REKLAMA

Autonomia edukacji zagrożona?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-06-10 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:58 min.
Udostępnij:

O planowanych zmianach w Prawie oświatowym, po których m.in. to kuratorzy będą mieli decydujący głos przy wyborze dyrektorów szkół mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to gramy kolejny gość Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego dzień dobry dzień dobry Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zmian wprawie oświatowym chce wzmocnić rolę kuratora oświaty, a właściwie to rzecz pod butem kuratorów dyrektorów szkół nie tylko publicznych, ale niepublicznych także co pan na to co na to ZMP to jest rzecz o tyle zadziwiająca, że zdawało się już ostatnie rozmowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej z samorządami szczególnie na Rozwiń » komisji wspólnej rządu samorządu on może wskazywać na zawarcie pewnego cichego porozumienia między stronami tego cichego porozumienia, które miały dotyczyć daleko idących zmian w statusie zawodowym nauczycieli tutaj mowa jest przede wszystkim radykalnym ograniczeniu uprawnień, ale także lista tych pieniędzy dla nauczycieli i wszystko pod płaszczykiem rzekomej podwyżki natomiast to co czy to, o czym czytamy co obserwujemy obecnie wskazuje na wyraźną woltę w postawie ministra edukacji tutaj ciekawi jesteśmy postawy samorządów ja znam reakcji niektórych samorządowców na NATO uwagi oni wprost mówią no nie pozwolimy, ale arytmetyka sejmowa jest nieubłagana i ona raczej pusto samorządów nie jest nowość samorządu jest, że mają, bo niedługo nasze, gdy to prawo wejdzie w życie gmina będzie organizatorem organem prowadzącym szkołę jedynie nazwy, bo tak naprawdę nie mają dokładnego wpływu na administrację standardowej niż te projekcie tego dokumentu no oczywiście odwołuje się do ustawy zasadniczej wprost, wskazując na to, że ustawa zasadnicza nie formułuje kompetencji samorządu w zakresie wyboru odwoływania czy zawieszenie dyrektora szkoły i tym bardziej że zdaniem resortu powyższe działania nie wiążą się z edukowaniem, ale na pewno nie mieszczą się wprost pojęcie edukacji publicznej to jest takie uzasadnienie meta poziomu oparcie się konstytucja ma umocnić działanie resortu, ale moim zdaniem jest to powrót do przeszłości do tej złej przeszłości do upolitycznienia instytucji czy osoby postaci z funkcji dyrektora szkoły nadzór podobieństwo obecnej policji kuratorów oświaty właśnie panie prezesie, o co tutaj tak naprawdę chodzi o rząd dusz zeszły się regionów przynoszą prezenty tak już są dary, więc tutaj, jeżeli minister edukacji mówi, że postać dyrektora będzie całkowicie uzależniona tutaj od woli i władzy kuratora oświaty jako godne elementu organu nadzoru pedagogicznego, a widzimy gołym okiem, że kuratorzy oświaty dziś to jest polityczne narzędzie w ręku ministra edukacji narodowej i wojewody wyłonionego przecież Sejm większości parlamentarnej no to widać wyraźnie, że minister chce te osoby zawłaszczyć szczyt, czując się szczegóły one bardzo boleśnie uderzą oświaty niepubliczną, dlatego że tych samorządach terytorialnych, które są absolutnie prorządowe, które realizują politykę prawa sprawiedliwości ta sytuacja wielu dyrektorów jest naprawdę trudna, ale oni jakoś tej mikro i późniejsze potrafili się usadowić na zasadzie czasami konformizmu czasami otwartego konfliktu z władzą, ale to widać wyraźnie, że minister próbuje zawłaszczyć także oświaty niepublicznej poprzez zapisy w radykalny ograniczające kompetencje organu, który jest organem założycielskim oświaty publicznej no to jest już kompletny skandal aberracja no bo dlaczego oni we pod kuratorium butę mają być szkoły niepubliczne, za które płacą rodzice do to jest pytanie do ministra edukacji odpowiedź na to bardzo prosto na aż w jakiejś mierze zawiera się wydarzenia, które miały miejsce ostatnio posta pisze paru miesiącach szkołach publicznych także, że dotyczy chociażby protestów związanych z działaniami kobiet dziewczyny z tymi protestami, które wylały się na ulice z tymi różnego rodzaju uwagami, które miał minister do działań wielu dyrektorów, którzy albo pozwalali na to, żeby edukacji zdalnej pojawiały się zatory w awatary symbolem, a jak to te błyskawicy albo też wprost bez mała reagowali uczennice, które sobie nad pozwalały, więc tutaj minister chodzi założenia po co przecież macie zżyma denerwować irytować tego rodzaju zachowania, jakie to meta poziomu nudne wszystkie działania, które będą szkołach np. niepubliczne, które były taką oazą jakieś mierze niezależności wszystkie te działania o charakterze działań wychowawczych edukacyjnych tych związanych chociażby działaniami organizacji trzeciego sektora organizacji pozarządowymi muszą być zaopiniowane przez kuratora oświaty no właśnie to jest ważne są w zasadzie od razu instytucja nie może wejść do szkoły nie może prowadzić zajęć pozalekcyjnych bez pozytywnej opinii kuratora na rozumie, że kurator jest władzą polityczną i pewnie będą instytucje organizacje prawo myślę i nieprawomyślne tak wychodzi pan by reklamujący żadne z tych organizacji wiele organizacji to są fantastyczne działające na rzecz edukacji wychowania w tym także edukacji seksualnej nie w tym także aktywizacji społecznej mody ludzi i one spełniają ogromnie pożyteczną rolę i szkołach niepublicznych one miały otwarte pole działania pod warunkiem oczywiście akceptacji ze strony dyrektora i rady rodziców szkoły samorządowych już tych było gorzej, bo wiele samorządów tego nie akceptowało, a dzisiaj wprost mamy zapisane, że będą musiały tego rodzaju instytucje działały szkoły niepubliczne korzystać żadne ubiegać się o uzyskanie pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ośrodku redaktorzy cały proces wyłaniania dyrektora i oceny pracy z ewentualnych zastrzeżeń, tudzież odwołania dyrektora dzisiaj skupi się w ręku kuratora oświaty, więc dziś sytuacja wielu dyrektorów, którzy mając cywilną odwagę mówić przecież szkoła jest absolutnie jest po powinna być niezależna bo aby szkoła wolna szkoła autonomiczną wydaje się bardzo trudnym położeniu i to jest niestety złe z punktu widzenia nie tyle samo szkoły nie tylko szkoły, ale także tego procesu przepraszam za status procesu wychowawczego tych młodych ludzi, którzy już od początku będą w niej jakoś przeżyć w 5 wciągnięci w tego rodzaju indoktrynacji politykę, którą mieliśmy do czynienia w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych osiemdziesiątych właśnie wrażenie, że właściciel odeszło właśnie wychowanie proces edukacji jest jednym z pól bardzo ważnych pól walki ideologicznej obecnej władzy czy powiedzmy ideologizacji i zastanawiam się panie prezesie co na to nauczyciele co na to związek zawodowy i związki nauczycielskie związki zawodowe, bo to jest to znaczy czy państwo zamierzacie przejść nad tym do porządku dziennego i po prostu pogodzić się z sejmową artykuł pan to bardzo ważny pytanie nie ulega wątpliwości że, żeby sami znajdziemy się dosyć trudnym położeniu, dlatego że związek Nauczycielstwa polskiego to jest 200 000 osób, które ma swoje opinie poglądy i który by pełne prawo i które niekoniecznie nie zawsze godzą się na to, żeby kierownictwo związku wypowiadało się kwestia, które niektórym członkom związku wydają się nadmiernie upolitycznione, a które takowe nie są to po prostu walka autonomii edukacji bez wątpienia no właśnie, ale sprawia, że jest ten projekt dotyczy sensu stricte upolitycznienia edukacji w Polsce dokładnie takiej w tej sprawie bez mała, że związek będzie musiał zająć swoje stanowisko biorąc pod uwagę fakt, że to jest jeden z wielu kamyczków, które w tej piramidzie budowanej przy budowie, tworząc pana ministra Czarnka wskazują na to, że edukacja silnie skręca wprawo, a polityka edukacyjna, że edukacja staje się czy polem działań politycznych, że edukacja nie odpowiada na bieżące potrzeby szkoły tylko edukacja zależy czy minister edukacji zaczyna kreować własną rzeczywistość i w obrębie tej rzeczywistości tworzy określone rozwiązania dzisiaj mówimy o tym jak będziemy przygotowani do ewentualnej czwartej fali na wrześniowej nie mówimy o tym jakie wnioski wyciągamy z pandemii tylko minister mówi, że dziś trzeba dbać o przygotowanie do życia w rodzinie o przywróceniu religii należnego miejsca w edukacji szkolnej dyskusja dotyczy szkody jakich drużynach pożarniczych widać wyraźnie, że do pana ministra obecne edukacja ta tymi problemami, które 1,5 roku pandemicznego doświadczenia wynikają jest jakby na marginesie ważna jest walka o dusze umysły serca młodych ludzi, którym będziemy przekazywali działać w imię polityki resortu edukacji narodowej panie prezesie, ale no mówi pan rzeczywiście sytuacja w związku przez polskiego może być trudna, bo tutaj, o ile osób tyle poglądów, jaka jak powinna wyglądać struktura autonomia edukacji tak dalej tak daje, ale przecież te plany ministerstwa dotyczą także spraw pracowniczych nasze dotyczą tego, kto właściwie ze sprawuje kontrolę pełną kontrolę nad nad szkołami, Ergo no dotyczy także działalności związkowej sensu stricte dokładnie tak i dlatego też wydaje się, że w momencie, kiedy ten dokument no to damy go dni od książek musimy go poddać się podpowie publiczną sąd on wyraźnie wskazuje na to, że jeżeli rzeczywiście doprowadzimy do sytuacji czy dopuścimy do sytuacji, które minister de facto będzie sterował innym sposobem wyłaniania dyrektora to tutaj związek Nauczycielstwa polskiego znajdziesz w dramatycznej sytuacji, bo wielu dyrektorów tych po drugiej stronie sceny politycznej będzie otwarcie zwalcza wywalczyło związkiem Nauczycielstwa polskiego jest także walka o o nasze funkcjonowanie tej w tym systemie edukacji, więc tutaj nie może być zgody przyzwolenia na tego rodzaju działania, które w razie wskazują na to, że szkoła, które do tej pory do dyrektora została był dyrektor będzie stała dyrektorem, który będzie jawnie i oczywiście wykonywał polecenia ministra edukacji narodowej kierowany do niego za pośrednictwem kuratora oświaty zasadzie sorry Winnetou, ale biznes biznes to, więc jak byśmy trzymali na stanowisku to będzie najbliższa edukacja kierowana przez ministra edukacji narodowej aniżeli oczekiwania tej lokalnej społeczności Dymitr społeczności szkolnej, którą dla mam przez pewien czas obowiązek, ale i zaszczyt kierować, więc oczekujemy i bez wątpienia związek w tej sprawie będzie musiał zająć jednoznacznie negatywne stanowisko wobec tego projektu tutaj oczywiście na sam koniec to zostałem pytanie o siły ZNP to te strajków w 2019 roku był strajk 2019 roku był rzeczywiście wielkim wydarzeniem w nim nie tylko uczestniczył związek przepraszam za te truizmy, ale tak, że dobrze, że ci, którzy wiedzą poczucie związku są oni osiągnęli w tym związku natomiast ci, którzy do tego związku z drugiego powodu godne przychodzili, jeżeli byli zastraszani, jeżeli byli pacyfikował swoje działania przez samorząd czy dyrektora czy przez kuratora oświaty dotyczy sami rzeczywiście bili ambiwalentne uczucia dotyczące swojej przynależności związkowej, ale no to na styku umacnia atomie zwraca uwagę na rzecz następująco szkoła wbrew temu co mówi minister edukacji narodowej będzie taka, jaką tworzą nauczyciele pod rządami dyrektora, że dyrektor rzeczywiście będzie pod butem kuratora to naprawdę czeka nas bardzo by była przyszłość przyszłość nauczycieli przyszłość uczniów tej lokalnym krojczy bardzo dziękuję za rozmowę Sławomir brania na siebie prezes związku przez polskiego państwa moim gościem państwa zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA