REKLAMA

"Dziecko trafia do systemu pieczy zastępczej i znika. Zapominamy o nim na lata"

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2021-05-30 12:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jak z dzieckiem niedzielnym magazynie Radia TOK FM dziś naszym gościem jest pani Anna Krawczak interdyscyplinarne reprezentująca przepraszam interdyscyplinarny zespół badań nad dzieciństwem przy Uniwersytecie warszawskim dzień dobry kłaniam się pani dzień dobre czy powinniśmy zastanawiać się, bo tej debaty jest naprawdę niewiele na taki właśnie temat jak funkcjonują dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, jaki jest ich losy w naszym cyklu od razu tak tytułem Rozwiń » wyjaśnienia dla naszych słuchaczy poruszamy tematy różne związane z wychowaniem dzieci, ale też dotykamy spraw bardzo istotnych myślę tutaj pani pewnie pójdziemy w sukurs, że ta sprawa taką jest tak, szczególnie że wychowanie dzieci dotyczy wszystkich dzieci dzieci, które trafiają dopiero takie są inne dzieci, czyli jak i specjalnej kategorii są dokładnie takie same dzieci jak nasze dzieci chodzą do tych samych szkół do tych samych przedszkoli i znajdują się te same placach zabaw, więc pod nie ma żadnego powodu, żeby czyni z nich osobną kategorię tak, ale też proszę zwrócić uwagę, że dyskusja jest naprawdę niewiele no właściwie to, że trzeba poprawiać czy cały czas ten system to jesteśmy przekonani, ale jak to zrobić coś zupełnie inna inna kwestia to znaczy mam wrażenie, że właśnie zmieniamy to, że dyskusja jest mniej mam też takie poczucie, że w ostatnich miesiącach latach również dzięki radiu TOK FM i Realowi piecza temat dzieci, które trafiają właśnie piecze czyta rodzinę ktoś racjonalnej zaczął się nie tylko przebijać do opinii publicznej, ale zaczął być interesujące, bo on jest fascynujące tylko do tej pory myślę, że wielu zdawało sobie sprawę z tego jak bardzo i też, dlaczego warto się temu przypatrywać bo kiedy nie dotykam jakiegoś tematu, kiedy interesujemy się nimi społeczeństwo to bardzo łatwo o to, żeby pojawiło się w nim różnego rodzaju nieprawidłowości wynikające po prostu próba zainteresowania społecznego i też braku takiego takiego poczucia, że na tym sprawowanego kontrolerzy jakiś oko obserwatora społecznego się przygląda, gdybyśmy z, gdyby pani zechciała od początku określić ten obraz problemu zagadnienia może może problem to z reguły wskazuje na coś co jest nierozwiązywalne, ale rozpoczniemy od wyjaśnienia podstawowych terminów jako instytucją jest piecza zastępcza, o czym się charakteryzuje, kiedy ona ma miejsce nie wiem czy nazwałabym pieczę zastępczą instytucją jest to rozwiązanie, które oferuje państwo konstytucja jako jako rozwiązanie to miano kraju zjawisko dobrze jest to rozwiązanie, które proponuje państwo w takiej sytuacji, kiedy zdrowie lub życia, gdzie życie dziecka jest zagrożona w jego własnej rodzinie biologicznej bądź też wtedy, kiedy w tej rodzinie jest udzielana pomoc wieloletnia wielomiesięczna współpracuje np. ośrodki pomocy społecznej ma asystenta ma kuratora i mimo tych w tej uwagi pomocy też obserwacji tak i nadzoru czasami sytuacja dziecka w takiej rodzinie nie ulega poprawie spodziewanej, bo to wszystko robimy wtedy również dziecko może trafić do pieczy tak się zaczyna piecza i teraz pytanie, jakiego rodzaju to będzie piecza dzieci w Polsce mogą trafić do pieczy instytucjonalnej, czyli do placówek opiekuńczo-wychowawczych zwanych potocznie domami dziecka bądź też do pieczy rodzinnej, czyli do rodzin zastępczych i tych rodzin też są różne po pierwszym od pasji, jaką preferencją ustawodawcy, ale też praktyki jest umieszczenie dziecka w pieczy rodzinnej spokrewnionej, którą sprawują najczęściej dziadkowie, bo starsze rodzeństwo jest tak, że kiedy dziecko należy zabezpieczyć, kiedy dzieje się krzywda to pierwszym odruchu zawsze szuka możliwości opiekowania tego dziecka w najbliższej rodzinie nawet siły NATO dziecko lub rodzeństwo tylko oni mają prawo do nazewnictwa spokrewniona to mogą być również ciocie wujkowie kuzyni i cały ten system rodzinne, które czeka rodzina takie dziecko oprócz tych instytucji pieczy, o których powiedziałam istnieją też inne miejsca pobytu całodobowego, do których może trafić dziecko i której pieczą nie są to znaczy nie są tak nazywane w ustawie nie podlegają ustawie o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej, ale są miejscami pobytu dziecka bardzo często pobytu i życiowego od narodzin praktycznie aż do śmierci to są domy pomocy społecznej to są zakłady opiekuńczo-lecznicze w tym czasami są to most, czyli młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne i mowy młodzieżowe ośrodki wychowawcze oczywiście nie do śmierci tylko do pełnoletności, ale tak naprawdę mamy wiele takich szufladę w Polskim systemie, w którym możemy pokrywać dzieci i zapomnieć o istnieniu, bo nie będą nam wychodziło w statystykach te dzieci, które wychodzą statystyka to są właśnie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy pieczę ma charakter tymczasowy czy może mieć charakter stały zgodnie z ustawą, lecz ma charakter tymczasowy zgodnie z życiem mieć bardzo często charakter stały i to myślenie o pieczy jako rozwiązanie tymczasowe jest bardzo niebezpieczne dla dzieci dla tych, dlaczego dlatego, że jeżeli rodzinę zastępczą dla dziecka tworzą np. dziadkowie albo tworzyć czas wujkiem albo ktoś na środku dokumentach z żoną to dziecko i de facto jest w rodzinie celowej ono jest oczekiwane lepsze 2 swojej rodzinie jasna nie są to biologiczni rodzica, ale są to krewni jak najbardziej i w tym przypadku mówienie np. takie dziecko po spędzeniu 3 lat u babci i po odebraniu praw rodzicielskich rodzicom biologicznych jest gdzie rodzice logiczne jest dzieckiem, które mogliśmy zakwalifikować do akcji jest absurdem to znaczy to nie jest dziecko, któremu należy szukać rodzina dziecko, które tę rodzinę ma, owszem, jakaś konstelacja rodzina, która się w życiu tego dziecka wydarzyła się samym początku uległa rozwiązaniu, dlatego że rodzice Stali tej władzy pozbawieni, bo byli np. z osobami przemocowe mi, że w, które to dziecko sprawdziły, ale nie oznacza, że nie ma bezpiecznej przystani uparcie uczycie kogoś z krewnych, jeżeli chodzi o pieczą zawodnicy pogłębioną, czyli rodziny zawodowej i zawodowe bardzo często jest podobnie to znaczy mamy dzieci, które trafiają do takiej rodziny zastępczej do osób chce powiedzmy na początku i sytuacja prawna dzieci reguluje się 2 lata 3 lata 8 lat w Polsce średni uśredniony czas regulowania sytuacji dziecka pieczą wynosi 3 lata 7000 jesteśmy w czołówce rekordzistów w Europie bardzo długo pozwalamy na to, żeby dzieci były zawieszone systemu po prostu zapominamy o teraz wyobraźmy sobie do takich rodzin zastępczych takie roczne dziecko, czyli absolutnie adopcyjne, ale wychodzi za formalnie, czyli jego status prawny uregulowany, kiedy dziecko ma lat 8 przez 7 lat mieszkał w rodzinie zastępczej nominalnie uczcił wujka, ale tak naprawdę mamy taty bardzo szybko zaczęło też rodzinę zastępczą określać mianem rodziców to jedyna rodzice rodzina, którą dziecko świadomie ma znak pamięta i teraz 8 latach przyjeżdża też na białym koniu w postaci personelu ośrodka adopcyjnego mówi wspaniale Jasiu będziemy szukać dla siebie rodziców adopcyjnych potrzebuje rodziny proszę sobie wyobrazić, żeby to spiętrzenie sensu tutaj jak rodzinę dziecko ma rodzinę to nie jest wina ani tego dziecka ani tej rodziny zastępczej, że sąd rodzinny przez 7 lat nie był łaskaw uregulować sytuację prawną tego dziecka teraz ona już jest ustabilizowana, więc co to znaczy tymczasowość tymczasowość jest czymś zadeklarowanym zadekretować zadecydować na papieża my sobie wyobrażamy, że tak powinny działać rodzinę zastępczą żony są tylko przystankiem, a on bardzo często są tortem i zamiast walczyć z tym zjawiskiem stabilizowanie dzieci rodzice zastępczy dawania im faktycznego poczucia przynależności identyfikacji eset stanowi dla niej rodzinę powinniśmy raczej zacząć widzieć, tym bardziej, że to co się dzieje, gdzie się w przeważającej większości dobro dzieci w interesie tego dziecka, czyli przepraszam nie tylko chodzi o to jak brzmi ta definicja tylko chodzi o zmianę uregulowań prawnych, które pozwoliłyby nie zawiesza dzieci w systemie tak pani powiedziała też dawałyby pewien komfort i spokój przewidywalną przyszłość chodzi obie te rzeczy, bo przyspieszenie regulowania sytuacji prawnej dzieci konieczne to nie jest tak, że jesteśmy tutaj w awangardzie Europy to są rozwiązania, które większości krajów europejskich istnieją od lat to znaczy jest to element pewnego właśnie jest pewien elementarz postępowania w tym przypadku w wielkiej Brytanii np. sytuacja prawna dziecko musi się wyjaśnić wyklarować w ciągu 22 tygodni od momentu, kiedy dziecko trafia do rodziny zastępczej to nie oznacza, że w ciągu 22 tygodni decydujemy o tym kibice będą pozbawieni praw czy nie bo jakby oni też mają prawo do tego dostać szansę na ponowne funkcjonowanie z pomocą, ale po pierwsze, istnieją sytuacje oczywiste absolutnie ewidentna takiej sytuacji celem jest mało jest np. przemoc wobec dziecka ze szczególnym, choć okrucieństwo przemoc seksualna to jest trochę albo np. zabicie innego dziecka na oczach dzieci, które potem trafiają do pieczy to są takie sytuacje, w których pewnie ktoś obdarzone olbrzymią ilością dobrej woli równie nierealistyczne wyobrażenie o świecie powiedziałby tak co należy dawać szansę jestem praktycznie irańską zajmuje się badaniami z dziećmi od lat i po prostu nie mam tutaj sobie żadnej wątpliwości to nie jest sytuacja, jakkolwiek szanse, jakie dajemy szansę nauczycielowi, który zgwałcił dorosła kobieta tak samo nie dajemy byliśmy nawet szansę osobie, która z skrzywdził swoje dziecko w sposób nieodwracalny, a to jest jakiś jakaś Polska kategoria przypadków, gdzie mamy możemy mieć na niezachwianą pewność to, o czym powiedziałam, czyli ten krótki okres, który akurat z Wielkiej Brytanii, ale nie tylko tam służy temu, żeby być bardzo intensywną pracę diagnostyczną z rodziną biologiczną zobaczyć czy mamy do czynienia dzieci ludzie są też zainteresowani zmianą czy są zainteresowani ponownym wejściem rodzicu czy chcą zafunkcjonować i jeśli tak oczywiście dajemy im pomoc wtedy możemy powiedzieć, że po 22 tygodniach mamy taki obraz, że to dziecko w perspektywie roku np. wróci do tych rodziców itd wszyscy wiemy czym pracujemy albo też mamy taki obraz, że to dziecko na pewno nie wróci do rodziców, ale mamy ciocię, która przejmie opiekę nad dzieckiem Lissy pracujemy na rzecz tego, żeby dziecko zamieszkało chciał albo mamy taki obraz absolutnie nie są zainteresowani dziecko do adopcji albo taki obraz dziecko postać rodzinie zastępczej wkładany wysiłek wkładamy pracę różnych elementów tego systemu pracowników społecznych sędziów rodziny zastępczej psychologów pedagogów, żeby dokładnie zobaczyć co mamy nestora i dobrać indywidualne rozwiązanie dlatego dziecko, ale dajemy sobie limit czasowy w Polsce jest tak, że właściwie jest czarna dziura dziecko trafia oczywiście są pewne elementy, które muszą się wydarzyć musi się zebrać zespół, który będzie opiniował sytuację dziecka do rodzica pierogi muszą być zespół zaproszeni, ale już np. mamy taki zapis, że jeżeli przez 18 miesięcy nic w tej sprawie nie zadziałało, czyli właściwie nadal nie wiadomo na czym stoimy nie podano pierwszą rozprawę to organizator rodzinnej pieczy zastępczej może ma prawo skierować do sądu wniosek z zapytaniem co dalej, czyli nowe 18 000 to nie jest taki taki limit, kiedy sąd musi coś zrobić to jest limit, po którym instytucji Państwowej wolności spytać co są dalej zamierza w tej sprawie i właściwie żniwa tej tego dlatego zaniedbania zupełnego zlekceważenia tego, że nie rozmawiamy o człowieku teraz rozumiemy dziecku, dla którego czas płynie zupełnie inaczej jest to, żeby dzieci w pieczy są bardzo długo, więc zdecydowanie powinniśmy skrócić okresy wcześniej Marek Michalak poprzedni Rzecznik Praw Dziecka proponował skrócenie tego limitu do pół roku są dyskusje może to był rok ale, żeby w ogóle określić, a druga sprawa, której pan wspomniał jest to rzeczywiście dla pewnej grupy dzieci wcale niemałej powinniśmy powołać oficjalnie w ustawie, czego nie ma, bo 2011 roku specjalnie na wykresie doszliśmy do ustawy po prostu instytucję rodziny zastępczej długoterminowe jako stałego miejsca pobytu dziecka, która no i ochrony prawnej powinna być uregulowana również taki sposób, że nie nie jest, ale proszę taką rodzinę zastępczą wtedy rozwiązać ponieważ, jeżeli już rodzice zastępczy podejmują decyzje i obiecują stadiony tak obietnicę dziecku państwu, że będą rodziną dziecka na zawsze będą się opiekować to nie jest sytuacja, w której kiedy dziecko zaś studia z problemem będzie okres nastoletni ktoś po prostu powie dobra, ale już skończyło się chciałabym zrezygnować chciałbym zrezygnować oczywiście to tutaj też nie musi być pionierami takich rozwiązań jest bardzo duża i w Wielkiej Brytanii i Australii Kanadzie coś takiego jak długoterminowa pieczy zastępczej istnieje po prostu osobna forma ona nie jest ona nie dzieje się z rozpędu to nie jest tak proszę nie zostaje rok przyjmuje się dodatkowe zobowiązania, które mają zabezpieczyć dziecko, niemniej w Polsce nie mamy ani 1 drugiego nie mamy ani limitu czasu jeśli chodzi o procedowanie spraw rodzinnych ani nie mamy też formę, którą jest determinować zostawić też 1 kwestia właśnie dotyczące uregulowań prawnych czy w ślad za tym co pani mówi nie powinno się rozszerzyć tej definicji bliskiej krewnej osoby dla dla dziecka poza poza dziadków oraz rodzeństwa rodzeństwo panie zdecydowanie się powinno to pewnego rodzaju sztuczny twór to znaczy nie wiemy ile, bo nie mamy ich tego zmierzyć mamy tego zbadać, ale wiemy z całą pewnością urzędują część rodzin niezawodowych tzw. zawodowych zastępcze stanowią wcale nie osoby obca tylko osoby, które gdzieś w tej rodzinie są, nawet jeżeli nie, ale nie mieszczą się w tej definicji prowadzi większość tej definicji akurat definicję bardzo wąska dziadkowie lub rodzeństwo dziękuję pani bardzo za rozmowę myślę, że to tematy, które będziemy regularnie poruszać na naszej antenie, zwłaszcza w cyklu jak z dzieckiem teraz zapraszam panią do kolejnej rozmowy Anna Krawczak reprezentująca interdyscyplinarny zespół badań nad dzieciństwem przy Uniwersytecie warszawskim dobrej niedzieli pani życia dziękuję bardzo, wzajemnie mam dla państwa 1 informację już we wtorek 1czerwca premier będzie miał drugi sezon radiowego serialu dokumentalnego piecza pierwszy odcinek pojawi się w samo południe na tokfm PL w naszej aplikacja na antenie Radia TOK FM będzie do słuchania godzinie dwudziestej w audycji mikrofon Radia TOK FM kolejne odcinki co wtorek teraz już zapraszam na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA