REKLAMA

Białoruski opozycjonista zwrócił się do polskiej Prokuratury o ściganie A. Łukaszenki

Światopodgląd
Data emisji:
2021-06-02 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:34 min.
Udostępnij:

"Dziś złożyłem zawiadomienie z wnioskiem o ściganie" - powiedział na antenie TOK FM były minister kultury Białorusi, a obecnie jeden z najważniejszych przedstawicieli demokratycznej opozycji Paweł Łatuszka. Opozycjoniście publicznie groził nie tylko sam Łukaszenka, ale również szef KGB. Rozwiń »
Czym jest jurysdykcja uniwersalna tłumaczył adwokat z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Daniel Witko. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszam państwa na świat podgląd, który zaczniemy od postawie to prowokacyjne pytania czy jest szansa by Aleksandr Łukaszenka albo jego współpracownicy stanęli przed sądem polskim sądem czy będziemy rozmawiać tzw. uniwersalnej jurysdykcji jurysdykcji uniwersalnej państwa gościem na początek jest Paweł Łatuszka dzień dobrem dzień dobry pani dzień dobry państwu Paweł Łatuszka jest obecnie jednym z najważniejszych Rozwiń » przedstawicieli Demokratycznej tej anty Łukasz Jankowski opozycji Białorusi jest byłym ministrem kultury Białorusi i pytanie czy już zwrócił się pan do Prokuratury Generalnej w Polsce właśnie o wszczęcie procedury ścigania czy prezes Aleksandra Łukaszenki czy ministra jakiegoś 1 albo drugiego tak dzisiaj złożymy w Prokuraturze Krajowej w departamencie do spraw przestępczości zorganizowanej z zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie zawiadomienia polega na tym, że w stosunku do mnie istnieje zagrożenie zamachu na życie jest drogie i że pod moim adresem idą groźby karalne i związanych z popełnieniem przestępstw na moją szkodę to zawiadomienie złożył, informując o tym, że takie groźby publicznie MJ personalnie kierował sam Aleksander Łukaszenka obywatel Białorusi, a jak również się KGB gen. Churchill, który publiczną na ogólną zgromadzeniu Białorusi powiedział, że będą wg swoich praktyk historycznych będą ukarani wszyscy zdrajcy to samo powie publicznie w telewizji Państwowej wiceminister spraw wewnętrznych Nikołaj Krasnikow, który powiedział są gotowi zorganizować likwidacji liderów białoruskiej opozycji nawet poza granicę faktycznie mówimy o tym, że chodzi o naruszenie 3 artykułów kodeksu kryminalnego oczywiście graniu na podstawie tych 3 artykułów również przygotowanie aktu Międzynarodowego terroryzmu na terytorium Unii Europejskiej podobne wnioski z podobnymi wnioskami zwracam się Białorusini w Niemczech, gdzie Prokuratura Generalna prowadzi wstępne dochodzenie w Litwie i pytanie nie wiem czy mają pan jakąś odpowiedź od Prokuratury Generalnej albo pytanie na co pan liczy też biorąc pod uwagę to wszystkich tych ludzi, o których pan tutaj, których wymienił będzie bardzo trudno schwytać zaraz otrzymacie w Polsce mną czy w takim razie co może być rezultatem tego działania no po pierwsze trzeba rozróżnić, jeżeli chodzi o sprawy w Niemczech czy prokuraturą Federalną jak również Stali dochodzi właśnie w ramach konwencji ONZ czy zwalczaniu gwałtu na krew na terytorium różnych krajów, którzy podpisali tą konwencją na terytorium Białorusi sporo jest przykładów 1000 zarejestrowanych przez komisarza ONZ do spraw praw człowieka 4600 osób których, który Watsona faktyczne torturowano i miast pod na tej podstawie złożone wnioski składam jako obywatel Białorusi w związku z groźbami zabójstwa zamordowania i szkody fizycznej także nieco to jest inna sytuacja także to nie jest uniwersalnej jurysdykcji jak wymienia nie tylko nazwisko Łukaszenki Karpienko Churchilla jak również innych przedstawicieli władzy deputowanego, który zaproponował wykreślenie z terytorium Polski wsadzić do bagażnika wisi ukarać na terytorium Białorusi również w stosunku do propagandzistów, którzy nawet stawiają już środki finansowe ile zapłacić temu, kto wygra no jak kradnie jest terytorium Polski także nieco inna sytuacja również jest możliwość ścigania przestępców białoruskich w ramach międzynarodowej jurysdykcji sądów chaty potem zostały złożone wnioski również jest możliwość związku z popełnieniem tzw. przymusowego lądowania samolotu Rainer 2005. ma budżet 3maja w Mińsku Białoruś także są już kilku kierunków zdajemy sobie sprawę, że no oczywiście nie stawiał na przesłuchanie, ale to stwarza groźbą, że ci ludzie, którzy będą ich wspierali, które będą im pomagali mogą się stawić na terytorium różnych krajów nawet sytuacji sąd w Hadze 120 kraju na całym świecie także powinniśmy obawiać, że odpowiedzialność nastąpi dziś lepiej siedzieć na Białorusi czy możemy jeszcze pojechać do Rosji, a właśnie czy miał pan możliwość jakość rozmowy z przedstawicielami prokuratury czy czyni rozwaga kierownictwo tego departamentu z uważnie przyjrzeli się w tej sprawie przeczytali te dokumenty sporządzone przez adwokata polskiego i zadali kilka wstępnych ten rozum, że będę zaproszony do prokuratury do składania już szerszy zeznania w tej sprawie chodzi również o ewentualnej groźby, które dostaje różnymi kanałami o ewentualne nadzy zamach na moje życie na terytorium Polski i również złożyliśmy jako zespół Narodowego zarządzania kryzysowego o prośbą do władz wszystkich otrzymanie międzynarodowej obrony dla członków naszego zespołu ono widzimy jak się rozwija ta sytuacja to znak tego czy międzynarodowa obrona właśnie chciałam zapytać czy czuje się pan oznaczający ochronę nad sprawnym chodzi o status prawny tu nie chodzi o ochronę oczywiście co do ochrony personalnej czy naszego zespołu to zależy już od decyzji władz polskich to jesteśmy grających oddajemy się do dyspozycji władz Rzeczypospolitej polskiej mamy nadzieję, że policja ma wszystkie możliwe sposoby, żeby no, żeby nie doszło do takich negatywnych skutków dla naszych naszych członków zespołu, choć nie tylko chodzi o nas to jest również gest gest, że każda ta osoba urzędnik oficer policjant, który teraz robi represji w stosunku do Białorusinów będzie ukarany odpowiedzialność nastąpi ja przez to oni nie chodzi o mnie chodzi o szersze rozumienie tego problemu, żeby wrócić świat co się dzieje uwagę świata co się dzieje na Białorusi po drugie, że planowane są akty terrorystyczne poza granicą Łukaszenkę, iż NATO poprzez budowanie tego samolotu i po trzecie pokazać, że my stajemy w obronie wszystkich Białorusi to co jeszcze krótko na koniec chcę wydać na pewno Unia przygotowuje jakąś kolejną porcję sankcji na co pan co uważa pan byłoby najseksowniejszą no widzimy, że znów to sporo rozmów, bo od 9 miesięcy ponad 9 miesięcy apelujemy do struktur Brukseli, żeby podjęli nareszcie konkretne działanie efektywne mocny uderzający sankcji strukturalny nas do sfery różne gospodarki Białorusi, żeby pokazać, że mówi, że świat Europa się nie zgadza z dalszym dalszą sytuacją nabił się, kiedy dziesiątki dziesiątki tysięcy euro Chiny są aresztowani represjonowanie się do więzienia popełnia samobójstwo jak wczoraj loty po próbował tu, o ile taki przychód w ciągu tygodnia np. 36 osób usłyszało wyrok kary na lata więzienia na podstawach politycznych i to dlatego chcemy apelować do Brukseli i w związku z tym w sobotę planujemy akcje protestacyjne na granicy z Białorusią w Polsce jak również na Litwie Jeżyna będzie wspierało diaspora białoruska liczy na Ukrainie również na świecy diaspory jest gotowa blokować porty w związku z tym, że chcemy pokazać, że interesy teraz Łukaszenką z jego Rzymu gospodarczy, kiedy krew jest na ulice Białorusi nie mogą być prowadzony my Unia powinna zdecydować czy ona jest za prawami człowieka za wolność za walczy z życia każdego zrobi interesu dali to jest decydujący moment jesteś nie tylko dla narodu białoruskiego, który walczy i nie próbuje przełożyć odpowiedzialność za złe perspektywy na kogoś, że to jeszcze i jego trwałość całej tak ogromne instytucje jak Unii Europejskiej to jest pytanie do Brukseli bardzo bardzo dziękuję za rozmowę właśnie mam nadzieję, że będzie jeszcze okazję znajdzie pan czas by przy okazji właśnie tych decyzji unijnych jest komentować Paweł Łatuszka 1 w najważniejszych przedstawicieli Demokratycznej opozycji białoruskiej był państwa gościem i za rozmowę bardzo dziękuję, ale jeszcze chciała poprosić o komentarz Daniela Witko adwokata związanego z Helsińską fundację praw człowieka jak pan widzi możliwość no właśnie za działania tutaj prokuratury państwa polskiego w sprawie, który opowiadał Paweł Łatuszka dzień dobry, że zacznę od tego, że możliwości ścigania to o tzw. jurysdykcja uniwersalna jurysdykcja się światowa stosuje w kontekście Białorusi to jest temat, które jest już, że tak powiem gorąco od kilku miesięcy oznacza pierwszy wydarzeń na Białorusi, ponieważ takie pomysły pojawiały się wśród diaspory białoruskiej wśród prawników także będących w Polsce, a także innych ogniw mojego państwa Unii nie będzie pan możliwość słyszeć Paweł Łatuszka stoi bardzo by zwrócił uwagę na to, że to nie jest dokładnie ten ta procedura jurysdykcji uniwersalnej, o której właśnie myśleliśmy tylko chodzi o groźby wobec konkretnie jego, który właśnie płyną ze strony reżimu czy nie wiem czy to nie będzie w tej sprawie związanych z własną są jest przepis w kodeksie karnym art. 113, które tak naprawdę dotyczy tej zasady jurysdykcji wszechświatowej ją faktycznie należy powinien być stosowany, kiedy Polska jest sprawa dotyczy przestępstwa trybu Polska zobowiązała się ścigać na mocy umowy międzynarodowej albo przestępstwa określonego w rzymskim statucie MTK Międzynarodowego Trybunału karnego i takim przestępstwem są np. tortury, które wprost nie są penalizowane w Polskim kodeksie karnym to jednak szereg przestępstw nosi znamiona tortur i to mój taki przykład, którym rozmawialiśmy, że to był typowy przykład stosowania jurysdykcji wszechświatowej co też na marginesie nie jest kwestią łatwo jednoznacznie, ponieważ w Polsce takie próby są podejmowane i jak do tej pory nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że zostały rozstrzygnięte przez prokuraturę pozytywnie dniem zawiadomienia, które były składane jest duża sprawa, która dotyczy obywateli polskich dziennikarzy, którzy byli zatrzymani bezprawne pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem terytorium Białorusi, a w ramach tych postępowań z tego co wiem to na razie pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele w Polsce, ale kodeks karny zagra też przepis art. 110, które mówią o tym, że ustawę polską można stosować, nawet jeżeli czyn popełniony za granicą albo skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej polskiej wydaje się, że tutaj tuszy kwestia poza stosowaniem pozytywnej wykładni przez Prokuraturę Krajową tak, która wprowadzi do postępowania postępowanie, którym wspomniałem także niedawno wszczęto postępowania dotyczące samolotu linii Rainer tam też zresztą na marginesie śledztwa prowadzone w kierunku 180 art. 189 bezprawnego pozbawienia wolności, ale § 1, więc takie postępowania toczą ta prokuratura można powiedzieć, że nabywają doświadczenia w zakresie tej materii, więc niewykluczone, że ta sprawa będzie ścigana ja bym tego zdecydowanie nie wykluczał tak jak wspomniałem wydaje się jest kwestia przede wszystkim wykładni woli zajęcia się tymi sprawami, ponieważ prokuratury także w oparciu o coś często skomplikowany o ich ma niestety straciliśmy na koniec połączenie, ale to ważna jest, że zależy od woli teraz prokuratury to słyszeli państwo Daniela Witka adwokata związanego z Helsińską fundacją praw człowiek bardzo dziękuję za ten komentarz teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA