REKLAMA

Gaz jako paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej

Misja przyszłość
Data emisji:
2021-06-24 16:10
Czas trwania:
17:33 min.
Udostępnij:

Neutralność klimatyczna, w ramach której Europa ma stać się neutralna dla klimatu do 2050 roku, wymaga dość radykalnych zmian, przede wszystkim wyeliminowania wysokoemisyjnych paliw z miksu energetycznego. O tym, jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie, Anna Stachowska rozmawia z dr. inż. Jarosławe, Tworógiem, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji KIGEiT. Rozwiń »

Sponsorem podcastu jest Veolia Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Anna Stachowska przy mikrofonie dzień dobry państwu spada produkcja energii elektrycznej węgla w Polsce po raz pierwszy w historii w 2020 roku jego udział udział węgla w miksie wytwórczym był niższy niż 70% naj powoli coraz większą rolę zaczynają w nim odgrywać źródła odnawialne, ale także gazowe w roku pandemii krajowa produkcja spada szybciej niż zapotrzebowanie na tę lukę wypełnia właśnie import energii Polska pozostaje najdroższym rynkiem w regionie ta Rozwiń » transformacja energetyczna to wyzwanie, którego realizacja wciąż rodzi wiele znaków zapytania jak tak naprawdę rolę odgrywa i odegra gaz transformacji energetycznej czy piecyki gazowe znikną z naszych mieszkań polskich mieszkań jak naprawdę będzie wyglądała transformacja energetyczna na te i wiele innych pytań spróbujemy państwu odpowiedzieć w dzisiejszym podcaście ze mną ekspert dr inż. Jarosław Tworóg prezes krajowej Izby gospodarczej elektroniki Telekomunikacji Kill Gates dzień dobry panie doktorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu cel neutralności klimatycznej do 2050 roku powoduje konieczność podjęcia takich radykalnych zmian, ale przede wszystkim wyeliminowanie wysokoemisyjnych paliw z miksu energetycznego, jakie w ogóle czekają nas zmiany w najbliższym czasie zaczną tego, że cel neutralności klimatycznej to tylko 30% problem reformę energetyki, a cele klimatyczne to tylko hasło w rzeczywistości do 2050 roku kraje wysoko rozwinięta zdefiniowały w sposób znacznie szerszy chodzi o całkowitą likwidację netto emisji szkodliwych dla atmosfery jak również eliminacji procesów produkcyjnych wszystkich tych, które oddziałują niekorzystnie na bio sera na ekosystem, a zatem to wyzwania jest dużo głębsza trudniejsza, a i wymagające głębszych zmian teraz może powiem, jakie będą zmian jeśli chodzi o energetykę do 2050 roku zostanie ona właściwie zdominowana przez rząd bezemisyjne będą to głównie źródła bezpośrednio korzystające z energii słońca, czyli tzw. panele fotowoltaiczne czy też instalacje fotowoltaiczne i drugim ważnym nawet co do wolumenu produkcji ważniejszym źródłem będą turbiny wiatrowe uzupełnione innymi źródłami energii fal energią z ciągle jeszcze pracujących elektrowni jądrowych, tak więc będzie wyglądał miks energetyczny, do którego ani nawiązywała, a będą również zmienione technologie, które używają np. gazów technicznych do procesów technologicznych to procesów chemicznych to reakcji, które nazywane redukcją tylko łódką mówiąc będzie to tak głęboka zmiana, jakiej do tej pory w tak krótkim czasie cywilizacja człowieka jeszcze nie przeszła właśnie czytamy w różnych artykułach też zjadać z ekspertami, że na tym etapie pośrednim tej transformacji energetycznej dostępna ilość gazu pozwoli na zastępowanie nim magazynów energii elektrycznej, a docelowo jego zastosowanie będzie miało ze względu na wdrażanie na coraz szerszą skalę zielonego wodoru czy to coś już się dzieje w jakiej skali to już się dzieje skali pół przemysłowe i problemem prawdę mówiąc nie jest technologia w tym wypadku tylko tempo zmiany maksymalne tempo zmiany jakie, jakie można przeprowadzić zacznie od technologii Otóż podstawą przejścia ma gaz, a docelowo na wodór jest obniżenie kosztów energii elektrycznej kosztów produkcji energii elektrycznej i tutaj scenariusz jest bardzo prosty możemy być niemal pewni, że z do roku 2050 koszt produkcji energii z OZE będzie poniżej 20USD dzisiaj cena oczywiście za megawatogodzina co uczyni produkcję zielonego wodoru całkowicie opłacalną i w sumie koszt energii zarówno w postaci paliwa w postaci energii elektrycznej będzie niższy niż się większym problemem jest przedstawienie całego mechanizmu gospodarczego na nowe tory i tutaj najważniejsze ten etap pośredni i rola gazu ziemnego, do którego pani nawiązała jest nie do przecenienia, dlatego że zanim powstanie tak duża baza produkcyjna o odnawialnych źródeł energii jest potrzebny czas przejściowy, gdzie będą istniały oba systemy i tych obu systemach takim najtańszym i łatwe do przedstawienia przyszłości na wodór zielony sposobem generacji i ogrzewania jest turbina gazowa dlatego turbiny gazowe znalazły się w centrum zainteresowania jak daleko podam przykład Belgia, która w zasadzie są elektroenergetyka oparła na energetyce jądrowej zrezygnowała z budowy następnych bloków zdecydowała się na budowanie bloków gazowych po to, żeby w tym procesie tych 30 lat wycofywania się z energetyki jądrowej i paliwowej stworzyć sobie bufor, który pozwoli również część wszystkim technologiom na wodór i magazynowania energii, ale takiego celowanie dwukierunkowe, czyli wymyślono pewną ścieżkę dojścia do nowego schematów funkcjonowania, a energetycznego cywilizacji, w której gaz jest ważnym ogniwem pośrednim, który zapewni płynność i sens ekonomiczny tego przejścia coraz szybciej rośnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii produkcja energii OZE wyniosła w ubiegłym roku blisko 28 teraz Wato godzin dzięki atrakcyjnym systemom wsparcia niezwykle dynamicznie rozwijała się energetyka słoneczna 2020 roku produkcja energii z PSV była 3,5 krotny większa niż rok wcześniej czy to jest panie doktorze dobry kierunek tych zmian na czele jest nieunikniony, bo nie mamy żadnego innego pomysłu na rozwiązanie problemu, którym stoimy ważne jest to, że jest to kierunek sensowne ekonomicznie, bo już dzisiaj energia spoza jest koszt energii elektrycznej zależni i Ozzy jest niższy niż koszty energii paliw kopalnych rzecz w tym, że mamy system do tego jeszcze niedostosowany, a mimo to ze względu na ciśnienie, jakie wywiera na nas katastrofa klimatyczna przyspieszamy to taki sposób, że dodatkowo jeszcze dotujemy inwestycję, ale z OZE to, żeby przyspieszyć proces inwestycyjny mojego przyspieszenie powoduje, że rośnie wolumen jak rośnie wolumen rozpadają koszty i to jest kolejnym czynnikiem takiego swoistego sprzężenia zwrotnego dodatniego, który powoduje, że uruchomimy dostatecznie szybki mechanizm, który do roku 2050 pozwoli właściwie wycofać wszystkie inne źródła poza obozowe tak wygląda scenariusz, że nie jest to scenariusz wzrostu kosztów energii się często mówię to się bardzo mocno podkreślić oczywiście na skutek głębokiej przewagi, czyli przewagi popytu nad podażą przez pewien czas energię z o będzie droższa, ale nie, dlatego że immanentnie taka technologia jest droższa tylko, dlatego że po prostu brakuje mocy przerobowych fabryk, które wytwarzają elementy składowe do tych odnawialnych źródeł energii dlatego te produkty są jeszcze droższe, ale w momencie, kiedy wzrosną odpowiednio moce produkcyjne to sposób niebudzący najmniejszych wątpliwości można ustalić, że koszt docelowy tej energii elektrycznej będzie niższy niż dzisiaj na tych wszystkich, którzy się tym martwią właśnie intensyfikacja tych badań naukowych owocuje coraz bardziej niepokojącymi danymi liczbowymi, które opisują tempo skalę zmian klimatycznych też degradacji ekosystemów wnioski płynące skłoniły członków Unii Europejskiej do opracowania i rozpoczęcia działań takich naprawczych zdefiniowanych w europejskim zielonym ładzie no to wyzwanie dla wszystkich państw członkowskich, a w szczególności dla nas do Polski no właśnie będzie proste czy będzie czy będzie trudne na czym dokładnie będzie polegać zmiana paradygmatów rozwoju, które mówią też strategii zielonego ładu zawsze może od tego, że ja oczywiście też bardzo lubię mówić, że to Unia europejska doszła do wniosku, że czasem coś zrobić prawda jest taka, że po raz pierwszy zawał zauważyła to co może to jednocześnie przepraszam przede wszystkim środowisko nauki amerykańskiej to oni zauważyli skalę problemu, a tam powstały pierwsze symulacje Europa dołączyła do tych badań później i wszystkie decyzje, które się w tej chwili podejmuje, które są tak głębokie, że jest mowa o zmianie paradygmatów wynika z takich prostych 2 faktów, o których można powiedzieć tak długo jak mówimy słowo katastrofa czy kryzys to właśnie ona jest dla ludzi nie znaczy, bo wyglądają za okno nie widzą żadnej katastrofy ani kryzysu natomiast, jeżeli powiemy także w okresie przemysłowym cywilizacja człowieka zlikwidowała połowę biomasy ziemi to na każdym człowieku, który ma wyobraźnie robi piorunujące wrażenie połowa masy wszystkich organizmów żywych, zaczynając od bakterii kończąc na ssakach to jest strata, którą ponieśliśmy teraz jak jest to ważne dla człowieka to są jesteśmy elementem tego ekosystemu i uświadomiliśmy sobie, że tempo niszczenia biomasy rośnie i to jest nasz największy problem, czyli krótko mówiąc wszystko co co jest podstawą istnienia człowieka umiera badania ilościowe, o których tutaj powiedziałem wcale nie były proste pierwsze wyniki zostały publikowanych w 2017 lub osiemnastym roku przez amerykańską Akademię nauk i były tak szokująca, że przez rok wstrzymano się chyba z publikacją tego jak w każdym razie miałem wrażenie, że nie są publikowane potem pokazał się wielki artykuł chyba arianie na ten temat i dla ludzi, którzy trochę tym razem bowiem także oprócz tego, że straciliśmy połowę biomasy to byśmy stracili również 90% masy wszystkich ssaków na ziemi w tym czasie czy mamy coś na swoje usprawiedliwienie od bardzo duża jesteśmy gatunkiem jak każde inne i mamy tak jak pan odporność populacyjną to również mamy mądrość populacyjną ją naprawdę mamy tylko, tyle że jak popatrzę sobie na liczby, kiedy stała się ta katastrofa to tak dziś ta katastrofa jest proporcjonalna do ilości spalonych paliw kopalnych oraz wszystkich pozostałych działań, które wynikają ze spalenia tych paliw kopalnych, czyli wydobytych surowców zniszczonych areałów zostaje nie będę rozwijał zatruty chleb nawozami bo gdyby nie te paliwa to byśmy tych nawozów i pestycydów i wielu innych rzeczy nie zrobili i to wszystko zrobiliśmy zaledwie 70 lat oznacza, że patrzy na krzywe wzrostu to taki przypadek przełom i gwałtownie start do góry łącznie wzrostem liczby ludności ziemi wszystko nastąpiło dziesiątego roku, a zatem no istotna część ludzi jeszcze żyje, którzy urodzili się przed rokiem pięćdziesiątym w związku z tym można powiedzieć, że stało się to za życia 1 człowieka myśmy nie mieli czasu ze myśleć tego co się dzieje co więcej tutaj ludzie mówią, że ludzie dużo ludzi musieli sami Rosjanie są bardzo rozsądny, bo raptem po 20 latach od momentu kiedyśmy zaczęli nadmiernie broń czy ziemia nie była w stanie nadrobić wszystkie też mają wyrządza Ali to po 20 latach żeśmy zauważyli coś jest nie tak, bo pierwszy napotkał rzymskiego pokazał się w roku ma 70 drugi lub trzeci powód też połowa lat siedemdziesiątych nie chcę tutaj zmyślać, bo nie pamiętam, który to euro i od tego momentu zaczęły się intensywne studia trzeba było trochę czasu już 80 latach zauważyliśmy, że mamy do czynienia z ociepleniem potem trzeba było przypadać, jaki to ma jedno drugi związek potem przebadano wymieranie gatunków i rozpoczęto intensywne działania trzeba było się do tego przygotować, więc uważam, że Unia europejska kraje wysoko rozwinięte zrobiły wiele może nawet wszystko co było możliwe, że ludność sobie świata społeczne świata uświadomiła sobie stale katastrofę i opracowała plan realistyczny plan, który można wykonać pod warunkiem, że się o tym będzie dużo mówić, że ludzie zrozumieją, że to jest ważne dla przetrwania pozwolił na taki powiększony passus, dlaczego dlatego, że ludzie rozumieją, że coś jest naprawdę ważne to zrobią, bo to nie jest wielki problem, zwłaszcza że ani nie musimy za to zapłacić z faktem stopy życiowej ani spadkiem komfortu będą z tego same korzyści po prostu musimy zmienić technologię na lepszą nowocześniejszą i jeżeli będzie prawidłowo postępować to tak jak byśmy zmienili na dachach polskiej latarni, które były zawierały azbest był dla nas bardzo szkodliwe i bardzo dużo ludzi umarło z tego powodu na raka teraz będziemy musieli zmienić sposób zasilania gospodarki sposób pozyskiwania surowców i to nie będzie tak dotkliwe testu zmiana nam się wydaje tak wielka związku złożymy na 30 lat to już tak wielka nie jest tutaj nasuwa taka refleksja, że bardzo boimy się różnych zmian, ponieważ wiąże się to znoszą też nie wiedzą pewnie tak, ale tutaj akurat pijemy proszę zwrócić uwagę, że 30 lat temu coś takiego komputera z kieszeni był science fiction prawda pamięta pani, ale taki zespół elektryczne gitary chyba się nazywał i mówił o wideo telefonii leżaków prawda nie zraża, bo marne na 20 lat tamte piosenki mamy do kieszeni i to takie u tego wtedy nie potrafili sobie nawet eksperci wyobrazić w związku z tym oczywiście nie wszystkie rzeczy zmienia się także płacić myśmy chcieli, ale jeżeli są gotowe rozwiązania są to ta zmiana zajdzie z pozoru może pani przecież bariera nie jest technologiczna bariera jest natury finansowej mianowicie my mamy w całym świecie ustalony określony system wymiany dóbr usług czy coś co nazywamy systemem finansowym on sam jest obwarowane m.in. naprawach wydobywczych do surowców i opalić on jest również oparty na gwarancjach w postaci całej tej wielkiej infrastruktury paliwowo-energetycznej surowcowej Górniczej w związku z tym przez strumienie tego systemu finansowego może być większym problemem niż wymiana technologii, a jednak właśnie co z tymi piecykami gazowymi, bo pewnie słać na stres słuchają i czy znikną z polskich mieszkań to jest pytanie, które też nasuwa wbrew pozorom jest to najtrudniejszy czas pytań, które pani zadała zastanawiałem się nad tym przez chwilę pani zaczęła nasze naszą rozmowę i doszedłem do wniosku, że chcę powiedzieć, że oczywiście, że znikną zastąpią je pompy ciepła, ale z drugiej sobie pomysł strony pomyślałem sobie to nie jest takie pewne, dlatego że rośnie również wiedza na temat możliwości bezpośredniej wykorzystania takiego gazu jak wodór i trudno powiedzieć czy piecyki gazowe np. nie staną się pompami ciepła napędzanymi przez wodór, a może przez gaz syntetyczny, który będzie powstały z tego wodoru i może okazać nawet lepsze rozwiązanie niż obecnie preferowana pompa ciepła jest nie chciałbym się tutaj za bardzo mądrzyć być może nie znikną tak, ale z doskonale też zdajemy sobie sprawę, że zimą ciągle pojawia się ten sam problem rada smogu zanieczyszczeń i właśnie pytania i tak, ale jeżeli tam tym gazem będzie mnie coś co zanieczyszcza tylko np. paliwo wodorowe no to produktem spalania wodoru jest woda w związku z tym LPEC gazowana woda jako produkt wyjściowe nikomu nie zasadzą lipę będą wyglądały nasze miasta przyszłości po tej transformacji energetycznej będą czystsze całą pewnością będą również dużo bardziej zmodernizowanej znam się dzisiaj wydaje, a będą zmotoryzowane tylko inaczej niż dzisiaj będą cichsze, dlatego że silniki elektryczne są cisza będziemy się mniej przemieszczać niepotrzebnie ze względu na upowszechnienie narzędzi telekomunikacyjnych, ale my przestaniemy być ludźmi jest nadal będziemy się przemieszczać ja myślę, że nadal będzie postępowała poprawa komfortu życia, bo mamy pomysł tego jeszcze 20 lat temu nie mieliśmy mamy pomysł jak poprawić konsorcjum czy rozumem, że już są realne po prostu punkt, który trzeba wypełniać teraz tylko zależy od nas od ludzi, żeby wdrażać te pomysły i żeby to wszystko realizm takim czy torbę niech pani wyjedzie zamiast zobaczy ile domów jest wyposażonych dostało się zasady za 3 lata panele fotowoltaiczne coraz więcej zresztą teraz są nowe zapisy noweli sztuczne ustalenia więc, które też takie Unii, ale może nie będziemy się w to to teraz wdrażać tak, bo to jest dzielny tematom nie znowu związane z kwestiami okresu przejściowego problemami finansowymi itd. to jest temat oddzielną dyskusję jestem przeciwny tym zmianom, ale rozumiem źródła dziękuję bardzo, naszym gościem dzisiaj przypomnę był dr inż. Jarosław Tworóg prezes krajowej Izby gospodarczej elektroniki Telekomunikacji czy inaczej igelit bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę za przybliżenie nam tego tematu jak bardzo dziękuję i dziękuję również za czas, jaki państwo poświęcili, żeby posłuchać chaty do usłyszenia rozmowy prowadziła Anna Stachowska po usłyszeniu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MISJA PRZYSZŁOŚĆ

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA