REKLAMA

Cenzor w sypialni

OFF Czarek
Data emisji:
2021-05-25 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:20 min.
Udostępnij:

Więcej: https://www.ksiegarnia.beck.pl/19960-cenzor-w-sypialni-urzednicza-kontrola-moralnosci-w-zyciu-rodzinnym-rzymian-okresu-republiki-anna-tarwacka

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie pani prof. Anna Karwacka z katedry prawa rzymskiego wydziału prawa administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego zda się na cenzora dzień dobry witam serdecznie pani profesor dzień dobry dzień dobry witam państwa serdecznie cenzor to pewnie instytucja czy też urząd, którym zdążyli już państwo zapomnieć może niesłusznie, bo być może powróci Rozwiń » niedługo, ale albo już powrócił, ale ale, zanim ktoś już w stanie tę ogólną powszechne dostępne warto sięgnąć wstecz i przyjrzeć się instytucji cenzora życiu Rzymian to starożytnych, skąd się cenzor wziął albo czym ten urząd był, dlaczego właściwie został powołany przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że nasze dzisiejsze postrzeganie słowa cenzura cenzura jest raczej jednoznacznie jednoznacznie pejoratywne natomiast ten urząd w starożytnym, że nie miało ogromne znaczenie co zarówno z punktu widzenia ustrojowego, dlatego że był takim elementem kontrolnym, który przedtem ustroju, który można by było zakwalifikować jako jakiś taki prototyp trójpodziału władzy spełnia takie funkcje tylko proszę tego nie brać zbyt dosłownie, ale trochę właśnie jak Trybunał Konstytucyjny trochę jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli generalnie właśnie te funkcje kontrolne, które miały za zadania hamowanie pozostałych elementów ustrojowych, a z drugiej strony miał też wielkie znaczenie dla prawa prywatnego, dlatego że bardzo często było także, zanim ochrona prawna pojawiła się czy to w prawie stanowionym czy to we wnykach Pretor męskich to ona była zapewniana przez cenzorów i w związku z tym moim zdaniem ten urząd poza takim najbardziej podstawowym zadaniem, jakie spełniał, czyli sporządzaniem spisu obywateli oraz na 5 lat urósł do rangi urzędu na jednego z podstawowych w ogóle urzędów republikańskiego Rzymu co później spowodowało również, że w okresie cesarskim on się nie utrzymał jako urząd samodzielne tylko został tak po cichu pomalutku włączony do kompetencji cesarza, bo okazało się, że zbyt niebezpieczne by było funkcjonowanie nadal tego urzędu jako jednostki samodzielnej w oderwaniu od kompetencji cesarza dlatego właśnie kompetencje były po prostu zbyt szerokie co było, a co takim by taką bezpośrednią Iskrą, kiedy zostali cenzorzy po raz pierwszy powołani co do tego nie ma pełnej zgody w nauce taką datą, którą można by było na podstawie dzieła Liwiusza na historię, że moc założenia miasta wyprowadzić to jest rok 400 czterdziesty trzeci przed naszą erą natomiast nie ma pewności czy już wtedy był to urząd zupełnie samodzielne czy też jeszcze nie natomiast całą pewnością spis ludności były sporządzane już od czasów Królewskich i później właśnie ze względu na to, że konsulowie, którzy to zadanie przejęli po królach nie byli sobie w stanie z nim poradzić powołano odrębny urząd, który rządził się trochę innymi prawami, a przede wszystkim taka standardowa kadencja urzędnika, która trwała rok to było zwykle zbyt krótko, żeby można było te wszystkie zadania związane ze spisywaniem całej ludności wypełnić w związku z tym kadencja cenzorów został ustalona na 18 miesięcy z możliwością ewentualnego przedłużenia, gdyby to było konieczne także tam to połowa piątego wieku to jest myślę tak dobry dobry punkt odniesienia, a czy ten urząd jako samodzielny powstał film wcześniejszych chwilę później myślę, że nie jest aż tak bardzo istotne teraz, gdybyśmy na potrzeby tego co pani mówi mieli sporządzić takie uprawnienia obowiązki zadania cenzorów to co by to było tak po pierwsze, nowa poza po pierwsze, poza tym spisem wszystkich obywateli ofert mówiłam tak cenzus to jest zresztą w ogóle ciekawa instytucja, dlatego że ona służyła podstawą do 2 rzeczy po pierwsze, obywatele byli przepisywanie do jednostek o charakterze majątkowym, czyli do klas majątkowych i na podstawie tego można było ustalić, jakie od tych obywateli pobierać podatki natomiast z drugiej strony te klasy majątkowe wystawiał określoną liczbę Century wojskowych co oznacza, że przypisanie do poszczególnej klasy wiązało się również jest obok Scheme służby oczywiście ktoś był w wieku poborowym stąd bardzo surowe kary dla osób, które nie poddawały się cen ZUS-owi taki ktoś określany połączenie mianem cenzury był najpierw WHO stany, a potem sprzedawane w niewolę także ta kara była rzeczywiście bardzo surowo oczywiście to wymagało uprzedniego procesu przed zgromadzeniem, czyli procedura jakaż była tutaj zachowana, ale ostatecznie ta kara właśnie tak wyglądała natomiast seria roczne lobby prawda państwo, że oddajemy pana w niewolę, ale jeszcze wyszło chcemy czy też w ogóle bardzo charakterystyczne dla Brzezińskiego prawa karnego Chłosta miała miała charakter takiej dodatkowej dolegliwości no bo wiadomo, że Rzymianie byli bardzo wyczuleni na punkcie honoru godności starosta stanowiła takie zaostrzenie kary bardzo często była stosowana jako jako taki dodatek do kary podstawowej natomiast z czasem wykształcił się też inne kompetencje cenzorów po pierwsze, gdzieś w okolicach 300 dwunastego roku przed naszą erą na podstawie plebiscytu, którego wnioskodawcą był niejaki powinni już cenzorem zaczęła przysługiwać możliwość wpisywania listy senatorów to już była kompetencja wyjątkowo istotna, bo Senat miał już w republikańskim Rzymie bardzo duże kompetencje w związku z tym to, że cenzorzy mogli po pierwsze, zdecydować o tym kto się na tej liście znajdzie, kto na niej się nie znajdzie, a po drugie, nawet jeśli ktoś już na niej był mieli możliwość z tej listy usunąć skreślić to rzeczywiście powodowało, że cenzura mi się liczono ich opinii, które zresztą miały charakter ostateczny nie było żadnego odwołania traktowano rzeczywiście bardzo poważnie do tego jeszcze w armii rzymskiej funkcjonowały takie elitarne Centuria elitarne jednostki jeźdźców konnica tzw. kwitów i ich listy również sporządza lica złoże i w razie gdyby krząta się nie nadawał czy to z racji tego, że np. był zbyt otyły czy też z racji tego, że no np. nie dbał o powierzonego mu przez państwo konia mogli go z takich Century elitarnych usunąć na tym tle zaczęła się stopniowo rozwijać najbardziej chyba interesująca kompetencja cenzorów to znaczy kompetencja do karania tych obywateli, którzy działali sprzecznie z tzw. obyczajami przodków, czyli mory mają rum w związku z tym cenzorzy zostali do ręki narzędzia pozwalające im manipulować przy strukturze przychyla his społeczeństwa społeczeństwa przy strukturze społeczeństwa, czyli mogli obywatela zdegradować społecznie jeśli uznawali rząd nie spełnia tych podstawowych norm etycznych moralnych i tak kompetencja, która w większości wypadków przez naukowców jest postrzegana jako taka w sumie dosyć mało istotna pełna przekazów o charakterze anegdotyczny ona wbrew pozorom okazało się szalenie istotna, bo to jest właśnie ten moment, w którym cenzorzy stają się tym kontrolnym członem tej struktury ustrojowej państwa, a z drugiej strony to jest też tam mąż, który oni zaczynają kształtować pewne normy prawa prywatnego i to, o czym ja się zajmowałam niedawno to była właśnie kwestia tego w jaki sposób na cenzorzy mogli wpływać na życie rodzinne no, czyli właśnie badałam tę kompetencję, która jest najbardziej zbieżna z tym co dzisiaj rozumiemy jako cenzura czy na wdrażaniu dodać tylko bardzo, proszę bardzo, Kasia chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że oprócz tego jeszcze cenzorzy mieli 1 bardzo ciekawą kompetencje to znaczy zajmowali się infrastrukturą Rzymu, ponieważ dzierżawienie w imieniu państwa publiczne dochody wydatki, czyli to cenzorzy byli odpowiedzialni za budowę dróg akweduktu w świątyni, bo zlecali dzierżawi właśnie na odpowiednim podmiotom budować czy remonty tych budowli z drugiej strony dzierżawili także pobór podatków czy innych rozmaitych danin publicznych tym tymi podmiotami która, które w tych kontraktach publicznych występowały jako jako ta druga strona były spółki publika znów, czyli takich dość zamożnych obywateli, którzy zajmowali się właśnie tego typu działalnością nazwijmy to gospodarczą to do cenzorów i działalności także w sypialni powrócimy po informacjach Radia TOK FM ocen wzorach opowiada pani prof. Anna Karwacka z katedry prawa rzymskiego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego informację o godzinie dziesiątej 20 po informacjach wracamy Owczarek cenzor w sypialni na ten temat sporo wie pani prof. Anna Karwacka z katedry prawa rzymskiego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego przed informacjami mówi pani o urzędzie cenzora, który pewnie można by uznać za jedną z najważniejszych magistratu Republiki rzymskiej wspomniała pani od tym, że do uprawnień cenzorów należą m.in. cenzus, czyli zapisy spis ludności także sporządzanie listy senatorów PiS-u centrum jeźdźców dzierżawienie dochodów publicznych i wydatków czyli gdyby działanie w imieniu państwa no ale też rozumiem, że cenzor wkraczał do tej przysłowiowej sypialni obywateli w jaki sposób taki co z to była także generalnie wszelkiego rodzaju urzędy sprawująca funkcję kontroli moralności w starożytności raczej zajmowały się życiem publicznym obywateli w związku z tym, kiedy okazało się, że uziemia cenzor ma jednak duży wpływ również na życie prywatne to dla nieziemsko dla cudzoziemców było szokiem w związku z tym ci wszyscy pisarze, którzy nie byli obywatelami rzymskimi patrzyli na starożytny Rzym na Republikę rzymską niejako z boku wyrażali zdziwienie, że aż tak daleko te kompetencje cenzorów sięgają jeden z tych pisarzy dla nich już hali Karnas napisał, że właśnie cenzor zagląda nawet do sypialni, z czym się to wiązało z tym, że ta kompetencja kontrolowania obyczajności moralności, czyli tzw. Regiment moru dotyczyło nie tylko tego w jaki sposób obywatel zachowywał się, pełniąc służbę wojskową, sprawując urząd będąc sędzią, ale również jak spraw jak zachowywał się jako Pater familias, czyli jako zwierzchnik rodzina jak traktował swoje dzieci swoją żonę swoich niewolników MEN na ten temat wbrew pozorom nie mamy wcale bardzo wielu źródeł większość tych źródeł to są właśnie takie anegdotki a bo np. Katon, kiedy był cenzorem to postanowił ukarać notą Senatorską senatora, który w obecności swojej córki pocałował swoją żonę i tegoż senatora usunął z za karę Senatu, więc wszystkim się wydaje generalnie, że to jest taki no zbiór takich historyjek, że nie ma czasu, ale naturalnie żony przy córce należy po pierwsze trzeba pamiętać, że to był Katon Katon był wyjątkowo surowy z charakteru dodatkowo ta surowość muszę z dublował czy spotęgowała w związku z tym, że sprawował urząd cenzora, z którym jako podstawową cechę łączono właśnie sed Veritas, czyli surowość i dlatego on no wyjątkowo często korzystał ze swoich kompetencji nawet wtedy, kiedy zapewne winnica złoży na pewne zachowania zwrócił uwagi na to ma właśnie cały problem polega na tym, że badacze bardzo często zwracają uwagę na takie na takie anegdotki zamiast spojrzeć globalnie na to w jaki sposób ta kompetencja mogłaby kształtować w ogóle świadomość społeczną i w jaki sposób mogłaby prowadzić do ukształtowania takiej sylwetki obywatela rzymskiego, która odpowiadałaby tym wzorcom, które były pożądane, bo proszę zwrócić uwagę, że Republika rzymska opierała się na pewnych fundamentach, które miały z 1 strony charakter militarny no bo wiadomo, że te wszystkie sukcesy ekspansja mistyczna to jest przede wszystkim armia z drugiej strony mamy te elementy ustrojowe, czyli zgromadzenia mamy Senat tak dalej, ale z drugiej strony, żeby to wszystko mogło działać to obywatele musieli się zachowywać określony sposób dlatego cały czas próbowano kształtować świadomość obywateli w ten sposób, żeby mnie przyszło do głowy za zachować się inaczej podam przykład ziemię był taki bardzo istotne, ale z drugiej strony trochę niebezpieczne urząd dyktatora, bo dyktator w przeciwieństwie do innych urzędów nie był magistra, którą Kolegialną, czyli dyktatora powoływano tylko wyjątkowych okolicznościach, kiedy było bardzo duże zagrożenie dla państwa był 1, ale mógł działać tylko maksymalnie przez 6 miesięcy potem powinien złożyć władze Sęk w tym, że nikt do tego nie mógł zmusić i wobec tego poprzez różnego rodzaju historie opowieści starano się od małego tłoczyć Rzymianom do głowy, że jeśli jest dyktatorem to też ogromny zaszczyt, ale trzeba pamiętać, żeby się nie zapędzić za daleko, żeby na pewno po tych 6 miesiącach zrezygnować do tego służyła historia cen cena ta ziemianina, który został na dyktatora powołany w trakcie, kiedy orał swoje pole ją od pługa odszedł po to, żeby zostać dyktatorem bardzo się nie podobało jak tylko zakończył to do czego został powołany wygrał tę wojnę, którą miał wygrać natychmiast wrócił na swoje pole nie biorą żadnych łupów wojennych i zaczął Oracz od tego samego miejsca, które wcześniej przerwał i do tego m.in. byli powołani cenzorzy chodziło o to, żeby oni pilnowali dochowywania tych podstaw zachowania tych podstawowych norm społecznych, które miały jednocześnie powodować obywatela również w życiu publicznym nie będą wykraczać poza wyznaczona granica to obszar jak to sprawnie realizować to rozumie, że muszą być bardzo rozbudowane urząd nie był rozbudowano cenzorów było 2 natomiast całą pewnością mieli dosyć rozbudowana aparat urzędników pomocniczych cenzurą ma przysługiwała asysta rozmaitych takich drobnych pomocników, z których najważniejszy chyba byli Jura tor Res, a co urzędnicy, którzy w trakcie sporządzania spisu ludności przyjmowali deklarację od obywateli, bo wiadomo, że 2 cenzorów nie byłoby w stanie przyjąć deklaracje wszystkich natomiast po pierwsza uwaga cenzorów była skupiona przede wszystkim na maj na tych warstwach wyższych, czyli cenzora jak sitach tam cenzorzy niewątpliwie sami bacznie przyglądali się temu jak tych powiedzmy 300 senatorów, chociaż ta liczba napełnia zwykle tak okrągła nie była plus tych 18 Century jeźdźców jak oni funkcjonują to jest raz 2 prawdopodobnie było także docent wzorów różnego rodzaju informacje dochodziła czy to w formie jakiegoś formalnego oskarżenia czy to jako taka no powiedzmy sobie ploteczki i cenzorzy mogli wziąć pod uwagę i prawdopodobnie w wielu wypadkach było także przed senatorami w sytuacjach w szczególności wątpliwych toczył się regularny proces proces demo i bus, czyli dotyczące obyczajów a, w trakcie którego osoba podejrzewana o jakieś zachowania niezgodne z obyczajami przodków mogła się bronić sama mogła powołać też adwokatów, a po stronie oskarżenia mogli też występować formalnie już oskarżyciela tyle tylko, że przejmie to pewnego momentu nie było sensu, że nie mieli obowiązku takiej procedury prowadzić stąd mamy też źródła informacji o tym, że oni czasem wprost odmawiali jest np. historia takiego młodzieńca, który został przez cenzorów ukarany jego przyjaciele zaczęli się dopytywać no tak, ale przyszło na takim dobrym rolnikiem na takim świetnym gospodarzem na co cenzor, który zastosował notę Senatorską porządku to po prostu nie wierzy nie dopuścił do żadnego postępowania dowodowego należy do rady z Grecją na działania nie nie było absolutnie żadnego żadnej możliwości odwołania natomiast mechanizmem, który w tym wypadku miał zapewniać jakąś taką względną stabilność tego urzędu naj przede wszystkim sprawiedliwość był była kolegialna ość czy, ponieważ cenzorów było 2 to 1 zawsze mógł zablokować decyzje drugiego mamy bardzo wiele takich przypadków, w których jeden z cenzorów chciał kogoś ukarać notą cenzor, skąd np. usunąć z Senatu, a drugi cenzor zablokował jego decyzja zastosował na Inter Cesar, czyli takie weto tym samym, uniemożliwiając mu usunięcie tej osoby z listy senatorów także to plus jeszcze składana na samym początku tuż po objęciu urzędu przysięga, że nie będzie się działać bez żadnych takich prywatnych pobudek, a oni się w sensie pozytywnym ani negatywnym też wbrew pozorom to jakoś musiało działać, dlaczego dlatego, że czyta te wszystkie źródła to jest mowa o surowych cenzora ach, o cenzora, którzy rzeczywiście byli bardzo drobiazgowi skrupulatnie, ale nikt nie ma informacji o tym, żeby cenzor miał być jakiś strasznie niesprawiedliwe to właśnie w tym źródła, które mamy to prawda to jest oczywiście zawsze ten problem, że my dysponujemy tylko jakimś tam procentem tekstów źródłowych natomiast wydaje się że, gdyby były jakieś takie ono spektakularne skandaliczne sytuacje, kiedy cenzor bardzo wykorzystywał swoją władzę po to, żeby komuś zaszkodzić to pewnie byśmy o tym wiedzieli po z drugiej strony mamy informację o tym, że byli tacy, którzy próbowali się na cenzora mścić ze względu na to, że nie byli w stanie żaden sposób odwołać od decyzji to potem ubiegali się o inną urząd urząd trybuna plebejskiego trybun plebejskiej był urzędnikiem, które był nietykalny osobiście i miał taką kompetencję do oddania czegoś lub kogoś bóstwom dosłownie do poświęcenia w związku z tym w zasadzie w wśród kompetencji trybuna plebejskiego mieściło się nawet prawo do tego, żeby kogoś zrzucić ze skały tar Perskiej dziś takich sytuacji nie było, ponieważ urząd trybuna plebejskiego też był kolegialne, ale mamy w źródłach opisaną historię cenzura metalu bluesa, który potem już skończył sprawować urząd przez takie trybuna plebejskiego został zawleczony na skały tar państwo już już trybun plebejski miał rzucić tylko, tyle że zjawi się synowie Matheusa, które wprawdzie nie mogli fizycznie powstrzymać trybuna przed działaniem w błąd właśnie nietykalne, ale udało im się ściągnąć jakieś innego sprawującego ten sam urząd człowieka, które zablokował decyzję kolegi tak zrzucenia zyskały Tarczyński ostatecznie nie doszło nocą z autu trzeba, bo sam mówi się w razie wykonywać wyroki jak sobie zrzucać, ale to może do tego wątku, jeżeli pani pozwoli powróciły po informacjach Radia TOK FM pani prof. Anna Karwacka katedra prawa rzymskiego wydział prawa administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego jest gościem programu Owczarek cenzor sypialni urzędnicza kontrola moralności w życiu rodzinnym Rzymian okresu Republiki to książka autorstwa pani profesor, który zebrała wyniki swoich badań dobrze i też pozdrowienia dla naszego słuchacza pana Dariusza, który dopytuje też powtórka nie panie Dariuszu to nie jest powtórka to jest program na żywo informację o godzinie dziesiąty 40 po informacjach wracamy o czary wracamy do cenzury Szanowni Państwo cenzuruje dzisiaj swoją wiedzą oczywiście pani prof. Anna Karwacka z katedry prawa rzymskiego wydział prawa administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego cenzor w sypialni urzędnicza kontrola moralności w życiu rodzinnym Rzymian okresu Republiki to zebrana wiedza pracę w książkę, którą państwo mogą promować państwo także zapoznać rozważaliśmy cenzora od tych uprawnieniach i obowiązkach, które mieli, czyli cenzus lista senatorów PiS z Century jeźdźców tak dalej tak dalej, ale także ta władza cesarska wkraczała życie rodzinne życie prywatne mówi pani nie szanowaniu zwyczaju zwyczajów przodków no i zastanowił się bardzo ogólny był to termin ktoś mógł zawsze się powołać na przodka, który miał inne zwyczaje niż inni, bo przecież o to wnosi o 7 kochanek i nie płacił podatków, więc szanują nas zwyczaje przodków także chce iść tym tropem mógł zakrzyknąć środkowej i nawet traktowanie in concreto czyli, czyli to jest czy to jest generalnie takie słowo wytrych, bo przodkowie uważali to przodkowie uważali tam to np. przodkowie sądzili, że dzieci w szczególności synów należy wychowywać określony sposób nie w związku z tym wtedy, kiedy w Rzymie pojawił się nowy typ szkół tak tzw. szkoły rektorów łacińskich, w których to młodzieńcy przebywali całymi dniami na nagle pojawiła się bardzo zdecydowana reakcja cenzorów przeciwko tym szkołom i tu badacze spierają się, o co chodziło natomiast z wśród wyższych warstw panował taki zwyczaj, że młodzieńcy oprócz takiego formalnego szkolnego wykształcenia odpierali również coś co nazywa się społecznie i Rosji euforii, czyli byli przez swoich krewnych albo przez przyjaciół rodziny zabierani na forum, czyli uczestniczyli w różnego rodzaju wydarzeniach publicznych asystowali czy przyglądali się pracy urzędników bywali w Senacie dzięki temu zdobywali pewne doświadczenie, które były potem bardzo potrzebna, kiedy rozpoczyna własną karierę polityczną i być może uzna może takie szkoły, która zajmują młodym ludziom całe dnie to nie jest to co chodzi, że potrzebna jest także potrzebny staż ten drugi element kształcenia z drugiej strony być może to było też kwestia poziomu kwestia polityczna być może tam uczono pewnych rzeczy, które niekoniecznie była zbieżna z system kanonem podstawowym natomiast proszę zwrócić uwagę, że tego typu decyzje cenzorów decyzja przeciwko tym wymierzona w te szkoły to jest decyzja dla tak naprawdę skierowana przeciwko ojcom, czyli ingeruje bardzo daleko władzę ojcowską, którą przecież uznaje się za praktycznie nieograniczoną ojciec Bogu, że nie zrobić w zasadzie wszystko miał władzę życia śmierci nad swoimi dziećmi, a tu nagle się okazuje, że nie rzuca złoży mogli bardzo daleko w tę władzę ingerować mówić ojcom w jaki sposób mają swoje dzieci kształcić tak dalej także to troszeczkę wraca nasze pojęcie o tym, jaki był zakres władzy Pater familias z drugiej strony Pater familias miał też obowiązki względem żonę po np. wtedy, kiedy dochodziło do rozwodu to cenzorzy sprawdzali czy ten rozwód na pewno miał odpowiednie podstawy i czy kobieta nie została skrzywdzona także wydaje się, że ta władza cenzorów sięgała dosyć daleko no dobrze, ale w notatce Polska cóż to za zwierzę można było sobie rządowe dostał notę czyli, dostając mandat teraz służącego sobie do mojej Kamiennej szuflady będą o to wnosi czy poglądy na ten temat są różne spróbujmy zacząć od tego co ta nota faktycznie powodowała po pierwsze, powodowała utratę dobrego imienia co się nazywa społecznie i Nomi dnia i nie należy tego mierzyć tego porównywać, z czym utożsamiać z infamią uczyli utratą części obywatelskim mamy też trochę inna koncepcja, bo Infamia miała w Rzymie charakter dożywotni natomiast nota cenzor ska i idąca za nią ich Nomi dnia to była sankcja, która była nakładana przez konkretnych cenzorów i trwała przez czas kadencji do momentu, w którym kolejni cenzorzy nie sporządzali kolejnego spisu ludności, bo oni wtedy mogli tę notę cofnąć natomiast utrata dobrego imienia dla ziemianina miała naprawdę bardzo duże znaczenie, bo tak jak powiedziałam oni byli szalenie przywiązani do koncepcji honoru i w związku z tym to, że ktoś pozbawił dobrego imienia to już samo w sobie miało znaczenie miast oprócz tego nota cenzorskie pociągała za sobą tak jak mówią degradację społeczną, bo proszę zobaczyć, że ktoś był usuwany z Senatu albo w ogóle nie dopuszczano go do tego gremium nie wpisując go na listę, mimo że te podstawowe kryteria spełniał, czyli np. sprawował wcześniej urząd uprawniającego do wejścia do Senatu no to już była poważna dolegliwość tak samo usunięcie kogoś Century jeźdźców też moim zdaniem stanowiło dosyć poważną sankcji oprócz tego ta degradacja mogła również polegać na przesunięcie obywatela w tych jednostkach głosujących na zgromadzeniach po pierwsze mamy taką dosyć tajemniczą kategorii obywateli nazywanych Ferrari to w swej książce przetłumaczyć jako płatnicy, dlaczego dlatego, że to byli obywatele, którzy w przeciwieństwie do całej reszty musieli płacić podatek pogłówny jak to się wydarzyło Otóż w w pewnym momencie Rzymianie doszli do wniosku, że od swoich obywateli nie muszą pobierać podatku pogłównego, dlatego że podboje przynoszą tak ogromne dochody, że ten podatek pogłówny nie jest konieczne oczywiście pobierali ten podatek od cudzoziemców od pary g pro od mieszkańców prowincji np. natomiast mieszkańcy Italii obywatele rzymscy nie płaci tego podatku tymczasem Ferrari trzeci zdegradowani ten podatek płacić musieli co więcej ukaranego notą przesuwano również do innej tzw. Trybus tryb trybu to było takie ja wiem dzielnica, czyli jednostki powiązane z miejscem zamieszkania i ich było w sumie w Rzymie 35 natomiast istotny był ich podział na tzw. Trybus miejskiej wiejskie trybu wiejskich byli umieszczani obywatele bardzo zamożni, którzy mieli posiadłości wiejskie poza, że mam natomiast Trybus miejskich trafiała cała miejska biedota proletariat, czyli ludzie, którzy nie byli zamożni, których było bardzo dużą i teraz, jeżeli na zgromadzeniu Ludowym każda taka trybu miała 1 głos no to automatycznie wynika z tego, że jeśli trybu było mało osób to ich pojedyncze głosy miały duży wpływ na to jak wyglądał głos całej tej jednostki natomiast w tych trybu zbycia tych ludzi było mnóstwo pojedynczy głos w zasadzie nie ma znaczenia a, czyli to było również była również sankcja, która miała wpływ na uprawnienia polityczne obywateli dobrze pani profesor jeszcze 1 wątek, który trochę zaprząta głowę, ale nie wiem no dobrze, ale odważy się, jeżeli mogę już bardzo mówiąc o tych uprawnieniach cenzorów, o których wyczytałem między nimi pani książce, ponieważ to wątek przeprowadzenie spisu Century jeźdźców tak jest ale czy Centuria mogłaby być jeźdźców znaczy mam wrażenie że, że Centuria to raczej termin dotyczący piechoty, a jeżeli mówimy tutaj Kawalerii to raczej Tur ma, a potem tournée, które w, ale się to jest kwestia już samej konstrukcji armii natomiast w czasie spisu ludności wyodrębniono 5 klas majątkowych, że każda z tych klas majątkowych miała obowiązek wystawienia odpowiedniej liczby Century i oprócz tego było jeszcze 18 tych elitarnych Century jeźdźców, które były złożone z kwitów, którym przyznano konia publicznego i ten koń był żywiony na koszt państwa był pobierany specjalny podatek i dzięki temu dzięki temu te konie były żywione na koszt państwa na sekretarkę z Barbarą ożywionego na na koszt państwa koń publiczne jak z publiką z eks proszę Szanowni Państwo zapamiętać te ten termin, bo myślę, że one z niezwykle aktualny dzisiaj ex Equus publikuję, czyli koń zdziwiony na koszt państwa kogo to państwo przypomina dobrze lista długa, ale wracajmy do koni ja nie wiem w ogóle mniejsze znicze kojarzy w każdym razie w każdym razie w związku z tym te elitarne Centuria jeść cóż to była jednostka podziału, którą wykorzystywano w czasie cenzus natomiast to w jaki sposób była później zorganizowana armia to jest trochę inna sprawa, ponieważ w, jaki sposób wyglądał podział armii na poszczególne jednostki NATO o tym decydowały się na czynniki i ten podział, który wypracowywali cenzorzy służył potem urzędnikom dowodzącym armią armią armiami, czyli przede wszystkim konsolą do dokonywania poboru bardzo często było tak, że cenzorzy konsulów w tej w tych zadaniach wspierali jest np. taka sytuacja, w której konsulowie mieli pewne kłopoty z dokonaniem z przeprowadzeniem poboru w związku, z czym cenzorzy podczas spisu ludności wymuszali złożenia takiej przysięgi dodatkowej, w której obywatele musieli przysięgać, że stawią się na pobór to miało tyle istotne znaczenie, że osobami, które składały deklaracje transowe byli ojcowie zwierzchnicy rodzin natomiast poborowi bywali również synowie w związku z tym ta deklaracja ojca na miała też przełożenie na jego synów no dobrze pytanie konkursowe pani profesor na koniec, dlaczego taki cenzor miałby podstawy, żeby nałożyć na karę finansową na pana premiera Jarosława Kaczyńskiego znęcanie się nad kotem nie wchodzi w rachubę, ale bez żadną ości to już taka właśnie mość General Carle też są dla starych kawalerów bywała dosyć dotkliwe czasami to był podatek to się wprawdzie nie zdarzało mu, że bardzo często natomiast całą pewnością Zarze za wszelką cenę starać się przekonać współobywateli do zawierania małżeństw no, że 10 punktów pani profesor tak bez nagrody był konkurs ale, ale bardzo pani dziękuję za tę fascynującą opowieść pani prof. Anna Karwacka z katedry prawa rzymskiego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego opowiadała o urzędzie instytucji cenzora i różnych wyzwaniach z tym związanych z cenzor sypialni urzędnicza kontrola moralności w życiu rodzinnym Rzymian okresu Republiki także pod tym tytułem książkę pani profesor mogą państwo odnaleźć w różnych miejscach, które z książkami się zajmują informacji już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA