REKLAMA

Prof. Łętowska: "Pies szczekający na władzę a nie figurant - taki powinien być Rzecznik Praw Obywatelskich"

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-06-16 18:50
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
31:52 min.
Udostępnij:

"Pies, szczekający na władzę i wytrawny prawnik - taki powinien być Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik, który nie zna prawa, nie spełni swojej roli, będzie figurantem" - podkreśla w tej rozmowie pierwsza w historii Polski Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Ewa Łętowska. Przypomina, jak to było z podobnym kryzysem wokół odpowiedników ombudsmana w Hiszpanii i Czechach.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu witamy w kolejnym podcaście Radia TOK FM i wolnych sądów naprawo patrzy dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać o tym, jaka jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich i czy ta rola może jeszcze w Polsce być dobrze wypełniona przez kogo naszym gościem jest pani prof. Ewa Łętowska, która Rzecznikiem Praw Obywatelskich była pierwszym razem z Michałem Jurkiewiczem będziemy chcieli porozmawiać co się dzieje w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich naprawo patrzy, bo Rozwiń » prawo patrzy na siebie nawet jeśli o tym nie wiesz, bo prawo to nie tylko przepisy to również ludzie instytucje wpływające na twoje życie, bo wszyscy musimy się bronić przed bezprawiem pierwsze pytanie pani profesor po co jest ten rzecznik, o co chodzi w ogóle są instytucją do czego służy pani jako pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich rzeczniczka mogłaby nam krótkich słowach opisać, bo ta instytucja w ogóle jest w systemie konstytucyjnym różne organy, które reguły, które działają w zakresie swojej kompetencji administracja sądy nie prokuraturami oni wykonują swoje kompetencje do nich przychodzą ludzie, ale pojawiają się sytuacje, w których rutyna albo nieświadomość powodują, że narasta jakiś problem społeczny i ten problem społecznej już, działając aktywnie na obywateli mnie i dochodzi do rzecznika rzecznik ma wobec tego tę sytuację doprowadzić wystawić piłki organom, które my tą daną sprawę mogą załatwić dlatego rzecznik może np. kierować wnioski do Trybunału Konstytucyjnego uogólniając jakąś swoją praktykę może kierować się mniej swoje czy wystąpienia typu Amicus curiae przyjaciela sądu do sądu albo, prowadząc niektóre sprawy nawet indywidualne i to jest pierwsza funkcja rzecznika druga funkcja rzecznika też bardzo ważna to jest funkcja uświadamia babcia tym wszystkim organizacjom, które mają swoich kompetencji załatwianie spraw indywidualnych spraw obywateli tego, że ich rutyna jest niewystarczająca nasz system prawny w tej chwili systemem skomplikowanym nie tylko składają się na mnie akty prawa wewnętrznego krajowego, ale np. prawa unijnego i weźmy taki przykład bardzo w tej chwili spektakularne kredyty i walutowe Łotysz sądy do, otrzymując pojedyncze sprawy nie orientują się, że tutaj jest jakaś system, jaki systemowy problem i że prawo europejskie odczuły, czyli Trybunał Luksemburgu ma już wypracował bardzo wiele kwestii, w których się tych o te zagadnienia są w jakiś sposób determinowane w Polsce uczy się prawników na studiach o składnikach systemu prawnego, ale nie uczyć o mechanizmach Shi i o tym musi nauczyć ktoś, kto rzecz jest właśnie kimś takim, który tłumaczy i nawet prawnikom nawet nie pracownikom administracji i jakie są nowe prądy, jakie są nowe wymagania wynikające nie z tego, że jesteśmy chociażby w strukturach większych sieci europejskiej przykład Rzecznik Praw Obywatelskich powołał forum konsumenckie, które właśnie, u którego zadaniem było właśnie informowanie sądów na chociażby o pytaniach prejudycjalnych wyrwy w Trybunale europejskim, o ile o tym jak powinno się podchodzić do zagadnień związanych z udzieleniem nam kredytów i ochroną konsumenta to są 2 funkcje wystawianie piłek uświadamianie nowych stron pani profesora propos tego co pani powiedziała o nauce o nauczaniu prawa art. 2 jest takie pytanie wydawałoby się banalne retoryczne art. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich mówi o tym, że Rzecznikiem Praw Obywatelskich może zostać osoba wyróżniająca się wiedzą prawniczą co to oznacza czy, dlaczego rzecznikowi potrzebna jest wiedza prawnicza czy posiadanie czy też wyróżnianie się wiedzą prawniczą oznacza np. posiadanie tytułu magistra prawa uniwersyteckich studiów ukończenia uniwersyteckich studiów prawniczych i rzecznik, który nie zna się naprawie krótko mówiąc w ogóle nie spełni swoje zadania nie spełni swoje funkcje będzie figurantem będzie może będzie miał, bo to jest trochę nie ma tura, lecz szczera zrobi z ciebie oficera to jest mi, a oficer czynią studia i wiedza tak samo jest prawnika studia uniwersyteckie uczą o częściach składowych prawa uczą różnych szczeblach prawo jest budowane, ale mało uczą o tym jak prawo naprawdę funkcjonuje o tym trzeba się dowiedzieć później na aplikacji odpowiedni czy sądowej Adwokackiej w natowskiej z doświadczenia, czyli krótko mówiąc, gdy ta wymaganie, który jest był on określone w ustawie o rzeczniku ona idzie dalej niż wymóg studiów nawet dlatego, że to jest wymaga się na krótko jest na poziomie pół troszkę ponad dyplomy tym ja chcę powiedzieć jedno ja nie chce wiązać z wymogu wyróżniających się wiedzy prawniczej z formalnym dyplomem magistra czy z formalnym jakimś tytułem znałem prawników prawda zawsze posłów ja, którzy nie mieli tytułów profesorskich dziś znakomitym prawnikami dobrze rozumiejących znałam socjologów, którzy bez goli byli w gruncie rzeczy nauczyli się o tym jak prawo uczelnie tyle tylko, że ci wszyscy ludzie, o których mówię byli naprawdę znawcami prawa dzieli jak to jest nie ograniczali się tylko do powtarzania, że chcą dobrze tylko tylko do manifestowania swoich chęci na ten temat, że chcą one w Nisko być blisko ludzi i sprawiać im jak i mieć satysfakcję, bo to trzeba jeszcze wiedzieć jak można zrobić niż widzieć celu trzeba jeszcze widzieć metody jak to zrobić można i ich no to jest właśnie to coś, o czym mówi art. 2 ustawy, a ja mam pytanie art. 3, który mówi, że rzecznik bada w sprawach ochrony wolności praw czy wskutek działania lub zaniechania organów w skrócie mówiąc władzy doszło do naruszenia tych praw wolności czy ono się strukturalnie ostrze tej instytucji powiedzmy wymierzana jest rządzących, czyli rozumiem, że to jest pewne konstytucyjne domniemanie, że ci rządzący mogą wbrew swoim obowiązkom przysięgą celom działać na szkodę obywateli czy czy tutaj jest zaszczyt ten konflikt i gdy pani mogła powiedzieć jak pani rozumie ten konflikt ze swojej praktyki, jaką się objawia, choć może objawiać znów idzie uwagi uwaga pierwsza nie bez przyczyny rzecznika nazywa się czasami się szczekający, dlatego że ona podłącz czeka na władzę, dlatego że władza z natury rzeczy to nie jest tak to NRD tak mówiono, że władza z natury rzeczy nie może czynić źle obywatelowi i na tym opiera na różne konsekwencje, które były prawie autorskim były śmiem kultywowane natomiast we wszystkich państwach znanych mi demokratycznych tam, zwłaszcza istnieją od otrzymania, czyli odpowiednicy rzecznika z wiadomo, że każda władza, jeżeli tylko jej na to pozwolić nie patrzyć na ręce, jeżeli aparat czy odpowiedzialna układ rządzący odpowiedzialnością różnego rodzaju jest niesprawny powolne albo nie działa z przyczyn np. politycznych to wiadomo, że ta władza będzie szła na skróty i dyskutuje się dokonają kosztem wolności i uprawnień jednostki, kiedy on Good man ma zapis z osobami w swoim strukturze po pierwsze, obowiązek przeciwstawienia się władza patrzyła władzy na ręce obowiązek, a po drugie, niestety tej zarzewie konfliktu, bo im władza bardziej prymitywna im władza bardziej autor ma skłonności autorytarne tym gorzej znosi istnienie instytucji niezależnych ja byłem pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich w momencie słabnącej zacząłem momencie słabnącego PLA, ale w związku z tym PRL słabły, gdyby rzecznika powołany wcześniej PRL-u też nic z niego nie było w tej można było wykorzystać słabość ich chęć znalezienia porozumienia z narastającymi emisji innymi ośrodkami politycznymi i to rzecznikowi oczywiście ułatwiało życie natomiast nic bym nie działała, gdybym była za głębokiego PRL powoła szyi to jest pewne ostrzeżenie dotyczące obecnej sytuacji, dlaczego dlatego, że ktoś już zaznaczyło w momencie schyłkowej drugi części kadencji pana Bodnara, dlatego że rzecznik nie tylko zaczął być traktowany jako drób z centrali żyjącej się władzy o wyraźnych tendencjach ten autorytarnych, ale i u, że w ogóle kwestionowano zasadność jego misji tej, która wynika z konstytucji i ustawy w związku z tym rzecznik, który idzie władzy na rękę albo jest sojusznikiem politycznym władzy jest po prostu nie da wagi to nie będzie żaden rzecznik to będzie atrapa rzecznik pani profesor właśnie wróćmy do tych com konstytucyjnych kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich art. 208 konstytucji mówi o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności praw człowieka obywatela określonych w konstytucji jak sobie spojrzymy na kompetencje konstytucyjne np. innych organów państwa, czyli np. krajowej rady sądownictwa, która zgodnie z art. 186 stoi na straży niezależności sądownictwa niezawisłości sędziów wiemy jak to faktycznie dzisiaj wygląda jest krajowa rada sądownictwa ta nowa jest wybierana czy została wybrana przez większość rządzącą w związku z tym nie może z natury rzeczy no stać na straży tej niezależności trzeciej władzy wiemy jak wygląda sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym jak jego kompetencje konstytucyjne zostały odkręcone proszę być jak pani zdaniem może wyglądać Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli zostanie nim osoba tak jak np. niedawno został pan Wróblewski wybrany, czyli czynny polityk partii rządzącej jak on może jak taka osoba może realizować kompetencje konstytucyjne rzecznika praw nadzieje na to, że wśród wybrańców danej władzy politycznej znajdzie się Kd dziś kandydatów na Konrada wale drobnych napraw można śmiało kreśli obraz Szalita nadzieja jest nikła Otóż i generalnie rzecz biorąc ich stanie pan cytuje konstytucję stoi na straży KRS stoi na straży niezawisłości sądu rzecznik stoi na straży wolności praw jednostki Otóż to tylko papieże konstytucja nie jest jak ze stanu rzeczy jego stwierdza powinność masz stać nas nasz i teraz, jeżeli wobec, czego tak się zdarzy, że z uwagi na obsadę personalną ci KRS czy wejść polityczną KRS nie stoi na straży niezawisłości niezależności i mieli inną niżeli niezależności sądu no to wtedy w takim wypadku oczywiście następuje rozdźwięk pomiędzy tym co jest w rzeczywistości tym co jest konstytucji my mamy taki rozdźwięk mamy taki rozdźwięk, który wiele osób określa jako państwo podwójne mamy konstytucję, która mówi jak być powinno nam ustawy, które czasami jak być powinno i mamy rzeczywistość, która odbiega od tej konstytucji taka radość i ogranicza sytuacje dla systemu prawa to się zdarza w różnych momentach historycznych zdarzyło się to w tej chwili nam i teraz, jeżeli chodzi o porównanie do bardzo by porównanie KRS i Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli teraz wobec tego jak następuje nie, jakby już pacyfikacja dajmy na to przez następną władzę i niezależnych instytucji w dwojaki sposób albo następuje przez to, że wysyła się do tych instytucji osoby związane z określonym obozem politycznym to tak żydowski ludowej była nomenklatura nomenklatura obyło się sytuacja, w której wybierano do poszczególnych organów tam kierowano osoby, które unijne miały być lojalny wobec 1 partii politycznych, jeżeli naśladuje tę metodę no to po pierwsze przez obsadę personalną, która może polegać na wybieraniu rodzi lojalny, ale jest druga metoda, bo jeżeli się wybierze np. ludzi mówi nie zwracać uwagę na problem lojalności, ale np. ludzi niekompetentnych, którzy przez swoją niewiedzę nie będą potrafili korzystać z niezależności czy instrumentów, które dana instytucja czy dana pozycja człowiekowi daje no to wtedy będzie ten sam rezultat jak byśmy posłali człowieka lojalnego, czyli są 2 metody albo przez odpowiednią obsadę a gdy idzie o lojalność wobec obozu politycznego albo poprzez metodę poprzez niekompetencję no do wyboru dokonują co się akurat w danym wypadku nasz bank jest raczej nie jest także wybór takich osób albo niewystarczające by mądry albo wręcz jakoś z władzą powiązanych i nie tylko doprowadza do paraliżu tych instytucji, ale wręcz przekształca je własną karykaturę one zaczynają być niebezpieczne dla wartości na straży, których miały staż, bo jeżeli pomyślimy o tych uprawnieniach rzecznika wchodzenia do postępowań wszczynania postępowań zaskarżanie pewnych aktów administracyjnych chodzenia i rozpoczynania prokuratorskich postępowań składania różnych wniosków analizowania sytuacji pod względem bezpieczeństwa więźniów braku tortur itd. to, jeżeli osoba, jeżeli Wilk wejdzie w skórę tego myśliwego rozumiem, że wszyscy możemy się stać po prostu 1 wielkim czerwonym Kapturku czy czy dobrze rozumiem, że to nie tylko nie satysfakcjonuje tych naszych naszych prawnie nie stoi nie są one chronione, ale wręcz stają się no przedmiotem atak, ale myśmy już przeżyli myśmy przeżyli np. na Trybunale na przykładzie Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny służy do oczyszczania systemu prawnego aktów, że między ustawą o innych aktów prawnych, które są niezgodne z konstytucją jest taki bardzo dobry artykuł pani prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka jej opublikowany w miesięczniku państwo prawo zeszłego roku, który na faktach na analizie praktyki obecnego Trybunału Konstytucyjnego pokazuje jak Trybunał zmienił swoją funkcję ze strażnika prawidłowości systemu prawnego organ legitymizujący aktualną politykę władz politycznych no bo też robi takimi metodami np. wysyła, jaki wniosek do Trybunału i on tam spoczywa nie zajmuje się tym parlament bo jaki widzi nie chcę, ale wniosek jest zamrożony zamrażarka albo legitymizacja no, więc weźmy np. teraz ten przykład, o który występował, bo teraz nie instancje europejskie nie no testują jako wniosek złożyli chodzi o wniosek złożony przez premiera i który ma służyć sprawdzeniu nie ma w ogóle co sprawia wszystko jest oczywiste, ale ma doprowadzić do wniosków, że nie musi się słuchać orzeczenie Sułek Trybunału w Luksemburgu i jego dyspozycji Otóż po co to jest, żeby dać etykietę nie tylko, że władza polityczna ale, proszę bardzo, Trybunał Konstytucyjny, czyli jakiś organ i założenia niezależny niezawisły daje swoją swoją rozwój swoją pieprzyć to jest jakby ktoś by przykład by radzenia się instytucji by rodziła się w ten sposób poinformowała krajowa rada sądownictwa i teraz mamy dokładnie powtórka z rozrywki w tej chwili Rzecznikiem Praw Obywatelskich mona, bo ja ja co jeszcze grozi przy Rzeczniku Praw Obywatelskich przy tych jego kompetencja, której rzecznik ma może bardzo skuteczny sposób realizować np. to co w tej chwili realizuje prokuratura jednych ściga innych niż ściga, chociaż ścigać powinna lub może i policja w inny sposób podchodzi do demonstracji, które są niemiłe władzy politycznej i tych, które są miłe władzy politycznej no przecież dołóżmy tego jest do tego jeszcze kompetencji rzecznika, który np. zacznie masowo daje przykład, ale to była pewna zapowiedź związków z pewną wypowiedziom minę pani Lidii Staroń, która wyraziła krytycyzm, jeżeli chodzi o formy demonstrowania nie w obronie praw kobiet, a mianowicie wyobraźmy sobie akcje Rzecznika Praw Obywatelskich, który będzie zgłaszał się do organów już do sądu z zarzutami dotyczącymi publicznego używania wulgaryzmów w czasie demonstracji czy możemy sobie wyobrazić prawda i w gruncie rzeczy wtedy sąd jest postawiony rzeczywiście pod ścianą, dlatego że faktem jest, że wulgaryzmy były głośno mówione ja rozumiem, że demonstracja uliczna ma swoje prawa no ale jeżeli wobec tego będziemy abstrahować od celu demonstracji tego, że demonstracja idzie na swoje prawa, a skupiły się na czysto formalnym przekroczeń przepisów prawa wykroczeń czy nie wolno publicznie miotacz wulgaryzmów wtedy będziemy mieli z lansowaną akcje powiedzmy jak Polska ma wejść droga na to, proszę bardzo, to jest perspektywa, której pani pani Teresa wspomniała pani ten dość absurdalny wniosek premiera do Trybunału Julii Przyłębskiej o zbadanie konstytucyjności niektórych przepisów traktatu Unii Europejskiej no po to, jak wiemy, aby móc legitymizować się możliwością niestosowanie się do wyroków Sułek, ale pani profesor jest również sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku pani profesor brała udział w wydaniu wyroku w 2005 roku w pełnym składzie Trybunału, kiedy Trybunał badał konstytucyjność ustawy ratyfikującej traktat akcesyjny, czyli nasze przystąpienie do Unii Europejskiej tym samym wszystkie przepisy traktatowe wówczas badane pod kątem ich konstytucyjności wówczas Trybunał powiedział, że jeśli nastąpi taka sytuacja, że mamy niezgodność przepisów europejskich z konstytucją to albo musimy zmienić konstytucję albo przepisy europejskiej albo musimy wystąpić z Unii Europejskiej teraz mamy taki wniosek jak pani profesor do tego do tego się odniesie nawet takiej strony formalnej czysto teoretycznej, jeżeli cokolwiek się robi należy dokładnie przemyśleć, jakie będą skutki tego działania i myśmy mówiąc o mnie kolega ze składu, który byśmy orzekali w 2005 roku myśmy się nad tym zastanawiać zostawialiśmy dlatego, że to był właściwy moment, żeby pomyśleć myślały o tym tak samo w innych krajach ci, którzy już mamy wątpliwości były wątpliwości we Francji były wątpliwości były nie w Niemczech dotyczące jest wzajemnej relacji między prawem europejskim prawem wewnętrznym, dlaczego dlatego, że prawo europejskie jest prawem kroczący ono nie jest zastygł winien teraz na zawsze tylko one na pewno swoją dynamikę i chodziło o to jak na przyszłość będzie można, bo w danym momencie można ocenić i nie było sprzeczności, ale pytanie jest co dalej, jaka perspektywa i ten wniosek, o którym pan wspomina, że jeżeli się tak zdarzy się zdarzyć może oczywiście, że będziemy mieli sprzeczności na osiedlu między polską konstytucją, a prawem europejskim to rzeczywiście mamy 3 możliwość zmiany konstytucji zmiana prawa europejskiego na co my nie bardzo mamy możemy inicjować, ale nie bardzo możemy to sami przeprowadzić z konstytucją jest większość konstytucyjna no imamy polexit ewentualnie jak ja też perspektywa ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu, lecz i teraz, jeżeli ma być tego ja mogę zrobić taki komentarz do tej istniejącej w tej chwili sytuacji, jeżeli wobec tego w tej chwili mamy wniosek, w którym jak ksiądz premie zastanowił się nad tym co czyni, bo taki wniosek do Trybunału skierował nas od możliwymi skutkami jest świadomy tylko tych 3 możliwości no to ja się wobec tego nie trochę ciarki chodzą, dlatego że ja nie dostrzegam w tej chwili w tym co zachodzi akurat w sprawie Unii Europejskiej niczego takiego co do konstytucji i 90 tego siódmego roku zagrażało stopniu uzasadniającym tak dramatyczną decyzję i to jest moja odpowiedź zapewne można powiedzieć jestem osobą, która w 2005 roku podpisała się pod tym rozstrzygnięciem, o którym pan wspomina, więc na pewno jest zainteresowana tym żeby, żeby twierdzić, że to rozstrzygnięcie jest prawidłowe, a ja jeszcze coś ja mówię to rozstrzygnięcie było przemyślane co do skutków ja bym chciała wierzyć, że wniosek, który został w tej chwili skierowanej do Trybunału był równie głęboko przemyślane co prawda i to przepraszam to moja uwaga już nie profesor stadko czysto taka Obywatelska jak ja patrzę na to jak się wobec tego w tej chwili nie jest to co się dzieje, gdy idzie o sprawy związane z szacunkiem dla prawa europejskiego, gdy idzie o ochronę środowiska Jacek dokonywane to ja się zastanawiam czy naprawdę na tym, że ktoś zastanawia się tutaj mamy jeszcze taki problem w tej sprawie, że są stronniczy sędziowie w Trybunale tutaj akurat właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar złożył wniosek o zmianę składu, ponieważ pani sędzia sprawozdawca wielokrotnie wypowiadała się stronie sprawa, czyli Unii Europejskiej tak powiem w sposób absolutnie skandaliczna chciała jeszcze wrócić na koniec naszej rozmowy do pytania co dalej w tym sensie, że mamy ten dziwaczny również stronniczy wyrok uniemożliwiający Adamowi Bodnarowi kontynuację tego przejściowego mandatu mamy niemoc w parlamencie, ponieważ ciągle politycy są wybierani i odrzucani przez Senat i to się ciągle już piąta runda jest pewnie tak to się też skończy, więc prosiłabym pana zdanie jak wyglądać będzie sytuacja w momencie, kiedy Adam Bodnar odejdzie czy wicerzecznik co miało miejsce w historii po śmierci pana rzecznika Kochanowskiego może przysłowie przysłowie mówi pociągnąć tę instytucję legalnie czy potrzebujemy jakiegoś komisarza w ogóle co pani zdaniem prawnie powinno się zdarzyć, że może zdarzyć coś innego politycznie to jest inna rzecz, ale prawniczy wicerzecznik może stać na straży tej instytucji jeszcze przez jakiś czas te kolejne rundy wyborów mogą się powtarzać czy w ogóle instytucja kont komisarza jest instytucją dopuszczalną konstytucyjnie no państwo cały czas zadają pytania czy może jak być jak być powinno jeżeli, jeżeli jesteśmy, jakie ja pytam, o którym jesteśmy w porządku czy raczej, jakie przewiduje jako jako człowiek co będzie czy raczej jak być powinno, jeżeli chodzi o to jak być powinno to ja przyznam, że ja nie wierzy w to, że poszukiwanie jakiegokolwiek kompromisowego czy choćby dającego się wyjaśnić na gruncie przepisów konstytucji rozwiązania czy też utrzyma, dlatego że przecież my mamy nie po to, się nie wydało ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego z koncepcją, że tak jak, jeżeli nie ma konstytucja nie przewiduje instytucji po, więc w związku z tym prowokacja dotychczasowej funkcji rzecznika jest niekonstytucyjny, ale teraz ustawą po cudzych powoła to będzie dobrze ja przyznam szczerze logika tutaj trochę szwankuje w związku z tym nie pytajmy ani o to jak być powinno ani o to jak to wygląda z punktu widzenia dopuszczalnych rozumowań prawniczych i tylko raczej postępujemy na to jak będzie jak będzie, ale będzie tak jak wobec czego wedle tak jak w państwie, w którym zbyt dużo dopowiedzenia ma czysty decyzję uniform, a to, jaka będzie Wola polityczna tak będzie w związku z tym nie rozmawiajmy o tym, bo jesteśmy wtedy na poziomie nie tego jak jest jak kształtuje sytuację powinnością nowy akt konstytucję prawo i tylko po tym, jak kształtuje sprawy polityka przecież myśmy wczorajsze głosowanie w sądzie w sejmie głosowanie w sejmie wszystkie media, które w tej chwili to głoszą wyraźnie mówią wcale nie chodziło tak naprawdę o wybór najlepszego rzecznika tylko chodziło o próbę sił wewnątrz 1 obozu politycznego, żeby sprawdzić jak się ta oś układa układ sił NATO, jeżeli mamy do czynienia z tak instrumentalnym traktowaniem głosowania w sejmie nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich to, gdyby nawet te dzieci praw obywatelskich był Konradem bale lotem ja mam wrażenie, że miałby duże kłopoty z PiS z zaistnieniem tego rodzaju rzeczywistości, dlatego że dlatego, że to zresztą nie jest jeszcze wybrany, bo to jest jeszcze problem właśnie PiS już nie jest zarzut przez kilka lat w Hiszpanii i przez kilka lat w Czechach był już w podobnym tłem politycznym był pat, gdy idzie o wybory Rzecznika Praw Obywatelskich to jest jeszcze 1 przykład tego czy ta instytucja ma w sobie zakodowany wewnętrzny element sprzeciwu wobec rzeczywistości politycznej część jego siła, ale i to jego słabość i teraz problemem jest to czy siły demokratyczne w danym państwie okażą się dostatecznie mocny, bo na to, żeby przeważyć to albo drugą stronę i to jest moja odpowiedź na państwa, ale jeszcze jeśli chcemy doprecyzować, bo cały czas żyjemy jeszcze do kosztach, czyli jeszcze jest ten sztab, który by jakieś przejawy ten prawdziwy do 15lipca no właśnie, ale przecież wsparcie sprawy sądowe wszczęte przez rzecznika Bodnara trwają zabezpieczenie w sprawie Polska Press istnieje czy trzeci sędziowie np. którzy są prawo myśli pani zdaniem będą mogli potraktować wicerzecznika pana troci UK jako jako sprawującego ten urząd po odejściu Adama czy te wszystkie sprawy mają upaść przecież Adam Bodnar był również stroną też wstrząsającą wielu postępowań niezwykle ważnych dla konkretnych obywateli czy my możemy jakikolwiek komfort dać tym obywatelom i zaprosić np. te składy sędziowskie do tego, żeby jednak uznawały, że istnieje dalej ta instytucja reprezentowana przez wicerzecznika czy to jest w normalnym sytuacji byłoby akceptowane w normalnej sytuacji to coś podobnego by się nie zdarzyło nie wykluczam takiej sytuacji, że będą poszczególne sądy będą starały się wyprowadzić z zasady, która jednak na istnienie ja konstytucję stosuje się bezpośrednio będą starały się wyprowadzić jakieś wnioski, które będą pomocne dla rozwiązania tego problemu tylko my jesteśmy świadkami w tej chwili, dlatego że my mamy i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i sądach powszechnych różnego rodzaju rozstrzygnięcia, które tego od Noble wątpliwe sytuacje rozstrzygają na podstawie konstruują na podstawie przepisów konstytucyjnych tylko nie byłabym znowu przepraszam bardzo sobą, gdyby nie powiedziała to grozi 1 rzeczą noże jedni będą robili tak drugi będą robili inaczej, czyli krótko mówiąc przed chaosem komplikacjami wątpliwości sami nic nas nie uchroni tyle tylko nie sądy spowodowały tego rodzaju sytuację, a zatem dokładnie wiadomo, kto tę sytuację spowodował i dokładnie wiadomo, kto odpowiada za to, że USA by przepisy ustawy konstytucyjnej ustawowe zostały wyłożone taki sposób, żeby ogłosić wakat Kuć Kuć na stanowisku rzecznika, kiedy i, kiedy Miedź 15lipca termin wskazany byłby w tym dziwnym nielogicznym orzeczeniu Trybunału upłynie w związku z tym nadzieja jest możliwości pachołek są co przyniesie przyszłość zobaczymy obawiam się, że będzie po prostu dosyć chaotycznej będzie znowu przepychanka tak jak zwykle u nas 8 niestety w tej chwili wydasz pani profesor bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę naszym gościem była prof. Ewa Łętowska pierwsza rzeczniczka praw obywatelskich i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku to był podcast naprawo patrzy w radiu TOK FM i inicjatywa wolne sądy dziękujemy państwu bardzo za uwagę Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz dziękujemy pani profesor widzenia na prawo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA