REKLAMA

Młodzież skręca w prawo? [Jacyno]

Godzina Filozofów
Data emisji:
2021-05-22 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:59 min.
Udostępnij:

Dziś zaczynamy dyskusją nad poglądami młodzieży. Razem z prof. Małgorzatą Jacyno z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego skupimy się przede wszystkim na przypadku francuskim.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Małgorzata Jacyno dzień dobry dzień na tę socjolożka Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego autorka m.in. kultury indywidualizmu naj cóż nie udało nam się porozmawiać tydzień temu, bo nowy ład New Hope można powiedzieć, nawiązując do nadzieją Matu, który będziemy nazywać, który będziemy rozmawiać po godzinie trzynastej Otóż właśnie nowy ład był ogłaszany wówczas no ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy może jakoś, nawiązując do tego wszystkiego co w Rozwiń » propozycjach nowego ładu znalazło jeszcze do tych dyskusji o prawie i sprawiedliwości oraz lewicy, żebyśmy do tego nawiązywali, ale wejść chciałbym czegoś zupełnie innego mianowicie od bardzo interesującej rozmowy z Wiktorem dolarze szefem paryskiego think tanku Fonda Paul, który to wywiad ukazał się Le Figaro został przedrukowany przez gazetę wyborczą i z tego wywiadu wyłania się obraz no chyba głębokiego kryzysu europejskiej lewicy sam de la mówi o silnym nawracanie się Europejczyków na wartości prawicowe powiada, że mamy do czynienia ze zdecydowanym skrętem na prawo w krajach tzw. starej Europy można opowiedzieć pełną odpowiedzialnością, bo tam były robione badania, na które de la się powołuje, ale można ekstrapolować chyba wyniki na na nas po prostu na Europę w szczególności ten trend skrętu wprawo w stronę widoczny jest wśród młodych ludzi della mówi tak we wszystkich badanych krajach ponad 40% osób w kategoriach wiekowych 1824 lat 2534 skłania się ku prawicy co jest poziomem porównywalnym do osób w wieku 65 plus, a wyższym od osób w wieku 5064 lata to jest 36% z drugiej strony tylko 26% osób w wieku 182422% osób w wieku 2534 skłania się ku lewicy, więc mamy zdecydowaną przewagę trendu prawicowego względem trendu lewicowego Europie no i oczywiście Victor de la ma swoje interpretacje tych procesów i jakieś powody, które wskazuje znajdują się w tym wywiadzie ja nie będę się odwoływał, ale najpierw chciałbym poznać swoje stanowisko w tej sprawie i swoją interpretację tych wyników, dlaczego tak się dzieje, dlaczego Europejczycy w szczególności młodzi i Europejki skręcają na prawo tak wyraziście rozumiem, że wyniki tych badań są w jakiś sposób zaskakująca, że dotychczas panowało takie przekonanie, że co ja, kto jak kto, ale młodzież jest raczej lewicowa co nie jest prawdą, ponieważ mamy do czynienia z taką zmianą, którą nazywa się rewolucją na konserwatywną chciałabym zacząć od lewicy, ale od Boga, a za rok lotnicze, żeby dotarła do lewicy potem od tego kto Otóż nie jest takie powiedzenie, że jeżeli ktoś chce rozśmieszyć Boga to powinien przedstawić swoje zamiary swoje plany natomiast we Francji jest też takie powiedzenie już ma swoje laka takie powiedzenie, że jeśli ktoś chce rozśmieszyć Boga to powinien zacząć płakać punkt najbardziej się śmieje z tych, którzy płaczą, dlatego że ci, którzy płaczą zazwyczaj mylą przyczyny ze skutkami i ta formuła czasami się odnosi właśnie do wyborów politycznych ja chciałabym przypomnieć się to już w latach osiemdziesiątych zwrócono uwagę na to, że osiemdziesiąty szósty rok to nie jest rok sześćdziesiąty ósmy, czyli trzeba było zacząć przede wszystkim od tego gdzie do tej pory była młodzież czy aby na pewno nasze skojarzenia z lewicowość czy z emancypacją kontestację tak dalej były słuszne badania mówią, że absolutnie nie to co przede wszystkim charakteryzuje młodzież od lat nawet 70 tych, zwłaszcza w społeczeństwie francuskim, które miało charakteryzuje się dużą frekwencją wyborczą to co zwraca uwagę to absencja młodzieży czasami ostatnich wyborach samorządowych to zupełnie zaskakująca sięgającą nawet 70% jeśli chodzi o wybory prezydenckie one się cieszą większą popularnością, ale też jest to absencja dużo większa od innych kategorii wiekowych około 30334% więc, więc jest to absencja wysoka jak na Francję teraz ja Niechcę kwestionować wyników tych wyborów i Nigela ja rozumiem, jeżeli można jedno zdanie, że za no jednak mamy tutaj do czynienia z jakim trendem, który się w ostatnich latach wyraźni no bo zakładam, że Bella ma dostęp do jakich badań, które pokazują, że no jest jako zjawisko nowe każdy może on tak przedstawia jak było to zjawisko nowe, więc również nie w ratuszu u drażnił nie to to są też trzeba zwrócić uwagę na pewne medialne przedstawienia tej dzień, bo także temu udzielił wywiadu urzekł komisję, który na pytanie co się dzieje z lewicą, dlaczego lewica przegrywa był zupełnie zaskoczone i w końcu odpowiedział, ale trzeba startować w wyborach, żeby przegrać wybory lewica w ogóle nie przegrywa, bo lewicy nie ma i powiedział, że to co w tej chwili jest w polu politycznym to jest przede wszystkim lewica reakcyjna to można powiedzieć, że Rosja ma specyficzne jakieś kryteria lewicowości, ale co właśnie rozwój do kategorii lewicy akcja jest wysoka co w rozumieniu z Poznania, a 1maja, kiedy miały, kiedy odbyło się pochody pierwszomajowe to przez 3 dni u potem w mediach pokazywano krótką wypowiedź starszego mężczyzny, który na pytanie dziennikarza co się dzieje z lewicą odpowiedział proszę pana lewica zniszczyli socjaliści i chodzi tutaj bardzo złożone procesy, które skumulowały się dzisiaj, które zachodzą jeśli zajrzeć do prac historyków społecznych zachodzą od lat chyba siedemdziesiątych tak by można było powiedzieć, kiedy kończy się to te wspaniałe kończą się te wspaniałe 3 dekady no zwróćmy uwagę na to, ale ale, jeżeli tak, jeżeli spojrzymy jednak na to w takich kategoriach czysto politycznych właśnie to możemy chyba zarejestrować taki trend ja bronię tego de la, że tutaj, żeby jednak pewną nowość tutaj zaakcentować pomimo tego co mówi, że mamy do czynienia z pewnym trendem od pewnego czasu związany właśnie z tym, że dochodzą do władzy politycy wyraźnie odwołujący się do dyskursu prawicowo konserwatywnego populiści prawicowi często to jest jakieś zjawisko opisywane identyfikowane, nad którym oczywiście liczne osoby się zastanawiają kolejnym fenomenem, który bym wskazał, którego wcale bym nie doceniał, mimo że on się rozgrywał w przestrzeni wobec mediów społecznościowych czy czy YouTube głównie na to wciąż jeszcze być może część osób patrzy jako na taką sferę nie do końca poważną, chociaż się wydaje, że ona jest bardzo poważna właśnie najpoważniejsza dzisiaj ba to jest ta wielka popularności gigantyczna kariera Jordana Petersona, który stał się guru bardzo wielu młodych ludzi, na którego reakcja była reakcją takiego głębokiego entuzjazmu i właśnie wyniesienia go w krótkim czasie do pozycji jednego z głównych intelektualistów publicznych zachodnich i no to są jakieś rzeczy, które pokazują, że mamy do czynienia z pewnym prawicowym poruszeniem czy prawica prawicowym skrętem oczywiście wiem zaraz z de konstruuje całkowicie te wypowiedzi okaże się, że wcale tak nie jest, ale co tam chwilowo będę opozycją totalną wobec ciebie jeśli się zgodzisz dobrze tak będzie z Grzegorzem lato agenta krok w tym tak dobrze na i powiem coś strasznego jednym z najgorszych najtrudniejszych do dziś wspominany doświadczeń robotników zachodnich jest upadek muru berlińskiego jeśli zajrzymy do Wikipedii to przeczytane tam jest duże długi artykuł przeczytamy różne rzeczy rzeczy bardziej mniej ważne rzeczy wydawałoby się mało ważne jak np. to, że wszyscy mogli liczyć na darmowe piwo przez cały wieczór etatowo we wszystkich pracach historyków powtarza się ten sam motyw, że jest to moment przełomowy i środowiskach klasy Robotniczej dotychczas był to dotychczasowy elektorat lewicy zapada przygnębienie wielkie poruszenie i od tej pory zmieniło się wszystko to jest moment przełomowy natomiast takie taki odpływ od lewicy jest już obecny w latach siedemdziesiątych, mimo że Jean-Marie Le Pen nie zdobywa wielkiego elektoratu startuje w wyborach zdobywa zaledwie 1% natomiast to jest moment w tym sensie rozstrzygający, że wtedy we Francji prawica przejmuje problemy klasy Robotniczej i ogólnie rzecz ujmując klas ludowych to jest czas, kiedy już zamyka się kolejne gałęzie przemysłu najpierw to było Górnictwo potem przemysł tekstylny potem hutnictwo oczywiście nie wszyscy stają się bezrobotni oni przechodzą z wielkiego przemysłu do małych zakładów przemysłowych, ale też to jest czas, kiedy następuje upadek koniec kultury Robotniczej kultury Robotniczej związanej z honorem to co jest niesłychanie ważne dlatego, że to było ta Solidarność, którą praktykowano w związkach zawodowych czy przez przynależność do partii to było coś co też bardzo regulowało współistnienie i od lat siedemdziesiątych powołuje się na historyków francuskich mówi się o faszyzacji codzienności albo zwykłym codziennym waszej śmie, czyli pojawia się seksi pojawia się ksenofobia rasizm małych zakładach pracy i to jest coś co z kolei amerykańscy socjologowie podkreślają seksizm rasizm są praktykowane, dlatego że naprawdę się opłacają mogą choćby wywołać nową postać do pola politycznego ta to jest moja to jest jak i 1 moja wypowiedź, która jest totalną opozycją a, ale powiedziałabym, że ja mam jeszcze pod ręką aktualne wyniki badań zaczyna nie mam przed sobą, więc będę mówiła z pamięci, ale tydzień temu ukazało się wyniki badań dotyczące tego, czego oczekują Francuzi w związku z najbliższą kampanią prezydencką, czego oczekują programie kandydatów po pierwsze, oczekują wzmocnienia sektora publicznego przede wszystkim zdrowia 93% i tras to są te instytucje, których często mówimy szkoła szpital proszę zwrócić uwagę na to to są ja ja mówię często są święte instytucje z tego powodu, że one Night w większym stopniu realizują właśnie postulaty związane z równością no bo niezależnie od tego czy ktoś zamożny czy jest niezamożny naprawdę trudno się domagać zamożnej rodzinie od szkoły pro, ale proszę traktować dziecko lepiej, bo my płacimy większe podatki to znaczy lepiej traktować dziecka w szkole albo np. pacjent w szpitalu mówi ale dlaczego ja mam taki sam posiłek jak ktoś, kto płaci mniejsze podatki jest biedne uważam, że on powinien jeść suchy chleb prawda mniejsze należy dobry katering, więc 93% Francuzów domaga się poprawy usług publicznych, a więc widzimy wyraźnie, że to jest odwrotność tego co pokazuje się w tych badaniach, o których mówisz, bo zarówno prawicowi jak lewicowi uczestnicy tych badań mówią o odpowiedzialności za siebie siada tam tam w ogóle pytanie to znaczy indywidualizm prawda no właśnie tak się tak się tutaj tłumaczy ten trend związany z, a filia prawicową czy przeważającą afiliacje prawicową, że po pierwsze to może ja wskaże przyczyny główne, których Victor de la mówi w tym wywiadzie wspominałem, że po pierwsze to jest kwestia tęsknoty za wolnym rynkiem takiej wiary, że jednak właśnie gospodarka wolnorynkowa warunkach kryzysu jest skuteczniejszą metodą radzenia sobie aniżeli gospodarka oparta na wartościach socjaldemokratycznych i interwencjonizm miała rozbudowanym to jest pierwsza sprawa druga sprawa jest kwestia imigrantów co znaczy tego, że jest poczucie znakomitej większości mieszkanek mieszkańców tych badanych krajów, że jest problem polityką migracyjną Unii Europejskiej i że ten problem należy jakoś rozwiązać to znaczy zmodyfikować te polityki imigracyjnej i ograniczyć liczbę imigrantów z uwagi na kwestie bezpieczeństwa właśnie konfliktów kulturowych itd. potrzecie to jest kwestia racji ekologicznej takiej intensywnej narracji ekologicznej budującej poczucie winy z powodu dewastowania planety co nie działa jak widać zbyt pro ekologicznie, a po czwarte to jest co się wiąże jakoś z tym z tą kwestią imigracyjną stosunek lewicy do islamu zbyt aprobaty w zbyt zachowawczy to są kwestie, które tutaj w tym wiedzie się pojawiają jako czynniki z jakimś sensie właśnie organizująca ten proces zwrotu prawicowego, którym w, którym rozmawiamy ktoś mówimy tutaj o pewnych ideach pewnych wyborach a, a teraz chciałabym powiedzieć co się dzieje jak lewica dojdzie do władzy np. wyborach samorządowych, ale która lewica w ogóle lewica w wyborach samorządowych we Francji myśmy i tak go, która kilka dni temu w ramię w bramie szła z prawicowych politykami po to, żeby udzielić wsparcia protestującym policjantom porzucają jest NATO to jest pracy to jest zmarszczek to jest może kolejny raz to jest lewicowa polityczka, która ma kolejną kadencję wygrała kolejną kadencję w Paryżu jest merem Paryża niezadowolenie z tego jak sprawuje swój urząd ma jeszcze inne aspekty, ale chcę powiedzieć, że właśnie szła ramię w bramie z prawicowymi politykami po to, by wesprzeć protestujących policjantów przeciwko czemu protestowali policjanci przeciwko trudnym warunkom pracy przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, który przeprowadza dochodzenia w sprawie przemocy my, więc po kilka dni temu dosłownie 23 dni temu miała miejsce ta sytuacja, ale myśmy się za za takie też działania lewicy właśnie w samorządach w rodzaju Eco socjalizmu czy socjalizm miejski zazwyczaj to polega na tym, że PR-owe wygląda to świetnie, dlatego że wydłużono o kilkadziesiąt kilometrów ścieżki rowery rowerowe natomiast dzieje się to kosztem wywłaszczenia robotników z działek wywłaszczenia klasy średniej niższej z ogródków albo poprawia się transport publiczny co służy wielkomiejskiej klasie średniej, bo klasy średniej niższej klasy Robotniczej dostawców ludzi pracujących w takich Przemysław wstydliwych w rodzaju rzeźnie przetwórstwo nie stać na to, żeby mieszkać w centrum miasta, tak więc programy lewicowe są od lat programami no liberalnymi wtedy, kiedy przeprowadza się badania dotyczące postaw politycznych istotnie jest kontekst to na co zwracają uwagę tacy badacze jak np. rodzą wolą, żeby się nie powoływać tylko na Rosję era to mówi o tym, że następuje takie mocne zacieśnienie, a mianowicie kwestie prawicowe kwestie lewicowe to dzisiaj to co się dzieje w polu politycznym czy polityczną medialnym pojawiają się np. takie tematy weźmy temat typowo lewicowy eutanazja i prawicowe też odda za walkę na Azję i przeciwko pana właśnie taki temat prawa i no i nogę z moich ulubionych uważnie teraz wyobraźmy sobie drugi temat, przed którym często powstrzymywały, a mianowicie dochód gwarantowany weźmy sobie eutanazję dla środowiska wielkomiejskiego to jest kwestia właśnie praktykowania indywidualizmu możliwości wybierania możliwości określania tego czym jest życie dobrej jakości, a teraz wyobraźmy sobie schować mieszka na prowincji żyje kilkanaście lat krócej ma niską emeryturę jeśli chodzi o memu wybór domu opieki społecznej jest to wymuszone przez niskie emerytury opłaca się popyt domu opieki społecznej zostaje kilkaset euro no kieszonkowe to da to oni to jest wybór, który ma odciążyć często dzieci ci, którzy się na to nie decydują starają się, mimo że czynność o wyborze, a teraz tak po prostu boją się lidera eutanazję chodzi o to chodzi mi oko, że postulat, które mają wokół, których rozwija się aurę humanitaryzmu to są postulaty, które zupełnie inaczej brzmią na prowincji, gdzie jest gorszy dostęp do ochrony zdrowia, gdzie w ogóle żyje się krócej, gdzie ludzie obawiali to jest rzemiosło wyraża dla dzieci niezwykle ważne co mówi dlatego, że to niuansów je w sposób niezwykle istotne tę debatę, która bardzo często wygląda taki sposób, że zwolennicy często właśnie wywodzący się stoi w wielkomiejskiej klasy średniej, której powiedziała tego rozwiązania, którzy aktywnie politycznie lobbują na rzecz jego wprowadzenia zresztą ja też jestem zwolennikiem wprowadzenia tego rozwiązania, żeby było jasne bardzo często w ogóle nie są skłonne do tego, żeby taką dyskusję na tematy, które porusza w tej chwili prowadzić, dlatego że natychmiast redukują to do kolei też zdrady realizowanego i wykrzywione go karykaturalne argumentu, który z kolei ze strony prawicowej się powtarza, że to jest wyłącznie środek do tego, żeby likwidować starsze osoby i żeby właśnie odciążać rozmaite systemy itd. z 1 strony pada taki argument z drugiej strony pada argument, że jest to tylko samo dobro i wyłącznie humanitarne efekty może to przynieść żadnych nadużyć z pewnością tego rodzaju systemowych być nie może i właśnie ta dyskusja sparaliżowana myślę, że to jest w ogóle przypadek bardzo wielu różnych dyskusji na tematy polityczne dzisiaj często pomiędzy prawicą lewicą często z zewnątrz prawicowość prawicowych środowisk wewnątrz lewicowych środowisk, że po prostu, zwłaszcza po stronie lewicowej moim zdaniem w ogóle nie ma nie ma przestrzeni na dyskusję o tym czy pewne postulaty w całości stuprocentowo są zasadne czy może należałoby pewne rzeczy zmodyfikować, bo natychmiast dostaje się łatkę kogoś, kto trzyma z okresowymi prawicowymi jest w ogóle przeciwko nam i to psu to tylko pogłębia ten kryzys, z którym rozmawiamy przynajmniej dekadę temu Rosję Air bardzo ostro powiedział nie będę z wami rozmawiał o żadnej eutanazji, dopóki nie będę miał pewności, że jeżeli będę wzywał karetkę pogotowia to przyjedzie ona w ciągu 2030 minut nie rozmawiamy o eutanazji to nie jest temat nie będziemy rozmawiać o żadnym dochodzie gwarantowanym tak długo jak długo będzie się mówiło pasa orzecznictwie jak długo będzie się mówiło o leniwych ludziach jak długo klasa średnia będzie wzywała będzie popędzał dostawców jak zamówić posiłek będzie wyzywała dostawców niewolników to są tematy, które trzeba odłożyć do momentu, kiedy odbudowane zostaną instytucje publiczne ja nie mam żadnego zdania jeśli chodzi o eutanazję teraz druga rzecz będziemy teraz rozmawiać o eutanazji w warunkach, kiedy jesteśmy w czasie kryzysu epidemicznego sanitarnego i wiadomo widać, że m.in. tak został ogłoszony Polski ład, żeby nie poinformować innego o o pewnej sprawie o jakiej sprawie, a mianowicie taki, że umarł u nas bardzo bardzo dużo ludzi i nie chcemy odprawić tej żałoby, bo żywi nadzieję, że wielki inne na razie się o tym nie dowiedział jesteśmy społeczeństwem, które wyrzuca słabych za burtę mam tutaj na myśli nie tylko finansowe na osoby schorowane mam wreszcie na myśli to jak, że na końcu kolejki do szczepień ustawiły się osoby z niepełnosprawnością to nie są tematy, które w ogóle wywołują ożywienie na lewicy dzisiaj, a prąd to są ma prawo Mar Drama właśnie, a jesteśmy jesteśmy społeczeństwem, kiedy mówię o wielkim innym tonie po to, żeby wprowadzać zawijasy teoretyczne mówi o tym epoką, żeby nie mówić o fałszywej świadomości, bo to to jest to Opowiedz o ochronę zdrowia to jest wielki i też mogą nie wszyscy znaczne kategoria to nie jest osoba to nie jest Bóg jest w różny to jest pewne miejsce, z którego jesteśmy obserwowani taki przykład, który wydaje mi się, że zręcznej pasujące do tej sytuacji to jest przykład właśnie podawane przez Leszka małżeństwo zdradza siebie od lat wszyscy o tym wiedzą, ale udają, że są Starym dobrym małżeństwem aż wreszcie ktoś czy to z powodu złośliwości to niewiedzy oznajmia wszystkim na przyjęciu albo dziwi się to wy jesteście jeszcze razem przecież każdy z każdej z was od dawna jest kimś innym teraz Żak mówi tak nic nie zmieniło zmieniło się tylko to, że to zostało nazwane wypowiedziane na i teraz ci ludzie będą musieli podjąć decyzje te są, bo przestali być nagle Starym dobrym małżeństwem i podobną podobną logikę można odnieść do rzeczywistości społecznej, dlatego że pozwala wielki inny to ten koncept pozwala nam uniknąć mówienia o fałszywej świadomości o różnicowaniu możliwości poznawczych wszyscy włącznie ze mną jesteśmy jakoś to uwikłani chcą uwikłani udawanie, że nic wielkiego się nie stało udawanie, że jest powinniśmy przejść do jakiejś przyszłości, że nie jest tutaj konieczna w tym momencie żadna wielka żałoba dlatego powiedziałam jesteśmy społeczeństwem, które uciekło z miejsca wypadku i dodatku jest społeczeństwo, które jest recydywistą recydywistą, bo raz nie zapewniliśmy właściwej ochrony pomocy chory, którzy umarli, a po drugie, protesty przeciwko temu, że osoby z niepełnosprawnościami nie uzyskały priorytetem nowego miejsca w kolejce szczepień to jest to jest druga taka decyzja ta stąd tak jak rozumiem tak przepraszam już proszę proszenie proszę dokończyć dokończy myśl z tą tak jak rozumiem pojawia się to wielkie oczekiwanie jakiegoś przełomu, ponieważ na początku mówiłeś o polskim ładzie to ja tutaj coś powiem jakiś przełom jest był konieczny widać to implikacje pewnych oświadczeń Bidena we Francji stąd bank prezydent ma to bardzo się denerwuje, bo 1 Mania jak mówi, ale nie jest to póki co nie jest wielki przełom to, że bogactwo nie wskakuje to wiemy nie gorzej to co mają biedni ludzie wyparowuje nie tylko nie wskakuje z góry na dół, ale zdołał wyparowuje do góry i rozumiem, że ten Polski ład miał jakoś do tej niesprawiedliwości się do tego odnieść, ale uczucia można mieć uczucia można mieć mieszane to jest taki wydaje się, że to co w tej chwili nie tylko w Polskim polu politycznym się proponuje to jest taki duży prezent duże pudło zapakowane kilka razy papier ze wstążkami im bardziej człowiek odpadł od pakował je to sobie myślę, że jednak ten zwyczaj dołączania paragonu lub do prezentu, żeby można było oddać to nie jest wcale taki zły pan trochę tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją natomiast, skąd potrzebny jest ten przełom ten przełom jest potrzebne, bo zapadł się spektakle społeczeństw klasy średniej jeszcze w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych jest to znacznie trudniej różne debaty natomiast na temat prawicy lewicy ochłoną dalej były kończone były kończone przypomnieniem, ale 23, ale 23, czyli że 23 Francuzów Francuzek żyje jednak lepiej w tej chwili tego nie można powiedzieć, dlatego że zdalne nauczanie utrata gwałtowna pracy sprawiły, że kwestie, które dotąd były bardzo intymne, a mianowicie dochody musiały urządzać światło dzienne są badania francuskiej socjolożki pokazujące, że zdalne nauczanie stało się wstrząsem stało się wstrząsem dla ludzi, dlatego że jeśli chodzi o odgrywanie spektaklu społeczeństwa klasę średnią to także w Polsce przestało być takie trudne dzięki 500 plus co mam na myśli mówiąc odgrywanie spektaklu społeczeństwa klasy średniej niektórzy mówią, że Polski ład zacznie klasę średnią niektórzy przeciwnie mają odbudować widzimy, że ta ta klasa średnia ta i tak stąd znaczący nie da pracę opinie są podzielone tam opinie są podzielone uczucia są mieszane 100 dni, o co, o co chodzi jeśli chodzi o odgrywanie spektaklu klasy średniej to kupno dziecku, jakiego sprzętu czy Niewiem obiad na mieście to jest to co się składa na spektakl klasy średniej i co np. dzięki programowi 500 plus stało się możliwe to znaczy jeżeli, jeżeli dziecko mówią tak w skrócie, ale ale, żeby było wymownie, jeżeli dziecko płacze, że koleżanki i wytykają, bo ma na sukience mniej kropek tak, że jest gorzej ubrana to można to dziecku zapewnić natomiast czymś innym są już warunki mieszkaniowe ja przypominam sobie to było przed ogłoszeniem polskiego ładu przypominam sobie taką rozmowę przedstawiciela zjednoczonej prawicy ze słuchaczem, który przedstawiciel zjednoczonej prawicy mówił o kryzysie, zwłaszcza o kryzysie mieszkaniowym zadzwonił mężczyzna i powiedział, że jest zawsze głosuje na prawo sprawiedliwość i że jest szczęśliwy, bo jego życie się bardzo poprawiło pracuje 12 godzin dziennie dostaje za godzinę pracy 10zł jest dostawcą no ale ma pewną wątpliwość ma właśnie mieszane uczucia, bo sam doświadcza kryzysu i wie o kryzysie mieszkaniowym oczywiście natomiast jak on do Polski żywność to nic cisza uczą się coraz lepiej zaznaczył, że pracuje bardzo bardzo drogiej restauracji i dowozić jedzenie bardzo bardzo bogatym ludziom powtarzał 3× przedstawiciel rządu nie zwrócił uwagi nie odniósł się w ogóle do tego, że jest zatrudniony nielegalnie powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość pozwala ludziom się bogacić przeciwieństwo, a po przenośne rządu, a no to już z tej rozmowy można wywnioskować uczelni kopanie nowego ładu częściowo przynajmniej, ale co zwróciło moją uwagę to właśnie to być może niedługo będą bowiem, że koledzy robią badania, że ta ta rosła w tej rozmowie pojawiło się szybko co jest bardzo istotne właśnie dla Rosji era, że mówić o różnicach pokazywać różnica to jest zupełnie co innego niż sobie uzmysłowić uzmysłowić zmysł poczuć trzewia ciałem da i kasta zdalne nauczanie dostarczanie żywności czy takie takie sytuacje, które wcześniej nie miały miejscach unaocznił były unaocznił to się społeczeństw klasy średniej jest właśnie spektaklem, że jesteśmy trochę zmuszeni do wykrywania tego spektaklu, że to nie jest hedonizm prawda, ale że informujemy na co dzień wielkiego innego o tym, że należymy do klasy średniej jesteśmy przedstawicielami klasy średniej to co jest bardzo ważne natomiast i tu tobym powiedziała, że zdecydowanie to jest atut właśnie konserwatystów prawicy pół mianowicie to, że z przekonaniami konserwatywnym za odwołaniami do tradycji wartości rewii i kryje się jakoś obietnica kryje się obietnica możliwości rekonstrukcji przeszłości powrotu do przeszłości zatrzymania uciekł z jakiej śmiało powiedzieć na władzę, jakiej można myśleć o zatrzymaniu, czego chodzi to myślę, że oprócz śmiertelności oprócz tego, że okazało się, że instytucje państwowe są słabe to mamy w tej chwili do czynienia, o czym się nie mówi to jest szok związany z lutowa robienie wszak to ma ogólne, czyli czyni to, że dajmy na to moje wyszukiwanie mój mój niepokój związany z moim stanem zdrowia szukanie w internecie się na problemy kardiologiczne albo zaniepokojony rodzic szuka w internecie informacji o, skąd biorą samouk okaleczenia dzieci od to wszystko w 100 są dane to są dane, które są przedmiotem gromadzenia i widać, że widać, że uczucia niepokoju jest strach przed chorobą strach dzieci i może być trans formowane pewne produkty tak, które w, że mają wartość ekonomiczną na dawno czy zatem, że natychmiast, kiedy piszesz coś takiego, kiedy właśnie powodowana lękiem rozpaczą bezradnością zaczyna poszukiwać tego typu rozwiązań to natychmiast z uwagi właśnie na działanie algorytmów otrzymujesz 50 płatnych ofert rozwiązania swojego problemu i dodatkowo jeszcze zaczynają się wyświetlać specyficzne treści, których reklamy są na pierwszym miejscu itd. tak dalej Tomasz na myśli tak tak po lewica argumentuje np. np. bo nie ma oczywiście, że jest bardzo podzielona słaba, ale część lewica argumentuje dochód gwarantowany musi być ciągle pracujemy my dostarczamy danych prawda to one są one są na wagę złota oczywiście tak, ale problem jest większe i nie chodzi o to, że dostarcza danych chodzi o to, że moje uczucia z moich uczuć przerażenia rozpaczy żałoby może być produkowana wartość ekonomiczna, że odnosił kapitału jest to wszystko jedno w barze to może być towarem dlatego mówię o szoku udowa czy w ogóle wydaje się, że jest znakomitym towarem że, zwłaszcza silne emocje, zwłaszcza pewne stany mentalne, które nas skłaniają do poszukiwania jakichś środków zapobiegawczych czemuś co co postrzegamy jako groźna jako dramatyczna to jest w ogóle najlepszy towar dzisiaj to najgorsze emocje można najwięcej zarobić tak dlatego powiedziałabym, że jest towarem najwyższej jakości jest można powiedzieć nawet innowacyjnym produktem ta teraz w tych obietnicach prawicy ja nie wiem czy przepraszam jednak nawet bym się silne skojarzenie tutaj pojawiła, bo myśmy tu nieraz rozmawiali o teoriach spiskowych jako pewnych metafora czy jako pewnych mitach współczesnych, poprzez które można metaforycznie metaforycznie mówić o rzeczywistości późnego kapitalizmu późnej nowoczesności Otóż jest taka teoria spiskowa zresztą będąca częścią tego całego konglomeratu różnych przekonań znanych pod hasłem QAnon w stanach Zjednoczonych tynki już zamilkł jest serial świetna odbija zresztą nadchodzi burza o całym tym ruchu polecam bardzo ten serial, ale tam jest taki 11 opowieść o tym jak to elity światowe polityczne biznesowe itd. łapią dzieci następnie straszą je na różne sposoby albo zadają im ból, ale głównie jest transzą właśnie pozyskują adrenaliny, która się w owych dzieciach wówczas wytwarza jakąś specjalną substancję, którą następnie wstrzykują sobie, żeby rzecz wiecznej młodości i powiem szczerze, że to co powiedziałaś mi się bardzo z tym skojarzyło to znaczy widzę to jako pewną metaforyczną i oczywiście z olbrzymią mą figurę właśnie tego mechanizmu, który opisała tego mechanizmu Monetary zaufania i towarowy mienia najbardziej takich głębokich bolesnych trudnych emocji tak ten nie niektórzy niektórzy próbował próbują nazywać ten nowy sens ma system Cosmo kapitalizm ma to co może jest istotna jeśli już mam tylko minutę mamy właśnie się dowiedziałem bardzo świadczy jeszcze czy kiedyś w przeszłości mieliśmy do czynienia z tak dużą dysproporcję czy rozgrzewa pomiędzy wyobrażeniem o omnipotencji na jej urok nosa, która jest kowalem własnego losu, a właśnie taką chaotyczną wydarzenia nowością, gdyby miała wybierać wypełniała wybierać co jest socjolog 10 sekund widzenia bardziej racjonalna jeśli chodzi o wiarę to powiedziałabym, że wiara w świętych obcowanie wydaje się socjologicznego punktu widzenia bardziej racjonalna od wiary w to, że człowiek jest kowalem własnego losu absolutnie się stuprocentowo ustawą zgadzam bardzo dziękuję prof. Małgorzata Jacyna Instytut socjologii wydziału socjologii przepraszam Uniwersytetu Warszawskiego na teraz informacje po informacjach Aleksander Zbrzyzny Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA