REKLAMA

"Gdyby prokurator generalny przeczytał raport NIK, nie opowiadałby głupstw"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-05-27 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:14 min.
Udostępnij:

W raporcie NIK pokazano fakty i je udokumentowano - Premier i ministrowie weszli w kompetencje PKW. Prokuratura musi wszcząć śledztwo w tej sprawie - mówi były prezes izby, senator Krzysztof Kwiatkowski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Krzysztof Kwiatkowski senator niezależny przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej dzień dobry Panie Senatorze dzień dobry pani redaktor witam wszystkich rad słuchać jak pan ocenia ustalenia kontrolerów NIK w sprawie wyborów kopertowych, bo np. Ryszard Terlecki mówił to wszystko mizerne bez podstawne przeczytałem cały nie raporty z wyborów pokontrolnego z wyborów kopertowych to jest bardzo rzetelna bardzo dobra nie robota kontrolerów tam pokazano nie Rozwiń » tylko fakt, ale je udokumentowano nie pokazując, dlaczego premier ministrowie nie mogli podjąć się tej decyzji poparciu zresztą, o co wszyscy wiedzą stanowiska Prokuratorii generalnej czy departamentu prawnego, ale tu mam 1 ważną informację, gdyby takie było w latach dziewięćdziesiątych Lech Kaczyński był prezesem NIK-u to w oparciu o ten materiał również podpisałby zawiadomienie do prokuratury, dlaczego dlatego, że ustawa o Najwyższej Izby Kontroli art. 60 trzeci mówi, że jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępstwa, jeżeli takie fakty są udowodnione w toku kontroli to NIK zawiadamia organ do tego powołany, czyli prokuratury nie może zawiadomić to jest obowiązek w tym momencie, gdyby prezes czy to nie byłby dowolny prezes nie tylko Marian Banaś tego nie zrobi to sam nie naraziłby się na odpowiedzialność w tym zakresie zresztą tak samo mówi art. 304 kodeksu postępowania karnego, który zobowiązuje wszystkie instytucje organy publiczne, które dowiedziały się możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia niepublicznego złożenie zawiadomienia do prokuratury i próba dezawuowania ustaleń niezależnych kontrolerów NIK-u po to nie Marian Banaś wpisał nie pisał nie ten raport poprzez konflikt, który jest między PiS-em, a prezesem NIK-u którego tenże sam PiS sam wybrał jest absolutnie w tym przypadku nieuzasadniona jak ocenia Panie Senatorze tłumaczenia się rządu premier Mateusz Morawiecki pyta mieliśmy dopuścić do tego, żeby urząd prezydencki nie został wypełniony to by nie było zgodne z konstytucją wszyscy chcieliśmy tej sytuacji uniknąć tymczasem rzecznik rządu w linku je te tłumaczenia rządu, które były już przedstawione 13maja po tych pierwszych zawiadomieniach Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wyborów kopertowych, tyle że wobec szefów poczty polskiej wytwórni papierów wartościowych i tam są 2 kluczowe rzeczy premier nie zarządził nigdy wyborów prezydenckich ani głosowania w trybie korespondencyjnym i po drugie, celem podjętych działań było umożliwienie udziału w wyborach grupom uprawnionym, których życie zdrowie ze względu na pandemię było zagrożone seniorom osobom z niepełnosprawnościami, a także przebywającym w izolacji, chociaż pamiętamy kart wydrukowano tyle ilu jest w Polsce aktualnie wyborców trudno zakładać, że aż 30 000 000 ludzi miałoby tego dnia wyborczego problem z dotarciem do lokalu wyborczego pani redaktor kluczowe w tej sprawie jak się szczegółowo czytam raport NIK-u nie to kluczowe jest co innego, że premier ministrowie weszli w kompetencje realizowali kompetencje 1 konstytucyjnie i prawnie upoważnionego do organizacji wyborów w Polsce organu, jakim jest Państwowa Komisja Wyborcza i dalej powołani niepowołanie przez nią komisarze wyborczy tutaj mamy naruszenie art. 231, czyli przekroczenie uprawnień niedopełnienie obowiązków to jest absolutnie kluczowa rzecz w tym wypadku, dlaczego w każdym demokratycznym państwie od organizacji wyborów jest uprawniony organ po to, żebyśmy my jako obywatele wiedzieli, że nie polityk organizuje wybory, jakim jest premier czy ministrowie, ale właśnie niezależny organ dzisiaj wybory organizował premier później zorganizował nie wiem sekretarz generalny nie czy sekretarz krajowy Prawa i Sprawiedliwości, a czy to jest droga, którą absolutnie nie ma nie możemy wejść i Najwyższa Izba Kontroli to rzeczywiście szczegółowo udokumentowała teraz prokuratura musi w tej sprawie wszcząć śledztwo niezależnie od różnych wypowiedzi prokuratora generalnego, bo ja oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że premier będzie próbował się powoływać na wyższe okoliczności, ale wtedy będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie skorzystał z przepisów, które tą sprawę regulują jest ustawa z 2002 roku o Stanach nadzwyczajnych rząd mógł z niej skorzystać ona wtedy przewiduje, ale zgodnie z przepisami w Polsce obowiązującymi możliwość tryb maja i możliwość przesunięcia wyborów tak jak próbowano to zrobić jest to po prostu nielegalne to jeszcze 1 rzecz, jeżeli chodzi o ten raport zapytam pana senatora, bo Najwyższa Izba Kontroli przyjęła dość specyficzną logikę, bo z 1 strony donosi na premiera Morawieckiego, że złamał prawo, angażując spółki skarbu państwa do organizacji wyborów korespondencyjnych, a z drugiej strony donosi na Jacka Sasina Mariusza Kamińskiego, że tych naruszających prawo poleceń premiera nie realizowali, bo premier, wydając polecenie np. poczcie polskiej zobowiązał ministra Sasina podpisał z władzami poczty umowy w tej sprawie, czego Jacek Sasin nie zrobił tak samo z poleceniami dla wytwórni papierów wartościowych tutaj umowy miał podpisać Mariusz Kamiński też tego nie zrobił, więc NIK uznaje to za niedopełnienie obowiązków, ale to nie powinno czym zakładam, że panowie Sasin i Kamiński doskonale wiedzieli, że byłoby to nieprawne dlatego tych umów nie podpisywali, ale z drugiej strony wstrzymanie się urzędników od wykonania naruszających prawo poleceń to powinno być jednak chwalebne panie aktor to jaki to będzie chwalebne czyny chwalebne to dopiero oceni prokurator, dlaczego bo, jeżeli nie ministrowie co ja zakładam powiedzą, że nie wykonali polecenia premiera, bo ono było nielegalne to China to oczywiście prokuratura może uznać, że jest to okoliczność wyłączająca odpowiedzialność prawną karną ministrów, ale oni muszą to w toku postępowania zeznać tak nie wykonaliśmy tego polecenia z uwagi na to, że w naszej ocenie to polecenie nie mogło być wydane, ale nikt tego nie wie na tym etapie przynajmniej formalnie od tego jest prokurator, który musi te pytania w toku postępowania zadać ani za zakładam właśnie, że ministrowie w ten sposób będą się tłumaczyć, dlaczego tego polecenia nie wykonali, ale polecenie premier formalnie wydał formalnie oni byli zobowiązani do jego realizacji przecież mogli się od niego odwołać zgodnie z ustawą covidową, na którą się sami powołują tam jest przewidziane, że organ taki organ jest Konstytucyjny minister, który nie zgadza się z poleceniem, bo uznaje np. żona nie służyło zapobieżeniu epidemii to może odwołać się właśnie o tym obowiązku realizacji takiego polecenia czy ministrowie tego nie zrobić mówił pan o różnych wypowiedziach prokuratora generalnego tutaj próbka Zbigniewa Ziobry w sprawie wyborów kopertowych opozycja przyjęła skrajnie cyniczny analizujący bezprawny sposób działania, które powinien zakończyć wizyta u wszystkich panów z opozycji przed Trybunałem stanu albo minister Ziobro nie wie albo udaje, że nie wie, że przed Trybunałem stanu trudno byłoby panu w opozycji postawić, bo można postawić za prowadzenie działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku skarbu państwa lub samorządu terytorialnego tutaj decydowała odpowiedni przepisy, ale jak pan odbiera te próby przez przerzucenie odpowiedzialności właśnie na stronę opozycyjną oczywiście, że humorystycznie, bo nie, kto narracji nie PiS-u miał złamać prawo Senat Senat, który skorzystał z konstytucyjnego terminu 30 dni do rozpatrywania projektów ustaw spływających z Sejmu i to ma być dowód, że Senat skorzystał z uprawnień przewidzianych konstytucją na nie blokowanie próby przeprowadzenia już teraz wiemy nielegalnych wyborów w kolejnym blokującym, kto miał być samorządy, bo nie przekazały danych poczcie polskiej raport NIK-u pokazuje złamano także ustawy o ochronie danych osobowych nie można było w tym trybie przekazywać danych wrażliwych myślę, że prokuratorowi generalnemu, zanim zacznie się wypowiadać przydałaby się lektura raportu NIK-u, bo wtedy po prostu głupstw nie opowiada na pewno pan Panie Senatorze słuchał wywiadu Mariana Banasia dla TVN 24 albo czytał pan jego rozmowę w Dzienniku Gazecie prawnej jak pan to ocenia bo kiedy zderzymy te 2 wypowiedzi Mariana Banasia to to właściwie wyłania się z tego obraz niemalże struktur mafijnych pani doktor jest kilka rzeczy, które są oczywiście nie jest w tym wywiadzie ja bardzo mocno podkreśla absolutnie muszą być nie wyjaśnione sprawy związane z majątkiem prezesa Banasia wiemy pamiętamy o sprawie kamienicy w Krakowie, ale proszę zwrócić uwagę, że podmiot zobowiązany do wyjaśnienia tej kwestii powiem najdelikatniej wcale się nie kwapi, żeby to zrobić to postępowanie trwa już prawie 2 lata to nie jest postępowanie skomplikowane mówi o śledztwie dzisiaj prowadzonym przez prokuraturę w tej sprawie, jeżeli ktoś ma jakiś majątek po prostu prokuratura w toku czynności zadaje nie pytanie proszę dokumentować nam udowodnić, że miał pan pokrycie we wpływach finansowych, żeby być właścicielem, żeby nabyć majątek za chwilę będą 2 lata prokuratura tego postępowania nie kończy wniosek jest 1 albo nie ma rzeczywiście dowodów na to, że w tym zakresie przestępstwa popełnił jak ocenia oczywiście mówię w cudzysłowie partnerów biznesowych w złotych łańcuchach, którzy wykorzystywali kamienice nie prezesa Banasia tylko wyłącznie z tą formalną albo w takim razie wątpliwości są nieudokumentowane albo nie prokurator generalny wie, że nie będzie miał większości w sejmie, bo sam klub PiS-u nie będzie głosował za uchyleniem immunitetu immunitetu Marianowi Banasiowi nie znamy odpowiedzi nie znam odpowiedzi na to pytanie zadaje obywatele mamy prawo domagać się, żeby każdy organ wykonywał swoje obowiązki prokuratura ma zakończyć postępowanie w sprawie majątku prezesa nie Mariana Banasia o niego przyciąga co do samego wywiadu są tam rzeczy niektóre oczywiście brzmią one wiarygodni są takie, które dla niewiarygodnie brzmią, bo jeżeli prezes Marian Banaś mówi, że teraz przejrzał na oczy, że za, a zachwianie trójpodziału władzy monopolizacja nie wszystkich instrumentów władzy w 1 ośrodku w obszarze była robionymi mianował go teraz, bo otrzyma do dwudziestej drugiej pracował oczywiście, że brzmi to niepoważnie, bo wszyscy każdy obywatel wiedział o tym co się w Polsce działo z Trybunałem Konstytucyjnym Sądem Najwyższym krajową radą sądownictwa i nawet tak też wiele pracował to przyjmuje oczywiście do wiadomości to nie przyjmuje do wiadomości jest to po prostu tłumaczenie, które nie jest wiarygodne, że dopiero teraz to zauważyłem, kiedy nie przestałem pracować w rządzie ani nie przerażają pana te opowieści o tej grze na totalne zniszczenie mojej osoby jak mówi Marian Banaś to opowieść o Mariuszu Kamińskim, który zbiera haki na wszystkich niewygodnych ludzi, a czy oglądając ten wywiad i także czytając różne informacje w prasie o tym, że nie pan prezes ma ochroniarza, że samochód, którym się przemieszcza jest sprawdzany pirotechniczny nie mam żadnej wątpliwości, że w tym zakresie prezes wierzy w to co mówi mówiący, że odczuwa zagrożenie dla siebie dla członków rodziny, mówiąc że dzisiaj są wykorzystywane bolszewickie metody i że nie minister odpowiedzialności za odpowiedzialny za służby zbiera haki na inne osoby wykonujące funkcje publiczne, słuchając Mariana Banasia w tym akurat zakresie nie mam żadnej wątpliwości on wierzy w to co mówi Panie Senatorze dzisiaj Senat zajmie się Funduszem odbudowy co państwo chcą osiągnąć tą debatą i zmianami, które państwo proponują, jeżeli chodzi o projekt ratyfikacji europejskiego funduszu odbudowa oczywistą rzecz, żeby to co się działo już pod rządami Prawa i Sprawiedliwości także w ubiegłym roku przy podziale pieniędzy np. z funduszu inicjatyw lokalnych, żeby się nie powtórzyło wtedy preferowano wyłącznie samorządy tam, gdzie rządzą samorządowcy niezwiązani z PiS-em, więc skorzystaliśmy z tych narzędzi, które ma Senat narzędzi legislacyjnych wprowadzimy preambuły do ustawy ratyfikacyjnej poprawki wobec, których były wątpliwości konstytucjonalistów, ale preambuły wobec tej wszyscy konstytucjonaliści mówią tak możecie wprowadzić ja wiem, że opinie profesorów prawa nie muszą być autorytarny autorytetem dla senatorów PiS, ale autorytetem dla senatorów PiS jest na pewno doktor nauk prawa prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który głosował za preambułą w sejmie dlatego mam nadzieję, że jak tłumaczył Ryszard Terlecki głosował zdalnie się pomylił, a nie zgadzam się na pewno z tą tezą myślę, że zbyt frywolnie wypowiedział ją mnie marszałek Terlecki, mówiąc że prezes Jarosław Kaczyński może się pomylić w jaki się z sprawie myślę, że każdy z decyzji pana prezesa jest głęboko przemyślana i wielokrotnie słyszałem wypowiedzi czołowych polityków PiS-u, który w każdej sprawie nawet takiej, która mi się wydawała absurdalna i zaskakująca mówi mówili o tym żona jest głęboko przemyślana i wręcz ocierająca się palec Bozia nie pomyłka, czyli przyjmują państwo to głosowanie pana prezesa za dobrą monetę, a podczas tej debaty na co chcą państwo zwrócić przede wszystkim uwagę opinii publicznej na takich rzeczy jak te, które były będą związane później z praktyką wydatkowania funduszy europejskich, bo oczywiście to nie Senat przygotowuje tzw. ustawę wdrożeniową to jest odpowiedzialność rządu tam będą szczegóły realizacji projektów programów, ale to co najważniejsze to o tym trzeba rozmawiać dzisiaj, czyli zasadach podziału środków to, że dzisiaj administracja rządowa jest lepiej traktowana niż samorządy, bo administracja rządowa ma swoje projekty będzie dostawać 80% grantów tylko 20% pożyczek, które czas płacić, a samorząd dokładnie odwrotnie większość pieniędzy, który ma utrzyma to będą pożyczki, które później po realizacji inwestycji muszą być zwrócone nawet podmioty gospodarcze są lepiej traktowane w ich pierwotnych dokumentach rządowych, bo mają mieć więcej pieniędzy na dotację niż na pożyczki o tym będziemy mówić będziemy mówić o potrzebie powołania komitetu monitorującego, który będzie wybierać nierząd, ale na zasadzie partnerstwa będą tam przedstawiciele rządu samorządu organizacji pracodawców pracowników organizacji społecznych NGOs, który się bardzo szeroko wyłączyły proces konsultacji tych dokumentów na etapie prac mniej prac senackich będziemy mówić, iż tak bardzo istotnym priorytetem jest służba zdrowia, bo czasy pandemii nam udowodniły jak ważny jest sprawnie system funkcjonujący system opieki zdrowotnej w Polsce państwa to bardzo dziękuję za rozmowę Krzysztof Kwiatkowski przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej był moim państwa gościem dziękuje dziękuję bardzo, do widzenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA