REKLAMA

Czy Polska jest krajem dojrzałym cyfrowo?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-05-28 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:03 min.
Udostępnij:

Co powinny zawierać Krajowy Plan Odbudowy i Polski Ład, żeby polska gospodarka była konkurencyjna? Tłumaczyła prof. Katarzyna Śledziewska - dyrektor zarządzająca DELab UW

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobra dziś naszym gościem jest pani prof. Katarzyna Śledziewska dyrektor zarządzająca Instytutu DELab na Uniwersytecie warszawskim dzień dobry czy dobry witam państwa witam pana czy Polska to kraj dojrzały cyfrowo chowa jeszcze nie kartę podobnie jest niewiele pań, które są do końca już tak efektywnie wprowadziły rozwiązania cyfrowe i są dojrzałe cyfrowo nie jest to takie oczywiste nie Rozwiń » jest proste, bo wymaga nie tylko wprowadzenia technologii cyfrowych, ale również zmiana np. różnych organizacjach instytucjach przedsiębiorstwach zmian procesowych zmiany organizacyjne, a może jest także zaraz zresztą poproszę panią taką dokładną definicję tego jak rozumieć państwo dojrzałe cyfrowo, ale może jest także jest to proces, którego nie da się nigdy osiągnąć w pełni, bo wciąż postępuje rozwój powstają nowe technologie i nie ma go nie ma nigdy to chodzi na wykonanie tylko chodzi o to, żebyśmy całą wdraża-li chodzi o to, żebyśmy byli w procesie to trochę tak jak jest integracja gospodarcza rogatą to jest po prostu procesu i faktycznie wraz z rozwojem dajmy NATO współpracy gospodarczej i rozwiązań w zakresie współpracy gospodarczej mieliśmy na początku znoszenie ciał potem mieliśmy znoszenie poza ceny różnych barier jak standardów i np. taka, a był teraz okazuje się, że integrujemy się karnie i politycznie, więc absolutnie jest to proces również transformacja cyfrowa jest takim procesu dobrze to co to znaczy ta dojrzałość cyfrowa czy ona jest dla tak chodzi przede wszystkim o to, że to jest właśnie ta zdolność organizacji czy, czyli instytucji lub też przedsiębiorstwa do budowania takiej skutecznej strategii biznesowej i budowania roku w tej technologii cyfrowych przewagi swoje konkurencyjnej właśnie poprzez wykorzystywanie np. technologii i przepływu danych i w ogóle budowania nowej wartości w oparciu o dane a dlaczego zastrzegła pani być może Jana interpretuje do do firm instytucji to znaczy, że całym państwie nie możemy mówić jako takim, które właśnie jest dojrzałe cyfrowo lepiej skupić się na poszczególnych instytucjach tego państwo czy na przedsiębiorstwach także przedsiębiorstwa są te podmioty prawa także tutaj ona wręcz działają sobie samodzielnie wprowadzają państwo oczywiście może w tym zakresie bardzo wspierać przedsiębiorstwa może się okazać ona może przeszkadzać, jeżeli nie ma odpowiednich ram regulacyjnych, jeżeli nie ma infrastruktury np. jeżeli niewystarczająco szybko się wprowadza, ale dajmy na to 52 obecnie czy w ogóle się powody tak całą no wiadomo, jeżeli nie ma kompetentnych pracowników to również ta ma nasze instytucje organizacje przedsiębiorstwa nie będą w stanie wprowadzić dojrzała cyfrowo zmiany no oczywiście morza wprowadzać odpowiednie standardy po sądach są bardzo potrzebna oraz czynności te standardy komunikacyjne i przedsiębiorstwo po to, żeby wiadomo kasz, bo wiadomo poparciu, jakie technologie, jakie standardy właśnie rozwijać się cyfrowa, ale też bardzo są ważne zachęty rządowe, a Polska pomaga firmom instytucjom rozwijać się cyfrowa osiągać tę dojrzałość czy nie no wiesz bardzo duży wysiłek teraz wykonywane, żebyśmy mieli członka infrastruktura, żeby właśnie też była inaczej zorganizowana pomoc rządowa na bardzo dużą skalę w zakresie transformacji cyfrowej też i Unia europejska Polska wprowadza zmiany regulacyjne no zawsze pytanie czy to jest wystarczające wydaje się, że największą obecnie największym problemem są pracownicy i brak odpowiedniego ekosystemu edukacyjnego także myślę mieli pracowników, którzy będą w stanie tej karty w tym procesie uczestniczyć, którzy wesprą ten proces i dodam, że tak jak dojrzałości cyfrowej to nie tylko chodzi właśnie technologie wdrażanie tych innowacji cyfrowych, ale też chodzi o procesy i kokainą zmiana organizacyjna tak samo, jeżeli chodzi o pracowników koń chodzi tutaj tylko włącznie o zatrudnianie informatyków, ale przede wszystkim o nabywanie kompetencji cyfrowych przez tych pracowników, którzy mamy, dlatego że wszyscy będziemy też zmiany i nasze kompetencje cyfrowe czy w ogóle takie kompetencje przyszłości są bardzo potrzebne wszystkim też trochę tak jakby wrócić tą z lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych, kiedy potrzebował, kiedy robiliśmy wysiłek edukacyjny w nauce angielskiego okazało się, że w ogóle współpracować gospodarczo czujemy wszyscy znać angielski i znowu nie chodziło o takim bardzo dynamiczny rozwój filologii angielskiej i dużą ilość artystów tylko o to, żebyśmy wszyscy jako pracownice, czego większość z nas nabyli te możliwości w komunikowaniu się z współpracy momencie, kiedy Maciej ciążyć angielskiego, więc tutaj to jest bardzo pana bardzo dobra i ciekawe porównanie, ale ja pamiętam, że wtedy to także ten, a rozwój poszukiwanie tych kompetencji językowych dotyczył oczywiście ludzi, którzy już byli na rynku pracy, bo to było wymuszone, ale także i tych młodych najmłodszych na, a o wszystkim, o czym mówi pani w tych kompetencjach cyfrowych wymieniała pani na razie tylko pracowników a, a nauka od najwcześniejszego etapu to tak bardzo karać lekarzy tak teraz powiedziała mi tylko z najwcześniejszego etapu, ale też z 12 jak ta uczelnia tego też dotyczy to taka nauka Ano dlatego w każdej jak powiedziała dyscyplinie naukowej czy w każdym przedmiocie znaczy, nawet jeżeli mamy naukę języka polskiego możemy tradycyjną przeprowadzać, ale możemy też uzupełniać nauczania o kompetencje nauczanie kompetencji cyfrowych np. nowoczesny sposób to będzie dajmy na to przeprowadzane analizy tekstu poprzez właśnie wykorzystanie, chociaż oprogramowania czy taką są tak wszystko się tam teraz robić takie kompetencje będą później potrzebne właśnie też wykorzystywane przez pracowników, czyli czy tak naprawdę nie mówimy o w żaden sposób nie mówimy o abstrakcyjnych rzeczach tylko takich, które są po pierwsze, konieczne, a po drugie, możliwe do zrobienia tak dobrze to na razie po musimy sobie podzielić tę rozmowa tobym prosił, żebyśmy na chwilę się zatrzymali i spojrzeli na tę naszą rzeczywistość tak jak dzisiaj obserwujemy, czyli jest pandemia czy to wszystko co się działo przez ostatnie kilka miesięcy to jest jakiś krok do tej dojrzałości cyfrowej to było takie wymuszane przejście po prostu na wykorzystanie technologii, jaką jest oprogramowanie internet komputery po to, żebyśmy w ogóle mogli funkcjonować ja w odniesieniu do tak mi tego co się działo w czasie, jeżeli chodzi na nauczanie, ale też pracy zdalnej także na to czas mówi określonej na kurkowej cyfryzacji znaczy myślę po prostu wykorzystali technologię cechowe i to technologii tak naprawdę jeszcze, które należą do gospodarki 30 częściowo po pamiętajmy, że tak komunikacyjne do narzędzia komunikacyjne przez skarb to było na od lat już sami go tego, żeby no no właśnie jakoś funkcjonować tak jakoś funkcjonować to nie jest postać, o którym pani mówiła wcześniej to co się teraz wydarzyło to nie jest historia, której mówimy, do której dążymy tak tak dokładnie znaczy na pewno ta zmiana zaczęła zachodzi w wielu instytucjach nie ma jednak nie chodzi o to, żeby po prostu zacząć komunikować się spotkania tylko chodzi tak jak powiedziałem w edukacji o taką całościową zmianę co znaczy to taka dojrzała zmiana w edukacji polega na tym, żebyśmy korzystali teraz to nasze doświadczenie nasza umiejętność, którą tam byliśmy z grona naszych postaw do tego, żeby teraz na nowo przeformułować w ogóle sposób w jaki uczymy także wykorzystywać Ka dobra praktyka tu za przykład możliwości, jakie dają dają nawet sektor technologii w komunikowaniu się szybszym sprawniejszym szukaniu informacji o jakimś zakresie właśnie, który jest naprawdę dobre na to, żeby z kolei przy wykorzystaniu technologii przeformułować z bardzo jak co łączy tocząc, czego teraz nauczamy w jaki sposób my tego nauczamy jak w ogóle wygląda nauczanie w sensie, że jest to bardziej kontakt np. nauczycielem bezpośredni np. musimy dzięki technologiom wprowadzać też jest od tradycyjnego podziału na lekcje itd. każda pani profesor tutaj kolejny kolejny wątek zawieszamy albo nawet zamykamy okej teraz w nawiązaniu do tego, o czym powiedziała pani tuż przed moją prośbą o zatrzymanie się i mając pamięci to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy to prosiłbym jeszcze takie podsumowanie stwierdzenie przypomnienie, dlaczego to wszystko, o czym mówimy o tej dojrzałości cyfrowej tej cyfrowym tej cyfrowej zmianie jest ważna to jeszcze tam jest potrzebna, a potem pójdziemy obiecuje jeszcze inną stronę, dlaczego to jest ważna tak jakoś nie będziemy w stanie efektywnie wykorzystywać technologie cyfrowe, dlatego że nie będziemy w stanie budować naszych przewag konkurencyjnych rozmienia znaczy kule nowoczesna Polska państwo przekonacie no właśnie podmioty gospodarcze instytucje organizacje i oczywiście też administracja publiczna, a więc o absolutnie ważne to już wiemy, że jest ważna no i teraz płyta o czy jak patrzy pani na rządowe programy jak rozumiem nie możemy mówić także to firmy będą się zmieniać cyfrowo firmy będą dojrzałe cyfrowo państwo może być gdzieś się obok tego, bo sama pani powiedziała, że państwo ma tutaj swoją rolę od choćby wspomniane 52, które mamy trochę kłopotów z tym przetargiem czy jakkolwiek to można dzisiaj to już o tym nie dziś wiemy, że sama pani zdefiniowała nie wszystko nam idzie dobrze, chociaż państwo w ostatnim czasie zaczęły się starać to czy w tych wszystkich rządowych programach tych, które mają być mapą drogową wydawania tych wielkich pieniędzy np. z Unii Europejskiej, czyli krajowy program odbudowy albo w tym partyjnym programie Prawa i Sprawiedliwości czy widzi pani takie jak to mózgu przed chwilą pani wiedziała cała, czyli pani podejście do tej całościowej zmiany czy rzeczywiście wchodzimy w ten postęp myślimy o tym tak żeby, żeby osiągnąć cele, które zdefiniowaliśmy sobie no dobrze przy zmianach w przygotowaniu dojrzałość dojrzałości cyfrowej potrzebna jest bardzo jasna strategia bardzo jasne określenie strategii celów misji bardzo ważna jest też przywództwa, że tylko strategię cyfrową ciekawość i kolei zarówno każdej organizacji w trakcie roku być stać się to tą dojrzałą instytucją, ale również to jest potrzebne państwo znacie momencie, kiedy my będziemy inaczej jak mówił Karaś jest duży wysiłek oddany na rzecz transformacji cyfrowej duży wysiłek finansowy będzie i niewątpliwie i skorzysta dużo podmiotów też latem zasiłku tylko, żebyśmy byli naprawdę konkurencyjni potrzebne jest naprawdę jasne oraz uwagi całego tego procesu i wskazanie nie tylko same technologie tylko właśnie na to wsparcie wspieranie w tym po zmianach procesowych organizacyjnych również w instytucjach państwa pani tak jakby tego obszaru kocha brakuje, a co trzeba było zrobić jak trzeba byłoby go ująć napisać, a potem realizować, żeby jednak nie poszło tak jak mówimy tylko żeby, żebyśmy poszli wspólnie tę dobrą stronę możemy podpowiadać rządowi teraz może słychać nie są hak koniec tonie nie ma tutaj takiego jak biednego rozwiązania proste jakiś recepty po to jest bardzo skomplikowany proces, który wymaga rodową totalnej reorganizacji ich firm, ale też państwa nowego w ogóle modelu biznesowego, ale na pewno jasne i kompleksowa strategia byłaby na sam początek bardzo potrzebna, która zbiera wszystkie te działania rządowe jasne lider, który ma taktycznych wpływ przełożenia na zmianę, a to znaczy, że tego w tych wszystkich rządowych dokumentach partyjnych nie widać to znaczy, że to jest, bo np. w ładzie Prawa i Sprawiedliwości tam słowo cyfryzacja pojawia się kilkanaście razy jest cyfrowe okienko dla rolnika jest kompetencja cyfrowa w szkole jest cyfryzacja procedur inwestycyjno budowlanych, ale to jeszcze nie jest to to znaczy to nie jest takie całościowe podejście, którą pani powiedziała należałoby to wszystko poukładać zintegrować przede wszystkim jak się tego nie zrobi to co to cały ten wysiłek będziemy mieli naśladujących naskórkową cyfryzację jak rockowe działania takie doraźne, a to nie będzie nam dawało całościowo przewag konkurencyjnych w budowaniu tej wielkiej silnej gospodarki, które sami rządzący mówią tak dokładnych no dobrze pani profesor to to tyle bardzo dziękuję za ten wykład jeśli wszystkie informacje mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję powrócić do tych rozmów być może w tych projektach się coś jeszcze zmieni pani prof. Katarzyna Śledziewska dyrektor zarządzająca Instytutu DELab na Uniwersytecie warszawskim była gościem tej części magazynu EKG bardzo dziękuję teraz w radiu TOK FM informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA