REKLAMA

Ekonomia a zdrowie psychiczne. Dimitrova i Stawiszyński o dobrostanie

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2021-05-19 19:00
Czas trwania:
29:33 min.
Udostępnij:

W najnowszej odsłonie „Naszych wewnętrznych konfliktów” przyglądamy się rozmaitym doniesieniom o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne, ale przede wszystkim zastanawiamy nad tym, co to właściwie jest psychiczny dobrostan. Że nie da się go sprowadzić do kwestii wyłącznie prywatnych, osobistych – i że nasza sytuacja ekonomiczna, kultura, w jakiej żyjemy, a także otaczająca rzeczywistość polityczna mają na to wpływ, wydaje się już dzisiaj oczywiste. Rozwiń »

Piszcie do nas: naszewewnetrznekonflikty@gmail.com Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry sweter Dimitrowa i Tomasz Stawiszyński dzień dobry albo dobry wieczór w takich light motywach naszych jesteśmy dzisiaj, ale zjawisko jest na tyle złożona, że i tak wydaje się, że trudno odpowiedzieć, chociaż bezpośrednio tego nie eksploruje w naszej rozmowie w gruncie rzeczy zadajemy sobie pytanie co to jest dobrostan psychiczny albo kryzys psychiczny, czyli nie tylko w kwestii mierzalną ości tego typu zjawiska bardziej doświadczania doświadczenia ich złożonej Rozwiń » sieci relacji pomiędzy właśnie osobistym doświadczeniem tym co zbiorowe tak pięknie powiedziała, że ja to już nie mam nic do dodania tylko oczywiście zapraszamy na te rozmowy nasze wewnętrzne konflikty podcast psychoterapeutyczno filozoficzny trwa dyskusja na temat wpływu pandemii na zdrowie psychiczne i bardzo różne pojawiają się badania bardzo różne stanowiska w tym sporze jedni twierdzą, że mamy do czynienia z epidemią depresji samobójstw i wszelkich innych dolegliwości psychicznych, która pandemia wywołała czy raczej spotęgowała, bo i tak w społeczeństwach zachodnich jest wysoki poziom tego typu tego typu problemów inni twierdzą, że wręcz przeciwnie po pierwsze nie ma takich danych, które wskazywałyby na podobny wzrost, a po drugie, niektóre wskaźniki poszły w odwrotną stronę niż można by się było spodziewać to znaczy raczej stan psychiczny w ramach całej populacji paradoksalnie się poprawił nie pogorszył tu jest pewien podstawowy problem związany z okolicznością, że właściwie dostępne badania obejmują okres pierwszy pandemii mniej więcej do czerwca 2020 roku na kiedy to jednak sytuacja wyglądała trochę inaczej niż po tych falach drugiej trzeciej niż w tym okresie jesieni 2020 i pierwszego kwartału 2021 roku natomiast no jest 1 czynnik wydaje mi się wartym wspomnienia, bo pod pewnym względem te dane którymi dysponujemy potwierdzają pewną tezę, którą my tutaj stawiamy od dawna w tym podcaście, o której mówiliśmy pisaliśmy wspólnie i oddzielnie też wielokrotnie, czyli taką tezę, że poziom zaburzeń nazwijmy to psychicznych czy cierpienia psychicznego czy w każdym razie takich zjawisk, które określa mianem zaburzeń psychicznych w społeczeństwie ma wiele wspólnego nazwijmy to sytuację ekonomiczną społeczną, bo jak popatrzymy na te dane którymi jak do tej pory dysponujemy to się okazuje, że w tych państwach, których na poduszki socjalne nazwijmy to były dosyć rozbudowane i w których rządy na przygotowały się na okoliczność no właśnie lockdownu i tego, że jakaś część gospodarki zostanie zamrożona w ten sposób, że uruchomiły pomoc programy pomocy socjalnej dla osób, które z powodu pandemii straciły pracę w tych krajach rzeczywiście nie mamy do czynienia z epidemią czy tsunami zaburzeń psychicznych nawet w takim dużym badaniu czy w takim dużym zestawieniu opublikowanym pod koniec kwietnia 2021 roku przez The Economist na dotyczące dni to już zestawienie dotyczy liczby samobójstw w okresie pomiędzy kwietniem, a lipcem 2020 roku na no, więc temu zestawieniu, które pokazuje, że w większości przypadków spadły liczby samobójstw w różnych krajach, a w każdym razie nie przekroczyły tych liczb, które były przewidywane w związku z jakimiś statystycznymi dotychczas znanymi prawidłowo prawidłowość ami Otóż w temu zestawieniu towarzyszy taki komentarz ze strony redakcji The Economist fajna się support from Gas and mail Radius łan potencjał kazał wyspa, czyli wsparcie finansowe ze strony rządów w poszczególnych krajach mogło wpłynąć korzystnie mogą zredukować jedną z potencjalnych przyczyn rozpaczy, która mogłaby pchać ludzi do samobójstwa oczywiście w niektórych krajach np. na poziomie lokalnym wzrosła liczba samobój np. w stanach Zjednoczonych wzrosła liczba samobój względem tego co oczekiwano w Luizjanie w Luizjanie, która jest który, który to stan jest jednym z najbiedniejszych jeśli nie najbiedniejszym w ogóle stanem amerykańskim, więc to pokazuje tę specyficzną zależność pomiędzy sytuacją ekonomiczną, a stanem mentalnym czy stanem psychicznym, a kwestię tę rozwija bardzo ciekawy artykuł Piotra Szostaka opublikowany 17maja 2021 roku w Gazecie wyborczej na tytuł internetowy tego tekstu to alkohol depresja samobójstwa wolni strzelcy na skraju załamania nerwowego, gdzie mamy opowiedziane historie osób, które pracując jako freelancerzy stracili możliwość zarobkowania w pandemii i w związku z tym ich zdrowie psychiczne no w sposób istotny no uległo degradacji i bardzo są drastyczne historie bardzo bardzo przykra dużo tutaj także jest cytatów w tym tekście z badań empirycznych no i np. mamy informację znaną skądinąd, że w wielkiej Brytanii badania pokazały, że w pandemii wśród freelancerów spadł o dobrostan psychiczny i dochody i że przede wszystkim osoby młode kobiety odczuwają negatywna skutki na poziomie zdrowia psychicznego z uwagi na to taka jest interpretacja, że nie mają osoby młode wcześniejszych doświadczeń różnych kryzysów ekonomicznych nie mają jeszcze tej świadomości, że jak jest źle to później bywa lepiej w życiu generalnie natomiast kobiety free lancer kim mają trudności z godzeniem ról matki i i osoby pracującej czy opiekunki dzieci osoby pracujące 30 wiele różnych ciekawych informacji natomiast mamy też statystyki dotyczące polskim w tym tekście w Polsce już przewija jeśli chodzi o te dane zdanych firmy pex PharmaSequence cytowanych w tym tekście wynika, że 2020 roku walki Polacy wykupili 25 000 000 opakowań antydepresantów z liczba zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych wzrosła o 25% 1,51 000 000 ich zarejestrowano w ogóle na łącznie prawie 30 000 000 dni absencji w pracy w porównaniu do 2019 roku także wzrosła liczba zaświadczeń z powodu depresji o 20% no to są dane oczywiście, które można bardzo różnie interpretować, ponieważ to nie musi oznaczać, że akurat liczba klinicznych zdiagnozowanych depresji o tyle to o tyle wzrosła jak wiadomo może oznaczać, że no w sytuacji kryzysu i braku możliwości funkcjonowania zawodowego sięga się czas albo lęku przed zwolnieniem sięga się czasami po zwolnienie lekarskie i to jakoś pozwala przetrwać ten okres najtrudniejszy już ja nie będę teraz chodzi o dyskusję na ten temat to jest etyczna to jest nieetyczne po prostu wszyscy wiemy, że tak się robi wszyscy wiemy że, że tego typu sytuacje są czasami po prostu nie ma innego wyjścia jak się pracuje w brutalnej korporacji, która robi zwolnienia to to i tak człowiek zazwyczaj jest tak zniszczony psychicznie, że pracuje, że pasuje do niego ługu wszelkie wszelka klasyfikacja DSM mowa depresji w każdym razie tak wygląda ten krajobraz no i dzisiaj postanowiliśmy trochę porozmawiać o tych relacjach pomiędzy sferą ekonomiczną zdrowiem psychicznym, a pandemią rzecz jasna kontekstem nie pierwszy raz zresztą jak już wiele razy też wcześniej mówiliśmy pandemia jest czymś bardziej wydobywana wierzch różne zjawiska, które były już od dawna obecna i wcześnie rozpoznana być może ten mecz i jest rzeczą Jasną, że ten kontekst coś nasilił nie wiemy tak naprawdę, jakie będą długotrwałe rezultaty tego, a ten pierwszy okres wydaje mi się o tyle specyficzny że, że rzecz, że to był taki moment jednak przeżywania szoku pewnej reorganizacji też wewnętrznej i mobilizacji i radzenia sobie z lękiem, więc jeszcze tak nie było nie było jasne, jaki obraz z tego się realnie wyłoni a, ale dużo wątków bardzo poruszyła się takich no wzajemnie skorelowanych wpływających na siebie bardzo problematyczna, bo np. w tej ostatniej części swojej wypowiedzi mówiło się klinicznej okolicznej depresji np. właśnie na ile jest zasadne warto sobie zadać pytanie może wręcz filozoficzne na ile zasadne jest mówienie o depresji w kontekście takiemu w jakim mówimy nie znaczy trochę wyjść poza kategorię właśnie idea rozmowy czy tych klasyfikacji tylko właśnie co jest powiedzmy w cudzysłowie to jest oczywiście problematyczna kwestia naturalną reakcją na pewne zjawiska co przestaje nią być to znaczy co zaczyna wchodzić sferę patologii oczywiście tym słowem patologia posługuje się umownie jest jasne że, że nie ma tutaj jakiegoś rozgraniczenia pomiędzy normą, a patologią, ale też właśnie ten aspekt ekonomiczny wiele razy przez nas tutaj eksploatowany na różne sposoby przesuwający jednak akcent na doświadczenie bardziej zbiorowe, a nie tylko indywidualne artykuł poruszający, na które powołał się w Gazecie wyborczej, bo 1 czy rzeczywiście koncentruje się na nadane doświadczenia młodych ludzi ludzi, którzy tak czy inaczej jeszcze przed pandemią miały stabilnej sytuacji, ale który wydobywa bardzo wiele aspektów tego osuwania się powiedzmy to co szeroko możemy nazywać nie wiem no jakimś kryzysem powiedzmy, że psychicznym, bo też nie musi dotyczyć tylko tych najbardziej najczęściej wymienianych zaburzeń problem z Chińczykiem czy lękowych depresyjnych, ale też np. tego jak przeżywane jest tekę czy jaki obraz siebie człowiek konstruuje po doświadczeniu np. jakieś takiej degradacji czy np. tego, że miał poczucie, że zmierza w jakąś lepszą dla siebie stronę i to wszystko zostaje mu zabrane, więc tracić w pewnym sensie czy zostają zabrano traci to w rezultacie to, żeby tych wszystkich zjawisk, o których tutaj powiedzieliśmy to głęboko rzutuje też na jego samoocenę znaczenie musi oczywiście prowadzić do koniecznie Stanów depresyjnych powiedzmy umownie klinicznie, ale no kształtuje tożsamość właśnie takie przesunięcie trochę akcentu takiego myślenia w kategoriach dosyć mechanicy stycznych to znaczy albo takich mierzalnych, czyli tego, że możemy np. na podstawie różnych kwestii kwestionariuszy stwierdzić czy ktoś ma tego tego rodzaju zestaw objawów i to pokazuje, że ma takie a takie właśnie zaburzenia powiedzmy czy trudności dla do czegoś szerszego, czyli jak jak jest no pewna dynamika zewnętrzna interakcji z wewnętrzną doświadczalna czyli, czyli mówimy bardziej o tym jak kształtuje może zabrzmi górnolotnie, ale jednak jest moim zdaniem fundamentalny podmiotowość czy jak człowiek się w ogóle doświadczeń jako podmiot i to z kolei mnie tak odwołuje się jakoś cofa do książki, która została napisana bodaj 2016 roku, czyli jeszcze przed w ogóle podejrzenie znaczy, bo jakiś rodzaj świadomości może i był u nas, ale też poziom głębokiego wyparcia, że możemy się mierzyć taką sytuacją, jaką mierzymy się dzisiaj książki napisanej przez Williama Davisa 2015 roku Williama Davisa profesora ekonomii politycznej na zgodny z in w Londynie książki BHP na sylwestra, czyli przemysł szczęścia największym skrócie tutaj jest od tytułu chałka elementem pewnej sesji są odesłał bing, czyli no właśnie takiej interakcji też właśnie tej sfery politycznej biznesowej jest naszym dobrostanem i no właśnie on zwraca uwagę na ten aspekt, który trochę innym kontekście tutaj wniosłam, a mianowicie, że np. szczęście szczęście powiedzmy szeroko jako miara dobrego samopoczucia co z kolei jest w naszym powszechnym przekonaniu no tym rewersem tego złego samopoczucia czy Amerykanie się różnymi problemami psychicznymi jak szczęście stało się pewną kwanty fika owalną jednostką czymś mierzalny czymś co daje się zaobserwować w ramach takich zasad przyczynowo skutkowych, gdzie po prostu np. ponieważ z poczucia szczęścia i stanem dosyć subiektywnym tak jak w ogóle różne nasze stawy emocjonalne no to szukamy pewnego rodzaju właśnie miar, które pozwolą nam szacować, kiedy ono występuje mniejsze lub większym zakresie to oczywiście z punktu widzenia działania rynku ma znaczenie fundamentalne tak, żeby sprowadzić do jakiegoś bardzo prostego konkretu, ale moim zdaniem najlepiej instruując i ilustrującego tę sytuację ukazała się parę lat temu na łamach gardę Jana recenzja tej książki starego i kartony i fascynujący przykład tam przytoczył mianowicie w 2014 ni więcej British Airways np. testowało koce i na pokładzie, które pod wpływem stopnia zrelaksowani się pasażera zmieniały swój kolor czerwony na czerwonego niebieski czy można było tak, żeby załoga samolotu była w stanie właśnie zobaczyć jak tam pasażerowie no ja jak dobre jest to doświadczyć hot i and no właśnie to jest mniej więcej kwintesencja w takim sensie, że to pokazuje, że wydaje nam się, że jesteśmy w stanie w jaki sposób zmierzyć zoptymalizować itd. pewne zjawiska i też u siłą rzeczy musimy się posługiwać liczbami statystykami itd. żeby opisać tę drugą stroną, czyli pokazać np. że tak ma od lat mówi się o no kryzysie, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne licznych kryzysach o tym, że to się pogłębia itd. pogłębia się równolegle do tego, że mamy do czynienia cały czas oczywiście z tą wszech obecną filozofią wzrostu, ale też właśnie pewnej antyki o wartości naszego dobrostanu, czyli tego co może na to wpływać korzystnie jest jasne, że pracodawców dążą do tego, żeby pracownik czuł się lepiej, bo jest bardziej efektywna to się może sprowadzać do bardziej prostego doświadczenia, a mianowicie tego że, że po prostu pracownik demonstruje bardziej szczęście na użytek kontaktu z klientem może być właśnie gwarantowanie różnych przywilejów luksusów często tak np. praktykuje w Dolinie Krzemowej po to, żeby pracownik rzeczywiście czuł się głęboko związana z tym miejscem, żeby miał to jest istotna akurat wydaje mi się, bo niezwykle rozpowszechniona w różnych sferach, w których właśnie zajmuje się czy ktoś zajmuje się takim formowaniem czy formatowanie właśnie psychologicznym czy mentalnym pracowników, zwłaszcza w korporacjach jest to ów wewnętrzny nianie przekonania, że ta praca czy właśnie to zajęcie, które wykonuje w ramach pracy jest jakąś szczególną ścieżką samorealizacji to znaczy to nie jest tylko pracą tylko jest właśnie jakąś no jest czymś znacznie więcej jakąś metodą rozwoju osobistego budowania jakiegoś poczucia głębokiej satysfakcji z życia i lądowania podmiotowa kształtowania podmiotowości oczywiście mógł takie jak w meandry różnych wątków poszłam na najkrócej mówiąc chodzi o to, że ktoś próbuje ich może razem próbujemy wydobyć taki paradoks polegający na tym, że wzrasta nasza wiedza na temat tego znaczące nie są nowe nowe wątki, które tutaj poruszamy na temat tego jak istotna znaczenie ich wpływ ma środowisko społeczna na nasze przeżywanie na nasze funkcjonowanie na naszą właśnie te subtelne w cudzysłowie poruszenia emocjonalne, a z drugiej strony tak naprawdę nie jesteśmy w stanie żaden sposób się temu przeciwstawić to znaczy mówimy już o zjawiskach systemowych o tym Jean ma to istotne przełożenie na nasz dobrostan z kolei jak wiemy, że dobrostan jest ma istotne przełożenie na ekonomię funkcjonowanie społeczne itd. ale jakoś nie sposób wyjść z tej patowej sytuacji tutaj te wszystkie rzeczy, które przetoczyła się na początku są tego dobitnym takim bolesnym uderzającym przykładem no tutaj jest jeszcze pewna istotna kwestia, która znowu w przypadku pandemii została ów wyraźnie znaczy odsłonięta w taki bardziej bezpośredni sposób, ale myślę, że oczy nie myślę jestem pewien, że ona już znana była od dawien dawna i myśmy też o tym mówili i wiele takich tekstów reportaży na ten temat czytałem no co się dzieje w sytuacji, kiedy właśnie człowiek podlega tego rodzaju formacji, kiedy rzeczywiście ów wewnętrzne takie przekonanie, że praca zawodowa jest wszystkim, że jest jakąś składową jego tożsamości, że jest czymś co oczywiście w niektórych przypadkach tak bywa to na to nie ma wątpliwości, że są i ludzie, którzy w ten sposób o sobie myślą są ludzie, którzy akurat takie zawody wykonują, które rzeczywiście są błędy, które głęboko wrastają w tożsamość albo wręcz są ekspresją tożsamości, ale są też sytuacje, kiedy ktoś zostaje właśnie sformatowany w taki sposób, żeby jakąś pracę, którą wykonuje tak traktował no i kiedy nagle zostaje zredukowany albo zostaje zwolniony to trafia do jakiegoś jakiś przestrzeni próżni jakiś pustki strasznej i nagle ląduje w głębokim kryzysie, dlatego że właściwie wszystko co robił wszystko co myślał było podporządkowane tej roli tej funkcji tej pracy, a na, kiedy jej zabrakło to to właśnie nic innego nie ma i pamiętam wiele takich tekstów reportaży kiedyś pamiętam Tomasz Kwaśniewski zrobił taką taki taki tekst Gazecie wyborczej na temat właśnie zryw zredukowanych wysoko zatrudnionych menedżerów wysokiego szczebla, którzy w różnych korporacjach którzy, kiedy tracili pracę to popadali w jakieś głębokie kryzysy psychiczne na noże, że rzeczywiście to jest doświadczenie głębokiej głębokiego zdarzenia z rzeczywistością takiej takiej i taką pustką, która nagle powstaje, kiedy ten teren rzekomej samorealizacji zostaje wyłączony i w tym tekście, o którym mówimy w tekście czy mówiliśmy w tekście Piotra Szostaka w Gazecie wyborczej właśnie mamy takie historie ludzi, którzy też momencie, kiedy stracili możliwość funkcjonowania zawodowego to nie tylko popadli w kryzys z uwagi na to, że po prostu nie starczało im do pierwszego, ale także zaczęli kwestionować w ogóle sama fundamenty tych swoich życiowych wyborów swoich tożsamości tak dalej, bo nagle się okazało, że to, że Stali się nie przydatni społecznie całkowicie to jest bardzo bolesna święto jest chyba właśnie jedna z takich bardziej dotkliwych niczego oprócz, niemniej nie umniejszając sekrety znaczeniu tego doświadczenia myśli też utraty gruntu to jest wszystko ze sobą bardzo sprzężone takiego by poczucie bezpieczeństwa materialnego to jeszcze jest taka utrata poczucia wpływu takim żyją przestaje być przydatne moja praca przestaje być przydatna przestaje być potrzebna no to system, w którym funkcjonujemy jednak bardzo akcentuje tutaj dotykamy takiego obszaru, który właściwie towarzyszyłem prawie wszystkich rozmowach naszych może to czysty myśmy budulca pomostu do kolejnej może na temat doskonałości jeszcze sobie trochę porozmawiamy zainspirowany jestem artykułem, który się PiS nie piszmy ukazu i książką, która niedawno się ukazała Marian Furman uzależnienie od doskonałości pomówił sobie o tej książce wkrótce sam, ale że właśnie bardzo byt też coś co jest charakterystyczne dla takiego załamania psychicznego to jest, że to bardzo ląduje, jakby spoczywa na barkach jednostki to znaczy, że pierwsze myśli, które w ramach systemu odniesień, których funkcjonujemy pierwsze myśli są takie, że to jest jednak o mnie znaczy zakłada, że zdajemy sobie sprawę z tego jak wygląda rzeczywistość jednak lud doświadczenie jest takie, aby funkcjonujemy z takim bardzo rozpowszechnionym jednak micie, który funkcjonował przed pandemią miał się bardzo dobrze już długi czas, ale merytokracji, gdzie to jednak jest takie poczucie, że można się wspinać po tej drabinie wyłącznie na podstawie własnych starań własnych osiągnięć właśnie tej konkurencyjności i gdzie czynniki takie zewnętrzne poza mną nie są tak istotne z bardzo ciekawe jak bardzo, jakby w pewnym sensie dużo sprawstwa kultura oddaję jednostce, a zarazem jak ich jak tak naprawdę bardzo to jest pewnego rodzaju iluzja sprawstwa iluzja w momencie, w którym jak znikają różne inne kategorie, czyli uwzględnienie jednak pewnego kontekstu, w którym człowiek się pojawia przychodzi na świat funkcjonuje i w którym ma, jakby ta dystrybucja możliwości jest różna, a co nie znaczy znowu, że znowu się, że należy przesunąć akcent całkowicie na zewnątrz no bo psychologicznego punktu widzenia to też jest druzgocący no jasne znam umiejscowienie wszystkie są za, ale właśnie ta interakcja wydaje mi się niezwykle skomplikowana niezwykle problematyczna i to co wydaje się najbardziej trudne tymczasem jest to, że może to jest rozpoznane i znane nam to i tak naprawdę jesteśmy w całkowitym impasie to znaczy, że nie widać możliwości horyzontu myślenia o tych konstrukcji też dobrostanu powiedzmy, że psychicznego jednostki w ramach społeczeństwa inaczej, czyli poza, jakby oddelegowani do różnych form pomocy, gdzie można jakiś sposób czy coraz częściej się o tym myśli są różne na to pomysły, ale chodzi o to żal może jednak to funkcjonuje w jakimś takim innym obszarze nie jest jakoś włączone z 1 strony z drugiej strony dla bardzo wielu osób doświadczających tak jak w tym artykule np. to jest wyraźnie zaznaczone, które doświadczają tego typu kryzysów i sięgnięcie po pomoc np. też psychologiczną jest rzeczą wręcz nieosiągalną, więc tutaj też sprzężenia są no kluczowe, a zarazem jakoś głęboko mam wrażenie, że na poziomie społecznym politycznym zaniedba tak no ale tak w ramach błędy tej dzisiejszej audycji to powiedziałbym, że chyba naj istotniejsza jest właśnie na zwrócenie uwagi na to jest jak niebywale złożoną siatką wzajemnych wpływów interakcji mamy do czynienia, kiedy mówimy o naszym doświadczeniu wewnętrznym i jak mylące są takie narracje, które definiują doświadczenie wewnętrzne jako sprawę wyłącznie indywidualną prywatną właśnie nie odniesiono do kwestii politycznych społecznych myślę, że to pandemia bardzo mocno pokazała jak niewiele warte są te wszystkie opowieści prawda o po pierwsze, Kowalu który, który kuje własny laos po drugie, od tych wszystkich rozwojowych prawda możliwościach i aspektach zarządzaniu sobą et Cetera to nigdy dość podkreśla, że mizerię tego wszystkiego myślę, że koronawirus odsłonił pokazał, że funkcjonujemy w takiej niezwykle złożonej siatce zależności wzajemnych i to co my przeżywamy jako doświadczenie ściśle prywatne indywidualne zamknięta no w granicach naszych głów naszych naszego indywidualnego ja to jest rzeczywistość współtworzona przez rozmaite relacje, w których których funkcjonujemy przez rzeczywistość społeczną przez kontekst kulturowy przez ekonomię przez naszą sytuację materialną itd. itd. tak dalej tego się po prostu nie da od siebie oddzielić zresztą bardzo wiele takich różnych nowych pomysłów nowych podejść wewnątrz psychologii psychoterapii psychiatrii także noc coraz częściej właśnie kładzie akcent na kwestię dziękuję bardzo, idą słyszenia za tydzień dziękujemy no i oczywiście przypominamy, że Bartosz Dąbrowski jest wydawcą tej audycji, a my mamy maila nasze wewnętrzne konflikty małpa Gmail com nasze wewnętrzne konflikty bez żadnych polskich znaków małpa Gmail com dziękujemy Najda usłyszenia podcast psychoterapeutyczno filozoficzny tylko na tokfm PL w naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek w środę po dziewiętnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA