REKLAMA

"Samorządom potrzeba więcej pieniędzy, a nie zabierania im kompetencji"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-06-14 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pani Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydent Gdyni dzień dobry dzień dobre wyniki Konrada Fijołka to zaskoczenie dla pani w wyniki właśnie takim zaskoczeniem, bo w wyborach wiele może się wydarzyć, ale muszę powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyły liczyłam, że takie będą gratulacje poszły oczywiście wśród samorządowców zaś sobie gratulujemy, a Rozwiń » samorządowcy mają sobie, czego teraz gratulować patrząc na różne np. dotyczące szpitalnictwa lub szkolnictwo propozycja rządu pan ja się, że samorządowcy sobie mają, czego gratulować, bo ciągle dają radę w trudnych warunkach natomiast z pewnością nie mają się z czego cieszyć, widząc takie zapowiedzi, a które pani uznaje za groźniejsze dla funkcjonowania w przyszłości samorządności w Polsce te dotyczące potencjalnych zmian w szpitalnictwie szkolnictwie to jest niezwykle trudne porównania, ale tak naprawdę w obu przypadkach mamy do czynienia w tym samym, a nawet odwołania ten sam czy inaczej po pierwsze jest daleko posuniętą centralizację pozbawioną podstaw prawnych i w moim przekonaniu głęboko sprzeczną z polskim ciągle jeszcze obowiązującym strojem po drugie z leczeniem niedoborów finansowych poprzez zrzucanie winy na kogo innego odbieranie mu kompetencji no dobrze, a co w tym złego jeśli np. za funkcjonowanie nie całego szpitala, ale zarządzanie szpitalem przejmie władza Centralna, bo rząd nie zamierza odebrać np. miastom czy miasto na prawach powiatu powiatom szpitali tylko sugeruje, że może przejąć nad nimi Dyrekcji zarządzania nauczyli tym gorzej tak zamiast przejąć pełnię odpowiedzialności i zamiast partycypować w tym również finansowo np. przejmując kosztowny majątek powstały skutek wielomiliardowych inwestycji czynionych przez samorządy w ostatnich latach zamierza się zająć wyłącznie zarządzaniem głębokim przekonaniem, że uczyni to z pewnością skuteczniej niszczenie skutecznie samorządowcy, którzy doprowadzają do zadłużania oczywiście na pewno zdarza się, że są menedżerowie szpitala, którzy po prostu nie nadają się do swojej roli robią to sposób złe, ale jestem przekonana, że są przypadki jednostkowe zasadniczą kwestię zadłużenia szpitali nie ma swojego źródła błędnych decyzjach menadżerskich tylko niedofinansowaniu niezależnie od kompetencji osoby, która taką funkcję sprawuje taki taki tak, że sytuacja musi się w ten sposób skończyć moim zdaniem niezmiernie istotne jest to, że rząd dość jasno wskazuje na to, że reformy opracował projekt opracował wskutek istotnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zapadło w roku 19 lat z uwagi na fakt, że Trybunał ocenił, że może mieć istotne skutki dla finansów państwa jego wejście w życie zostało odroczone 18 miesięcy, które miał mniej więcej teraz mnie osobiście szokuje, że rząd wyciąga dość dziwny wniosek z tego orzeczenia, które miało niezwykle istotne skutki zaraz do tego nawiążę nie tylko dla samego systemu ochrony zdrowia, ale w ogóle dla kwestii i samodzielności samorządu zasad finansowania zadań zleconych natomiast rząd zamiast zrozumieć, że nie dofinansowuje zadań, które leki, które są nielegalne, a zatem powinien uzupełniać finansowanie pisze wprost w swoich materiałach, że nastąpiło wskutek orzeczenia Trybunału obcięcie 1 ze źródeł finansowania na jaki z tego wniosek należy wziąć no wniosek jest taki, że herbata od mieszania nie staje się młodsza potrzeba więcej pieniędzy nie zabierania kompetencji samorząd, ale rząd obiecuje, że tych więcej pieniędzy również będzie, bo przecież zwiększy nakłady na ochronę zdrowia np. w relacji do PKB planujemy w przyszłości było to 7% to już wynika z innych partyjnych dokumentów być może zatem nie należy wdrażać dodatkowych rozwiązań organizacyjnych, które sprzyjają temu, aby właścicielom odebrać możliwość zarządzania tymże majątkiem, a w dodatku w sposób skrajnie nieprzejrzyste, bo planowana do powstania agencja rozwoju szpitali jak czytamy w dokumentach rządowych ma być tworem absolutnie przeciwnym w przeciwieństwie do wielu podobnych funkcjonalnie tworów nie będzie agencją, ale powinna być spółką handlową konkretnie spółką akcyjną, która nie będzie zobowiązana do budżetowania w taki sposób jak jednostki sektora finansów publicznych natomiast autorzy projektu sugerują, że z uwagi na szczególną swoją rolę powinna cieszyć się podmiotowym zwolnieniem z podatku CIT i zaczyna to jest zarządzać, dlaczego to jest ważne, dlaczego pani na to zwraca uwagę, dlatego że jest to kwestia, która znacząco ograniczy transparentności przejrzystości, a także pozwoli dużym stopniu omijać różnorakie procedury, które byłyby konieczne w systemie finansów publicznych jak sugeruje, że jak jak powiedział m.in. pan Sośnierz, że intencją jest korzystanie z bardzo korzystnych zakupów w takim trybie jak były one realizowane w czasie covidowym natomiast stwierdzam jednoznacznie, że tego rodzaju konstrukcja prawna umożliwia takie naruszenia nieprawidłowości jest tam wielokrotnie mowa o wspólnych zakupach, ale myślę, że również w sposób niezwykle wypaczony my samorządowcy od lat organizujemy wspólne zakupy nie tylko w sferze ochrony praw, ale wielu innych, ale nie polega na tym, że 1 centralny zamawiający, który wie najlepiej co komu jest potrzebne tylko na tym, że tworzymy grupę zakupową złożoną z wielu podmiotów, która osiąga znaczącą siłę rynkową i w ten sposób wpływa na obniżanie cen to dotyczy jak rozumiem nie tylko szpitalnictwa oczywiście oczywiście zwracam po prostu na uwagę, że operujemy żadnymi modnymi hasłami, które dobrze się kojarzą z oszczędnościami tylko całkowicie wypaczony sposób na zakupy nie polegają na tym, że jest 1 wielki centralny zamawiający to jeszcze 1 rzecz dotycząca tej proponowanych tych proponowanych zmian w szpitalnictwie przypomnę, że dysponujemy na razie potężnym opracowaniem założeń do tej reformy opublikowanym kilka dni temu przez resort zdrowia, a te potencjalne likwidację szpitali lub oddziałów też centralnie zdecydowane pani uważa, że w tym może być jakiś sens no rząd podkreśla nie chcemy by konkurowały obok siebie 2 szpitale chcemy by 1 placówka była mocno realizowała potrzeby mieszkańców i powiem tak na pewno trzeba bardzo uważnie przyglądać się temu jak rozlokowane są jednostki w nich konkretne oddziały reagować elastycznie i być może nawet dość często tak, aby maksymalnie efektywnie tym zasobom zarządzać go wykorzystywać natomiast po pierwsze, znowu wracamy do centralizacji nikt nie przekona, że z góry widać lepiej niż stało i że w Warszawie orientacja jest lepsza niż bliżej obywatela, który ma usług medycznych korzystać to jest pkt 1 po drugie, uzasadnienia wydają się również głęboko wypatrzą zwraca się np. uwagę na kwestie różnic demograficznych i wyludniania miast to zasadniczo jest prawdą tylko, że trzeba sobie popatrzeć głębiej dane sprawdzić jak bardzo wyludnianie miast ma związek z urbanizacją osiedlanie się w tzw. gminach obwarzanka wokół wielkich metropolii, które często mają status statut gmin wiejskich natomiast moim zdaniem konia z rzędem temu ktoś spośród tych mieszkańców gminy uważam COVEC będzie szukał pomocy małym szpitalu powiatowym, a nie korzystał z tego, który jest zlokalizowany w pytaniu Metropolis w 2 na uwagę na to, że pewne argumenty, które na pierwszy rzut oka wydają się nawet trafne są dobrane w sposób niezwykle stronnicze myśli pani, że będzie przestrzeń do tego by wspólnie z rządem samorządowcy mogli rozmawiać się jeśli okazałoby się, że prawo sprawiedliwość zechce realizować reformy, które teraz rozmawiamy mam ja zawsze mam nadzieję, że jakiś dialog się uda i wydaje mi się naprawdę każdy sprawą myślący człowiek zdaje sobie sprawę, bo tego uczą w przedszkolu, że zgoda buduje Niezgoda rujnuje natomiast doświadczenia kolejnych miesięcy wskazują, że ta nadzieja bywa płonna jeśli chodzi o kontakty samorządów z rządem do, a propos przedszkola, a może przede wszystkim szkoły nie, a to co zobaczyliśmy ostatnio w wykazie prac rady ministrów dotyczących z dotyczące zmian w szkolnictwie najczęściej mówi się o tym co wyłania się tak bardzo jednoznacznie, czyli zmiany w sposobie powoływania dyrektorów szkół, choć tam jest c są proponowane różne zmiany czy rzeczywiście to co zaproponowano w tych wstępnych dokumentach rządowych sugeruje, że samorząd może stracić wpływ na możliwość wybierania czy decydowania o tym kto będzie dyrektorem samorządowej szkoły no mam wrażenie, że nawet pracownik sugeruje tutaj nieco zbyt delikatne, bo jeśli mówimy o tym, że w komisjach, które zajmują się powoływanie dyrektorów zmienić stosunek liczby głosów taki sposób, że 5 głosów będzie przysługiwało kuratorium, a tylko 3 głosy samorządowi no to jasne jest, że realnie samorząd straci wpływ na to kto będzie dyrektorem szkoły to więcej kurator ma zyskać uprawnienia do odwołania przed upływem okresu, jaki zawarta została umowa z dyrektorem jeśli ten nie zrealizuje jego zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego nawet wówczas, kiedy nie uczyni tego po wezwaniu kuratora organ prowadzący, czyli mamy do czynienia z taką sytuacją kuratorowi nie podoba się dyrektor wydaje mu jakieś zalecenia dyrektor, czyli zaleceń nie realizuje bądź zdaniem kuratora ich nie realizuje kurator występuje do samorządu nakazuje rozwiązanie umowy z dyrektorem i jeśli samorząd tego nie uczyni to kurator zyskuje kompetencję, aby uczynić to samodzielnie w związku z tym wydaje się, że naprawdę możemy wprost powiedzieć że, gdyby tego rodzaju przepisy weszły to samorządy kontrole tracą toczył się będziecie zajmować jeśli rząd przeprowadzi tę tę wcześniej przez nas omawianą zmianę myślę, że jak zwykle przede wszystkim dokładnie kas warto wspomnieć, że gdańscy podatnicy już w tym roku dołożą 200 000 000 do edukacji, chociaż nie jest to zadanie własne i tu chciałbym nawiązać do wyroku, którym mówiłam na początku ten ten wyrok zapadł w sprawie dotyczącej województwa mazowieckiego dotyczącej bezpośrednia i bezpośrednio finansowania usług zdrowotnych, ale jest również bardzo istotne przesądzenia systemowo to znaczy Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że zadanie zlecone, którego nie da się obiektywnie zrealizować za pieniądze, jakie przeznacza na ten cel rząd, a jednocześnie nie cieszące się swobodą realizacji przez samorząd znacie takie, w którym samorząd nie może całkowicie samodzielnie decydować, jakie realizuje przestaje być tym samym zadaniem zleconym to znaczy oczywiście to znaczy, że taki sposób realizacji zadań zleconych czy też zakresu ochrony zdrowia czy to z zakresu edukacji czy jakiegokolwiek innego, bo z podobnymi problemami mamy do czynienia bardzo wielu dziedzinach w moim mieście np. niedofinansowane chociażby wydawanie dowodów osobistych tak, aby użyć przykładu wszystkiego co mówili ma być dofinansowana nielegalny oczywiście przesądza to konstytucja przesądza, które zawarto w niej zasada adekwatności, która mówi o tym, że jeśli rząd zleca samorządom jakieś zadania to musi adekwatnie, czyli w sposób odpowiadający wydatkom finansować pani prezydent proszę wyjaśnić, dlaczego rząd nie dofinansowuje wydawania dowodów osobistych takiemu miastu, jakim jest Gdynia tonie także nie finansuje ich w ogóle natomiast od lat takie przeznaczone na ten cel są zbyt niskie podobnie jak coraz mniejsza staje się subwencja oświatowa jak przed chwilą wspomniałam te nożyce rozwierają się w tym roku na około 200 000 000zł natomiast wszelkie prognozy wskazują na to, że w roku kolejnym ta kwota konieczna dopłaty będzie jeszcze większa, żeby wszystko było jasne dla samorządu gdyńskiego edukacja jest absolutnym priorytetem nie wyobrażamy sobie, żeby patrzeć na nią przez pryzmat pieniądza natomiast zarazem wszyscy żyjemy w jakiej rzeczywistości gospodarczej i w którymś momencie może się okazać, że nie jesteśmy w stanie dalej pewnych zadań finansować prawo jasno przesądza, że powinny być one finansowane przez rząd, a po call po zniesieniu kolejnych ograniczenie działalności gospodarczej widzi pani ożywienie gospodarcze w Gdyni generalnie, więc niezłą kondycję gospodarki niezłą koniunkturę natomiast myślę, że żyjemy w czasach bardzo niepewnych i podatnych na różne Stwórcy wyciąganie takich mocno stanowczych diagnoz już teraz w czasie, kiedy nie do końca wiemy czy epidemia na pewno się skończyła przedwczesne bardzo pani dziękuję za tę rozmowę pani Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydent Gdyni była gościem pierwszej części magazynu EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA