REKLAMA

Społeczność Bełchatowa wobec wygaszania elektrowni

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-06-13 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM mój ostatni blok elektrowni Bełchatów ma zostać wyłączony w 2036 wygaszanie zacznie się od 2030 roku tak wynika z projektu terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji województwa łódzkiego całkowite zakończenie wydobycia węgla brunatnego w regionie bełchatowskim ma nastąpić 2 lata później w 2030 ósmy od węgla trzeba odchodzić tutaj nie ma wątpliwości tylko co na to społeczeństwo regionu bełchatowskiego jest ze mną Alicja Dankowska dzień Rozwiń » dobre dzień dobry witam serdecznie z katedry zarządzania w społeczeństwie sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego pani Alicja Dankowska jest współautorką raportu przespana rewolucja sytuacja społeczna w regionie bełchatowskim u progu transformacji energetycznej otwierają państwo raport taki oto zdaniem elektrownie Bełchatów nazywa się czasem energetycznym sercem Polski, choć właściwiej byłoby powiedzieć oni, że to serce brunatne poetycko, ale też celnie powiedzmy proszę jak bardzo dla społeczności istotne jest ta elektrownia lokalny przemysł energetyczny no można powiedzieć, że jest to serce właściwie tej tej społeczności lokalnej, ponieważ cofając się troszkę wstecz widzimy, że właściwie już obecny kształt tego regionu wokół Bełchatowa kształtował się wraz z uruchomieniem właśnie wydobycia otworzeniem kopalni odkrywkowej uruchomieniem elektrowni i 70 latach zaczęto właściwie ściągać ludzi do pracy w kompleksie energetycznym osiemdziesiątym roku rozpoczęła wydobycie i dopiero wtedy można mówić o o o nabieraniu tego kształtu zarówno miasta dochodowe i okolicznych gmin takim, jakim widzimy go teraz możliwości ten dynamiczny wzrost społeczno-gospodarczy całego całego regionu nastąpił wraz z uruchomieniem wydobycia węgla i właściwie dzieje są historie rodzinne to znaczy wiele osób przyjechało tam w związku z elektrownią pojawiły się nowe pokolenia, że to są tego typu historie dokładnie tak dokładnie tak większość to jest ludność napływowa, która właściwie co swoją rację bytu i zamieszkania w tych w tych okolicach wiąże właśnie z tym, że czy oni czy ich rodzice czy świadkowie przyjechali właśnie po to, żeby rozpocząć prace w kopalni czy elektrowni, więc zarówno tak emocjonalnie, jaki czysto finansowo jestem bardzo silny związek z funkcjonowaniem tego kompleksu energetycznego i rozmawiając z mieszkańcami widzimy, że właściwie mieszkańcy nie wyobrażają sobie przyszłości regionu bez kontynuacji wydobycia i co więcej w ogóle zdają się nie zdawać sprawę z tego, że sytuacja jest ważna i że to ten koniec wydobycia rzeczywiście wielkimi krokami zbliża Bełchatów jest też symboliczne dla osób z zewnątrz dla aktywistów ekologicznych, bo wiele akcji Ryn PiS-u tak dokładnie też też w naszych wywiadach z mieszkańcami wspomnieli wspominaliśmy tych akcjach pytaliśmy mieszkańców o zdanie natomiast okazuje się, że akcje nie są zbyt pozytywnie oceniane przez mieszkańców, ponieważ mieszkańcy mają wrażenie, że to jest jednak najazd obcych ludzi, którzy nie nie mają mandatu, żeby reprezentować ich poglądy uważają, że raczej jest to takie dosyć agresywna czasem czasem też takie określenia były używane taki zamach na nasz dobrobyt na ich miejsca pracy i o ile rzeczywiście część mieszkańców była skłonna przyznać rację, że w obecnych czasach ten kryzys klimatyczny staje się realnym problemem to jednak wciąż uważają, że to jest problem zbyt abstrakcyjny i to co ludzi najbardziej interesuje to są bardzo przyziemne sprawy związane po prostu utrzymanie miejsc pracy, czyli można powiedzieć, że ta rewolucja nadciąga region trochę śpi no stąd stąd tytuł tego naszego raportu rzeczywiście mamy takie wrażenie, że zarówno sami mieszkańcy, jaki co bardziej nawet niepokojące samorządowcy lokalni wydają się całkowicie nieświadomi tego wyzwania, które wkrótce przyjdzie im się zmierzyć na ich w tych naszych badaniach próbowaliśmy dojść do tego jakaś przyczyna takiego stanu rzeczy na ich właściwie wyszło na to, że takie czy w ogóle kompleks energetyczny właśnie od kilku dekad z wytworzy takiego swojego rodzaju monokultury i całkowicie zagarnął tą przestrzeń mentalną gospodarczą oczywiście też, ale nie tylko te pełnią rolę takiego gospodarza podmiotu, który podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje nie konsultuje tego z nikim czy to właśnie z mieszkańcami samorządowcami i społeczności lokalne zdają się być przyzwyczajone do tego, że ktoś nad nimi sprawuje piecze pod skrzydłami tej tej dużej spółki energetyczne jest bardzo wygodnie bardzo dobrze żyje pewnie państwo kojarzą to że, że na terenie właśnie tego regionu znajduje się gmina Kleszczów, która jest tzw. najbogatszą gminą w Polsce rzeczywiście niektóre gminy uzyskują bezpośrednie przychody z podatków z tytułu funkcjonowania na terenie gmin czy do kopalni elektrowni rzeczywiście są bardzo majętne gminy mieszkańcy chwalą sobie to, że infrastruktura i oferta kulturalna i dopłaty do wszelkiego rodzaju jakiś tam opłat codziennych wszystko zapewnione przez gminę i naprawdę dobrze żyje natomiast wszystkie pozostałe gminy czerpią z tego tytułu korzyści po prostu ze względu na to, że mieszkańcy w tysiącach znajdują tam zatrudnienie, więc rzeczywiście ten stan rzeczy tak tak to funkcjonowało przez lata nikt się nie spodziewa spośród naszych rozmówców rzeczywiście to po prostu prawdopodobnie runie i wciąż mają nadzieję, że to znaczy też trzeba też zauważyć, że te badania prowadziliśmy w okresie od sierpnia do listopada ubiegłego roku ta sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, bo właśnie w listopadzie PGE ogłosiło pracownikom kompleksu energetycznego swoją nową strategię, która mówi, że będą dążyć to do neutralności klimatycznej w związku z tym można spodziewać się dużych przekształceń w funkcjonowaniu zakładu i teraz rzeczywiście te wszystkie strategie to co pani wspomniała terytorialny plan sprawuje transformacji to wszystko teraz szybko na kolanie jest tworzone żeby, żeby nadążyć z tym, żeby jeszcze załapać się na fundusz sprawiedliwej transformacji w i można się spodziewać rzeczywiście przez to, że teraz dynamika wzrosła do informacji zaczynają jednak docierać do do mieszkańców czy samorządowców, ale jeszcze kilka miesięcy temu naprawdę świadomość była niemalże zerowa, zwłaszcza wśród mieszkańców samorządowcy byli rzeczywiście jakieś informacje do nich skazywały, ale też niebezpośrednio PGE, ale raczej jakiś tam wyrywkowych przekazów medialnych natomiast najlepiej poinformowaną grupą okazali się górnicy pracownicy elektrowni natomiast średnich płac też największa wyczuwalna gorycz i taki żal, że nie są włączeni w te rozmowy, że są również odcinanie informację, że nie mają żadnej gwarancji na to, że to ich zatrudnienie będzie kontynuowana, że ich dzieci uczyć dzieci mogą liczyć na taką samą dobrą posadę jak jak oni właśnie chciałam zapytać z czego się bierze taka powiedziałabym przynajmniej tak tak tak to odbieram zasadnicza różnica, kiedy mamy dyskusję o wygaszaniu kopalni na Śląsku to nawet jeśli się bardzo interesujemy to wiemy, że są negocjacje, że ten proces społeczny trwa, że może się przeciąga, ale jakoś to funkcjonuje nie są dyskusja, aby państwa raportuje czytam wyczytuje właśnie tak jakby siedział trochę ponad głowami mieszkańców wręcz piszą państwo takie zdanie zdania lokalne społeczności samorząd regionu pozostawiono samym sobie nie informowano ich o żadnych planach łudzono obietnicami nowych koncesji wydobywczych oraz perspektywą niezakłóconej kontynuacji wydobycia spalania węgla, kto jest odpowiedzialne za te przez z panów rewolucja za ciepłem dała pani przykład Śląska i rzeczywiście tak jest, że kiedy w Polsce myślimy o wydobyciu węgla co zawsze też uwagę w pierwszej kolejności na Śląsk Śląsk w pewnym sensie jest na takiej uprzywilejowanej pozycji, bo rzeczywiście no, kiedy myślisz o sprawiedliwej transformacji o konieczności dogadania się z górnikami ta słynna umowa społeczna, która została w końcu podpisana z górnikami to wszystko dotyczy branży wydobycia węgla kamiennego, czyli głównie na Górnym Śląsku natomiast oczywiste, że w Polsce też są regiony innego jeśli wydobywa właśnie głównie węgiel brunatny to m.in. torów czy Bełchatów, gdzie całe duże rejony społeczności lokalne są uzależnione w pełni praktycznie od funkcjonowania tych tych tych branż, ale nikt nie mówi one są właśnie trochę pozostawione same sobie to po pierwsze, czy np. Śląsk niejako z automatu został został włączony w ten program mechanizmu prawdziwej transformacji unijny unijny program, który ma zapobiec tym negatywnym efektom społecznym gospodarczym transformacji energetycznej natomiast pozostałe regiony muszą trochę się postarać bardziej, żeby żeby, żeby w programy się włączyć i tak jak np. tylko Polska wschodnia rozpoczęła tego typu dyskusje już 3 lata temu i bardzo prężnie udało się przy współpracy między aktywistami między samorządami różnymi szczeblami władzy z zarządem ze PAK, czyli tamtejszej tamtejszego zakładu energetycznego stworzyć bardzo wcześnie jak jako pierwszy w Polsce taki jest spójną strategię transformacji o tyle w innych regionach np. właśnie, która w Bełchatowie ta debata praktycznie nie istnieje teraz można zapytać kogo za to winić no to bardzo złożona sytuacja, ponieważ podam przykład Wielkopolski wschodniej tam akurat ta debata została zainicjowana przez aktywistów miejskich, ale czy to znaczy że, że tak powinno być no to jest otwarte pytanie tak na to naprawdę ciężko odpowiedzieć z pewnością wprowadzą nasze badania w Bełchatowie no i okazało się, że rzeczywiście PGE wydaje się, że jest całkiem wygodnie w tej pozycji takiego właśnie podmiotu, który może samodzielnie decydować o wszystkim właśnie nie nie konsultując swojej decyzji z osobami, które bezpośrednio są zaangażowane cały proces i teraz też zdaje się, że będą największym beneficjentem takie będzie największym beneficjentem tych zmian, które są związane z uzyskaniem funduszy mechanizmu sprawnej transformacji, ponieważ pomimo że, że te środki powinny być jak bez zasady przeznaczone dla społeczności lokalnych właśnie, żeby miały szansę wynaleźć dla siebie jakiś nowy kierunek rozwoju to w Bełchatowie zapowiada się że, że te pieniądze zostaną przejęte przez PGE i PGE stworzy spalarnia odpadów w farmy fotowoltaiczne farmy wiatrowe co prawdopodobnie będzie wiązało się z redukcją zatrudnienia te tt tt miejsca pracy, które są teraz zapewnione przy odkrywce czy elektrownie będą wygaszane no im ostatecznie tak to się skończy, że nas to nastąpi znaczący odpływ ludności z tego regionu i właściwie jedynym wygranym będzie właśnie największa spółka energetyczna czy państwo może swoim raportem interesowali lokalnych samorządowców czy oni się tym interesowali znaczy część naszych rozmów przeprowadziliśmy naszych wywiadów przeprowadziliśmy właśnie samorządowcami myśmy takie 3 główne grupy rozmówców by mieszkańcy samorządowcy i pracownicy zakładów energetycznych i te rozmowy z samorządowcami były bardzo ciekawe bo, bo oczywiście intencje są jak najbardziej dobre i i rzeczywiście, jakby jest duże zaniepokojenie obecną sytuacją natomiast zdaje się że, że samorządowcy lokalni mają związane ręce, bo rzeczywiście PGE traktuje jako takich no z obowiązku tam szczątki informacji są im przekazywane natomiast żaden sposób nie traktuje się jako równorzędnego partnera, więc nie do końca wiedzą o ich sprawczość jest rzeczywiście dość niska mnie wygląda niestety ten scenariusz pozytywnie musimy kończyć państwu bardzo serdecznie polecam raport przespana rewolucja sytuację społeczną w regionie bełchatowskim u progu transformacji energetycznej, a pani bardzo serdecznie dziękuję pani Alicja Sękowska z katedry zarządzania społeczeństwie sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego współautorka razem z Przemysławem Sadurą i współpracownikami tegoż raportu dziękuję pani bardzo dziękuję pięknie ósma 40 skrót informacji, a potem porozmawiamy o tym co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA