REKLAMA

Przewodniczący KNF: Chcemy zbudować wśród klientów banków świadomość ryzyka stopy procentowej

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-06-08 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:12 min.
Udostępnij:

O ryzyku stopy procentowej, kredytach hipotecznych, kredytach frankowych i zmianie na stanowisku Prezesa PKO BP mówił prof. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka mamy 4 minuty po dziewiątej Tomasz sed dzień dobry zapraszam na magazyn EKG moimi państwa pierwszym gościem jest dziś pan Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego dzień dobry panu dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu bardzo się pan martwi Panie Przewodniczący co martwić może nie właściwym słowem raczej oraz nasze stanowisko takie w ten sposób, że dostrzegamy i ostrzegamy przed pewnymi czynnikami ryzyka, które Rozwiń » naszym zdaniem wynikają z obecnego składu czynników mamy na rynku wiadomo, że nawiązuje pan jak do kwestii naszej naszej kampanii dotyczącej ryzyka stopy procentowej tak jest doprecyzuje może to pytanie czy pan martwić tym, że Polacy w tym momencie zaciągają tak dużo tak drogich kredytów hipotecznych celem kampanii czy nie jest zapobieżenie zaciągania kredytów hipotecznych, bo oczywiście sam fakt rozwoju akcji kredytowej do ujawniania oceniamy negatywnie naszym głównym celem jest zbudowanie wśród klientów banków i 50 banków takiej świadomości dotyczącej ryzyka stopy procentowej, bo to co identyfikujemy na rynku to jest z 1 strony to co pan wspomniał szyje, skręcając się może mecz był na kredyt hipoteczny jednocześnie mamy do czynienia z wysokimi z rosnącymi cenami nieruchomości na to nakładają się historycznie niskie stopy procentowe bez zmian obecnie do czynienia no jednak pewien ewenement polskiego rynku kredytów hipotecznych, że okoliczność, że w Polsce w przeciwieństwie do wielu krajów rozwiniętych Europy i też do Stanów zjednoczonych jednak u nas większych kredytów hipotecznych udzielanych w oparciu o zmienną stopę procentową co powoduje, że klient ponosi ryzyko zmiany stopy w czasie mamy do czynienia z umowami wieloletnimi często 30 letnimi, a dochód klienta niezależnie od stopy procentowe związku z tym zmiany stopy procentowej wpływają negatywnie, zwiększając je na zakres obciążeń kredytowych klienta na jednocześnie nie ma przełożenia na poziom jego przychodu, więc może tutaj nie dojść do zwiększenia, jakby zwiększenia stosunku obciążeń kredytowych do do wynagrodzenia to jest coś to po prostu uważamy, że należy wziąć pod uwagę nie jest naszą intencją to ani zniechęcanie klientów do korzystania z kredytu hipotecznego ani też nie jest naszą intencją narzucanie jakichkolwiek rozwiązań w zakresie oprocentowania kredytów natomiast chcemy, żeby po stronie klientów banków po stronie banków zbudować świadomość istnienia różnych możliwych instrumentów na myśli, kiedy zmiennej stopie okresowo przez, kiedy stałej stopie okresowo stałej stopie weźmy, więc kiedy zmiennej stopie chodzi o to, żeby 5 świadomie podejmował decyzje czy jest skłonny wziąć ryzyko stopy procentowe, bo np. stosunek obciążeń kredytowych do jego wynagrodzenia jest tak niewielki, że ewentualny wzrost obciążeń nie będzie stanowił zagrożenia dla budżetu domowego czy też jednak klient preferuje rozwiązanie, które daje możliwość zaplanowania obciążeń kredytowych zaplanowania to jest budżetu domowego w długim okresie Pani Przewodnicząca wczoraj, ale może zostały tutaj przyczynek no bo przecież z drugiej strony bank, kiedy przychodzimy do niego z taką myślą, żeby zaciągnąć tam kredyt hipoteczny bada naszą zdolność kredytową czy to, o czym pan powiedział, że jakieś perspektywy potem może się okazać, że będziemy niezdolni do tego, żeby spłacać taki kredyt to oznacza, że bank te naszą zdolność źle oceniać to myślę oceniamy nasze zdolności patrząc tylko na obecny stan stóp procentowych, które są rekordowo niskie, a przecież w ciągu trwania takiego kredytu, który tak jak pan powiedział trwa 25 czy 30 lat ten okres spłaty no raczej można się spodziewać, że te stopy procentowe się zmienia pójdą kura ja myślę panie redaktorze, że tutaj wszyscy w szczególności ich klienci banki muszą wyciągnąć pewne wnioski ze świadczeń tych związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi dlatego, że to ryzyko, które my identyfikujemy w odniesieniu do walut kredytów hipotecznych to nie jest tak naprawdę ryzyko związane z tymże banku niewłaściwa ocenia zdolność kredytową, dlatego że tworzymy portfel kredytów hipotecznych to funkcja ryzyka kredytowego to zasadniczo nie są złe portfele często nie są gorsze od pozwali złotowych natomiast to zjawisko co do tego uważam, że mogliśmy wyciągnąć wnioski to jest zjawisko polegające na tym, że z 1 strony klienci też historycznie akceptowali ryzyko walutowe być może niekoniecznie część nie była w stanie ocenić wagę lub skalę tego potencjalnego ryzyka doceniały problemów jak klientów nowościami przychodzi MSW w tym rozdaniu pozwoliły wyjść słowo, bo pan mówi o tym od świadomości klienta teraz jest także, kiedy rozmawiamy o tym ryzyku stopy procentowej banki też jest taka rekomendacja ze strony KNF, żeby odbierały takie oświadczenie od klienta rząd to ryzyko stopy procentowej rozumieć czy sam fakt, że my podpiszemy taki dokument załatwia sprawę czy to rzeczywiście jakiś dowód na to, że klienci mają świadomość czym zaciągnięcie takiego kredytu ze zmienną stopą oprocentowania tym co się wiąże właśnie tutaj wydają się, że trzeba szczególnie mocno wyciągać wnioski z tej sytuacji dotyczącej kredytów walutowych, bo doświadczenia historyczne pokazują, że odebranie od klienta oświadczeń niekoniecznie mity czujecie niekoniecznie eliminuje ryzyko po stronie banków to jest uważam taka lekcja, którą mogliśmy wszyscy wyciągnąć 1 to nasza kampania jest nakierowana na klientów zmierza do tego, żeby klientom uświadomić, że ta skala obciążeń szczytowych może wzrosnąć zakładam, że będzie także większość klientów będzie w stanie te zobowiązania obsługiwać dalej natomiast skala tak, aby dolegliwości związane ze wzrostem kosztów kredytu może być danie prostu nieprzyjemna, bo może zmienić zmniejszyć dochód do dyspozycji na pozostałe na pozostałe potrzeby, ale jest moim zdaniem też dyrekcja dodawania przez banki, dlatego że na to co się dzieje dzieje w ostatnim czasie w związku z kredytami walutowymi, bo pokazuje nam się materializują ryzyka po mnie kredytowe, czyli szeroko pojęte prawne sama okoliczność, że klient podpisał oświadczenie niekoniecznie zabezpiecza bank 100% przed ryzykiem prawnym to jak pan pan tak na pewno śledzi też debatę publiczną związaną z tymi kredytami i tam pojawić taki argument, że co prawda żadna ze stron nie była w stanie w pełni ocenić skali ryzyka Walutowego, ale to na bankach spoczywa większa odpowiedzialność poniosą personalne staną tego tej umowy, więc nawet, jeżeli obie strony nie były w stanie ocenić skali to konsekwencje tego, że ryzyko zmaterializowało w skali tutaj do przewidzenia na etapie podpisania umowy żona obciąża rząd obciąża banki, więc wydaje się, że to jest taki moment dziejowy, gdzie w tej sytuacji rynkowej banki też muszą wyciągnąć wnioski i nie powinny moim zdaniem polegać na tym, że klient podpisze wszystkie oświadczenia zostaną przedstawione do podpisania przy zawarciu umowy Pani Przewodnicząca wiemy ni le wyrywkowo mamy też takie drobne opóźnienie, które może trochę nam to utrudnia komunikację do Gdyni tak chciał modelowo pana zapytać, bo państwa kampania informacyjna jest nakierowana tak jak pan powiedział na klientów mamy przy naszych rad odbiornikach radiosłuchacze i radiosłuchaczy, którzy noszą się z takim zamiarem, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny co pańskim zdaniem, kiedy idą do banku czytają umowy na co powinni zwracać uwagę co powinno się tam wydarzyć, żeby to ryzyko stopy procentowe jak najmniej ich potem dotknęło w trakcie spłaty myślę przede wszystkim też uświadomić klientom jak jest zakres informacji jak mogą oni oczekiwać od banku przy zawarciu umowy kredytowej zakładam, że nie nie wszyscy też mogą dowiedzieć natomiast klient zawarł umowy kredytowej oparta zmian oprocentowanie powinno otrzymać od banku symulację kosztów kredytu dla różnych poziomów stopy referencyjnej tam kilka wariantów przewidzianych jest kluczowym elementem jest zapoznanie się z symulacją doświadczenie rynkowe pokazuje, że nie należy wcale w tych analizach pomijać wariantów skrajny, bo to warianty skrajne mogą też myślenie, że materializują, czego czy czegoś, czego uczy nas doświadczenie z kredytami walutowymi i to co chcemy ten komunikat tym, że chce przebić do klientów też, że na podstawie tej symulacji na podstawie równoległej symulacji pokazującej koszty kredytów o stałym czy okresowo stałą prezentowaniu klient powinien podjąć świadomą decyzję czy z jego punktu widzenia uzasadnione jest wzięcie ryzyka Walutowego co wiąże się np. zmierzam, więc ryzyka stopy procentowej to wiąże się np. zniszczą bieżącą ustawową z uwagi na obecny niski poziom stóp kredyty opłaty zmiennej stopie na bieżąco mogą być także czy też klient preferuje rozwiązanie zakładające jednak przewidywalność obciążeń odsetkowych i w pewnym sensie kupuje swoiste ubezpieczenie biorąc kredyt z okresu zostały z obiektu na ten moment może być droższy natomiast powoduje, że klient nie musi się zastanawiać śledzić stóp procentowych, aby wiedzieć czy jego rata wzrośnie czy nie pytanie przekonać Kliny jak rodzaj unikania klienta, który musi się mierzyć z tym jak wyglądają w tej chwili ceny na rynku nieruchomości przez panie redaktorze to nie tyle chodzi o ten rynek nieruchomości zdaniem, bo one tak, aby poza tym elementem bardziej chodzi o kwestie pewności klienta co do jego przyszłych obciążeń to uważam, że jest ona jest taka zasada analogii ubezpieczeniowa tak wiadomo, że jak kupić ubezpieczenia później okazują się nie stało należy rozmawiać dyskutować, ale jednak większość ludzi uważa, że jest na tej samej zasadzie wydaje się, że klienci powinni podchodzić do kredytów okresowo stałej stopie, gdzie to jest być może na ten moment wyższy koszt, ale gola, ale za to jestem spokojny sen związany z tym, że możemy sobie w okresie 5 lat uwzględnić raty kredytu w budżecie domowym niezależnie od tego czy stopy zmienią czy nie to możemy przeznaczyć nie określone pieniądze na edukację dzieci czy inne potrzeby jest, od której dźwięk zaspokoić wydają się też raczej kwestia do pewnego spokojnego snu pewnego zabezpieczenia przed ryzykiem zmienność Panie Przewodniczący jak pan ocenia te pomysły tzw. polskiego ładu Prawa i Sprawiedliwości, które łączą się z rynkiem kredytowym mam tutaj na myśli konkretnie gwarancje na poczet wkładu własnego to bez wątpienia ułatwi dostęp do kredytu tym osobom, które niekoniecznie mają zdolność do jego spłaty czy pańskim zdaniem to nie spotęguje tego problemu, którym mówimy wydaje się to rozwiązanie, o czym oczywiście wychodzi naprzeciw tak jak pan jak powiedział osobom, które mają zdolność kredytową natomiast z różnych względów nie były w stanie zgromadzić wkładu własnego to co my podkreślamy też przebijało się też wypowiedzi przedstawicieli sektora to, że mówimy o osobach, które mają zdolność ta ocena zdolności musi być pozytywna modyfikacja polega na tym, że w miejsce wkładu własnego, aby wchodziła gwarancja, która tu banków jest mówiąc kolokwialnie SG uzyskasz, czyli z punktu widzenia banków to ryzyko dla nie występujemy tu patrzymy z punktu widzenia takiego też, że to zwiększy zwiększą oczywiście skale akcji kredytowej może zwiększyć skalę akcji kredytowej, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne adresowane do do rynku detalicznych i naszym zdaniem może też być dobra okazja to rozwiązanie zaproponowane van dama polskiego ładu, aby promować właśnie kredyty o okresowo stałym oprocentowaniu oczywiście to rozwiązanie to rozwiązanie to on będzie za będą doprecyzowane, bo to został przedstawiony jako jako założenia polskiego ładu będzie doprecyzowane no szeregu przepisów i rangi ustawowej być może będzie potrzeba dostosowania naszych rekomendacji nadzorczych natomiast ten mecz jako pewną szansę, żeby popularyzować stało okresowo stałą stopę Panie Przewodniczący to na koniec naszej rozmowy zapytam jeszcze, bo to w naszej rozmowie się przebiło, czyli temat frankowiczów co z opinią urzędu KNF dla Sądu Najwyższego właśnie w sprawie kredytów frankowych mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy już formalnie postanowienie Sądu Najwyższego w tym to najwyższy zwrócił się do nas o przedstawienie stanowiska ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że zostaliśmy tę opinię poproszeni o oczywiście nasze opinie przedstawimy w ramach tych działań mówi naszego mandatu to znaczy nie mamy ambicji, aby przedstawiać szczegółowe techniczne prawne rozważania dotyczące wykładni przepisów czy to unijnych krajowych przedstawimy nasze stanowisko jako nadzoru finansowego w zakresie w jakim uważamy, że może to być przydatne dla sądu, który jako sąd jest wyłącznie kompetentny, żeby dokonywać wykładni przepisów prawa to opinia już gotowa od państwa średnio pracują my nie pracujemy pracujemy ja osobiście zaangażowany w kilka kilkanaście koleżanki koleżanki kolegów z urzędów w tym pracuje natomiast mamy świadomość wagi tego dokumentu ja też powtarza koleżankom kolegom, że być może jest to jeden z ważniejszych dokumentów jak będę miał okazję podpisywać nowej kadencji, więc poświęcamy tego temu w ocenie uwagę jeśli będzie gotowa opinia to mam nadzieję, że uda się o nim porozmawiać na antenie Radia TOK FM w magazynie EKG na koniec chciałem pana zapytać o coś to też wiąże się ze sprawą franków, bo w proces ugód chyba najbardziej zaangażowany jest pan bank Pekao BPS tym bankiem po 12 latach żegna się Zbigniew Jagiełło ważny moment tak tak ważny moment zresztą za zainteresowanie medialne i rynkowe odejściem to jest Jagiełły było dużo, toteż wskazuje na nawet na wagę tego momentu na to mogę powiedzieć to na pewno te ponad 1 ponad 11,5 roku prezesury pana prezesa Jagiełły to był to był bardzo dobry czas dla PKO banku polskiego banku rzeczywiście wykonał niesamowity skok przeróbki w aspekcie technologicznym, bo stał się niekwestionowanym liderem technologicznym na polskim rynku bankowym jednocześnie bardzo intensywnie skutecznie włączył się też proces cyfryzacji na różnego rodzaju usług publicznych, więc budowa Platformy elektronicznej to jest niewątpliwy sukces niewątpliwie wielkie osiągnięcie tej zasady pytanie, kto będzie następcą prezesa Jagiełły nie wiem czy ma pan Możejki swego faworyta tutaj najgłośniej wymienia się najczęściej nazwisko Jana Emeryka Arciszewskiego, czyli wiceprezesa PKO BP no tutaj wierzymy w trafność decyzji rady nadzorczej, która jest organem właściwym do kształtowania składu zarządu w tym w szczególności do pływania prezes zarządu banku, więc zakładam, że rada nadzorcza podejmie najlepszą funkcja banku decyzje natomiast, że chodzi o prezesa Zbigniewa Jagiełłę to pozostaje mieć nadzieję, że w ramach realizacji swoich swoich przyszłych planów na pewno mamy jeszcze będzie też okazję wspierać dalej polską gospodarkę, o czym mówił Jacek Jastrzębski szef komisji nadzoru finansowego bardzo dziękuję za rozmowę informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA