REKLAMA

Wotum nieufności dla premiera Andrieja Babisza

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-06-03 09:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
18:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świąteczny poranek w radiu TOK FM oraz dużo dzieje w polityce ale kiedy się czy to co się dzieje naszych południowych sąsiadów, toteż tam naprawdę jest jest o czym rozmawiać premier oskarżany o defraudację bagatela 2 000 000 000EUR oraz prezydent, który zdaniem Komisji Spraw Zagranicznych obrony bezpieczeństwa Senatu nie jest zdolny sprawować swojej funkcji wniosek komisji związany jest z postępowaniem szefa państwa w sprawie wybuchu we w obietnicach to jest Rozwiń » ten skład amunicji którym, które wybuchu i które wywiad czeski uznaje, że jest to wina interwencji rosyjskiej jest z nami Jakub Medek dziennikarz Radia TOK FM specjalista od spraw, bo mistycznych dzień dobre dzień dobry zarówno dzień dobry państwo może zaczniemy od Miłosza Zemana, bo to sprawa jest najświeższa wczorajsza dowiedzieliśmy właśnie zdaniem tej komisji prezydent się nie nadaje do tego, żeby pełnić swoją funkcję to jakaś opinia czy to jest rzecz poważna z perspektywy ustroju państwowego się w zasadzie wydarzyło to jest wstęp do drugiej już w tej kadencji prezydenta próby impeachmentu, więc z formalnego punktu widzenia to dość duże znaczenie, ale natomiast to jak to się zakończy zapewne zakończy się tak jak poprzednim razem, czyli nie będzie skuteczna to jest propagandowo to rzeczywiście dość mocny wymiar to mocna jest też to uzasadnienie, jakby komisja stwierdza, że pan prezydent jest oderwana od rzeczywistości stan zdrowia nie pozwala mu na pełnienie funkcji często sprawia wrażenie zdezorientowanego niezadowalające go z wydarzeniami, że nie rozumie konstytucji i traktuje selektywnie, ale tak naprawdę to wszystko jest pokłosiem zachowania Milosza Zemana właśnie wokół przypadku eksplozji w Vrbieticach no, jakby Milosz Zeman konsekwentnie podkopywać politykę czeskiego rządu, stając po stronie Rosjan miał no można by powiedzieć tradycyjnie, bo to się zdarzało w przyszłości natomiast ten kryzys był kryzysem ten kryzys w Rybicki był kryzysem najpoważniejszym NATO prezydentowi tradycyjnie już zdarzyło się kilkukrotnie wypowiedzieć w sposób jednoznacznie podważający kompetencje czeskiego kontrwywiadu czeskiego państwa stojące po stronie Rosji co oczywiście Rosja natychmiast skrzętnie podchwyciła wykorzystała do jak podważania stanowiska czy życiu czy podejścia Czech do tej sprawy, gdy ja zwykle mówiąc o prezydencie złamanie przypominam tą słynną wypowiedź Władimira Putina prezydent federacji rosyjskiej, który określi, kiedy wymiana mianem naszego człowieka prace kończy tak zachowuje i stąd jest właśnie ta decyzja komisji Senatu natomiast mówiąc od o rozpoczęciu procedury, które najprawdopodobniej skończy się niczym, ale to wynika z tego, że to procedura impeachmentu ona jest skomplikowana nie będę tu chodzi o szczegóły ale o ile on może zostać w Senacie ten wniosek przegłosowany to później musi też zostać przegłosowane w izbie niższej parlamentu z niemową nie trzyma piątym głosów, żeby móc mu nadać dalszy tryb dalszy bieg, bo finalnie całej sprawie tak decydował Trybunał Konstytucyjny i opozycja czy siły niesprzyjające Zemanowi nie mają takiej ilości głosów w izbie niższej parlamentu w tej chwili nie mają nic nie wskazuje na to, żeby miały umie dlatego mówię że, o ile proceduralnie ma duże znaczenie i propagandowo o tyle szanse na to, że to się skończy usunięciem prezydenta Zemana, który jest mniej więcej w połowie swej kadencji w tej chwili no nie są wielkie powiedz proszę trochę więcej o prezydencie powiedziałeś ten cytat niesamowity Władimira Putina, który powiedział właśnie, że to nasz człowiek w Pradze, skąd się w ogóle wziął w czeskiej polityce jest od dawna i czy no by opowiedzieć oskarżenie go o to, że on jest wprost człowiekiem Putina są są zupełnie serio w, jeżeli biorącego, jeżeli brać pod uwagę jego zachowanie, odkąd jest prezydentem, a to jest jego druga kadencja połowy jego drugiej kadencji to, oceniając jego zachowanie można powiedzieć, że tak one są jak najbardziej na serio, obserwując sprawę z zewnątrz ciężko jest się oprzeć wrażeniu, że ten dom nie reprezentuje interesów Republiki czeskiej zarówno w pierwszej kadencji, jaki no szczególnie mocno widać to w kadencji drugi natomiast realizuje konsekwentnie on i jego otoczenie interesy rosyjskie interesy chińskich i to czy naprawdę trudno uciec od od tego rodzaju oceny patrząc na to co robi natomiast, skąd Milosz Zeman z żoną mieli zamiar jest w polityce czeskiej obecne właściwie od zawsze jest bardzo charyzmatyczny polityk on nadal mimo fatalnego stanu zdrowia obecnie rzeczywiście wygląda nawet przy wystąpieniach publicznych jak było oderwane od rzeczywistości zupełnie Hasa z resztą ktoś złośliwie często mówią żony nie żyje był od dłuższego czasu, że to wystawy, która albo kukły wojskową w, żeby drewnianą nogę no natomiast nie rzeczywiście nie jest okazem zdrowia ma cukrzycę ma już rozliczne komplikacje po cukrzycy owe i nie prowadzi najdroższego trybu życia to znaczy nadal pali pije natomiast on jest w czeskiej polityce tak naprawdę zawsze czasach Czechosłowacji w czasach komunistycznych on był naukowcem ekonomistą nie rządowym niezwiązanym z państwem co więcej znanych wystąpień w ograniczonym zakresie nie był działaczem karty, ale znany z wystąpień krytycznych wobec komunistów głównie w opracowaniach ekonomicznych natomiast po osiemdziesiątym dziewiątym roku był jednym z twórców czeskiej Socjaldemokracji, która to Socjaldemokracja nie ma w przeciwieństwie do polskiego SLD korzeni, gdyby jak nie jest partią postkomunistyczną ku była całkowicie nowym ugrupowaniem sądu jeden z twórców Socjaldemokracji był wielokrotnie premierem później miał taki okres dziesięcioletni, kiedy się obraził na wszystkich przede wszystkim na swoją własną partię na swoje własne zaplecze i udał się na polityczną emeryturę Street emerytury triumfalnie wrócił właśnie, wygrywając 1,5 kadencji wstecz wybory prezydenckie bezpośrednie wybory prezydenckie tak jak mówię jest niebywale charyzmatyczna bardzo inteligentna dla mnie osobiście, jeżeli mogę się tutaj dzielić jakimś swoimi odczuciami on strasznym rozczarowaniem, ponieważ to był naprawdę czy to był zawsze bardzo mówiąc brutalnie Pyskaty polityk tak nigdy nie chorował na język bardzo często obrażą swoich rywali czy obraża obywateli to jest budów skutecznym politykiem to co się z nim stało po powrocie z emerytury no jest jak zupełnie innym człowiekiem co do tych wątków rosyjskich to też kwestia ostatnich tygodni pojawiło się publikacje dotyczące tzw. pożyczki dla federacji rosyjskiej pożyczki, która miała być udzielona przez w ostatnich dniach rządów komunistów zrealizowana przez ówczesnego także przez pierwszego ministra finansów już demokratycznego czeskiego rządu, czyli Vaclava Klausa tego Vaclava Klausa od niebieskiej planety zielonych w kajdankach to też jest dość kuriozalna to postać taka to podobna do Zemana w wielu kwestiach, więc to Klaus miał udzielić tej pożyczki Rosjanom, a Milosz Zeman w późniejszym okresie miał dopilnować tego by ta pożyczka nie wróciła do Czech albo wróciła do Czech dziwny sposób do prywatnych osób, więc no to część komentatorów stawia tutaj taką tezę, że Rosjanie mają zarówno Klausa, który bardzo prorosyjski jak nazywana konkretną dźwignia w porozmawiamy teraz to drugie najważniejsze może pierwszej nawet najważniejszej osobie w państwie, czyli o Andreja Babiša, który na, którym ciążą oskarżenia bardzo poważne oskarżenia o defraudację bagatela jak mówiła 2 000 000 000EUR funduszy unijnych, a on powtarza, że to są oskarżenia wyłącznie polityczne, ale zdaniem policji sprawa jest poważniejsza, o czym tutaj mówimy to znaczy chcę sprostować kwotę docent miliardy, a 2 000 000 nieco ten dotyczy dziękuję, że wzrost natomiast w piątek problemy Andreja Babiša z unijnymi pieniędzmi są charakteru dwojakiego pierwszy problem ten aktualną, którym mówiła to jest problem dotyczący wydarzeń sprzed bodajże 2007 roku i budowy przez koncern Rolno-Spożywczy Agrofert koncern założony przez Babiša budowy remontu takie centrum konferencyjnego czapki jest bocianie gniazdo Otóż zdaniem śledczych policyjnych śledczych, bo tu procedura jest taka, że to policja prowadzi dochodzenie i ona kieruje do prokuratury wniosek o postawienie stan oskarżenia zdaniem policyjnych śledczych Babiš nie chce się tutaj dawać szczegóły chodzi o to, że generalnie oszukał, a minęło czy wyłudził unijne dotacje, ponieważ Agrofert jest ogromnym gigantycznym koncernom skorzystał z puli pieniędzy dla małych średnich przedsiębiorstw właśnie owych nieco ponad 2 000 000EUR to sprawa Babiša ciągnie się od 2007 roku 2014 roku była badana przez policję ta policję 1,5 roku temu już skierowała do prokuratury wniosek o postawienie aktu oskarżenia Babišowi i wówczas prokurator Okręgowy w Pradze nie zgodził się NATO uznał, że nie ma ku temu podstaw i tutaj komentatorzy głównie prawnicy bardzo mocno zaskoczeni to jego decyzją jak twierdzi, że te materiały dość mocna i prokurator generalny ówczesny prokurator generalny uchylił decyzję prokuratora Okręgowego cała sprawa wróciła z powrotem do policji, która właśnie w tym tygodniu skierował dokumentację do 35 000 stron nostry jednoznacznie wynika, że prokuratura ponownie powinna Babiša owi ówczesnej menedżerce Agrofertu, ale powinna postawić powinny ich oskarżyć o defraudację czy wyłudzenie tych 2 000 000EUR natomiast niezależnie od tego, abyśmy problem z komisją europejską i w tej chwili od znaczną od tego tygodnia również z prokuraturą europejską w związku z jego konfliktem interesów mianowicie tym, że Agrofert jest największym beneficjentem dotacji dopłat bezpośrednich do rolnictwa w Czechach i korzysta również wielu innych unijnych dotacji Agrofert jak spółki wchodzące w skład tego koncernu w nocy jak zdaniem komisji europejskiej zdaniem Olafa, czyli tego urzędu kontrolnego takiego NIK-u europejskiego Babiš jest tutaj w ewidentnym konflikcie interesów nie powinna firma z tych dotacji korzystać zresztą Unia europejska nie wypłaca nie mówi o dopłatach bezpośrednich, ale dotacje Agrofertu nie wypłacą jakieś czasu natomiast są one mu wypłacane z budżetu czeskiego co dość mocno irytuje podatników sam Babiš konsekwentnie twierdzi, że nie ma Agrofert od kilku lat bodajże 2017 roku nic wspólnego, że przekazał tę firmę do ślepy funduszy powierniczych natomiast z dochodzenia komisji europejskiej z dochodzenia Olafa dochodzenia Transparency International wynika, że beneficjentem końcowym nadal jest Babisz kontrole też sprawą jego małżonka stron nie ma rozdzielności majątkowej, że było śmieszniej w związku ze zmianą przepisów w Czechach od lipca Babicz będzie figurował w oficjalnych dokumentach KRS jako beneficjent końcowy Agrofertu i to zupełnie nie przeszkadza w nieustającym powtarzaniu rządzą grupy nie ma absolutnie nic wspólnego do tego nie ma żadnego problemu, żeby koncern korzystał z unijnych środków i tu problemy, jakby z unijnymi funduszami ma 2 stron Andrej Babisz i to też jest dość mocnym argumentem dla opozycji jak i jeżeli mamy jeszcze minutkę to ona posiądzie powiedzieć dzisiaj opozycja dzisiaj Izby niższej czeskiego parlamentu będzie głosowany wniosek o wotum nieufności dla rządu Andreja Babiša to jest rząd mniejszościowy on rządzi razem z koalicji razem z socjaldemokracją to było partią Milosa Zemana, która w tej chwili z Milošem Zemanem raczej wart nawet nie darzą się to nawet nie jest szorstka męska przyjaźń nie darzą sympatią to jest rząd mniejszościowy od początku kadencji parlamentu, czyli 4 lat natomiast do tej pory funkcjonował dzięki tzw. porozumieniu wsparciu z komunistami wspierała go partia komunistyczna i czasami faktycznie wspierało go również ugrupowanie wolność demokracja bezpośrednia Tomio Okamura, czyli taki odpowiednik może niemieckiego AfD tak skrajnie ksenofobiczne anty unijne ugrupowanie opozycji udało się zebrać wystarczającą liczbę podpisów, żeby zgłosić wniosek o wotum nieufności ten wniosek będzie dzisiaj głosowane do wczoraj wszystko wskazywało na to, że on zostanie przegłosowane natomiast dzisiaj komuniści stwierdzić, że nie wezmą udział w głosowaniu ido tego głosowania, że nie będą popierać rządu, ale ich do głosowania w praktyce oznacza to, że opozycja nie będzie miał wystarczającej liczby głosów i rząd zostanie uratowane bez Konrada moja komunistów chcą w ten sposób trudno powiedzieć jest to dość zaskakujące do tej pory komuniści wspierali przez 3 lata ten rząd 2 miesiące temu zapowiedzieli, że nie będą już tego więcej robić, że przy głosowaniu w sprawie wotum nieufności zagłosują przeciwko temu rządowi, bo ten rząd nie spełnia ich postulatów teraz nagle wczoraj wieczorem to zasygnalizowali potwierdzili to dosłownie 15 minut temu chwilę przed programem nie wezmą udział w dzisiejszym głosowaniu to jest nawet gdyby to głosowanie skończyło się, jakby upadkiem rządu Babiša to praktycznie najprawdopodobniej zbyt nie zmieniło wybory w Czechach są 18października prezydent Milosz Zeman najprawdopodobniej nie powołałby nowego rządu to znaczy ba rządziłby do do wyboru i bawisz ma szansę na reelekcję jeśli nawet utrzyma się teraz na stanowisku dojdzie do wyborów jesienią to co będzie biorąc pod uwagę wyniki sondaży obecne wyniki sondaże to ma być wybory wybory przegra to znaczy będzie jego ugrupowanie Ano zajmie drugie miejsce pierwsze miejsce z dużą przewagę, bo przynajmniej 5 punktów procentowych albo więcej będzie tak koalicja po takiej progresywnej lekko lewicowej partii piratów i ugrupowania stan dróg kupowania samorządów można by powiedzieć samorządowców też progresywna na trzecim miejscu będzie koalicja taka liberalną KONS konserwatywna w polu i wszystko wskazuje na to, że te 2 koalicje będą miały spokojnie większość inna sprawa jak to będzie wyglądała możliwość porozumienia między nimi, bo one jednak dość mocno się od siebie różnią natomiast tutaj czynnikiem nie wiadomo wielką jest to co zrobi prezydent Zeman, bo prezydent Zeman równie dobrze może np. dojść do wniosku, że powierzy misję formowania rządu Babišowi do tego, że ten przegra wybory, bo już robił w przyszłości takie takie rzeczy, więc trudno powiedzieć natomiast wszystko wskazuje na to, że przynajmniej, jeżeli chodzi o takie wyniki bezwzględne to, aby jego ugrupowanie Ano wybory przegra, a jego koalicjanci Socjaldemokracja w ogóle nie przekroczy progu wyborczego barwne ta polityka czeska dziękujemy za to, że zgodziły się być naszym przewodnikiem po tej całej skomplikowanej sytuacji Jakub Medek dziennikarz Radia TOK FM był z nami dziękuję ci dziękuję dziewiąta 39 za chwilę skrót informacji Radia TOK FM, a potem wrócimy do serialu dokumentalnego piecza Michała Janczury będzie z nami posłanka Agnieszka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA