REKLAMA

"KE zbiera dowody", czyli której unijnej procedury polski rząd może się obawiać?

Światopodgląd
Data emisji:
2021-06-22 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:58 min.
Udostępnij:

We wtorek w Radzie Unii Europejskiej trwa wysłuchanie w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech w ramach procedury artykułu 7. unijnego traktatu. Z dr Agnieszką Smoleńską z Polityki Insight rozmawiamy o trwającej już czwarty rok procedurze jaka jest uruchomiona przeciwko Polsce. Wskazuje na brak efektywności artykułu 7. Z ekspertką rozmawiamy również o Konferencji o Przyszłości Europy i zaangażowaniu społeczeństwa w działania zmierzające do zmian w Unii Europejskiej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem teraz jest dr Agnieszka Smoleńska dzień dobry dzień dobre dr Smoleńska jest analityczka ośrodka analitycznego polityka Insights i będziemy rozmawiały oczywiście o wydarzeniach w 2 wydaje mi się istotnych w Unię w ramach Unii Europejskiej pierwsze zaczniemy od niego, bo jest bieżące, czyli dzieje się dziś dzieje się właśnie, bo dziś w radzie Unii Europejskiej odbywają się przesłuchania wysłuchania wysłuchania ach, Rozwiń » czy przesłuchanie, ale chyba w sprawie proszę tutaj poprawić, które z nich w sprawie praworządności chodzi o procedurę art. 7 traktatu unijnego może już państwo zapomnieliście może właśnie nie ma co tutaj wchodzić w szczegóły i tym zajmować bardzo ciekawa pani opinii z tej perspektywy, że ta procedura ciągnie się w 2,5 roku zaczęła się od grudnia 2017 roku między czasie nawet rozmawiałyśmy jest wątpliwość ona do czegokolwiek prowadzi akurat ta procedura ja przypomnę tylko wtedy chodziło o ustawy o Sądzie Najwyższym krajowej radzie sądownictwa dziś wysłuchiwane, tudzież przesłuchiwany jest minister Konrad Szymański ze strony polskiej to jest ten moment w tym komisja europejska, czyli tam instytucja taka najbardziej robocza rządowa jak tak najbardziej podobna do do takich działań rządowych przekazuje już sprawy przy radzie Unii Europejskiej czy będą wysłuchiwać przesłuchiwać ministra Szymańskiego ministrowie pozostałych państw potem będą ewentualnie głosować czy wprowadzić wobec Polski sankcje na euro pytanie czy pani zdaniem jest sens, jakbyśmy śledzili to z zapartym tchem czy to czegoś prowadzi tak wydaje mi się, że nie ma szans na głosowanie jest 12 en może się co w nim ten art. 7 tak naprawdę czy mają swoją służy temu, żeby zapewnić wszystkie państwa członkowskie stosują wspólne zasady on został sprowadzony kilka dekad temu w odpowiedzi właśnie na łamanie wspólnych zasad unijnych przez Austrię i ile teraz jesteśmy na etapie procedury, gdy instytucje unijne stwierdziły w Polsce poważne ryzyko związane ze wspólnymi wartościami i oczywiście mówimy tutaj o praworządności niezawisłości sądownictwa, a kolejnym etapie nie możliwość zawieszenia pewnych praw związanych z członkostwem, ale tutaj potrzebna jest jednomyślność to jest ten ta blokada bariera, bo wiadomo mamy sojusznika w UE będzie, którzy również mają one bardzo podobny problem i można wręcz zaryzykować twierdzenie, że tym razem to Węgry są bardziej pode włoskiej krytyki ze względu na prawo UE wprowadzone w zeszłym roku w zeszłym tygodniu przepraszam pytam reprezentacji osób LGBT w przez szkołach już wiemy np. że z UE powstanie wspólne oświadczenie z inicjatywy państw Beneluksu, które będzie nawoływała komisję europejską do podjęcia dalszych kroków, jeżeli chodzi o efektywność tego art. 1 wszyscy wiemy, że jest on nie do końca efektywnego ile można rozmawiać tak jak pani redaktor wspominała rozmawiamy już od prawie 4 lat bez żadnego mówi, ale chciałbym zwrócić uwagę na konto Express tym razem jest troszeczkę inne po pierwsze, jesteśmy w sytuacji bardzo poważnego Hans nic niemożliwego między Trybunał sprawiedliwości Trybunale Konstytucyjnym, a po drugie, jesteśmy u progu wejścia w życie nowego mechanizmu warunkującego dostęp do unijnych środków przestrzeganie wspólnych unijnych zasad i tutaj wynik tego typu dyskusji może jak najbardziej wpłynąć na uwagę, którą komisja europejska będzie wdrażała ten mechanizm, czyli sam mechanizm w ramach art. 7 może albo prawdopodobnie do niczego nie doprowadzi, ale jeżeli spojrzeć na całość tych sporów dyskusji o praworządność w ramach tego tej procedury w ramach prac Trybunału sprawiedliwości w ramach już powiedziałabym warunkowania finansowego to może skończyć po prostu utratą pieniędzy tak jak najbardziej utratą pieniędzy, ale też wpływu i zdolności współpracy w ramach Europy, ale coś miękkiego wysokim kosztem możemy myśleć jest, ale budowanie sojuszników i współpracy w momencie, kiedy Unia decyduje nad teraz nowymi regulacjami bardzo się umierającymi we naszą rzeczywistość to jest myślę też koszty, które można zmierzyć tak tylko to jest takie trudno wskazać palcem, bo wychodzi minister czy premier mówił nasza polityka prowadzi do tego, że mamy Super tutaj wyniki osiągi i osiągamy to co chcemy już w ramach współpracy regionalnej to jest wspaniale eksperci władze mówią o nim prawdę, bo tego nie zdobyliście tego w ramach tych prac tego zapisu tego, ale będzie to trudniej złapać niż po prostu pieniądze na pewno pieniądze mają inną siłę przekazu jest wówczas doprecyzować to znaczy czy ta dyskusja w ramach właśnie rady Unii Europejskiej tam jest jednomyślność 4522 państwa, jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie po procedurę zamiast poprzednie są potrzebne 45 czy ryzyko stwierdzenia ery, czyli zgoda co do ryzyka w danym i w kolejnym etapie jest konieczna jednomyślność to jeden z niewielu przypadków rzeczywiste rada europejska ma tę rolę decydującą konieczne jest jednomyślność oczywiście z pominięciem państwa, którego procedura dotyczy w kolejnym kroku potrzebna jest tylko większość kwalifikowana, żeby wprowadzić konkretne konkretne ograniczenia spraw danego państwa to jeszcze tylko, żebyśmy wiedzieli na co zwracać uwagę to z 1 strony oczywiście ten spór czy to, jakie rząd podejmie decyzję w związku ze ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby miałby orzec o tym, że prawo unijne to u nas obowiązuje tylko jeśli Polski sądy czy Polski Trybunał uzna, że może, a drugi proces to jest właśnie te uwarunkowania finansowego te drugie jeśli ludzie to drugi proces to decyzje to teraz będą trwały latami czy to jest coś się może niedługo stać myślę, że z tej szansy są ENA posunięcie procedura pod koniec tego roku jest spodziewane orzeczenie Trybunału sprawiedliwości w sprawie zgodności rozporządzenia tego warunkującego dostęp do unijnych środków z traktatami wątpliwości co do tej zgodności z głosu właśnie Polska Węgry i były to była taka element kompromisu politycznego, które udało się osiągnąć w grudniu komisja obiecała, że do momentu, kiedy Trybunał sprawiedliwości nie potwierdzi zgodność tego rozporządzenia z unijnym prawem nie wprowadzi czy nie zacznie stosować procedurę natomiast, ponieważ parlament europejski w szczególności naciska komisja, żeby jak najszybciej wykorzystała nowe narzędzie Anny, widząc rozwój sytuacji wedle różnych krajach Unii Europejskiej komisja europejska zapewnia europarlamentarzystów, że zbiera już konieczne materiał dowodowy, żeby oraz moją ewentualną procedurę w momencie, kiedy już będzie miała twarz zielone światło od Trybunału sprawiedliwości myślę, że to jest też paradoksalne wspomniała pani pewnie tej od wniosku pana premiera do Trybunału Konstytucyjnego myślę, że jesteś paradoksalne, kiedy ten Trybunał sprawiedliwości sprzedaje polskiemu rządowi jedynie tutaj ewidentnie przydaje bardzo mniejsze w przypadku wniosku to teraz będzie znaczące, że na drugi wątek w naszej rozmowie została nam zaledwie kilka minut jest to wątek dotyczący przyszłości Europy Unii Europejskiej znacząco, bo wydają się tak właśnie jest, że naszą uwagę tak bardzo przykuwa spór czy obawa o o to, żeby ostatecznie jakiś jakaś forma polexitu staje się jakimś realnym zagrożeniem, że mało dyskutujemy o tym jak Unia się rozwija w jakim kierunku i jakie działania podejmuje w sobotę zaczęła pracę to były rozwój taka robocza sesja takie ciało, które nazywa się właśnie konferencją o przyszłości Europy tak krótko, gdy mogła pani wskazać co z tego wynika poza tym, że na początku tylko, choć prowokacyjnie zacytuję komentarz Guardiana co prawda brytyjskiego Guardiana, który jednak zwraca uwagę, że rozpoczęty właśnie konsultacje, które mają potrwać 11 miesięcy częścią ich mają być panel obywatelski w krajach zaczęły się, choć ma to być instytucja, która włącza obywateli do dyskusji trochę nie było obywateli o myślę, że konferencja przyszłość Europy, więc ona wielki eksperyment tak naprawdę to miał być zupełnie innego w zamierzeniu, kiedy pojawiały się pomysł 2019 roku to miało być być może coś bliższego pewien sposób temu konwencją przed zmianami traktatowymi, które znane z przeszłości teraz ze względu na pandemię, ale też ucyfrowienie oraz takie poszukiwanie przez Unię nowego sposobu dotknięcia czy rozmowy z obywatelami dość skomplikowany mechanizm, który opiera się nie te nie tylko na konferencji plenarnej, która zrzesza przedstawicieli Sejmu przedstawicieli parlamentu europejskiego rządu ekspertów, gdzie są dyskutowane potencjalnej reformy w ramach Unii to są też panele obywatelskie, które mają zrzeszać el losowo wybranych i reprezentatywnych przedstawicieli danych społeczeństwo ma się toczyć rozmowy na temat miejsc oraz takie oddolne oddolne lekarz strona internetowa, która agreguje różne wydarzenia dotyczące konferencji o przyszłości Europy także widzimy, że jest to dokończenie jasny cel konferencji, ale to jest też poza potencjalnie pozytywna strona, ponieważ pozwala ona takie oddolne oddolne inicjatywy i budowanie dyskusji, bo wobec Europy nie wiemy, którą stronę pójdą te dyskusje dlatego zacząłem od tego, że jest to pewnego rodzaju eksperyment bardzo duża będzie zależało od tego w jaki sposób zaangażują się różne organizacje pozarządowe czy czy też polscy posłowie, ponieważ Polski Sejm jest też zaangażowany w proces nie jesteśmy w stanie przewidzieć końca, ale wiemy, że będę miał miejsce w UE narzucania prezydencji Francji, a nie tak się zastanawiam około 2 przez państwa będzie o tym oczywiście rozmowy, ale krótko na koniec, bo jak i 3 obywatele, którzy na nas teraz słuchają to co dla nich znaczy, że to jest konferencja właśnie kontakt z ludźmi poszukiwanie opinii obywateli jak i Eko oni chcą coś powiedzieć to co mogą zrobić mogą wejść na stronę internetową zorganizować wydarzenia jest też także najłatwiejszym tak naprawdę zabawnie kontakt z organizacjami, które w, jaki sposób, kontaktując się jak są częścią tego procesu organizacji i porządku poza rządowymi jest strona internetowa, która pozwala też zwykłym obywatelom na procedowanie tak parę swoich projektów pomysłów bardzo interaktywna tam wbrew pozorom nie jest już kilkadziesiąt tysięcy użytkowników i ani wysoki także widać, że jest takie nowe formy internetowej dlatego zacząłem też tego, że jest to eksperyment, czyli próba stworzenia nowego tak naprawdę narzędzie, które umożliwia zaangażowanie obywateli właśnie przez strony może zabrzmi sceptycznie, ale bardzo jestem ciekawa czy się uda włączyć obywateli, więc też do słuchaczy do organizacji, które nas słuchają jak może warto w tym rozejrzeć może ten proces coś przyniesie biorąc szczególnie pod uwagę właśnie naszą sytuację obecnie społeczno-polityczną w Polsce bardzo dziękuję za rozmowę komentarz dr Agnieszka Smoleńska analityczka polityki Insights była państwa gościem teraz informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA