REKLAMA

Podczas konfliktu w Donbasie do niewoli trafiło niemal 4 tys. obywateli Ukrainy. Byli torturowani

Połączenie
Data emisji:
2021-05-19 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie dziękuję czternasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Piotr Andrusieczko dziennikarz współpracujący z serwisem Outriders gazetą wyborczą korespondent Ukrainy Europy wschodniej dzień dobry czy dobre zacznijmy może od opublikowanego 2 dni temu raportu przygotowanego na zlecenie europosłanki Anny Fotygi raportu dotyczącego tortur, które separatyści stosują wobec mieszkańców cywilnych wobec cywilów w Donbasie izolacja głosy z piwnicy taki tytuł nosi ten Rozwiń » raport czytamy w nim, że podczas trwającego 2014 roku konfliktu w Donbasie do niewoli wspieranych przez Rosję separatystów trafiło niemal 4000 obywateli i Ukrainy to co jest tutaj przedstawiane przede wszystkim dotyczy sytuacji na terenie zakładu materiałów izolacyjnych w Doniecku wykorzystywanego jako Res areszt śledczy i może, zanim przejdziemy do tego co się rzeczywiście z tymi ludźmi dzieje może zacznijmy od takiego pytania na ile w ogóle wiemy jak dzisiaj sytuacja cywilów mieszkających w Donbasie w tych w tym w tym w tej części Donbasu która, która jest pod kontrolą separatystów na ile to co w tym raporcie się znalazło może być dalej aktualne czy też raczej są to dane historyczne zapisy tak co się działo po samym zajęciu terytorium przez Rosję odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, dlatego że sytuacja mieszkańców będziemy przede wszystkim z informacji tych osób do niedawna dziś tak naprawdę z informacji tych osób, które przekraczały np. tę linię rozgraniczenia, czyli nie zetknięcia z notą waszej i przyjeżdżały na terytorium Ukrainy, ale tych osób pod wiosną ubiegłego roku jest bardzo mało, dlatego że mamy mamy pandemię koronowirusa i też są bardzo ograniczone możliwości przekraczania linii rozgraniczenia pozostaną informacje, które są przekazywane przez takich ludzi w sieciach społecznościowych, aby przez media w dużej mierze kontrolowane czy w dużej mierze to są media rosyjskie było to media na tych tzw. republikach no oraz oczywiście są też informacje przekazywane przez media ukraińskie, które mają swoich cały czas taką sieć nieoficjalną swoich korespondentów takich meczów jest kilka to co sytuacja oczywiście bardzo niejednorodna to znaczy z 1 strony no mamy sytuację zwykłych ludzi, którzy żyją w stanie taki takiego wojennego oblężenie już 2014 roku, czyli sytuacji jak przede wszystkim kryzysu gospodarczego problemów z pracą problemów z związanych chociażby z produktami z wynagrodzeniami itd. tak dalej, ale też mamy dużą kategorię ludzi, którzy właśnie z podlegają represjom takim represjom bezwzględny to znaczy, że jeżeli trafi się właśnie na taki celownik służb tych tzw. republik na to wasze no to rzeczywiście oznacza to poważne problemy, które mogą się zakończyć na zasadzie takimi sytuacjami, które są bliskie właśnie do tego co już czasu znamy tylko bez opowieści filmowych czy też książkowych, czyli właśnie obozów koncentracyjnych więzień chociażby takich, jakie były na Bałkanach podczas wojny jugosłowiańskiej rzeczywiście jest to sytuacja bardzo bardzo trudna dla takich osób to znamy ten te relacje z tych osób zostały zwolnione w wyniku wymiany właśnie jeńców osób, które były przetrzymywane takich osób dosyć sporo w poprzednich latach tak takie są sporo wróciło na terytorium Ukrainy natomiast to cały czas jest aktualna sytuacja to znaczy cały czas w tych więzieniach nieludzki czas na warunkach no są nadal przetrzymywani na obywatela Ukrainy no dlatego dalsze raporty cały czas aktualne ten raport opisuje oczywiście wszystkie właśnie możliwe sposoby torturowania jeńców jak tylko sobie możemy wyobrazić to jest zbić to jest rażenie prądem to są rzecz jasna groźby spod dusza nie to jest właśnie unieruchamianie tych ludzi na kilka dni czasem to będą naprawdę tutaj można by całą galerię takich mrożących krew żyłach sytuacji przedstawić możemy sobie zadać podstawowe pytanie po co jaki był cel tych tortur, dlaczego ludzie tam trafia co na ten temat wiemy to trochę to bardzo różni ludzie tak naprawdę to znaczy ja od razu zawsze rozpatrzono od tego, że to chodzi o jedno konkretne miejsce właśnie to wspomniana izolacja to są były zakład, bo jest taki ciekawy moment od lata 20102014 to był taki bardzo interesujący projekt artystyczny w tym miejscu właśnie art Platforma izolacja, która jeszcze w kwietniu 23kwietnia tam zorganizowany festiwal literatury ukraińskiej pierwszy taki festiwal, kiedy już miasto, bo częściowo zajęte przez bojowników prorosyjskich i dopiero w czerwcu 2014 roku to miejsce zostało zajęte przez bojowników to jest właśnie miejsca, które od samego początku jest cieszy się bardzo złą sławą to znaczy, że my znamy kilka takich miejsc, gdzie są przetrzymywani ludzie tak tzw. donieckiej Republice ludowej, ale Toma te konkretne miejsce ma najgorszą opinię trafiali profesor bardzo różni ludzie to znaczy oczywiście profesorze ludzie, którzy zostali złapani za pro ukraińską opozycję za jakieś kontakty utrzymywane cały czas z Ukrainą za to, że np. przekazywali informacje dotyczące sytuacji na miejscu pracowali z mediami ukraińskimi nie stać to jest 1 kategoria ludzi których, którzy oczywiście prawo kwalifikowania od razu jako szpiedzy nie można tego czy właśnie prowadzi działalność dziennikarską czy po prostu coś publikowali na temat tutaj tej sytuacji zarzucano szpiegostwo współpracę z ukraińskimi służbami no, czyli działania przeciwko Republice czy to bardzo ciężkie ciężkie zarzuty z punktu widzenia właśnie władz, ale i tak z tzw. donieckiej Republiki ludowej, ale trafiały tam też przypadkowe osoby mało tego trafią trafiały trafiają osoby, które były wcześniej związane z z władzami Republiki dziury czy to byli bojownikami po prostu, którzy walczyli za to Republikę no ale coś co sporne punkty po pracy poszło nie tak one również okazały właśnie w tym w tym sławetny miejscu, więc oczywiście tutaj nie ma takiej 1 mianownika, który można by pociągnąć wszystkie osoby, które tam odbywały się odbywają nadal to bardzo surowe kary za wcześnie można sobie zadać pytanie właściwie z jakiego powodu ludzie zostali zatrzymani, czego ci separatyści, czego Rosjanie od nich, czyli co właściwie miało być tym celem zatrzymania przede wszystkim takie Społem to właśnie zarzutem współpracy z ukraińskimi owocami z ukraińskimi służbami tych tych informacji, które sami uwolnienie już później wieszczowie tej izolacji mówili no to często właśnie te przesłuchania dotyczyły właśnie wymagano, jakby od przyznania się do współpracy z ukraińskimi służbami specjalnymi to moim zdaniem to wpisuje po prostu, jakby całościowo to co się odbywa 2013 roku na tych na tych terenach, czyli jak jak to pokazuje jak tworzone były te Republiki, które właśnie do określają swój byt taki, jakby bezpośredniej konfrontacji z Ukrainą i jest ich punktu widzenia właśnie Ukraina jest głównym rokiem, więc jakiekolwiek współpraca z państw ukraińskim nawet jakimś takim zupełnie absurdalnym wydawałoby się poziomie może oznaczać, że to jest zdrada zdrada Państwowa, że właśnie to jest jakby to coś za co powinno się karać są surowością na te metody właśnie przypominają niestety to co jakby co działo się wcześniej w obozach koncentracyjnych tak jak mówiłem co można co spotykaliśmy w opisach wojny jugosłowiańskiej, więc no oczywiście może zastanawiać to przede wszystkim nocą kieruje bezpośrednio co kierowało tymi wykonawcami znaczy, dlaczego oni akurat stosowali takie metody tutaj to jednoznaczne odpowiedzi nie ma nie mamy, ale rozumiemy, że w takich sytuacjach wojennych zawsze niestety mamy dosyć duża liczba osób no, który po okazuje się co dostali czas być może byłoby cierpią cierpią z tego swego rodzaju zadowolenie, więc będą to no trudno opisać dokładnie czym kierują sami ci wykonawcy 1417 za chwilę wrócimy do rozmowy z nami jest Piotr Andrusieczko łączenie dziękuję czternasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Piotr Andrusieczko rozmawiamy o raporcie dotyczącym zatrzymań raporcie przygotowanym na zlecenie europosłanki Anny Fotygi o torturach zatrzymania w Donbasie może zastanówmy się teraz nad znaczeniem tego raportu czy to jest także o tym nie wiedziano co znaczy oczywiście wiadomo, że tego rodzaju publikacje mocą tych publikacji po pierwsze, miejsce za sprawą, którego one uzyskują pewnego rodzaju rozgłos, czyli parlament europejski poważna polityczna instytucja Unia europejska to wszystko tutaj istotne, ale warto zadać pytanie właśnie o oto na ile to są nowe treści na ile to jest coś, o czym nie wiedzieliśmy wcześniej, o czym nie wiem media ukraińskie pisały w konkretnie o tym miejscu generalnie o tym co się dzieje w kwestii właśnie tortur represji na obszarze 2 tzw. republik to wasz dom od samego początku to znaczy tutaj media ukraińskie o tym piszą bardzo dużo to są informacje są też raport organizacji ukraińskich, dlatego że mamy też szereg organizacji klęski, które się tym zajmują to rzeczywiście to jest bardziej kontekst ukraiński, chociaż również te raporty te informacje one docierało oczywiście do poza poza Ukrainę i dziś i tutaj był przedstawiony też na forach międzynarodowych, a teraz wydają się on raport ma przede wszystkim znaczenia z punktu widzenia polskiego czy to właśnie europejskiego to znaczy, że rzeczywiście ma szansę na lepsze dotarcie być może właśnie dla do odbiorców którymi są przedstawiciele właśnie władz państw europejskich i dają to jest tak to jest główne to taki plus tego na tego raportu no oczywiście jak będą z punktu widzenia takiego ukraińskiego odbiorcy zainteresowanego tą tematyką to tak jakby ciężko znaleźć nowego, bo rzeczywiście to są to są informacje, które opoką ukazują się ukazywały się ukazuje się cały czas wielu wielu publikacjach praktycznie z regularnie można się spotkać będzie ukraiński włącznie z doniesieniami dotyczącymi tego konkretnego miejsca zobaczy czy też szerzej po on generalnie represji właśnie stosowanych czy to na to niekontrolowane części Donbasu czy też na terenie Krymu warto powiedzieć chyba, że to jest raport, który też oczywiście publikowane w określonym momencie prawda czy teraz, kiedy w ciągu ostatnich paru tygodni mówiliśmy bardzo dużo o działaniach no może nie tyle wojenne chcę działania chyba mających na celu pewne zastraszenie czy to Ukrainy czy może nawet Europy zwrócenia uwagi na Rosję na tą ten potencjał militarny Rosji na ewentualną możliwość od grzania konfliktu ukraińskiego konfliktu w Donbasie to siłą rzeczy pewnie politycznie jest rzeczą słuszną było przypomnienie tego co dziś działo się z cywilami ten w Donbasie i być może dzieje się nadal dzieje się nadal to oczywiście to jest dosyć ważne, bo tak mieć gdzieś to właśnie eskalacji konfliktu, ale co cały czas trzeba pamiętać o tym, że ten konflikt jest nie zakończą to znaczy, że już abstrahując od tego koncentracji rosyjskich wojsk w pobliżu kreski granic to się na Krymie no cały czas mamy wojnę na Donbasie mamy około 45050 km linii zetknięcia, czyli de facto w wielu miejscach wystąpienia frontu mamy część państwa okres jego stronie kontrolowana przez przez państwa znajdują się formacje militarne tam żyją ludzie właśnie w określonych warunkach no oczywiście przede wszystkim mamy cały czas Rosję, która no i tura jest z punktu widzenia Kijowa agresorem, która jest państwo, które właśnie w 2014 roku tak naprawdę rozpoczęła właśnie tę wojnę ten konflikt na nowo paszy co warto podkreślić w przypadku właśnie tego konkretnego raportu w tym konkretnym miejscu izolację to tam mamy co najmniej 2 osoby wśród sprawców 800 wykonawców tych tortur, które zostały zidentyfikowane jako obywatele Rosji mamy jeszcze 3 minut może nawet troszeczkę więcej może od odchodząc na moment już od samego raportu dotyczącego sytuacji w Donbasie powiedzmy parę zdań o tym co dzieje się w samej Ukrainie jak Ukraina radzi sobie z zupełnie innym zupełnie innej natury kryzysem czy kryzysem covid 19 sporo się teraz pisze o tym, że coraz wyraźniej widać dysproporcję między krajami wysoko rozwiniętymi krajami bogatszymi krajami, które wciąż są w tej grupie krajów rozwijających się tutaj wydaje się, że Ukraina jest dokładnie takim przypadkiem w ostatnich dniach doszło nawet chyba do dymisji ministra zdrowia w związku właściwie z wyhamowaniem tempo tempa szczepień to właściwie jest z tymi szczepieniami na Ukrainie oczywiście w porównaniu z polską wygląd to bardzo źle to faktycznie zdymisjonowano ministra ochrony zdrowia Maksym Stepanow Ano jest uznawany za jednego z z, którzy są winni właśnie tej nieudanej kampanii szczepień, ale tak naprawdę tutaj warto jednak mówić o tych też obiektywnych przyczynach no oczywiście po pierwsze, Ukraina późno zaczęła tam ten kampanie szczepień dopiero 24lutego to też związane z tym, że po prostu nie było szczepionki do dnia dzisiejszego ono wolne tempo jest przede wszystkim związane z tym, że na dzień dzisiejszy szczepionek jest cały czas mało, bo pierwsza pierwsze dostawy do 500 000 AstraZeneki z Indii dopiero długo przez długi czas nie było nic dopiero później zaczęły nadchodzić China, czyli już chęć 700 000, bo chińskie szczepionki 116 000 pań 0 w tym tygodniu to co w nich wczoraj wydaje się, że ciała kolejna partia to ponad 22 000 do zera i do końca tygodnia powinno jeszcze chyba 350 000 dolecieć, ale też cały czas mało oznacza dzień dzisiejszy rano dzisiaj było to niecałe 995 000 do podanych podanych Ukraińcom tylko ponad 37 000 otrzymało 2 dozy, bo wg Ministerstwa Zdrowia Ukrainy do końca roku powinna otrzymać 42 000 000 dos szczepionki nie wiem czy to tak naprawdę uda zrealizować ten plan wydaje się ono, jakby to szczepienia będą cały czas jednak szukać będzie bardzo odstawała od tego co co się dzieje w tej w tej kwestii właśnie Europie nie mogą się tą nagrodą z udzielanej pomocy, bo np. Litwa niedawno ogłosiła, że przekaże ze swoich funduszy na 100 000 do Ukrainie szopę ciasto zamyka też były takie wcześniej był sygnał ze strony Polski, ale tutaj póki co szczegółów nie ma to tylko to od razu dodam to informacja, która się pojawiła możliwym szczepieniu właśnie obywatel Ukrainy, którzy mają prawo na przetrwanie w Polsce na granicy tutaj wywołał dosyć duża poruszenie to była informacja, która była nowym po bo podawane przez wszystkie media ukraiński, ale czy można powiedzieć, że na Ukrainie już jednak funkcjonuje plan szczepień czy też także skutek właśnie tego niedoboru również nie do końca wiadomo komu te szczepionki należą ten plan ten plan był wdrożony on obok samego początku rzeczywiście był fatalnie wykonywane oznacza też na ten brak szczepionek nałożyło się w tej pierwszej fazie bardzo duża nieufność do konkretnej szczepionki, która przy przez przybyła pierwszą, czyli ta astra Zeneca pochodząca z Indii tutaj rzeczywiście był fatalny negatywny pisał również ze strony niektórych polityków właśnie, jakby krytykujących dostawy zobaczy świat zachodni Polska szczepi się Pfizerem tak dalej mamy tutaj mamy jakąś taką wybrakowane nie będą wybrakowane szczepionkę to niestety zrobiło bardzo zły zły PR oczywiście ludzie zaczęli po prostu rezygnować w pewnym momencie ze szczepień wprowadzono nawet taką akcję taką kampanię reklamową, gdzie autorytety społeczne jak mogły się zaszczepić poza poza kolejką byli też młodzi przed dziennikarzy, którzy w zależności mieli mieliby tutaj promować samą ideę szczepienia teraz to sytuacja wygląda bardziej uporządkowana, jakby no natomiast no oczywiście z punktu widzenia tego co się dzieje w unii europejskiej w kwestii po to, dalekie od i od ideału, ale w gruncie rzeczy wydają się ono główną przeszkodą jest właśnie to, że jakby tych szczepionek po prostu brakuje na to, żeby rozpoczną taką szeroką bez szczepień na szeroką skalę, bo po prostu ich lub fizycznych nie ma dziękuję bardzo, Piotr Andrusieczko dziennikarz współpracujący z serwisem kraj wersji gazetą wyborczą korespondent Ukrainy Europy wschodniej państwa i moim gościem jest czternasta 33 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska realizował Szymon waluta łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA