REKLAMA

Przez pandemię - kobiet jeszcze mniej w debacie, ekspertki od spraw międzynarodowych jednoczą siły

Światopodgląd
Data emisji:
2021-06-15 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:37 min.
Udostępnij:

Ekspertki jednoczą siły i zabierają głos. O Stowarzyszeniu FemGlobal rozmawiamy z jego założycielkami dr Martą Jaroszewicz z Ośrodka Badań Nad Migracjami UW oraz dyrektorką programu europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych Małgorzatą Kopką-Piątek.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz połączyliśmy się już z Małgorzatą stopką piątek dyrektorką programu europejskiego w Instytucie spraw publicznych dzień dobry dzień dobry i dr Martą Jaroszewicz czy analityczka ośrodka badań nad migracjami na Uniwersytecie warszawskim czy badaczką wykładowczynią z tego ośrodka dzień dobry dzień dobry obie panie są też współzałożycielka ami i w uproszczeniu pewnym współ szefowa wymienia nowego stowarzyszenia, które dopiero co Rozwiń » zostało zarejestrowane i budzi sporo entuzjazmu chociażby u mnie, ale nie tylko to jest Stowarzyszenie FM Global kobiety w polityce międzynarodowej, więc na początek, gdybyście mogły opowiedzieć co to jest Stowarzyszenie sztuki są jego członkinie, dlaczego one takie ważne dla wielu ekspertek czy analitycy Check ciesz, która z pań pierwsza mogła się, czego zrzeszeniu Marta tak ustawia rozdała czarnego ma pani szczególne dziękuję bardzo, za głos dziękuję za zaproszenie tak mnie też budzi dużo entuzjazmu na razie mamy członki założyciele to mamy 25 osób, ale mamy takich zaangażowanych osób wspierających kilkadziesiąt myślę, że sympatycznego mamy zdecydowanie więcej pod audycji będziemy miały jeszcze więcej no, więc to nasze Stowarzyszenie to jest efekt kilku lat pracy, jakby rozmów dyskusji środowisku takim powiedzmy zajmującą się polityką międzynarodową, a zatem właśnie think tanki uniwersytety NGOs, ale też oczywiście administracja publiczna MSZ inne ministerstwa, kiedy żeśmy na razie na początku tak nieformalnie spotykały zobaczyły, że jednak, jakby pewne te same problemy nas dotykają inne m.in. jest to problem właśnie w dostępie do debaty publicznej tak w dostępie do do głoszenia swoich poglądów czy czy swoje ekspertyzy przedstawienia swojej ekspertyzy na wyższym poziomie na poziomie może być debaty publicznej, a na ich zdecydowałyśmy się powołać Stowarzyszenie i działać już bardziej ustrukturyzowane na rzecz na rzecz właśnie tego, żeby zwiększyć na razie na początku właśnie stawiamy sobie cel właśnie zwiększenie udziału kobiet w debacie publicznej to po pierwsze po drugie mamy takie wewnętrzne cele, czyli właśnie po jako pomoc kobietom wsparcie kobiet właśnie, jako że już z jakiś wspierające akcje dotyczące np. problem programy z komunikacji tak jak i wsparcie właśnie, żebyśmy mogły mogły jakoś jakoś przebić ten szklany sufit to co może teraz poproszę Małgorzata Kopka piątek w podobnym pytaniem, ale też Małgorzata Kopka piątek prowadziła badania bym powiedział, że analiza właśnie obecności kobiet w debacie publicznej czy w debacie ekspertki w ogóle, więc trochę jak jest źle, dlaczego jest tak źle albo może, dlaczego to jest problem oprócz oczywiście poczucie niesprawiedliwości właśnie tych wszystkich kobiet, która wiedzą umieją, ale po prostu z powodu różnych systemowych ograniczeń czy nawet powiedziała jak mówiliśmy profesor wyszli z danych torów skojarzeń owych miast Polski sprawdził ale dlaczego obecność kobiet może też zmieniać debaty może mieć znaczenie dla debaty czy diagnoza co zmieni w bardzo dziękuję za zaproszenie bardzo dziękujemy pani redaktor entuzjazm wobec naszej inicjatywy liczymy na taki entuzjazm też ze strony innych redakcji tych osób, że decydują o tym jak jak ta debata publiczna udziałem kobiet, tudzież bez bez kobiet wygląda rzeczywiście jak w zeszłym roku była współautorką takiego raportu, który miał przedstawiać feministyczną politykę zagraniczną jako taką koncepcję, która w szczególny sposób uwzględnia perspektywy kobiet reprezentacja kobiet w polityce międzynarodowej na tę okoliczność zbadało się z wolą raj hut też naszą koleżanką ze stowarzyszenia jak ta sytuacja wygląda w Polsce jak wiemy ona nie wygląda zbyt dobrze, ale właśnie m.in. po to, założyłyśmy Stowarzyszenie, żeby nie mówić tylko te chwile jak wygląda jak jest źle tylko co można zrobić inaczej i dlaczego to jest ważne żeby, żeby nas jako kobiety było było więcej, bo oprócz tego, że jest nas w społeczeństwie liczebnie trochę więcej jest więcej wśród studiujących jest więcej wśród absolwentek uczelni jak sprawdzałam to wśród absolwentów z poprzedniego roku akademickiego 63% to to kobiety jesteśmy już reprezentowana w wielu zawodach jesteśmy od wielu lat też taki o zawodach do niedawna kojarzony bardzo bardzo męsko jak jak siły mundurowe siły się zbroi zbrojne, ale dla nas już kwestię reprezentacji nie chodzi tylko liczebność po jak właśnie nas jest dużo choć, więc nie skupiamy się na tym, że jest nas ma za mało tylko podkreślamy to, że nas jest dużo tylko ważne jest też, gdzie jesteśmy reprezentowane albo gdzie jesteśmy nie do prezentowane, gdzie tych kobiet po prostu chciałoby się, żeby było więcej, bo tak jak jest dużo na uczelniach to tak chciałybyśmy, żeby na tych uczelniach było nas więcej w miejscach sytuacji ważnymi funkcjami, bo to takie miejsca czy to na uczelni czy organizacjach pozarządowych czy się czy biznesie czy administracji publicznej decydują o tym jak planowana jest polityka planowana jest polityka danego miejsca pracy, ale też planowana jest polityka np. polityka międzynarodowa i dopiero wtedy, kiedy kobiety będą reprezentowane na tych wyższych stopniach kariery i dopiero wtedy, kiedy ich reprezentacja będzie właśnie na tym poziomie, który ma realny dostęp to do władzy do decyzji to tym samym będzie miało też brałem udział po prostu procesach, które kształtują naszą rzeczywistość, której my jesteśmy częścią Romy współtworzymy, której też konsekwencje tej takiej polityki tworzonej bez bez kobiet ponosimy czy to kwestia społeczna polityczna czy czekano liczna jak chciała bez pani trochę dłużej przepraszam mówi, ale chciałbym podkreślić to dlaczego też reprezentacja jest taka ważna, bo czy jak czytać raporty np. oenzetowskiej agencji ONZ do do spraw kobiet tam oprócz oczywiście wielu liczy i tych czynników takich bardzo namacalnych prawda w postaci właśnie reprezentacji czy to w parlamentach czy zarządach firm itd. podkreśla się bardzo mocno jako czynnik, który przeszkadza kobietom w 6 w pełnym dostępie do to do władzy i to do stanowisk w pełnej samorealizacji takiej zawodowej podkreśla się rolę stereotypów, ale to to one bardzo mocno prawda kształtują to jakim nasze podejście do do tego podziału na na tradycyjne dosłownie zawody kobiece męskie na tę i co się z tym wiąże te predyspozycje jakoś rzekome, które chcielibyśmy mieć bardziej do do bycia politykami czy do bycia mniej polityczka mniej czy pełnienia pewnych pewnych funkcji i najlepszym sposobem walki właśnie takimi uprzedzeniami nie jest jest pokazywanie i ta, że kobiety są w tych zawodach są na tę funkcję rzesze sprawdzają, że popełniają takie same błędy jak jako jak popełniają mężczyźni ale jakby tego elementu nie zastąpi nic fakturze, że widzimy kobiety po prostu na stanowiskach widzimy kobiety obecne na Szczepanki 720 itd. tego jest ciągle za mało ja dodam oczywiście ja osobiście są głęboko przekonana, że poprzez też nieco inną z powodów kulturowych często socjalizacji wnoszą nowe tematy nowy sposób debatowania czy nowe spojrzenia, które ja osobiście wielokrotnie tego doświadczam są przyjmowane ze wzgardą w takim języku powiedziałem twardej eksperckiej diagnozy tak powiedziała jeszcze oddaj głos Marcie Jaroszewicz z pytaniem, bo sygnalizował jeszcze mi, że jest waszym zdaniem gorzej z powodu pandemii niż było przed pandemią, dlaczego tak bardzo krótko główne inicjatywy na początek jak chcecie to wszystko zmieniać dobrze bardzo krótko znaczy jest gorzej, dlatego że jak wszystkie badania pokazują kobiety nierównomiernie zostały przez przez kryzys tak dotknięta zatem kobieta rzeczywiście o wiele bardziej musiał się poświęcić to wszędzie uniwersalnie wszędzie, ale w Polsce również o wiele więcej poświęcić rodzinie domowi mają mniej pracy, bo czasu obowiązki domowe już na pewno się mniej czasu np. na dojazd do Radia, tak więc w tym sensie na pewno jest to bardzo dobre, że jednak część pracy zdalnej zostanie, bo dają też jest bardzo włączające kobiet i umożliwia im również samorealizację badania no my patrzymy np. jeśli chodzi o dostęp do mediów to ostatnie badania pokazują że, że ten udział się zmniejszył nawet kilkadziesiąt procent jeśli chodzi o polskie to w zależności tak radio telewizję gazety tak od wnuczka dziennikarki częściej występują, ale właśnie wśród eksperta tak wśród tych komentatorem, jakby telewizji np. to jest rzeczywiście o wiele gorzej ja też mam takie poczucie, że jest gorzej niż było nie wiem niż było 1015 lat temu nisza myśmy wchodziły na rynek zawodowy rzeczywiście trzeba będzie jeszcze bardziej walczyć z tym co wydaje się, że już osiągnęłyśmy czy te stereotypy już wrócą tak np. praktycznie czytałam, że od kilku miesięcy w telewizji publicznej nie było żadnej ekspertki właśnie zajmujących się bezpieczeństwem mamy kilkanaście ich w swoim stowarzyszeniu jest normą normalne już, jakby w tych think tankach które, jakby tym zajmują kobiety często stawiał głowę albo więcej, a tymczasem zupełnie nie są zapraszane, tak więc zmienić właśnie chcemy przede wszystkim chcemy o tym mówić tak jakby rzeczywiście też może może też kulturowa zostałyśmy tak ukształtowane, że za mało, jakby o tym mówimy nie wiem za mało się w prasie mamy, więc będziemy zapraszać do mediów będziemy o sobie przypominać będziemy organizować dla naszych uczestniczek też właśnie jakieś takie warsztaty seminaria ze zdolności komunikacyjnych, bo się mało chodzi do mediów na to jakby trudniej później, jakby zacząć występować to po pierwsze po drugie potrzecie potrzecie również planujemy organizować własne wydarzenia własne raporty i też, jakby to część robiłyśmy, czego w zasadzie zaczęła się nasza nasza samoorganizacja też staramy się piętnować takie wydarzenia, które uczestniczą tylko napiętnować to może złe określenie, ale zwraca uwagę na wydarzenia, które uczestniczą tylko mężczyźni, że przez po pierwszej złożony obraz tak, a po drugie, my jako też, jakby odbiorczy nie tego obrazu też czujemy że, że właśnie czujemy, że nie jest reprezentatywne taki nie chcemy tego słuchać chciałyśmy z chęcią słuchać debat, które są zrównoważone demokratyczne transparentne Małgorzata Kopka piątek Marta Jaroszewicz były państwa Gościniak gośćmi wciąż budzi emocje używanie tego sami na tych 2 ze stowarzyszenia IFM Global kobiety w polityce międzynarodowej na stronie znajdziecie państwo rzeczywiście lista ekspertek bardzo różnych dziedzin są też powiedzmy i ekspertki, ale też pewnie mniej przez to widoczne ze względu na ograniczenia swojej pracy, ale właśnie są pracownicy administracji Państwowej samorządowej think tanki przedstawicielki uczelni mediów no rzeczywiście, choć budzi we mnie sprzeciw oczywiście, że bierzemy jako kobiety musimy brać odpowiedzialność za za to, że system jest dyskryminujący, jakby ta inicjatywa musi wychodzić od nas, ale tak musi być także bardzo bardzo wam dziś dziękuję za rozmowę i do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA