REKLAMA

Wpływ pandemii na system edukacji w szerszej perspektywie

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2021-06-13 12:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jak z dzieckiem jak z dzieckiem zostały cykle w naszym niedzielnym magazynie Radia TOK FM dziś naszym gościem jest dr Andrzej Witkowski prezes centrum edukacji Obywatelskiej dzień dobry panie doktorze dzień dobry witam to nie będzie łatwa rozmowa przede wszystkim w odbiorze dla rodziców uczniów, a może nawet dla samych uczniów jeśli ci zasiedli przed radioodbiorniki ami ta rozmowa dotyczy konsekwencji po pandemicznych i powrotu do szkół w formule stacjonarnej podczas gdy przez Rozwiń » wielu ostatnich miesięcy uczniowie siedzieli w domach i sprzed komputera nie usiłowali zdobywać wiedzę badania też raport, jaki państwo jako centrum opublikowali jeszcze pokazują, że może już lada chwila być źle jeśli, żeby nie powiedzieć tragicznie jeśli chodzi o stres niepewność wszystko to co towarzyszy nie są komfortowe nie stany uczniom po powrocie do szkół dokładnie tak my zapytaliśmy uczniów w internetowej ankiecie o to, jakimi emocjami wracają rzeczywiście odpowiedzi młodych ludzi to pytanie na blika Invest nie napawają optymizmem nie powiedziałbym, że jest źle czy tragicznie ale, ale zwróciłbym na to, że to jest oczywiście bardzo trudna sytuacja sytuacja, w której od nas dorosłych w szczególności nauczycieli dyrektorów bardzo wiele zależy, więc ten nasz raport traktujemy też jako taki krzyk NIK albo sposób zwrócenia uwagi na trudną sytuację, bo jesteśmy w takim momencie, że możemy tym trudnościom zaradzić tak to nie jest stan, który będzie trwał kilka tygodni pozwoli w ramach takich umiejętności adaptacyjnych każdemu przezwyciężyć te problemy, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy to są być może konsekwencje, które będą widoczne latami państwa zdaniem rzeczywiście mówimy o tym, że konsekwencje tego w jaki sposób wrócimy teraz do szkół będą widoczne latami, bo to rzeczywiście determinuje kształt polskiej szkoły no właśnie w perspektywie długofalowej, gdybyśmy chcieli teraz przejść do samych danych z tego z tego raportu, gdy pan zechciał podkreślić też wyłączyć te najciekawsze co za tym idzie najbardziej niebezpieczne newralgiczne miejsca jeśli chodzi o powrót uczniów do szkoły w ogóle w tym procesie edukacyjnym, bo myślę, że też powinniśmy mówić tego uczniach nauczycielach, którzy też pewni tego stresu pozbawieni nie są absolutnie pełna zgoda w tej sprawie nie ma rozmowy o uczniach bez niego nauczycielach i rozmową o nauczycielach bez rozmowy o uczniach, jeżeli chodzi o same wyniki w takim pierwszym niepokojącym wnioskiem jest są emocje z tymi młodzi ludzie wracają do szkołę oni wracają szkoły zestresowani wystraszeni perspektywą weryfikacji wiedzy weryfikacji notatek bardzo często też zniechęceni do szkoły 70% ponad młodych ludzi, którzy badają nasze dania deklarowało właśnie stres, a ponad połowa nieco ponad połowa takiej afery 9 odpowiedzi znaczek karteli z 9 odpowiedzi, wybierając 3 wskazała tylko wyłącznie negatywne emocje, więc stać oczywiście niepokojący obraz co więcej jeszcze gorzej było w szkołach średnich to też nam coś mówi o tym jak wyglądają polskie szkoły, bo młodzi ludzie dzieci po prostu się bały powrotu do szkoły takiej szkoły, jaką sobie wyobrażały my zastrzegamy, że część tych obaw chińskich strachów może mieć charakter takich rynków antycypacji związanych z tym, że oni jeszcze nie do końca wiedzieli jak szkoła będzie wyglądała Opera na nasze pytania dosłownie 0102. trzecim dniu szkoły no ale nawet jeśli, jeżeli część z tych strachów była obrażona na jakimś na jakiś postawią sobie to szkoły wyobrażają to prawdopodobnie ich wcześniejsze doświadczenie i zawsze, gdy mówimy to podkreślam, że nie miały należy czytać tego tej informacji jako oskarżenia wobec nauczycieli, bo jeżeli edukacja zdalna się w jakim zakresie udała to nasze uda właśnie dzięki zaangażowaniu nauczycieli nauczycieli w całej Polsce, ale sytuacja jest sytuacja trudna również dla nauczycieli, bo właśnie przez nauczycieli oni wracają emocjonalnie w lepszym stanie najczęściej komunikują chęć działania ciekawość, ale też spora część nauczycieli, która dla, której powrót wiąże się z dużą dużą dozą niepewności spora grupa osób szacujemy na około 15% ma też sporo scen Romów wypalenia zawodowego co jest objawem, tym bardziej niepokojące, że generalnie w Polsce nauczycieli też zaczyna brakować szczególnie po dużych miastach na wypalenie zawodowe może też oczywiście prowadzi do odejścia z zawodu rozum, że kolekcjonowali cie państwo te odpowiedzi w przedziałach wiekowych czy można na niż ona na strukturę nauczania i na te ostatnie klasy w poszczególnych szkołach, w których edukacja zwieńczona jest egzaminem czy formą sprawdzianu tych wszystkich kompetencji i umiejętności wiedzy też, którą uczniowie nabywali przez lata w tym przez te ostatnie miesiące, gdzie nauka to tylko przypominała tę, którą znamy tradycyjnej formie tak nie mamy aż tak szczegółowych podziałów w naszych danych zbieraliśmy odpowiedzi uczniowskie tylko na grupę uczniów szkół podstawowych wybraliśmy uczniów od szóstej klasy oraz uczniów szkół podstawowych, ale widzimy to, że starsze osoby, czyli właśnie uczniowie techników liceów szkół branżowych są szkoły nastawieni bardziej krytycznie części są zniechęceni znacznie rzadziej deklarują radość lub ciekawości związek związaną z powrotem do szkoły i znowu nie mamy badań jakościowych, więc bardzo trudno mi powiedzieć jednoznacznie od ratownika, ale dajemy taką tezę, którą ma jakiś też umocowanie takich odpowiedziach na pytanie otwarte, które też były w naszej ankiecie, że to wynika no takiego sensu stricto akademickiego charakteru szkolnictwa podstawowego w Polsce tak w uproszczeniu można powiedzieć, że szkodzą plan podstawowa jest traktowana jako przygotowanie do matury i w związku z tym jest bardzo mocno oparta o transfer wiedzy i weryfikację wiedzy no taka szkoła takiej szkole było najtrudniej edukacji zdalnej proszę powiedzieć czy nauczyć w jaki sposób nazwaliście państwo te pozytywne odczucia związane z powrotem do szkoły i ile było takich takich terminów, które można było wskazać w tej ankiecie jasne państwo pozytywnych uczuć emocji można poznać radość 30% niecałe zaznaczyła to tę odpowiedź chęć działania 12% ciekawość 24% i ulgę 10% to było takie dotyczące dotyczące emocji pokazuje, że mimo tego, że innym pytaniu uczniowie deklarowali radość z perspektywy spotkania z rówieśnikami to bardzo wyraźnie widać, że jeżeli już młodzież z tego cieszą związku sportu do szkoły stacjonarnej to z jej społecznego charakteru czy z tego, że mogą być z domu to było wojsko najczęstsza w szkołach podstawowych z oczywistych powodów i spotkania z rówieśnikami oczywiście było najważniejsze, po które wszyscy podawali i żeby też trochę bardziej zniuansowany obraz młodzi ludzie widzą, że edukacja stacjonarna była trudna dla wielu z nich 40% młodych ludzi w tej ankiecie deklaruje, że duże zaległości w nauce po okresie edukacji stacjonarnej możemy założyć, że pewnie tak, bo jest jeszcze trochę większa niż wszyscy oczywiście młodzież dziś takich zaległości nawet w ankietach anonimowych przyznają, ale jednocześnie znacznie mniejsza część z tych, którzy deklarują, że mają zaległości ma teraz chęć, żeby na zaległości pracując nad przyczynami nadrabiać pokazuje takie zmęczenie i wyczerpani młodych ludzi mimo tego, że generalnie 60% bodajże z nich docenia kontakt z nauczycielem taki bezpośredni kontakt nauczyciela jako ważny, więc oni widzą, że edukacja zdalna była trudniejsza jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy dla dużej części jest też osobna grupa, która za chwilę powiem ale, ale mimo tego do takiej stacjonarnie szkoły wracać wracać nie chcą no dobrze to osobna grupa, której pan chciał powiedzieć przed chwilą ATA ATA osobna grupa to jest dla nas bardzo ciekawe zjawisko trochę zaskoczenie jak patrzyliśmy dane bez grupa starszych nastolatków, którzy poradzili sobie w edukacji stacjonarnej dobrze bardzo sobie cenieni elastyczność edukacji stacjonarnej bardzo docenieni to, że od nich więcej zależało, czyli nauki, że niemożliwe, że też dojeżdżać do szkoły poświęca czasu dojazdy, że mogli dosyć dowolnie de facto decydować o tym na co poświęcają więcej czasu na co poświęcają mniej czasu chodzi o naukę, bo łatwiej, bo w edukacji zdalnej do lżej traktować te przedmioty, które nie były dla nich interesujące i oni mówią, że to edukacja stacjonarna jest dla nich trudniejsze deklarują chęć nauki samodzielności, jeżeli pytanie własną naukę teraz do takiej szkoły znowu jak i jaką znają sprzed pandemii wracać wcale nie chcą zostawić taką hipotezę, że nie są do niej wracać, bo ta szkoła, którą znają sprzed marca 2020 to jest szkoła, w której jest trochę dużo kontroli nauczycielskiej trochę dużo takiego podporządkowania trochę za mało elastyczności, więc tutaj zaskakujące dla nas dla nas wniosek, ale doświadczenie edukacji zdalnej dla jakiej grupy nastolatków było doświadczeniem emancypacyjne oni wyszli z niego jakąś wzmocnieni no ale teraz nie do końca chcą już takiej szkoły jaką, jaką znają znali wcześniej, więc też duże wyzwanie takie wychowawcze, żeby jakoś się też pod uwagę ich potrzeby ich oczekiwania oni bardzo często postulują zostanie przy jakiej formule edukacji hybrydowej np. uczniowie technikum dosyć często mówią, że np. przedmioty ogólne mogło być uczone zdania przedmioty zawodowe tzw. Realu stacjonarny też tak bardzo ciekawe zjawisko do analizy, żeby zobaczyć co możemy dobrego z tej edukacji zdalnej przenieść albo, które zasady rutynie przyzwyczajenia ograniczenia edukacji stacjonarnej możemy poluzować teraz właśnie wracając do szkół we wrześniu na tak, ale ta nauka online tak jak pan powiedział też niesie za sobą pewne udogodnienia albo nie odkryte obszary, które można właśnie do do tej relacji nauczyciela, bo inaczej szkoła uczeń wnieść nie wiem to choćby zdalna praca i sytuacja zawodowa pokazała, że pandemia też niesie za sobą pewne rewolucyjne zmiany, które by, choć pozwalają działać bardziej efektywnie prawda oczywiście taki z tym wiążą i ograniczeń i oszczędności czasowe oszczędności finansowe mieli tak odpowiedzi właśnie na otwartych uczniom, którzy mówią, że on dopiero teraz w czasie edukacji zdalnej mieli czas na realizację swych zainteresowań, bo dojeżdżając do innego miasta do szkoły średniej tak naprawdę przez cały dzień byli albo w szkole albo autobusach lub odrabiali lekcje, więc jest dużo duży potencjał, chociaż nie możemy zapominać, że naprawdę ta edukacja zdalna bez perspektywy efektów kształcenia jest znacznie trudniejsza szczególnie takich efektów które szkole może nie są obecnie w szkole może nie są na świeczniku czyni nie wiedzą większość przedmiotowych, ale takie rzeczy, chociaż jak budowanie podmiotowości możliwości nabywania kompetencji ogólnych takich przekrojowych uczenie się współpraca z nazwania problemu te rzeczy szalenie trudno na tę elementu szalenie trudno oddziaływać takim formacie edukacji zdalnej de facto prawica funkcja wychowawcza szkoły edukacji zdalnej jest szalenie szalenie ogranicza można dobrzy pedagodzy dobrzy nauczyciele potrafią o uczniu oczywiście w edukacji zdalnej zadbać, ale jest coś innego niż realizowanie takiej sensu stricte funkcji wychowawczej mamy niespełna pół minuty, a jeszcze chciałbym pana panu zadać panie doktorze pytanie o tym czy da się oszacować jak długotrwały będą skutki pandemii jeśli chodzi o edukację to zależy tak naprawdę od nas, bo one mogą trwać kilka miesięcy, jeżeli po prostu będziemy chcieli wrócić do starej szkoły i próba się jakoś tworzyć w sposób taki najbardziej mechaniczne i wtedy prawdopodobnie na kilka lat będzie mieni rozwoju spokój, bo różne problemy znowu zakupimy podziemie, ale mamy stały na stanowisku, że powinniśmy zająć się teraz myśleniem o tym, jaką edukacji powinniśmy mieć Japonka chce oferować naszym dzieciom tak długofalowo takiej okazji jak teraz takiej okazji wstrząsu trochę wytrącenia systemu równowagi przez bardzo wiele kolejnych lat nie będzie warto wykorzystać ten moment, żeby edukacji skierować na trochę inne tory dr Andrzej Witkowski prezes centrum edukacji Obywatelskiej, bo naszym gościem dziękuję panu bardzo za rozmowę dziękuję uprzejmie państwa zapraszamy na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA