REKLAMA

Troska, wzajemny szacunek i akceptacja, czyli siła wspólnoty AA. Na czym polega 12 kroków wychodzenia z alkoholizmu?

Życie z nałogiem
Data emisji:
2021-06-11 12:30
Prowadzący:
Czas trwania:
34:11 min.
Udostępnij:

W dzisiejszym odcinku "Życia z nałogiem" Zuzanna Piechowicz rozmawia z Andrzejem Bujkowskim, powiernikiem klasy A wspólnoty Anonimowych Alkoholików, psychologiem i specjalistą terapii uzależnień. Tematem jest działanie wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz słynne 12 kroków, które przechodzą członkowie i członkinie tej wspólnoty. Rozwiń »

Do wysłuchania podcastu zaprasza Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO w Wądzynie Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
do wysłuchania podcastu zaprasza ośrodek terapii uzależnień Neffos wojnie dzień dobry przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz to jest kolejny podcast z cyklu rozmów o uzależnienie tym razem moim gościem jest Andrzej Bojkowski powiernik klasy, a wspólnoty anonimowych alkoholików psycholog specjalista terapii uzależnień, a porozmawiamy o tym na czym polega działanie wspólnoty anonimowych alkoholików oraz na czym polegają te słynne 12 kroków, które członkowie i członkiem tej Rozwiń » wspólnoty przechodzą zaprasza rozmowy Zuzanny Piechowicz wspólnota anonimowych alkoholików i kojarzy się przede wszystkim takich scen różnych filmach serialach czas amerykańskich mamy tego bohatera bohaterkę, która w pewnym momencie decyduje, że to już poszło za daleko, że ten alkohol za dużo zabiera w życiu, że z uniemożliwia normalne funkcjonowanie ministerstwa suszone lub zmuszona do tego, żeby takie spotkania się wybrać idzie na spotkanie jest sala to często jest kawa i pączki bez logistyki o tym co się pojawia i tam ludzie, którzy decydują się obcym osobą opowiadać o sobie swoim życiu o tym co nowi z nimi uzależnień czy telewizję ten Visę, które znamy z popkultury czy on ma coś wspólnego psy polską rzeczywistością tego jak funkcjonuje wspólnota anonimowych alkoholików, a dzień dobry państwu witam panią redaktor i państwa słuchacze, a wizja amerykańska żona ma wspólnego ze wspólnego z tym jak wygląda rzeczywistość od należałoby może na samym początku wspomnieć rzeczywiście wspólnota nie ma alkoholików powstała w stanach Zjednoczonych, a inaczej liczona już ponad 80 lat, ale za to były kolebką wspólnota anonimowych alkoholików, a wizja na filmowa zawiera pewne elementy rzeczywistości tak może powiem, a dość zabawnie o nami linkach, a Polski na spotkaniach członków wspólnoty anonimowych alkoholików trzeci po polskim członkiem a, ale tak są takie jak, niemniej jednak, a rzeczywiście jest tak na dziś jakaś osoba cierpiąca z powodu uzależnienia, a uznaje czy dochodzi w pewnym momencie do wniosku, że ta sama sobie radzi, a i gdzieś zasłonić się taką informację o wspólnocie o takiej grupie ludzi, która pomaga właśnie sobą uzależnionym wychodzenie z tego uzależnienia kieruje swoich praw i oczywiście co takie spotkania, nazywając czynniki z nami, w których krajach, w których biorą udział, a osoby uzależnione osoby, które czują, że mają problem z nadużywaniem alkoholu czy są uzależnione od holu i tam mogą liczyć się zwrócić się o pomoc, ale troszeczkę nie wychodzi na to wygląda także, że w większości osoby same sobie uświadamiają, że mają problem mi, a od razu nogi i chęci nocą takiej wspólnoty zrobiły odbywa w ten sposób, że takie czynniki zewnętrzne przyłączają taką osobę, a do podjęcia innych kroków niż te, które dotychczas podejmuje na jakiś czynnik jakaś presja zewnętrzna czy to w postaci jakiś takich elementów nacisku formalnego związanego z jakimi problemami prawnymi, a czy problemami rodzinnymi presja wprost członków rodziny, bo takie osoby uzależnionej tak dziennik niejednokrotnie członkowie rodziny stawiają takiż Tusk ma tu warunki pt. jeżeli tak ze sobą nie zrobi tak to będzie ponosił konsekwencji także jedno razy filmy mają do siebie, że nie zawsze kreują rzeczywistość, chociaż w przypadku, gdyby wtedy, kiedy gdzieś realny co ukazywane te elementy związane ze wspólnotą nie ma alkoholików to, gdyż dotyczą właśnie twierdzą czy trzeba spełnić warunki, aby przejść na takim kimś czy po prostu można znaleźć w internecie informacji i wierni w liście albo ten jest nasze koalicji jest 1 jedyny warunek żadnego innego nie ma warunkiem jest chęć zaprzestania picia, a nie ma żadnych innych dodatkowych obostrzeń warunków, a nie ma żadnych, a wyznaczników norm, a u, których trzeba się dostosować, żeby też, żeby móc wziąć udział UE z nikim no oczywiście trzeba zachować kulturalnie grzecznie, ale wspólnota anonimowych alkoholików dziękuję wszystkich swoich orzeczeń niezależnie od statusu społecznego statusu majątkowego wyznawanych poglądów religii, a wspólnota, a anonimowych alkoholików nie płynnie posługuje się pojęciem rasizmu naznacza nikogo nie odrzuca mnie w zależności od koloru skóry kraju pochodzenia czy mój każdemu jedynym warunkiem jest chęć zaprzestania picia nie ma żadnych innych jak to działa podjąć to znaczy w jaki sposób osoba, która sama nie jest w stanie zaprzestać pić nie jest w stanie poradzić sobie z tym uzależnieniem, bo to jest bardzo ciężkiej poważna choroba przychodząc, dołączając do wspólnoty zaczyna artykuł uważnie wchodzić coś takiego niezwykłego w tej wspólnocie, a wspólnotę tworzą ludzie na komisji tak wspólnota, a największą siłą wspólnoty to są inni członkowie UE są osoby, która już jakiś czas w tej wspólnocie są, które 3 źle ją dzięki wspólnocie, ale też dzięki, a takim być konkretnemu jasnemu programowi, a wspólnota anonimowych alkoholików ma swój program ten program nazywa program 12 krotnie, a jeżeli taka osoba uzależniona chce dokonywać zmian w swoim życiu chcę trzeźwieć chce naprawiać swoje życie i relacje z otoczeniem chce przestać być punkt po prostu chcieć innym człowiekiem o program 12 kroków i członkowie wspólnoty anonimowych alkoholików pomagają osoby praw zwierząt przychodzi raz niejednokrotnie jeszcze czasami zdarza się, że przychodzi pod wpływem alkoholu a bo np. wstydzić szybciej, więc alkohol dodaje odwagi animuszu na ten program i tę osobę, a pomagają stopniowym wychodzeniu z tego uzależnienia to tylko polega na tym że, a te osoby bardziej doświadczone dzielą się swoim doświadczeniem dzielą się nadzieją nie dzieją się tym dzielą się tym rozwiązaniem jak we wspólnotach z tymi osobami, które są na samym początku drogi no i osoby, które dopiero zaczynają mogą dostrzec, że z tą chorobą da się żyć, a choroby można, a pokonywać można sobie z nią radzić ponieważ, a patrzą na tych ludzi żyjących mają namacalne żywe dowody na to, że można być cywilem będąc alkoholikiem będąc osobą uzależnioną oczywiście uzależniona, ale część potrzebującą, ale mówi tak by bez znaczenia jest program 12 kroków to jest bardzo konkretny program, który jest proponowany osobom, które chcą wychodzić z uzależnienia, a taki program naprawy swojego życia swego funkcjonowania a kto by się zdziwił, kiedy pierwszy raz przeczytać ten program został niewiele jest w ogóle alkohol, a problemy z bardzo mało mowy alkohol, ale jest ich umowy o takiej dokonywaniu zmian zewnętrznej dokonywanie rachunku sumienia mozzarelli uczynieniu uznanie swojej bezsilności a, a jednym z takim końcowym etapie pracy na tym progu na tym programie, a jest też mowa o tym, żeby dzielić się radny swoją nadzieją swoim doświadczeniem z innymi osobami, które wciąż na korzyść cierpią z powodu uzależnienia czy wspólnota swoje wsparcie by całkowicie bezwarunkowo nie i to też jest mocna siła wspólnoty nie osoby, które na wkraczają w kręgu wspólnoty anonimowych alkoholików, a dla trwających bezpieczeństwo troskę wzajemny szacunek niedocenianie ich akceptację, a to jest niezbędne dokonywanie takich wewnętrznych zmian też jest niezbędne w przypadku osób uzależniony ale, których poczucie własnej godności poczucie własnej wartości drastycznie zmieniać spada nie w momencie, kiedy zaczyna być akceptowani bezwarunkowo jako ludzie, ale o tak wydaje im siła i napędza popycha działa i zmian w tym tkwi siła wspólnoty ruch anonimowych alkoholików byli pierwsi członkowie pochodzili stosowane grup od z Polski to była taka organizacja chrześcijańska, która była założona przez franka ma nad takimi misjonarz kościoła luterańskiego, który chodził ze Szwajcarii i to człowiek źródła tego tego ruchu później te 12 kroków oman, ale i tutaj chciałbym powiedzieć, że pan zapowiedział czy trzeba się czymś rozmawiać o tym co dokładnie z tych kroków ale zanim przejdziemy do tego to tu tych oryginalnych krokach spory z boku i wierze i modlitwy i pytanie czy osoba, która nie wierzę, bo pan albo jest innej wiary, bo jest ateistą agnostykiem też może z tego programu korzystać czy cały czas w Polsce 12 kroków jest tak mocno osadzona religii tak jak mówiłem na początku jedynym warunkiem przynależności do wspólnoty i czynienia wspólnocie jest chęć zaprzestania picia nie ma żadnych innych warunków na wspólnotach ma też ale, opierając się w swoim działaniu opiera się tradycja na i jedna z tradycji mówi, że nie wspólnota nie wiąże się z żadnymi instytucjami żadnymi partiami politycznymi z nim nie wiąże się z żadną religią, a więc nie trzeba być osobą wierzącą jakąś określoną religię jakiegoś konkretnego Boga, a można nie wierzyć w ogóle w Boga różnie pojmowanego przez ludzi, aby temu można przejrzeć we wspólnocie laniu warunków czy we wspólnocie anonimowych alkoholików funduje takie ujęcie siła wyższa, a siła wyższa dla dla każdego z członków, a wspólnoty może mieć inne znaczenie inny kształt inne wyobrażenie dajemy będzie to Bóg był chrześcijański lub mielimy but, a na jakikolwiek inny Bóg bez drugiego człowieka VIP-y nie wiem, która miała przy droga, aby ten drugi człowiek też może być ta siła wyższa której, a czy będzie opierał swoje ciśnienie, a my oczywiście w ich, a 12 krokach, a jest mowa o tej sile wyższej także siła wyższa od samych może przywrócić nam e-zdrowie i że naprawdę Bogu powierzamy tak wolę życie ale jakkolwiek pojmujemy ani takiej dalsze staranie testy, gdy nie jest warunek, a na funkcjonowanie we wspólnocie bycia w tej wspólnocie oczywiście pierwszą grupą pani wspomniała byłemu może być mocno nakierowane na nie na Boga na religijność na na duchowość właśnie to jest ważny aspekt wspólnoty duchowość, które niejednokrotnie, a jest Zielona, a między religijnością, a należałoby rozgranicza 2 ujęcia i duchowość religijność we wspólnocie jest duży nacisk położony na duchowość na wewnętrzną taką przemianę na Epic duchowe wewnętrzne życie mnie, ale samo religijność na pobożność na wyznawaniu pewnych wiary, bo nie to jest bardzo ważne wyjaśnienie, bo też ten wizerunek on jest mocno osadzone en religij też przez ten przez to o czyste źródło, więc każdy każdy, kto chce może skorzystać ze tych dobrodziejstw wspólnoty moje kolejne pytanie tutaj mam wątpliwość dlatego z panem to lepiej właściwie z zespołu pytanie zadawać pytanie zupełnie nowa forma wywiadu radiowego, a te te 12 kroków jest znalezienia w internecie mieli, ale rzeczywiście tak, ale ja z tego co usłyszałam od paru członków wspólnoty z tymi rozmawia wiedząc, że chce pozbyć z panem na temat tego ta spółka funkcjonuje oni czują dyskomfort, bo to na początku miały być takie kroki, które były wiedzą wewnętrzną organizację jestem ciekawa czy pan uważa, że mówienie publiczne o tym jakie to są kroki służy wspólnocie czy też nie, ale oczywiście taka jest wykazanie, że służy jak najbardziej, a ten program 12 kroków jest na tyle uniwersalnym programem, a że można go zastosować tak naprawdę każdy z nas, a żeby ugrać swoje życie, a żeby wzbogacić swoją wewnętrzną sferę duchową, a żeby poprawić swój komfort życia relacje z uczeniem ze środowiskiem z innymi ludźmi nie żyć, a zgodnie z ich ze sobą ze światem jak najbardziej może stosować te kroki, ale we własnym codziennym życiu ja osobiście na dzień dzisiejszy jeszcze się nie zagłosowałem jako osoba uzależniona mam nadzieję, że nikt nie nastąpi, ale jako specjalista terapii uzależnień często, a przyglądam się różnego rodzaju swój zachowają, ale sam, a niejednokrotnie korzystam ze wybranych, a tych kroków może nie całego programu 12 kroków, ale jak najbardziej staram się implementować niektóre elementy z tego programu własnego życia, a ja i zamknęli 100% przekonany czy 12 kroków, a i też maści tradycji i ex spółka nie ma alkoholików, a zewnętrzne, ale tego świata zewnętrznego, a pokazywane innym ludziom, a sprzyja wspólnocie pokazuje na czym ta wspólnota się pierwsze pytanie zada pytanie na początku na czym opieracie skuteczność tej wspólnoty skuteczność działania wspólne właśnie opiera się na prąd na programy 12 kroków, ale też opierać na by 12 petycja nie członkowie wspólnoty, którzy przestrzegają kilkunastu petycji trwają też wspólnota nadal trwało w Polsce wspólnota trwały ponad 45 brak takiego z udziałem na świecie ponad 80 dzięki właśnie tym tradycją, jeżeli świat zewnętrzny czy ludzie na zewnątrz poza wspólnoty będą uznaje tradycję i projekt ten program ten lepiej rozumieć wspólnotę będą bardziej idee pozytywnie nastawieni do niej jeśli będą w swoim pytaniu widzieć, a osoby albo mieć osoby, które mają problem z alkoholem używaniem są uzależnione będą mogli bardziej świadomie to osoby kierowcy wspólnot no to ten moment na szczyt co to są zakres czy jest pan w stanie nas właśnie tak kilka minut przez te kroki tak oczywiście Wołek siłą rzeczy przeprowadzić na czym ten problem polega ów program 12 roku posłowie, a artystek program dostosowany jest 12 etapów, a które pozwalają, a to osoby uzależnionej rozpocząć taką drogę, a czy Wiednia, żeby osoba mogła zacząć stosować Trybunał, gdy te 12 progów program 12 klubów w oczy, żeby miała, a kogoś takiego co we wspólnocie nazywa się sponsorem a gdy jeszcze tutaj jednak na początek to znaczy, że nie od drugiego sponsora, który wspiera materialnie finansowo, ale czy jakikolwiek inny sposób ma materialny choćby takiego sponsora duchowego, a osoby, która we wspólnocie już jakiś czas jest, która 6 wieje właśnie dzięki wspólnocie, która ma swoje doświadczenia w tym 3 innych jakoś jest z nim w tym krzewieniu ugruntowana i umocniona, która na ten program, która sama ten program przeszła i pomaga tej osobie, a zapowiedź rozpoczynającej pracę program w moglibyśmy pokrótce progi, a więc dotyczyć może zacznę od pierwszego roku pierwszy krok mówi w ten sposób przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i nasze życie stało się kierowane do, żeby rozpocząć w ogóle do 3 w 1, a także było, żeby osoba uzależniona udała się alkohol jest silniejsza niż przestała z tym alkoholem walczyć, że tak, żeby zaakceptowała swoją chorobę, że w ogóle uznała, że alkoholizm choroba w momencie, kiedy uzna to, a jako chorobę a kiedy przestanie z tym alkoholem walczyć może zacząć właśnie tę drogę czy zmienia drugi krok mówi o tym, że uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek tutaj mówimy o tej sile wyższej tak tak jak mówiłem dla jednych to będzie Bóg tak czy inny, jakkolwiek go pojmuje coś co będziemy wierzyć co pomoże nam w trudnych chwilach w tym czy mieniu uzdrowieniu, a po wytrzeźwieniu naprawdę nie jest łatwe nie jest łatwym zadaniem, choć trzeci mówi w ten sposób podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą woli nasze życie opiece Boga takiego rozumieliśmy dłużej zastąpić świadoma decyzja powierzenia tej woli życia na, bo Chile wyższej jakości pojmuje, że było łatwiej niż czysto droga przez decyzje o krok czwarty zrobiliśmy wnikliwą ważną osobistą inventum moralną i jaki rachunek mural tak ten realizowaliśmy swoje życie zobaczyliśmy jak wyglądało, kiedy nasze uzależnienie było czynne, kiedy kręciliśmy innych ludzi chodzi o konflikt z prawem tego taka wewnętrzna analiza swojego przyszłego życia o krok piąty wyznaczyliśmy Bogu co drugi motoryką człowiekowi istotę naszych błędów krok czwarty mówi o tym, że w ogóle świat mami uświadamiamy sobie po co w życiu zrobiliśmy, jakie błędy popełniliśmy no, a kolejnym elementem jest podzielenie się tym świadomość czułe wyznanie drugiemu człowiekowi czy też sile wyższej jak oddanie tego ciężaru gry pozbyć się podzielenie się swoim ciężarem drugim człowiekiem, a szósty mówi w ten sposób staliśmy się tak czy gotowi, żeby usunął wszystkie te wady charakteru i na każdy z nas ludzi ma swoje wady usunie wady charakteru, jakie przymioty, który do, których nie jest nie jest nie jest dumny, a i, a ważne jest, żeby mieć świadomość tego, jakie właśnie one są, żeby podjąć pracę nad nim, żeby podjąć decyzję, że będziemy starali się wyeliminować nasze nasze wady czy zachowania sposób myślenia oczu zwróciliśmy się do niego pokaże, bo chwalą nasze braki szybko wrócimy w siłę wyższą o to, żeby wsparła w tym tak, a żeby ten czy niedociągnięcia naszej natury naszej psychiki czy sposobu myślenia no, a dziś odleci krok ósmy zrobiliśmy listę wszystkich osób skrzyknęliśmy i staraliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim tutaj o to żeby, a zrobić taki, a rachunek kuliste osób, a które WHO mogliśmy swoim uzależnieniu, a swoje czyny piciu skrzywdzić urazić i oczywiście starać się im zadośćuczynić, ale taki sposób, żeby to na nie spowodowało jeszcze dodatkowych problemów tych trudności te osoby niektóre osoby w kontakcie z osobą uzależnioną nie czuć bardzo źle niekomfortowo mogą nie 3 przypadków aktów tak osoby bliskie no bo 200 lat już tak mocno rósł rozeszły jest należy uwzględnić te ryby chęci pomocy zadośćuczynienia no, a potrzeby mieć świadomość że, choć może nie chce, żebyśmy musiał zaleźć mówienia o prawdzie rządy ten zaś kupiliśmy sobie osobiście wszystkim bez, których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zmieniłoby ich lub ich i lub innych to od, o czym powiedział kordon, gdy prowadziliśmy na osobistą invent, które z miejsca, przyznając się do popełnianych błędów chodzi o to, żeby cały czas analizować sposób funkcjonowania myślenia relacji z innymi ludźmi na bieżąco wyciągać wnioski na bieżąco korygować swój sposób funkcjonowania swój sposób myślenia i relacji z nimi osobami, żeby gdzieś nie takiego pod takie takim początku od wtorku na nawrót choroby rok jedenasty staraliśmy się przez modlitwę medytację poprawić nasz świadomy kontakt z Bogiem jak gorący jedynie o uznanie jej woli wobec nas oraz siłę do spełniania w tym przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować zasady ze wszystkich naszych poczynaniach zapowiedziałem już taka ostatnia zapowiedź najwyższa forma, kiedy taka przejawiająca osoba czy chodzącym programu czy taka wzmocniona swoim, czyli niemal pewne doświadczenia, a może wszelkiego elementu właśnie pomocy innym osobom cierpiącym z powodu uzależnienia nie wtedy we wspólnocie przyjmujecie różnego rodzaju służby mające na celu rozwój same osoby żywiącej, ale też pomaganie wspólnot, czyli wzrastania pomaganie nowym członkom wspólnot droga wygląda pokrótce program ten raz w roku co się dzieje, kiedy w danej osobie przydarzy się nagród powrót do uzależnienia czy to znaczy, że wraca do pierwszego punktu czy jednak jest to, że wraca pan, gdzie przerwała, a z reguły to jest taka nie, że dość krótkim czasie taka osoba, która pojawia się drugi wraca do innego picia wraca do momentu, w którym przerwała czy do tego momentu takiej największej tej silniejszej destrukcji no niestety to nie jest także, że pojawi jakieś takie zerwanie, a i wraca swoich początków, a jeżeli na długo, że przez jakiś czas w sposób kontrolowany pić oczywiście niektórym osobom udaje się w określonym czasie tak przez pewien czas może pić mniej ale, ale z reguły w większości przypadków w ten sposób do końca ani do początku, a ile szybko się dzieje będą Ernesto Canto pytanie pojąć chodzi mi te punkty te kroki to znaczy, że wraca do początku pierwszego kroku jednoznaczny cha umowa czy wraca do pracy, jeżeli nawet się zdarza np. przy piątym kroku wraca znowu do piątego rozumiem pani co z reguły jest tak, że jednak przychodzi ten program ponownie, a byłyby znowu musi pracować inna kwestią być unosi nad kwestią wiary i siebie i poszukania tej siły wyższej, a jest też w zależności jak wygląda proces ze sponsorem tak, a i jak w oczach widzi nie potrzeba pracy nakreślonych krokach tak nie, ale w tutaj z reguły z reguły jest raczej powrót tego powstał, jeżeli chodzi o krok tak, jeżeli chodzi o program 12 kroków czy ten program jest przez przeznaczone tylko dla osób, które zmagają się z uzależnieniem od alkoholu czy też dla innych uzależnionych, ale w Polsce i na świecie funkcjonują tzw. wspólnoty 12 krokowe i większość wspólnot bazuje na właśnie programie 12 roku wspólnota anonimowych alkoholików, a i, a jest zaporze tam właśnie ten program przez inne wspólnoty wspólnota anonimowych narkomanów anonimowych alkohol seksoholików myśleć o zakup pochodziło czy alarmowych oddział ZUS-u oczywiście on jest pewien sposób dostosowywane do specyfiki danej grupy, ale jest z powodzeniem, a wykorzystywany stosowany w przypadku też innych uzależnień oczywiście tak jak mówią troszkę wtedy inne inny kształt niektóre wspólnoty troszeczkę inaczej zapowie go od typują, ale jak najbardziej ten program jest wykorzystywane czy w przypadku radzenia sobie też z innymi uzależnienia panie Andrzeju to jeszcze ostatnie pytanie na koniec czy udział bycie częścią wspólnoty wystarczy, aby poradzić sobie z uzależnieniem czy do tego trzeba dołączyć pomoc terapeutyczną psychologiczną może nawet lekarze psychiatrzy jak pan widzi czy to jest jakby nie są jedyne działanie, bo to w jaki sposób to mniejsza, ale chciałem zapytać czy czy to musi kompleksowo czy jednak też może tylko to zadziałać tak jak każdy człowiek jest inny każdego człowieka, a może oddziaływać co innego im pomagać, a tak ja zachęcałbym osoby, które nie cierpią z powodu uzależnienia wykorzystania takiego szerszego wsparcia i oczywiście nie zdarza się czasami także na niektóre osobom uzależnionym wypowiem wspólnota anonimowych alkoholików czy inne wspólnoty nie pasują, a pasuje im, a specjalistyczna odpowiada jest opieka specjalistyczna pomoc nie to psychologiczna czy przychodnia publiczna, ale są osoby która, a źle się czują, a psychoterapii czy terapii a uzależnienia, a świetnie się odnajdują we wspólnocie anonimowa orlików i tam trzeźwieją i tyle że potrzebuje innego wsparcia no, niemniej jednak uzależnienie uzależnienie od alkoholu niesie za sobą, a masę różnych innych problemów natury psychicznej, a psychologicznej czasami psychiatrycznej i niejednokrotnie też potrzebny jest takie wsparcie psychologiczne rektora publiczne czy też sami farmakologiczne psychiatryczne nie więc dobrze by było, żeby a po bo taka kompleksowa oczywiście nie jest warunek osoba, która chce trzeźwość koniecznie musi chodzić do psychologa jest Cypr apel Dody i wspólnoty jednocześnie jeszcze korzystać z pomocy lekarza psychiatry z tym jednak, jeżeli osoba uzależniona oprócz stanu uzależnienia od boryka się niejednokrotnie obniżonym nastrojem ze Stanami depresyjnymi, a ciężko sobie radzić w życiu codziennym to tam jak najbardziej trzeba było dać wolność farmakoterapię tak mi 4 czy w przypadku presji z różnych innych zaburzeń psychicznych to, żeby było, żeby korzystać z takiej kompleksowej pomocy, niemniej jednak nie ma żadnego złotego środka czy normy mówiła, że albo tylko wspólnota albo tylko leczenie specjalistyczne uzależnienia zwykle też się odbywa w ten sposób, że gros osób, a najpierw jest objęta specjalistyczną terapią uzależnień, a tam niejednokrotnie decyduje o wspólnocie anonimowych alkoholików Costy rapie idzie do wspólnoty tam zaczyna tej wspólnoty część wiesz, bo należałoby podkreślić 1 ważny fakt, że każda, a specjalistyczna firma kiedyś państwo i ona z reguły powinno się sprawdzić czy potrafią uzależnionych psychoterapia farmakoterapia my specjaliści dążymy do tego, żeby nasz klient zaczął sobie radzić bez nas bez naszego wsparcia, żeby dostarczyć takiej wiedzy umiejętności wyposażyć go takiej umiejętności, które pomogą samodzielnie funkcjonować i każda rada powinna się kiedyś skończyć i kurz i wpisuje się wtedy wspólnota anonimowych alkoholików, ponieważ działania wspólnoty fundowania wprawdzie nigdy nie kończą, a są bardzo by wspierające dla osoby przyjmującej nie bez święta pań kuponu władz ja tego co osoba uzależniona, a rozpoczyna taki trapi dostarcza do Dody uzyskuje wiedzę na temat choroby alkoholowej jak sobie radzić, czego unikać i później ich do wspólnoty wspólnot tutaj zostaje wewnętrzne takie duchowej wsparcie widzi osoby, które przeżyją proszę by układają życie dostaje wiarę w to, że może sobie radzić i mówię te działania wspólnoty wsparcie wspólnoty nie kończy czyni przypomnę, że słowa Jacka Jacka Jakubowskiego trenera i psychologa superwizora PTS było z grupy krok, który mówi często, że różne działania w życiu szczególnie trudne warto podejmować samodzielnie, ale nie samotnie jakoś bardzo mi te słowa dokładnie tak dokładnie tak samodzielność jest niezbędna ale, ale radzenie sobie z uzależnieniem w pojedynkę jest bardzo trudne czasami w niektórych przypadkach niemożliwe jeszcze na koniec dodam, że jeżeli zastanawiasz się, jeżeli zastanawiacie się czy pójść na takie spotkanie to pójście na jedno spotkanie nie jest żadną jeszcze deklaracją bardzo zobaczyć warto spróbować, a jest duża szansa Zień pomoże to poradzić sobie z uzależnień bardzo panu dziękuję Andrzej dziękuję bardzo, i zachęcam wszystkie osoby, które borykają się problemem uzależnienia albo, które czują że, a mają jakieś wyborcze w tym zachęcam do, a udziału miting, a do zrzucenia czy wspólnocie anonimowego i ja się dołączą do tej zachęty Andrzej Witkowski psycholog specjalista terapii uzależnień powiernik klasy, a zespół nauczano anonimowych alkoholików jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, do życzenia Jana zwiększy Zuzanna Piechowicz do suszenia polecam kolejne inne odcinki audycji życie z nałogiem życie znało Guya rozmowy Zuzanny Piechowicz do wysłuchania podcastu zaprosił ośrodek terapii uzależnień Neffos wodzenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŻYCIE Z NAŁOGIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA