REKLAMA

Podsumowanie tygodnia w polityce. A także - co z podróżami za granicę?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2021-05-21 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:45 min.
Udostępnij:

Piątkowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce, a także temat zielonego certyfikatu cyfrowego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia dobry wieczór w piątek 21maja nie wiem czy to nie jest już za późno, ale dla mnie właściwie nigdy nie jest za późno na kubek herbaty towarzyszy mi niemal przez cały dzień nie potrafię pracować jeśli w zasięgu ręki nie stoi kubek z tym znanym od zarania dziejów napojem jeśli komuś nie utrudnia potem zaśnięcia namawiam by usiąść teraz wygodnie łyknąć dobrej herbaty i posłuchać audycji, w której w piątek omawiam zgłośmy jakieś ciekawe Rozwiń » wydarzenie mijającego tygodnia o szerszym zasięgu często europejskim, a także kluczowe zdarzenia z naszej sceny politycznej, a skąd się, że ten wątek herbaciany 21maja to międzynarodowy dzień herbaty ustanowiony przez ONZ w grudniu 2019 roku i nie tylko dla zwrócenia uwagi na ten napój zgodnie z ONZ-owskim dokumentem celem dnia jest promowanie i wspieranie zbiorowych działań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji herbaty oraz zwiększanie świadomości jej znaczenia w walce z głodem i ubóstwem no proszę to przy okazji jest bardzo szlachetna sprawa mamy zatem dodatkowy pretekst by po herbatę sięgnąć na początek posłuchać rozmowy z dr. Andrzejem Rysiem komisji europejskiej lekarzem radiologiem, ale też znakomitym znawcą unijnych spraw związanych z pandemią w mijającym tygodniu trwały intensywne negocjacje między radą Unii Europejskiej parlamentem oczywiście przy udziale komisji w sprawie tzw. zielonego certyfikatu cyfrowego, a więc dokumentu, który ma ułatwić podróżowanie co najmniej po strefie Schengen okresie wychodzenia z pandemicznych obostrzeń rozmowy były trudne przyjęty kompromis jak zresztą z kompromisami bywa wielu z nas rozczarowuje co w nim jest na ile ten nasz przymknięcie świat się otworzy czy możemy planować wakacje bez obaw, że znowu ktoś lub coś w ostatniej chwili zdezorganizowało na te pytania odpowie nasz gość już za chwilę później będzie z nami pani prof. Ewa Marciniak z uniwersytetu Warszawskiego, którą poproszę o Poli to logiczne komentarz do wydarzeń tygodnia jak zawsze jest komentować mamy zamieszanie w Platformie Obywatelskiej i dalszy spadek notowań tego ugrupowania co niektórych skłania do rozmów o nowym przywódcy partii po odejściu z porozumienia do polskiej 2050 Szymona Hołowni prof. Wojciecha Maksymowicza obóz rządzący ma już tylko 231 szabel w sejmie na dodatek wczoraj przegrał dość ważne głosowanie, bo posłowie porozumienia poparli w nim opozycję wszystko to ma miejsce kilka dni po odnowieniu ślubów koalicjantów zjednoczonej prawicy i zapowiedzi, że obóz może wkrótce się powiększyć znowu będzie kryzys czy mamy się po prostu takiej sytuacji przyzwyczaić, a nic poważnego i tak z tego wyniknie komentarz pani profesor już niedługo, ale zaczynamy tradycyjnie od krótkiego subiektywnego przeglądu informacji dnia Maciej Zakrocki przedstawia tysiące australijskich uczniów opuściło w piątek szkoły i zebrało się wraz z aktywistami klimatycznymi wezwać rząd do zaprzestania finansowania przemysłu gazowego dziś wraz z dziesiątkami tysięcy moich kolegów zawiedzionych Australijczyków strajkuję, aby powiedzieć rządowi Scotta Morrisona, że musi przestać wydawać australijską gotówkę na gaz powiedziała szesnastoletnia organizatorka protestu Natasha ABO ja witam wiele lokalnych firm również zostało zamkniętych, aby dołączyć do wieców, których uczestnicy domagają się by rząd wstrzyma finansowanie projektów związanych z gazem węglem zamiast tego inwestował tworzą miejsca pracy w energetyce odnawialnej konserwatywny rząd Australii promuje gaz, który ma pomóc napędzanie gospodarki wychodzącej z recesji wywołanej przez covid 19 gaz jest również postrzegany przez rząd jako klucz do transformacji energetycznej Australii, ponieważ jest czystszy niż węgiel i może zasilać elektrownie elastyczne, które wspierają produkcję energii wiatrowej słonecznej Australia to jeden z największych na świecie producentów dwutlenku węgla w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraj oparł się globalnym wezwaniom do zobowiązania się do osiągnięcia celu zerowej emisji netto 2050 roku, powołując się na ryzyko szkód dla gospodarki no nieładnie naprawdę Maciej Zakrocki przedstawia Maria Wilczek z Politico pisał dzisiaj, że komisja europejska pracuje nad uściślenie definicji rolnika taka niecodzienna potrzeba wynika z faktu, że miliardowe unijne dopłaty do rolnictwa są wyłudzane przez osoby jedynie udające, że pracują na roli skala zjawiska może w Polsce obejmować 30 do 40% odbierających co miesiąc hojne przekazy, a niektórzy twierdzą, że może chodzić nawet o 80% beneficjentów eksperci szacują, że od 3040% Polaków otrzymujących dopłaty mogłoby zostać odciętych od europejskiej do innej krowy, gdyby wymóg bycia aktywnym rolnikiem stał się obowiązkowy pozbawienie tak wielu Polaków dopłat jest nie do przyjęcia dla rządzącego Prawa i Sprawiedliwości, które czerpie większość swojego poparcia z miejskich okręgów wyborczych posłowie tej partii w parlamencie europejskim głosowali przeciwko nałożeniu na rządy krajowe obowiązku ustalenia nowej definicji rolnika obóz konserwatywny w Polsce może również chcieć uniknąć narażenia się Kościołowi katolickiemu, który jest jednym z największych właścicieli ziemskich w kraju co jak szacowali dziennikarze w 2018 roku oznacza posiadanie 160 000ha to jest między trzykrotna powierzchnia Warszawy w kwietniu Ministerstwo Rolnictwa podobną nazwało zmiany niepotrzebnymi ostrzegając, że mogą one doprowadzić do problemów administracyjnych Jarosław Kalinowski poseł do parlamentu europejskiego z opozycyjnego polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział, że obecna struktura dopłat jest wadliwa i zawyża liczbę rolników z powodów politycznych żyjemy fikcji mówił Jarosław Kalinowski i wysłał list do premiera, wzywając go do naprawienia wadliwego systemu rzeczywiście około 1 300 000 polskich rolników otrzymuje co roku na ponad 14,51 000 000 000zł dotacji w rzeczywistości jednak w Polsce jest tylko około 400 000 prawdziwych gospodarstw rolnych jak wynika z cyklicznego raportu fundacji na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa chcę powiedzieć bardzo stanowczo, że jako komisarz odpowiedzialny za rolnictwo w unii europejskiej nigdy na to nie pozwolę nigdy na to nie pozwolę, żeby ktokolwiek odebrał polskim rolnikom należne im Unii dopłaty bezpośrednie tak z kolei mówi Janusz Wojciechowski ciekawa sprawa i ciekawy będzie finał Maciej Zakrocki przedstawia klatki hodowli zwierząt mogą zostać wycofane do 2027 roku po przeprowadzeniu oceny skutków i odpowiednio finansowanej transformacji zdecydowała dzisiaj komisja rolnictwa parlamentu europejskiego w odpowiedzi na tzw. europejską inicjatywę Obywatelską pod nazwą and Cage Cage posłowie do parlamentu wezwali komisję europejską do przedstawienia projektu prawa unijnego w sprawie sprawiedliwego i zrównoważonego rolnictwa oraz zaproponowania przeglądu istniejących przepisów Unii dotyczących ochrony zwierząt hodowlanych te zmiany prawne powinno utorować drogę do stopniowego wycofywania klatek hodowli zwierząt Unii po odpowiednim okresie przejściowym i rzetelnej ocenie skutków posłowie dowodzą, że alternatywy dla hodowli klatkowej istnieją i są z powodzeniem wdrażane w niektórych państwach członkowskich te alternatywne systemy należy dalej ulepszać i wspierać na szczeblu krajowym, ale dodają że, aby zapewnić równe warunki działania rolnikom w całej Unii potrzebne jest prawodawstwo na poziomie Unii pełna zgoda i poparcie tylko czemu ma trwać aż do 2027 roku Maciej Zakrocki przedstawia dzisiejszy cytat dnia pochodzi z posiedzenia Sejmu, na którym pan Adam Bodnar przedstawił informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności oraz praw człowieka i obywatela w 2020 roku ten okres mojego urzędowania trafił na czasy szczególne najnowszych dziejach naszego państwa czasy, których obywatele potrzebowali coraz większego wsparcia, a władza robiła wiele, aby ograniczyć możliwości działania urzędu rzecznika zarówno względem prawno instytucjonalny, jaki finansowym natomiast w tym czasie niestety nastąpił niespotykany dotąd takiej skali chaos prawny wielokrotnie pogwałcona została konstytucję naruszona została zasada trójpodziału władz w państwie wiele instytucji publicznych utraciło przypisane im wcześniej przez konstytucję ustawy o jakiej niezależności przez cały blisko 6 lat zmierzaliśmy w stronę państwa, w którym władza jest scentralizowana państwa, które narastają problemy związane z praworządnością i przestrzeganiem standardów demokracji dzisiaj ten fragment wystąpienia pana rzecznika komentuje dla państwa pani redaktor Ewa Siedlecka z tygodnika polityka dzisiejsza pożegnalne wystąpienie rzecznika Adama Bodnara w sejmie to był okaz arogancji władzy rzecznik został potraktowany delikatnie mówiąc niegrzecznie, żeby nie powiedzieć mocniej, a jest to jednak Konstytucyjny organ najpierw marszałek Gosiewska przerwała mu po 5 minutach 5 minutach w czasie, których miał przedstawić sprawozdanie dotyczące całego zeszłego roku, a na koniec drugi raz przerwała mu upaść zmieniły się Panie Marszałku w kinie Pani Marszałek Witek, która odpowiedź na kilkadziesiąt pytań zadanych w dyskusji na to twoi zdała rzecznikowi 9 co znaczy po prostu po 9 minutach mu nagle przerwała przeszła do następnego punktu to taki uwagę na początek jak się jak władza w Polsce traktuje obrońcę praw wolności obywatelskich natomiast co do samego wystąpienia na mnie, bo to wystąpienie podsumowujące 5 lat rzecznika Adama Bodnara na mnie duże wrażenie wywołał taki cytat który pan prof. Bodnar znalazł w raporcie podziemnej Solidarności stanie praworządności w Polsce z osiemdziesiątego piątego roku, gdzie Solidarność mówiła, że władza powinna zmienić swój stosunek do prawa i instrumentu dyktatu państwa wobec społeczeństwa jednostki prawo powinno się przekształcić mechanizm tworzący wzajemne system praw obowiązków, a także, że sądy nie mogą być traktowana jako instrument realizujący politykę rządu mamy skoro 30 lat i wracamy do punktu wyjścia też warto wspomnieć o tym, że Adam Bodnar przedstawił takie najważniejsze punkty na przyszłość i takim najważniejszym punktem jest rozliczenie pandemii rozliczenie pandemii zarówno w sensie odpowiedzialności władzy za to co robiła, żeby przeciwdziałać, jaki w tym sensie, że ona obnażyła wszelkie słabości państwa rozmaitych jego instytucji i pan prof. Bodnar proponuje też stworzyć fundusz kompensacyjny dla ofiar pandemii rekompensatę strat przedsiębiorców zgodnie z konstytucyjnym obowiązkiem władzy obowiązkiem odszkodowawczym także dobrze byłoby, żeby władza już pozbył się za pomocą Trybunału Julii Przyłębskiej Adama Bodnara z tego urzędu jednak wzięła sobie do serca jego konkluzje bardzo dziękujemy teraz już pora na główne tematy audycji Maciej Zakrocki przedstawia jest już z nami zapowiadany pan dr Andrzej rejsie komisja europejska, ale też lekarz radiolog znakomity znawca wszystkich spraw unijnych związanych z pandemią dobry wieczór dobry wieczór również państwu chciałem żebyśmy, zanim przejdziemy już do tego co udało się ostatecznie wynegocjować się przedstawicielom parlamentu i rady lub udziale oczywiście komisji w kwestii no tego co jeszcze właśnie do wczoraj nazywało się zielonym certyfikatem cyfrowym to poprosić pana jeszcze przypomnienia, jakie było założenie ze strony komisji europejskiej jak musi wyglądać ten dokument, aby mógł spełniać te oczekiwane nadzieje przywrócenia swobody poruszania się po Polonii postawił się nasze założenie było takie, że po pierwsze musi to być dziedzicząc, czyli musi być cyfrowym cyfrowym certyfikatem, ale też dostępne w formie papierowej na cyfrowy znaczy, dlatego że, że ma w sobie tylko kim IR, ale też jest zabezpieczony cyfrowa pozwala prawo weryfikować się z autentycznej tak dalej po drugie, było istotne, że ma 3 elementy są co de facto certyfikację o szczepieniu certyfikat o negatywnym teście lub tzw. re covery certyfikat, czyli o przejściu choroby, czyli o o pozytywny test był wykonany nie dłużej niż 6 miesięcy temu kolejny element taki, że powinny to być certyfikaty dostępne dla wszystkich i bezpłatne no i na końcu rzeczywiście musi być współpraca wszystkich krajów, żeby żeby, żeby umożliwiło to produkt lepsze funkcjonowanie całego systemu, ale jesteś przy przepływ osób jak najlepszy przypominamy jeszcze, że to, bo istotne założenia od początku, że istotne w całym tym procesie wracają proboszcz jest to, żeby po prostu ludzie mogli łatwiej podróżować normalnie no i to wszystkim się w zasadzie bardzo podobało przypomnę, że tutaj właśnie pod takim mówi się, że pomysłodawcą tego tego pomysłu by rząd Grecji przypominano, że taki kraj właśnie Grecja Włochy Hiszpania Portugalia no właśnie każdy, ale te w szczególności bardzo ucierpiały w związku z pandemią ze względu na to, że dużą część dochodu Narodowego tych państw stanowią zyski z turystyki i wydawało się, że również obywatele są bardzo już zainteresowani, żeby właśnie no otworzyć bardziej tę Europę i żeby można było planować wakacje tymczasem kiedy doszło do przygotowania stanowiska parlamentu europejskiego no oczywiście rady okazało się, że jednak są różnego rodzaju wątpliwości jedna z nich, która od początku podnoszona była sprawa równych szans i posłowie głównie podnosili, że skoro szczepienia są bezpłatne, a testy są płatne no to właśnie tej równości szans nie ma i w pierwszych propozycjach do negocjacji pojawiło się pojawił się postulat no, aby no to zrobił kłopot jak rozumiem prawny na poziomie Unii zdecydować, że w państwach testy mają być za darmo no to taktyka być może do historii jeszcze warto pamiętać o tym, że ten problem, który jak ta słusznie przypomniał został podniesiony bardzo mocno przez premiera Grecji on de facto się pojawił też do różnych miejscach na świecie na takim przykładem są kraje jak Australia Nowa Zelandia gdzie, gdzie oni chcieli poprawić prawda możliwość przemieszczania się właśnie dla obywateli tych 2 krajów tzw. bańce podróżniczej, żeby po prostu te loty mogły być możliwe dla dla do obu kontynentów dla dla wyspy też co by się Izraela, gdzie wprowadzono właśnie podobne podobne certyfikacji tak jak jeden z metod do dostępu do różnych usługi i zwiększanie dostępności do do różnych publicznych wydarzeń i też pojawiły się w różnych krajach takie właśnie idea, że do warto pomyśleć o jakim sposobie, który co jednak pozwoli wracać do normalności w sposób bardziej zorganizowany my na to nałożyły te nasze myślenie, ale często szkodzi co ludzie mogli przy granicy przekraczać jest swobodny natomiast ten problem równości myślę, że trochę inaczej rozumiany na początku jednym z elementu, który ciasto podnoszono, dlaczego ludzie zaszczepieni mają mieć lepiej skoro nie wszyscy mogą ścianki dostać prawdę jedno września i tu dokładnie rozszerzyliśmy to nie jest tylko certyfikat związane z zaszczepieniem jak np. czy izraelski tylko rozszerzonej jest także o testy i właśnie cię ten system tacy, którzy przeszli chorobę, którzy są w dużej części najprawdopodobniej uodpornieni na jakiś czas i to był jeden z elementów tej równości program, ale istotne jest oczywiście szczepienia w tej zostały zostałby jako ten element i na najważniejszy wypromowane także w tym certyfikacie no tylko, że właśnie równość została przez posłów, a właściwie no i nierówność została przez posłów wyeksponowana właśnie ze względu na ten, kto płaci ratę tak na ten kosz no i kiedy się pojawił ten postulat, żeby były za darmo no to wówczas m.in. pani za karierę chyba, więc ta minister europejska Portugalii, która przewodniczy w radzie mówiła, że to w ogóle nie ma mowy, bo nie można z poziomu unijnego zażądać jak ma państwo państwo popierać, jakiej wysokości opłaty czy w ogóle lądować też pojawiły to rzeczywiście informację, że testy są bardzo bardzo różnej bardzo różne kosztują od od od od Jana to przykłady, które widział w Brukseli sam przyleciałem teraz do Krakowa ostatnią noc co mogę dokładnie opowiedzieć jak wygląda przygoda w tej chwili przy przekraczaniu granic i lotniska przejściowego braci Rosjan przez Frankfurt do Krakowa i jest naprawdę skomplikowane np. trzeba wykonać test zachęcam możemy już podwójne szczepienie w sklepach grupy projektowej 14 dni co prawda wykonane druga szczepionka, czyli to co coś zakładać w tym czasie certyfikacja, czyli niby wszystko okiem, ale dalej jednak zrobiłem, bo przez ZUS jednak tam też, bo będzie lepsza od tych co 67EUR te, które moja córka miała parę miesięcy temu kosztował 49EUR, ale są testy, które kosztują ponad 100EUR także mówią o opinię PiS nowym życiem sens tzw. standard test także to był to też istotny problem, a testy oczywiście antygenowe są tańsze i coraz lepsze i de facto myśmy coś pomogli rozwiązać w jaki sposób oprzeć się także, że pomożemy dołożyliśmy w tej chwili 100 000 000EUR funduszu Solidarności, żeby udostępnić testy antygenowe co mówi średnia cena 45EUR to jako 20 000 000 też wcześniej daliśmy Grant czerwonego krzyża na zwiększenie tam, gdzie w tym kraju, gdzie nie ma laboratoriów oraz tak dostępne w 35EUR, czyli od staramy się pomóc część kraju też np. decyduje się na dostępnych testów bezpłatnej dla ludzi, którzy pracują przez granicę prawda, żeby byli Pomóż tutaj też z tym kosztami także także problem jest jest jest oczywiście w różny sposób rozwiązywany dalej, ale mamy nadzieję też pamiętajmy o tym, że szczepienia idą coraz lepiej nam w różnym oczywiście w tempie w różnych krajach tych ludzi zaszczepionych jest coraz więcej no tak no, więc przy okazji by przekazał pani formacje, które część już tego porozumienia ostatniego w ramach trilogu, a więc właśnie wyasygnowania 100 000 000EUR po to, aby obniżyć maksymalnie cenę tych certyfikatów do przyczyn tam chyba jest jeszcze zapisane, że w razie potrzeby negocjatorzy uzgodnili należy uruchomić dodatkowe fundusze na właśnie ten cel to ma być w ramach instrumentu wsparcia kryzysowego no także tę sprawę mamy mam można powiedzieć załatwiono może to nie jest istotne, ale z jakiegoś dziwnego powodu może pan wie strasznie też parlament europejski zabiegał, żeby zmienić nazwę, żeby nie był cyfrowy zielony certyfikat tylko unijny certyfikat covid 19 i taka ma być dla nas to ja jednak dla komisji to tak naprawdę nie nie nie był to się by był była nazwa taką proponowaliśmy ale, ale najistotniejsza była formuła dziedziczący cyfrowa, że ten cały system uruchamiamy on jest on jest on oczywiście mówiłem certyfikaty będą dostępne w wersji papierowej oczywiście wszystkie osoby używają smartfony czy wolą mieć pewność, że mające trzeci certyfikacji wydrukują natomiast oczywiście cały ten system, który jest za strony nie widzimy Alexa pozwoli na rozpoznawanie tego musi być cyfrowy i protesty się w tej chwili prawda rozpoczęły jesteśmy po pierwszej fazie testów nota, ale po co się spierać o nazwę niepewnie to, że pewne cechy dziewczyna najbardziej tak ja myślę, że klienci często tego kraju być może z ochroną środowiska z Green deal być może były to elementy tego w tego typu czasem myślę że, że ze wsi w tworzeniu polityki na pojawia się pewne archetypy pewne pewne pewne, jakby twory które, które próbuje się się chronić może być dla nazwy w bardzo ważnym elementem tych negocjacji było to, że przedstawiciele parlamentu domagali się, aby pojawienie się tych certyfikatów wykluczyło możliwość stosowania przez poszczególne państwa członkowskie jednak jakiś wprowadzanych przez siebie ograniczeń np. kwarantanny no i tutaj oczywiście doszło do konfliktu, ponieważ państwo jak wiemy bardzo nie lubią jak to niektórzy widzieli rozdawać kompetencji i na tym tle m.in. doszło do dość długo długiego sporu ostatecznie no moim zdaniem to jest słaby kompromis, dlatego że owszem, państwa członkowskie mają nie nakładać dodatkowych ograniczeń po wprowadzeniu certyfikatu, ale i tu cytuję, chyba że są one konieczne do ochrony zdrowia publicznego o ewentualnych takich środkach należy by powiadomić inne państwa członkowskie i komisję europejską najpóźniej 48 godzinnym wyprzedzeniem to jest moim zdaniem najsłabszy element tego porozumienia, które zresztą wpisuje się całą tą dyskusję, jaka miała miejsce od początku pandemii w unii, kiedy komisja europejska, bo próbowała wprowadzić jakieś 1 system, który by na trochę to pozwalało lepszą orientację obywateli Unii co się dzieje tak pan pamiętamy jak mówiło się o tym, żeby przyjąć dla całej Unii wszystkich państw te kolory, które lekarz określały nastąpią dopiero zakazane tak dalej nic z tego nie wyszło i teraz moim zdaniem to jest bardzo słaby, bo no, bo jeżeli ktoś kupuje sobie bilet, bo jest dobra okazja na wylot za miesiąc najczęściej takie bilety turyści kupują bez tych dodatkowych opłat umożliwiających zwrot bez straty pieniędzy nam tu znowu ktoś powie to 48 godzin też nic, że jednak zmieniają się reguły gry to strasznie osłabia wartość tego certyfikatu ja dodałbym tam jest jedno słowo pan wiedział, że kiedy jest to konieczne, ale jest też słowo proporcjonalne no tak, że do rzeczy często w języku byśmy sobie na naszym potoczne można wiele znaczy w języku prawnym jest dość istotne psami w tym unijnym prawie, które tworzymy producent proponował, ale jest jest działań działań organów publicznych jest jest bardzo bardzo bardzo liczyć państw członkowskich jest istotne czy komisję czy ktoś jesteśmy czasem ograniczanie właśnie tym czym słowem nasze działania kontrolowali w jakim sensie jest to oczywiście do do do zastosowania zobaczymy jak to zadziała na pewno jest to jest duży problem jak, więc sam są to w tej chwili widzą wracając do Belgii np. mimo że mamy test mam mam szczepienia w Polsce one są dawane, że nie jest jestem okej prawda, bo ma 14 dni do drugiej dawki natomiast Belki wracając dzisiaj kolega wracając w ubiegłym tygodniu musimy się poddać kwarantannie, ale lotnisko dostaniemy bezpłatne 2 testy prawda podejście pierwsze jeśli się błędy czy piątym dniu kwarantanny mamy mówi osoba która, które bardzo, że dużą wiedzę na temat tego co się dzieje w poszczególnych krajach i może być rzecz jest dość skomplikowane, żeby nadążyć najczęściej widziałem, przekraczając granicę jak też osobą, która na lotniskach są jak ciężko się połapać co powinien co powinny sprawdzać, jakie są elementy tutaj do po do do zwrócenia uwagi skontrolowania ale, ale dlatego tak naprawdę dają się ten klub to propozycja komisji no no jest to pracować praca ciężka bardzo szybko radę przez pamiętamy żona też jest jakby w aspekcie międzynarodowym bardzo istotna cecha zawieranie umów z krajami trzecimi jak jak umowy tworzyć tak dalej przed nami jeszcze jeszcze jest spora droga, bo mówimy na razie tylko Unii, ale przecież są inne kraje które, które chcą w jaki sposób wejść i 3 czy w relacjach z normy stany Zjednoczone czy wielka Brytania to mamy jeszcze 1 element, który wywoływał sporo sporo emocji posłowie uważali, że honorowany powinny być w ramach tego certyfikatu tylko szczepionki, które zostały zatwierdzone przez europejską agencję leku no tutaj przyciśnięty do do doboru parlament nieco osłabił swoje stanowisko i stanęło na tym, że państwo członkowskie powinny honorować świadectwa szczepień wydawane w innych państwach członkowskich dla osób zaszczepionych preparatami zatwierdzonymi do użytku Unii przez Mb natomiast jednak zostawiono furtkę, że do państw członkowskich będzie należało podjęcie decyzji czy aktem cóż akceptują również świadectwa szczepień innymi szczepionkami wymienionymi przez przez WHO no to akurat wydaje się, że może jest w morze jest rozsądne prawda no i jest ono mieszkaliśmy w dal jak jest komisja Izby jako komisarz chcieliśmy rozwiązań, które są przyjazne dla obywateli oczywiście różne decyzje zapadały w ostatnich tygodniach miesiącach czy przez niektóre kraje szukanie innych innych szczepionek tak naprawdę większość krajów szczepi szczepionkami, które są zatwierdzone przez ms i nawet te kraje, które jak Węgry wprowadziły do użytku czy inne szczepionki czy czy Słowacja, która w oczy w końcu prowadził, ale ma możliwość prowadzenia piątki Sputnika nad ostatecznie to co są obecnie podejmowane przez organy władzy publicznej natomiast obywatele korzystają z tego nie korzystają, więc w tej tutaj tak taka była logika naszej nasza propoz. 100 000 zapisów WHO około stara się dość rygorystycznie podchodzić też zatwierdzających szczepionek przypomnę, że w tej chwili spoza tego katalogu które, który jest w Europie jedni je nawet chińska szczepionka jest dopuszczą no dobrze to jeszcze proszę powiedzieć mówi się, że 1lipca wszystko będzie działać rozumiem, że jeżeli po 1lipca będzie pan sobie podróżował te wszystkie przygody już nie będą miały miejsca od mam nadzieję myślę, że są istotne jest jesteśmy też po po pierwszym pilocie z z z systemem elektronicznym który, który jest jest przygotowywany też bardzo szybko byśmy opracowali były prowadziliśmy, współpracując przez wiele tygodni prowadzili negocjacji zgodnie wszystkie techniczne elementy myśmy się bardzo skomplikowała się udało wszyscy chcieli dojść do porozumienia mówi o kolegach koleżankach kraj członkowski zajmuje się techniczną stroną tego tych projektów z 18 krajów przeszło przez przez przez pierwszy też przetestował sprawdziło, że certyfikaty wydane np. we Francji i sprawdzone w Belgii czy czy czy we włoszech są są są kompatybilne można je zweryfikować jest Super wiadomością i 6 krajów w tej chwili w tym Polska wchodząc do stołu to kolejną fazę pilotów i tam system dobrze sytuacji kraje, które które, które też powinny w czerwcu zdążyć także ta część techniczna to oczywiście odpukać, ale niemalowane po mam nadzieję, że się udają ją uruchomić to powinno coś poprawić po pierwsze, wiarygodność tego systemu po drugie, po prostu bezpieczeństwo dla dla całego, dlaczego tego projektu w Grzesiek liczę, że Rze że, że będę będę miał szansę wracać wracać do Polski czy ewentualnie do rodzin we Francji w kościołach nie tylko zapytam, ale ja rozumiem, że to jest taka no data, którą przyjęto, ale jeżeli się okaże, że to wszystko już dziś działa to myśli pan, że będzie można odpalić wcześniej do 2 jest, więc okres przejściowy problem będzie czym szybciej to co będzie mogło działać myślę, że taka logika była, bo chyba może Basia też, żeby też zadziałać liczmy, że Rze, że szkodzimy jak ten taki naj naj naj naj naj szerszy zakres będzie między 1czerwca no cóż w końcu za za tydzień i 2 dni, a o 15 czerwca, kiedy powstał system powinien zadziałać pamiętajmy o tym, że z rzeczy jest sporo pracy w niektórych krajach członkowskich, żeby właśnie stworzyć te rejestry zintegrować połączyć system europejskiego itd. także to to jest duża sprawa i też to jest też niezwykły mam nadzieję, że to pokazuje że, że są podstawy do do tego, żeby w przyszłości też dane pacjentów będą były łatwiej dostępne dla dla ludzi podróżujących też mamy coś się utrzyma pewnych nowych rzeczy, które mam nadzieję wykorzystamy w przyszłości dla jasne dla sprawniejszego podróżowania i tego, żebyśmy jako Patsy podróżnicy czy obywatele czy studenci, którzy podróżują teraz może byliśmy po prostu dostęp naszych dane z danych medycznych, ale to co jest następne następne droga przed nami skupmy się tak na razie spróbujmy w końcu, że w, którym ruszyć bezpieczniej bez niespodzianek w drogę bardzo dziękuję pan Andrzej Ryś komisja europejska lekarz był naszym gościem dziękuję pięknie za rozmach serdecznie, że dobry noc Maciej Zakrocki przedstawia, a teraz jest już z nami zapowiadana Pani Poseł Ewa Marciniak Uniwersytet warszawski dobry wieczór dobry wieczór no i co z tą platformą jest liderem trudna sytuacja sytuacja kłopotliwa oczywiście i chyba taki jednostronnie sią doświadczeń tej formacji, bo wcześniej również bywały one były związane z zarówno z programem z próbą identyfikowania się jakimś określonym nurtem politycznym, a także z osobami, które stały na czele stoją na czele Platformy Obywatelskiej, więc wymiary różnych kłopotów programowe takie strukturalne czy personalne od zawsze dotyczą różnych partii politycznych, ale chyba w opinii publicznej w największym stopniu odbija się ten problem personalny i dzisiaj to widać, gdy analizujemy przywództwo Borysa budki jako chyba w gruncie rzeczy przywództwo nieadekwatne do trudnych czasów, bo ja bym chciała powiedzieć, że nie udane, ale przywództwo nieadekwatna i tak to jest i teorii przywództwa politycznego i w praktyce przywództwa politycznego, że istnieje interakcja między charaktery z charakterystyką czasów charakterystyką sytuacji wyzwaniami sytuacji politycznej, a pewnymi powiedziałbym pewnym profilem osobowościowy mentalnym intelektualnym przywódcy politycznego i ten, kto jest świetnym przywódcą na czasy spokoju np. na czasy stabilizacji politycznej może zupełnie nie odnajdywać się w czasach, które są bardzo dynamiczne kontrowersyjna przede wszystkim co tu dużo mówić kryzysowe kryzysowa ze względu na sytuację pandemiczną, a jednocześnie pełne wyzwań ze względu na konkurencję polityczną i cechy konkurencji politycznej, a zatem nie, odmawiając Borysowi budki cech przywódczych w ogóle stawiam taką tezę, że jest to przywódca nie adekwatny do tych czasów, w których znalazła się Platforma sama jako partia oraz Platforma w jej otoczeniu instytucjonalnym takim partyjnym, czyli jakich ma konkurentów nie ma tutaj na myśli wyłącznie konkurencji w postaci Prawa i Sprawiedliwości bo czego jesteśmy z tym jesteśmy oswojeni bo od kiedy obie te partie są na scenie politycznej to poza ideę popisu w 2005 roku to już po 2007 roku mamy bardzo taką spektakularną rywalizację między tymi partiami, ale pojawia się oczywiście Szymon Hołownia z za swoją ofertą polityczną, konkurując o elektorat typowy dla Platformy Obywatelskiej i teraz Platforma Obywatelska, a zwłaszcza jej przywódcy jakoś do tego muszą się odnieść my obserwatorzy sceny politycznej tego odniesienia nie widzimy ani do konkurencji w postaci Prawa i Sprawiedliwości ani do konkurencji w postaci ruchu 2050 lat tutaj no tu pod na tym tle pojawiają się te wszystkie problemy no właśnie tylko wydawać by się mogło, że doszło do sytuacji w tym ugrupowaniu takiej takiego uczy stanu niemożności, bo z 1 strony kierownictwo uznało, że trzeba podziękować za współpracę tym posłom, którzy są po pierwsze, kojarzeni z takim bardziej konserwatywnym nurtem tej partii, ale jednocześnie, że oni tam podobno za bardzo krytykują właśnie w mediach podważają autorytet no i doszło do tego wykluczenia z partii Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego w z drugiej strony jest pytanie no to w takim razie może najpierw trzeba by zapytać, jaka ta Platforma ma być, bo rzeczywiście szczególnie wchodząc tą współpracę w ramach koalicji Obywatelskiej znowu się wydaje że, że ta ideowość tego ugrupowania się trochę rozmyła czy rzeczywiście tam nie ma miejsca dla tych prawoskrzydłowy z, a z drugiej strony pojawia się w tym co ja nazywam niemożnością Rafał Trzaskowski no rzeczywiście polityk, który bardzo krótkim czasie potrafił doprowadzić do sytuacji, że zdobył więcej głosów niż cała Platforma w wyborach wydaje się być naturalnym liderem no ale nie można w tej chwili na niego stawiać, bo jest prezydentem Warszawy ważne prestiżowe miejsce no, gdyby zrezygnował to groziłby może w Warszawie jakiś komisarz mówiąc krótko co by nie zrobić to będzie będzie źle łącznie z tym, że nawet chyba gdzieś w tej dyskusji w minionym tygodniu pojawił pomysł pozbycia się Grzegorza Schetyny, że podobno kołysze tą łódką coraz bardziej, a już na koniec, oddając pani głos po tym, wtorkowym spotkaniu można było odnieść wrażenie, że kryzys został zażegnany pytanie tylko czy udało się zatrzymać chyba tanie łódką na chwilę, a do tego jeszcze odchodzi twarz Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, czyli pani Róża Thun dodatkowo i jakby problem problem z problemem i to co pan redaktor powiedział rzeczywiście, jakby ogniskuje problemy wokół ludzi wokół osób, ale to 1 rzecz chciałbym się odnieść mianowicie do tego, że Platforma była silną partią w czasach Donalda Tuska i jakich czasach, kiedy akcentowała tę swoją 2 skrzydło szczerze się tak wyrażę czy wielonarodowościowej i było także miały były było miejsce dla polityków definiujących siebie jako prawicowi definiujących siebie jako lewicowi przecież były lewicowe transfery patrz Bartosz Arłukowicz no oczywiście jako ci którzy, którzy zasilali to to polityczne centrum i chyba taką platformą oswoiła się opinia publiczna ta, która wciąż Platformie Obywatelskiej kibicuje, która wciąż dostrzega jej atuty, a te atuty to są niewątpliwie finanse i struktury oraz samorządy przecież Platforma ma władzę w samorządach na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, a proszę zobaczyć, gdzie się koncentruje uwaga koncentruje się uwaga na sporach personalnych i to wydaje się, że pogłębia tę słabość teraz co do Trzaskowskiego ja bym uważała, że Rafał Trzaskowski jest ogromnym zasobom politycznym tej części sceny politycznej nie używa sformułowania Platformy Obywatelskiej, ale tej części sceny politycznej ogromnych zasług miałam do wglądu badania, które jednak z ośrodków demos kopii innych do takiego bardziej pogłębionego wglądu, w których to badań wynikało, że one były pod koniec marca realizowane, więc nie tak dawno ona jest istotą badań wynika, że Rafał Trzaskowski jest wciąż postrzegany jako lider opozycji tym znaczeniu, że ta uwaga czy jak nazwał to sam Trzaskowski energia, która została skupiona wokół tego kandydata oba wciąż się utrzymuje nie jest aktualizowana nie rozproszyła się marzec 2021 to jest bardzo duży zasób, ale zasób, który moim zdaniem był wykorzystywany od od momentu wygranych wyborów, bo to coś seria zdarzeń niekorzystnych począwszy od awarii Czajki temu nie sprzyjała, ale dzisiaj np. Rafał Trzaskowski mówi o nowej inicjatywie takiej społecznej tak tak ją określa bardziej jako inicjatywę społeczną Obywatelską, a nie polityczną i ta inicjatywa musi być bardzo mocno nagłaśniana, a nie tylko w postaci 1 raz na jakiś czas reklamy, która zresztą nie jest za bardzo udaną reklamą to nie jest bardzo udany spot reklamowy jak nauczycielskim językiem mogłabym powiedzieć na 3 plus, a mógłby być na piątkach kolejne złota są tylko, że ten ten, bo rozumiem, że chodzi o ten ruch są dla Polska plus mam właśnie Camus najlepsze właśnie wielu kolegów pana Trzaskowskiego z Platformy zaczęły się obawiać, że to jest projekt, który ma zastąpić Platforma przeszła nad wtorkowym spotkaniu głównie zapewniał swoich kolegów koleżanki zostaje w Platformie, że zamierza dalej grać co więcej zaczął zapraszać parlamentarzystów Platformy żeby, żeby się włączyli do pracy w jego ruchu no, więc wydaje się, że jest jakiś pomysł, który mógłby właśnie coś dodatkowo wnosić, ale na razie wydaje się rząd wnosi chaos takie niedowierzanie właśnie czy Trzaskowski grana siebie czy na Platformę czy właściwie nie wiadomo, ale panie redaktorze jeśli idziemy takim trybem analizy personalnej, a nie instytucjonalnej i mówimy, że różne problemy Platforma ma ze względu na to, że no różne powiedziałabym są napięcia między poszczególnymi politykami i na pewne pewne może decyzję niewłaściwie podjęte, a jeśli idziemy tym tropem personalnym to w takim razie, kontynuując ten ten trop postaw teraz w naszej dyskusji na te wszystkie zasoby polityczne, które został, która zdoła zgromadzić Rafał Trzaskowski i można powiedzieć idziemy tym tropem, czyli nieważne, że teraz nie będzie dyskusji o kondycji Platformy niech będzie dyskusja w UKE ogniskowa ana wokół liderów Platformy, bo przecież pan jest wiceprzewodniczącym Platformy my zastanawiamy się czy to utopi Platformę czy nie utopi ten kampus Polska i i Rafał Trzaskowski, a może nie ten trop, gdzie indziej próbować, jakby zwracać uwagę na inne elementy tej całej kwestii a dlaczego to jest ważna, dlatego że tu nie chodzi o samą partię jako taką tylko chodzi o relacje partia wyborcy w tym całym zamieszaniu proszę zobaczyć co się dzieje w 15% 12% to Platforma Obywatelska takiego takiego spadku sondażowego nigdy nie zaliczyła a dlaczego nie umie przenieść uwagi na to co jest dzisiaj za sobą moim zdaniem bardzo ważnym zasobem jest Trzaskowski i wokół niego trzeba budować narrację pozytywną i wokół niego trzeba koncentrować jeszcze taką trącą się sympatie wyborców Platforma wybiera inną ścieżkę Platforma wybiera ścieżkę takiego upubliczniania własnych problemów nie tylko programowych nie tylko tożsamościowych, ale również tych personalnych i moim zdaniem dla partii dla każdej partii politycznej to jest właściwa droga to samo przeżywała zjednoczona prawica, kiedy kiedy, jakby na wieś wychodziły problemy personalne, kto kogo nie lubi i dlaczego przecież to nie jest potrzeba było bardziej dosadnie powiedzieć, bo tutaj chodzi o polityczną rywalizację to jest dobry moment, tym bardziej że no niestety mamy już niewiele czasu jakieś 4 minuty, więc poproszę panią profesor właśnie ten jeszcze komentarzy, bo szkoda, aby dzisiaj zabrakło wiele osób zelektryzowało to przejście pana Wojciecha Maksymowicza do ruchu Szymona Hołowni, bo w ten oto sposób zjednoczona prawica ma już tylko 231 głosów na dodatek znowu przegrała podobno ważne dla tego obozu głosowanie i to wszystko się dzieje kilka dni po tym, kiedy dowiedzieliśmy tą uroczystość znowu podpisy liderzy na 1 scenie nawet ktoś tam miał znał jeszcze czwarty dołączyć czy to wszystko pokazuje, że znowuż zastanawiamy się, kiedy się rozpadnie zjednoczona prawica podczas gdy rozpadł się już wielokrotnie nigdy do tego nie doszło podobnie będzie teraz, a zawsze 231 głosów może uzupełnić być może właśnie Paweł Kukiz, w którym prezes mówi co prawda, że artysta, ale szabli kilkoma lub w niektórych głosowaniach ta może być lewica w niektórych głosowaniach może być PSL te głosowania w najbliższym czasie mogą rzeczywiście kształtować taką mocno egzotyczną większość parlamentarną, której byśmy jeszcze rok temu zupełnie nie przypuszczali, że jest, że jest możliwa bardzo ładny obrazek, kiedy liderzy prawicy plus jeszcze doprosić ani politycy tak jak pani Elżbieta Witek podpisują te te dokumenty, ale nie sądzę, że za tym podpisem kryje się trwała integracja, chociaż taki przekaz miał być zbudowano dość, że oto zjednoczona prawica się integrowała wokół nowego projektu polskiego ładu i zjednoczona prawica integruje również wokół siebie wyborców, bo takie zapowiedzi imponująca powiedziałabym ludzie oczyma wyobraźni widzą te pełne kieszenie to przemawia pieniądze i bogactwo zawsze przemawiają i zyski taki był akcent tu nie było stratach nie było o o tym kto kto straci było o tym jest łącznik pozyska no i ze względu na to, że od jesieni ubiegłego roku są te napięcia, toteż ogólnie nazwijmy zjednoczonej prawicy Zbigniew Ziobro jednak stawia na swoim stawia na własną podmiotowość na budowanie na budowanie własnej tożsamości myślę, że jest to polityk bardzo ambitny chodzi tutaj nie tylko o jego formacja, ale również o jego własną kariera moim zdaniem ona w jego w jego jakiejś perspektywie w jego własnej perspektywie nie ma się zakończyć na na funkcji ministra to te ambicje są daleko daleko bardziej idąca no, więc tutaj jednak jest bardzo duża duża taka powiedziałbym ciągnąca się za zjednoczoną prawicą od jesieni niespójność niespójność interesów niespójność takiej bieżącej taktyki co najdobitniej pokazało głosowanie w sprawie ratyfikacji funduszu odbudowy tutaj mamy inne inną postawę czy inną politykę Zbigniewa Ziobro i w wielki znak zapytania jak w dalszym ciągu będzie głosował stąd też to te ta liczba 231 jest liczbą na 21maja wcale nie nie wiadomo jak długo może się utrzymać w kolejnych głosowaniach, bo to będzie bardzo ważna dzisiaj testem dla większości parlamentarnej są kolejne głosowania one mogą być zgodne z intencją uprawa i sprawiedliwości tyle tylko, że ci sojusznicy będą nieprzewidywalni w tym znaczeniu, że nie wiadomo, kto tym sojusznikiem będzie i efekty głosowań będzie wielką niewiadomą, czyli znowu będziemy mieli co komentować dzisiaj już bardzo dziękuję pani prezydent Marek jednak Uniwersytet warszawski była z nami życzę miłego weekendu i dobranoc dobranoc państwu podziękowania jeszcze dla Małgorzaty Wólczyńskiej, która audycję wydawała no i również państwu życzę spokojnego weekendu dzisiaj do pracy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA