REKLAMA

"Płodność nie rozwiąże problemu starzenia się społeczeństwa" [Strategia demograficzna rządu]

Światopodgląd
Data emisji:
2021-06-25 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz dr hab. Anna Matysiak dzień dobrem dzień dobry pani profesor jest związana z wydziałem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie warszawskim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia bardzo jestem ciekawa pani komentarza na co zwróci pani uwagę będziemy rozmawiać też jednak chyba większych wyzwań, jakie stoją przed nie tylko polską, ale przed nami też szczególnie może, czyli wyzwaniem demograficznym żyjemy w Rozwiń » paradygmacie, w którym rząd cały czas również z powodu kwestii emerytalnych dążą do tego, żeby ludzi obywateli było coraz więcej i taki też jest cel strategii demograficznej 2040 przedstawionej kilkanaście bodaj dni temu, którą chciał też w sejmie prezentowała opowiadała minister Marlena Maląg to jest Szarek propozycji od dotyczą takich, które dotyczą wzmocnienia z równą kobiety, jaki matek i ojców na rynku pracy, ale też dotyczących wsparcia głównie w rynku pracy, ale też dotyczących partia infrastrukturze użytkowej wsparcia mieszkaniowego tam wiele wątków, więc pozwolę sobie zapytać panią tak jak pani do ocenionej to ma szansę być skuteczne i w ogóle jak jak propos, jakim kierunku jak należy rozumieć te prezes przedstawione przez obecny rząd propozycję tak dziękuję przede wszystkim także bardzo za zaproszenie tak rzeczywiście rząd wprowadza taką strategię demograficzną jeśliby miała kilku słowach powiedzieć to z 1 strony bardzo to cieszy oczywiście mam też uwagi krytyczne jako naukowiec, który zawsze coś tam od siebie dodać może co mnie cieszy cieszy mnie, że jakby ta ta kwestia problemów, z którymi borykają się rodzinę zostałaby uznana przez rząd jest tworzona strategia rządowa wsparcia dla rodzin coś co było poruszane przez wcześniejsze rządy pod koniec kadencji poprzedniego rządu 2012 trzynastym były podejmowane jakieś działania przy prezydencie, żeby coś takiego utworzyć, ale nie zostało ukończone, więc cieszy mnie, że aktualny rząd takie działania podjął cieszy mnie również, że patrzy na tę kwestię kompleksowo to znaczy, że właśnie zauważono, że problemy są w różnych sferach dotyczą one zarówno dostępu do służby zdrowia, jaki do mieszkań, jakie są trudności na rynku pracy trudności w połączeniu pracy z opieką 6 ze wszystkimi tymi barierami spotykają się młodzi ludzie i to ogranicza ich możliwości realizacji planów wakacyjnych i uważam, że bardzo prawidłowy kierunek, że rząd chce młodych ludzi wesprzeć w tym by ułatwić im to formowanie rodzin taki kompleksowy sposób no i trasa połączy efektywne są propozycje od razu, że to co to jest to taka opcja spojrzenie bardzo liberalne, ale rzeczywiście forma obywatelskiego rozwoju dosyć funkcję uważa, że efektowne efektywności rząd do tej pory swoje nie badał też, jakby nie nie nikt nie weryfikuje żaden sposób czy te metody, które proponuje przyniosą skutki budżetowe, jeżeli chodzi o efektywność to tu mamy ogromne od lat problem w Polsce z dostępnością danych to znaczy, żeby to dobrze zrobić to potrzebne są nam tzw. dane wzdłużne, gdzie mamy śledzimy ludzi jak oni różne decyzje zawodowe rodzinne migracyjne podejmują swoim życiu czy potrzebne są nam tzw. dane panelowe albo dane rejestrowe, w których mamy tę historię życia ludzi i my takich danych w Polsce nie mamy jak to jest strasznie ważne, bo właśnie to jest jednym z powodów, dla których my sprawdzamy tak naprawdę żaden rzetelny sensowny sposób te polityki działają patrząc na to jak ludzie podejmują decyzje tylko odwołujemy się do jakich wskaźników na poziomie z akredytowanym, na które ma wpływ mnóstwo różnych czynników tak może ideologii albo też do ideologii tak oczywiście oczywiście ja chciałabym jeszcze 1 rzecz zwrócić uwagę pani, chociaż strategia demograficzna natomiast to, czego tutaj jak, która jest jakimś sensie też wywołana tym, że chcemy walczyć co znaczy wam rozwiązać problem starzenia się ludności tego, że system emerytalny czy system opieki zdrowotnej będzie w przyszłości miał problemy rzeczywiście takie problemy będą to co, czego zabrakło w tej strategii zdecydowanie to jest to, że rząd koncentruje się tylko ona właśnie tej płatności zaś, jakby upatruje, że jak ludzie będą mieć więcej dzieci to rozwiąże wszystkie problemy nie rozwiąże tak to znaczy, jakby należeli też strategia demograficzna to ona patrzeć powinna na wszystkie składowe, jakby demografia to jest nie tylko posiadanie dzieci, ale także umieralność de facto tutaj na tej system ochrony zdrowia zdrowia ludności dokładnie nie tylko tych młodych, ale również osób w wieku średnim i starszym, żeby jak najdłużej byli dobrym zdrowiu, żeby mieli dostęp do profilaktyki, żeby był promowany zdrowy tryb życia w związku z tym, że mogli jak najdłużej też pracować też byli dobrym zdrowiu także na emeryturze tak, żeby nie musieli korzystać bardzo silnie z tej służby zdrowia, a trzeci taki element tym by wymiar demograficzny to są migracje tak do tego tematu nie uciekniemy w zasadzie mamy prawo Polska jako mamy jak problem bardzo duży w związku z właśnie nasi znaczy jeden z powodów, dla którego ten problem starzenia się nasila jest to, że Polski bardzo dużo młodych ludzi wyjechało wiadomo czas wrócą, kiedy wrócą i w jakim stopniu wrócą natomiast nie uniknęły tego tematu również z tego powodu, że pewnie gdzieś w pewnym momencie dnia już się zaczęło to nas migranci można przyjeżdżać de facto to też jest w pewnym stopniu rozwiązania tego nie możemy negować wiele krajów Europy zachodniej bardzo się swojego czasu martwiło spadającą płatnością i właśnie starzejącym się starzejącą się ludnością np. Niemcy były takim krajem, więc przez długie lata do tej pory mieli dosyć niski wskaźnik płatności, a oni już przestali martwić, bo ma, bo po prostu to jest kraj, w którym żyje bardzo to przecież wiele ludzi chce mieszkać, gdzie bardzo dużo ludzi napłynęło, gdzie ludzie tam są zintegrowani oni tam pracują oczywiście jest bardzo dużo różnych problemów migracje stwarzają problem jak trzeba rozwiązywać no ale to też jest jeden z jeden z tematów, do których nie uciekniemy imigrację też są poważnym problemem także to co chcę powiedzieć to problemu starzenia nie rozwiążą tylko dzieci są symulacje, które pokazują, że płatność nie musiałaby ogromnie wzrosnąć tak, żeby rzeczywiście ten problem starzenia ludności rozwiązać Polacy rzeczywiście chcą mieć więcej dzieci niż mają, ale i to świetnie, że chcemy ich wesprzeć w tym, żeby mogli te swoje intencje prokreacyjne zrealizować, ale na pewno nie możemy, nawet jeżeli będziemy próbować to nic nie da z zmusić zmotywować zachęcić ludzi do tego, żeby mieli więcej dzieci chcą mieć tak chcą być tak przeciętnie dwójkę no, więc jak potrzebne są też działania w innych sferach no i tego w tej strategii brakuje pojawiają się właśnie takie zarzuty powiedziałbym o podstawę bardziej ideologiczny niż nadanych no bo właśnie skupienie się na płodności i też zwracają uwagę tutaj niektórzy krytycy też oceniający samą ideę strategii, ale na to, że bardzo się koncentruje na takim konserwatywnym wyobrażeniu właśnie układu czy modelu rodziny, bo sobie by np. brakuje tam z umowy wsparcia o rodzicach, którzy są singlami sami opiekują się dzieciakami natomiast jest są pewne preferencje dla rodziców, którzy są w związku małżeńskim tak to właśnie diabeł tkwi szczegółach tak jakby się jak się czyta tą strategią ona jest dosyć ogólna tak proponuje, że będzie wspierany rozwój żłobku, że np. będzie wspierany leczeniu niepłodności biały kamień zostanie naprawdę bardzo kontrowersyjne jak to będzie realizowane tak to, że powstanie centrum leczenia niepłodności daje się tym tematem tekst nikt nie zajmuje, ale to brzmi bardzo dobrze także będzie tak jedno miejsce to wszystko będzie koordynowane tylko, że ono powinno oferować cały wachlarz usług od diagnostyki leczenia po wspieranie ludzi właśnie na wpływy w poczęciu tak na to dzieci natomiast właśnie pytanie jak to będzie realizowane jako metodę już tak powiem, bo kradną metodą będzie realizowane tak dobrze i w takim razie pytanie na ile to to jest wybuchowe, ale to może tak krótko, chociaż no w tej refleksji właśnie też powinniśmy jednak uwzględnić to wyzwanie pewne klimatycznych czy ja to niech mój głos, bo zaraz zostanę zostanie przekręcony, żeby wzywać do nieposiadania dzieci by ludzie chcą posiedzieć absolutnie należy wspierać, ale na ile w ogóle w takim planowaniu strategicznym, a to należy uwzględnić czy jednak pani perspektywy to jest argument, który dziś nie mieści się w naszym oknie ofertą na razie na pewno problem przeludnienia nie jest problemem Polski tylko bardziej nie takie niektórych krajów rozwijających się natomiast rzeczywiście to co gdzieś tam mnie razi to nawet nie tylko ze względów klimatycznych tylko takich etycznych to jest takie myślenie musimy zwiększyć naszą płodność to robić do tego wskaźnika jakiegoś tam tak czy od 21 czy 2 i pouczyć trzeba to bardzo wiele pieniądze ludzie, dlatego że mają aspiracje posiadania dzieci chcieliby tylko, dlatego że chcemy, żeby właśnie armia właśnie, a żeby właśnie, żeby było nas więcej to jest taki, że pani trochę tak wiem też takich cen takie sceny knajpy takie centra styczne spojrzenie, że my tu jesteśmy ważni jako nasz kraj nie patrzymy na to co na świecie co w Europie era na kuli ziemskiej tylko tutaj nasz nasz tak taka polską centry łączność to w innych krajach też są, argumentując to nie jest tylko problem Polski czy Europa Centralna także płatność musi wzrosnąć, bo inaczej ludność Europy tak się zmniejszy nas zaleją z tych krajów rozwijających się jak patrzeć z perspektywy globalnej to w długim okresie może być pozytywna także tam się ta presja ludnościowo jeszcze, zwłaszcza w tych w tej sytuacji zmiany klimatycznej trochę rozluźni, że ci ludzie przyjadą tutaj rozwiążą trochę problem właśnie tego starzenia się ludności i tych napięć w systemie zabezpieczenia społecznego to oczywiście strasznie trudne nie mówię, że problem, aby teraz na wszystko machnąć ręką puścić tutaj tych ludzi ratować doprowadzi do napięć tak i że potrzebna jest odpowiednia polityka migracyjna integracja i zdecydowanie, jeżeli ludzie w Europie w Polsce chcą wiedzieć to należy ich w tym wspierać, ale nie można się by koncentrować tylko na 1 także wskaźnik ma wzrosnąć do takiej liczby, bo wcale nie jest pewne czy to 21 rzeczywiście wie pani są też takie badania czy da czy rzeczywiście to tradycyjnie to jest ten poziom zastępowalności pokoleń, że dwójka rodziców jest zastępowana dwójką dzieci wtedy liczba ludności oczywiście nie spada, ale w sytuacji, kiedy właśnie te dzieci są coraz bardziej wykształcone dokładnie co się dzieje w krajach rozwiniętych też dlatego to jest jedna z przyczyn, dla których ludzie się decydują na mniejszą liczbę dzieci, bo bardzo dużo środków finansowych czasu inwestują właśnie rozwój małych dzieci to jest taka też, że w momencie, kiedy dzieci będą tak bardzo przekształcone plus cała ta zmiana technologiczna, która postępuje, że być może do rozwoju gospodarczego do utrzymania rozwoju gospodarczego wcale nie jest potrzebne współczynnik płodności 21 tylko może 171 pół nie też nie wiemy ile to bardzo trudno ocenić bardzo trudno przewidzieć co się będzie działo w przyszłości, ale niekoniecznie to 21 musi musimy oczywiście pytanie czemu ludzie też migrują tutaj dużo danych, więc będziemy wracać, bo to wielkie wyzwanie pytanie dziękuję bardzo, dziś za rozmowę dr hab. Anna Matysiak z wydziału nauk ekonomicznych na Uniwersytecie warszawskim była państwa gościem to już tyle co dziś dla państwa przygotowaliśmy w światopoglądzie program przygotował razem Martyna Osiecka Katarzyna Murawska Adam, którego realizował informacje po jeszcze więcej sportu, a w nie ma oczywiście Przemysław Pozowski, a świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA