REKLAMA

Chińskie problemy z demografią

Połączenie
Data emisji:
2021-05-19 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie dziękuję trzynasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Michał Bogusz ośrodka studiów wschodnich dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiali o wynikach Narodowego spisu powszechnego, który został przeprowadzony w ubiegłym roku w Chinach w minionym tygodniu przedstawiono jego wyniki i one są co najmniej alarmujące dla rządzących, ponieważ narodowe biuro statystyczne przedstawiło bardzo kiepską prognozę prognozę nowych urodzeń to znaczy okazuje się, Rozwiń » że w pomimo tego, że w ciągu ostatnich ostatniej dekady przybyło 72 000 000 Chińczyków to ten wzrost jest niższy niż w dekadzie poprzedniej rocznie można powiedzieć, że populacja Chin rośnie o pół procent, ale to jest to są4 mniej niż poprzedniej dekadzie, czyli Chińczyków mówiąc krótko rodzi się coraz mniej dalej jest ich prawie pół, ale 1,51 000 000 000, bo dokładny wynik to jest 1 411 000 000 no ale no właśnie co może działać i co może być powodem tej niechęci rodziny chińskich by posiadać dzieci może zacznijmy od tego jak to właściwie jest z tą polityką prorodzinną w Chinach i ona rzeczywiście kiedykolwiek była prorodzinne w takim rozumieniu powiedzmy zachodnim czy też to co się teraz dzieje co objawia się w tych statystykach to jest jednak pokłosie tego co nazwano polityką 1 dziecka w latach sześćdziesiątych, kiedy populacja Chin rosła lawinowo, kiedy wydawało się, że to jest jedyna rozsądna wejść na kwiaty kilka aspektów przede wszystkim co rozumie politykę rodzinną czy ja bym powiedział, że w Chinach była polityka ponad polityczna Jana miała miejsce w latach sześćdziesiątych między 60 tym drugim, a siedemdziesiątym rokiem po siedemdziesiątym roku wprowadzono pierwsze obostrzenia dotyczące liczby dzieci wtedy wprowadzono taką politykę dwojga dzieci i po sześćdziesiątym drugim po głodzie związany z wielkim skokiem, kiedy mieliśmy do dużo fale zgonów nieznaną w skali, ale to jest chińskich statystyk wynika, że wtedy zmarło około 151416 000 000 ludzi głodu z szacunków zachodnich, bo tego więcej może dwukrotnie więcej może jeszcze więcej to spowodowało, że wtedy pojawiła się po prostu naturalna rekompensata demograficzna tak pokaźną kataklizmy jest naturalne odbicie demograficzny zawsze rodzi więcej dzieci tak było w Polsce po drugiej wojny światowej w każdym innym kraju jest istnieje taka sama zasada to tutaj też miało być senatora naturalne bycie on było wzmocnione małe stoisko mają stawką politykom ochronę balistyczną było tu rodziły jak najwięcej dzieci wspomaganiem rodzin w tym sensie wzrostu głównie ideologicznie propagandowo zachęcano ludzi do posiadania jak najwięcej liczby dzieci to się zaczęło zmieniać w roku 70, kiedy zrozumiano jak dużą eksplozję demograficzną Chiny mają do czynienia, bo w dekadzie między 60 tym drugim, a siedemdziesiątym pierwszym urodziła się nad ponad 277 000 000 dzieci ponad 250 000 000 ludzi wtedy przybyło w Chinach to jest on to był ogromny wyż demograficzny i siedemdziesiątym roku wprowadzono politykę wuj wuj dzieci, a między 70 Muszyna osiemdziesiątym drugim, ale woda po stopniowo wprowadzana w poszczególnych prowincjach różnym tempie prowadzone właśnie polityka 1 dziecka teraz pytanie czy to polityka wprowadzenie 1 dziecka nie odpowiada właśnie za przyspieszone starzenie się społeczeństwa teraz, ponieważ teraz jesteśmy w czasie, kiedy ta kohorta z lat 6271 zaczyna przechodzić na emeryturę a jakby mają być dostępni na rynku pracy przez osoby urodzone już w czasie obowiązywania restrykcji polityki 1 dziecka, czyli de facto po prostu na emeryturę przechodzi o wiele więcej ludzi wchodzi na rynek pracy i przy tym te trendy naturalne w państwach rozwijających się poprawia poziom życia wydłużanie się długo oczekiwanej długości życia profesor powoduje nagle Chiny zaczynają się przyspieszonym tempie starzy jeszcze w ten spis powszechny wykazał relatywnie niską liczbę ludzi w wieku 65 plus tylko 13,5%, ale dochodzi do zeskoku poprzedniego spisu, kiedy to było 8,9%, ale następnym około roku 2030 możemy się spodziewać, że ta liczba się podwoją, jeżeli nie wzrośnie jeszcze bardziej wtedy będzie oznaczało, że w roku 20351 osobę pracującą w Chinach będzie przypadało 1,22 osoby niepracujące, ale może spróbujmy zrozumieć kontekst tej całej sytuacji to zaniepokojenie władz wynikami tego spisu powszechnego, bo o tym też sporo mówi, że o jego prezentacja została nieco leczone w czasie, że to jest problem natury propagandowej natury takiej powiedziałbym no i w pewnym sensie wizerunkowej akta tych problemów się nakłada nasze panie starzenie się pociąg będzie możliwe władzy wydłużenie wieku emerytalnego to jest będzie bardzo decyzja bardzo niepopularna w Chinach i uderzy w popularność partii komunistycznej rządzący władze mogą nawet spodziewać z tego powodu zaburzeń społecznych do tego dochodzi kwestia jak naprawić sytuację demograficzną, bo sama likwidacja obostrzeń dotyczących liczby urodzeń w rodzinie nie jest prostym rozwiązaniem, ponieważ władzom zależało na tym żeby, więc dziś rodziło miasta w rodzinach zamożniejszych klasie średniej wśród osób, które mogą dać wykształcenie tym dzieciom, a nie zawsze w momencie, kiedy byłoby zniesiona całkowicie politykę jakakolwiek kontrola surowe to by nagle co przybywa dzieci na wsi i władza się bawią, żeby to pomnażał bieda zacofanie, a jedynie by zaczęło przybierać przebywać dzieci w miastach pytanie jak to zrobić, bo jeżeli władze zaczną wypłacać dodatkowe pieniądze powiedzmy rodzina w mieście za posiadanie dzieci to dlaczego nie na wsi itd. itd. co się wiąże z Barbarą wieloma kłopotami do tego dochodzi kwestia dysproporcji płci wieku reprodukcyjnym, który określany w Chinach między 1549 realnie 21, bo o wtedy zaczynają kobiety w większości rodzić inaczej jest 21, a 40 jest w przedziale od 30 000 000 więcej męża nie jest tylko wg oficjalnych danych, bo nieoficjalnie prawdopodobnie około 50 000 000 więcej niż kobiet to oznacza też kilka innych problem po pierwsze mamy ogromną grupę mężczyzn, którzy nie mają szans na założenie rodziny na posiadanie potomstwa problemy związane z tym psychologiczne społeczne przemoc inne patologie prostytucja handel żywym towarem tak dalej to wszystko pociąga za sobą bardzo wiele wiele elementów które, jakby burzą porządek społeczny w Chinach do tego się kwestia kwestie kulturowe i mniej kobiet więcej my, że kobiety mogą jak tylko nas wybrzydzać, ale często urządzenia polega na tym, że o możliwości zawarcia umowy zaczyna decydować status materialny to budzi z kolei kolejne napięcia między dotyczące dysproporcji dochodów w Chinach niezadowolenia wtedy tych, którzy są upośledzeni na rynku matrymonialnym w stosunku do tych, którzy są bogaci i kolejny kolejny element Formuły, bo powodować bunty niezadowolenie społeczne na to nakłada się kwestia emancypacji kobiet, ponieważ to zaburzenie proporcji płci wynika z tradycyjnego modelu w Chinach kobieta przechodzi do rodziny męża i ona się opiekuje rodzicami męża na starość ani swoimi rodzicami to powoduje wiele rodzin na wsi, ale nie tylko zawsze duży może posiadać chłopca, ponieważ ten syn przyniesie wprowadzi kobiety swoją żonę do rodziny to ona będzie, jakby nam się opiekowała na starość, ale nie ma, bo co do posiadania dziewczynki, żeby zapobiec temu odwrócić ten trend to się udaje, ale bardzo powoli idei faktyczny wskaźnik kolonizacji w Chinach jest wysoki przy urodzeniu trzeba było wprowadzić dać kobietom więcej praw prowadzi do pewnej emancypacji, ale po z kolei powoduje, że kobieta wyemancypowana nie są zainteresowane posiadaniem dużej liczby dzieci na to nakłada kwestia bardzo dużych kosztów posiadania dzieci bardzo drogiej edukacji w Chinach powinna szkoła nie jest za darmo tylko jest płatna najlepsza składem tym jest droższa do tego dochodzą bardzo drogie korepetycje zajęcia dodatkowe tak dalej itd. to wszystko powoduje, że posiadania posiadanie dziecka w Chinach nie jest tanim przedsięwzięciem no chyba nie jest nigdzie rozwinięte siedziały w Chinach czy NATO nakłada kolejne, proszę bardzo, dużych dysproporcji dochodowych powoduje, że teoretycznie ci, którzy w, których byłoby stać na posiadanie drugiego dziecka nie są tym zainteresowani powodów kulturowych obyczajowych ambicji własnych, a ci, którzy by chcieli posiadać drugie dziecko w szkole nie mogą sobie na to pozwolić, ponieważ są ograniczeni sytuacja ekonomiczna 1335 za chwilę wrócimy do rozmowy łączenie i trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Michał Bogusz ośrodka studiów wschodnich dzień dobry numer wracamy do rozmowy o spisie Narodowym Narodowym spisie powszechnym w Chinach, który przyniósł dość kiepskie wiadomości jeśli chodzi o demografię tego kraju, która zdecydowanie wyhamowuje i władze muszą liczyć z tym, że ten kryzys demograficzny może się pogłębiać znaczy wyraźnie widać, że Chińczyków rodzi się coraz mniej w ciągu ostatniej dekady przybyło 74 000 000, ale to jest mniej niż dekadę wcześniej zdecydowanie mniejsza dynamika, jeżeli mielibyśmy się zastanowić nad tym jak w ogóle Chiny dzisiaj myślą o dzietności kobiet jak myślą o swojej populacji o swojej liczebności to w jaki sposób możemy o tym mówić to znaczy do czego władze dążą jak interpretują te wielkie liczby to, że Chiny są najbardziej ludne kraje świata możliwe wyłącznie formę najbardziej ludne kraje świata pamiętajmy im Indie są tak to są prawdopodobnie już w Indiach Chiny, jeżeli jest już zaczęły tracić swoje ludności liczebnie to zaraz zaczną tracić na pewno kolejny spis powszechny wykaże, że spadek same władze przyznają, że za populacja zacznie spadać między 20252027 opóźnienia w miesiąc do czynienia istnieje prawdopodobieństwo, że trzeba było dosypać po prostu do wyników, żeby być wciąż na plusie, więc możliwe, że już, że już maleją jest to przede wszystkim kwestia dumy narodowej poczucia, że jesteśmy najwięksi na świecie najludniejsze także świadomość, że szybko starzejąca się populacja oznacza bardzo duże zmiany społeczne świadomością owe kwestia wojska armii Chiny mają duże ambicje mocarstwowe nie będzie wplątał jako mniejsze większą wojnę to jak zareaguje armia składająca się jedynaków tego nikt nie wie, bo Chińczycy tak naprawdę nie byli na wojnie od 71010. roku i wzrostu nikt nie wie jak zareaguje chińska armia chiński żołnierz będzie będzie reagował na ponoszone straty jak społeczeństwo rodziców jedynaków zareaguje na ponoszone straty ten 1 dylemat druga po prostu kwestia starzenia się przy tym tempie kurczenia się populacji, który zaraz będziemy mieli do czynienia populacja Chin do roku 2001 oficjalnie pani do 1 000 000 000 nieoficjalnie mówi, że to będzie o wiele głębszy dołek może może spaść do 900 000 000 nawet spotkań z ze skrajnymi szacunkami w najgorszym przypadku może być poniżej 800 000 000 w tym samym czasie stany Zjednoczone dzięki emigracji głównie, ale też miarę zdrowemu przyrostowi naturalnemu wewnątrz kraju będą rosły przekroczą 400 może objęto 500 000 000, kto nie będzie dysproporcja 300 do 1 000 000 400 tylko 500 000 000 do niecałego 1 000 000 000, a może i do o 231 000 000 000 drugi też kwestia wieku praw tam około 2007 roku statystyczny Amerykanin może być o 20 lat młodsza Statystycznego Chińczyka czynsze zaczną bardzo starzy teraz bardzo szybkim tempie nie do do połowy wieku do połowy tego stulecia przegonią, jeżeli chodzi o średnią wieku i Włochy Niemcy, a to są jednak najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie jest tych problemów wynikających właśnie ze struktury demograficznej bardzo wiele do tego dochodzi kwestia braku rąk do pracy już od 2017 roku kurczy się siła robocza w Chinach jest coraz mniej pracowników spadki nie są jeszcze takie duże, bo wynosi jakieś tam 016% teraz pan spadek był niecały 1%, więc nie 1% 1025% panie to nie znamy się duże spadki siły roboczej, ale w ciągu najbliższej dekady te spadki przyspieszymy będą coraz większe coraz bardziej gwałtowne to wszystko powoduje, że władze boją się po prostu o swoją władzę partia komunistyczna zawsze ma na myśli przede wszystkim tylko 1 rzecz zdolności są zdolne do zachowania władzy, a tutaj ewidentnie ten ten spis powszechny pokazuje 1 rzecz skończyło się 30 lat w miarę stabilnego i linearnym rozwoju ChRL to co nastąpiło po masakrze na placu finalne tak naprawdę dziewięćdziesiąte drugim roku, kiedy Chiny weszły na pewną stałą linearną ścieżkę rozwoju to się teraz kończy ten spis powszechny pokazuje nam takiej wręcz zdjęcia zrobione będzie zamierania tej stabilne, gdyż ścieżki rozwoju i teraz Chiny wchodzą w 1020 lat bardzo dynamicznych zmian demograficznych poprzez to będą to bardzo dynamiczne zmiany gospodarcze i po czysto polityczne dlatego też całej zmiany i zwrot konserwatywny czy autorytarnych, na które mamy do czynienia to jest wykonany przez partię komunistyczną antycypacji tego co będzie działo przez najbliższe 20 lat no właśnie tym samym wrócę jednak do tego pytania w jaki sposób władze próbują przedstawić te wyniki tego cenzus tego spisu powszechnego, bo podaż Global Times ukazał się taki tekst, w którym właściwie podejrzewa się, że ten poprzedni został sfałszowany Pp no tak tylko, że właściwie to ten poprzednio 2010 roku prawdopodobnie jedynym w miarę wiarygodnie rzetelnie przeprowadzony spis powszechny w całej historii Harry ten ostatni z zeszłego roku napotkał wiele problemów technicznych do Europy pandemii ograniczeń w efekcie no nie wszystkie cyferki tak powiem brzydko się po zsumowaniu dodają nie wszystkie wyniki są koherentne to powód to powoduje, że mam nie tylko nie ja mam poważne wątpliwości co do wiarygodności poszczególnych danych cyfrowych, ale nie mnie to faktu, że ten spis powszechny od dna oddaje rzetelny sposób jego różnica w porównaniu z rokiem 2010 bardzo wiarygodnie oddaje różnice w trendy demograficzne w Chinach to co wiemy co się dzieje populacja Chin tutaj nie ma wątpliwości jest spadek jest spadek, który był widziany i przewidziany jest od dawna wytracanie dynamiki demograficznej i przejście zaraz spadek, a oczywiście władzy zawsze będą prowadziły taką narrację, żeby pokazać się jak najlepszym świetle pokazać, że to właściwie my jesteśmy ta nasza teraz obecna ekipa to myśmy przeprowadzili dobrze spis powszechny to poprzedni był spis powszechny źle przeprowadzone to jest kwestia do pewnej puli populacji, która nie jest ujęte w rejestrach to są dzieci urodzone nielegalnie poza systemem co się ogra kontroli urodzeń to jest taka narracja władz pokazujące, że tak jest taka grupa ludzi w tej grupie przewaga kobiet, bo dziewczynki, bo rodzice się urodziła dziewczynkę to byli niechętni do rejestrowania wiedział ukrywali MOS spróbować posiadacz drugie dziecko na mieć szansę na chłopca w efekcie to jest pewna pula ludzi, którzy są w większości dziewczynki tak naprawdę to wszystko co się mówi nasze społeczeństwo się tak szybko starzeje to nieprawda tak naprawdę jest więcej ludzi niż pokazują oficjalne rejestry to nieprawda, że brakuje kobiet, bo te kobiety są, ale właśnie ukryte w latach 2000, gdzie do roku 2017 to jest przez 4 lata od 2000 szesnasty od 2015 przez 2014 zaczęto stopniowo dopisywać te osoby nielegalnie urodzone wtedy faktycznie na dopisano 14 000 000 ludzi odkryto nagle, że z Harry ma 14 000 000 dodatkowych obywatel większości dopisano kobiet, ale liczba osób, które urodziły się nielegalnie w Chinach i jak żyją żyły równolegle do systemu jest liczona na około o 2838 000 000 i większość z nich stanowią jednak mężczyźni, bo to były raczej także, kiedy się urodziła pierwsze dziewczynka w rodzinie to rodzice decydowali na drugie dziecko liczy na to, że to będzie chłopiec i jeżeli wykryło USG, że to będzie chłopi istota ciąża była wnoszona, jeżeli była dziewczynka raczej była też abortowanych i w ten sposób urodziło się więcej dzieci po prostu teraz władze dopisują ludzi do rejestru prostu wybierały kobiety stąd było to ten fakt, że wciąż w tej puli 14 000 000 dopisano więcej kobiet niż mężczyzn, ale proporcje tej całej grupie nielegalnych obywateli ChRL raczej są odwrotne na 1 na 1 kobietę przypada 3 mężczyzn prawdopodobnie po oczywiście nie ma oni są ich poza systemem jest mamy tylko ogólne szacunki na ten temat teraz nie wiadomo, kiedy władze mają zamiar stopniowo zaczęli dopisywać tych ludzi do do do rejestru i zaczęli uwzględniać statystyka, ale czy to jest także to coś w tym momencie dzieje w Chinach jeśli chodzi o ludność chodzi o wyniki tego jest tego spisu to jest coś, czego już w zasadzie nie można ukrywać nawet władza się nie opłaca tego ukrywać czy też to coś innego działa, bo zastanawiam jak we z 1 strony to opóźnienie publikacji samego cenzusu, ale też Ano taka powiedziałbym trochę taki kontredans wokół prezentacji tych danych bardziej, że to jest taka próba to jest także czy 2 czynniki zadziałały na opóźnienie prawdopodobnie jakąś ingerencję polityczną nominalne liczby, które są podawane to pierwsza rzecz jest to, że oficjalnie władze uznają, że populacja zacznie spadać między rokiem 20252020 siódmy, gdyby przyznały się populacja zaczęła spadać teraz to by oznaczało, że partia komunistyczna jest nieomylna jedną z pretensji partii komunistycznej do rządu jest to, że jesteśmy władzą oświadczono racjonalną my wiemy co się dzieje w Chinach my wiemy co jest lepsze dla Chin, więc przyznanie się do tego, że się pomylili populacja zaczęła spadać wcześniej jest po prostu niemożliwe politycznie, bo nie mogą partia musi być nieomylna dlatego nie mogą się przyznać że, że populacja zaczęła spadać wcześniej też kwestia proszę pamiętać o kontekście pandemii jest spis powszechny był dokonany w roku 2020 w czasie pandemii, gdyby wykazano, że wtedy zaczęła populacja Chin, ale zaraz się pojawiły podejrzenia zmarło więcej ludzi na covid 19 i władze oficjalnie podają jej te wtedy mamy odzwierciedlenie tych zgonów w jakim stopniu wynikach spisu powszechnego partia nie mogą sobie na to pozwolić z tego powodu prawdopodobnie po prostu zmanipulowano częściowo te wyniki, jeżeli chodzi o wyniki o cyfrowe to jest tylko to oczywiście tam są takie rzeczy jak np. prezentując raport wyliczono rozpoczyna pan kolonizacji dla całej populacji, a nie przy urodzeniu tak jak powinno być robić, podając liczbę mniejszości etnicznych podano zbiorczą liczbę ludności etnicznych i procentowy wzrost, a nie na poszczególne mniejszości etniczne, więc nie wiemy czy faktycznie doszło do załamania się populacji wzrostu populacji wśród Ujgurów Sinkiangu itd. tutaj się dodatkowo wiele takich zabiegów czysto Pijarowski ich w czasie prezentacji, ale dysponując surowymi danymi można wiele sobie wyliczyć poza oczywiście tak jak wspomniałem problemem tym, że nie wiemy co się dzieje z mniejszościami etnicznymi te z poszczególnymi mniejszościami etnicznymi dziękuję bardzo, Michał Bogusz ośrodka studiów wschodnich był państwa moim gościem trzynasta 56 za chwilę informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA