REKLAMA

Reforma ochrony zdrowia. "Rząd proponuje nam powrót do poprzedniej epoki"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-05-20 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:11 min.
Udostępnij:

O planowanych przez rząd zmianach w służbie zdrowia, kondycji gospodarki po pierwszym kwartale i prognozach na przyszłe, Polskim Ładzie i inflacji rozmawiali Katarzyna Kolasa, Jakub Borowski i Jakub Wojnarowski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry naszymi gośćmi w tej kolejnej części magazynu EKG są będą pan dr Jakub Borowski główny ekonomista banku Credit agricole szkoła główna handlowa w Warszawie dzień dobry panu nowe państwo pani prof. Katarzyna Kolasa kierowniczka zakładu Ekonomiki zdrowia i zarządzania opieką zdrowotną w Akademii Leona Koźmińskiego dzień dobry pani profesor dzień dobry pan Jakub Rozwiń » Wojnarowski dyrektor zarządzający ECE Polska dzień dobry dzień dobry państwu to teraz mam bardzo konkretne pytania ale, żeby zadać muszę przeczytać państwu naszym gościom i słuchaczką słuchaczom fragment wywiadu, jakiego udzielił pan minister Niedzielski przywoływałem ten wywiad w poprzedniej części EKG to jest wywiad dla portalu polityka zdrowotna Adam Niedzielski minister zdrowia przypomnę, a pytała redaktor Karolina troszeczkę ile zatem wpłynie do budżetu 9%owej składki zdrowotnej to jest pytanie odpowiedź rozmawia pani ministrem zdrowia ministra finansów pytanie byłym szefem NFZ ekonomistą dysponentem tych pieniędzy odpowiedź zgadza się, ale to minister zdrowia, ale to nie minister zdrowia przygotowuje ten projekt to jest projekt na pograniczu ministra rodziny finansów i rozwoju my zastanawiamy się przede wszystkim na tym jak pieniądze mądrze inwestować te pieniądze, które zyskają z tej składki, czyli nie wiedzą państwo ile pieniędzy wpłynie myślę o tym jak inwestować tak mówi minister zdrowia tak się zastanawiam, bo moglibyśmy oczywiście tak spuentować to kompromitujące, ale to była nie jest to byłoby niewystarczające komentarz jak do tego podejść to moje pytanie do pani prof. Katarzyny Kolasy co z tym zrobić mamy płacić więcej od przyszłego roku minister mówi, że w sumie nie ma jeszcze wyliczeń, ale już zastanawia się nad tym jak te pieniądze wydać czy w czytających ten wywiad i we wszystkie programy rządowe APo albo PiS-owski nowy ład czy ład PiS-u czy dałoby się wysnuć jakiś wniosek co właściwie będzie najważniejsza zmiana w ochronie zdrowia albo postawić jakąś własną tezę co jest w tej chwili najważniejsze pani profesor oddaj głos to drugi Krajnie znacznie łatwiej odpowiedzi trudno znaleźć jakąś 1 myśl w proponowanych zmianach rzeczywiście jednak wrażenia, jakie pozostają po odczytaniu tych doniesień jest to, że na rząd próbuje nam zaproponować powrót poprzedniej epoki jeszcze chcesz, żebyśmy za to zapłacili też czuję trochę tak, a ochrona wydaniu, która jest zaproszona na i na kolację z potencjalnym narzeczonym, ale idea idziemy do jeszcze ból Burgera zamiast te inwestora na kolacji muszą teraz pani to wyjaśnić jak np. pasuje do naszych realiów to znaczy, dlaczego tak jest dyskusja na temat budowania tworzenia kolejnych, a agencji czy też inwestowania środki trwałe zmieni w system ochrony zdrowia nie przy nie doprowadzi nas do sytuacji, kiedy będziemy rzeczywiście czuli się lepiej zdrowiej, jeżeli dłużej to pamięta co się dzieje w tej chwili w krajach rozwiniętych myślę, że powinna być dla nas drogowskazem, a zmiany tam podążają zupełnie w innym kierunku inwestuje się rozwiązania cyfrowe inwestuje się w innowacje natomiast innowacji tworzy się poprzez zarządzania szpitalami powinniśmy dążyć do tego, aby leczyć się w domu i korzystać rozwiązanie, a na autach no i technologii, które pozwalają na kontakt z personelem medycznym zdalne to, żeby mogli uniknąć kolejnych hospitalizacji, żebyśmy mogli uniknąć kolejnych wizyt w gabinecie lekarskim, czyli za skontrowali uwagę na prewencji i na profilaktyce zdrowotnej, a nie na tworzenie kolejna to rady wejdą słowa profesor to może minister zdrowia ma rację, bo tutaj w tym wywiadzie nawet jeśli nie wprost i innych tych rządowych przywoływanych przez nas dokumentów wynika, że za dużo łóżek będzie ich mniej zbyt wiele szpitali te, które nie poradzą sobie finansowo jeśli nie uda się ich restrukturyzacja to upadną, a to może to współgra z tym, o czym pani mówi, a tak tylko te nie tylko są rzeczy, które powinniśmy internet nawet trochę dziwne, że w ogóle rozmawiamy są tak oczywista, że nie sposób nie sposób tutaj dyskutować na ten temat oczywiście powinniśmy płacić za efektywność leczenia, ale ten nie może być premia za to, że ktoś nas, lecz dobrze tylko powinna być kara za to, że ktoś nas, lecz dla po natomiast strona powinna być za to, że w ogóle nie muszą iść do szpitala czy prawa powinni publicznie premiować profilaktyka premiować uniknięcia, a na konsekwencji złego albo niewłaściwego opóźnionego leczenia na to również koncentrować uwagę, iż tego proszę pani zdaniem nie robimy obecnie absolutnie rozumiem mówi pani prof. Katarzyna Kolasa ja proszę wybaczyć i to nie przywiązuje się za bardzo do tej wypowiedzi ministra, który nie wie ile pieniędzy będzie podwyższonej składki, ale no wydaje mi się, że no i jest przynajmniej trudne do zrozumienia i takiego zaakceptowania, że minister zdrowia rozmawia o tym jak będzie konsumował pieniądze, które do systemu wpłynął nie wiedząc o tych pieniędzy jest jeszcze odsyła nas do ministra finansów, żeby ten odpowiedział na pytanie tutaj także pojawi się takie pytanie czy przy tej składki nie powinniśmy podnosić w sposób stopniowy nie jednorazowo tak dosyć drastycznie mówi, że to znowu pytanie do ministra finansów no to jest akurat pytanie mam wrażenie decydentów politycznych, dlaczego nie ma decyzji o stopniowym podnoszeniu zmierza do teraz ja pytania do pana dr. Borowskiego to rzeczywiście nic nie można w tej chwili policzyć można tak abstrakcyjnie rozmawiać o tym od tych zmianach, bo różne kwoty tutaj nam funkcjonują w przekazie rządowym tu minister otwarte otwarcie czwarty sposób mówi nie wiem ile pieniędzy dostaną wyższej składki to jest trudne to jest trudny temat części po pierwsze, wydaje się, że minister zdrowia oczywiście wie ile dostanie tej składki natomiast uznał że, a na tym etapie nie należy się na ten temat wypowiadać, ale należy się dodatkowa prawdopodobnie tak tak odczytuję intencje, żeby nie rozmawiać tego obrazu czy tego wrażenia, które wszyscy mamy, że wzrost składki zdrowotnej jest elementem tej redystrybucji dochodu w ramach polskiego ładu, bo przecież to wzrost składki zdrowotnej będzie to finansowo w jakim stopniu będzie finansował zobaczymy jak poznamy plan finansowy NFZ na rok 2021 zwraca uwagę w długi płacą za to uwagę, że w planie finansowym na rok 2021 mamy lepszy dotacje z budżetu państwa na różne cele w sumie na poziomie 6 000 000 000 może być także część dotacji zostanie zmniejszona w roku 2022 i data ta luka zostanie pokryta właśnie z zewnętrznych przychodów z tytułu składki zdrowotnej dla mnie w tym wywiadzie, który pan redaktor przywołał ważny jest jeszcze coś innego mianowicie tam minister myślę, że chyba dał się wpędzić w pułapkę i Płatka pan po prostu przyznaje otwarcie ta składka zdrowotna to podatek to po prostu tak, tak więc to dla mnie było jednak mimo wszystko zaskakujące, a nawet dla wiedział, że ta składka stanie się podatkiem rozumie, że zaskarży ją na to, że minister przyznał tak jest to nie zaskakuje, bo jednak to wprowadza go na nowe niebezpieczne pola notuje w ogóle wiele innych ciekawych tematów łącznie z tymi kwestię odpowiedzialności za niektóre projekty, ale no nie sposób przytoczyć wszystkich fragmentów, ale rzeczywiście jest tutaj kilka tematów do rozmowy tak, jaki trzeba uczciwie powiedzieć są ciekawe rozwiązania ciekawe pomysły, o których warto dyskutować myślę, że będziemy o nich dyskutować pan Jakub Wojnarowski no ale oczywiście z drugiej strony możemy postawić, bo pojawiło się tutaj różne głosy już dzisiaj pani Dorota Gardias trochę inaczej patrzyła na zapowiedzi pana ministra pani prof. Kolasa też innej perspektywy komentowała to, o czym minister mówi pewne rzeczy są oczywiste dla ekspertów pewne rzeczy nieco inaczej widzi strona społeczna i pracownicy ochrony zdrowia, o których wspominała wcześniej pani Dorota Gardias, więc mamy różne opinie no, a może minister musi w tym wszystkim zarządzać pan jest specjalistą zarządzania to co pan tutaj doradził nieznaczne zarządzeniu w ochronie zdrowia z bardzo na tym silników nie sprawia panu spokoju no wie myślę, że pani profesor akurat bardzo dużo na ten temat w jej, gdyby była słuchana loty z dnia, że podejmują decyzję pyta myśli tak oczywiście ja myślę, że chciałby tego co w Łodzi państwo przede mną 1 rzecz, zanim odpowie na pytanie o ten model zarządzania wydaje się, że ten pomysł niektóre są przedstawiane przez rząd w tej chwili również przebija w głosie pana ministra w tym wywiadzie, który pan redaktor powołuje się bardzo wiele razy brakuje mi tego tej informacji o tym jak wciąż zachęcić lekarzy czy młodych ludzi do przychodzenia do zawodu, dlatego że te mechanizmy, które są przez pana ministra wymieniane, czyli nocna zmiana modelu funkcjonowania sieci szpitali zmiana modelu zatrudnienia wiadomo, że lekarze pracują często na kontraktach, wystawiając po prostu faktury podwyższa się im koszty pracy w związku z likwidacją możliwości odpisania od podstawy opodatkowania składki zdrowotnej w i w końcu doków mówi mu umowa jest pewnym przymusie zatrudnienia w niektórych przypadkach nie mam przekonania czy te elementy swych mówi pan minister rzeczywiście zachęcą kogokolwiek do przyjścia do pracy podjęcia w Polsce się pracy lekarza jeśli chodzi o zarządzanie to myślę, że ważne co pani profesor to znaczy, że wracamy do modelu, w którym mamy 100% centra logistyczne zarządzanie z możliwością wchodzenia tam pada taki koszt takiej taka takie stwierdzenia możliwości wchodzenia w restrukturyzacji restrukturyzacyjnymi projektami do szpitali na okresy trzyletnie pod, aby dokonać zmiany no to rzeczywiście pomysły rodem z przed wielu wielu lat mówił pan Jakub Wojnarowski tak tutaj jest mowa o tym, że co prawda nie nie będzie szpitali wzięcie ich od samorządów, ale będzie to prawo do wejścia i zarządzania i czuję też z tego wywiadu, że np. szpital południowy w Warszawie to już do miasta stołecznego nie wróci pani profesor pani rozpoczynaliśmy tę część audycji ten temat to panią bardzo proszę o podsumowanie jakoś musimy ten temat ochrony zdrowia i potencjalnych zmian w ochronie zdrowia zamknąć z dobrymi mam nadzieję wnioskami dla dla nas wszystkich pacjentek i pacjentów tak myślę, że warto podkreślić fakt, że stajemy się w obliczu możliwości wprowadzenia zim po raz pierwszy po drugiej wojnie światowej, a zmian, które będą trwałe, które przysporzą nam wiele korzyści i warto zwrócić uwagę na to, że Anna Bell każda rewolucja ta, którą normą teraz pandemia powoduje, że jest otwartość umysłu na wprowadzenie nowych rozwiązań Finlandia np. robi zupełnie odwrotna kierunek niż 12 rok decentralizacja i zmienia system ochrony zdrowia tzw. Alfa nie mogli i albo nikt nie mówi zdrobniale mówi o dobrym samopoczuciu to znowu mamy akcent na prowincji profilaktyka owiniętych realnie podsumowania tak tam jest tam jest młoda pani premier, więc myślę że, toteż Anna daje dużo do zastanowienia natomiast w Niemczech np. na receptę wydaje się już od zeszłego roku aplikacja mobilna jest w tej chwili w Niemczech dostępne dla pacjentów 70 w stanach Zjednoczonych zamienia się lekarze na sztuczną inteligencję tam, gdzie można w związku z tym to są rozwiązania, które dają nie tylko korzyści dla pacjentów z powodu szybszego dostępu do systemu ochrony zdrowia, a dają wymierne korzyści również dla personelu poprawę jakości pracę i tożsamo oszczędności w tym kierunku podnieśmy jeść bardzo dziękuję za tę wypowiedź mówiła pani prof. Katarzyna Kolasa w końcu magazyn EKG ta nazwa dzisiaj bardzo pasuje to na koniec tej części zamykamy już zdrowie w magazynie EKG na koniec tej części hala to właściwie nie zdążymy już to już na koniec tej części będzie tyle, a po informacjach słyszymy się ponownie naszymi gośćmi są pani prof. Katarzyna Kolasa pan dr Jakub Borowski pan Jakub Wojnarowski 42 minuty po dziewiątej i trzecia część magazynu EKG Radia taka sama pani prof. Katarzyna Kolasa pan Jakub Wojnarowski pan dr Jakub Borowski są gośćmi tej części EKG wypadek Zaborowskiego mam pytanie czy to otwarcie takie częściowe zniesienie obostrzeń ograniczeń w życiu gospodarczym, zwłaszcza na myśli ostatni weekend, kiedy można było np. ogródków restauracyjnych korzystać czy to już da się jakoś uchwycić w danych no ja rozumiem, że nie tych GUS-owskich, ale np. czy banku widać było, że rzeczywiście wydawaliśmy pieniądze na te usługi, które częściowo została odblokowana czy też za wcześnie tak widać te dane oczywiście monitorujemy monopolistą tygodniową, więc te dane, które pan pyta dotyczące ostatniego weekendu już mamy o interesują nas oczywiście dane dotyczące wydatków na realizowane kwoty karty płatniczej i Blik wydatków na usługi restauracyjnej hotelarskie i ma oczywiście silne odbicie jak popatrzymy w takim ujęciu tygodniowym to ona jest to poziomy są najwyższe od od wielu miesięcy, choć od października jak popatrzymy na taki dwudniowy okienko czyli, czyli takie same weekendy to w przypadku restauracji mamy poziomy najwyższe od od września im wyższe niż w lutym 2020 roku luty to ten trafia przed pandemią oczywiście na to nakłada sezonowość antypolskimi porównaniami trzeba być bardzo ostrożny natomiast ewidentnie odbicie, ale pamiętajmy że, że wydatki na restauracje są wciąż ograniczane w tym sensie, że po pierwsze, termika, który pan jak to mówi pogoda nie zawsze dopisywała to po pierwsze, odłogiem tylko ogródki nie referaty miały możliwość realizowania pełnej sprzedaży, ale ewidentnie ruch jest Góra od bardziej dynamiczny w przypadku restauracji w przypadku hotel właśnie w przypadku dobrze ale kto jeszcze jedno pytanie i czy to będzie już to co pan widzi w tej chwili, o czym mówił teraz to jest łatwy wniosek do tego, że ewidentnie zobaczymy to dynamiczne odbicie w UE korzystanie z usług co oczywiście wpłynie pozytywnie na gospodarkę jakoś tak może jakoś pesymistycznie pan tak to podsumować tak tak jeśli banalna właśnie tam 1 wiadomość, która będzie mniej optymistyczne jest takie określenie czy na rynkach by inwestorzy posługują tak już jest cena znacznie, aby wszystko wie tak to będzie będziemy widzieć sprzedaży detalicznej kwietniowej i konsumpcji oczywiście za cały za cały drugi kwartał także to mamy mogę tylko dziś tyle poprzez patrzymy też dane dotyczące mobilności Polaków patrzymy na to jak szybko są znoszone są te obostrzenia obostrzenia są to co zostało zapowiedziane są znoszone szybciej niż przed rokiem być może jeszcze przyspieszy, bo tak jest etap to to znaczenia, bo jeszcze przed pierwszym to wszystko układa się scenariusz oczywiście bardzo silnego odbicia konsumpcji w drugim kwartale w ujęciu w ujęciu rok do roku mieliśmy bardzo niską bazę do euro drugi kwartał kończy się w czerwcu myślę, że pan coś powie 0304. kwartale trzeci kwartał będzie prawdopodobnie wyglądał tak kwartału ubiegłoroczne, czyli z bezradnym osłabieniem pandemii, bo chyba tego się wszyscy wszyscy spodziewamy to też jest założenie, które dość powszechnie przyjmowane od zakupu czwarty kwartał jest niewiadomą patrzymy, żeby ocalić to co będzie działo w czwartym kwartale musi zapaść na pytania będzie przebieg pandemii i bardzo trudno oczywiście prognozować w takim horyzoncie ośrodki, które prognozują przebieg epidemii też pokazują zwykle, choć oczekującym bardzo trudno przewidzieć to co się wydarzy w czwartym kwartale jest 1 sygnał niepokojący na tle innych krajów relatywnie niskie wyszczepienie osób wysoki grupach wiekowych osób starszych seniorów na tle krajów Europy zachodniej co by sygnalizowało, że to czwarta fala w Polsce może być relatywnie silna, ale czy to doprowadzi do nałożenia się obok cen moim zdaniem nie oznaczy ostatnie kwartały pokazały, że polityka rządu w tej sprawie jest powiedziałbym coraz bardziej liberalna coraz większą akceptacją dla dość drastycznego przebiegu tak padł to oznacza, że jak zakłada np. naszych sondażach twardego lockdownu w czwartym kwartale bardzo dziękuję mówił pan dr Jakub Borowski ja jeszcze dodam, bo rozmawialiśmy o końcówce tego 2021 roku w ostatnich zdaniach o tym pan mówił wcześniej tych najbliższych miesiącach wydatkach restauracyjnych i hotelowych czytałem analizę taką ankiety Izby gospodarczej hotelarstwa polskiego udział w niej wzięło między dziesiątym 13 maja 254 obiekty hotelowe zlokalizowane we wszystkich województwach praktycznie we wszystkich kolejnych 4 miesiącach blisko 75% hoteli deklaruje obłożenie nie wyższe niż 20% to Niewiem czy taka optymistyczna prognoza panie doktorze no pamiętajmy, że pyta, więc pytanie do tego jakich kwotach mówimy, bo jeżeli mówimy o hotelach, które również obsługują ruch biznesowy to oczywiście mamy prawo uwzględniać bardzo stopniowe ożywienie tego ruchu biznesowego firmy się zmieniły jednak i sposób analizowania biznesu Pesy zmieni część, czyli ta część usług fotelach wypadnie nam tak na wypadek został 1 oraz będzie odbudować powoli, a w dłuższej perspektywie zapewne już nie do poziomu sprzed pandemii, więc tutaj szok jest mały jak i ta jest też ważna, ale już dzisiaj tego akurat wątku nie będziemy kontynuować, choć to też bardzo ciekawy temat, kto wie czy nie zasługujące na pogłębioną dyskusję mówił pan dr Borowski w kawie nieco pokrzywdzone przeze mnie pan Jakub Wojnarowski drugiej części, bo pan w sumie najmniej mówi tutaj szybko zmierzyliśmy liczyliśmy każdemu co do minutki, więc pana zdziwienie bardzo proszę pan Jakub Wojnarowski bardzo dziękuję panie redaktorze ja myślałem zdziwienia nie myślałem sobie też oczyszcza w Polskim ładzie i w kontekście dziwię, bo to jest długi dokument, który może zawierać bardzo wiele różnych rzeczy, które mogą zaskakiwać, bo nie ja myślę, że jest 1 rzecz, która powinna nas zaskoczyć gości nie tyle nas zaskakuje sama treść dokumentu, bo moim zdaniem ona jest dość oczywista w kontekście tego, kto jest autorem tego dokumentu w preambule dokumentu to wszystko przypisywane prawu i sprawiedliwości, więc widoczne jest to, że to dokument przygotowany wewnątrz 1 partii rządzących pomimo tego na konferencji prasowej wystąpiło 3 liderów zjednoczonej prawicy, ale co nie zaskakuje bardziej niż sama treść, bo naprawdę odpowiada na to co prawo sprawiedliwość mówiło przez poprzednie 510 lat to jest wciąż brak inicjatywy i zdolności do stworzenia odpowiedzi po stronie opozycji to jest 1 rzecz druga jest takie nasze oburzenie się na to że, że ten dokument proponuje tak jak inne rzeczy raczej powinniśmy się w budżecie nie staje w obronie rządów najmniejszym stopniu korzystać z pozycji ustawiać ale, ale wolno próbuje się zbyt, ale to każdą cenę, jaką jest demokrata formach na pewno tak stanąć na chwilę symetrystą w takim razie po to, też popularne określenie myślę, że raczej podnieśmy się oburzać na te osoby, które czy tych naszych przedstawicieli, których część z nas głosowała, którzy w czasie, kiedy premier rusza Polska ogłaszający program Polski ład oni organizują nocne posiedzenie klubu parlamentarnego oburzać możemy za to, że przez 6 lat wycia opozycji nie można było konsekwentnie z klubu w sprawie produkować przygotować programu, który obejmował wszystkie elementy, które są zawarte w Polskim ładzie, tym bardziej, że to też wynika, że w trakcie rozmowy pana ministra Niedzielskiego przecież tam nie ma nic nowego to są rzeczy projekt wygrzebane z szuflad, bo takie debaty wokół, których toczy się rozmowa z wielu od wielu lat to jest pana brak konsekwencji to jest moje dziwi bardzo dziękuję ja nie będę odnosił do pana zdziwienia, ale chciałbym dodać jeśli mogę do jedno 1 wątek do takiego po taką zachętę popatrzeć na ten dokument Prawa i Sprawiedliwości, chociaż trudno nazwać dokumentem wbrew pozorom wcale nie jest taki obszerny jak się wyciśnie taką prawdziwą treść to wcale tej treści nie jest duża scena są ładne grafiki puste strony to jest ten ten port ten ład PiS-u to jest absolutnie najlepszy dowód na funkcjonowanie Polski resortowej i nawet ten wywiad ministra Niedzielskiego już tak wielokrotnie dzisiaj przywoływane ten fragment, odsyłając nas do ministra finansów to jest najlepszy dowód na polską polską resortową, która nas jest, która jest w rządzie kolejnym nie wiadomo jak długo jeszcze będzie trwała żadnego wspólnego myślenia po prostu taką wizję jak tam oddzwania po kolei wszystkie urzędy centralne ministrów, żeby dawali tam mają w tej chwili na agendzie to wrócimy do tego polskiego ładu i z tego powstanie niespójne jak się okazuje projekt, ale też w ramach 9 moja opinia zdziwienie pani prof. Katarzyna Kolasa pozostaną w temacie dyskusji o polskim ładzie o ochronie zdrowia najbardziej dziwi fakt, że mówimy o umorzeń konieczności ustawy o jakości dla mnie jako pacjenta użytkownika do ochrony zdrowia jakoś powinna być wpisana w w refundacji świadczeń, a innych wykonywanych przez świadczenia dawców jak siedzi, że musimy płacić za jakość, która powinna być gwarantem naszej wizyty u lekarza naszej wizyty w szpitalu natomiast dzielimy z kolei, że nie mamy premiowania tych lekarzy, którzy są w stanie tak nas poprowadzić na proces leczenia by uniknąć wizyty u kolejnych specjalistów i wizyty w szpitalu dzielimy też, że mówimy teleporada za mnie tutaj brakuje właśnie tego wątku jakości dla mnie, bo np. Niemcy wprowadziły dokładnie 20 platform, które są certyfikowane do sprawy będą możliwości kontaktu zdalnego pacjenta związku z tym tutaj jest potrzebny element jakości po to, żeby ta teleporada była rzeczywiście poradą, a nie tylko rozmową telefoniczną, więc jakoś nie w tym miejscu, gdzie gdzie, gdy rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest potrzebna umowa o zapewnienie jakości bezpieczeństwo przesyłu danych bardzo bardzo dziękuję mówiła pani prof. Katarzyna Kolasa w kawie to co jeszcze 1 temat, a nie tutaj dostałem komunikat, że pan dr Borowski nie dziwi, proszę bardzo, no ja bym się dziwił prosiaczka w odniesieniu do do tego, o czym pan Wojnarowski na kanwie tego nowego ładu to nie jest tak, że to wszystko było, gdy zapowiedziane, że tam nie ma nic nowego wprowadzenie liniowej składki zdrowotnej dla wyprowadzenie jej częściowo PIT-u Wola mówiło wywiadzie ministra zdrowia, że tam nic nowego tam zostało wojsko wraca rzeczy, które pojawiały się w różnych odcinkowy dobrze to w takim razie doprecyzowuje to jest wiele takich jak i wyłącznie do pieczy samego sposobu wprowadzenia tych zmian Otóż wprowadzamy wzrost opodatkowania tak nazywajmy, bo to uprości dyskusja sprawdzamy wzrost opodatkowania w znaczący jednak, a dla wielu przedsiębiorców i osób, które pracują mają umowy o pracę prawa znaczące znaczący wzrost opodatkowania nie, zapowiadając tego 2019 roku kampanii wyborczej sprawdzamy to co w środku kadencji mieli robimy tego stopniowo nie dając szansy podmiotom gospodarczym i gospodarstwom domowym na dostosowanie się do tej zmiany myślę że, o ile można dyskutować na temat samej skali redystrybucji uzasadnienia dla tych zmian, bo jakieś uzasadnienie oczywiście jest, ale nie ma już na to czasu to sam sposób prowadzenia tego moim zdaniem jest do zaakceptowania ja posłużę się takim przykładem takiego bezpłatne najlepsze praktyki doba 1 Kamala Harris kampanii wyborczej zapowiedzieli daleko idące zmiany podatkowe dotyczące CIT-u PIT-u wygrani i wprowadza innych dań i wprowadzają to co więcej w kampanii wyborczej dokładnie podali stawki parametry moim zdaniem tak się to właśnie powinno robić podatnik nie może być zaskakiwany jeszcze w taki spektakl marzenie było bardzo dużą zmianą pan nie powinien być zaskakiwany, ponieważ nie może się do tego dostosować jakieś decyzje inwestycyjne i to nie dotyczy tylko przedsiębiorców, ale również gospodarz domowych, które np. decydowały się, że sprawy na mieszkanie albo zdecydowały się zainwestować w edukacji swoich dzieci no to trzeba jednak uwzględnia tak uważam tak powinno to pełna zgoda myślę, że tutaj nikt nie będzie panem polemizował mało na ten temat zwraca uwagę bardzo dziękuję za to głos panie doktorze teraz przed panem zadanie w 10 sekund proszę odnieść się do danych i powiedzieć co dalej inflacja w Polsce wg Eurostatu powyżej 5% najwięcej od 20 lat 10 sekund inflacja rośnie na całym świecie mamy bardzo niską bazę ubiegłoroczną ta inflacja na poziomie 5% jest wyższa niż inflacja wg metodologii stosowanej przez GUS ze względu przede wszystkim różnice udziału usług towarów w koszyku inflacja w najbliższych kwartałach będzie stopniowo spada na panu powiedzieć, bo 22 sekund to był 22 sekund bardzo dziękuję bardzo, się cieszę, że nam się udało wszystko zrealizować kończymy magazyn EKG jako ostatni mówił pan dr Jakub Borowski główny ekonomista banku Credit agricole szkoła główna handlowa wcześniej pani prof. Katarzyna Kolasa kierowniczka zakładu Ekonomiki zdrowia i zarządzania opieką zdrowotną Akademii Leona Koźmińskiego i pan Jakub Wojnarowski dyrektor zarządzający ECE Polska euro 451USD 370 frank 410 spraw 11 funt 5zł 22gr to był magazyn EKG teraz informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA