REKLAMA

Narcyzi narodowi wolą green washing od ekologii

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-05-30 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:34 min.
Udostępnij:

Green Washing jest bardziej atrakcyjny niż prawdziwe działania proekologiczne. Poprawa wizerunku własnego narodu jest ważniejsza niż realne zmiany. Tak wynika z najnowszych badań międzynarodowego zespołu psychologów pod kierunkiem prof. Aleksandry Cisłak z Uniwersytetu SWPS.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dla osób, które charakteryzuje narcyzm Narodowy Green łosi jest atrakcyjniejszy niż prawdziwe działania proekologiczne poprawa wizerunku własnego narodu jest ważniejsza niż realne zmiany tak wynika Szanowni Państwo z najnowszych badań Międzynarodowego zespołu psychologów pod kierunkiem prof. Aleksander Cisak Uniwersytetu SWPS pani profesor znalazł czas dla Radia TOK FM dzień dobry witam na antenie dzień dobry dzień dobry witam wszystkich pani profesor na początek ustalmy Rozwiń » proszę czym jest ten narcyzm narodowe jak taką kategorię państwo jako badacza badaczki definiują oraz jak coś takiego uchwycić w badaniach narcyzm Narodowy to formę identyfikacji narodowej oraz pośredniaka identyfikacji narodowej to znaczy połączenia, które jednostki robią swoje głowy między sobą jakąś grupa ta identyfikacja narodowa jest to połączenie między samym sobą między jednostkami, a narodem, którego ta jednostka czuje się część narcyzm Narodowy taka forma identyfikacji ana może się odnosić nie tylko narodów, ale także inne grupy Adamed np. w kontekście organizacji biznesowych badamy to w kontekście takich grup, jakimi są partie inni padają w kontekście nawet taki krok, jakim są grupy terrorystyczne, a drużyna sportowa start ten fenomen odnosi się jest widoczne w życiu grupowym w różnych kontekstach jak narcyzm Narodowy odnosi się do takiego przeświadczenia o wyjątkowości własnego narodu to czym się różni od patriotyzmu pani profesor np. czym różni narcyzm związany Niewiem, jakim klubem piłkarskim odbyciem zwykłym kibicem, gdzie tutaj jest jakaś różnica wiąże się z przyczyn z przekonaniem z przeświadczeniem o wyjątkowości własnej grupy o tym, że nasza grupa jest odmiana lepsza niż inna i koniecznością, a uznania tego faktu zanadto zmaganiem się uznania dla tej z Ant własną grupę zerwać się tak różni od takich form, które można nazwać bezpiecznymi formami identyfikacji grupowej takie właśnie patriotyzm jak pani ANN przytaczała czy po prostu lampka identyfikowanie się ze swoim miejscem pracy, a różni się właśnie tym poczuciem wyjątkowości na tle innych co można czuć się częścią rodziny, a firmy drużynę i mieć poczucie, że nasza drużyna jest fajne inne drużyny też są fajne ja akurat do nich nie naraża, ale to nie znaczy, że są gorsze inne odmienne mniej wyjątkowe, czyli po pierwsze na zasadzie analogii do narcyzmu indywidualnego, który pewnie takim pojęciem, a która przedarła się bardzo języka potocznego i i słowa marce z marca zmarł w odniesieniu do jednostek jest dosyć powszechnie używane też w języku potocznym na zasadzie analogii do takiego narcyzmu indywidualnego jest to też to przekonanie o własnej wyjątkowości o tym, że w naszej grupie w związku z tym dużo się należy o tym, że nasza grupa, a bardzo się różni, a od innych, że krytyka w związku z tym czarna nie jest uprawniona z takim przekonaniem, że 8, a inni nie doceniają tej prawdziwej wartości naszej grupy i spełnia też kluczowa patriotyzm może iść w parze z takim ale, a poczuciem przynależności do narodu, ale też bez kompleksów stosunków z innymi narodami nauczyli, że np. mówimy sobie mój kraj jest fajne a kto jest innego kraju mówi mój też jest fajne i zgadzamy się z tym myśleć jestem kraj, a nie domagamy się od przedstawiciela innego kraju, żeby jedno jednak przyznał, że to nasz kraj jest wyjątkowy to jest rozumiem te kluczowa różnica pani profesor jak, ale jest najmniejszy nasza historia jest wyjątkowa ma wyjątkowo cierpieliśmy jacy my jesteśmy jest wyjątkowa to jakim narodem zostaliśmy to jest zupełnie coś innego państwa umowy szczegółowe, a tego rodzaju forma identyfikacji jak państwo, dlaczego postanowili państwo te kategorie przystawić do kategorii rozwiązań ekologicznych lub rozwiązań czy raczej zapowiedzi, które ekologiczne udają wzięli państwo właśnie na warsztaty narcyzm Narodowy oraz tzw. koszcie czy też gry miłośnik mówiąc o tym w języku, z którego to określenie bezpośrednio pochodzi, skąd taki pomysł w ogóle jak jest kontekst tego badania obserwować rozbieżności w świecie polityki międzynarodowej karania politycznie obserwowaliśmy rozbieżności między zielonymi słowami zielonymi czynami na słowo to co można teraz można usłyszeć dyskusję, a publicznym, a ten dużej pomysłów, a podkreślania wagi podkreślania tak jak czynią paczka prezydent Donald Trump, a klimatycznego czy też środowiskowego przywództwa mówi o tym, że jego kradzieże środowiskowe ekologiczne przywództwa w świecie co wcale nie muszą pazia z rozwiązaniami politycznymi, które rzeczywiście MAEA związane byłyby działaniami na rzecz poprawy środowiska i abym ze zmianami trzeci działającemu zmian klimatycznych np. a i to jest zupełnie inaczej niż Mn mineralny w biznesie, ponieważ w polityce, a osoby głoszące takie hasło nie było za to karana natomiast w biznesie, kiedy konsumenci odkryją, że jakaś firma tylko mówi, a Zielona słowa, ale nie idą za tym zielone, a pan ten jest oczywiście Arama sprzedaż produktów, ale reputacja firmy, a Asada na naszej, kiedy konsumenci odkryją, że działanie pisać jest ogłoszenie o polityce tak się dzieje to zainteresowało a, a jako takie wyraziście różnych domach inaczej się kształtująca zjawisko nie zaczęliśmy się zastanawiać zaczęliśmy zgłębiać ten temat en, skąd się może brać, a i grymasi w polityce tam równiarkę nosi IW konsumenckiego czy takiego biznesowego ani się może dotyczyć też grupy, do której się samemu nasz, a wnosi wobec klientów, a w tym także maszynki 1 grupy, który trafić ma jakiś osób pozostań pozostających poza granicami tej podległości w polityce często dotyczy ani samej grupy, a zatem musi zaspokajać jakiś ważny motyle coś musi tym osobom zmieniać coś musi dawać zaczęliśmy się zastanawiać co może dawać, a i doszliśmy do wniosku, że daje właśnie to poczucie wyjątkowości, ale zaspokaja takie motywy wizerunkowe, które u osób, a wysokim Marcel są bardzo ważna jak ten wizerunek lub własnych oczach inaczej kształtuje też niesłychanie ważny motyw dla tych osób u osób mieliśmy takie przewidywania taką hipotezę, że pomocnik trafia po prostu tematy jeśliby tak było osoba o wysokim poziomie narcyzmu Narodowego powinny taki głośnik popierać co najmniej ci nie sprzeciwiać ale, choć niekoniecznie czyniłoby jak inne osoby tutaj kontrolowaliśmy to, mierząc taką konwencjonalną identyfikację Anne z własnym narodem to co zaobserwowaliśmy rzeczywiście była zgodna z tym sposobem myślenia mianowicie wysoki narcyzm kolektywny wysoko nad narodowe siada w parze z poparciem dla działań w głośnikach dla Green łosi dla takich zielone słów natomiast identyczny poziom identyfikacji narodowej wcale nie straciliśmy rzeczywiście takie specyficzne motywy, które tam grymasi w polityce zaspokaja natomiast to co mnie nie będzie zaskoczył, ale uderzyło w tych badaniach to, że glinu Szynk, że wprost są popierane Eko ściemy, czyli wypowiadania różnych słów zielonych, ale w momencie, kiedy zaczynają się pojawiać koszty związane z wprowadzeniem realnie zmiany ekologicznych to ona już nie są popierane przez te same osoby, czyli nie wychodzi na to, że liczą się Pijar teraz jest dajmy na to moda w świecie globalnie, żeby zajmować się ekologią tak rozumiem rozumują te osoby to mówmy w takim razie o tym, że my też jesteśmy ekologiczni, ale przyjdzie co do czego to tych realnych reform ekologicznych nie podejmujemy to jest rzecz jednak niezwykła bym powiedziała tutaj pewnie potrzebne byłoby dalsze badania te osoby wyjściową Mysia każdy może to co obserwujemy pewna, a na dziś to jest to, że te osoby rzeczywiście popierają mówienia o tym jak swą wyjątkowość środowisko owa jest Polska w tym np. naszego kraju ENA jak już bardzo ekologiczne na nasz kraj podkreślamy to pokazujmy ENA pokazuje na wizerunek Polski jako kraju alergicznego chwalmy się tym Anna doprowadzimy do skojarzeń z zielonymi środowiska z zielonymi technologiami technologiami z Chester środowiskiem naturalnym ani z zieloną polityką i Anny, ale takich działań podejmujemy działania często są kosztowne to jest oczywiście też, a nami nie to obosieczna, ponieważ 1 stronę rzeczywiście ten sprzeciw może wynikać albo kosztów finansowych albo wyrzeczeń, które wymagałoby prowadzenia prawdziwej polityki prośrodowiskowe, która w dużej mierze wymaga ograniczeń ograniczeń zarówno na poziomie indywidualnym jak i ograniczeń na poziomie grupowym i to ograniczanie się jest tematem, a o tyleż bolesnym czy też istotne dla osób o wysokim poziomem narcyzmu grupowego, a że pokazują inne badania narcyzm Narodowy czy w ogóle narcyzm grupowy rozwija się odpowiedzi na jakiś czas pisania posadki, czyli poczuciem, a tego, że ja rzeczywiście gdzieś stałą, bo nie mam poczucia kontroli osobistej np. na trwanie życia też nasz niższa samoocena czytam te indywidualne motywy nie są zaspokojone ludzie szukają sobie sposobów AAA zaspokojenia tych motywów myśląca masa to grupa, która na razie bardzo ważna jest wyjątkowa jest tam jest inna niż wszystkie inne domagają się uznania dla naszej wyjątkowości stąd też ograniczenia zarówno indywidualne jak i grupowe to jest ten temat, który tam szczególnie dotyka właśnie tych tych motywów w przypadku osób o wysokim poziomem narcyzmu Narodowego ale dlaczego miecz obosieczny NATO, dlatego że zwrócenie uwagi, że sam nośnik może być kosztowne obniża entuzjazm dlatego miłośników z 1 zwala rzeczywiście przekazywaliśmy uczestnikom taką informację, że koszty kompani byli osik owej też są znaczne a, odwołując się na skalę oczywiście do realnego przykładu uruchomienia portalu poświęconego Puszczę Białowieskiej, które koszty liczone są w milionach jak wskazują analitycy mediów do proporcjonalne do kosztów w ogóle prowadzenia portalu, a pokazywanie tych kosztów rzeczywiście entuzjazmu nie było śniegu osłabły, ale pani profesor chciałbym dopytać czy ci dobry przeprowadzali państwo te badania to wprost mówiliście uczestnikom uczestniczką tego badania, że to jest mowa ograny zasięgu o koszcie macie państwo zakładali, że to osoby będą w stanie rozpoznać, które rozwiązania są jakoś czemu, które nie są bardzo istotne pytanie, jeżeli świata na różne stosować, a przedstawialiśmy np. w połowie, a uczestników naszego badania kampanie nastawioną na sprowadzenie prawdziwych prośrodowiskowych zmian, a w drugiej połowie kampanii, która jest nastawiona na propagowanie zielonego wzrok tam widzieliśmy różnice, a czym innym sposobem do tego podchodziliśmy NATO ani pytaliśmy o to jaka jest właściwa odpowiedź na euro, a krytyka dotycząca, a policjant środowisko efekty, a nasz kraj może prowadzić czy właściwą odpowiedzią jest wdrożenie polityki środowiskowej czy właściwą odpowiedzią jest kampania kolejna wizerunkowa sprzeciw wobec łączenia, a Polski czy myślenia w Polsce inaczej pan jako ochronę kraju we wszystkich przypadkach zauważyliśmy różnica w kluczowym nasze badania, które było przeprowadzone z udziałem reprezentatywnej próbie Polaków, a dawaliśmy ludziom do wyboru są też poparł co jest ważniejsze w tej chwili państwa mogą prowadzić Polska może podejmować różne działania polityczne wybierz Wskaż, które kierunek wydaje się ważniejsze czy np. odwołując się do konkretnych zadań w tym badaniu czy ważniejsza jest inwestowanie w energetykę 1 omawiano przy promowaniu Polski jako kraju zielonego czy ważniejsza jest walka z wizerunkiem Polski jako kraju ante ekologicznego czy ograniczanie wydobycia węgla, a pan w Polsce wręcz pytaliśmy czy ważniejsza jest troska o środowisko naturalne czy panią wizerunek Polski jako kraju ekologicznego ani zatem w tym badaniu na pewno pan wskazywaliśmy ten uczestnikom różne możliwe, a kierunki do wyboru, a takie rzeczywiście, który można określić obok właśnie takie, które można określić opraw środowiskowe i w przypadku osób o wysokim poziomie narcyzm powiedzieliśmy preferencje dla działań, a inne wizerunkowa, żeby jednak nie przesadzić tutaj nie stworzyć też fałszywego obrazu pani większość naszych uczestników wybiera działania proekologiczne natomiast ci, którzy ich nie wybierali ci, którzy preferowali wizerunek tam były właśnie osoby o wysokim poziomem narcyzmu halowa to na koniec pani profesor czy wiemy ile osób, jaki odsetek osób w Polsce jest np. takimi Narcyza ami narodowymi i pytam o to, jakie konsekwencje społeczno-polityczne mają postawy, które państwo zdiagnozowali jako musimy sobie tych osobach, które rzeczywiście takie petenta postawę Miś silnie prezentują w zależności od wyników pana i ważna jak, w jakich konsekwencji ta dotyczy to obserwuję, że to jest mniej więcej od 172020 paru procent osób, które popierało takie takie działania motywowane właśnie na wysokim poziomem narcyzmu kolektywnego to to jest grupa, którą można zmobilizować nie jest pomijana grupa nie jest zjawisko marginalne na pewno nie jest to grupa dominująca natomiast nie jest to grupa, która urosnąć Niemasz serdecznie dziękuję pani za rozmowę odsyłam państwa do strony SWPS Uniwersytetu SWPS na miejsce więcej informacji prasowej na ten temat oraz jest odnośnik do artykułu naukowego, który powstał w oparciu o badania, które zostały przeprowadzone pod kierunkiem pani prof. Aleksandry Wcisła z Uniwersytetu SWPS dziękuję bardzo, pani profesor dziękuję państwu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA