REKLAMA

Białoruś jak więzienie - zamknięte drogi lądowe i powietrzna. Jak Polska pomaga?

Światopodgląd
Data emisji:
2021-05-26 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:39 min.
Udostępnij:

Czy Polska robi co może, by pomóc białoruskim imigrantom? Jak wygląda doświadczenie przyjezdnych z Ukrainy? Rozmawiamy z historyczka i dziennikarka dr Oleną Babakovą oraz dr Martą Jaroszewicz z Ośrodka Badań Nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz teraz przejdziemy może o przedstawienie perski dr Marta Jaroszewicz z ośrodka badań nad migracjami na Uniwersytecie warszawskim państwa gościem dzień dobry dzień dobry i dr Elena taka bankowa historyczka dziennikarka związana z krytyką polityczną dzień dobry dzień dobry Agnieszka dzień dobry państwo chciałabym porozmawiać czy otyli, jakie warunki, jakie przeszkody, jakie braki albo co się udało i jeżeli chodzi o powiedziałabym Rozwiń » ofertę czy możliwości, jakie państwo polskie stwarza przede wszystkim mówimy w ostatnich dniach o ochronie dla uciekinierów dysydentów politycznych z Białorusi, ale też oczywiście choćby porównamy to, bo mają doświadczenie imigranci z Ukrainy pozwolę sobie zacząć od 22 informacji bardzo poruszających Białorusi Wiasna podaje, że wczoraj odebrał sobie życie popełnił samobójstwo siedemnastoletni młody mężczyzna Dimitrij Stachowski i w zostawić informację, że to jest, bo jego reakcję czy wiąże się to ze sprawą karną za uczestnictwo jak to nazywa reżim zamieszkach, która została przeciwko niemu wytoczona on jak rozumiem nie miał rodziców podjął podjął tak dramatyczną decyzję, sugerując wskazując, że winny jest komitet bezpieczeństwa w ostatnich dniach też duże poruszenie wywołał oczywiście sprawa Witolda Szurka, który zmarł więzieniu to był wieloletni działacz białoruskiego frontu Ludowego na okoliczności śmierci jego są bardzo niejasne co więcej istnieje podejrzenie niektórzy podejrzewają, że jak twierdzą oficjalnie władze się potkną tylko został po prostu mówiąc wprost skatowany rodzice Ramana Protasiewicza, którym ostatnio państwo słyszycie boją się, że coś bardzo złego może przydarzyć się również jemu tortury są udokumentowane białoruskich więzieniach, więc pilne pytanie, z którym zwrócę się do dr Marta Jaroszewicz jest oczywiście takie jeszcze biorąc pod uwagę te sankcje zamknięcie przestrzeni powietrznej granicy lądowej już są zamknięte poza przejazdem przez Rosję, ale pytanie czy właśnie w tej sprawie w ogóle da się co zrobić czy Polska robi to co może co powinna, żeby tym często młodym ludziom no udzielić wsparcia i ochrony dziękuję pytanie tylko wspomnę jeśli można, bo to jest dla mnie też bardzo istotna informacja, że jeszcze Paweł się wierni bardzo znany białoruski opozycjonista wczoraj to było wczoraj już wczoraj otrzymał właśnie 7 lat więzienia jego trzeci pobyt więzieniu w zasadzie większość swego dorosłego życia przebywa więzieniu, więc nie znaczy to są rzeczywiście straszny strasznie represyjny reżim ja, mimo że dobrze znam Białoruś jak też nie mogę nie mogę przejść obojętnie coraz bardziej przypomina mi reżimy Azji centralnej tak Uzbekistanu Turkmenistanu, o których słyszymy, o których jakby wydawało nam się daleko, że takie rzeczy w Europie mogą się dziać i teraz, ale z drugiej strony wydają się, że Polska akurat to co może to robi tak i znać nie tylko Polska, bo Litwa podobnie Ukraina zajmuje bardzo aktywną pozycję, więc rzeczywiście coraz więcej Białorusinów przyjeżdża do Polski tylko, że chyba musimy zrozumieć, że Białorusini też jednak taki raczej nie mają tradycji migracji tak to nie jest zbyt mobilne mobilne społeczeństwo po pierwsze za tym liczby są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku Ukrainy bo, bo powiedzmy, że z osób, które przebywają obecnie ze na podstawie pobytu czasowego lub stałego z Białorusi 28 000, a liczba oświadczenia zatem jeśli chodzi o taką migracji pracowniczych krótkoterminową, którą w tamtym roku Polska wydała 78 000 czy to nie są oczywiście tak dużą liczbę w środku ukraińskich migrantów więc, a po drugie, rzeczywiście Białorusini ciągle żyją nadzieją tak znaczy, że coś eksploduje co się stanie i dlatego jeszcze w dużym stopniu nie płaszcza nie nie opuszczają kraju, a potrzecie chyba jeszcze tylko też dodam należy pamiętać że, że te sankcje unijne również właśnie ten zakaz przelotu np. w Iławie obecnie, nad który zawrócił znad Polski wrócił z powrotem Domińska jak się orientuję, o czym mówili mówiono, że wiadomość no, więc to jest broń obosieczna, więc pamiętajmy, że reżim Łukaszenki nałożył bardzo duże bardzo duże sankcje obywateli czy jest bardzo trudno przedostać drogą lądową do Polski można wyjechać tylko raz na 180 dni dotychczas właśnie samoloty były tą możliwością przedostania się do Polski ona też w tej chwili zostaje ograniczone, ale złe strony takie pojawiają się komentarze i wisi znak zapytania mieliśmy kiedyś wielu zgonów Polaków miał poczucie, że też biorąc pod uwagę właśnie nasze doświadczenie i możliwość oddziaływania do Warszawy przyjeżdżali ci, którzy musieli politycy opozycjoniści, którzy potrzebowali do ochrony teraz jakoś ci z Rosji Chin Białorusi polityczni częściej wybierają takie takim się wydaje, bo nie znam liczb, bo to też trudno oszacować wybierają Litwę tak jakby czuli, że tam mogą więcej działać tam jakby mną mogą bardziej liczyć na wsparcia myślę, że tak nie jest, ale to już, ale oddaje to głosy goście Marta Jaroszewicz czy myślę, że tak nie jest inaczej jest naturalne naturalną decyzją sztabu prezydencki tam nową no nie wiem czy prezydent czasowe, która wygrała wybory prezydenckie sytuacji Ciechanowski było powołanie i rozmieszczenie swego sztabu na Litwie, a zatem rzeczywiście tam przebywają wszyscy członkowie sztabu natomiast jeśli chodzi o główne media białoruskie tak nie wiem Biełsat radio racja itd. tak partia one wszystkie mieszczą się w Polsce poza wprawdzie również tak jeśli chodzi o radio swoboda i ja sama znam wielu opozycyjnych białoruskich polityków, którzy mieszkają, ale biorąc pod uwagę straszne rzeczy dzieją rzeczywiście teraz na Białorusi to wstrzymam się, jakby nazwisk każdemu się dziwić oni nie chcą raczej się afiszować tym, gdzie mieszkają Olena Babakova Agnieszka, odpowiadając na to pytanie mi się wydarzy tak naprawdę ona ma 3 wymiary pierwszy NRA to jest wymiar takiej stricte biurowe czyli, jaką pracę, jaką opinią cieszy się Polska wśród tych ludzi z Białorusi również innych krajów Europy wschodniej Azji środkowej, którzy zostają w swoim życiu przez takie przy takim wyborem, że muszą też proces prosić o azyl albo status uchodźcy, ale niedawno pracowała nad takim materiałem właśnie o wysoko wykwalifikowanych Białorusina, którzy po sierpniu tego roku musieli zostawić swój kraj wyjechać jeszcze ciekawe, że prawie wszystkim rozmawiałam Unii to są ludzie, którzy podkreślali, że oni nie dokonywali analizy porównawcze, że oni nie znają ustawodawca poszczególnych krajach, ale wszystkim intuicyjnie budowało się na Little byłoby im łatwiej uzyskać status uchodźcy, czyli Polska jednak ma taką pracę kraju, w którym ten status uzyskać relatywnie ciężko związana jest m.in. śpimy jak te praktyki jak do przyznania statusu uchodźcy i w ogóle sam ten dyskurs azylant tak jak to się zmieniało po 2015 roku, czyli po kryzysie migracyjnym Unii Europejskiej to jest takie pierwszego dnia drugiego Energa są deklaracje polityczne Polski ład tu akurat wszystko spoko i tu się zgadzam z Martą, że jak pod tym względem retorykę polskich władz jest gościła drzwi pod drzwi są otwarte całkiem sporo Białorusinów, jakby bardziej znanych działaczy opozycyjnych aktywistów mniej znane w tej warszawskiej oferty skorzystało, ale jest jeszcze wymiar trzeci to bezpośrednia, bo takie będą stricte administracyjnej i praca polskich urzędów, którzy obsługują takie, a tak jak legalizacja pobytu cudzoziemca albo migrantów zarobkowych tym zajmują wojewódzkie wydziały spraw cudzoziemców przypomina, że chodzi o tych ludziach, którzy jadą do Polski by zarobić więcej niż mogliby zrobić w moim kraju oraz te urzędy, które obsługują ludzie, którzy aplikują o statusie w Polsce albo Łazy albo inna forma ochrony międzynarodowej to jest urząd do spraw cudzoziemców i choć formalnie to są różne instytucje, ale niestety, jakby duch NIK panuje bardzo podobne bardzo długo toczą się procedury zamiast ustawowych kilku miesięcy nierzadko kilka lat niestety ze względu na bardzo niskie pensje, które są oferowane urzędnikom poziom przygotowania tych osób, którzy pracują i desce i wojewódzkich oddziałach pozostawia wiele do życzenia, a jest praca wymagająca, bo często wymaga urzędnika znajomości języka obcego znajomość prawa polskiego Międzynarodowego, jeżeli mówimy o osobach, które właśnie pracując w opłacaniu wymian pani nierzadko znajomość takich wielkich zawiłości sytuacji politycznej w poszczególnych krajach ba nawet poszczególnych regionów, bo np. różne zagrożenia dla życia aktywisty np. może stosować konflikt może składać konfliktu z władzami lokalnymi np. w Moskwie i gdzieś na dalekim Wschodzie i albo na Kaukazie północnym są bardzo różne sytuacje, więc to jest taka druga rzecz trzecia rzecz to jest w ogóle, jakby takie ogólne nastawienie dla cudzoziemców którzy, który w przypadku Białorusinów być może, jakby mniejsze znaczenie odgrywa Polski władze jeszcze szczególnie w ostatnim roku są Białorusinom bardzo przyjaźnie, ale tym, niemniej istnieje coś takiego, że cudzoziemcy są u nas łącznie w gościnie, że to my jesteśmy tym hojnymi gospodarzami, którzy coś im oferują więc, jakie ewentualnie coś się nie podoba długie procedury otrzymała pomoc ze strony państwa nie chcą stąd padają w ogóle nie narzekają, czyli Miś ma sens usprawnić jakość obsługi cudzoziemców jak ktoś nie podoba tym przyjadą nowi kolejni ta sytuacja nieco się zmienia przynajmniej w kwestii przyznania właśnie status uchodźcy azylu, bo z tego co słyszałem od ludzi, którzy właśnie podjęty pracują za chwilę panie po sierpniu 2020 roku działania złotym okresie, kiedy się zaczęły się taki najbardziej masowe protesty przeciwko reżimowi Łukaszenki i najwięcej osób to zaczęła się angażować się jednocześnie władze zaczęły okazywać niezwykłą brutalność wobec protestujących w Polsce szczególnie Białorusinom ułatwi się stało ten azyl albo status uchodźcy dole, jeżeli spojrzymy na sytuację chociażby z Ukraińcami jak to było 14 piętnastym roku to niestety bardzo źle Polska bardzo rzadko zaspokajała te wnioski o UPO ochronę międzynarodową to da jeszcze głos Marta Jaroszewicz albo sprawiło odniesień do tego, o czym wie, ale na opakowaniu albo co jeszcze można było zrobić także jasne jest, że jak pokazywał raport NIK-u z 2019 roku ciągle mamy program rzeczywiście system obsługi cudzoziemców Tenet na tak tak duża imigracja ukraińska życie Polska nie była nie chciała nie wiem na nią przygotowana być czy nie chciała nie była tak jest to jest inna dyskusja natomiast rzeczywiście sytuacja się teraz polepsza i właśnie Polska po raz pierwszy moim zdaniem po raz pierwszy próbuje proaktywnie tak zawalczyć o migrantów i to się dzieje w przypadku właśnie imigrantów z Białorusi natomiast ja bym wolał ja bym chciała tak, żeby Polska aktywnie walczyła o wszystkich imigrantów oczywiście też na rzecz z drugiej strony można powiedzieć, że Białorusi teraz szczególnie jak poszkodowana mamy szczególne interesy też kwestia mniejszości polskiej tak dalej więc, jakby mojemu sercu też jest bliskie takie, jakby takie podejście rzeczywiście powinniśmy szczególną rękę wyciągnąć do Białorusinów, chociaż życzyłabym sobie po prostu szybkich sprawnych transparentnych procedur legalizacyjnych dla wszystkich cudzoziemców można zrobić jeszcze czy Białorusinów no dla Białorusinów trzeba się zastanowić jak oni mają teraz jednak do tej Polski tak wbrew pozorom to nie jest takie to nie jest takie proste właśnie teraz drogą lądową też tylko do koni, których przypadkach właśnie na tych wizach humanitarnych dotychczas oni korzystali z wiz MSZ tych przecież o to samo samolotowych, a zwłaszcza to jest szczególnie takie straszne dla takich ludzi powiedzmy imigrantów zarobkowych, a dla studentów, których mamy bardzo duże tak, którzy chcieliby się zobaczyć teczkę z rodziną, bo rodzice dziecka studentów zawsze przylatywał samolotem ani drogą lądową w zasadzie nie mogą tak to była jedyna możliwość, żeby nami, czyli teraz Białorusini rzeczywiście migrują albo zostają albo emigrują na stałe tak to wygląda tak oni nie mają komfortu migracji czasowej to Olena Babakova ostatnie zdanie, a co ty co by wskazała pani dużo może wreszcie być no wreszcie zapytać tych Białorusinów jest bowiem już badaniom gracze mieliśmy w ostatnich latach w Polsce nie właśnie egzaminowany ten sposób, jakby pod względem co może zaoferować Polska administracja natomiast bardzo zapytać jak drugą stronę a jaka pomoc, jaka asysta ewentualnie jakie zmiany są potrzebne z perspektywy właśnie tych ludzi, którzy przyjechali tu właśnie w takiej sytuacji życiowej i to zdaniem to byłby bardzo dobry słuszny krok, jakby Kostro i kilku jego strony Białorusinom w ogóle w stronę innych migrantów, którzy ewentualne do Polski mogli trafić w podobnych okolicznościach najbliższe lata bardzo dziękuję za rozmowę dr Olena Babakova i z historyczka dziennikarka związana z krytyką polityczną i dr Marta Jaroszewicz z ośrodka badań nad migracjami na Uniwersytecie warszawskim były państwa roszczeniami teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA