REKLAMA

Czy w Polsce stosuje się tortury? Najnowszy raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-05-19 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:19 min.
Udostępnij:

Było i jest bardzo źle, spadliśmy bardzo nisko w rankingu państw, jeśli chodzi o przestrzeganie praw osób zatrzymanych i pozbawionych wolności. "Z tak dużą skalą nadużyć ze strony policjantów do tej pory się nie spotkaliśmy" - mówią przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur podkreślając, że żadna z tzw. "gwarancji antytorturowych" nie była przestrzegana. Rozwiń »

Mówienie o torturach jest w Polsce w pewnym sensie nieuprawnione. Ale nie dlatego, że zjawisko tortur w naszym kraju nie występuje, chodzi o kwestię formalną: polskie prawo nie przewiduje bowiem takiego przestępstwa, jak tortury - mimo różnych prób wprowadzenia do ustaw takiego pojęcia dotąd nie udało się tego zrobić.

Problem formalny jest odzwierciedleniem problemu faktycznego - bo są okoliczności, w których nie stosuje się standardów światowych, czy może raczej: cywilizowanych w tym zakresie. Są bowiem sytuacje zgodne z prawem, które nie zgadzają się ze wspomnianymi standardami.

Marcin Kusy i Justyna Zarecka z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), który działa przy biurze RPO przyznają w tej rozmowie, że ubiegły rok, ograniczenia wynikające z pandemii a zarazem liczne wystąpienia społeczne spowodowały, że policjanci wielokrotnie łamali wszelkie standardy, zdarzało im się także łamać procedury w efekcie naruszając prawa osób zatrzymanych czy też pozbawionych wolności, na przykład stosując nieuzasadnioną przemoc, co jest przestępstwem.

Inny wątek to - jak udało się poradzić w czasie lockdownu kierownictwom Domów Pomocy Społecznej.

Rozmawiamy o 13. raporcie KMPT, dotyczącym 2020 roku oraz o tym, co w praktyce może wyniknąć z ustaleń tego raportu. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu zapraszam państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Radia TOK FM wolnych sądów pt. naprawą patrz nasza nazwa Maria gardził, a moimi gośćmi dzisiaj są Marcin Kusy Justyna Warecka krajowego mechanizmu prewencji tortur, który działa przy biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działaniach naprawy opat, bo prawo patrzy na siebie nawet jeśli o tym nie wiesz, bo prawo to nie tylko przepisy to również ludzie instytucje wpływające na twoje życie, bo wszyscy Rozwiń » musimy się bronić przed okazją do naszego spotkania jest wydanie kolejnego trzynastego już raportu krajowego mechanizmu prewencji tortur nowego, który dotyczy ubiegłego roku, czyli 20002020 roku, który nos oraz właśnie powiemy, a innych to nam ten raport pokazuje, ale najpierw chciałabym was poprosić o to, żebyście bardzo krótko powiedzieli czekam też zajmuje dobre państwo krajowy mechanizm prewencji tortur to jest zespół w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, który zajmuje się wizytowania miejsc pozbawienia wolności, który zajmuje się monitorowaniem sytuacji w miejscach pozbawienia wolności pod kątem ochrony osób tam przebywających przed torturami oraz innym nieludzkim poniżającym traktowaniem albo karaniem działamy na podstawie na podstawie protokołu fakultatywnego do konwencji o ochronę o zakazie tortur jest jest to czym dokument międzynarodowych, która Polska, który Polska ratyfikowała w 2008 roku i funkcja właśnie wypełnienia mandatu zapisanego, czyli tego właśnie wizytowania miejsc pozbawienia wolności w Polsce została powierzona Rzecznikowi Praw Obywatelskich na noc jest to, że działa właśnie wprowadzenie mniej interweniujemy jakiś konkretnych sprawach, ale jeździmy po to, żeby zapobiegać temu co może się stać wszystkich naruszeniach, do których generalny może los i właśnie te miejsca pozbawienia wolności są takie bardzo szerokie, bo nie są OPS standardowe jak każdy myśli więzienia czy komisariaty policji, ale realizujemy także domy pomocy społecznej, w jakich nawet prywatne placówki opiekuńcze, ponieważ tam można trafić będąc osobą ubezwłasnowolnioną oczywiście na podstawie postanowienia z nią także nasi bardzo ważny, że to zrozumienie miejscach pozbawienia wolności, jaki samego pozbawienia wolności definicja tych 2 pojęć została podpisana właśnie potopu fakultatywne roli będę posługiwał skrótem szopka, bo tak ten dokument miał ofertę w skrócie nazywa i właśnie definicja pozbawienia wolności jest bardzo szeroka z stąd też nie są wizytację Krystyną opowiedziała się więzieni zapory więzień i jednostek policyjnych, ale również właśnie domów pomocy społecznej wszelkiego rodzaju miejsca, gdzie mogą przebywać z osoby nie własnej woli, ale na podstawie decyzji władzy władzy sądowej władzy administracyjnej, bo czas kimkolwiek innym i ważny jest mi, że również rem aspekty także osoba ta nie może tego miejsca opuścić własnej, bo miejsce w wakacje z bardzo szeroki natomiast jestem i jest cały czas otwarty tak z miejsca, które opisujemy ten waha się rozszerza cały czas natomiast jego wielkość jest uzależniona również od nas szczyt za sobą zarówno ludzkich, jakie finansowe, z którymi jak wiadomo najlepiej nie jest, ale docencie będziemy rozmawiać, bo ja chcę powiedzieć o tym, że te wasze raporty roczne i cząstkowe czy tematyczne to jest taki obrazek takie zdjęcie tego jak przestrzegane prawa człowieka te konkretne, czyli prawa osób pozbawionych wolności w Polsce danych danych placówkach i w danym czasie to taki obrazek zdjęcie tego jak jest, ale toteż trochę miara takiego rozwoju cywilizacji cywilizacji cywilnego każdego kraju, który lektury, bo przecież o tym właśnie jest tego dotyczy zakaz stosowania tortur innego nieludzkiego traktowania czy innych form niewłaściwego traktowania osób pozbawienia wolności ja sobie myślę, że ten rok 22020 rok szczególny, bo to jest rok kryzysu kryzysu społecznego kryzysu politycznego zresztą o tym napisał rzecznik mnie we wstępie do naszego raportu, że to jest taki taki czas, który jest następcą zwycięstwa jest testem tego jak traktuje się człowieka sytuacji podporządkowanej w sytuacji, kiedy on jest w pełni pod władzą państwa jego funkcjonariuszy i też test tego w jaki sposób traktujemy traktujemy jego godność, dlaczego ten rok szczególny, bo wydaje, że z 2 względów po pierwsze to kryzys w związku z covid 19 z pandemią covid-19 i która która siłą rzeczy spowodowała no by ryzyko występowania tortur i innych form niewłaściwego traktowania, ale też zmiany wprawie, które na to pozwoliły, ale to też logo którym, które zapamiętamy jako rok kryzysu społecznego politycznego i mam tutaj na myśli konsekwencje tego czyli, czyli im liczne zgromadzenia najpierw w sierpniu pro w związku ze sprawą Margo, a później po decyzji tzw. Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy aborcji, dlaczego ma znaczenie, bo te wydarzenia spowodowały liczne zgromadzenia, które w następstwie, których doszło do zatrzymań, czyli właśnie do pozbawienia wolności i wiem, że wiem, że w bardzo starannie samego początku byliście w każdym z tych miejsc gdzie, gdzie były osoby pozbawione wolności właśnie podczas protestów i badaliście jak są to osoby traktowane właśnie dzisiaj o tym chciałabym porozmawiać od 2 o szczególnych aspektach, bo myślę, że ten rok wyróżnia się właśnie z tych złóż z 2 powodów po pierwsze z powodu pandemii covid 19, a po drugie z powodu sytuacji politycznej w Polsce już w wyniku, której doszło do licznych protestów i zatrzymań i to są takie 22 główne tematy, które chciałbym, żebyście powiedzieli i o których się wypowiedzieli, więc chciałbym zadać takie pytanie jak wyglądał jak wygląda obraz Polski 2 tysięcznego dwudziestego roku, jeżeli chodzi o zapobieganiu torturom, czego się dowiadujemy o Polsce z waszego raportu z waszej wizytacji na ten obraz jest jest różnobarwna po 1 stronie będzie bowiem widzimy kolory czarny, który mi są w tym przypadku kół brutalne zatrzymania osób protestujących przez policję, a po drugiej stronie tego tego wachlarza barw jest kolor biały, który miast nie wiem dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego, które umożliwia wychowankom kontaktowanie się ze swoimi bliskimi poprzez Skype poprzez Facebooka w związku z tym, że to, że jest zakaz odwiedzin spowodowany zagrożeniem pandemicznym, a więc trudno jest nam udzielić odpowiedzi na to by czytać czy ten obraz jest 1 bardzo mnie nie nie jest wszystko to wszystko zależy od rodzaju od od rodzaju miejsc pozbawienia wolności od starań również, że mu również danych osób część osób kierujących danym miejscem pozbawienia wolności także tak to wygląda na zadanie uczelni przepraszam proszę o umowy mam wrażenie, że właśnie na jeśli chodzi o pandemię to mamy placówki, które są bardzo dobrze poradziły właśnie z całą tą sytuacją, a są placówki, które jak potrzebował większego wsparcia większej pomocy dla, który te przepisy te zalecenia, które były im cały czas przekazywane były przekazywane albo zbyt późno albo nie były precyzyjne na tyle, aby pomóc w jaki sposób zarządzania to pan, więc nawet jeśli chodzi o, jeżeli patrzymy na trudną sytuację w domach pomocy społecznej to tutaj sytuacja też nie możemy jednoznacznie ocenić, że wszystkie domy pomocy społecznej osoby jednoznacznie korekty były idealnie też wysoką stopą, ale nie możemy powiedzieć, że była jakaś tragiczna sytuacja i tak dowiadywaliśmy się z innym państwem oświadczenie pracownicy opuszczali domy pomocy społecznej zostawiały osoby na pastwę losu tak naprawdę no tak w Polsce w takiej sytuacji na szczęście nie mieliśmy jakoś udało się temu zapobiec zadawaniu nie proszę i dopuści by wydać mówi Miller 2 poziomach mówimy 1 takim poziomie systemowym i anonimowej poziom między indywidualnym dlatego rzeczywiście jest także w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji dyrektor jednostki może sobie poradzić z ograniczeniami i z trudnościami natomiast no raczej myślę, że musimy się skupić na sytuację na na znak na temat systemowych, bo no, bo to jest na tym polega zobowiązanie państwa prawda, żeby systemowo zapobiegać też w tym w tym niewłaściwym formą traktowania osób, które są pozbawienie wolności, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od tych czarnych barw, bo tak też, że tak też nasz nasz wasz raport jest skonstruowane no wydaje się, że ten rok ubiegły to też rok, kiedy zaczęliśmy mówić o torturach kiedy, kiedy to słowo tortury coraz częściej pojawiało się w naszym języku również potocznym wcześniej my w krótkim, zajmując się torturami oczywiście oczywiście używaliśmy tego słowa natomiast natomiast inne w związku z tym działaniami policji wokół protestów, których o, których już wspomnieliśmy to słowo zaczęło być używane powszechnie też przez dziennikarzy ja tylko wspomnieć o tym że, że kodeks karny wciąż nie zawiera definicji tortur wiem, że również w tej sprawie występowaliśmy występowaliście dlatego dlatego trudno też dziwić, że nie używam tego słowa, bo takiego przestępstwa i po prostu nie ma natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli tych właśnie tych czarnych barw których, o czym powiedziałem ja myślę, że to jest też, że to, że zaczęliśmy o tym mówić zaczęliśmy mówić o torturach to, dlatego że że było jest bardzo źle i że w tym obszarze, gdzie przesunęliśmy się na tej drabinie czy też wsparliśmy z tej drabiny państw, które przestrzegają praw osób osób zatrzymanych pozbawiony wolności daleko daleko czy też Nisko Nisko w dół tak źle chyba, jeżeli o traktowanie przez policję do tej pory nie było czym się wydaje obyć macie co wynika z waszego raportu to ten może tak zacznę od tego, że właśnie takowym skalę nadużyć nad umrzeć, jeżeli chodzi właśnie zatrzymywania, o ile osób protestujących zostaw wciąż skalą niewłaściwego zachowania policjantów spotkaliśmy się po raz pierwszy właśnie po zatrzymaniu w sierpniu tzw. tęczowej nocy przy czym to nie byłem przy czym te wizytację one jakby w 1 miejscu spotkaliśmy ogrom tych nadużyć, które do tej pory spotykaliśmy sporadycznie to nie jest także tych problemów nie było ono było one pojawiały się zawsze i znanych znajdywały tym samym odzwierciedleniem naszych raportach naszych wystąpieniach generalnych, acz natomiast od sierpnia właśnie nocy od tęczowej nocy poprzez kolejne zatrzymania osób protestujących już tzw. strajkach po obiecanych no ta skala nagle urosła do ogromnego rozmiaru tak zaczęliśmy się do tego przyzwyczajać się jesteśmy posługiwać tym co się stało oczywiście najgorsze co może nam się zdarzyć to przyzwyczają się do tego jesteśmy źle traktowani przez policję, ale proszę powiedz na czym polegają nasze najpoważniejsze problemy, gdzie 1, w jakich obszarach nadużycia zaobserwowali 6 ma już od samego są tak jakby 3 podstawowe gwarancje audytor surowe, które mówią właśnie lekarzom czy każda osoba zatrzymana powinna mieć bezpłatny dostęp do do pomocy prawnej do poparcia od momentu od momentu zatrzymania każda osoba zatrzymana winna być przebadana przez przez lekarza, który właśnie poprzez badanie nie tylko poprzez wywiad, ale poprzez badanie fizykalne stwierdzi, jakim stanie tam osobiście znajduje oraz prawo do informacji właśnie, które do poinformowania osoby trzeciej akcji za zatrzymania i poprzez ten pryzmat wszystkich realizacji tych podstawowych gwarancji anty nowotworowych przeprowadzaliśmy wizytacje naukowcy z komisariatu policji komend policji czy tak, zanim aresztu po polis policyjnych no niestety jak wynika z naszych z naszych obserwacji naszych zaleceń z naszego raportu żadna z tych gwarancji antymonopolowy żąda nie jest w Polsce realizował problem również polega na podejściu do tej drogi do tych kwestii przez całe władzy, ponieważ mimo wydawanych naszych zaleceń mimo wystąpień generalnych, które właśnie mówią o tym stanie zastanym oraz, które przywołują standardy międzynarodowe mówiące o tym jak powinno być mimo tego, że powołujemy się również na stanowiska innych instytucji tej instytucji międzynarodowych również zwracają uwagę na te problemy to otrzymujemy odpowiedzi, po który dana dana władza odpowiednie ministerstwa powołują się tylko i wyłącznie stan prawny nasz krajowy nasz Polski nie, odnosząc się w ogóle do standardów międzynarodowych nie odnoszą się właśnie do tych wszystkich rzeczy, które są ujęte w naszym raporcie, a twierdzą wymienia wszystko jest dobrym polskim, ale my wiemy, że to jest zgodne z polskim prawem natomiast to jest właśnie program natomiast z pan na tym aspekcie jak czas ten dialog przy połączeniach tak typu wymiana myśli może nazwać dialog no właśnie, czyli my też znowu jest kolejna rzecz, do której zaczynam przyzwyczajać, że ani prawo ani zalecenia międzynarodowe ani wyroku wyroki sądów międzynarodowych nas czysta one obowiązywać myślę że, toteż widać właśnie w tym obszarze, ale proszę powiedz, jakie Złotek w taki konkretny najpoważniejsze naruszenia władz, jeżeli chodzi o prawa osób zatrzymanych przez policję tak jak powiedziałem przede wszystkim jeśli chodzi o dostęp do adwokata dostęp do adwokata, który zgodnie z zaleceniami zgodnie ze standardami międzynarodowej ma międzynarodowymi dniami zapewniony od momentu zatrzymania bezpłatnemu pan natomiast w tej sytuacji osób zatrzymywanych na protestach nie do użytego w tym, że my, że z, że odwołał się na 100 wsparł się, że za pomoc prawna nie jest zapewniona jest zgodne z polskim KN to, nawet jeżeli w ramach właśnie tych oddolnych działań będzie osób, które za, które właśnie zorganizowały pomoc prawną to jednak dostęp do tych adwokatów dostęp do spotkań z nimi idą ograniczamy był utrudniamy co więcej o tym jak na marginesie może też powiem też ponownie pokazuje jakąś tam tendencję, która się pojawiła ten również w pewnym momencie my jako krajowy mechanizm prewencji, chcąc to właśnie PiS pan, podejmując wizytacji, podejmując spotkanie z osobami zatrzymanymi również nam ten dostęp był utrudniamy nie był uniemożliwianie, ale były uwzględniane w pokoleniu prawda wcześniej nie było takich problemów tego co pamiętam, żeby mieć problemy pojawiają się takie problemy Mario to one wynikały z listą niewiedzy tych funkcjonariuszy może jakiś tam pan w miejscowości małej komendzie nie mieli styczności wcześniej byli przeszkoleni natomiast problemów rozwiązywanych bardzo szybko jednokrotnie na telefon poprzez konta takiej z Komendą Główną Policji w tym momencie tego nie ma natomiast no to już dochodzi do ubrań skrajnym przypadku figurą chociażby w ubiegły weekend, kiedy zastępczyni rzecznika dr Hanna Machińska właśnie udała się na spotkanie na spotkaniu na komisariat w celu właśnie z zweryfikowania traktowania osób zatrzymanych tam miała sprawdzano legitymacji pod tym względem czy pieczątki są też odpowiednie miejsce albo, że jej spotkanie było też kręcone nagrywane przez funkcjonariusza ponieważ, a było ją było tak podobno przyznał, że po prostu osoba zatrzymana wszystkie czynności, jakie są nią podejmowane powinny być skręcone, więc nawet rozmowa z własnych odcina zrywa, a wasz raport mówi też zawsze mówi też o brutalności funkcjonariuszy proszę powiedz jak jak to wyglądało przy tych zatrzymaniach czy to jest także w tym obszarze również coś zmieniło to znaczy wiadomo, że funkcjonariusze policji policjanci mogą użyć środków przymusu bezpośredniego jest po prostu narzędzie bez miast z ustawą, która mogą użyć odpowiednich oczywiście o okolicznościach i jeżeli chodzi właśnie o użycie siły fizycznej, które było na takim nagminnie używane podczas zatrzymań w naszej ocenie wydane wydawanej po analizie po analizie monitoringu filmików, które znajdywały się niejednokrotnie internecie po spotkaniach z osobami zatrzymanymi, które dotknięte były właśnie stosowanie środka przymusu bezpośredniego w postaci użycia siły fizycznej no to jednak ten środek nie użyte adekwatnie do sytuacji, ale powiedziałem no jesteś owych które, które jest to narzędzie, które policja może użyć, ale jeżeli nie jest on użyte adekwatnie do sytuacji co mamy do czynienia z przemocą i te sytuacje, które opisywaliśmy w naszej raportem w naszej opinii jest to przemoc funkcjonariuszy policji w stosunku do osób, które zatrzymywał czy kraju ma mechanizm prewencji tortur ma jakiś się kompetencje do służby działań czyje w jaki sposób wykorzystuje, żeby działać po stwierdzeniu właśnie np. takim, że przemoc jest używana w sposób nieadekwatny to jest przestępstwo przestępstwo karne tak natomiast jako krajowe państw prewencji tortur jesteśmy też obok jest zobowiązani wobec zna pan wobec naszych rozmówców, czyli osoby osób, które mocno informują do zachowania tajemnicy w stosunku co nowych danych osobowych i jeżeli dana osoba wyraziła wyraziła zgodę na to, abyśmy po ma kolej po podjęciu zadania, które te, które wiążą się z opublikowaniem z przekazaniem dalej bank danych osobowych to jak najbardziej zgłaszamy wtedy do Rzecznika Praw Obywatelskich daną informację rzecznik podejmuje decyzję o tym czy kierować zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa czyn i to właśnie w 1 sprawie, która była o protestach najbardziej, a po tym, jak zebraliśmy materiał m.in. z Izby wytrzeźwień, gdzie osoba zatrzymana została skierowana o analizie tego monitoringu ten jak widzieliśmy jak ten mężczyzna się zachowywał, a że wzywa np. proszę o to, żeby skontaktować się z adwokatem zostało to uniemożliwiają to taką analizę tego monitoringu w naszej ocenie, a wraz z wnioskiem do prokuratury jak najbardziej skierowaliśmy prosiliśmy o wyjaśnienia w tej sprawie, więc jeżeli rzeczywiście ta osoba sama powiedziała, że tak będzie chciała, abyśmy tę sprawę podjęli przekazali dalej lub zrobili właśnie trzeba zdjęcia tego, jakie są obrażenia tutaj to jesteście właśnie duży problem, jakim spotykamy, czyli nierzetelnych badań lekarskich osób zatrzyma, bo jeżeli okazuje się, że jak na komisariat, a widzę mężczyznę, który ma obrażenia jest obity on mówi, że no nie pojechali do lekarza posunie się dogadał z funkcjonariuszami, jeżeli udadzą zapalić no to daje spokój będą czekali w tej kolejce na SOR-ze przyjęcia i nie niezbadane jak później no oczywiście naszym no jest trzymany można w USA zadawałam nie wiadomo czego, ale dzięki Grekom dokumentacji, jaka jest i ma notatkę funkcjonariusza z tego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, który może on odmawia przyjęcia tej osoby, ponieważ ona na widoczną wrażenia ją nie przyjąć na własną odpowiedzialność, po czym przychodzi naczelny odpisuje, że ta osoba może w tym pomieszczeniu przebywa, więc widać, że te systemy zawodzą inne możemy bardzo jasno opisujemy nowe takie przypadki w raportach to otrzymujemy odpowiedź od komendanta, który pisze czy cała dokumentacja prowadzona jest zgodnie z zasadami i nadal będzie się rozwijał i właśnie one też ważne słowo dialog powieść Maria no krajowy mechanizm prewencji ma za zadanie prowadzenie wiarą ma prowadzenie dialogu to jest nasze główne narzędzie do tej pory sprawdzało się no my jako KMPT winniśmy na podstawie rozmów na podstawie różnych czynności identyfikować pewne problemy, a następnie zgłaszać odpowiednim instytucjom organom władzom odpowiednie, które są odpowiedzialne za zmianę właśnie mówię Słuchajcie to jest problem my nie informujemy o tym, że ktoś powiedział, że to jest problem nie to identyfikujemy jako problem to co nam obiecał jest to bez znaczenia my pokażemy te 12 i identyfikujemy problemy mówimy Słuchajcie osoby zatrzymane nie są badane przez lekarza, mimo że standardy międzynarodowe o tym mówią, mimo że komitet zapobiegania torturom, które wizytował Polskę jak 2 lata temu w ubiegłym roku Nora też o tym mówi, mimo że pan komitetu ONZ również w Polsce to odpowiedź ma, mimo że kastą Polsce wystąp w swoim sprawozdaniu i do tej pory ta forma dialogu właśnie wskazująca problem i identyfikująca problemy się sprawdzała ubiegły rok jednak coś w tej praktyce dobrej praktyce przekreśli no właśnie, ale tak jak powiedzieliśmy na początku ten rok to też pandemia covid-19, która bardzo zła głęboko naznaczyła myślę, że wszystkie obszary działalności funkcjonowania państwa, a miejsca pozbawienia wolności szczególnie i słyszeliśmy o tych czytaliśmy wielokrotnie o tym w jaki sposób pandemia oznaczała np. właśnie DPS-y, w których jest na wcześniej wspólnie działać niewiele się mówi o tym jak pandemia dotyka zmienia zakłady karne areszty śledcze też jednostki dla dla osób, które nie są pełnoletnie chciałabym poprosić jestem tutaj krótki komentarz na temat tego ja jak funkcjonowały placówki opieki w dobie pandemii w jaki sposób pandemia ograniczyła prawa osób, które przebywają właśnie np. DPS-ach myśli chodzi o właśnie do pomocy społecznej prywatne placówki opieki czy zakłady opiekuńczo-lecznicze no to ogranicza przede wszystkim wymiar rzędne sami zdawaliśmy sobie sprawę, że to są osoby najbardziej zagrożone narażenie, więc też jeździliśmy tam nie lista rodzin, bo ile komisariatów oczywiście się pojawiliśmy osobiście to tutaj w przypadku DPS-ów nie było, ale przez cały rok naprawdę monitorowaliśmy wszelkie doniesienia o tym gdzie są zakażenia, gdzie do nich dochodzi później mając takie informacje kierowaliśmy pisma prosiliśmy o szczegółowe informacje właśnie na temat tego jak wygląda sytuacja co się dzieje, jaką pomoc otrzymali, czego im brakuje i to wygląda i dostaliśmy pytaliśmy także m.in. o 65 domów pomocy społecznej czy też dostać a, a spora skala tego całego wydarzenia no i przede wszystkim to co się wyłania to jest brak takich spójny jasny właśnie z góry narzucony przepisu w ramach, których te domy pomocy społecznej wiedział jak działa też nagrodę zwracano uwagę, że nikt nie pomyślał o tym, jaka jest specyfika poszczególnych placówek, jeżeli dostała zalecenia proszę wyodrębnić części do izolowania chorych mieszkańców nowej nie myślą o tym, że niektóre budynki w ogóle nie są możliwe do tego by takie mam taki izolatorium oraz stworzyć miejsce przepisy no wymagały tego, że np. konsultowana z lokalnym sanepidem, a czy właśnie z jakimiś lekarzami właśnie na tym poziomie takim bardzo lokal, ale to co też pojawiło no to było właśnie też kwestia chociażby brak kadr nowo, jeżeli dochodziło do zakażeń no to najczęściej szczególnie w tym pierwszym etapie nikt nie wiedział co co robić, jeżeli te zakażenia były duże, a zdarzało się, że było ponad 70% mieszkańców w jednym z TPS na 65 mieszkanek 64 miały pozytywne, a w Gdyni w związku czy nota kadra też była częściowo w niektórych placówkach to właśnie zakażeni pracownicy opiekowali się zakażonymi, a mieszkańcami dopiero po jakimś czasie ta sytuacja się na tyle uspokoiła, że można było wprowadzać pewnego rodzaju zmian tutaj pojęcia też problem chociażby z tego, że wojewodowie oraz filmowi kierować do pracy to pielęgniarki czy lekarz w placówkach, ale ostatecznie okazało się, że na kilka-kilkanaście skierowań nawet w przypadku niektórych placówek pojawią się tam 1 pielęgniarka 1 lekarz dawną urodę tej pomocy cały czas było zbyt mało oczywiście na samym początku było też problemy, które wszyscy tak naprawdę licznie dostęp do środków ochrony indywidualnej później na szczęście ten problem został rozwiązany bardzo wielu, a włodarze, którzy właśnie opiekują się domami pomocy społecznej wskazywała na życie, a nawet, jeżeli zwracali się o pomoc do wojsk obrony terytorialnej no to ostatecznie okazało się, że ta pomoc nie jest w pełni możliwa, bo żołnierze nie są przeszkoleni do tego, żeby móc opiekować się mieszkańcami pełni jakiś funkcji opiekuńczej teraz niedawno wprowadzam wizytację ogrzeją domu pomocy społecznej zostaną 4 już bardzo cieszyli, że jedną z Żołnierek wojsk obrony terytorialnej była rehabilitantka, która wcześniej pracowała, więc jeżeli to są osoby, które rzeczywiście mogą pomóc no wtedy jest łatwiej, ale nie zawsze nie we wszystkich miejscach było na jej ten największy problem, jakim się spotkali to właśnie zakaz opuszczania do Resovii ograniczenie kontaktu z najbliższymi nowe to odwiedziny się nie odbywały stacjonarnie, a my zawsze mówił, że rozumiemy to, że ograniczenia muszą być wprowadzone przez komitet czerwone było zawsze proporcjonalny do tego, jakie zagrożenie nie jest ani chwili na danym terenie, a jeżeli już muszą wejść na tanich będą jakieś dodatkowe alternatywne formy uzupełnienia tego kontaktu niech to będzie możliwość połączenia się na skraju najwyższy się rozmowy telefoniczne w pewnym momencie, gdy tych zagrań było mniej no np. takie spotkanie mogło być organizowane na zewnątrz, więc zawsze też staraliśmy się wskazywać, że jeżeli jest taka możliwość to zróbmy cokolwiek, byleby te ograniczenia nie były aż tak dotkliwe i tutaj myślę, że więzienia też okazały dość ciekawą perspektywę o wielu widzi właśnie otworzyło się na takie konta to właśnie z tej połowy to było bardzo, a dobre rozwiązanie oczywiście tych stanowisk skarpa gdzieś udało się utworzyć trochę więcej rozmowy trwały po pół godziny czasami, a mogło być robione nawet kilka razy po raz w tygodniu oczywiście zależy od jednostki, bo wszędzie było dobrze ale gdy udało nam się w latach wizytować 1 zakładów karnych, których zresztą, ale szło m.in. w okolice Białej Podlaskiej to tam dostaliśmy informację, że nawet przymierzali się do tego, aby powrócić do widzeń, ale w Michniowie sami twierdzili, że oni wolą ten kontekst po bo jest częstsze dłuższe i zapewnia taką swobodę kontaktu, więc woleli, więc taką formę kontaktu, więc to są takie rozwiązanie, które myślę, że teraz udało się wypracować takim ciężkim czasie, ale myślę, że mogą być w przyszłości wykorzystane właśnie to dobre praktyki część dni zostanie z nimi na znanym widzę jak trzeba przyznać mu ze służby więziennej to, że mimo wprowadzenia ostrzega jednak również prowadzę jestem alternatywna tych formalnych praw które, które premiują zostały ograniczone ze względu na covid, jednakże również covid wpłynął na naszą działalność krajowego mechanizmu prewencji niż do tej pory wszelkie licytacja były przeprowadzone bezpośrednio, czyli jechaliśmy dodamy dziewiętnastki do do danego miejsca pozbawienia wolności tam niezapowiedziane przeprowadzane są wszelkie czynności, które mamy mandacie no i jej w tym momencie ten dostęp właśnie covid spowodował również myśmy mieli dostęp ograniczony też podjęliśmy decyzję ze względu na ochronę własnych pracowników na pomyślne mandat ten będziemy realizować w sposób zdalny, który nie jest idealne i ale jest to również alternatywa no tego co sądzą powinniśmy robić od już państwa nie powiedzieliśmy całym szeregu maty którymi KMPT się zajmuje i nie powinniśmy też cały szereg jednostek, które kompetencje wizytował w tym roku zaledwie odkryliśmy tematu odsyłam państwa to bardzo ciekawego raportu KMPT, który wisi na stronie już od rzecznika biura Rzecznika Praw Obywatelskich oczywiście nie bardzo się na psie przy wszelkie dobre praktyki takie takie, które właśnie tobie Maciej pozwalają później powiedzieć, że nie jest tak źle, bo tu jest tu też myśli coś dobrego to też dobry pomysł, gdyż pozwolił na większy kontakt jednak jestem zwolenniczką systemowych rozwiązań i też niepokoją sytuacja, kiedy z 1 strony los ludzi pozbawionych wolności zależy od dobrej woli pomysłowości dyrektora, który kieruje jednostką z drugiej strony sytuacja zmusza go do tego, żeby poza systemowe sposoby formy myślę, żeby żeby, żeby prawa osób pozbawionych wolności były w pełni przestrzegane też pamiętajmy, że jednostki, które są zamknięte wszystko jedno z jakiego powodu też powodu z powodu pandemii zamknięte na wizytację na w ogóle na kontakt ze światem zewnętrznym to są miejsca, które są szczególnie podatne na stosowanie tortur i innych form niewłaściwego traktowania i właśnie tam do tych form niewłaściwego traktowania i wtedy dochodzi ja jakoś tak jednak widzę mniej więcej chciałem go również jasnych o tym co powiedzieliście cieszę się, że wy dostrzegacie też jaśniejsze dla mnie to po tym co mówicie to był rok bez dialogu to był rok zamkniętych jednostek, w których przebywają osoby pozbawione wolności to był rok brutalności policji jestem bardzo ciekawa tego jak otrzymujemy za rok ten rok, który teraz trwa, czyli rok 20002021 już dziś zapraszam was na rozmowę za rok na temat swojego raportu, a tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego otwartych miejsc, w których się, w których swój mandat realizujecie bardzo wam dziękuję bardzo, państwu dziękuję za uwagę ten kolejny odcinek podcastu ile jako FM i wolnych sądów pt. naprawo patrzy dzisiaj patrzyliśmy na to czy Polska jest państwem, które stosuje się tortury i inne formy niewłaściwego traktowania osób pozbawionych wolności żegnam się z państwem Maria karmiła do widzenia widzenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA