REKLAMA

Prezes PFR: Inflacja pozostanie jeszcze na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-06-07 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Paweł Borys prezes polskiego funduszu rozwoju dzień dobry dzień dobry inflacja na rekordowo wysokim poziomie wg wstępnych szacunków mają to było 480%, jaka jest pana prognoza dotycząca inflacji w kolejnych miesiącach no wydaje się, że inflacja pozostanie na takim podwyższonym poziomie około 4% być może nawet trochę powyżej przez więcej miesięcy jest Rozwiń » to też widoczny w innych krajach z ostatnich kilku kwartałach ceny surowców wzrosły o blisko 2% 1100% bardzo mocno rosną ceny żywności do tego dołączyły paliwa, więc rzeczywiście z tym podwyższonym tempem wzrostu cen musimy się liczyć przez dłuższy okres chciałby pan by Narodowy Bank Polski już podejmował decyzje, które w przyszłości będą wpływały na to co dzieje się z inflacją to znaczy by podwyższyć stopy procentowe w obecnie ten wzrost cen nie wynika tak wprost z czynników, które Narodowy Bank Polski ma wpływ mówi się, że są tzw. czynniki podażowe natomiast, jeżeli gospodarka, a co zapewne się stanie będzie już naprawdę na wysokie tempo, bo to jest argument za tym, aby możliwie szybko już normalizować politykę pieniężną, czyli podnieść stopy rezerwy obowiązkowej zmienić retorykę i być może na przełomie tego przyszłego roku dokonywać wzrostu podwyżek stóp procentowych dla pana taki pożądany czas podwyżek stóp procentowych to byłby przełom tego kolejnego roku ta, która nie ma powodu, żeby dokonywać jakichś gwałtownych zmian, bo tak jak powiedziałem jesteśmy jeszcze w tym okresie po pandemii gospodarka rozwija się różnym tempie, bo są sektory, w których jedno ta koniunktura w przemyśle jest bardzo mocna są sektory, których jest stabilna, a są sektory, które dopiero doganiają ten popyt jeszcze nie jest tak aż tak silne natomiast wszystko wskazuje na to, że on już będzie zarówno konsumpcja inwestycje będą na bardzo szybkim tempie rosły w kolejnych miesiącach, więc będą argumenty niewątpliwie za podwyżką stóp procentowych tak w perspektywie dwóch-trzech kwartałów na razie równo musimy dzielić się, płacąc np. więcej za żywność tak rzeczywiście, chociaż to nierówna walka, bo ci, którzy są bosi wydają więcej dostępnych dla siebie pieniędzy na żywność tak rzeczywiście w ubiegłym tygodniu był zaprezentowane takie dane pokazują jak zmieniły się ceny żywności na świecie one wzrosła blisko 40% mówimy o niektórych to i indeksach stał wzrosła prawie 100%, więc rzeczywiście no świat wychodzi z tej pandemii podwyższoną inflacją, ale z drugiej strony jak się patrzy na różnego rodzaju zestawienia dane to Polska np. w unii europejskiej mniej korzystnie od innych członków wspólnoty wypada jeśli chodzi o inflację pan tak ciągle odwołuje się do świata by tak trochę ten negatywny wymiar Polski tutaj nam stan zmiana od mamy najszybszy wzrost cen od blisko 30 lat w Polsce rzeczywiście ta ten proces był wyższy na tle innych krajów, o czym decydowały dodatkowo ceny regulowane, czyli no mieliśmy do czynienia w ostatnich kilku latach np. podwyżkami cen usług komunalnych takich jak śmieci one dosyć mocno wpływały też na podwyższenie tego tempa plus oczami świadomy, że Polska nie jest regulowane ceny tak, ale to rzeczywiście, jeżeli popatrzymy nadane Narodowego Banku Polskiego miało istotny wpływ natomiast pamiętajmy, że Polska gospodarka no bo lepszej kondycji tych ostatnich kilku kwartałów niż wiele gospodarek Unii Europejskiej mamy najniższe bezrobocie i to jest takie środowisko, które spowodowało, że nie mieliśmy w Polsce do czynienia ze znaną z bardzo silnym spadkiem dynamiki cen jak w niektórych krajach, gdzie było ryzyko deflacji, czyli mówiąc wprost za tę pomoc, którą państwo skierowało do gospodarki dają mogą skierować jak najtaniej wszyscy jednak musimy płacić, bo tą podwyższoną inflacją tak mówiąc ogólnie, bo rozumiem, że pan wcale by gdyby mógł nie podwyższą wcześniej stóp procentowych nie podziałało, bo pan w kierunku hamowania tej przyszłej inflacji tak jak powiedziałem to inni także np. mamy rozkręcone dynamikę kredytów prawda czy bardzo silny popyt czy właśnie ta pomoc spowoduje, że no i firmy podwyższają ceny, bo nie są w stanie realizować zamówień to jest także ta inflacja wprost dzisiaj wynika z cen surowców wzrost cen żywności na rynkach światowych w Polsce dodatkowo cen regulowanych i rzeczywiście być może część firm, zwłaszcza obraża posłów nadrabia trochę straty, podwyższając ceny za swoje usługi mamy jasność i jaki jest pan pogląd będziemy do tego tematu jeszcze wracać w kolejnej części magazynu EKG, odnosząc się do wszystkich informacji, o których teraz dyskutowaliśmy jak postępuje proces umorzenie subwencji z tych dotacji, które PFR oferował przedsiębiorcom w minionym roku w już w tej chwili już 250 000 firm z u swojej bankowości elektronicznej otrzymało takie formularze umorzeń tutaj przypominamy, że każda każdy przedsiębiorca, który przed rokiem otrzymał subwencje finansowe polskiego funduszu rozwoju powinien w swojej bankowości elektronicznej jest 340 000 firm wejść zapoznać się z tym formularzem złożyć wniosek o umorzenie ponad 150 000 firm już to zrobiło i na podstawie tego będą wydawane decyzje o umorzeniu, ponieważ mamy już dane ZUS-u to wiemy, że blisko 90% firm utrzymało w pełni zatrudnienia sprzed roku w czasie pandemii co powoduje, że te wskaźniki umorzenia będą najprawdopodobniej na dość wysokim poziomie, ale już są jakieś decyzje czy też część przed polskim Funduszem rozwoju tak w ubiegłym tygodniu wydaliśmy pierwsze kilkadziesiąt tysięcy decyzji oraz liczby będą rosły do lipca tych decyzji będzie blisko 340 000, a to są różnego rodzaju umorzenia czy do tej wysokości, której rozmawialiśmy i to jak 70% ile dobrze pamiętam w przypadku mikroprzedsiębiorcy tych zatrudniających do 9 pracowników to decydujące było utrzymanie zatrudnienia, więc zakładamy, że kwoty umorzeń będą wyższe, bo firmy rzeczywiście utrzymały miejsca pracy, a więc mogą wynieść średnio być może na 70% w przypadku małych średnich przedsiębiorstw kwotą umorzenia zależała od tego czy firmy rzeczywiście miały jeszcze straty zatem okres nie tylko utrzymały zatrudnienia jak widzimy dane z sektora przedsiębiorstw są dość dobre mamy najwyższe marże netto w sektorze przedsiębiorstw od 10 lat w pierwszym kwartale spodziewamy się, że umorzenia będą na niższym poziomie bliżej 5055% otrzymanej ulgi zbliżeń 5055% czy PFR już odrzucił jakieś wnioski nie wyraził zgodę na umorzenia takie sytuacje się zdarzają, że przedsiębiorcy muszą liczyć z tym się, że otrzymują informacje o konieczności złożenia dodatkowych dokumentów informacji głównie dotyczy to kwestie pełnomocnicy wyjaśnienia rzeczywiście zatrudnienia bądź nowym stwierdzonego ryzyka na jakiś nadużyć nieprawidłowości, w przypadku której prosimy o krajową administrację skarbową o wykonaniu takiej kontroli bezpośrednio firmie, a ile takich przypadków, gdzie poprosiliśmy kontrola łącznie zidentyfikowaliśmy takich firm około 3000, czyli to jest poniżej 1% wszystkich beneficjentów tarczy tam, gdzie mamy wątpliwości co do złożonych oświadczeń bądź identyfikujemy jakiś zagrożenia wtedy krew administracja skarbowa dokonał bezpośrednią kontrolę w firmie, czyli to nie jest powiedziane, że te firmy nie otrzymają umorzenia tylko najpierw chcecie mieć pewność, że to umorzenie przysługuje tak chcemy mieć pewność, że możliwość weryfikowania tego już na dokumentach bezpośrednio z przedsiębiorcą, żeby nota decyzja ostateczna, że z wzywamy do zwrotu nie umarzamy była jak najlepiej zweryfikowana i to jest 3000 przypadków tak co, do których PFR ma wątpliwości w tej chwili jest 3000 firm w stosunku, do których takie bezpośrednie kontrole będą wykonane czy zdarzyło się, że w konsekwencji udzielonej pomocy w czasie kryzysu w 2020 roku i przyznanej pomocy jednak PFR zdecydował się np. wystąpić do prokuratury z wnioskiem, że ktoś, kto składał tę wniosek o tę pomoc nominał się sprawną czy czy we wniosku napisał nieprawdę oczywiście, bo dużo takich sytuacji może nie składamy doniesienie do prokuratury, ale już takich bezsprzecznie ustalonej błędnych oświadczeń dotyczyło to np. komornikom dotyczyło to branża kantorów z wysyłaliśmy wezwania do zwrotu większość firm zwróciła środku zdarzają się także sytuację no gdzie są przestępcy wtedy współpracujemy z organami ścigania oczywiście takie zapewnienia składane ile na razie dominuje już tych akurat zawiadomień jak dotąd nie było dużo raczej mówimy tutaj kilkunastu natomiast chodziło o duże średnie małe mikrofirmy to chodzi głównie mikro albo mały średni przedsiębiorca przedsiębiorstwa no to takiego banku prawda no czasami zdarza się nierzetelna firma zdarzają się przestępcy, którzy też próbują wyłudzić kredyty w tej sytuacji tutaj, bo podobnie natomiast na szczęście nie jest duża skala pan Paweł Borys jest gościem magazynu EKG prezes polskiego funduszu rozwoju czy reforma otwartych funduszy emerytalnych jest jeszcze wciąż aktualna czy właściwie ten temat już został zakończony dla pana wiedzy no to oczywiście Unię pytanie do rządu z tego co mówił pan minister Waldemar buda, która prowadzi do ustawy rząd jednak planuje powrót do tego projektu jest rzeczywiście w nowym ładzie zaproponowane wyższa albo kwota wolna od podatku co powoduje, że duża część wypłat emerytur będzie de facto bez podatku to efektywne opodatkowanie na pewno spadnie, więc jest to chociażby argumentów dokonywania korekt pewnych w tym projekcie związanym z chociażby z opłatą przekształceniową to zasadnicza korekta, bo ta opłata przekształceniowa i wybór między IKE, a ZUS-em to było to była podstawa tej reformy pana zdaniem w tej chwili trzeba ją kompletnie przemodelować niekompletne kompletnie nie rzeczywiście chodziło o to, żeby osoby wybierające czy prywatne IKE czy emeryturę publiczną złożoną miały podobną sytuację efektywna opodatkowania, ale zostawmy to co było tylko spróbujmy przewidzieć co może jeszcze się wydarzyć czy uważam, że reforma była dobrze zaprojektowaną dawała, ale zmieniają się warunki także publiczność jak można tutaj dokonać czy chcemy te środki prywatne i dziedziczone czy chcemy mieć emeryturę dożywotnią systemu publicznego jest to wybór uczestnik powinien być to wybór uczestników otwartych funduszy emerytalnych no trudno tutaj mówi jakoś nadmiernie komplikować ten tu kwestię uważam, że po prostu to reformy trzeba zakończyć budować się w ten system w oparciu już od 3 został rozwiązany jednocześnie sam przyznaje, że prawdopodobnie w innej formule trzeba zakończyć, bo dla niektórych ten wybór między ZUS, a IKE w formie zaproponowanej w ostatnim wariancie no i może być niezasadne skoro ta emerytura będzie bez podatku to oczywiste będzie wybór po co dawać się 15%ową opłatę jeśli można mieć emeryturę bez podatku tak, ale być może to też był argument za tym, żeby wstrzymać projekt, ponieważ to trzeba bazować na aktualnym stanie prawnym działa, że kiedy ten projekt powróci w nowej odsłonie, bo przecież pan był zaangażowany w tworzenie jego pierwotnej wersji, jaki tej, której rozmawialiśmy jeszcze kilka tygodni temu przed publikacją ładu Prawa i Sprawiedliwości nie nie wiem jest pytanie do rządu natomiast tak jak powiedziałem pan minister Waldemar buda powiedział, że ministerstwo pracuje cały czas nad projektem, więc zapewne analizuje, jakie zmiany odsłonięcia błąd dokonać z pana punktu widzenia, gdyby reforma została odłożona na 2022 rok jest akceptowalna no cóż nie ma to akceptować monumentu interesuje się nad rynkiem rozwój rynku jak minister pan po drodze mówimy o 1 takich poważnych reformach, które wpływają na 15 000 000 dół w tym roku o ofertach i lepiej zrobić dobrze niż, że szybko na pewno warto uporządkować ostatecznie po system emerytalny i czy już wszystkim się nie mieszało co jest prywatne co jest publiczne pan Paweł Borys prezes polskiego funduszu rozwoju był gościem tej części magazynu EKG bardzo dziękuję za rozmowę teraz informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA