REKLAMA

Czy Polska na tle Europy jest szczęśliwym krajem? 70% młodych Polaków odpowiedziało NIE

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2021-06-09 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
55:01 min.
Udostępnij:

O badaniu oko.press z Maciejem Zakrockim dyskutowali – Piotr Pacewicz redaktor naczelny oko.press oraz prof. Krystyna Skarżyńska psycholog społeczna z Uniwersytetu SWPS.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia dobry wieczór powoli kończy się środa 9czerwca środy to dni, w których mają audycji przyglądamy się sobie czasem wszystkim czasem tylko pewnym grupom naszych rodaków niedawno już rozmawialiśmy młodzieży ani razu nie, narzekając na nią z poziomu starszego pokolenia zwykle narzekającego na dzisiejszą młodzież, ale dzisiaj wracam do tej grupy za sprawą badania zrobionego na zlecenie oko Press, bo jego wyniki są zaskakujące w tym wstępie powiem Rozwiń » tylko, że młodzi ludzie urodzeni w trzeciej RP nie widzą swojego kraju jako szczęśliwego oczywiście mają prawo tak tak myślą, ale bardzo ciekawi dlaczego, bo jeśli tę cenę opierają tylko na swoich odczuciach bez żadnej refleksji porównawczej czasami, w których żyli przodkowie tak mogą odczuwać, ale na Boga w zestawieniu z tym co musieli przeżywać choćby ich rodzice nie mówiąc dziadka pradziadka to przecież tego porównywać nie da moi dziadkowie urodzili się w czasach zaborów czasach prześladowań aresztowań zsyłek przeżyli 2 wojny światowe moi rodzice rodzili się w szczycie wielkiego kryzysu przełomu lat dwudziestych trzydziestych dwudziestego wieku przeżyli drugą wojnę światową mama dzięki pomocy niemieckiego lekarza uniknęła wywiezienia na roboty potem przeżyli stalinizm smutek Gomułki Jan najlepsze młodzieńcze lata przeżywałem w ponurych latach osiemdziesiątych ze stanem wojennym kartkami kolejkami nigdy nie narzekałem, zestawiając swoje doświadczenie z doświadczeniem dziadków czy rodziców współczesną młodzież historia nie obchodzi myślą o swoim życiu i to oceniają wnioski z tych ocen w niektórych aspektach są niepokojące najwięcej nadziei widzą bowiem w partii Konfederacja swój los wolą zostawiać z Europą zachodnią, którą znają ani historią rodziców dziwne, że nie widzą, że akurat Konfederacja ma silny nurt narodowej najchętniej wyprowadziłaby Polskę z Unii Europejskiej, po której tak chętnie ci młodzi podróżują co z tymi wynikami zrobić czy się nimi martwić czy traktować jako normalny głos młodego, czyli zawsze jakoś zbuntowanego pokolenia może trzeba to przeczekać, bo przecież swego czasu hipisi też chcieli długie włosy włożyli białe koszule garnitury kolorowe szelki zaczęli tłuc kasę wielkich korporacjach myślę, że to ciekawe rozważania, szczególnie że udało się namówić do rozmowy Piotra Pacewicza redaktora naczelnego oko Press, który już wspomniane badanie przeanalizował także panią prof. Krystynę Skarżyńską SWPS Uniwersytetu Humanistyczno społecznych do katedry psychologii społecznej i osobowość, zanim pojawią się goście mamy jeszcze czas na subiektywny przegląd informacji dnia Maciej Zakrocki przedstawia komisja europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału sprawiedliwości sprawy przeciwko Czechom i Polsce, ponieważ w tych 2 państwach ograniczane jest prawo obywateli innych państw członkowskich Unii do wstępowania do krajowych partii politycznych z powodu tego ograniczenia obywatele innych państw unijnych mieszkających w Czechach lub w Polsce nie mogą w pełni korzystać z prawa do kandydowania w wyborach lokalnych wyborach do parlamentu europejskiego na takich samych warunkach jak obywatele tych 2 państw Czechy Polska są jedynymi państwami członkowskimi, w których taki zakaz nadal obowiązuje komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Czechom dwunastym roku przeciwko Polsce 13, a następnie w kwietniu czternastego wydała uzasadnione opinie dotyczące obu państw w odpowiedzi zarówno czas, jaki Polska stwierdził, że krajowe przepisy są zgodne z prawem unijnym ostatnio 2grudnia 2020 roku komisja wystosowała do obu państw pisma polityczne z prośbą o przekazanie w ciągu 2 miesięcy aktualnych informacji na temat wszelkich zmian legislacyjnych w ramach działań następczych nie zgłoszono żadnych zmian dotyczących tej kwestii na komisja podtrzymuje swoje stanowisko, że ograniczenia utrudniające obywatele Unii niebędący obywatelami Czech Polski wstąpienie do partii politycznej są sprzeczne z prawem unijnym jeśli myśleliśmy właśnie rządy myślały, że sprawa przyschnie to się pomyliły nowa komisja europejska pod przywództwem pani von Plauen bardzo troszczy się o rozwój demokracji wewnątrz Unii możliwość korzystania z tejże demokracji dotyczy także możliwości zapisywania się do partii politycznych i startowania w wyborach gdziekolwiek obywatel Unii mieszka trzeba szybko to co jest u nas formalnie zaniedbane naprawić Maciej Zakrocki przedstawia coś ta komisja siedzi się na Polskę wzięła tak pewnie myślą politycy obozu władzy, bo dzisiaj nie tylko prawo do zapisywania się do partii politycznych stało się powodem skargi na Polskę komisja podjęła też decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko naszemu państwu, ponieważ uznała, że polskie przepisy transponujące dyrektywę w sprawie zamówień publicznych nie są w pełni zgodne z prawodawstwem Unii polskie przepisy wyłączają 2 kategorie zamówień z zakresu stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych zamówienia na produkcję dystrybucję niektórych dokumentów urzędowych takich jak dowody tożsamości paszporty tytuł egzekucyjny wydawane przez sądy dokumenty notarialne zaświadczenia lekarskie prawa jazdy znaki akcyzy karty do głosowania, a także oprogramowanie do zarządzania tymi dokumentami, a druga kategoria to zamówienie na świadczenie bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji takich jak wypłaty bankowego funduszu Gwarancyjnego czy restrukturyzacja upadających banków, chociaż unijne dyrektywy w sprawie zamówień publicznych dopuszczają pewne wyłączenia w przypadku zamówień udzielanych bez przetargów konkurencyjnych komisja uważa, że nie mają one zastosowania do szerokich kategorii zamówień wyłączonych na mocy prawa polskiego początkowo w styczniu jeszcze dziewiętnastego roku komisja wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia po przeprowadzeniu oceny odpowiedzi władz polskich komisja podjęła dalsze działania i listopadzie dziewiętnastego roku przesłała uzasadnioną opinię, ponieważ komisja nadal uważa, że niezgodności, których mowa wciąż utrzymują podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do córek już wizytę kampanie co najmniej niechęci do Unii w tych mediach co państwo wiedzę, których Maciej Zakrocki przedstawia na koniec przeglądu wyjdźmy z obszaru Unii Europejskiej przenieśmy się do Wielkiej Brytanii to studenci jednym z kolegiów Uniwersytetu w Oksfordzie zdecydowali o usunięciu portretu królowej Elżbiety drugi ich zdaniem jest ona symbolem kolonializmu decyzję o usunięciu portretu monarchini podjęła w głosowaniu społeczność studencka meble common room jednego z kolegiów Magdalena szkolić dziekan Magdalena szkolić Dina Reuss wyjaśnia, że my common room jest organizacją studencką, ale nie reprezentuje na uczelni Uniwersytetu natomiast popiera prawo studentów do wolności słowa debaty politycznej decyzję studentów skrytykował minister edukacji Wielkiej Brytanii Gavin Williamson, nazywając absurdalną królowa jest głową państwa symbolem tego co najlepsze w wielkiej Brytanii podczas swoich drugich rządów niestrudzenie pracowała nad promowaniem brytyjskich wartości tolerancji żywności i szacunku na całym świecie napisał minister, ale widać studenci Oksfordu gniewu ministra sił nie boją Maciej Zakrocki przedstawia dzisiejszy cytat dnia pochodzi z wystąpienia w parlamencie europejskim posła Roberta Biedronia odbyła się tam debata z udziałem komisarza Johannesa Hana odpowiedzialnego za unijny budżet, podczas której to debaty dyskutowano o użyciu lub nie przez komisję europejską mechanizmu pieniądze za praworządność pan poseł Biedroń mówił tak Szanowny Panie Przewodniczący panie komisarzu nie da się ukryć dostaliście dzisiaj kubeł zimnej wody właściciel się ogarnąć tak dalej być nie może z tego miejsca podczas kolejnych debat bronimy demokracji na całym świecie mówimy o naszych wartościach demokracji prawach człowieka praworządności, oczekując jednocześnie, że te wartości będą realizowane na całym świecie, a samej Unii Europejskiej nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby Kaczyński Orbán nie traktowali Unii Europejskiej jak bankomatu, z którego bez żadnych reguł bez żadnych warunków mogą wyciągać pieniądze tak być nie może, bo w grę wchodzi wiarygodność wiarygodność Unii Europejskiej nie tylko tutaj nie tylko wśród społeczeństw Unii Europejskiej, ale i na całym świecie dlatego wasza reakcja musi być natychmiastowa wypowiedź tym komentuje dla państwa pan Jan Szyszko z think tanku strategie 2050 mechanizm praworządności został zaakceptowany na szczycie unijnym w grudniu 2020 roku jednym z elementów kompromisu, który pozwolił na jego wprowadzenie, a jednocześnie wycofanie weta Polski i Węgier w sprawie unijnego budżetu była obietnica, że komisja europejska nie będzie go stosować do czasu aż unijny Trybunał sprawiedliwości rozpatrzy skargi Polski i Węgier w sprawie legalności nowego narzędzia z unijnymi traktatami raz już wiemy, że Trybunał rozpatrzy tę skargę najpóźniej jesienią nie ma specjalnych podstaw by przypuszczać by przychylił się do obaw ojca rządów polskiego i węgierskiego natomiast ten okres zawieszenia stosowania mechanizmów, które się teraz znajdujemy nie zmienia faktu, że nowe narzędzie już obowiązuje prawnie od początku stycznia komisja europejska będzie mogła go użyć w stosunku do jakichkolwiek nadużyć, które wystąpiły w pierwszej połowie tego roku zupełnie innym pytaniem jest to czy komisja będzie miała wolę polityczną by mechanizm stosować, a jeśli tak to w jakim wymiarze zapisy mechanizmu całą często nie konkretne komisja europejska mogłaby je interpretować np. tylko w stosunku do przypadków bezpośredniej defraudacji unijnych środków z drugiej strony ta interpretacja mogłaby również objąć zagrożenie defraudacji tych środków, które uderzyłoby w plany polskiego rządu za takie zagrożenie można by bowiem uznać naruszanie niezależności sądownictwa co mocno uderzyłoby również plany dalszej reformy sądownictwa ministra Ziobry oraz rządu zjednoczonej prawicy natomiast rezolucja parlamentu europejskiego jest bardzo cenną inicjatywą właśnie w kontekście wywarcia presji na komisję europejską by odważnie korzystała z tego nowego narzędzia odważnie interpretowany mechanizm również w stosunku do zagrożenia defraudacji unijnych środków może stać najważniejszym bezpiecznikiem chroniącym przed traktowaniem Unii Europejskiej właśnie jako bankomatu przez rządy takie jak ten Polski i węgierski czy jakiekolwiek inne, które w przyszłości chciałby pójść podobną ścieżką bardzo dziękuję, a teraz już pora na główny temat audycji Maciej Zakrocki przedstawia i są już z nami opowiadanie Pani Poseł Krystyna Skarżyńska z projektu Uniwersytet Humanistyczno społeczny dobry wieczór dobry wieczór przed spacer dziennikarz redaktor naczelny współzałożyciel oko przez dobry wieczór dobry rytm i może pani wzór pozwoli zaczniemy od od pana redaktora, bo myślę, że też dobrze powiedzieć zawsze trochę o metodologii to młoda badanie właściwie czy mieliście państwo jakąś jakąś tezę, którą to badanie miało niewiele obalić lub udowodnić na badanie to było nasze normalne cykliczne badanie i sosem, które robimy raz na 23 miesiące zwykle na bardzo porządnej próbie itd. i generalnie my od jakiegoś czasu interesuje nas kwestia można powiedzieć odczuwanego szczęścia bądź nieszczęścia przez Polski naród i lipcu 219 zadaliśmy pytanie, które brzmiało czy w porównaniu z innymi narodami Polacy doświadczyli więcej zła cierpienia swojej historii i wtedy uzyskaliśmy taki dosyć no frapujący można powiedzieć wynik, bo 74% odpowiedziało tak, a 22% nie co skłoniło pamiętam emocje, gdy to nasza, który miał wtedy wykład w Warszawie uzależniony przez nas do zadania takiego pytania, cytując z kolei Adama Zagajewskiego niedawno zmarłego wspaniałego poety czy naprawdę żyć umiecie tylko klęsce w i Knighta to jest taka znana prawda teza że, że Polacy są takim narodem cierpień czynników można powiedzieć i ryzyko ważną Inga widzę tak to znamy właśnie od dawnych czasów tak jesteśmy w tym dość megalomanii scen, bo mówiąc szczerze nie wydaje się, że można to, że więcej cierpieliśmy Żydzi nie Ormianie narody afrykańskie czy Wietnamczycy, ale wszystko jedno, więc z przystępną więc, zadając tym razem w sondażu też sosa na przełomie kwietnia maja pytanie czy w porównaniu z innymi krajami Europy Polska jest szczęśliwym krajem też spodziewaliśmy odpowiedzi zdecydowanie negatywnych tymczasem okazało się, że jednak większość badanych 53% odpowiedziała twierdząco to znaczy, że Polska jest szczęśliwym krajem, jakby na europejskim tle, a 43% odpowiedziało przecząco i to ten wynik oczywiście można zaraz pewnie będziemy sobie interpretować, ale tak naprawdę to co nas najbardziej zainteresowało to, że wystąpiła taka zasadnicza odrębność w odpowiedzi młodych ludzi mianowicie tamte odpowiedzi ułożyły się taki sposób, że 70% 69% młodych odpowiedziało przecząco i po prostu widać widać, że to, że to jest ta generacja, która nie uważa Polski w zakresie śliwy w odróżnieniu od wszystkich innych, zwłaszcza od osób starszych najstarszych tak to znaczy wśród najstarszych odpowiedzi były dokładnie odwrotne to znaczy zdecydowana większość twierdziła, że Polska jest krajem szczęśliwym, czyli co przy okazji jeszcze wracać do tego pierwszego sondażu tam było z kolei odwrotnie to znaczy im starszy respondent czy respondentka tym częściej mówi, iż my, że doświadczyliśmy więcej zła cierpienia inne narody, ale pytanie o to, jakie dzisiaj tym im ktoś starszy, tym bardziej mówimy, że Polska jest szczęśliwym krajem odwrotnie młodymi ludźmi, o ile takiego wprowadzenia do tego wyniku, bo tylko jest w ramach uzupełnienia bym poprosił tu czy to jest ta młodzież to to jest grupa wiekowa już urodzone po osiemdziesiątym dziewiątym roku nad tak tak zdecydowanie to jest grupa 1829 prawda, czyli to są osoby urodzone w latach 922003 czy tak naprawdę osoby, które już jako dzieci to znaczy już właściwie nie pamiętają można powiedzieć Polski tylko jako dzieci pamiętają Polskę przed Unii Europejskiej tak, a już jako 11 latkowie albo starsi byli albo młodsi byli z Unii Europejskiej, więc to są właściwie dzieci Unii Europejskiej też są obywatele obywatelki Unii Europejskiej i Polski panie prezesie, gdyby oczywiście nie ani ani nie kwestionuje właśnie metodologii badania ani pytań tak dalej natomiast no pani ma na co dzień kontakt z młodymi ludźmi może zadam takie najmądrzejszy pytania, ale może po prostu nie wiedzą jak w innych państwach Europy no trudno jest mało śniegu dawno takiego stanie będę wiedział, ale panowie ja bym chciała powiedzieć, że zestawienie jest urzędników jest ciekawe, że chyba trzeba odpowiedzieć trochę może o dziwnie to zawsze może my jesteśmy szczęśliwi, rozdając za sobą bardzo złym no panie to naprawdę wygląda że, że szczęście, a narzekanie na to jak byliśmy krzywdzie dzisiaj klucza PSP to jest naprawdę takie były dokładnie w tym samym momencie, ale obie próby reprezentatywne traktora ogólnopolskie teraz wprawdzie osiemnastego roku życia jest dla mnie to jest para paradoksalne, ale jak działa ta bas ja przeczytałam przed Bożym zainteresowaniem to co Piotr Pacewicz napisał w swoim raporcie oko Press i tam jest taki tytuł, że to jest taki wynik no bardzo dramatyczne, że te 29 praca młodych ludzi mówi, że to jest ku części kraju, a 69, że nie jest, ale ten wynik wcale nie mieszka w nos może możliwa ani Martę wprost jak jak życie mam kontakty z Magmillon z tym, że te trupy młodych ludzi to są głównie studenci bawić na dzieci moich przyjaciół czy też już Dara złe osoby koło 30 czy gazetka była czy studenci są młodzi oni się w rozdziale tym za chwilę jeśli jeśli mogę po ostatnim badaniu trochę podobne, które to skorzystałem kitka rasy przed oczami mam takie 2 wyniki w roku 2000 osób czeka 2011, kiedy dokładnie 10 lat temu ostatni IKO opolan pytanie o proszę w jakim stopniu się panu SCADA tam niska zaś kończą, że Polska jest dla mnie najlepszym krajem zdarzyć nie padło tam pytania szczęścia szczęście, ale jednak mogę powiedzieć, że to jest jakaś w tej intencji podobno zamiast tego pytania i tam okazało się dużą ich 2008 roku była niemal tak samo jak w 201950 proc to ponad polskiej grupy no właśnie to jest dla nich bardzo dobry czy najlepszy kraj do życia, a przez aż 11 temu jeszcze więcej, bo 68 tracę trzecie jeszcze ci powie 2 rzeczy i Czekaj ten co panowie i nasi słuchacze o tym co lico to właśnie to te pytanie było zagrać jako część większej całości pytałam o różne takie rzeczy jak właśnie co sądzą władze, a oprawie to jest sprawiedliwe i czas działa w społeczeństwie wszystkie inne odpowiedzi nie były tak optymistyczne po to, odpowiedź nie zaskoczyła i była zdecydowanie odwrotna niż odpowiedzi na wszystkie inne pytania, a choć marsz zaczął dopiero wtedy dla jej jak zobaczyłam jak ludzie uważają, że dla mnie Polska jest najlepszym krajem do życia od PiS po pierwsze to osoby Stasia płaci nie byli tak zadowoleni byli mniej wykształceni silnie identyfikowany z polską niechętni obcym akceptowali to jest Polska dla Polaków głównie wysoki autorytaryzm tracić czas, czyli akceptacja smok autorytetu lojalności grupowej ma ma stawianie na zewnętrzne podobieństwa i kara jest różnego rodzaju dewiantów, ale część od te osoby, które się czują bezpiecznie niektóre odrzucają szaty takiej taki element mojej relacji międzyludzkiej, którą można nazwać społeczny darwinizm, czyli wykorzystywania ludzkich słabości czekać na i oczywiście o bardzo pasuje do efektu to dzisiaj zjednoczonej prawicy wtedy popierających PiS i rzeczywiście nie tylko pasuje, ale badanie to potwierdza, czyli można powiedzieć głośno dopiero jak się to sprawy dziś stawi Piotra i ten starszy to to jest to pole do takiej dyskusji, bo jeżeli proponujemy by ludzie ta lite ma dodatkowo taki kraj, w którym na radnych są ci, którzy znają mniejszy kapitał, który można inwestować naszą wspólną zabawę w coś spojrzeć na to co się wsparcia nie doczeka chyba to jest bardzo gorąco co mówisz, bo te ta teza, że to jest dość podobne jest, że daje badanie jest głęboko słuszna dziewczyna, z którą rozmawiałem jako komentator com tych badań zresztą wiceszefowa stowarzyszenia taki młodzieżówki zielonych powiedziała powiedział takie zdanie jak swego sondaże odpowiedziała dla wielu z nas Polska to nie jest kraj do życia wiele młodych osób zastanawia się czy nie wyjechać do Europy, żeby tam studiować mieszkać prawda ich teraz są takie 3 perspektywy, które chciałbym zarysować, które mogą tłumaczyć taką postawę pierwsza perspektywa też, jaką przyjmujemy jak patrzymy na swoją sytuację na sytuację kraju i wydaje się, że ludzie starsi generalnie patrzą z perspektywy przeszłych doświadczeń historycznych i tej takiej polskiej martyrologiczne i perspektywy prawda cierpień, które w, których uznawaliśmy i z tego punktu widzenia Polska jawi się jako kraj szczęśliwsze niż młodym, że z kolei patrzą z perspektywy porównań z innymi krajami europejskimi naprawdę prawda oni podróżują albo drożeją dosłownie albo podróżują wirtualnie i są znacznie większym stopniu Europejczykami oni wiedzą jak w innych krajach, czyli to jest pierwsza pierwsza rzecz druga rzecz są oczekiwania oczekiwania takie co do tego jak taki trochę to mówiłaś, jaki ten jak ta Polska być powinna prawda tutaj zdecydowanie młodzi ludzie odrzucają i tak naprawdę bardzo odrzucają ten ta zarówno władzy PiS i w ogóle ten porządek, jaki PiS tworzy w Polsce po Sagan, ale jednak uporządkowane wg tych takich okazji lub mniej lub bardziej autorytarnych szeregu, a z drugiej strony odrzucają też Platformę i odrzucają też, jakby te opozycje taką z przeszłości prawda odrzucają duopol, ale to się, że troszkę komplikuje, dlatego że mówimy młodzi ludzie, ale jest zupełnie inaczej z młodymi mężczyznami z młodymi kobietami są 2 zupełnie różne, że tak powiem 2 zupełnie różne grupy poglądy polityczne rocka, zwłaszcza młodych i prawda płaci składek na traktatu z młodzian nie wyłącznie potem te różnice się zacierają a kto natomiast pewnym czasie będzie trwać tak też straż młodych kobiet jest po prostu coś to jest to jest także 39% deklarowało w tym samym sondażu głosowanie na Hołownię czy na Polskę 25023% na lewice 14 i tylko 14% na koalicję Obywatelską wśród mężczyzn 42% na Konfederację 19% Hołowni krótko mówiąc 23 kobiet 23 mężczyzn odrzucają ten taki duopol młody mężczyźni kobiet tylko, że jak, kierując się zupełnie przeciwstawne strony to były dane dotyczące osób przed czterdziestką wśród tych, o których mówimy tutaj przede wszystkim czy jeszcze młodszych 1829 wynik jest taki, że 40 rzecz, że wygrywa wybory tam wygrywa Konfederacja 33% głównie za sprawą głosowania facetów oczywiście na drugim miejscu jest Hołownia 26 na trzecim lewica koalicja Obywatelska 9 PSL 3 PiS 2% to pokazuje na torze, że życie młodzi naprawdę odrzucają ten porządek porządek kraju, który polityczne autorytarny porządek, który tutaj kształtuje przy czym odrzucają go albo na gruncie bardziej lewicowo takich demokratycznych postaw kobiet albo na gruncie bardziej prawicowo narodową, bo liberalnych postaw mężczyzn tak czy inaczej Bartosz tylko ostatnie zdanie powiedzieć, że nas, że to jest radykalna zmiana prawda, bo przypomnijmy sobie, że Duda prezydent Duda 2 piętnastym roku wygrał wybory dużej mierze dzięki te może 60% ludzi w tym 1829 lat na niego głosowało, tak więc mamy tutaj te 3 perspektywy perspektywę historyczną i albo taką europejską i oczekiwania polityczne, a trzecia sytuacja też pewnie powiemy trochę to jest po prostu to jaki ten los mają ci młodzi w Polsce no właśnie nowa jakiejś sytuacji no teraz może jeśli pani pozwoli no bo mnie brak mostka ciekawi no właśnie taka, a historyczność myślenia pewnie, że jest tak, że przez lata, kiedy ludzie słyszeli sam mogę powiedzieć, kiedy słyszałem różnego rodzaju niedociągnięcia wczasach młodej możności swojej to irytację czasami już jakąś wpadałem, kiedy słyszałem no wiesz, ale mieliśmy wojnę straszne zniszczenia musieliśmy odbudowywać kraj no na wiele rzeczy nie było pieniędzy dlatego siłą rzeczy dzisiaj musi być trochę biedni, niemniej jednak, jakby na to nie patrzeć trochę w tym prawdy, ale też jest to oczywiście do tego wszystkiego dokładało się cały PRL z jego nieudolnością z jego niemożnością prowadzenia spraw gospodarczych taki sposób, żeby kraju bogatszy, ale też można było się jakimś sensie projekt, ale takie były okoliczności ładu jałtańskiego poczdamskiej jeszcze wcześniejsze pokolenie mogło właśnie mówić co myśmy w ogóle nie mieli swego państwa tak budzili nas wywozili zabierali karali, czyli tak dalej no to trudno, żebyśmy byli jakąś potężną jak wielka Brytania stany Zjednoczone itd. no, więc mimo wszystko mimo też tej irytacji, której wspomniałem sięgania ciągle tutaj historii no, kiedy się jednak to zaczyna racjonalizować sposób było zupełnie pomijać ten czynnik, a więc dla mnie jest trochę wniosku nie zrozumiano, że ci Europejczycy współcześni masz młodzi, którzy jeżdżą widzą mówią sobie, ale nic mają fajnie tak nie biorąc pod uwagę tego, że nasz kraj jest krajem wolnym suwerennym w miarę rozsądnymi regułami prowadzenia gospodarcze 30 lat można coś powiedzieć czeka takiego właśnie chciałem wyrzucić ten wątek, że wahania rozumiem tej historyczną ości moce wiatrowe radzi sobie jak ja to jak rozumiem a, a potem będziemy dyskutować do rzeczywiście jest coś takiego jak chyba nie tylko w tym pokoleniu i tylko w każdym Lady oka, ale taka potrzeba kontestacji tego co byli jakoś było też odsuwanie zresztą Piotr zadał takie pytanie chodzi nie wiadomo, skąd ten sprzeciw siedział ta do tego do realizacji pisowskiej np. czy to jest czy oni się odrywają abi taliba dosyć mają takiego właśnie polskiej martyrologii i bycia głosem narodu czy, bo oni coś to, że to jest, ale oni to koniec plącze proszę o można to inaczej nazwać to jest przyjęta treść nie tylko z polską charakterystyką, ale tej młodej generacji mianowicie istotnie indywidualistyczny czy wręcz tego dzięki zręcznym zaszczepione bada indywidualne potrzeby liczenie w rzeczywistości, ale znowu no być może to jest pokolenie właśnie bardziej nastawione EBA na siebie narosło stąd ta historyczność jest z tyłu głowy, bo to nie jest dobrze oni no tak i kontaktów z młodym jak baba to oni to oczywiście wiedzą, że taki będzie mówią i oni nawet czuję, że może tam być oni mówią tak on to dobra, ale to sporo jest inaczej teraz jest on kwotę 100 lat po wojnie też skala powolnie jest 30 lat względnego dobrostanu, chociaż mam jeszcze gorzej niż pan bywa tak mówią od rodziców spaliśmy młodzi ludzie, ale my widzimy, gdzie świat nie urzęduje wypadł świecie i wiemy, że może być inaczej i że mam jest gorzej niż mała, a przynajmniej będzie gorzej barda, którego nazwisko przynajmniej znają prawie wszyscy nasi słuchacze też zajmował się perspektywą czasową on też badania jest kulturowy międzynarodowe w Polsce również i zawsze okazywało się badania odbyła kilkanaście lat i Europie wschodniej środkowej i zdrowie trzeba odpowiedzieć na taką perspektywę na przeszłość, ale mogę tylko woda już trochę zmieniały ja szczerze rzuca i to jest nie tylko polskie mówi się koncentrują na tej teraz mniejsze wydaje, że to co się dzieje ze światem IC dzieje się od pandemii, o czym jeszcze TP Piotr nie budzi od, komentując badania swoje no bo jednak to też jest specyficzny czas, który być może przez małe albo ryba obarczać się jest planetą ze środowiskiem poprzez suwak w koncentracie młodych ludzi przeszłość już nie Tylka, że dniem dzisiejszym, a może jeszcze jutro może wstać do pracy albo właśnie nie dopłacie pandemii dekada jakiś interes o tym nawet mniej rozpraw oszczędności, ale co będzie się na jutro i te wyniki sondażu oko pokazują, że już jest im gorzej np. te statystyki dotyczące utraty pracy z 1 strony karta jest niewielka czy Makbeta to pokazać czy to dobra nie wiem czy wszyscy czytali nasi słuchacze czy w ogóle mu młodzi pracują ciężką pracę, że robię zdjęcie piętnastym 3004. § 5 nie uczy się, ale pracuje 53% młodych z braku na podaję też, że 7% jednocześnie uczy się pracuje bardzo trudne, a moje oko wśród studentów również stacjonarnych studiów pracuje więcej oni są zapracowani jeszcze w dodatku by mu się, że mimo wykształcenia będą mieć pracę gorsza, a chcieliby jeszcze lepszą chcieliby rozmawiać ta rozróżnia ich niezadowolenie, ale właśnie, skacząc 4 redakcja uwagi i takiego zmartwienia, że ani się aż stary, czyli to ja myślę, że oni oni się szał my rzeczywiście bardzo ciężko się trawami niż inne młode pokolenia też na jak odległej krainy dalszej przyszłości nie tylko tu i teraz Kate historycznej tych opłat jest koniec centra i pisze tak dzisiaj wyda, oddając głos panu redaktorowi też powiąże widzę jeszcze taką miną no nie wiem może niespójność tu jest drugim aspekcie, którym pan powiedział, czyli właśnie patrzenia na Europę, która jest inna, bo ją znający bezpośrednio czy wirtualnie i tam się ludziom żyje żyje lepiej no np. jeśli chodzi o ten parametr, który również badaniu się pojawił agent jak się przesunął wiek wyjścia z domu tak w stosunku do tego co było jeszcze niedawno Noto ja sobie przypominam, że ten to zjawisko krzywdzenia dorosłych ludzi pod skrzydłami rodziców no i Europy zachodniej akurat znane jest od wielu latach Włochy były często podawane właśnie jako przykład takiego kraju no już klasycznie zasiedziały mi młodymi ludźmi w domach rodziców to ten termin, bo Bambo uczelni prawda, który się pojawił w tym specjalne określenie na na te grupy ludzi no i salony mercedesa młodych mężczyzn jeśli dobrze pamięta tak to jest to jednak taka trochę niespójność, bo w końcu właśnie się okazuje, że w tej bogatszej Europie wcale pod tym względem tak nie jest i inaczej nie mówiąc o tym, że pewne zjawiska występowały wcześniej, a drugie zjawisko to jest właśnie ta fascynacja przynajmniej męskiej części młodych ludzi Konfederacją no bo rząd partia, która nie ukrywa, że w swoim programie ma wyjście z Unii Europejskiej to odwoływanie się tej samej młodej części ludzi, że tam w tej Europie fajnie albo fajniej NATO w dużym stopniu to, że tam fajni to jest również skutek ktoś z integracji europejskiej dziś coś mi tutaj gra no tak powiedział, oddając panu tak no te takie drobne sprostowanie, bo pan mówił tzw. gniazdo wynikach prawda, czyli tak po latach Polski z mównicy po włosku, bo oni z mieszkań Otóż no właśnie są rzeczywiście takim przykładem podawanym często jako karykaturalny, ale odsetek gniazda wyników we włoszech jest mimo wszystko niższe niż w Polsce w Polsce to jest 45% i to rośnie średnia dla Unii Europejskiej 28 prace, więc czy to jest trochę tak sobie musimy wyobrazić jednak ludzi, którzy po prostu mają bardzo trudne ten też to co Krystyna powiedziała znaczy że, że właśnie ci młodzi padł ofiarą epidemii w tym sensie, że stracili miejsca pracy to jest jedyna grupa wszystkie właśnie zatrudnienie spadło tylko wśród młodych ludzi 300 000 młodych ludzi do 3009. roku stracił Oprah natomiast, więc to są te czynni dzięki, które sprawiają, że patrzą, że ci młodzi młode kobiety młodzi mężczyźni inaczej, ale w sumie patrzą jednak z perspektywy osób, które mają ciężko natomiast co do tej historii to ja bym chciał zwrócić uwagę, że my jednak nie powinniśmy się tak strasznie dziwić, bo proszę państwa ja jestem rocznik 53 najmłodsi dorośli badań w tym w tym sondażu z, a ludzie 50 lat ode mnie młodsi na to rocznik 2003 no a teraz cofnijmy się od 50 lat ode mnie ster wyjdzie 1903 i teraz to jest trochę tak jakby ktoś urodzony w 1903 roku dziwił się mi np. że ja jakoś inaczej postrzegam powstanie styczniowe coś w tym rodzaju czy też powiedzmy odzyskano nawet nie odzyskanie niepodległe państwo odzyskanie niepodległości no dla nich po prostu w tej chwili Solidarność cały ten okres to jest taka no dość odległa historia prawda nie znają zupełnie innego rodzaju dla nich Solidarność liczymy się kojarzy kojarzy się zresztą dniowym populistycznym i i prawicowym złem tego słowa znaczeniu związkiem zawodowym, więc moja wyraźnie na myśli jeśli mogę się wtrącić coś innego, jeżeli sobie uzmysłowi, że jeszcze do niedawna w skrócie do zakończenia drugiej wojnie światowej nad imperium brytyjskim nigdy nie zachodziło słońce, że jeżeli ci młodzi ludzie się tam wybrali do tej do tego graliśmy zieją albo Victoria Albert zobaczyli ile tamci się wzbogacili na tych koloniach ile na przywozi mi, żeby nie powiedzieć mocniej nakradli to wszystko dzisiaj mogą zrobić akurat co o tym dzisiaj w magazynie już swoim mówiłem to mogą zażądać zdjęcia portretu królowej, którą czuję kojarzą z kolonializmem natomiast natomiast trzeba wiedzieć, że jakiegoś powodu bogactwo w wielkiej Brytanii wzięło no no i tyle jedno z jest ostatnio chodzi o to od od styropianu to co było niedawno były kartki, żeby coś tam po prostu jesteśmy przez historię w jakim sensie naznaczeni jako państwo, bo mogą biedne nocny trochę ze względu na położenie trochę też funkcję Farta trochę ze względu na siebie może nas uwagę rządzenie no ale ale nie możemy zestawiać naszego bogactwa, a co za tym idzie czasami trochę szczęścia Ano z wielkimi potęgami no tak dziękuję bardzo, z drugiej strony my dość szybko gonimy ten poziom życia w tej chwili 81% średniej unijnej tam w przy przy wszystkich właściwych przeliczenia tak i to dość szybko nadrabiamy problem jest tylko taki, że to bardzo odrabiają starsi starsi w Polsce są lepszej sytuacji materialnej relatywnie młodsi, a więc to jest jakiś czynnik natomiast ja chcę powiedzieć tylko rzecz to znaczy ja się bardzo cieszy, że to takie pewne fatum myślenia o tym, że jesteśmy narodem dotkniętym w związku z tym powinniśmy się cieszyć z tego co mamy i nie zazdrościć nie wkurzać się, że inni mają lepiej inne kraje europejskie, że to fatum, jakby słabnie w tym młody młodym pokoleniu też niezdrowe niezdrowe ile tak jak mówiłem dla mnie dla mojej generacji 50 lat temu to, gdy osoba urodzona 50 lat wcześniej też osoba urodzona w 1903 roku dla nich jestem takim samym już jakimś zasadom prawda jakąś postacią z dalekiej przyszłości to jest prawidłowe jest prawidłowe oni powinni się orientować na to co jest gdzie indziej na świat, zwłaszcza że świat tak jak Krystyna powiedziała stał się światem globalnym problemy, które mamy to są problemy z Zielonej energii bardziej niż prawda problem tego jak wygląda Holokaust w Polsce bo gdzie się wydaje, że to co, o czym pan redaktor mówi to trochę jest dla mnie jest związany z tym jak je dobrze jest część teoria, że historia gospodarcza sobie tę wojnę i nieszczęścia sobie jeśli trafia społeczna w ogóle Marriotta i Międzyrzeczu czy nie mają takiego określenia, ale klub piłki mówił, że to jest tak na dodatek te gadżety lotnictwa to jest to pomoże Grzęda jak ja myślę, że naprawdę odnieśliśmy w różnym sukcesem że, że może już o tym nie warto mówić, ale ja jeszcze chciałby pan tremę coś takiego, że porozmawia te nie są tylko na poziomie ekonomicznym da to dla wice część ich badania ich w takich relacjach z opowieści jak młodzi wracają czy z rozmów ze studentami to jest jednak to może dziwnie zabrzmi, ale zupełnie inne traktowanie przez ludzi, a w wyższej pozycji np. przez przełożonych strat właśnie większa równość i właśnie mniejsze zagonieni oni już mają tylko właśnie tutaj to historyczne myślenie, bo proszę może przydać może mają kiedyś pracowali tak jak i teraz muszą zasuwać i ich rodzice tak, bo im też, ale teraz oni są największym może tamci zachodni ich wcale nie jest tak jak oni muszą poza polską tam się tam wszystko podoba nie fundamenty krytycznie, ale widzę to przede mną być może bardziej petentów poszło także ta chciała też sad ale, a jednak, że to chciałbym jeszcze sporo się przyspieszyć troszkę polemiki z taką optymistyczną tezę Piotra, że po, że ci młodsi są bardziej prodemokratyczne, bo ma niestety badania, które mam od kilku lat i vice, że właśnie mleczem maleje ta apelu ma okupacja reguł demokracji liberalnej i dróg, zwłaszcza mężczyzn, ale obiekt, bo wciąż po drugie jest może przez palenie też duża powiedziało, ale jest mniejsza niechęć do autorytarnych elementów władczych i to mnie taka stopniała, ale po rozmowach obywateli, choć wygasa wyjaśniła w la oraz czy doświadczenia wolność zarówno takiej czy mocno, że mogę realizować swoje cele robić to co chce jak również zewnętrzne przednie nic w zasadzie nie ogranicza jest mniejsze wśród śmieci była też niższą lub staż to jest to jest dziwne, ale potem zobaczyłam, że rano przeznaczamy już 2003 roku młodzi chcieli mówili, że oświadczenie o wolności co więcej w tym uczęszczana goście mówili, że oni to one mają w konstytucji woleli, więc wypłacić pieniędzy i to jest niepokojące, ale to już pięty nic ogłosić no właśnie, ale to z tych wniosków jeszcze do pana Piotra Grucy tych wniosków politycznych nowo z 1 strony można powiedzieć, że spore poparcie dla takich jednak nurtów liberalnych demokracji, choć ruch pana Hołowni jest ciągle jakoś tam co dodatkowo doświadczenia naszych ostatnich 30 lat pokazują, że nowe byty polityczne często tak pięknie się rozwijają jak potem szybko kończą, a jednocześnie właśnie odrzucane są te stare byty z tego duopolu PiS i i Platforma czy to jednocześnie jakaś dla nas odpowiedź, czego się spodziewać w najbliższym czasie, bo w trzeciej strony zaangażowanie to znowu z innych badań chyba tak wynika ile pamiętam młodych ludzi w sprawy polityczne jest niewielkie często słyszy słyszy mówią polityka mnie interesuje no i trochę ta frekwencja nam się poprawia w ostatnich wyborach wiemy jednak wielkiej radości chyba aktywności takiej politycznej Obywatelskiej młodych ludzi jeszcze nie mamy no proszę o czasie tylko wziąć 1 korektę to znaczy ten nieszczęsny wyrok Trybunału Konstytucyjnego prawda z października 2020 obudził niezwykła wręcz i taką przełomową można powiedzieć mobilizację właśnie młodych ludzi prawda młodych kobiet tylko ją straszna, kiedy mówią skoro zniknął budził wtedy, kiedy starsze pokolenie nasze powiedz mu chodziło po ulicach krzyczało, że nie wolno dopuścić do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny stał się partyjnym Trybunałem to wtedy młodych ludzi nie był pan SA, a jak młody człowiek pan odpowie, że szkoda, że teraz pani pana tam nie było, chociaż pan akurat pewnie był na tych demonstracjach, ale także ja bym proponował, żebyśmy tak strasznie generacji niż ci nie usztywnia Ali ziemia chciał tego robić no jest to ciekawe pytanie dlaczego, dlaczego młodzi ludzie nie poruszy, dlaczego młodzi ludzie tak późno zareagowali na na rosnący autorytaryzm obecnej obecnej władzy prawdopodobnie, dlatego że to, że to dopiero ten wyrokiem uświadomił całą taką bezlitosne no właściwie okrucieństwo prawda politycznego myślenia władzy taki też od politycznej okrutnej ideologii, która stoi za stoi za tym wyrokiem, ale wracając do do kwestii tej, która nas tutaj najbardziej chyba w sumie interesuje znaczy czy to dobrze czy to źle, że ci młodzi, jakby tak krytycznie myślą o o Polsce w tej chwili i co i to jest jednak myślenie krytyczne myślenie o tej Polsce, która do, której oni byli przekonani wyjściowy okres dla patrząc na wyniki wyborów 2015 roku kiedy, kiedy właśnie głosami młodych Duda wygrał wybory PiS miał bardzo silne poparcie tych młodych grupach wiekowych i oni stopniowo się od tego od tego porządku odwrócili albo, kierując się w stronę bardziej taki konserwatywną albo tak jak faceci przede wszystkim albo bardziej liberalną tak jak demokratyczną tak jak dziewczynę i to nawet nie to jest optymistyczny sygnał to znaczy przepis mojej perspektywy, dlatego że wydaje się, że po prostu no to jest to to jest ta generacja, która dorasta do do zmiany politycznej, a zmiana polityczna w Polsce absolutnie niezbędna prawda i to i to wydaje mi się również że, że też zmiana, która wyjdzie poza poza ten poza te tylko tę walkę tych 2 głównych sił politycznych do tej pory tylko raczej będzie będzie budowa będzie szukała jakichś nowych rozwiązań z tej perspektywy ruch Hołowni o tym tylko jedno zdanie nie sympatyzuje z wieloma elementami takiego dość światłego, ale konserwatyzmu, które ten ruch reprezentuje, ale z całą pewnością to jest bardzo mi jego liderzy to są naprawdę pełną gębą Demokraci, więc w tym sensie tutaj nie miałbym jakieś wątpliwości jest dla mnie te wyniki też pokazują pewną nadzieję, bo mówią no młodzi ludzie mają dość tej Polski, która tutaj się buduje praw i chcą, żeby ona była inna no to wg nie jest zawsze dobrze, kiedy młodzi się trochę zmęczona łan pojawia, a najlepiej się pani Magdy Bogu, że najważniejsze tak takim optymizmem kończy rozmowę, bo to zawsze dobrze no dlatego jeszcze trochę poczekała, ponieważ nie wiadomo tak naprawdę czy oni się uruchamiają wtedy sekretarz prawa tylko ich dat czy też zaczynają w tym była nadzieja tak jak łącznice, że to jest problem nie tylko niż np. ja widzę, że to że, że jeśli tak starannie tworzone prawo, że właściwie ten w różnych dziedzinach życia nie ma praworządności takich zwykłych wymiarach życia, że to byłaby też dotyka to być może oni trochę wyjdą poza własną perspektywę ta jednak trzeba powiedzieć, że młodość dzisiejsza indywidualistyczny i to trzeba je zobaczą, że poza testerów, które chodziły i krzyczały pat są w Salonikach tamtej zauważcie, że też być tylko może nie po urzędach państwowych w tym rodzin, choć i tak, bo tak myśli wybrali, ale przyznam dość często perspektywę, aby listą to są też, że zmieni się Polska waleczne, jeżeli pozostaną tylko w koncentracji na swoich czasami barka także zmiany oczekiwań jak punkt dlatego wynik bardzo państwu dziękuję dzisiejsze spotkanie za rozmowę pani prezes Krystyna Skarżyńska UPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny pan poseł redaktor naczelny oko Press piękna dzięki dziękuję bardzo, dziękował też na Karolinie łacińskich Klaudii wydawała Maciej Zakrocki dobrej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA