REKLAMA

Szczepionki, certyfikaty, odszkodowania. Wyjaśniamy, co prawo mówi o szczepieniach

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-06-23 17:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:07 min.
Udostępnij:

Jak wyglądają światowe i europejskie procedury medyczne i prawne, związane z dopuszczeniem leków do obrotu? Wyjściem do tej rozmowy są, oczywiście, wątpliwości, jakie wciąż przedstawiają osoby wahające się czy przyjąć szczepionkę przeciwko COVIDowi albo wręcz wzbraniające się przed jej przyjęciem. Rozwiń »

Odpowiadamy także m.in. na pytanie, jakie konsekwencje prawne grożą podmiotowi, który wypuści na rynek produkt nie do końca sprawdzony, który przyniósł nieprzewidziane działania niepożądane, czyli niewystarczająco bezpieczny. Okazuje się przy tym, że w przypadku szczepionek na COVID-19 możemy liczyć na większą ochronę, niż w odniesieniu do innych preparatów.

Aspekty prawne szczepień odkrywa przed nami Ewa Rutkowska, adwokatka specjalizująca się w prawie farmaceutycznym. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Paulina Kieszkowska-Knapik zapraszam na kolejny odcinek naprawo patrzy, czyli podcastu Radia TOK FM i woli sądu dzisiaj będę rozmawiała z Ewą Rutkowską adwokatką specjalizującą się prawie farmaceutycznym, z którą pracuje od daty, które w najlepszym ekspertem od sprawy szczepień czy prawnych regulacji dotyczących szczepień szczepionek na prawo kast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM dzień dobry Ewa dzień dobry witam ciebie witam wszystkich państwa Rozwiń » chciałabym dzisiaj porozmawiać o takich podstawowych życzeń dotyczących szczepionek leków szczepionki to leki, żebyśmy wyjaśniły osobom, które nas oglądają słuchają, jakie są regulacje w tej dziedzinie i troszkę od mitologii bywały tę sferę jak wiemy sfera zdrowia czy farmakoterapii jest pełna różnych mitów prze świadczeń wszyscy uważają, że znają jest też bardzo duża takich przeciwstawnych wektorów społecznym odbiorze tej sfery chcielibyśmy, żeby leki były bardzo skuteczne bardzo bezpieczne, ale bardzo często populistycznie neguje się badania kliniczne, uważając je my precyzując je chcielibyśmy, żeby leki były bardzo nowoczesnej Super innowacyjne, ale nie robimy patentów i publicznych niejednokrotnie krytykuje chcielibyśmy, żeby leki były dostępne bardzo szybko, ale zarazem były dogłębnie i powolnie przebadane itd. itd. jest bardzo dużo przeciwstawnych oczekiwań społecznych wobec leków leczenia dlatego chciałbym, żebyśmy w piątek powiedziała parę słów jak szczepionki dopuszczane są do obrotu przez kogo, jakiej podstawie, a później byśmy opisały nasz widzę słucham, jakie są reżimy odpowiedzialności za i akwedukty i wyjaśniły, jakie różnice, które pojawiają się w dyskursie publicznym co do tego oczywiście, że państwa pierwsza zasadnicza sprawa, której musimy pamiętać to jest to, że szczepionka jest lekiem jest językiem prawnym produktem leczniczym w zakresie produktów lecznicze ich dopuszczania do obrotu co nazywamy potocznie starą nomenklaturą rejestracją w zakresie dystrybucji i monitorowania bezpieczeństwa i mamy od dawna rozwiniętą legislację na poziomie europejskim, która legislacja została też implementowana w Polsce o tym musimy pamiętać, że są to pewne zasady gry pan europejskie, które obowiązują w każdym państwie członkowskim, żeby poziom bezpieczeństwa skuteczności każdego leku już dostępnego dla na terenie Unii Europejskiej był regulowany ten sam sposób i zapewniał ten sam poziom ochrony akcję leki szczepionki jak inne lekcji, zanim otrzymają decyzję administracyjną wydano albo CEZ regulatorów krajowych oraz w Polsce jest to prezent prezes urzędu rejestracji produktów leczniczych wyrobów medycznych produkty biobójcze albo są kolekcji rejestrowane tzw. procedurze centralnej najczęściej leki innowacyjne przepisy mówią, jakie leki podawane są poddane tej nie tej procedurze procedura Centralna oznacza ze legł ocenia najpierw europejska agencja leków, która została przeniesiona z Londynu Amsterdamu potem w wyniku tej oceny Emmy formalnie jest wydawana decyzja przez komisję europejską oś ta decyzja administracyjna centralny pozwolenie na dopuszczanie do roku obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej jest takie ogólnoeuropejskie dopuszczenie do obrotu, które pozwala wprowadzać dany produkt na rynek z każdym państwie członkowskim oczywiście w odpowiednim opakowaniu zachodnią ulotką w języku Narodowym są też na to przewidziane określone procedury i 3 i szczepionki UE są rodzaje leków, czyli podlegają dokładnie tym samym zasadom dotyczącym rejestracji, zanim taka decyzja rejestracyjna, czyli pozwolenie dopuszczenie do obrotu zostanie wydane nie tzw. podmiot odpowiedzialny, za które wnioskują o rejestrację musi przedstawić dowody na to, że produkt leczniczy jest skuteczny i bezpieczny musi przez przedstawić odpowiednie badania przedkliniczne kliniczne, które potwierdzają te okoliczności i w procedurze oceny tej dokumentacji regulator zastanawia się czy korzyści związane z ze stosowaniem danego produktu leczniczego przeważają nad ryzykami dostosowań ocalić zawsze w głowie za le to jest substancja zewnętrzna podawana rada by aplikowane do organizmu ludzkiego ten cel ona pewne rzeczy naprawia pewne rzeczy psuje i ta ocena korzyści do ryzyka, a jest podstawową oceną w procesie decydowania czy legł może być dopuszczony do obrotu w ogóle można zacząć sprzedawać jak również podlega monitorowano, bo monitorowaniu przez cały czas obecności leku nawet znaczy zbiera informacje o bezpieczeństwie zmienia się informacje o działaniach niepożądanych sprawdza się związek przyczynowy między określonymi dolegliwościami, które są SN podawane jako działanie pożądane w zgłoszeniach, a działaniem tego dlatego Lechu ten proces monitorowania trwa przez cały czas życia produktu na rynku, bo jeżeli ta waga przechyli się na stronę ryzyka, lecz musi pyzy i jakby sytuacja analogiczna ma za sytuacją na wyższą mamy do czynienia z takim na odpowiedź jakich okolicznościach leki mogą być dopuszczane do obrotu warunkowo pojawia się taki argument w domenie publicznej dyskusji publicznej, że szczepionki, które teraz stosuje na covid miały dopuszczenie warunkowe to ma być rzekomo argument za tym, że są niebezpieczne właśnie oni mają jakości powiedz jak wygląda ta procedura Emir np. to znaczy, że leki dopuszczone warunkowo przepisy prawa europejskiego, a przewidują takie sytuacje, kiedy pewne istotne wartości przemawiają za tym, że dany produkt lecznice przykład szczepionkę należy dopuścić do obrotu w sytuacji, kiedy nie jest jeszcze dostępny komplet badań, które standardowej to duże byłby konieczny, żeby ten lęk dopuścić dobro to oczywiście nie oznacza lekki zupełnie przebadane, ponieważ we w gronie ekspertów europejskiej agencji leków zasiadają bardzo mądrze specjaliści, którzy ze ze swoim dużym doświadczeniem przyglądają się dokumentacji dostarczonej w takiej sytuacji przez producenta i inne oceniają czy poziom tych danych, które są dotychczas zgromadzone w zakresie skuteczności i respekt znalazł tego też bardzo korzyści do innych do ryzyka jest pozytywne mnie i mogą warunkowo dopuścić szybciej produkt lecznice, jeżeli jest to lex służący w szczególności zaopiekowania w sytuacji niezaspokojonych potrzeb medycznych przy zbyt przy konieczności ochrony zdrowia publicznego np. sytuacja ta sytuacja Stanów nadzwyczajnych, jakim jest epidemia ogłoszonych przez światową organizację zdrowia, czyli nie jest tak, że każdy lekarz sytuacji można temu trybowi poddać, ale jeżeli są przesłanki właśnie dotyczące ochrony zdrowia publicznego i ochrony zdrowia populacyjnej takiej nadzwyczajnej sytuacji, a znowu MSB efekt jest po stronie przeważa Szala po stronie korzyści wtedy warunkowe pozwolenie może być wydane po przeprowadzeniu analiz takim pozwoleniu, a producent jest zobowiązany do wspomnianych obowiązków najczęściej jest to przeprowadzenie dalszych badań dostarczenie dać dalszych dowodów, ale to nie jest także tak lekarz uzupełnienie przebadany taki lekki przebadany już w znacznej części pozwalającej SA odpowiedzialny sposób regulatorowi europejskiemu czy to krajowemu by zakupiony covid była to nie ocena europejskiej agencji leków dać gwarancję w postaci tego Blake, czyli tego pozwolenia na dopuszczenie do braku, że w świetle prawa europejskiego i Lech może znaleźć ją nawet w Enei podkreślam tutaj też ze mamy do czynienia z pozwoleniem na dopuszczenie dobro czy może ona jest warunkowe oznacza obowiązki dla producenta do dalsze natomiast z punktu widzenia odbiorców jest lęk dopuszczony do obrotu przez regulatora dokładnie 5% powiedz mi jak kształtuje się odpowiedzialność firmy za ewentualne działania niepożądane szczepionek pewnie najbardziej drażliwy temat społecznie, ponieważ jak wiemy jest bardzo duża grupa obywateli zwanych gasić niemiło antyszczepionkowcami, którzy twierdzą, że szczepionki powoduje jakieś niesamowite różne problemy zdrowotne i chciałabym, żebyśmy uporządkowały naszym odbiorcom ten bałagan prawny, który ludzie mają w głowach nie znają się tym i powiedziały o 3 różnych systemach odpowiedzialności za ewentualne działania niepożądane szczepionek, a ponieważ jesteś wybitnym ekspertem od tego, więc na pewno jest pierwszą osobą, żeby wyjaśnić, żebyśmy wyjaśniły meandry tego i od brązu wiemy od mitologii zawały to zagadnienie proszę państwa postaram się zrobić bardzo prostych krótkich żołnierskich mowa w, a mianowicie co do zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkty lecznicze rządzi się takimi samymi prawami każda inna odpowiedzialność za produkt, która jest uregulowana na poziomie Unii Europejskiej za pomocą dyrektywę, która podlegała implementacji różnych państwach członkowskich u nas w Polsce również zostało wprowadzone odpowiednie przepisy do kodeksu cywilnego to jest dyrektywa 85 przez 374 stara bardzo się 1005. ruchu, ale po generale przewiduje inny taki system, który wychodzi naprzeciw konsumentom w ten sposób, że zbuduje on odpowiedzialność producenta na zasadzie ryzyka czy bez udowadniania czy czyjejkolwiek winy też nie w sytuacji, kiedy produkt nie zapewnia bezpieczeństwa, którego można od niego się spodziewać rozbudowanego przedstawili na rynku informacje podane przez producenta itd. i tak ta cecha, składając proszę państwa te zasady ogólne, a grą z produktów lecznicze oznacza to ni więcej tylko, tyle że w przypadku działań niepożądanych, które zostały wpisane do tzw. charakterystyki produktu leczniczego to jest taki duży dokument i paszport produktu leczniczego zatwierdzanych proces rejestracji leku przeznaczony dla profesjonalistów lekarzy i farmacja oraz do ulotki tej lękowej, która jest przeznaczona dla pacjenta, a w przypadku tych działań, które są tam opisane mamy do czynienia wystarczy wyznaczenie pewnego poziomu ryzyka, o którym informuje z góry Products producent mówi takie działanie niepożądane mogą wystąpić po przyjęciu tego produktu leczniczego, czyli to jest poziom ryzyka poziom tego tej grupy tych oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa produktu, który ma, z którym mamy do czynienia w przypadku le, czyli za działania niepożądane wpisane do ulotki w apelu producent odpowiada zasadzie ryzyka, bo o nich ostrze odpowiada za te działania niepożądane, który w tej ulotce nie ma jednak pozostają one ze związku przyczynowym ze, a przyjęcie danego leku uczucie są skomplikowane jeszcze regulacje dotyczące by czy stan wiedzy i nauki i w momencie wprowadzenia produktu pozwala na wykrycie i dalej, ale to są to skomplikowana sprawa była zasada jest taka co jest napisane w ulotce nie jest poddane temu korzystnemu dla pacjenta reżimowi odpowiedzialności za produkt na zasadzie rys zasada to jest to co z tą zasadą gulasz te zasady ogólne 2 stosują się w przypadku o przypadku szczepione tak jak wolimy szczepionkach odpowiedzialna jest rodzajem produktu leczniczego pewnym specyficznym oczywiście ma znaczenie prewencyjne nie leczy tylko zapobiega ma znaczenie i prawne i prewencji indywidualnej prewencji ogólnej tutaj też są bardzo bardzo, aby zagadnienia mając w zakresie za z ZAK w zakresie odpowiedzialności tej decyzji i teraz proszę państwa kawy nie jest Trump z Unii Europejskiej, a w niektórych państwach takie systemy zostały wprowadzone, a mianowicie systemu system wsparcia u pacjentów, którzy doświadczyli działań niepożądanych po przyjęciu szczepionek jak my, których nie bada się żadnej winy są uproszczone inne systemy zwane no no no i choć konwencja się, o które nie zostały wprowadzone dla szczepionek właśnie z tych przyczyn, o których powiedziałam, że one mają szczególny status szczególną rolę dla ochrony zdrowia publicznego, bo tak jak powiedziałam mają tę rolę prewencji indywidualnej prawda chronią osobę, która się zaszczepiła, ale mają zresztą bardzo ważną obóz społeczną rolę prewencji regulacyjnej da upust od tzw. odporności zbiorowisko owej, czyli wyszczególnienia określonego procenta populacji powoduje, że chronieni są również ci z nie zaszczepili, bo np. miejsce wskazania doszczętnie, więc to jest to jest argumentacja taka pro taka publiczna nadal zaraz za te publicznego w przypadku, gdy w przypadku stek i ten system ten sąd stanowią uzupełnienie systemu odpowiedzialności tego cywilista ręcznego, gdzie trzeba pozwać producenta prawda do sądu cywilnego żądać odszkodowania to są systemy te tworzone przez państwa tylko kraje skandynawskie mają takie systemy tworzone na zasadzie samoregulacji firm i ogólnie to jest zupełnie spełniałby inne, które filozoficznie konstrukcja natomiast co do zasady w tych krajach takie systemy powstały to są systemy stworzone przez państwo jak finansowane przez państwo i czy będą przewidujący będą szybko ścieżce uzyskania wsparcia finansowego przez partię o statusie państwa pojawił się taki projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych i takiej uda się ustawy zasadniczej epidemicznej, do której mają zostać wprowadzone przepisy przewidujące nawet instytucje prawne, a mianowicie fundusz kompensacyjny, z którego funduszu EMA mają wypłacane tzw. świadczenia kompensacyjne przyznawane jest szybkiej ścieżce decyzją administracyjną rzecznika praw pacjentów w oparciu o ocenę zespołu ekspertów, który ma być powołany przy przy tym, że rzeczników UE, gdzie lekarza określonych specjalizacji mają oceniać czy doszło właśnie roczek fundusz kompensacyjny przewidziane w Polskim projekcie cały czas mamy do czynienia dopiero projekt, który nie jest procedowany na poziomie rządowym jest nie zostało wniesione do Sejmu i tam w tej kompensacji w ramach tego świadczenia przyznawanego drogą administracyjną szybko bez orzekania w innych bez opinii biegłych i biało lepiej procesu już ma on być objęte działania niepożądane szczepień obowiązkowe, czyli w takiej dzieci młodzieży prawda, ale na zaszczepienie jak również ścieki akcyjnych, a sytuację widać jakimi, jakimi szczepieniami właśnie są szczepienia przeciwko covid 19 i te działania niepożądane muszą być APE Lu tym, że szczepionek w i kompensacji mają podlegać działania niepożądane, które ma określoną część to znaczy nie każde działanie niepożądane apelu ma podlegać tej szybkiej ścieżce kompensacji tylko takie działanie, które powoduje co najmniej 14 dniową hospitalizacja albo po albo stół albo powoduje wstrząs anafilaktyczny anafilaksja roczne, które nie skutkuje krótszą hospitalizację niż nasze poczynania obserwacją na szpitalnym oddziale ratunkowym w związku z tym ten system, jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy jest okrojony, aczkolwiek tutaj na to zwracam uwagę jest to system, który zakresowo uzupełnia ten system odpowiedzialności cywilnej wydaje państw powiedziała w zakresie odpowiedzialności za produkt producent odpowiada za działania niepożądane aktu, który napisał AP, czyli działania niepożądane wpisane w kapeli w tym momencie opada nikt i ten fundusz kompensacyjny jest de facto nowy termin lub jest takim prospołeczny wyjście naprzeciw i taką nagrodą powiedziałabym w cudzysłowie oczywiście nikomu nie życzymy, żeby u niego wystąpiły działania niepożądane o tym stopniu ciężkości ale, ale taki wyciągnięcie ręki przez system do ludzi, którzy zdecydowali się zaszczepić albo zaszczepić swoje dzieci w ramach kalendarza szczepień i to jest rezydentem ten drugi tutaj sentencja drugi raz i tutaj w ramach tego drugiego reżimu, który tak jak i jeszcze raz podkreślę jest dopiero na etapie projektu mamy jeszcze szczepienia przeciwko 19, które zupełnie są Czesi kosmosem, jeżeli chodzi ich specyfika, bo mamy sytuację i idealni mamy z tym mamy same wady epidemii ogłoszony w Polsce mamy stan pandemii główny przez WHO szczepionki zostały dopuszczone do obrotu i proszę państwa zakres szczepień populacji dorosłej to chyba poza nie były takie szczepienia, a tak tak ogromnych kohorty populacji, jakie w tej chwili w przypadku pandemii szczepionek na covid dzieją i była duża presja państw członkowskich Unii Europejskiej w ogóle państw rządów duża presja rządu sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego, żeby szczepionki były jak najszybciej dopuszcza się dopuścić do obrotu i w ogóle dostarczonych dawek produkowanej dostarczonej państwa kupiły szczepionki w trybie ENA w trybie pilnym natomiast zawarte określone umowy ze nie producentami szczepionek i Unii Europejskiej wiemy, że komisja europejska negocjowała zawarła taką umowę ramową nazwaną w transporcie segment APA en, która jest umową tajną natomiast wiemy nawet wypowiedzi polskich urzędników Ministerstwa Zdrowia są tam specjalne regulacje dotyczące odpowiedzialności, ale zwracamy uwagi nie są to regulacje, które powodują, że pacjent nie może pozwać producenta gazu to jest to jest tylko pewne uregulowanie między stronami umowy, a więc między państwem członkowskim nabywającym szczepionkę, a producentem szczepionki do, dostarczając tę tę szczepionkę i tamto zwolnienie od odpowiedzialności, które w domu była mowa przez przez promować euro przez urzędników Ministerstwa Zdrowia, a nie z przekazach publicznych nie, jakby dotyczył relacji firma państwo to oczywiście także ma, dostarczając szybko szczepionki takiej ekstremalnej sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego myślę, że bez gwarancji państwowych w zakresie pewnej poduszki co co do roszczeń myślę, że nie byłaby chętna tych szczepionek w takiej ilości w takim tempie, dostarczając znana jest wyważanie pewnych interesu pewnych wartości o tym panu powiedziałem na początku w w tym naszym rockowym świecie prawda zdrowie szybkość szybkość a gdy dostęp do lekko innowacja jest ciągle wyważanie wartości i właśnie w tym klinczu wyważania wartości amnezja powiedział wstyd to tutaj o tej specyficznej sytuacji szczepionek na covid wracam do naszego projektu UE do naszego projektu nowelizacji ustawy zakaźnej tej przewidującego wprowadzenie funduszu kompensacyjnego dla istotne jest to, że ten projekt zakłada, że świadczenia z tego funduszu będą Mao będą mogły być przyznawane pacjentom, którzy zaszczepili przeciwko covid, u których wystąpiły te działania niepożądane opisane w apelu ciężkości 14 z nich hospitalizacji bądź ze stron z, a na ich faktyczne byłyby zaszczyt i o blisko od 26grudnia 2020, czyli od momentu, kiedy w Polsce ruszył Narodowy program szczepień ochronnych przeciwko covid to jest proszę państwa takie działanie tej ustawy na ponad przewiduje działanie wstecz, ale takie działanie pro pacjent nie znacie no pracę z tymi przepisami się przedłużały są sprzeczne tutaj też interesy OFE, bo to widać w konsultacjach społecznych, jakie wpłynęły od różnych podmiotów Ministerstwo Zdrowia pewnie ma wektor polskie wino z Ministerstwa Finansów, więc tam są bardzo ciekawe uwagi postaw społecznych z złapanie można sobie by czytać na na serce Lu natomiast ten tutaj mamy taką sytuację, że działanie wstecz, czyli możliwości poprawy wejdzie w życie staną się o tym kompensacji właśnie w tym szybkim szybkim trybie jak również jest przewidziany zastrzyk taki jednorazowy nie do tego funduszu pieniędzy ze funduszu przeciwdziałania covid 19 w przeciwieństwie do kompensacji szkód innych szczepionek ze szczepień obowiązkowych dla dzieci młodzieży, gdzie od 2022 roku jest przewidziane spłacanie pewnych składek przez dostawców szczepionek zachęca funk, ale dla WHO szczepionka na przeciwko covid 19 kupionych w ramach awansu czy gminę zawartego przez komisję europejską chce nie bardzo nam szczepionek mniej nie ma obowiązku tych płatności co odpowiada właśnie tak poczytam temu zobowiązaniu poduszki i ochronnej w dostarczające szczepionki producent jeszcze w debacie publicznej jest taki podnoszony problem bogactwa do tego świata Zachodniego, którego stać było od razu na to, żeby kupić szczepionki i biedy świata biedniejszego, które albo musi szczepionki dostać albo za niższą cenę kupić pojawił się argument znoszenia patentów wobec szczepionek, które też bardzo kontrowersyjne, ponieważ wymyślenie takich leków, które w parę miesięcy można zastosować dla dla milionów ludzi to jest praca kilkudziesięciu lat firmy, które wymyśliły te produkty te mają niesamowicie skomplikowaną mozaikę patentową wszystkie te patenty należą w ogóle do samych tych firm poza tym jest to tak skomplikowana technologia, zwłaszcza ta nowa MR na razie właściwie nie ma chętnych, żeby produkować te szczepionki jak bez zgody we współpracy z właścicielami tych patentów to jest kolejny taki poziom dyskusji w świecie leków czy sieci zdrowia, który właściwie, jakim dramatem Antygony, ponieważ wszyscy mają rację wszyscy nie mają racji trzeba prawnie cały czas próbować wyważać te rozbieżne wektory prawo patentowe powstała pod koniec dziewiętnastego wieku po pierwszych dziesięcioleciach doświadczenia rewolucją przemysłową i bazuje na tym, że ludzkość bez zachęty finansowe nie bardzo zainteresowana w spaniu w rzeczywistości społecznej do przodu i że należy nagradzać tych, którzy wykonują prace w związku z tym prawo patentowe ma swoje olbrzymie zalety dla ludzkości rzeczywiście dla większości chorób, które nie były nigdy z zabezpieczone albo stawały się, aby były śmiertelne są już jakieś terapie, które pozwalają, aby powstrzymać, a ta dyskusja tak naprawdę nie rozwiązywana dobrze, żebyście państwo rozumieli, że wszystkie strony tej dyskusji mają jakieś swoje racje nie ma tutaj Jasnej odpowiedzi mało tego sposobu finansowania szczepionek w Polsce 1000 są kompletnie pomieszane od bezpłatnych jak na covid po pełnopłatne jak te, które są zalecane, ale tak naprawdę czas nie zapłacić zupełnie prywatnie opłacane są też przyjęty kupowane przez ministerstwo z ogólnych przetargach centralnych bardzo duży bałagan prawny tutaj jest, ale chciałam jeszcze na koniec zapytać, gdybyśmy my jako prawniczki wypadki, które zajmują tym od lat miały zachęcić ludzi jako szczep powiedzieć co uważamy na temat szczepienia się tymi szczepionkami, które są teraz dostępny to co byś powiedziała dzisiaj, w jakich argumentów użyła, żeby przekonać ludzi do tego, żeby szczepić jako pierwsze są procedurą prawną przez Unię europejską, a więc mój argument jest taki, że za mądrzejsi ode mnie ludzie zasiadający w gabinetach europejskiej agencji leków spojrzeli na badania, które zostały przyniesione przez producentów szczepionek zdecydowali że, podpisując swoim nazwiskiem swoją swoim autorytetem naukowym się za tym, że my jako obywatele Unii Europejskiej możemy w sposób bezpieczny tymi szczepionkami się Błaszczak dla mnie kwestia jak zaufanie do autorytetów naukowych, które te szczepionki w tym też piąty analizowali nie jestem prawnikiem Janie, więc jest w szczepionkach tego oczywiście staram się staram się śledzić i jest oczywiście fascynujące, że lata pracy nad innowacjami pozwalają tak ekstremalnej sytuacji tak szybko stworzyć pomoc dla ludzi to nie dla mnie coś absolutnie fantastycznego siła ludzkiego umysłu i prace pokoleń i zdecydujemy, że to Emery na jak by jako technologia było badane jest ileś tam lat wcześniej, żeby w tym momencie móc służyć ludzkości to jest zabytek, czyli takie albumy naukowo regulacyjne zaufania do procedur stworzonych na poziomie europejskim ja też mam takie poczucie, że oprócz tego, że nie chroni siebie ja to koniec z innym jest dla mnie ten takiej Obywatelskiej element tego tego całego procesu w takiej jest taki, że jest to ważne z punktu widzę moje takie nie jest takie osoby w moim wieku w moim stanie zdrowia, kiedy ja, ale w modę mogę podać szczepieniu biorąc pod uwagę, że być może będę miała gorączkę przez 2 dni jak słyszałam, że nie uznają mieli, ale sam, że dzięki zaszczepieniu jak największej ilości osób, które mogą się szczepić będzie jeszcze będziemy chronić osoby, które lechici nie mogą, jeżeli ktoś cierpi na chorobę nie wiem przyjmuje leki mogły obniżona od pomysłu leciałam immunosupresyjne i ma ciężką chorobę reumatyczną on nie może zaszczepić to także szczepiona karta chroni też jego osobistego w wystąpieniach kohorta chroni również set nasze dzieci przed kolejną jesienią spędza ono w szkole online przed jakimi się magicznym ekranem komputera wirtualnej rzeczywistości jej skutki myślę, że mnie skutki ogólnospołeczne skutki dla życia gospodarczego takiego społecznego szczepień powodują, że nowe NFI, kiedy mnie jako obywatel jest zdecydowanie po po stronie szczepień i namawia namawiam moich znajomych moja mama jako lekarz na wsi prowadzi prowadzi szczepienia, ale dzielnie ze swoimi paniami pielęgniarkami i mogę tylko powiedzieć, że bardzo państwa do tego również ja również zachęcam bardzo ci dziękuję za rozmowę i pozdrawiam państwa do zobaczenia do usłyszenia dziękuję bardzo, na prawo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA