REKLAMA

Polski Ład "de facto zmienia ustrój kraju": "jest zaszyte ryzyko domknięcia systemu obezwładniania samorządów i recentralizacji kraju"

Światopodgląd
Data emisji:
2021-05-27 15:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:39 min.
Udostępnij:

W Senat dziś będzie głosował nad wdrożeniem preambuły do ustawy umożliwiającej wprowadzenie Funduszu Odbudowy. O Funduszu rozmawiamy z prezesem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego Edwinem Bendykiem.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz Edwin Bendyk dzień dobre dzień dobry Edwin Bendyk prezes zarządu fundacji Stefana Batorego autor oczywiście bloga Matrix redaktor tygodnika polityka będziemy rozmawiali poproszę Edwina Bendyka kilka komentarzy kolejne komentarze do krajowego planu odbudowy polskiego ładu może w sumie to właśnie nie wiem jak bardzo ten się pokrywa jak nie jak bardzo jest sens mówić o tym oddzielnie nie miał na to patrzy to Rozwiń » znaczy oczywiście może być także Polski ład jest programem politycznym nie jest strategią tak jest napisane jak jak w konwencji programu wyborczego wręcz bym użyte są nie tylko moja opinia taką ma struktura dna jest skoncentrowany na podkreślaniu osiągnięć się w odniesieniu do fiaska naczyniowych czy braku osiągnięć poprzedniej ekipy po 6 latach rządów przypominać jak lepiej się rządzi prawda Noteci nie robi jego strategii też robi w programie wyborczym, szykując się do potyczki z konkurentem, który chce wrócić do władzy da więc, więc to chociażby podpowiada intencje na tę skalę planu odbudowy jest konkretem jest konkretem, który mówi jak będą wydane pieniądze jak mają być wydane pieniądze z europejskiego funduszu odbudowy i takim konkretem, który my mamy jakąś pokrywać biorąc pod uwagę, że oba są plany no ważne polityk to znaczy one się tym sensie pokrywają się, że krajowy plan odbudowy ma charakter krótkoterminowy daje to jest, aby fundusze mają być programowane w 2000 w ciągu najbliższych 3 lat dysponowane do 2026 roku w związku z tym to jest jak perspektywa krótkoterminowa Polski ład to jest nowa ma być koleją czy mamy ambicje strategii, gdzie jak mówi Marta konwencję czy stylistykę programu wyborczego, ale jednak jednocześnie strategią wielkiego przełomu dla Polski po 3 dekadach prawda przeciw Rzeczypospolitej ma być takim nowym pandemicznym skokiem no wycelowane w przyszłość, bo skoro jestem w planie energetyka jądrowa to po horyzont nawet czterdziestego ani trzydziestego roku czy, jeżeli tam jest np. napisane zielony wodór technologii zielonego wodoru, toteż mówimy o perspektywie bardzo bardzo odległe prawda wiem, więc i teraz tak jak krajowy plan odbudowy to częściowo ma sfinansować nie łapie zamiary Tarnowska dotyczące służby zdrowia to i tak jest korelacja bowiem był filarem głównym filarem od niego się zaczyna planowy Polski ład jest reforma służby zdrowia zwiększenie nakładów to jest deklaracja i na wzmocnienie na czas od do mody do finansowania szpitali tak dalej no i to jest bezpośrednio podjęte w krajowym planie odbudowy tej tej wersji, jaka trafiła do Brukseli, bo tutaj jest tak nazwać, bo pojawiło się takie hasła to chociażby lewica z dumą deklarowała, że do Brukseli trafiły ostateczne wersja wykazu, a wiemy, że nie ma czegoś takiego jak tak znaczy w tym sensie ostateczną wersję przyjmuje nie nasz rząd tylko tak naprawdę komisja europejska to ona negocjuje teraz to co tam zostało zaproponowane przez Polski rząd sprawdza po prostu zgodne z priorytetami Unii na idei z rozporządzeniem unijnym, które określa chociażby parametry brzegowe dla dla każdego planu odbudowy mówiąc np. trzymających 7% inwestycji musi być skierowanych na ekologię 20% na cyfryzację nie mogą inwestycję przynosić istotnych uszczerbku dla dla dla środowiska itd. jest wiele obwarowań, które komisja będzie sprawdzić jak rygorystycznie tego tego nie wiemy wiemy tylko, tyle że Polska, ponieważ jest nie jest prymusem jeśli chodzi o sprawy ekologiczne raczej jest dokładnie na samym końcu oślej ławce, więc tu na pewno będzie komisja bardzo zwracać uwagę na to np. jak ja jak sobie radzimy co proponujemy jeśli chodzi o o realizacji celów ekologicznych można powiedzieć z kolei jak przerzucimy do polskiego ładu własną grupę na polskim ładzie może niepotrzebnie ten krajowy plan odbudowy, ale właśnie tylko dodam, że trwają w Senacie prace nad krajowym planem odbudowy, gdzie opozycja chce dopisać preambułę no i tak w pomyślałam, że w sumie to są 2 projekty tak jak mówi Edwin Bendyk 1 bardziej krótkookresowe długo bardziej długookresowa pytanie jak one właśnie z pokrywają jak nie o notować też 1 jest sposobem firm państwo Wej uprawy uproszczeniu kraju plan wody jest częścią bez sposobu finansowania tej tego polskiego ładu czy programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości jak woli to przekładu nowego ładu, żeby już to wyprostować i proszę co na co zwrócił uwagę też oczywiście nawiąże do analizy waszych ekspertów samochodowych, abym tu, bo to oczywiście bardzo wiele wątków jak zwrócono uwagę na 1 taki systemowy, bo to tarcza umiejętnie czytać dokumenty, bo on jest rzeczywiście bardzo obszerne i zawiera wiele tematów natomiast w razie eksperci samorządowi fundacji Batorego zwrócili uwagę na dziś akurat dzień samorządu terytorialnego jest też dobrym dniu o tym mówimy zwrócili uwagę, że w tym planie jest zaszyte ryzyko nie może mówić o pewności, dlatego że dopiero ustawy określa, ale jest zaszyte ryzyko no, jakby domknięcia systemu obezwładniania samorządu w Polsce i decentralizacji kraju, czyli de facto zmiany ustrojowej, która trwa systematycznie od 2015 roku, ale tutaj nabyłaby domknięta pierwszym elementem jego domknięcie reforma podatkowa i oczywiście rząd prerogatywy do tego by ustalać system podatkowy, czyli ta reforma, która podniosła progi górno klub zmieniła zasadniczo po, jakby po zwolnieniu zwiększa kwotę wolną podniosła progi tak dalej no wg szacunków samego ministra finansów oznacza uszczuplenie wpływów ZPiT odwagi nawet 22 000 000 000zł, czyli samorządy straciłyby w dniu 11 do 111 000 000 000 zlotych, czyli prawie 15 swoich wpływów w 56 000 000 000 są wpływy z PIT-u samorządu, więc jest olbrzymie o ubytek i teraz tak rząd co prawda proponuję deklaruje rekompensatę w postaci funduszu udział subwencji inwestycyjnej, ale i tu zaczyna się właśnie dać zaczynać domyka ten system bo owszem to być może ta rekompensata będzie być może nie wiemy, jakiej wysokości czy pełnej czy czy nie natomiast oznacza zasadniczą zmianę w relacjach między samorządem rządem, bo subwencja jest niezależnym celowe by jest dystrybuowana przez rząd, nawet jeżeli rząd zrobi wszystko, żeby ona byłaby dystrybuowana sprawiedliwie, czyli nie tak jak ostatnio auto mieliśmy do czynienia z imprez z funduszu inwestycji lokalnych, gdzie było po politycznym uznaniu odłóżmy wydawało się tutaj dobrą wolę to i tak jest łamana konstytucyjna zasada subsydiarności, która mówi, że to samorząd określa cele swojego rozwoju, a nie rząd prawda, czyli ile lokalna wspólnota ma prawo do tego służyły wpływy własne czy doszło dochody własne, których głównym źródłem dla samorządu była właśnie wpływy z PIT, jeżeli ograniczymy te wpływy Ipli, a zaczniemy rekompensować dodatkowymi strumieniami kontrolowanym przez rząd to automatycznie uszczuplane zdolności czy możliwości rozwojowe autonomii lokalnych wspólnot, czyli de facto zmieniamy ustrój tego tego kraju, który oparty jest 30 lat na równowadze władzy samorządowej lokalnej i władzy centralnej władzy rządu i trzeba je obie władze mają silny mandat, bo oczywiście władza rządu jest pechowy wynika z wyborów powszechnych do Sejmu i Senatu, ale władza samorządowa też ma bardzo silny mandat, bo od 2002 roku prezydenci burmistrza wójta są wybierani w wyborach powszechnych swoich gmin bezpośrednich wyborach w swoich gminach rady są oczywiście też demokratycznie wybierane więc, więc to też jest bardzo silny mandat demokratyczny to co też, ale z kolei widać po różnego typu badaniach samorząd ciesz się niezwykle duże mają uznaniem swoich swoich mieszkańców zaufanie do samorządu po roku pandemii nie zmniejszyła się je się ciągle na poziomie 70%, a więc, więc tu jest niebezpieczne właśnie ryzyko, że po ich realizacja polskiego ładu tak jak jest przedstawiony nawet bez szczegółów ustawowych wprowadzenie jest mnóstwo jakiś funduszy, które będą z centrali dysponowane fundusz rad młodzieżowych fundusz ekologii na edukację ekologiczną dzieci młodzieży kolejne do domknięcia funduszu były budżetu obywatelskiego, który już był regulowany w Polsce, bo wprowadzone ustawą obligatoryjność miastach naprawach powiatu, nakazując pół procenta przeznaczyć na budżet obywatelski w tej chwili jeszcze dochodzi kolejne pół procent, które ma przebyć przeznaczone na cele ekologiczne na niby słuszne intencje, ale tu chodzi o zasadę chodzi o zasadę, która jak mówi w Polsce polegała na równowadze tych 2 rodzajów władzy publicznej władzy samorządowej władzy władzy rządu centralnego ta równowaga całkowicie przesuwa się w kierunku rządu no i oczywiście możemy dyskutować to jest dobry czy nie, ale na pewno ten rząd nie ma do tego mandatu demokratycznego, bo to wymagałoby zmiany konstytucji, a do tego trzeba mieć zdecydowanie większe poparcie społeczne takiego ten rząd nie ma związku z tym jest tu jest tu jest problem, który właśnie eksperci z samorządami na naszej fundacji media zwracają uwagę czy też ciekawe, bo ktoś mógłby powiedzieć to jest taka ukryta opinia, żeby zablokować zmiany podatkowe, które mają służyć wprowadzeniu większej progresji czyli, żeby nie nie od razu powiem panu wojewodowie można powiedzieć, że tutaj eksperci jeśli samorządowcy stają po stronie innej debaty ba być może my możemy do niej dojść o właśnie progresji jak zmienia samorządowcy nie kwestionują absolutnie, ale tak samo część ci, których ja znam, a tym ba na pewno nie eksperci tutaj fundacji, które robili nie wchodzą debata o słuszności opodatkowania rząd ma prawo do tego mandat jak najbardziej, żeby zmienić zrobić bardziej progresywny system podatkowy tylko chodzi o to, że w ramach polskiego stroju powinna być przewidziana rekompensata dla samorządu skoro Pitt był głównym źródeł finansowania, czyli np. to proponują samorządowcy akurat przesunięć zwiększenie udziału samorządów PIT prawda, że to, żeby po prostu wpływy samorządu się nie zmieniły, ale natomiast absolutnie nikt nie podważa tutaj to podkreślam całą mocą mandatu rządu do realizacji polityki fiskalnej i podatkowej taką jak jak i jaką uzna za słuszną jednak dostęp dostał mandat swoich wyborców wątków jest duża część, że urząd będę chciała zaprosić Edwina Bendyka na kolejną rozmowę, więc jeszcze tylko taki krótki komentarz nie wiem czy dotyczy kwestii edukacji, które jak są tam opisane wydaje się ciekawszy czy bardzo ciekawa dyskusja klasy klasa społeczna przy okazji tego polskiego ładu wybuchła, więc co dziś to jest tak na tymczasowe, a tu ewidentnie znaczy jednak by to dlatego też potwierdza się, że jest to program wyborczy nad PiS tylko koliduje się udać po to, chciałabym powiedzieć, że domknął się po pewnym, jakby związek partii, jaką jest PiS ze swoim elektoratem, które jest głównie wywodzi się na linii państwo zyska niższych niż środek niepracujących takie się 5% elektorat elektorat PiS-u są osoby niepracujące jak bada tych pracujących to duży odsetek to są osoby które, które nam są tak bowiem językiem socjologicznym ska z klasy niższe, które no, jakby na PiS obsłużył interes z tej powiedzmy tej grupy, bo obiecał 2015 roku zmniejszy nierówności nie tylko materialne, ale również dystrybucji także prestiżu powiedzmy i i wpływu na władze i w ocenie wyborców co badania jeszcze niepublikowane miał okazję przeglądać badania socjologiczne, które pokazują, że w opinii wyborców PiS PiS spełni obietnice dlatego 2015 roku dostał te same głosy swoich elektoratów i odnowił mandat, ale za tę lojalność musi zapłacić co to lojalnością, czyli znowu swoje elektor swojemu elektoratowi zaproponować kolejną kolejnym ma moment redystrybucji tym razem poprzez system podatkowy i to, ale trzeba powiedzieć, że te nierówności w Polsce no też rosły, choć miał też można, bo taka nie system był był był agresywny de facto o tym w tym nagradzamy, więc nastąpiło po 2015 roku jak moje służby PiS dokonał innych wykazu inny model redystrybucji chociażby poprzez wprowadzenie 500 plus, który też był w zasadzie agresywny, bo najwięcej środków poszło tak na dla dodała o usługach posiadamy brak, ale ale, ale tak czy inaczej te najbiedniejsze też te zyskały natomiast system podatkowy ma charakter systemu właśnie ewidentnie jest korzystniejszy dla osób mniej uposażonych, a na jest jest najbardziej dotkliwe dla wielkomiejskiej klasy średniej, która nie jest elektoratem bardzo się sam Gowin zapowiedział, że nie pozwoli skrzywdzić, więc zobaczymy no ale właśnie oni z tym taki element innym elementem, w który nie pasuje w tej chwili zupełnie do tego układu który, który jak moim zdaniem pisał głód upraw granie konsoliduje się ze swoim elektoratem i skosztuje no i jest bardziej partią na swoistą partię klasową może być zdumiewające to w takim razie nie przepraszam, ale w takim razie pozwoli przyjąć zakres, więc ustalimy datowanie w antenę, bo dziś będziemy kończyć bardzo dziękuję Edwin Bendyk prezes zarządu fundacji Stefana Batorego państwa gościem trasy informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA