REKLAMA

III Kongres Zdrowia Psychicznego. Kierunek zmian - od instytucji do środowiska pacjenta

U TOKtora
Data emisji:
2021-06-06 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:50 min.
Udostępnij:

- Chcemy, aby osoby, które doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego i ich bliscy byli objęci szybką i dostępną opieką w miejscu swojego życia. Zależy nam, aby wyeliminować nierówności w dostępie do nowoczesnej diagnostyki, leczenia chorób somatycznych i do właściwego standardu opieki szpitalnej - mówi prof. Andrzej Cechnicki, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu u doktora moim gościem w tej chwili jest pan prof. Andrzej Mechliński dzień dobry dzień dobry witam panią witam państwa pan profesor jest psychiatrą psychoterapeutą jest kierownikiem zakładu psychiatrii środowiskowej katedry psychiatrii collegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego proszę państwa, gdy państwo słyszą jest niedziela jutro rozpoczyna się trzeci Kongres zdrowia psychicznego, którego pan Rozwiń » profesor jest jednym z inicjatorów trzeci Kongres kongresy co 2 lata, czyli pierwszy był 2017 dobrze liczę prawda świetnie pani liczy, że Kongres który, jakby inicjował rozpoczęcie takiej transformacji niczego, dlaczego z zrobię panu zdrowia psychicznego prawda dzieci młodzieży dorosłych no i zgodny z bardzo transformacji zresztą zgodnej z tytułem tego zakładu, którym pani wspomniała psychiatrii środowiskowej czy Radia środowiskowa jest mrożenie dla wszystkich jasnym pojęciem do końca chodzi o wspólnotę lokalną to jest przykład lokalnej wspólnoty to znaczy, że to co, kiedy psychiatrzy terapeuci usiłowali pomóc swoim pacjentom w dużych szpitalach psychiatrycznych, którzy zakłada takich bez pełnej opieki w dramatycznej za często z dala od miejsca zamieszkania to teraz jest organizowany wokół miejsca terytorium życia sieci społecznej rodziny pracy osoby, która przeżywa kryzys czy zespół to dlatego przepraszam dlatego podtytuł tutaj widzę zaproszenie na Kongres jest od instytucji do środowiska myśli dostępność szacunek te jako instytucji do środowiska i od pacjenta do osoby to znaczy, że osoby, które doświadczają kryzysów zdrowia psychicznego prawda i ich bliscy chcą objęci szybko dostępną opieką na miejsca swojego życia oczywiście oni mogą wybrać opiekę dzień, bo pacjent decyduje o miejscu swojego leczenia i może zdobywać, ale większość z nas chce być leczona dobrze szybko i blisko domu także nie tracić więzi kontakty z kolegami przyjaciółmi szkołą pracą rodziną to jest bardzo ważne to bardzo ważne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy przez lata obcych zdrowie psychiczne niedoceniane i opieka psychiatryczna niedoceniana niedofinansowana powodowała, że dostępność była problematyczna, że opieka oczekiwanie na dobrą opiekę medyczną opiekę psychoterapeutyczne było bardzo bardzo długi często poważny kryzys był związany z brakiem takiej szybkiej dostępnej opieki to ma wszystko zmieni się zmienia przez lata i realizowany wielki program z 1 strony dla dorosłych ten program jest troszkę inny dla dorosłych, ponieważ zawsze związany nie tylko z siecią rodzinną instytucją społeczną, ale też miejscem pracy rozwoju część pracy z kolei program dla dzieci młodzieży siłą rzeczy jest bardziej związany z ich oparcie rodzinę i ze szkołą w 2 programu budowane są równolegle i są na początku swojego rozwoju ten do tego etapy te nazywają się jeszcze pilotażowym tym, że ten pilotaż kończy z końcem przyszłego roku i obejmuje w tej chwili przez ludzi dorosłych to ponad 4 000 000 osób dorosłych w kraju to znaczy, że zespół terapeutów proponuje opiekę ambulatorium w oddziale dziennym domu opiekę domową Vespy zespołu leczenia środowiskowego, a jeżeli jest tylko koniecznym co wtedy na oddziale całodobowym to co jest tutaj szczególnie ważne chcemy wyeliminować nierówności w dostępie do diagnostyki nowoczesnej do leczenia chorób somatycznych do właściwego standardu tej opieki szpitalnej poprzez przenoszenie właśnie psychiatrycznych oddziałów Kostro przyjęcia takich do szpitali wielospecjalistycznych, że osoba, którą kryzys psychiczny równocześnie jest leczona w takim samym standardzie osoba chorująca somatyczne ma pełną opiekę jest w szpitalu tyle ile trzeba natomiast potem jest ciągły tak kompleksowa opieka ambulatoryjna w oddziale dziennym pomoc rodzinie, ale też współpraca z systemem całym pomocy społecznej wsparcia w zależności od tego jak poważny jak głęboki jest kryzys i ile potrzeba do wsparcia też wsparcia zawodowego programu zawodowych dla danej konkretnej osoby potem zorientowane na osobę na osoby i na jej potrzeb co pewne rewolucja wmyśleniu, bo z tak ten szpital w końcu drogi wtedy, kiedy to jest konieczne oczekuję, że był nowoczesny i żeby świadczący wszechstronną diagnostykę i wsparcie no i dlaczego to w spotkaniach kongresowych po uczestniczą i rodzi osoby doświadczających kryzysu psychicznego prawda i przynosi pacjenci ich bliscy pracownicy ochrony zdrowia i pomocy społecznej oświaty i przedstawiciele też nauki kultury politycy prawda nasi sojusznicy partnerzy w środowisku, ponieważ ten zmiana to jest taka zmiana, która jest najbardziej bliska myśleniu lokal lokalnej wspólnoty, czyli samorządu właśnie gminy powiatu dzielnicy miasta i duża część problemu walki o zdrowie psychiczne to jest też staranie o powrót pełny powrót do życia w lokalnych społeczności i to w związku z tym też nasze zmiana pewna naszego myślenia osobie, która doświadcza kryzysu naszej roli naszej obecności naszym udziale o tym jak w stopniu możemy być pomocni jak ludzkie relacje mogą mieć leczący charakter jak mogą działać jak tabletka wręcz oczywiście nic nie wykluczając dobry tabletki, ale panie profesorze pan prezes poczuć tak z punktu widzenia czy organizacji chodzi o to, że docelowo będą zanikały z naszego pejzażu to wielkie szpitale psychiatryczne ja np. jestem w Rybniku to jest taki brzmi szpital psychiatryczny czy one będą poszerzane dotyczy 5 taką sympatyczną czy czy to raczej będą tworzone tak pan powiedział to oddziały psychiatryczne przy szpitalach tzw. normalnej również ja rozmawiam z panią z Małopolski jak moja historia zawodowa wiąże się ze szpitalem też na początku mojej drogi Babińskiego tzw. szpitalu w Kobierzynie lub wielki szpital psychiatryczny, ale dzisiaj on jest olbrzymim stopniu zdecentralizowany są oddziały psychiatryczne przy szpitalu ogólnym wielu badań balistycznych nowej Hucie szpitalu wojskowym na ulicy Kopernika w klinice psychiatrycznej przy jej są oddziały w Chorzowie są oddziały w Andrychowie Oświęcimiu w Gorlicach bardzo nowoczesny niedawno budynek w Tarnowie itd. to znaczy, że szpital ulega decentralizacji takiemu procesowi i poprzez tą decentralizacją je równocześnie kształtuje nowoczesną opiekę szpitalną całodobową tylko dziś w dziale przy tym szpitalu Wielospecjalistycznym natomiast sam szpital ten duży ulega transformacji tam czasami są rozwiązania bardzo nowoczesne bardzo wartościowe, które np. nie muszą być tworzona była nie mogą być tworzone w każdym poszczególnym takim centrum zdrowia psychicznego zdalnym nadanym terenie to przykład takie specyficzne zaburzenia osobowości programy dla osób uzależnionych program oddziały sądowe itd. tak oczywiście ten szpital na pewno będzie musiał przemyśleć prawda możliwość opieki powiązania danych nad danym terenie, na którym funkcjonuje też by świadczyć opiekę ogólną, ale to nie jest najlepsze rozwiązania to nie jest najlepsze rozwiązanie już mamy ponad 100 oddziału w Polsce przy szpitalach ogólnych i jesteśmy przekonani, że te środki Unii Europejskiej, które teraz przychodzą 2007. roku olbrzymie środki też myślałem nad instytucją realizacji celów dokładnie na realizację takiego programu pomogą stworzyć następne oddziały psychiatryczne przy szpitalach ogólnych, a koledzy, którzy pracowali w dużych szpitalach są proszeni tylko jedno, żeby poszli ze swoimi pacjentami życie, czyli przenieśli się do tamtych oddziałów nic nie, tracąc kontaktu więzi i ciągłości opieki, którą mieli do tej pory proszę państwa jutro rozpoczyna się trzeci Kongres zdrowia psychicznego, a ja rozmawiam jednym z inicjatorem wielu z inicjatorów kongresów pan, że jest też kim za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy jesteśmy z powrotem na antenie naszym gościem jest pan prof. Andrzej Rychlicki psychiatra psychoterapeuta szef zakładu psychiatrii środowiskowej katedry psychiatrii collegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego panie profesorze, gdy pan mówił o o tym nowym modelu od tych kierunkach kierunku, w którym zmierza model leczenia psychiatrycznego tam pan powiedział coś co już dziś pan nie wyjaśnił, a mianowicie, że taki proces w ogóle leczenia i kwestia problemów człowieka jest wszystko ma być związane też z miejscem pracy co pan przez to rozumiał nas nie związane z miejscem pracy tylko zmiany związane z tym, że CD naszego, lecz nie jest tylko pokonanie objawów samej choroby, bo jeżeli to celem byłoby tylko pokonanie odbioru samo skoro człowiek by wracał rzeczywistość pewnej pustki samotności braku więzi braku relacji braku sensownego zajęcia czy też braku pracy o zbyt duże szanse albo ryzyko powiedział nawrotu choroby ponieważ, żeby zdrowieć czy musi mieć dlatego zdrowie musi mieć też poczucie sensu musi wiedzieć, że musi wzbudzić w sobie motywację do współpracy w leczeniu zdrowienia to oczywiście bardzo pomaga ją w tej chwili pacjenci byli pacjenci, którzy sami dokonali tego procesu i są takimi nośnikami nadziei także na zdrowienie nową taką perspektywę w leczeniu, ale ta perspektywa musi być też zakorzeniona w rzeczywistości społecznej, który wraca wiemy, że jest bardzo wiele mitów uprzedzeń takich stereotypów, broniąc chroniących bardzo pogłębiających cierpienia niektórzy nasi pacjenci nawet mówią, że łatwiej było pokonać choroby niż pewien stereotyp społeczny czy emocje, które towarzyszą myśleniu osobie w kryzysie psychicznym była w szpitalu psychiatrycznym dystans społeczny bardzo bardzo jest niszczące bardzo jest przygnębiający to poczucie samotności czy to poczucie niezrozumienia dlatego, jeżeli mamy małą lokalną społeczność wspólnot taką, gdzie jest to środowisko, które znało to osoby wcześniej i które ma możliwość powrotu to jest niezwykle wasza obecność nasza przy osobie po kryzysie jest niezwykle wasz musimy taką ludzką obecność towarzyszenie wspólne działania późno wspólną pewną tworzenie wspólnych sytuacji i to takich czy to jest sport czy to jest w duszpasterstwie akademickim czy to jest w szkole czy to jest przy powrocie do pracy w każdym tym miejscu to jest ważne wciąż oczywiście od rodzin, dlaczego praca na rzecz umów o pracę jakoś tak szczególny osoba dorosła, ponieważ większość naszych pacjentów mogłaby pracować większość naszych pacjentów niestety często nie pracuje, bo służy powodów są różne motywacje pracodawców, które najczęściej są zakorzenione w niewiedzy czy tlenku w obawie może, ale chce pan powiedzieć, że oni od utracili pracę czy oni i zaostrzyła się czy pojawiło się zaburzenia czy problemy i w sytuacji, gdy oni już nie mieli pracy dotyczy lat jest oczywiście bardzo indywidualna i tak bardzo dynamiczna, ale przy każdej sytuacji kryzysów gospodarczych albo takich napięć gospodarczych nasi pacjenci najczęściej tracą pracę poza tylko siłą rzeczy nastawiona jest na rywalizację na walkę temu towarzyszy prawda sens, a stres i to duży stres struktury nasi pacjenci często też z trudem znoszą tak duży w sytuacji, kiedy ona jest tylko zorientowane na zysk, bo życie społeczne nie, jeżeli zorientowane życie na społecznym tylko na zysk to wtedy to odbija się na więziach ludzkich więzi na życiu społecznym no na relacjach, które tworzy musi być jakiś zdrowy balans jakaś równowaga między działaniem na rzecz gospodarki na rzecz zysku na rzecz myślenia o drugi człowiek i kryzys społeczny który pojawia się wówczas żyli między 12 jest poważny są pamiętajmy o tym, że tego kryzysu doświadczenia nasze dzieci wnuki babcie dziadkowie osoby dorosłe, że to jest problem uzależnienia to jest problem energii to jest problem konfliktów wewnętrznych to jest problem zaburzeń żywienia to jest problem kryzysu poważnych psychicznych psychotycznych problem ludzi starszych seniorów, którzy w większości odrzuconych PiS w piramidzie wieku będą wymagali naszego wsparcia i pomocy umorzenie większości, ale 25% 30% seniorów tak to jest olbrzymia rzesza osób dlatego my musimy szukać pewnego społecznego Sojuszu dla rozwoju największej reformy społecznej powolnie, jaką realizujemy, czyli reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci młodzieży dla dorosłych to Sojusz wielu środowisk to musi być tak pomyślane, że to jest zdrowe przepisy z dobrem wspólnym i my musimy tutaj zobaczyć z żoną działa, że kryzys to jest coś co działa ponad podziałami dotyka ludzi wszystkich partii politycznych dotyka ludzi wszystkich środowisk dotyczy wszystkich naszych bliskich, ponieważ jesteśmy potencjalnym zagrożeniu i myślę często dowiadujemy z dnia na dzień, a dotyczy olbrzymiej grupy społeczne, choć Rzym tak olbrzymie, że musi być wysiłek wspólny na rzecz tego dobra wspólnego, jakim jest zdrowie psychiczne, żeby cementować życie społeczne covid pandemia ten cały czas, którym mamy za sobą po pierwsze, chyba uprzytomnić wagę kwestii psychicznych, a po drugie, dobrze myślę no bo pogorszył szeroko rozumianą kondycję psychiczną, a Polaków, a więc może bar dziej bez konieczność reform mówi pan mówi mam nadzieję, że tak mam nadzieję, że tak, bo tego jesteśmy coraz bardziej świadomi im wszyscy całe społeczeństwo decydenci przede wszystkim, którzy wiedzą, że to w czasie pandemii po okresie pandemii ta opieka wsparcie mu opieki do nowoczesnej przyjęty będzie bardzo potrzebne to jest oczywiste co mówi Słowik DEK na refleksję doprowadza to sytuacja kryzysowa pandemii to przede wszystkim znaczenie wartość ich rolę ludzkich więzi relacji no bo oczywiście covid o wpływała wpływa na system cało i zdrowotne na gospodarkę całe społeczeństwo, ale jest przede wszystkim prawda, dokąd chorobą, która no jest ogólnoustrojową chorobą, ale tam są bardzo często objawy psychiatryczne i one w ogóle mogą się oczywiście nasili w związku z samą sytuacją epidemiczną prawda, ale należy wystąpić uosób, które nawet nie zaraziły się koronawirusem, dlatego że jest tutaj wiele czynników wpływa na pojawianie się nasilanie już obecnych objawów psychologicznych i coraz bardziej powszechne lęk depresja zaburzenia snu procesem sen z Res pewne reprymendy stan niepokoju i to nawet poważniejsze takie wydarzenia jak i jakim są poważniejsze zaburzenia psychiczne, czyli my tutaj mamy do czynienia z 2 zjawiskami z 1 strony prawda z 1 strony mamy problem nasilenia istniejących objawów albo też wystąpienia objawów po przejściu zakażenia covidem nawet w odległym czasie prawda strony niekoniecznie trzeba przejść covid, żeby przeżywać różne stany kryzysów psychicznych, jakby związanych z sytuacją taką dramatyczną, jaką jest myślenie o zagrożeniu życia o śmierci bliskich osób przeżywanie doświadczeń traum traumy związanej z utratą bliskich osób żałoby, ale też z izolacją chodzi ile izolacją od więzi różnych relacji kontaktów zawsze kontaktów rówieśniczych dla dzieci młodzieży do katastrofy prawda nieobecność tego całego kontekstu społecznego w tym dziecku resocjalizacji, którym buduje się coś innego coś więcej niż tylko wiedzę szkolną tak to poważne zagadnienie, który jest dużym wyzwaniem i trzeba powiedzieć, że my śledzimy to jak zmienione centra zdrowia psychicznego ośrodki, które podjęły to reformy zrobił tym razem to nieporównywalnie lepiej radzą niż to dawna tradycyjna opieka oba odległe szpitalu to jest są środki następuje na bezpośredni kontakt bezpośrednio nie działania też profilaktyczne edukacyjne obecność wśród najbliższego środowiska no to ma kapitalne znaczenie a jaka część kraju jest już pokryta centrami zdrowia psychicznego, gdzie tu jesteśmy jeśli chodzi otworzenie tej sieci no to jest ciągle jeszcze za mało chcemy chcielibyśmy, żeby do końca tego programu pilotażowego, czyli do końca przyszłego roku było przynajmniej 30% obszaru kraju, ale w tej chwili 33 centra to znaczy, że ponad 4 000 000 dorosłych Polaków jest objętych już tym programem, a program dla dzieci młodzieży on wymaga jeszcze poważnych praw do takich uzupełnień i zdefiniowania tych obszarów odpowiedzialnych związanych ze szkołami integracją aktywności psychologów szkolnych z tą reformą, ale już też przeszedł pierwszą fazę tzw. czyli tworzenia sieci całej w kraju poradni psychologiczno-pedagogicznych tam jeszcze niema lekarza psychiatry tych lekarzy psychiatrów dziecięcych odzieżowych bardzo mało w następny wielki dylemat tej reformy, że walka o nie dlatego szczególnie ważna, ponieważ mamy no malejące kadry niszczący kadry dworcach w bardzo wielu psychiatrów w poprzednich latach niestety wyjechało pomagają całej Europie tworzeniu dobrej opieki psychiatrycznej podobnie jak pielęgniarki, a my musimy budować odbudowywać kadry, a równocześnie tych kolegów inaczej kształcić nie tylko kształcić wiedzy samej chorobie na terenie szpitala, ale kształcić ich sytuacji, które pomagają w leczyć kryzys i problemy właśnie miejscu życia i uwaga Wiciu i pacjentowi jego rodzinie i pomagają też wpływać na pewien kontekst społeczny, który często decyduje właśnie o tym, że człowiek zdrowie, bo czy osoba, która ma poczucie, że odzyskuje pełnię wpływ na swoją chorą, że ma wiedzę, że ma kompetencje jak sobie radzić, że ma pewną sieć bliskich ludzi, które wspiera jeszcze ma pracę to wszystkie badania europejskie udowodniły, że osoby, które takie poczucie sensu odzyskuje działaniu i współodpowiedzialności za swój los holowaniu i uzyskuje jakieś zakorzenienie miejsca pracy z powrotem wraca do do swoich kolegów to on ma szansę na zdrowie największy proszę państwa zapraszam na skróty informacja po skrót informacji jesteśmy z powrotem na antenie, żeby jesteśmy z powrotem na antenie rozmawiamy o reformie opieki psychiatrycznej, która reforma się dokonuje moim gościem jest pan prof. Andrzej Strzechmiński jeden z inicjatorów Kongresu zdrowia psychicznego trzecia edycja zaczyna się jutro w poniedziałek to, że takie krótkie krótkie pytanie myślę, że krótkie odpowiedzi w obu wypadkach zarówno jeśli chodzi o dorosłych jak ją o dzieci młodzież to są programy Pytyś pilota jeszcze w tej chwili no jeśli chodzi o gaz ruszy pilotaż rozumiem, że potem i tak zatrzyma będą wyciągnięte wnioski no i potem dopiero by powstanie ta ostatecznie powstaje ostateczny konstrukcja systemu jeśli chodzi o opiekę dzieci młodzieży to już to nie jest pilotaż tylko z umorzenie już pewnej reformy opieki dzieci młodzieży, które będzie trzystopniowy pierwszy stopień mamy rozum już w tej chwili uruchomiony teraz chodzi o drugi stopień oraz w następnym setki milionów złotych i żeby powiązać z oddziałami dziennymi kontaktem z dostępem do też psychiatry prawda apotem najwyższy stopień referencji to trzeci poziom reform będzie związany bardzo wyspecjalizowanymi oddziałami całodobowymi dla dzieci młodzieży, bo ta opieka powinna być właśnie dla takich oddzielnych działań w stosunku do dorosłych realizowana zresztą realizują koledzy, którzy mają już bardziej uważny wykształcenie związane z pomaganiem, choć osobom w tym wieku dziecięcym lub też rozwojowych i taki jest wielki już w tej chwili program kształcenia specjalistów terapii dzieci młodzieży w całym kraju i od czysto zresztą podobnie jak opiekę psychiatryczną dla dorosłych ona jest, iż nie jest tak do końca lekarzu centrum tam bardzo wiele różnych powodów jest szczególnie istotnych, ale pedagodzy psycholodzy są dosyć kluczowi w tym w tej działaniu podstawą natomiast jeśli chodzi o dorosłych no to my mówimy o pilotażu, ale ten pilotaż jest, bo trwa do końca przyszłego roku, ale dzisiaj już wiemy podsumowanie pilotażu badań nad wstępnym na tym etapie, że pilotaż jest skuteczny pilotaż skuteczne PiS Otóż skutecznie poprzez zmniejszenie czasu trwania hospitalizacji poprzez szybką dostępność taką ciekawą miarą jest ilość skarg na psychiatrii, którą badał rzecznik praw rzecznik praw pacjentów przypada rokrocznie ilość skarg na psychiatrię tych skarg było bardzo dużo te duże zakłady na tą sytuację w kraju ich dostępność ponad 12 000 chyba natomiast skarg na test reformowany centra zdrowia psychicznego było 15 i to głównie, dlatego że ktoś skarży chciałby się w tym centrum leczenia mieszka poza tym terenem, że tam jeszcze u niego nie ma tego centrum także tutaj rzeczywiście i my chcemy powiedzieć, że powoli zatem kongresie, ale stanowczo, że to już koniec w naszym myśleniu pilotaż plaży my chcemy już centra zdrowia psychicznego każdym powiecie, że chcemy, żeby tam powstały programy też takie by profilowany jest taki wysokospecjalistyczne też programy dla ośrodków uniwersyteckich to też będzie miało kilka poziom, ale to co dzisiaj myślimy to myślimy o tym, że powinna powstać mapa takich obszarów odpowiedzialności centrum zdrowia psychicznego każdego regionu Polski takie 2 duże regiony już prawdę takie mapy robiły we współpracy z samorządem urzędami Marszałkowskim mi i program ten powinien stać się programem realizowanym w całym kraju profesorze mam 2 pytania pierwsze to nie jest następujący pan to będą pieniądze, ale potem pan powiedział, ale jest mało lekarzy psychiatrów czy nie stanie się barierą po prostu brak brak brak ludzi to jest bardzo się poważny problem myślę, że odpływ kolegów lekarzy, zwłaszcza do takiej komercyjnej medycyny w ogóle i jaki wiąże się też daleko idącym niedofinansowania psychiatrii, który było czasu dziesięcioleci i że sobie wyobrazić, że jest 30× mniej finansowana psychiatria w Polsce niż w Niemczech 30× to jest olbrzymia, że dobrze wiąże z budżetem też na zdrowie ogólne, jeżeli ten ogólny budżet na zdrowie tak zgodnie z zapowiedziami ma być 7% naszego dochodu Narodowego to w tym 7% zdrowia powinno być 7% przynajmniej na to psychiatria, która ma obejmować tak wielkie zagadnienie społeczne i powinna korzystać psychiatria takim programem priorytetowym podobnie jak program onkologicznych kardiologicznych w kraju, jeżeli to będzie prawda zrealizowane to koledzy nie będą siedzieć na walizkach po skończeniu studiów, żeby wyjechać zagranicę tylko tylko będą widzieli szansę perspektywy dla siebie pracy w kraju i to pracy w atrakcyjnej ciekawej nowocześnie pomyślany droga do, ponieważ wszyscy moi koledzy w całym kraju biuro środka tworzą fantastyczny centra zdrowia psychicznego naprawdę wiele już w tej chwili świetnie pracujących to nie wiedzą 1 rzecz niż, gdyby do dawnego systemu nie wrócili skoro rozmawiamy o ludziach i on od tych no bez, których ta reforma po prostu się nie powiedzie wspomniał pan chyba w pierwszej części o tym, że tak, że pracują byli pacjenci tak któż z nas są asystentami tak drogi no plus asystenci zdrowienia od dziesięcioleci współpracujemy bardzo blisko z naszymi pacjentami, którzy po latach się terapii wsparcia pomocy odzyskali zdrowie wygląd swojej choroby rozumienie głębokie nawet psychologiczne rozumienie kontekstu historii chorowania, ale też całej historii zdrowienia tego co mogą sprawić są tzw. eksperci eksperci przez własnych doświadczeń i oni budują potężną kadrę w całym kraju, która jest istotna jest taką kadrą edukacyjną wspólnie razem edukujemy oni uczestniczą w badaniach razem z nami wielu tych pacjentów Pisz Pisz wydaje mi książki pisze publikacje mówi wykłady na kongresach sympozjach europejskich też np. na poprzednim kongresie połowa wykładu omówione przez właśnie osoby po kryzysach psychicznych ten Kongres by nie istniał bez tych osób oni są przypadki pan Krzysztof Rogowski jest głównym organizatorem tego Kongresu w Warszawie fundacji krok tylko pacjenci tego kraju stworzyli Akademię liderów Cogito prawda, którzy gromadzą liderów całego kraju przygotowują zręby tej deklaracji Kongresowej przez wszystkie lata publikują pracują w zespołach terapeutycznych palnika Szczerkowska, która jest rzecznikiem prasowym Kongresu praw osoba doświadczyła kryzysu i mam zawsze poczucie, że słucham jej taką myślą, że mówi mądrzej głębiej ze zrozumieniem problemu także ja się tylko mogę uczyć i myślę wszyscy musimy od nich uczyć, ale musimy z nimi współpracować musimy stworzyć warunki też do podjęcia no bo powrotu do pracy zawodowej bardzo wielu różnych miejscach zawody to podjęcia też takiego wyzwania bardzo bardzo ważnego dla zespołów terapeutycznych, które mogą bardzo uwrażliwiać bardzo być pomocne asystenta zdrowienia osoby towarzyszącej swoim kolegom zdrowie to taki symbol nadziei osoby, które potrafią zrozumieć podpowiedzieć po o wiele bliżej często czują problem, bo samego doświadczył są wiarygodne dla swoich kolegów to ważne, żeby ktoś wiarygodnych nam na przekonywał czasami jakiś rozwiązań obudził motywację i budził nadzieje na zrobienie nadzieja na zrobienie jest jednym z najsilniejszych leków psychiatrzy no tak, bo mamy wtedy przed sobą żywy przykład kogoś, kto wyzdrowiał prawda widzimy jak funkcjonuje dobrze i to dobrej wiary, że jeżeli on jest bardzo teraz na bieżąco, ale panie profesorze mamy już mało czasu ostatnie praktycznie 4 minuty, czego się spodziewać teraz po tym, kongresie co tam powinno funkcjonować po pierwsze, spod cieszy się na spotkanie sety call Kongres postaci nie wirtualne tylko tak powiem normalnych fanów to jest tak spotkamy się w Warszawie maska tak zachowują standardy, ale będzie nas kilkaset osób, które przez te ostatnie 2 lata pracowało tworząc, organizując centra będą przedstawiciele wszystkich instytucji psychiatrycznych organizacji pozarządowych pacjenci rodziny sejmy to już jest ważne to poczucie, że jesteśmy taką siłą pewną reformatorską, że w tym głębokim przekonaniem występujemy tworzymy taki kapitał społeczny, który nie może być zmarnowany jemy dużo energii i daje taka energia społeczna związana z tym, że ja żyję przez wszystkie lata mojej pracy zawodowej działam zespołem i ze środowiskami różnymi i ludzie muszą mieć takie poczucie, że nie są osamotnieni, że działają razem z dobrej sprawy z drugiej strony liczę na to, że nasi decydenci, którzy wspierają przez cały czas rozwój tej reformy postawią kropkę Marii to jest tak przyjmujemy ten dorobek tych wielu lat ten kapitał i nie może być zmarnowany, bo to jest ostatnia szansa dla tego pokolenia prawda, że chcemy, żeby tego dokonamy i utrwali my to utrwali to w postaci nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i to szybko zabezpieczeniu rozszerzania tych centrów dla kraju plan 2127 i umocowanie funduszy unijnych właśnie w tym celu, żeby mądrze mądrzy wykorzystamy tak, żeby zakończyć ten proces wdrażania reformy środowiskowej opieki zdrowia psychicznego w kraju właśnie w grudniu 27 jak się spotkamy na takim jak dzięki rozmowie to my będziemy mogli ogłosić, że ten program jest zakończony, a równocześnie odliczona, którzy bardzo duże różnych środowisk medialnych opiniotwórczych politycznych właśnie połączy siły razem z nami i będzie taka wspólnota działająca na rzecz dobra sprawy na rzecz wspólnego dobra, ale na tym zależy proszę państwa jutro zaczyna się trzeci Kongres zdrowia psychicznego, który rozmawiał ma także przede wszystkim rozmawiam o tym w jakim kierunku jak będzie wyglądała opieka psychiatryczna NASA w Polsce rozmawiają z panem proces w jakim kierunku idą zmiany rozmawiając z panem prof. Andrzejem technicy kim jest rów właśnie kongresów pan profesor jest szefem zakładu psychiatrii środowiskowej katedry psychiatrii collegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo serdecznie panu dziękuję dziękuję pani dziękuję państwu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA