innych państwowych w tym ze prowadzili przez wiele miesięcy rozmowy z ne z przedstawicielami związków zawodowych w skali sektora górniczego los, ale mamy też ważną perspektywa bezpieczeństwa energetycznego, czyli to, za którą odpowiada minister odpowiedzialny za energię w tym wypadku minister klimatu środowiska z nowo musimy znaleźć czas na to, żeby wybudować nowe moc AK polityka energetyczna Polski zakłada, że w ciągu najbliższych 20 lat my zbudujemy tyle mocy na nowych zeroemisyjnych nawet niskoemisyjny zeroemisyjnych ile dzisiaj liczy cały system konwencjonalne tylko ten system konwencjonalne budowany przez ostatnie 6070 dla, a teraz w ciągu 30 lat mamy przeprowadzić takie przedsięwzięcie inwestycyjne na szczęście to co nas wspiera są pieniądze unijne, ale to jest pewien proces, który rozłożony w czasie nie da się przeprowadzić po prostu tak gigantycznych inwestycji z dnia na dzień z roku na rok tak to musi być zaplanowany proces stąd musimy zsynchronizować pojawianie się nowych mocy nowej inwestycja z UE z chodzeniem istniejących konwencjonalnych mocy ist malejącym udziałem węgla brunatnego czy kamiennego w naszym miksie energetycznym polityka energetyczna Polski zakłada, że ne ta zmiana w ciągu najbliższych 20 lat będzie na bardzo za bardzo znacząca, bo z obecnych 70 kilku procent przed pandemią teraz 70% zejdziemy nawet na 11% 2400 roku tylko musimy zdążyć na budowach te nowe moce i drugi aspekt takiej myśli nasze dziedzictwo doświadczenie tej pierwszej transformacji lat dziewięćdziesiątych z odwiedzałem odwiedza bardzo często gminy tak jak i które były dotknięte taką bardzo brutalną transformacją połowy lat 90 to jest np. byto, gdzie kilka zakładów przemysłowych zostało zamkniętych prawie w tym samym czasie i co się okazuje, że ten lokalny system gospodarczy nie jest w stanie zaabsorbować takiego szoku ludzie jakoś trafiają na bezrobocie nie nie znajdują innych rozwiązań w szóstym tam niestety trwaj tak dzisiaj 25 latków w niej widzimy różnice w poziomie bezrobocia pomiędzy Bytomiem dziewicami, a Katowicami na, bo potem lokalny ekosystem po prostu nie wytrzymał takiego szoku, więc musimy zadbać o tym, żeby ta transformacja była sprawiedliwa znaczy, żeby ona również prawa pod uwagę naturalne możliwości absorpcji nowych inwestycji nowych miejsc pracy w tych poszczególnych ośrodkach i musimy mądrze lokować tam przemysłu przyszłości stąd np. czy elektromobilność, która jest takim polskim w tym momencie i tak nie spodziewał się, że w przeciągu 4 lat w tym z eksportu baterii litowo-jonowych stanie się w Polsce no hitem eksportowym z tam 1 000 000 000zł 2016 roku miejsce w zeszłym roku na poziomie 171 900 000 000zł i to cały czas rośnie to jest bezprecedensowe i to pokazuje, że właśnie ta zmiana technologiczna przemysłowa ona się będzie odbywała na naszych oczach my musimy ją skomponować zmiany społeczne i związane z bezpieczeństwem energetycznym podsumowaniem nie będzie tego wątku energetycznego cytat rzeczniczki komisji europejskiej, która powiedziała, że plany związane z wydłużeniem żywotności kopalni zdrowia druk 2030 czwartego mogą pozbawić nas spraw do części środków funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji nawet teraz pytanie czy to, że my chcemy, żeby próbujemy czy to nie widzę trochę za wolno, bo z 1 strony mówił minister, że Unia rozumie Unia jako wspólnota my startujemy z innego pułapu, że mieszkania energetykę inne powietrze na razie bardziej ekonomicznego przeprowadzenie transformacji, ale z drugiej strony sama Unia mówi jeśli się nie ubezpieczyciela tam niedawno tych środków więc, jaki jest dla ministerstwa klimatu na to, żeby jakość synchronizować no i niewątpliwie tak jeszcze raz to jest ta równowaga pomiędzy tym ile jesteśmy w stanie budować daniem w danym momencie i jeżeli nie rozłożymy sobie tego w czasie na nie nie rozłożymy jak do wysiłku związanego ne prze modelu ani tego systemu w czasie wtedy po prostu zabraknie prądu miast myślę, że taki argument to zaczyna być bardziej czytelne zrozumiałe z drugiego z ja myślę, że to jest tak tak nie powinno być znaczyli i my nie powinniśmy to z regionów, które będą poddane tej transformacji nie posyłać środków pretekstem tego, że tam za zmiana zostanie dokonana nie zabije, a dla 15 z właśnie cały klub tego tkwi w tym, żeby wypracować w danym regionie inne alternatywne możliwości alternatywne miejsca pracy, żeby np. ci pracownicy, którzy są związani dzisiaj z tymi starymi konwencjonalnymi zakładami oni mieli taką perspektywę spokojną np. ograniczania działalności i dzięki temu spokojnego przechodzenia na emeryturę, ale tutaj wyzwaniem takim rodzajem naszego myślę wspólnego na Zieleńcu mówiąc językiem młodzieżowym jest następne pokolenie tak z dzieci młodzi ludzie znajdą pracę trasach albo oni uciekną z tych regionów po to, są często oddalone ośrodki takie przemysłowe, które żyją tylko 1 monokultury tak albo doprowadzimy do IT certyfikacji albo to jest celem stworzymy przez 101520 lat w danym miejscu z wiarygodną alternatywę Przemysłowo i z tego powodu właśnie takie ośrodki, a powinniśmy kierować dzisiaj pieniądze, a o to, żeby następne pokolenie miało, żeby w przeciwnym razie to my dojedziemy do pod pozorem tego, że nie powinniśmy wszystko zrobić tu i teraz natychmiast do sytuacji, w której będziemy upowszechniać te regiony dlatego nie chcemy to jest nasze smutne doświadczenia inne transformacji którą, którą przeprowadziliśmy nie zawsze w sposób zaplanowany tych lat dziewięćdziesiątych, a teraz jesteśmy mądrzejsi, ale też jako Polacy jesteśmy elastyczni jesteśmy adaptacji potrafimy się dostosować można z nami rozmawiać, gdyby bądź dajmy sobie szansę na to, że to, żeby tę transformację przeprowadzić w sposób praktyczny pragmatyczny zaplanowane i dzięki temu bardziej skuteczny wierzę Panie Ministrze 1 rzecz, którą podał pan jako przykład właśnie z dziedziny energetyki, która nam się udała już, w którą możemy uznać za początek tej transformacji energetycznej za to, że idziemy dobrą stronę idziemy w zieloną stronę i będziemy faktycznie tak jak administrator będzie dążyć do neutralności klimatycznej mamy ogromną zmianę na poziomie świadomości społecznej i a ta zmiana to jest dla mnie najlepszy gwarant z tak, że ta transformacja się powiedzie i że on jest na takich torach, które nas będą nas prowadziły dobrą stronę z mogę zacytować 1 przykład dla mnie szczególnie ciekawy taki, ilustrując w grudniu 2015 roku mieliśmy w Polsce 4000 prosumentów konsumentów jest takie trochę barbarzyńskie słowo, które jest zlepkiem 2 słów producent konsument tak z 1 strony wszyscy jesteśmy konsumentem energii jak gdyby zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, skąd ten plan miasta jest, ale część z nas w grudniu 2015 roku miał taki opis byli takimi pionierami oraz znaleźć prawie 40 milionowego kraju to naprawdę jest z komendy pomyślała, że oni byli gotowi pomysł, aby też producentem energii to było wtedy pewnie dosyć kosztowne hobby, które na a gdy było bardzo ogranicza natomiast myśmy parę dni temu w marcu tego roku świętowali 500 000 prosumentów w Polsce, czyli 496 000 więcej rodzinka zdecydowało się one, że chce być jednocześnie producentem, lecz ci ludzie się z nimi rozmawiają bardzo często rozmawiam z nimi lubię rozmowy z pań mówią tak okej dobrze to co jest to to ja produkuje energię, ale to i tak zupełnie inne rozumienie energia teraz rozumiem, na które ja czytam ten licznik, a ja zaczynam rozumieć gdzie, kiedy zużywamy energię na jakie potrzeby to zupełnie otwiera inną przestrzeń do myślenia jestem sok z 4000 na 500 000 konsumentów, który się odbył w ciągu zaledwie 5 lat to jest moim zdaniem bardzo dobra egzemplifikacja tej oddolnej Demokratycznej rewolucji, która nas czeka następna taka, którą ja spodziewam to będzie rewolucja w obszarze elektromobilności akcji my widzimy już, że od początku roku ponad 150% więcej pojazdów elektrycznych sprzedawanych w Polsce, a ta oferta eksplodowała wszystkie zakłady wszystkie koncerny motoryzacyjne trasie prześcigają się w tym, żeby nas przekonać, że ich elektryka jest lepszy od dotychczasowego modelu ja spodziewam, że tutaj mamy kolejną taką taką technologiczną rewolucję, którą Polacy jestem przekonany kupią, dlatego że jesteśmy taktycznym pragmatycznym narodem i chętnym tak my my i tak jak teraz jest teraz dodatkowo ten efekt ja szerzą się trochę z biegu w czasie też ze szczytem katowickim szczytem klimatycznym inne które, który miał okazję prowadzić w Katowicach tygodniowy, który dokonał takiego przełomu, jeżeli chodzi również światową politykę klimatyczną, bo zastąpiliśmy tym podręcznikiem reguł katowickich protokół z Kioto od stycznia tego roku miasto Kioto pary Katowice to jest Triada, która w tym momencie decyduje legislacyjnie politykę klimatyczną światową i od tego momentu też nastąpił taki przełom w myśleniu społecznym oczywiście problematyka smogu, bo to nas najbardziej dotyka to widzimy to pijemy to nas boli to boli nasze dzieci tutaj mamy takie poczucie za nas, że nie chcemy w takim świecie więcej ciąć i mamy dzięki temu mamy instrumenty, które oddajemy jako państwo mamy programu pro mamy program czyste powietrza jak on się cieszą ogromnym zainteresowaniem i ta oddolna zmiana mi się wydaje, że najlepszym gwarantem tego, że ta transformacja po prostu będzie czytać Panie Ministrze, przechodząc do programu czy do zagadnienia może raczej związanego z transportem powiedział minister od tej taktyce o tym, że samochody elektryczne stają się coraz bardziej popularne, a teraz pytanie czy państwo planujecie nadzorcą programu mój prąd czyste powietrze, które dostrzegam innych ludzi, których nie stać na samochody elektryczne aktorzy fajnie byłoby, żeby przyszedł np. niskoemisyjnego transportu publicznego czy planowane są jakieś działania w kwestii rozwoju tego sportu w kwestii tego, że będą jeszcze bardziej niskoemisyjne zdecydowanie tak ten kierunek na elektryczny transport w miastach jest nieodwracalne i tworzymy dla niego kolejne usprawnienia legislacyjne regulacyjne i po bardzo duże środki, które będą kierowane w ramach tej z tych 260 000 000 000zł na politykę klimatyczną, które w ramach tych 770 000 000 000 będą do Polski w ciągu najbliższych lat kierowane z, a więc Zielona mobilność, a przede wszystkim transport publiczny tak jak pani powiedziała my otworzyliśmy na taki program zielony transport publiczny byliśmy bardzo mile zaskoczeni potężnym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony tych mniejszych ośrodków, które dotychczas nie miały jeszcze ani 1 autobusu elektrycznego o 20 takich miast zgłosiło się po raz pierwszy co pokazuje że, że to nabiera znowu takiej skali i chcielibyśmy iść jeszcze dalej to znaczy chcielibyśmy wspierać tylko ten transport miejski zielone i tutaj po sfinansuje nam 1200 autobusów zeroemisyjnych, czyli elektrycznych może wodorowych też tutaj mamy też taką ciekawą niszę w prasie przed nami otwiera, ale chcemy też wyjść trochę dalej do tych regionów podmiejskich widzimy na problem wykluczenia transportowego widzieliśmy znowu wrze, że po tej potem brutalnym Sokół lat dziewięćdziesiątych myśmy skoczyli sobie takie więzy komunikacyjne pomiędzy większymi ośrodkami mniejszym, a teraz ten okres pandemii covidowych jest dla nas takim znowu ciekawym momentem, kiedy zostaliśmy zamknięci w swoich domach pracujemy przez wideo nie ma znaczenia czy pracuje w Warszawie czy pod Warszawą czy 100 km od Warszawy z, ale chciałbym od czasu do czasu tam móc wzmóc powrotem wrócić z 2 tutaj niestety nie osoby, bo ja każdego dnia ministerstwo klimatu środowiska jestem, ale to trochę specyfikę bardzo z natomiast wielu spośród nas jest konfrontowana z taką możliwość chcielibyśmy, żeby taki rodzaj trochę zielonego PKS-u upowszechnia tak żeby, żeby tutaj te nowe możliwości przeciwdziałania wykluczeniu Transportowemu już się odbywały w oparciu o technologie zeroemisyjne ekologiczne teraz mamy dużo do zrobienia mamy wreszcie popularyzację z tych rozwiązań takich dotyczących no o rodzi taki tutaj też będziemy pracować nad tym, żeby kierować ofertę z do Polaków do polskich rodzin taką, która będzie im dawała szansę na skorzystanie z tej lepszy Panie Ministrze gospodarka wodna to jest coś się również chciałbym zapytać zbliżamy się wielkimi krokami do sezonu, w którym mówi się o suszy oraz powodziach głośno bardzo często w tym roku wydaje się, że sytuacja może być aż tak złe w zeszłym to jakby zasługa trochę tak, żebyśmy szczęście był śnieg jest dużo deszczu w ubiegłym roku od 10 przedstawicieli organizacji ekologicznych założeń pod listem otwartym skierowanym do pana prezydenta pana premiera i pana ministra również, dzięki którym zaleca natychmiastowy zakaz prac melioracyjnych powszechny obowiązkowy program retencji wód i odejścia z dnia adekwatność i wymagający ogromnych nakładów finansowych działań, które polegają na budowie dużych zbiorników wodnych retencyjnych istotnie wodnych na rzekach na adres pytanie jak się ma do tego wszystkiego decyzja o budowie stopnia wodnego w Siarzewie, która zdaniem licznych jednak krytyków i przeciwników nie rozwiąże nam ani problemu powodzi ani problemu suszy bardzo dziękuję pani podnosi tę kwestię bilansu wodnego kwestię suszy, bo to jest taki temat, który niestety funkcjonuje z punktu widzenia zainteresowania medialnego, choć tylko w momencie, kiedy jesteśmy z tym problemem skonfrontowanie tu i teraz jest susza nie wiadomo co zrobić wtedy temat zrobić czasami tak razem mogą tak adres jego problem jest taki, że to jest problem strukturalny to jest problem systemowy następuje na podniesienie temperatury następują pustynnienie niestety wielu obszarów, a my jako Polska nie jesteśmy dobrze zna, jeżeli chodzi o retencja chowanie pod nowym wręcz, że jesteśmy tutaj no bardzo niebezpiecznym ogonie Europy i nawet świata tak jak się tam poznamy te wskaźniki retencjonowania się okazuje, że jesteśmy na tym samym poziomie co Egipt wokaliście wydaje absolutnie nieprawdopodobne, ale niestety tak jest, ale teraz oczywiście wybór czy mamy powody próbować zatrzymywać w tych instalacjach, które są znaczące wielkie one mają swoją użyteczność one mają swoją rolę z dzisiaj Bartek z tych zbiorników retencyjnych wielkoskalowych w Polsce starcza na inne 4 000 000 000m³ natomiast to co jest ciekawe inne to 4 GB to to jak porównamy sale PiS chce np. torfowiska mokradła można tej wody magazynować ocenia się mniej więcej 10× więcej, czyli jesteśmy w sytuacji, w której to co my jako człowiek jesteśmy w stanie zbudować znaczącą SIO i trzeba umieć, a rola ministra klimatu środowiska jest taka, żeby wskazywać na te rozwiązania, które są w spocie z naturą zgodnie z przyrodą oraz w związku z tym np. odwrócenia myślenia, jeżeli chodzi o systemach systemy melioracyjne systemu z osób mających na systemy nawadniające to jest pewna zmiana kulturowa to jest pewna zmiana historyczna na naszych ziemiach od tysięcy lat podstawowym problemem było były bagna torfowiska rozlewiska z UE stąd, więc przyzwyczailiśmy się jako społeczność tak takie dna wykształciliśmy należy kolejne obszary usłyszeć co niestety osiągnęło swoje apogeum w okresie peerelowskim i koszty niestety koszmarny koszty tego ponosimy dzisiaj w postaci właśnie tego tego tego uproszczonego bilansu wodnego jest to co my mówimy jako tego z tej perspektywy środowiskowe musimy pomyśleć oraz autoryzacji musimy pomyśleć o wykorzystaniu torfowiska na obszarów bagiennych musimy dawać szansę oddolnym mniejszym zbiornik com i chcemy też budować świadomość społeczną tego problemu słyszy stąd program moja woda program, który przecież ogromnym zainteresowaniem tak małych przydomowych z zbiorników retencyjnych znowu tam do 5000zł dotacja trwające 100 nabył cały czas na ten na drugą edycję tego programu z zeszłym roku 100 000 000zł rozeszło się błyskawicznie w ciągu 2 miesięcy z widzimy i to jest też takie budowanie naszej wspólnej świadomości na każdym etapie na każdym miejscu możemy doprowadzić do tego, że wody będzie więcej, że woda będzie lepiej zagospodarowana, że unikniemy tej tendencji korzystania z kanalizacji wodociągu kosztownych systemów ludzkiej, a Przemyśl na rozwiązaniach naturalnych i tak byśmy tak tak, jakbyśmy chcieli do tego zachęcać stąd też zdecydowałem o powołaniu specjalnego pełnomocnika w ministerstwie dostaw na susze stąd chcemy wspólnie z nauką, a zbudować stronę susza rocka do środka APr wita strona będzie takim miejscem, gdzie będą gromadzone informacje wiedza na temat tego co zrobić są, a ja mówię no to trzeba podejmować działania w sposób systemowy w sposób ciągły nieważne czy w danym roku tak pani wspomniała akurat mamy lepszą sytuację pogodową mniejsza czy większa roztopy, bo to jest problem, który po prostu decydujemy w sposób statystycznej jest to czy w takim razie decyzja o tej budowie stopnia wodnego w Siarzewie nie pana zdaniem właśnie spójna z tym wszystkim, o czym mówimy oczywistym powrotem do naturalnych rozwiązań do takiego naturalnego gospodarowania zasobami wodnymi do tego, żeby wspierać ani niszczyć to jest decyzja, która jest w tym momencie przedmiotem, ale rozpatrzenia na poziomie ne generalnej Dyrekcji ochrony środowiska i nie chciał przesądzać o tym jak będzie wynik tej analizy i myślę, że możemy do tego wrócić w momencie jak będziemy mieć nic, że wszystkie elementy wręcz dobrze Panie Ministrze ostatnie pytanie w takim razie damy rady i on Global Compact Network Poland wynika, że 78% Polaków uważa, że zmiany klimatyczne należy przeciwdziałać tajemnicą nie jest, że skutecznym, a może nawet najskuteczniejszym środkiem do przeciwdziałania i zmian jest skuteczne edukacyjna no i teraz pytanie jak to edukacja jest w Polsce, bo nieraz kilka tygodni temu aktywiści Stronnictwo świecie młodzieżowego strajku klimatycznego wyliczyli, że wyrażenie zmiana klimatu w podstawie programowej pada tylko raz w kwietniu zaniesiono do ministerstwa edukacji nauki żądania wprowadzenia edukacji klimatycznej takiej rzetelnej solidnej szkół no i teraz pytanie brzmi czy pan minister wesprze stanowisko młodych Polaków, bo minister będzie starał się jako szef tego resortu, któremu na sercu leży wspomina dobro oświata i przyszłości środowiska naturalnego ana zmieni coś w sprawie tej edukacji klimatycznej w Polsce ja mam szczęście nam, że moim organem doradczym jest młodzieżowa rada klimatyczna złożona z młodych ludzi niesłychanie zaangażowany w bardzo fajny bardzo ciekawych bardzo mądry ja mam ogromne, a ogromną przyjemność regularnego spotykania się z radną patrzenia w jaki sposób oni analizują pewne problemy podejmują działania właśnie edukacyjna na swoim poziomie by w swoich regionach, bo przyjęliśmy taką zasadę, że przyjmujemy od osoby z każdego polskiego województwa natomiast 1 rzeczywiście elementy, które też dyskutujemy są kwestie programu edukacyjnego tak i wprowadzeniu tego elementu ZUS ochrony klimatu ochrony środowiska na wyższy poziom, jeżeli chodzi o zaangażowaniu nauczycieli, jeżeli chodzi o podstawę programową, jeżeli chodzi o o po prostu obecność tej problematyki pan się wydaje być zbyt bardzo ważna z takiej edukacji Polaków na każdym etapie i przedstawiłem już takie propozycje do ministra edukacji zresztą, opierając się znacznej mierze właśnie na inne wspólnym naszym dialogu z młodzieżą i myślę, że to jest taki proces, który został uruchomiony ta ta te postulaty młodzieżowej rady klimatycznej zostały również przedstawione przed szczytem klimatycznym, które się odbył pod koniec kwietnia, w którym uczestniczyła również w Polsce prezydentowi Rzeczpospolitej Andrzejowi Dudzie przez właścicieli obowiązek tematyczną, czyli widzimy, że na ta dyskusja ten głos młodych za pośrednictwem ministra klimatu środowiska, wykorzystując to konto tą dynamikę to to aktywność on zaczyna być słyszalne i myślę, że jesteśmy dobrej drodze, żeby to świadomości i tak i ten program również z wspólnie kształtować stron czy pan minister jest zadowolona i mógłby powiedzieć, że to w jaki sposób Polska adaptuje się do kryzysu klimatycznego to jest dobra słuszna i odpowiednia droga zawsze można robić więcej cieszymy się z tego co już w tym momencie dzieje choćby uruchamiamy własne rozwiązania dla dla dla młodych ludzi dla szkół dla nauczycieli mamy taką stronę na lekcjach z klimatem szopka PL, gdzie są właśnie dokładnie konkretne lekcje, z których można korzystać będąc nauczycielem to co nas zaskoczyło przerosło takie najśmielsze oczekiwania wciągu dosłownie kilku dni kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi się zalogowało nad tą na stronę, więc widać, że jest na to zapotrzebowanie na inne mamy szereg różnych warsztatów online, które organizujemy się cieszą ogromnym zainteresowaniem i czytaj tylko kwestia covid-u, ale rzeczywiście tak pani wspomniała 785% Polaków, którzy uważają, że ochrona klimatu powinna być dla nas ważnym elementem to ten współczynnik ten odsetek jest wśród młodych jeszcze większy, a oczekiwanie wśród nich jest jest myślę, że znacznie większa nawet chcemy docierać do tych najmłodszych mamy taki program Experymentarium, które jest skierowany dla dla dzieci między 510 lat, więc sporo robimy mamy nadzieję, że one, że to po prostu nas powoduje taką taką taką dobrą dobrze pojętą spirale z zarówno wzrostu świadomości co roku też poczucia tego czasu wartość, bo chcemy budować, żeby młodzi ludzie na na swoim poziomie na poziomie rodziny na poziomie Emmę przyszłej rodziny, którą będą tworzyli na poziomie swojej miejscowości, żeby ten pyta ochrona środowiska ochrona klimatu była dla nas taka wspólnota, chociaż tak wyrazie i następne takie webinarium zresztą dla dla nauczycieli może warto powiedzieć już teraz zaprosić, bo będzie w najbliższych dniach też 21maja, więc gorąco zapraszam to jest od kary dla nauczycieli, kiedy chcemy również walka z nauczycieli chcemy zresztą też Emmę do szukać tych możliwości połączenia tej edukacji z takim doświadczeniem świeżego powietrza i przyrosły w związku z tym pracujemy nad tym, żeby np. lasy państwowe otworzyły swoje swoje ścieżki swoje podwoje tam, żeby młodzi ludzie mogli i po prostu edukować się w praktyce widząc, widząc jak ta przyroda środowisko się zmienia, bo w Polsce również bardzo mocno się zmienia otoczenie mówi albo za mało mówi zmienia się również na choćby gatunki z, które do nas u nas występują o systemie ją gleby mamy dużo do zrobienia dobrze jest, żeby zacząć stała edukacja od swojego swojej najbliższej okolicy zrozumieć co się tutaj zmienia co się dzieje i co ja co my możemy zrobić ich, żeby mieć nadzieję na wsparcie systemowe ze strony rządu dziękuję bardzo, minister klimatu środowiska Michał Kurtyka był dzisiaj moim państwa oraz bardzo serdecznie dziękuję dziękuję widzę nasz Klima potrzebuje zmian musimy zmienić swoje przyzwyczajenia i nawyki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KLIMAT ZMIAN

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA