REKLAMA

Czy powstanie międzynarodowy trybunał ds. zbrodni białoruskiego reżimu? "To co się dzieje na Białorusi spełnia znamiona zbrodni przeciwko ludzkości"

Światopodgląd
Data emisji:
2021-06-16 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:14 min.
Udostępnij:

Adwokat Tomasz Wiliński ze spółki Wiliński Legal zaapelował o powołanie międzynarodowego trybunału do ukarania funkcjonariuszy reżimu białoruskiego. Jakie są podstawy do tego i czy jest powołanie trybunały jest możliwe? Rozmawiamy z Tomaszem Wilińskim i dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz tak jak państwo słyszeliście Oksana Poczobut żona Andrzeja pod Poczobuta polskiego działacza i dziennikarza jest zaniepokojona jego stanem zdrowia od kilku dni, że w celi w więzieniu ze chorował na covid panują tam oczywiście to też wiemy z wielu innych relacji złe warunki Andrzej choruje na serce ma wadę serca stąd podnosi żona alarm, a ja przypomnę też państwu, że możecie do Andrzeja Poczobuta każe próbować pisać kartki i listy Rozwiń » tak, jaki do innych uwięzionych przez białoruski reżim te adresy są dostępne w bardzo różnych miejscach choćby na stronie organizacji prawo człowieczej Wiasna światopoglądzie porozmawiamy teraz właśnie o pomysłach staraniach i zabiegach, aby sprawiedliwości stało się zadość, aby prezydent, aby były prezydent Aleksandr Łukaszenka jego współpracownicy odpowiedzieli za przestępstwa zbrodnie, które mają miejsce na Białorusi co najmniej od sierpniowych sfałszowanych wyborów na to różne pomysły, ale każdy ma jakieś wady albo nie wiadomo czy zadziała tak to ujmę dlatego też porozmawiam teraz o o tym jakie są to pomysł albo, który ma największą szansę na realizację z 1 strony z adwokatem Tomaszem wileńskim Adwokackiej spółki Wiliński liga dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu jest też Mikołaj Pietrzak adwokat dziekan Okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie z nami dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu dzień dobry tom bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo po temat jest wydają się z 1 strony zwykle ważne, ale też ciekawy, bo tutaj wytyczone są tak jak zresztą przy konflikcie syryjskim jakieś nowe być może ścieżki albo 3 poszerzone ścieżki po doszukiwanie się próby uzyskania sprawiedliwości przez ofiary władz państwowych tak w skrócie tylko przypomnę, że biorąc nie jest stroną Międzynarodowego Trybunału karnego roczną teoretycznie są właśnie, jakie sposoby by by próbować tam szukać sprawiedliwości jest kwestia czy taka instytucja instrument jurysdykcji uniwersalnej państwo pewnie usłyszeliście, czyli w sądach np. państw Unii Europejskiej ofiary mogłyby szukać sprawiedliwości 1 kwestia to jest oczywiście symboliczna sprawiedliwość samo osądzenie samo orzeczenie sam werdykt druga to w ogóle czy 3 ludzi fizycznie uda się postawić przed sądem, ale właśnie ostatnie Swietłana Cichanouska apelowała by stworzyć specjalny Trybunał, który miałby no właśnie zbadać potencjalne zbrodnie poparło ją m.in. europejska frakcja ludowa, więc może na początek bym pozwoliła sobie zapytać Mikołaja Pietrzaka jak pan ocenia czy ktoś ten kaliber to jest ta kwalifikacja, żeby mówić o zbrodniach jakich zbrodniach rzeczywiście, który instrument dziś wydaje się panu potencjalnie najefektywniejsze z pewnością mamy do czynienia ze zbrodniami zbrodniami bardzo poważnymi mamy do czynienia z tym co po angielsku nazywa się do 500, czyli celowe z zniknięcia ludzi, którzy są zaangażowani w protesty działaczy opozycji dziennikarzy adwokatów bezprawne przetrzymywanie wolności tortury niestety myślę, że po latach wyjdzie, że też mówiąc wprost będą przypadki ujawnionych zabójstw to są rzeczy, proszę bardzo, trudne do dokumentowania w obliczu reżimu autorytarnego, który nie działa zgodnie z zasadami transparentności, które obowiązują w demokratycznym państwie, ale z pewnością widzimy bardzo poważne naruszenia praw i wolności na szeroką skalę w sposób systemowy podejmowane no i absolutnie mające na celu represje wolności praw i na naruszające standardy, które obowiązuje na podstawie umów międzynarodowych, które wiążą także Białoruś pytanie brzmi 3 instrumentem realnymi adekwatny jest powołanie Międzynarodowego Trybunału o takim idealnym świecie to państwa każde państwo ma tak rozbudowany system policji prokuratury sądownictwa każde państwo doprowadza do odpowiedzialności własnych winowajców krajowych, nawet jeżeli są przedstawiciele rządu wojska dlatego tak walczymy o niezależność sądownictwa, bo niezależne sądy mogą także piętnować zło czynione przez wysoko postawionych funkcjonariuszy własnego państwa stąd ten trójpodział władzy i dlatego tak dobrze widać na przykładzie takich państw no powiedzmy wprost autorytarnych samo od stycznia jak Białoruś co się dzieje, gdy zawodzi kompletnie niezależność sądownictwa trójpodziału władzy nie można ich sądy liczy, że doprowadzą do odpowiedzialności zbrodniarze tego reżimu, ale naturalne jest naturalne jest to, że sięgamy wtedy po międzynarodowe sądownictwo karne, aby polega na tym, że Białoruś nie podpisała traktatu rzymskiego, czyli tej umowy międzynarodowej, która poddaje jurysdykcji dane państwo wyda podaje pod jurysdykcję Międzynarodowego stałego Trybunału karnego Hac jest też możliwość powołania tzw. trybunałów karnych ad-hoc tak było w przypadku byłej Jugosławii tak było w przypadku Rwandy tylko problem polega na tym, że to wymaga zgody, a rady bezpieczeństwa ONZ, a tam decydujący głos ma m.in. federacja rosyjska, która nie wymaga wielkiej wiedzy coli to logicznym przewidzieć nie zgodzi na powołanie tego rodzaju Trybunału a by osądzić zbrodniarzy reżimu Łukaszenki, więc ja jestem zdania, że powołanie Trybunału byłoby fantastyczne, ale ja jako mało realny natomiast realne jest to co dzieje się w państwach ościennych także w Polsce może nie takim zaangażowaniem byśmy tego chcieli, ale tu tacy adwokaci jak Tomasz Wiński działają by jednak doszło do skutku postępowanie karne prowadzone przez prokuratorów innych państw w tym także polskiego w ramach tzw. uniwersalnej jurysdykcji tam, gdzie mamy do czynienia z taką skalą zbrodni przeciwko ludzkości zbrodni wojennych państwa to każdy z naszych państw ma prawo ich wręcz obowiązek ścigania tego rodzaju zbrodni także swojej jurysdykcji Polski prokurator może i powinien ścigać za zbrodnie popełnione na terenie Białorusi, a oczywiście to wymaga zaangażowania adwokatów, którzy dostarczają materiału dostarczają dowodów pomagają ofiarom różnych także tych, którzy nie przebywając w Polskę w ich interesy ich prawa wolności były reprezentowane w tych postępowaniach innych krajów takich jak Polska to zwrócę się w takim razie do Tomasza Zielińskiego, bo pan z 1 strony właśnie współpracuje z Białorusinami reprezentuję wspiera ich z drugiej strony rozumiem popiera próbę pomysł powołania takiego specjalnego Trybunału odrzuca, gdy pan tak to podsumować, ale prof. Bach man w Gazecie wyborczej napisał, że może potrzebna jest taka uniwersalna jurysdykcja europejska, żeby żaden z państw narodowych nie brał na barki do potencjalnie takiej odpowiedzi, jakie reakcje agresywne ze strony Białorusi może Białorusi Rosji więc, które z tych instrumentów pana zdaniem największa szansa się zgadzam panem dziekanem Mikołajem w zakresie powoływania chociażby Trybunału doraźnego Trybunału ad Hok właśnie tak jak dla Irlandii dla byłej Jugosławii to jest wymagana zgoda ani tu natomiast przepisy prawa Międzynarodowego, ale nie tylko przepisy prawa Międzynarodowego, ale znane już są także takie trybunały mieszane hybrydowe, czyli nadzwyczajnej Izby orzekające w Kambodży hondy w Kosowie specjalne trybunały tylko dla Libanu czy kasjera Leone czy też układy rządzące dla mediatorów wschodniego na ja widziałbym szansę powołanie takiego Trybunału czy składu sądowego sądzącego część nie ma znaczenia zupełnie jak będzie się nazywał poza strukturami ONZ w ramach umowy międzynarodowej umowy między pomiędzy państwami, które prowadzą aktualnie postępowania karne w zakresie zbrodni popełnionych na terenie Białorusi w stosunku albo do obywateli danych kraju albo także w ramach jurysdykcji uniwersalnej także w stosunku do obywateli Białorusi jest w mojej ocenie możliwe i wysoce prawdopodobne, że taki Trybunał w taki sąd międzynarodowe wystawy i przedstawicielami, ale także sędziami media oraz innymi jest możliwe do stworzenia przez kogo bardzo ja na ten temat także rozmawiałem właśnie ze Swiatłaną Cichanouską tytułowy na spotkaniu z dnia przedstawiałem wszelkie argumenty za powołaniem takiego Trybunału, ale także znacznie szerszym zakresie zresztą mecenasem Pietrzakiem z Mikołajem też na ten temat rozmawialiśmy, że pierwszym krokiem, który byłby możliwy na arenie międzynarodowej w tej chociażby na arenie Unii Europejskiej byłoby powołanie specjalnego zespołu śledczego re prawego kraju, które prowadzą postępowania Litwa Polska Czechy Niemcy obecnie również Szwajcaria w niedługim czasie zapewne jeszcze wielka Brytania i której stworzenie takiego zespołu źle pomogłoby znacznie rozwiązać tę sprawę, nawet jeżeli akty oskarżenia w ramach tego prac zespołu śledczy miałyby trafić do konkretnych systemów krajowych przez sądy każdym z tych krajów także powołaliśmy czy właściwie pracujemy w ramach zespołu prawników adwokatów, którzy zajmują się tymi sprawami dokumentowaniem wszelkiego rodzaju broni, które są popełniane przez Białoruś na terenie Białorusi, ale tylko na terenie Białorusi również poza nią i takie spotkania się odbywają w przyszłym tygodniu jest duża konferencja zamknięta na ten temat właśnie w ramach wymiany doświadczeń uważam, że to jest właśnie ten pierwszy krok, który był bardzo ważny do tego, żeby wszyscy adwokaci wszyscy prawnicy zainteresowani tą sprawą i poszukiwaniem sprawiedliwości na Białorusi w sytuacji, w której państwo o albo odmawia ścigania sprawców zbrodni albo nie jest w stanie rzetelnie przeprowadzić takiego postępowania faktycznie, żeby te zbrodnie były rządzą dla mnie to to co się dzieje na Białorusi wypełnia znamiona zbrodni przeciwko ludzkości zarówno w zakresie morderstw wywożenia nieludzkich czynów popełnianych stosunku do ludności cywilnej i prześladowania z przyczyn politycznych to mojej ocenie wystarczające do tego, żeby to co się dzieje na Białorusi uznania zbrodni przeciwko ludzkości i faktycznie osądzić to w ramach prawa Międzynarodowego przed międzynarodowym bądź umiędzynarodowienie sądem Trybunał też tak krótko lokowane dopytam w tych postępowaniach tutaj w Polsce, które no właśnie już zostały znaczy skargi zostały złożone minister Ziobro publicznie na takim dystansem mówił o tym systemie jurysdykcji uniwersalnej jak pan ocenia właśnie możliwości polskiego systemu w tym zakresie tak krótko, gdybym mogła prosić do potraw jak naj lep widział też autorem chociażby takiego apelu do polskich władz poczyniono wszystko to jest możliwe, żeby międzynarodowy Trybunał karny do spraw Białorusi czy zbrodni popełnianych na terenie Białorusi powołać także również zwróciliśmy się, jaką grupą prawników, którzy siadają, czyli Helsińska Fundacja praw człowieka częścią Solidarności białoruskiej ja i krajowa izba radców prawnych zwróciliśmy się do polskich władz o to, żeby to jurysdykcja uniwersalna tę mamy parki w przepisach karnych jak najszerszym zakresie zdefiniować interpretować ten to mówić najprostszy możliwy też mowy o tak, żeby ta wykładnia przepisów dotyczących jurysdykcji uniwersalnej pozwalała na osądzenie również prowadzenie postępowań w przypadku pokrzywdzonych obywateli nie Rzeczypospolitej polskiej, którzy nie mają żadnych wniosków z polską, czyli Białorusinów, nawet jeżeli przebywają chociażby po naprawie monitor i uważam, że jest możliwe dziękuję bardzo, wrócimy do tego z pewnością wydają się to niezwykle ważne ciekawe bardzo panu dziękuję za rozmowę Tomasz Wiliński ze spółki Adwokackiej Wiliński Kigali Mikołaj Pietrzak dziekan Okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie byli państwa gośćmi jeszcze raz bardzo panu mecenasowi dziękuję za te rozmowa trasy informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA